Vrije ArtsenkeuzeBijdrage van 8 Februari 2015
Schippers komt met alternatief voor beperking van vrije artsenkeuze.
Schippers denkt nog dat ze hiermee 1 MILJARD bezuinigd.
Bezuinigd! Dat is dus 1 Miljard MINDER!
Een miljard minder voor zorg.
Al dat gekonkel komt daar op neer.
Als je probeert dat gekonkel te ontcijferen, kom je toch tot de conclusie dat de armere ouderen en chronisch zieken
nu met zachte dwang worden geloodst naar artsen die dan een miljard goedkoper zijn dan de artsen voor de rijken.
De armere verzekerden moeten immers wel kiezen voor een lager eigen risico, want dan kunnen ze de huur betalen.
De rijkere verzekerden krijgen bovendien korting op hun premie omdat ze kunnen kiezen voor een hoger eigen risico.
Artsen die 1 miljard in prijs zijn gezakt door wurgcontracten met verzekeraars.
Verzekeraars die nu al 8 miljard ( 2,5 keer meer dan vereist ) in kas hebben.
Verzekeraars die nu al 1,4 MILJARD winst maken in 1 jaar
Miljarden die je ook kunt uitgeven aan ziekten als ALS of hersenaandoeningen

Maar blijkbaar wil de VVD, wil Schippers die winsten voor verzekeraars nog verder stimuleren en dat ze nog meer in kas krijgen.

Na de kale werkelijkheid hierboven dan de links met de propaganda van PvdA en VVD.
Propaganda is immers belangrijk met maar 1 maand voor de komende verkiezingen.
Schippers;"Kwaliteit loont in de zorg
Ja, 1 miljard bezuinigen, dus 1 miljard MINDER, maar de zorg wordt beter... wat een goochelaars, bedriegers en leugenaars.

Schippers komt met alternatief plan om 1 miljard uit de zorg te pakken.
Bijdrage van 19 Januari 2015
De motie tot altijd vrije artsenkeuze is op het PvdA congres verworpen.

Beginnende artsen en slechte artsen moeten wel een wurgcontract tekenen en zijn er voor de achterban van de PvdA.
De gewone artsen zijn voor VVD-ers en hun veel duurdere restitutie verzekering.
Om de scheiding nog wat strakker te maken zullen de in natura polissen dalen in prijs en
de restitutie polissen flink stijgen en alleen betaalbaar zijn voor VVD-ers.
Bovendien moet je misschien wel naar een andere strad omdat in jouw woonplaats alleen goede dure VVD-artsen zitten.
Arme moeder van van Rijn!
Ondanks 30 miljoen in kas en jaarlijks 2 miljoen winst, loopt de urine langs haar enkels,
maar nu mag ze haar arts ook niet meer kiezen!!!! Maar ja, haar lotgenoten mogen vanaf 1-1-2015 niet eens meer naar een tehuis,
maar moeten het doen met een wijkverpleegkundige.
Met dank aan CDA, PvdA, VVD, D66, CU en SGP
( CDA stemt 91% mee met hun )
Dat noemen zich van de Arbeid of christelijk!


Bijdrage van 9 Januari 2015
De Consumentenbond is k tegen beperking van de vrije artsenkeuze.
Citaat;Vrije artsenkeuze
Zorgverzekeraars krijgen steeds meer macht, zeker als ze straks zorgverleners waar ze geen contract mee hebben niet meer hoeven te vergoeden.
Op 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel van minister Schippers (VVD/Volksgezondheid) verworpen.
Einde citaat
Volgens mij zal de vrije artsenkeuze alleen zorgen voor 1 miljard meer winst voor zorgverzekeraars.
Is minister Schippers (VVD/Volksgezondheid) in dienst van de zorgverzekeraars?
Elke euro winst gaat ten koste van de zorg.Bijdrage van 26 December 2014
Inperking vrije artsenkeuze levert GEEN 1 miljard op
Ja, hieronder spiegel ik al voor waar die 1 miljard naar toegaat, ( winst voor verzekeraars ) maar nu kun je dat lezen op een andere meer gerenomeerde website.
Niemand van de staatsomroep ( zogenaamd publieke ) vroeg of vraagt ooit hoe Schippers aan 1 miljard besparing komt.
Waarom dan lullen over 1 miljard besparing?
Dat is gewoon volksverlakkerij, net als al die spotjes die willen doen geloven dat de zorg beter wordt door er miljarden op te bezuigen en massa-ontslagen.
Hahahahahahaha pure VVD-PvdA propaganda la Poetin.
Balkenende CDA begon ermee... verbeteren door er geld weg te halen... ja, ja.
Er verdwijnt meer en meer geld naar winsten, potjes en bonussen voor VVD-ers die zorgen voor meer winst.

