4 en 5 mei, Dodenherdenking en bevrijdingsdag.


StandPunten.net    
Tweede bijdrage van 9 Maart 2017
In de vorige bijdrage wijs ik op de miljoenen doden die wij maakten en de tientallen doden van terroristen.
Ik heb het niet zo op ons ingrijpen in andere landen en de miljoenen doden daardoor.
De miljoenen doden daar verdienen ook evenveel aandacht als de tientallen doden hier bij aanslagen.
De miljoenen doden daar krijgen amper aandacht en de doden hier krijgen bovenmatig veel aandacht.
De terroristen vinden het bovendien prachtig al die bovenmatige aandacht voor hun doden.
We zouden de doden daar meer aandacht moeten geven en denken aan onze aanslagen, onze bombardementen en de miljoenen doden daardoor.
Bombardementen is het meervoud van bomaanslag. En landen zijn het meervoud van terrorist.

4 mei, zouden wij ook NIET onze slachtoffers in oorlogen of zogenaamde vredesmissies na 1945 moeten herdenken.
Zogenaamde vredesmissies, want alleen in onze ogen zijn het vredesmissies.
De doden in die landen denken daar heel anders over.
En wie bepaalt welke van de partijen goed is? Misschien hielpen we wel de verkeerden.

Maar hoe je ook denkt over onze inzet na 1945, met het herdenken van de doden bij die missies besmet je de herdenking van de doden in de Tweede Wereldoorlog.
Het kost mij weinig moeite om de beelden terug te roepen op mijn netvlies met shofels die miljoenen joodse doden in kuilen schuiven na de bevrijding.
De beelden van na 1945 kan ik niet rijmen met de doden in de Tweede Wereldoorlog.

Natuurlijk zag ik de shofels alleen op film bergen met doden in kuilen schuiven.
Dan wil ik niet denken aan onze doden bij Srebrenica, Afghanistan, Syrië en Irak.
4 mei is dodenherdenking van de Tweede Wereldoorlog.
Met het herdenken van de doden tijdens missies na 1945 verheerlijken we de krijgsmacht,
die niet in ieders ogen altijd goed doet.
4 mei moeten we niet langer besmetten met het herdenken van andere doden dan die van de Tweede Wereldoorlog.
Herdenken van de doden tijdens missies na 1945 kun je op een andere datum doen, bijvoorbeeld op veteranendag.
Als je dat al wilt doen, want als ik denk aan de politionele acties...Bijdrage van 9 Maart 2017
In andere rubrieken pleit ik ervoor dat we de doden in Irak en Syrië even hard tellen dan de doden in Parijs, Brussel, Berlijn en andere steden.
Dan zal blijken dat er duizenden malen meer doden vielen in Irak en Syrië dan in het westen.
Als je deze vergelijkt, vallen 'onze' doden in het niet.
In Irak vielen na de inval van Amerika 1,4 miljoen burgerdoden.
Niet allemaal door amerikanen, maar zonder de inval van Amerika zouden de meeste burgers nog leven.
In Syrië vielen tot nu toe ongeveer 500.000 burgerdoden.
Moet ik dan de tientallen doden in het westen dan nog noemen?
Ze vallen dan in het niet. Zelfs 9/11 vielen er nog geen 3.000 doden.

Wij geven bijna uitsluitend aandacht aan de kleine aantallen doden hier en niet aan de honderdduizenden doden daar.
Westerse doden tellen als het duizendvoudige van hun doden.
Toch vragen we af waar hun haat tegen het westen vandaan komt.
Ja, dat vind ik idioot!

Hadden de 1,4 miljoen burgerdoden in Irak enig nut?
Hadden de halfmiljoen burgerdoden in Syrië enig nut?
Misschien had het nut voor onze bezittingen daar, maar niet voor burgers en niet voor u en niet voor mij.
De laatste keer dat het amerikaanse leger iets nuttigs deed was in 1945 en erna was het alleen dood en verderf zaaien.
Heeft ons leger iets goed gedaan in Srebrenica? In Afghanistan? In Syrië en Irak?
Nee, helemaal niets! Alleen meer doden!
Maar we vergeten snel en ze beginnen alweer te roepen om meer oorlogstuig.
Gek genoeg hebben vooral Christelijke partijen nauwe banden met de wapenindustrie
en zij roepen het eerst en het luidst om meer moordtuig.
Ja, ook Nederlandse partijen: CDA, CU en SGP roepen als het maar even kan heel luid om meer wapens.
Zij zijn en waren ook voor meer kerncentrales en dus meer kernafval.
Christelijk? Gij zult niet doden!
Ondanks dat wij nog nooit een goede rol speelden met ons leger en de amerikanen deden in 1945 het laatste en enige goede met hun wapens.

Helemaal in de 21e eeuw, hebben we geen meer wapens nodig.
Moderne oorlogsvoering gaat steeds meer digitaal.
Tanks, onderzeeboten en straaljagers zijn zoooo 1945
Nu helemaal alleen goed voor de vrienden van de zogenaamde christenen... de wapenindustrie.
De enige goede bom is op een bommenfabriek.
StandPunten.net