Armoede


Bijdrage van 23 Mei 2017
Er is nu een begrotingsoverschot, maar moet je daar trots op zijn?
Jeugdzorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg werden enorm getroffen.
In plaats van in een tehuis, lopen verwarde mensen gewoon los rond en plegen misdaden, tot moorden aan toe.
Allicht leefde Els Borst van D66 nog als men niet had bezuinigd op ggz en op politie en justitie. Er is nu een begrotingsoverschot, maar moet je daar trots op zijn?
Sociale werkplaatsen werden gesloten en geestelijk en lichamelijk gehandicapten zitten nu thuis.
Verzorgingstehuizen werden gesloten en in een verpleegtehuis kom je alleen als je zeer zwaar patiënt bent.
Hoewel we nu een grijze golf hebben en er MEER verzorgingsbedden nodig zouden zijn,
zijn er nu 60.000 bedden MINDER en dat aantal stijgt nog altijd.
Deze ouderen moeten maar zien hoe ze het redden thuis en op de thuiszorg werd ook bezuinigd.
Tienduizenden ( 65.000? ) ontslagen in de thuiszorg.
Nederland daalde op de ranglijst voor kinderrechten.
Twee jaar geleden stonden we nog op de tweede plaats en nu op de 15e plaats.
Landen als Thailand en Tunesië staan nu hoger op de lijst dan Nederland.
Dit komt door de bezuinigingen en doordat VVD en PvdA de verantwoording voor de jeugdzorg afschoven op gemeenten. Afschoven op gemeenten en met minder geld.
Maar ook de almaar toenemende armoede zorgt voor slechtere kinderrechten.
Jarenlang was 1 op de 10 kinderen arm, na VVD en PvdA is dat nu 1 op de 8
Er is nu een begrotingsoverschot, maar moet je daar trots op zijn?
Een begrotingsoverschot en we hadden miljarden voor het grootste aquaduct van Europa.
Miljarden voor asfalt en voor nieuwe treinstations.
Ouderen, kinderen, gehandicapten en geestelijk gehandicapten hebben dat opgebracht.
VVD en PvdA paktten hen miljarden af en investeerden dat in infrastructuur en er bleef zelfs geld over als begrotingsoverschot.
Er is nu een begrotingsoverschot, maar moet je daar trots op zijn?


Bijdrage van 27 Februari 2017
Het lijkt wel alsof alles plots geweldig gaat... met de verkiezingen op komst.
Niet de gestegen aantallen plofkraken en gestegen aantallen woninginbraken, maar de gedaalde winkelovervallen komen in het nieuws.
Alles om de VVD zo goed mogelijk te laten lijken.
Allemaal leugens en nieuwsprogramma's en het journaal blijken hieraan mee te werken.
Kort na de verkiezingen zul je zien dat het allemaal leugens waren en dan beginnen ze weer over bezuinigingen.
Het is altijd nog zo dat 1 op de 3 woningen onder water staan.
1 op de 5 huishoudens heeft schulden.
Niet meer 1 op de 10, maar nu 1 op de 8 kinderen opgroeien in armoede.
Het aantal flexbanen ( waarmee je maar weinig zekerheid hebt ) nemen veel harder toe dan echte vaste banen.
Bijdrage van 30 december 2016
Met de verkiezingen in het vooruitzicht doen VVD en PvdA graag alsof ze veel hebben bereikt.
Hieronder een lange lijst met VERSLECHTERINGEN maar deze rubriek gaat over armoede.
Dus eerst wat over armoede.
Op 28 december schreef ik:"De afgelopen jaren sinds 2007 met CDA+PvdA+CU en VVD+CDA+PVV en erna VVD+PvdA aan het roer is de armoede gestegen met 40%"
De economische groei waar Rutte het steeds over heeft zorgt voor armoedegroei, economische groei=armoedegroei.
Economische groei is mooi voor de rijken, aandeelhouders, beleggers, investeerders, grote bedrijven en multinationals.
Burgers zijn beter af zonder economische groei! Sinds neoliberaal regeert, sinds eind 1994 was er steeds economische groei, maar hieronder staat de lijst wat burgers allemaal moesten inleveren voor die economische groei.