Ja, de zorg wordt steeds duurder.
Dat komt omdat de winsten en de potjes steeds groter worden.
Elke euro winst of in een pot is een euro MINDER zorg!
Bijdrage van 16 December 2014
Eerste Kamer stemt tegen plannen inperking vrije artsenkeuze
Schippers zegt steeds dat dit 1 miljard zou opleveren.
Waar dacht Schippers die 1 miljard aan te bezuinigen door deze wet?
Ik zie alleen 1 miljard winst voor verzekeraars die dan wurgcontracten kunnen sluiten met specialisten.
TEKENEN en anders zit u zonder werk.
Maar wat heeft Schippers aan 1 miljard extra winst voor verzekeraars?
Is zij lobbyist voor die zorgverzekeraars en krijgt ze een bonus als het haar lukt?
Of is zij minister en moet ze zorgen voor goede zorg? en moet ze dus de mensen hun vrije keus laten houden.
Geen wurgcontracten en specialisten die half werk leveren omdat de kostprijs te laag is.
Sorry, hier houdt de behandeling op, want ik heb al meer gedaan dan waar ik voor betaald wordt.
Artsen en bonden blij met vervallen van deze zorgwet
Corrie van Brenk van Abvakabo FNV: "Er is zo veel, breed en massaal actie gevoerd tegen dit wetsvoorstel. Het is prachtig om te zien dat het protest loont tegen deze 'polis voor armelui', want daar kwam de inperking van de vrije artsenkeuze op neer. De zorg is geen markt waar je moet sturen op geld in plaats van kwaliteit, maar daar begon het wel steeds meer op te lijken. Wij zijn hartstikke blij dat het voorstel van de baan is."

Einde kabinet lijkt in zicht

We moeten naar n publieke basisverzekering voor arm en rijk.
Naar ziekenhuizen en tehuizen zonder winst.
Naar specialisten en artsen die niet per behandeling, maar per maand betaald worden.
Naar artsen die bepalen waar u het beste behandeld kunt worden en niet de verzekeraars.
Bijdrage van 16 December 2014
Eerste Kamer stemt tegen plannen inperking vrije artsenkeuze
Dit had een miljard moeten opbrengen.
Hoe?
Geen idee.
Waarschijnlijk vergiste Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) zich.
Verzekeraars gaan een miljard meer winst maken door wurgcontracten met
de mindere specialisten voor de naturaverzekerden.
Lees verder hieronder als je het niet begrijpt.
Maar de overheid gaat cht geen miljard bezuinigen, ik zou niet weten hoe.
Met VVD-ers weet je het ook nooit voor wie ze praten, voor de overheid of voor bedrijven en verzekeraars.

Schippers wou eerder zelfs een nieuwe polis voor de armsten. 2 Juni 2014
Verzekeraars zouden dan helemaal bepalen naar wie je mag gaan.
Alleen naar de goedkoopste specialisten die te strikken waren voor een wurgcontract.
Ga je naar de verkeerde arts, dan krijg je helemaal niets vergoed!
Deze polis blijft dan over voor de mensen met heel weinig geld.
Godzijdank hadden enkele PvdA-ers nog een hart en stemden tegen.
Adri Duivesteijn, Marijke Linthorst en Guusje ter Horst, bedankt
Later proberen ze het ongetwijfeld zonder jullie het er alsnog door te drukken.
Artsenkeuze alleen voor rijken en de verzekeraars 1 miljard extra winst.

Bijdrage van 16 December 2014
Eerste Kamer stemt tegen plannen inperking vrije artsenkeuze

Zorgverzekeraars kunnen anders een polis aanbieden met alleen behandelingen door specialisten met wie zij een contract hebben.
Het kabinet, VVD en PvdA komen natuurlijk weer met sprookjes dat hierdoor de zorg goedkoper en beter zal worden.
Sprookjes, want denk eens mee en zie hoe asociaal dit plan is.
De goede en beste specialisten die niet willen zakken met hun prijs krijgen geen contract en zij gaan werken voor de duurdere polissen.
De mindere specialisten die anders werkloos zouden worden krijgen een contract en zij gaan werken voor de goedkoopste verzekeringen.

De rijke achterban van de VVD kiest de duurdere restitutiepolissen en zij kiezen voor de beste specialisten die geen wurgcontract hoeven te sluiten met verzekeraars.
De rijke achterban van de VVD heeft cash voldoende om een maximum eigen risico te nemen en zijn dan nog goedkoper uit dan de armen met een natura- of budgetpolis.
De groeiende groep werklozen en armen kunnen die duurdere polissen niet betalen en ze moeten wel de goedkope polissen kiezen.
Met een goedkope polis moet je naar de specialist van je verzekeraar, desnoods naar een andere plaats.
Als je kunt kiezen voor een verzekering die je niet kunt betalen is die keuze er niet cht!
De armen hebben dan alleen nog de naturapolissen en de goedkopere slechtere specialisten.
Hoe asociaal wil je het maken?
Nog even en alle aanvullende verzekeringen zijn ook onbetaalbaar voor de gewone man / vrouw.