Balkenende regeringen


Bijdrage van 20 November 2014
Het nieuwe zorgstelsel werd door Balkenende ( CDA+VVD+D66 ) niet ingesteld omdat de ziekenfondsvezekering te duur werd,
maar doordat particulierverzekerden steeds meer kwijt waren aan hun verzekering.
Dat heeft geholpen... de hogere inkomens gingen iets van een derde betalen en hun kinderen tot 18 jaar waren daarna gratis verzekerd.
Met name de aller- allerhoogste inkomens gingen maar een fractie betalen van daarvoor.

Vervolgens gingen de zorgkosten stijgen!
Nu kan bijna niemand de premie meer betalen zonder zorgtoeslag.
Hieronder wordt aangetoond met een grafiek van het CBS dat het nieuwe zorgstelsel van Balkenende II; CDA+VVD+D66 de schuld is van de stijging van de zorgkosten.
Rutte II; VVD+PvdA+D66+CU gaan verder waar het CDA gebleven was... bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen.
Wie googled op 'stijging zorgkosten' krijgt de grafieken van het CBS die ook hieronder staan.
In die grafiek is duidelijk te zien dat ziekenhuizen en specialisten de oorzaak zijn.
VVD, PvdA, D66 en CU kunnen ook googelen, waarom bezuinigen ze dan op verpleegtehuizen en verzorgtehuizen waardoor ouderen thuis komen te zitten?
Thuis aangekomen wordt er bezuinigd op de thuishulp.
Ze zouden het nieuwe zorgstelsel van Balkenende terug moeten draaien!!!


Bijdrage van 20 November 2014
Balkenende II
CDA + VVD + D66
27 mei 2003 tot 29 juni 2006
In de volksmond werd gesproken van 'bak ellende'
Balkenende II was verantwoordelijk voor bezuinigingen op de sociale zekerheid.
Herziening WAO en invoering van WIA en Wet Werk en bezuiniging op de bijstand.
Korting op de huurtoeslag van 18 per maand.
Het zorgpakket werd ook nogeens versoberd door CDA+VVD+D66
12 november 2003 Nederland heeft dankzij de bezuinigingen van Balkenende II CDA+VVD+D66 twee nieuwe woorden.
pyjamadagen en aandachtsminuten
Pyjamadagen omdat er geen personeel is om ouderen aan te kleden.
Maar de grootste (mis)daad was toch wel de invoering van het nieuwe zorgstelsel.
Particulier verzekerden gingen drie keer minder betalen en
ziekenfondsverzekerden gingen drie keer meer betalen.

Particulier verzekerden gingen dus twee keer minder of zelfs vele malen minder betalen.
De allerhoogste inkomens gingen vele malen minder betalen.
Bovendien waren de kinderen van particulierverzekerden tot 18 jaar plots gratis verzekerd.
Dus een enorme inkomensstijging voor met name de allerhoogste inkomens en een wat mindere inkomensstijging voor de middeninkomens.

Ziekenfondsverzekerden, de mensen dus met een laag inkomen gingen drie keer meer betalen.
Het nieuwe zorgstelsel kon zo onmogelijk ingevoerd worden, want veel mensen konden dat gewoon niet betalen.
Om voor de laagste inkomens het nieuwe zorgstelsel betaalbaar te maken kregen ze zorgtoeslag.
Rechtse kiezers van CDA, VVD, D66 en ook PvdA beweren vaak dat ze gecompenseerd werden, maar
dat is natuurlijk onzin!
Ze kregen een tegemoetkoming welke ze direct weer kwijt waren aan premie voor het nieuwe stelsel.
Een tegemoetkoming, want dan was het nog duurder dan de ziekenfondsverzekering.
Het nieuwe stelsel zorgt voor de stijging van de kosten van de zorg en nu kunnen alleen de hoogste inkomens nog zonder zorgtoeslag.

Ja, het nieuwe stelsel zorgt voor de stijging van de zorgkosten.
Wie googled op 'kostenstijging zorg' zal zien dat niet ouderen of verpleeg- en verzorghuizen de oorzaak zijn, maar het nieuwe zorgstelsel van Balkenende II ( CDA + VVD + D66 )
In deze grafiek is duidelijk te zien dat de stijging veel sneller gaat dan de stijging door de toename van ouderen door de geboortegolf in 1946 ook wel 'grijze golf genoemd'
Ouderenzorg is licht gestegen door de verwachtte 'grijze golf'
De stijging van de zorgkosten komt na de invoering van het nieuwe stelsel.

Ouderenzorg is op het totaal sowieso niet de grootste kostenpost.