23 December 2016 Aantal dakloze jongeren neemt snel toe!!!


Nog maar 1 jaar geleden waren er 8.000 en nu zijn er 12.500 dakloze jongeren.
Oorzaak zijn: de stijgende huren en strenger uitzetbeleid bij huurachterstand.
Maar dankzij VVD+PvdA+D66+GroenLinks+CU+SGP krijg je ook pas na je 27 recht op bijstand.
Vaste banen zijn niet meer de vaste banen zoals je die voor Rutte, Balkenende en Kok had.
Als je al een vaste baan krijgt, want meestal krijg je een flexbaan of je bent oproepkracht.
Er worden amper woningen gebouwd, de huurprijzen stijgen dus alleen maar.
Goedkope huurhuizen worden opgeknapt om een hogere huur te kunnen vragen.
Huurders krijgen immers meer huurtoeslag als de huren stijgen is de redenatie en ze kunnen het blijven betalen.
Maar hogere huurtoeslag is... hogere belastingen, want het moet wel opgebracht worden.
Jongeren kunnen de huren al helemaal niet meer opbrengen.
Koopwoningen worden steeds onbetaalbaarder.

VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU en SGP
de neoliberalen
hebben heel wat afgebroken voor zogenaamde economische groei
Stem wat anders, stem op de SP!
die altijd buiten regeren werden en zullen worden gehouden


VVD en PvdA roepen dat het nu zoveel beter gaat!
Maar waar zijn de verzorgingstehuizen gebleven? verpleeghuizen zijn alleen voor de aller, aller zieksten en zijn nu sterfhuizen, 65.000 thuishulpen werden ontslagen, waar is het onderwijs voor moeilijk lerende kinderen gebleven? de studiebeurs? studeren is nu alleen nog voor de rijken, waar zijn de sociale werkplaatsen? ontslagrecht? ontslagvergoeding? we krijgen nu korter en minder ww, waar zijn de tehuizen voor geestelijk gestoorden? verwarde mensen lopen nu vrij rond en veroorzaken overlast of zelfs misdaden tot moord aan toe. Inplaats van echte politie kregen we de vrijwillige politie en de helft van de politiebureaus zijn we kwijt. Moorden worden bij klaarlichte dag gepleegd, zonder dat er ooit iemand wordt gepakt. Er wordt zo weinig drugs onderschept dat drugs spotgoedkoop zijn. Brandweerauto's werden gewone auto's in brandweerkleuren. Er werden en worden amper woningen gebouwd en we hebben al woningnood sinds 1945. Woningnood, dus woningcorporaties kunnen vragen wat ze willen voor hun woningen, zelfs als zij ze niet onderhouden. Waar is de ziekenfondsverzekering gebleven? We betalen nu elk jaar meer voor minder. Toen zaten we in Europa in de middenmoot als je keek naar de kosten van ons zorgstelsel, nu behoren we tot de duurste. Maar we krijgen goedkopere varianten van medicijnen, liggen korter in het zioekenhuis en veel behandelingen krijgen we helemaal niet meer. Tot 385 euro is iedereen onverzekerd en moet 385 euro zelf betalen, dat is dus extra winst voor de zorgverzekeraars. Dit is een mooi stelsel... voor zorgverzekeraars.

De lijst is eindeloos! We krijgen steeds minder maar betalen meer belastingen dan ooit. Waarom moest de BTW omhoog na zoveel afbraak? Ook gemeenten vragen elk jaar hogere belastingen voor steeds minder. We houden niets sociaals over. En het volk? ze schijnen gewoon weer VVD te gaan stemmen of anders op ex-vvd-er Wilders.Bijdrage van 28 december 2016
24-12-2017 Eenvandaag special over armoede
De balans na 6 jaar Rutte, 6 jaar VVD.
Eerst VVD+CDA+PVV en erna VVD+PvdA
De economische crisis duurde van 2007 tot 2010 en in de ons omringende landen was de crisis voorbij, maar wij kregen de ruttecrisis.
Rutte bezuinigde onze economie kapot met 45 MILJARD bezuinigingen en veroorzaakte honderdduizenden werklozen en de ruttecrisis was een feit.
Maar de andere neoliberalen... CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU en SGP regeerden van harte mee en stemden rond de 90% op de wetsvoorstellen en maatregelen van VVD en PvdA.
Stemden op hun wetten en maatregelen of sloten akkoorden zoals het kunduzakkoord.
Samen vormen ze de neoliberalen en ze regeren sinds paars1, sinds eind 1994.
Paars heette paars omdat het CDA niet meedeed, maar het CDA stemde toen al meer dan 90% op de wetten en maatregelen van paars.
VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU of SGP het maakt niet uit en wie er regeert kun je niet zien aan het beleid.
Wie zag verschil toen Balkenende het overnam van Wim Kok? of toen Rutte het overnam van Balkenende?
Zelfs de overname van de PVV door de PvdA als partner van VVD, maaktte geen verschil.

Ruim 1,2 miljoen nederlanders leven in armoede en het worden er steeds meer.
Ongeveer 12% van de Nederlanders leven in armoede en in het nog rijkere Duitsland is het 18,5% en stijgende.
Angela Merkel is leidster van de duitse versie van het CDA en noemt zich ook christen, maar de armoede blijft stijgen.
Economsiche groei is armoedegroei. Economische groei is helemaal niet goed voor de gewone burger.
Meer dan 1,2 miljoen nederlanders zijn arm en daarvan zijn 421.000 kinderen.
800.000 mensen hebben geen geld voor de kleding, wonen en eten.
De eerste voedselbank kwam in de meest rechtse stad van Nederland: Rotterdam en nu vind je ze in elke stad en zijn het er 166
Het ergste is dat er door de economische groei eerder meer dan minder armen komen.
Nog erger is het dat steeds meer mensen met een volle baan de voedselbank nodig hebben voor eten.
Bijna de helft van de mensen in armoede heeft een baan.
Met name de gestegen woonkosten en zorgkosten zijn de oorzaak.

24-12-2017 Eenvandaag special over armoede
Het aantal armen groeit was de boodschap in de uitzending en niet een klein beetje maar 40%
De afgelopen jaren sinds 2007 met CDA+PvdA+CU en VVD+CDA+PVV en erna VVD+PvdA aan het roer is de armoede gestegen met 40%
Een alleenstaande moet rondkomen van gemiddeld 971 euro.
CDA, PvdA, VVD, PVV en CU, maar gesteund door de andere neoliberalen; D66, GroenLinks en SGP zijn verantwoordelijk.

De armoede stijgt sinds de mensenheugenis en nu nog steeds.
22-12-2016 CPB ziet aantal bijstandsuitkeringen groeien
31-8-2016 Aantal ontvangers van bijstand stijgt met ruim 20.000
31-8-2016 Aantal bijstandsgerechtigden opnieuw toegenomen
29-02-16 Het aantal mensen in de bijstand groeit nog steeds

Afbraak van ons ziekenfondsstelsel en vervanging door marktwerking maakt ons zorgstelsel tot de duurste van europa.
Toen het CDA marktwerking invoerde zaten wij met de zorgkosten in de middenmoot van Europa, nu behoren we tot de duurste.
Dit stelsel met marktwerking is onbetaalbaar en dat blijkt elk jaar als de premies weer omhoog gaan.
Premies omhoog en tot 385 euro ben je helemaal niet meer verzekerd. Bovenop hogere premies en de 385 euro komen nog de eigen bijdrage en sommige behandelingen worden helemaal niet meer vergoed.

Stem wat anders dan neoliberaal
VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU of SGP
Zij regeren of regeren mee sinds paars 1, sinds eind 1994
en ze hebben Nederland kapot gemaakt.
De PVV is gewoon extreem VVD met linkse verkiezingspunten om u te bedriegen.

Stem op de Socialistische Partij
die door hen altijd buiten elk kabinet gehouden werden.

Bijdrage van 16 November 2016
Eerst groeiden 1 op de 10 kinderen op in armoede, nu na VVD/PvdA is dat 1 op de 8.
28-10-2016 Hulpverlening kerken aan armen neemt fors toe. Dit blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016 onder kerken en geloofsgemeenschappen.
Bijna 39 miljoen werd door hen besteed aan armoedebestrijding in 2015.
Het aantal hulpvragen steeg van 2012 tot 2015 van 40.000 naar 50.000
Dat is dus gelijklopend met Rutte 2, maar veel maatregelen van de Balkenende regeringen en Rutte 1 hebben hier ook aan meegedragen.
Kerken hebben geen onbeperkte middelen en de overheid moet voorkomen dat de financiën van de kerken uitgeput raken en er helemaal geen hulp meer is voor de armsten in Nederland.
Vlak boven deze groep die we rekenen tot de armen zit een veel grotere groep die tegen de armoede aanzit.
Meer dan 80% van alle Nederlanders zijn afhankelijk van uitkeringen en toeslagen en dat maakt hen zeer kwetsbaar voor verdere bezuinigingen en een mogelijke nieuwe crisis.
Bovendien worden vaste banen steeds meer flexbanen zonder ontslagbescherming en ontslagvergoeding of andere rechten.
Als ze roepen dat het aantal vaste banen stijgt, maakt met deze uitgekleede vaste banen weinig indruk.
Het enig alternatief voor neoliberale partijen, VVD,PVV,CDA,PvdA,D66,GroenLinks, CU en SGP en hun neoliberaal beleid zijn 50plus, partij voor de dieren en de socialische partij. ( de enige echte linkse partij )Bijdrage van 9 mei 2016
Kans op langdurige armoede steeds groter
Meest opvallend is het stijgende aandeel werkenden dat in armoede leeft.
Het is met name sterk toegenomen sinds 8 jaar, dus zo ongeveer sinds Rutte / VVD regeert.
De economische crisis duurde van 2007 tot 2010 en in de ons omringende landen was de crisis voorbij.
Maar na de economische crisis kregen wij de ruttecrisis van 2010 tot op heden.
Rutte zei eens dat terroristen een aanslag pleegden op onze samenleving, op onze manier van leven, maar dat waren niet de terroristen, dat was Rutte zelf!
Het wordt nooit meer zoals voor Rutte 1!
Nooit meer zo weinig werklozen als voor Rutte... ook al voerden PvdA en VVD 1-1-2015 een nieuwe definitie van werkloosheid in.
In 2007 hadden zo'n 850.000 mensen een inkomen onder de armoedegrens, maar in 2013 waren dat er 1,25 miljoen.
Volgens het SCP zijn de helft van de langdurig armen werkenden.
400.000 kindere met kans op armoede
1 op 7 kinderen loopt risico op armoede
Rapport van het SCPBijdrage van 1 mei 2016
In 2020 moet het aantal Europeanen met een risico op armoede of sociale uitsluiting met 20 miljoen omlaag.
Armoede niet met 20 miljoen gedaald, maar met 5 miljoen gestegen

Mensen die hun huis niet warm kunnen stoken en zichzelf of hun kinderen geen goede maaltijd kunnen geven.
Volgens econoom Peter Rodenburg word er in Europa voor 1000 miljard belasting ontweken.
Ontweken, dus legaal geen belastingen betalen omdat partijen zoals CDA, VVD en PvdA de wetten zo lek hebben gemaakt dat de rijken en bedrijven geen of weinig belasting hoeven te betalen.
Vladimir Stissi"In de jaren vijftig, zestig en zeventig waren de belastingtarieven hoog en de economische groei ook. Daar kunnen we van leren."

Bijdrage van 25 November 2015
Aanvullend op onderstaande nog het volgende.
Wie na het bericht dat steeds meer kinderen in de bijstand opgroeien het lef heeft te zeggen dat die kinderen en hun ouders teren op de zakken van werkenden het volgende.
Welke werkende houdt zijn hand niet op voor zorgtoeslag, huurtoeslag, kindertoeslag, kinderopvangtoeslag, enz?
Al die toeslagen en aftrekposten zijn niet veel anders dan de bijstand, alleen ze noemen het anders.
Bijna 90% leeft van de bijstand!!!
Alleen noemen we het soms toeslag en voor de rijken is er ook nog aftrek.
Werken loont helemaal NIET!!!
Je moet je hand ophouden ondanks dat je allebei 40 uur werkt!
Per definitie lijkt Nederland veel op een communistisch land.
Vadertje staat zorgt voor 90% van haar onderdanen.
Werken loont al jaren niet meer.
Met een beetje vermogen heb je maandelijks veel meer en zonder te hoeven werken.
Vermogen wordt amper belast!
Net zomin trouwens als grondstoffen, winst en transacties van ondernemingen.
Met dank aan CDA, VVD en PvdA.
De drie-éénheid die altijd regeert.Bijdrage van 25 November 2015
24-11-2015 RTL: Steeds meer kinderen groeien op in de bijstand.
1 op de 15 van de koters die we hebben in dit land.
De bijstand is bovendien sterk versobert door PvdA en VVD.
Van de bijstand kun je NIET leven!!!
Je hebt in 2015 in de bijstand minder dan in 1970
Iedereen moet trouwens ook langer werken voor een huis.
Hoezo economische groei?
Veertig jaar geleden bestonden er nog kostwinners!!!
De vrouw kon thuis voor de kinderen zorgen en er was genoeg om van te leven met één inkomen.
Nu in 2015 krijgt bijna 90% steun van de overheid in de vorm van toeslag of aftrek.
Zelfs de allerrijksten houden hun hand op voor kinderbijslag of AOW.
er bestaan geen kostwinners meer en vrijwel iedereen is steuntrekker.
Werken moet lonen is de VVD-leus steeds, maar zelfs met een volle baan kun je niet zonder overheidssteun, zonder toeslagen.
Samsom van de PvdA had niet lang geleden het lef bij Buitenhof te beweren dat de armoede daalt
De armoede daalt helemaal NIET!!!
Ook beweerde hij dat de werkloosheid daalt... ja, zelfs met 100.000 in 1 jaar.
KNETTERGEK!!!!
sINDS 1 JANUARI 2015 IS ER EEN NIEUWE DEFINITIE VAN
WERKLOOSHEID
Tijd voor een nieuwe definitie van de bijstand?
Of gewoon stoppen met de bijstandsuitkering?
Natuurlijk ook tijd voor wéér een nieuwe definitie van armoede.
Wel hadden PvdA en VVD graag VIJF MILJARD gegeven aan de midden en hogere inkomens.
Voor de werkenden beweren ze dan.
Maar werkenden hebben vaak helemaal geen middeninkomen en worden dus alleen maar armer vergeleken met de rijken.
Het overgrote deel van de werkenden hebben geen middeninkomen of amper een middeninkomen.
De grote profiteurs van die belastingverlaging zouden de hogere middeninkomens en de hoogste inkomens zijn.
Ook de andere eeuwige regeerder CDA was voor belastingverlaging voor de midden en hogere inkomens.
CDA, PvdA en VVD zitten op één lijn.
Het maakt niet uit wie van de drie regeert!!!
In grote lijnen hebben ze hetzelfde beleid.
Heeft u verschil gemerkt toen de PvdA het overnam van PVV en CDA?
De PVV zit qua inkomen en vermogen op één lijn met de VVD.
Wilders komt immers ook uit de VVD.
Dus merk je geen verschil als de PvdA het overneemt van CDA en PVV.
Er is amper verschil tussen Rutte 1 en Rutte 2
Er is amper verschil tussen CDA, PvdA en VVDBijdrage van 18 December 2014
CBS pdf armoede toegenomen, maar piek lijkt bereikt.
De armoedecijfers over 2013 zijn bekend. Armoedesignalement 2012
2012*** 1.184.000 verwacht, werkelijk 1.156.000
2013*** 1.185.000 verwacht, werkelijk 1.255.000
Armoedesignalement 2013
2013*** 1.213.000 verwacht, werkelijk 1.255.000
2014*** 1.178.000 verwacht, nu 1.206.000 verwacht

Armoedesignalement 2014
Personen met (langdurig) inkomen onder de armoedegrens

2000-1.040.000 Personen met (langdurig) inkomen onder de armoedegrens
2001-871.000
2002-915.000
2003-1.040.000
2004-1.021.000
2005-1.034.000
2006-924.000
2007-843.000
2008-869.000
2009-955.000
2010-945.000
2011-1.033.000
2012-1.156.000
2013-1.255.000 7,9% van de bevolking
2014-1.206.000 verwacht
2015-1.195.000 verwacht

2013-726 duizend huishoudens, 10,3 procent van alle huishoudens kans op armoede
2014-722 duizend huishoudens 10,2%
2015-720 duizend huishoudens 10,1%

2013- 1,4 miljoen mensen met een laag inkomen.
2013- 356 duizend werkende armen waarvan 166 duizend zelfstandigen
2013- 400 duizend kinderen in armoede, tweederde daarvan met werkende ouders

Er is al een stijging sinds 2007
Van 2007 tot 2013 kwamen er 412.000 personen bij
1 op de tien gezinnen is arm
Alleen midden jaren tachtig in de vorige eeuw was het zo hoog
De armoede is het hoogst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden tot 65 jaar, niet-westerse huishoudens, bijstandsontvangers en kinderen.
Rotterdam 17,2%, Amsterdam 17%, Groningen 16,3%, Den Haag 16,1% van de huishoudens leeft in armoede
Amsterdam 6,2%, Rotterdam 6,0%, Groningen 5,6% huishoudens die langdurig in armoede leeft

Leeuwarden en Den Haag hebben de postcodegebieden met de meeste armoede
In 2012 waren huishoudens met een laag inkomen 37% van hun beschikbare budget kwijt aan huisvesting, water en energie.
Water kost bijna niets en energie een stuk minder dan huisvesting. Huisvesting is dus veruit het duurste.

Januari2014
Armoede wereldwijd
1,2 miljard mensen onder $ 1,25 per dag
80% van wereldbevolking minder dan $ 10 per dag
Per dag sterven 22.000 kinderen door armoede
Bijdrage van 23 September 2014
De waarde van huizen zijn de laatste jaren alleen gedaald en
daarvan is de gewone burger de dupe.
De rijksten zijn vanaf de crisis alleen rijker geworden door internationale beleggingen.
Met een klein vermogen haal je geen 4% rente, maar de overheid belast die wel alsof je 4% haalt.
Met een groter vermogen haal je wél 4% en zelfs nog veel hoger.
Allemaal factoren waardoor de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer.
Door Rutte II, VVD+PvdA+D66+CU+SGP worden de verschillen alleen maar groter en groter.
Onderaan gaat iedereen zonder baan erop achteruit en de lage inkomens gaan 0,25% erop vooruit, maar
5200 euro en hoger gaan er 0,75% op vooruit.Bijdrage van 23 September 2014
CBS: Rijkste 1 procent bezit bijna een kwart van alle vermogen 12/04/14
De 1 procent rijkste Nederlanders bezitten 23,4 procent van al het geld in Nederland.
Hiermee is de verhouding arm en rijk in Nederland internationaal het ergst.
Deze 1% bestaat uit 74 duizend huishoudens en ze bezaten 273 miljard euro.
Gemiddeld 3,7 miljoen euro per huishouden.
Andere landen met vrij gelijke inkomstenverdeling maar scheve vermogensverdeling zijn Amerika, Duitsland en Noorwegen.
De rijkste 0,1 procent van Nederland bezat dat jaar 8,7 procent van het totale vermogen.

De vermogensverdeling in dit land is ui-ter-ma-te oneerlijk en daar moet je iets aan doen', zegt PvdA-leider Diederik Samsom 01/05/14
Inmiddels hebben we de miljoenennota gehad en daarin staat dat dankzij Diederik Samsom de werkende nederlander er 0,25% op vooruit gaat , maar 5200 euro en hoger gaan er 0,75% op vooruit.
Wat ik altijd al zeg de PvdA praat links, maar hun maatregelen zijn rechts.

Bijstandsgerechtigden, werklozen en gepensioneerden gaan er bijna allemaal in koopkracht op achteruit in 2015
Hoezo Sterk en sociaal juist nu??? Laat de PvdA ophouden met deze leugen!
Werklozen waarvan velen die door dit kabinet met dit beleid werkloos zijn geworden worden gekort.
Dankzij Rutte I en Rutte II is de werkloosheid verdubbelt
Aleen wie ondanks Rutte nog werkt gaat erop vooruit.
Alleenstaande ouders krijgen 250 euro per maand minder bijstand.
PvdA; Sterk en sociaal juist nu!Bijdrage van 22 September 2014
Armoede
Wat is armoede in Nederland?
Armoede is wanneer je geen inkomen genoeg hebt voor de eerste levensbehoeften.
Eerste levensbehoeften; schoon drinkwater, gezond voedsel, huisvesting, gezondheidszorg en kleding.

Alle inkomsten zijn netto en inclusief alle mogelijke toeslagen en dergelijke.
Armoedegrenscijfers van 2012
Alleenstaande; € 990,--
Paar zonder kinderen € 1350,--
Paar met 1 kind € 1650,--
Paar met twee kinderen € 1850,--
Paar met drie kinderen € 2030,--
éénouder met één kind € 1310,--
éénouder met twee kinderen € 1490,-
éénouder met drie kinderen € 1740,-

CBS armoede signalement 2013
Conclusies;
Armoede in 2012 sterk toegenomen; ook in 2013 enige toename verwacht.
Fors meer huishoudens met kans op armoede
Ook meer personen met kans op armoede
Hoog armoederisico bij kinderen
Het armoedepercentage is het hoogst bij kinderen jonger dan 12 jaar
Ongeveer een derde van alle armen is minderjarig

Volgens het regeerakkoord van VVD en PvdA wordt kinderbijslag in 2013, 2014 en 2015 niet geïndexeerd.
Dat betekend dus nog meer armoede.

Als ze de kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebondenbudget alleen zouden geven aan mensen die deze écht nodig hebben zouden ze deze wél kunnen indexeren en dan zelfs nog geld overhouden.

Hulp alleen voor hulpbehoevenden, dus toetsen op inkomen én vermogen!
Met twee keer modaal of € 100.000,- vermogen moet je alles zelf kunnen betalen, zonder je hand op te houden.
Zo hoef je regelingen zoals AOW, AWBZ, Kinderbijslag, Kinderopvangtoeslag, kindgebondenbudget, enz
niet op te heffen en kun je ze zelfs verbeteren en dan nog hou je geld over.

1 op de 10 nederlanders ( 1,44 miljoen mensen ) in 2014 onder de armoedegrens.


Armoede in Nederland 2014
Als we blijven stemmen op CDA, PvdA en VVD krijgen we straks voedselbonnen zoals
in Amerika en in de tweede wereldoorlog en nederlandse bedelaars met een mondharmonica.