Belastingstelsel
Tweede bijdrage van 28 Maart 2017
In mijn eerste bijdrage vandaag noemde ik de vele miljarden die VVD en PvdA afbraken en de vele miljarden die ze nu meer binnenkrijgen.
AOW naar 67 bracht 12 miljard op en de BTW ging van 19 naar 21%
Sociale werkplaatsen en verzorgingstehuizen werden gesloten en dat bracht ook vele miljarden op.
Moet je dan nu trots zijn op een begrotingsoverschot?
Nee, natuurlijk niet!
Ze hadden gerust wat minder mogen afbreken.
Affijn, ze hebben zo heel wat miljarden uit de samenleving gehaald en kunnen die een andere bestemming geven.
Rechtse partijen hebben gewonnen, dus die miljarden gaan naar inkomens boven de 100.000 en naar grote bedrijven.
Allicht komt er een nieuw belastingstelsel en flink wat miljarden minder aan toeslagen voor de minima.
Flink minder belastingdruk voor multinationals en de hogere inkomens.
Daarvoor heeft de kiezer gekozen en dat zullen ze krijgen.

Door de miljarden die de overheid ( VVD + PvdA ) kreeg door afbraak van sociale voorzieningen en de miljarden die ze meer plukken van de bevolking is er nu een bergrotingsoverschot.
Nu zullen ze die ongetwijfeld willen gaan benutten voor herziening van ons belastingstelsel.
Doorrekening van verkiezingsprogramma's liet zien dat met name de inkomens van 100.000 en hoger erop vooruit zullen gaan.
Ook met het CDA programma gaan inkomens boven 100.000 euro er het meest op vooruit.
Wat daar christelijk aan is, kan niemand mij uitleggen.
Als God stemrecht had, zou Hij op de SP stemmen.
Affijn, die herziening van het belastingstelsel zal met name goed zijn voor de hoogste inkomens en de bedrijven.
Het verschil tussen arm en rijk zal nog groter worden.
Tsja, dan moeten jullie maar SP stemmen.


Toeslagen zijn en waren nodig om de minima mee te laten doen.
Zonder huurtoeslag, zouden huren voor heel veel mensen onbetaalbaar zijn.
Zonder zorgtoeslag zou Balkenende / CDA nooit dit stelsel hebben kunnen invoeren.
Maar zelfs al ben je een hardwerkende Nederlander met een volle baan, je kunt niet meer zonder toeslagen.
Steeds kwamen en komen CDA, PvdA en VVD met maatregelen die goed waren voor de hogere inkomens, maar slecht voor de minima.
Zo slecht voor de minima dat ze het zonder toeslag niet zouden kunnen betalen.
Zo zijn al die toeslagen ontstaan.
CDA en VVD zorgden bovendien ervoor dat de hogere inkomens ook die toeslagen kregen.
Standpunten.net is tegen toeslagen voor wie ze niet nodig heeft.
Wie geen steun nodig heeft, moet je het ook niet geven.
Nu schaffen we voorzieningen af omdat we ook steun geven aan wie helemaal geen steun nodig heeft.
Wie inkomen of vermogen genoeg heeft, moet zijn hand niet kunnen ophouden voor steun.
Hebzucht is een slechte eigenschap van de mens dus is het logisch dat ze hun hand ophouden.
De overheid moet niet tegemoetkomen aan die hebzucht en alleen steun geven aan steunbehoefenden.

Standpunten.net is ook tegen toeslagen voor lagere inkomens.
Toeslagen zijn ingewikkeld en je vraagt eerst belastingen van burgers en dan geef je het terug via toeslagen.
Standpunten.net is voor afschaffing van belastingen op de lagere inkomens.
Automatisch hebben die lagere inkomens dan minder aanspraak op toeslagen.
Per saldo krijgen de lagere inkomens misschien niet eens meer te besteden, maar het wordt wel veel eenvoudiger.
Afschaffing van belastingen op inkomens tot +/- 35.000.
Dit zal al betekenen dat er veel minder mensen aanspraak kunnen maken op toeslagen.

Woonaftrek en maandelijkse belastingteruggave ( zoals hieronder uitgelegd ) zullen toeslagen nog verder onnodig maken.
Fors meer woningen bouwen zal zorgen voor lagere huren en lagere koopprijzen.

Geen steun meer voor hoge inkomens en vermogenden.
Wie voor eigen onderhoud, onderdak en kinderen kan betalen, moet dat gewoon doen!
Geen korting voor rijken in tehuizen om erfenissen op peil te houden.
Dat ze daarvoor hun hele leven gewerkt hebben is geen excuus, ik moet ook mijn huis ( waarvoor ik mijn hele leven werktte ) opeten voordat ik bijstand krijg.
Geen AOW naast enorme pensioenen en vermogens, terwijl we de armeren korten in hun AOW.

BTW ook voor ondernemers.
Iedereen moet BTW betalen als hij/zij iets koopt. Ook ondernemers.
Files ontstaan NIET door werknemers, maar door lege of half lege vrachtwagens en bestelauto's
Geen fileheffing of kilometerheffing of een ander duur systeem, maar door de accijns op brandstof te verhogen.
Wie zijn auto laat staan en met de trein gaat, betaald niets.
Wie een brandstofslurper heeft, betaald meer.
Bedrijven die gratis producenten leveren en terugnemen moeten fors meer gaan betalen voor brandstof.
Lege of halflege bestelauto's moeten onrendabel worden.
Burgers moeten niet de files gaan betalen die veroorzaakt worden door bedrijven zoals GroenLinks wil.
Bedrijven moeten ook meer gaan betalen voor energie en water en niet steeds minder zoals nu.Bijdrage van 28 Maart 2017
Ja, de PvdA nam haar verantwoordelijkheid en ze doen daar heel trots over.
Maar wil je verantwoordelijk zijn voor het sluiten van sociale werkplaatsen en verzorgingstehuizen?
Tienduizenden ontslagen in de thuiszorg.
Het Eigen Risico ging van 220 euro naar 385 euro.
U heeft kanker en een jaarlijkse boete van 385 euro.
Per patient kregen verzekeraars 385 meer winst.
Per jaar hebben verzekeraars nu 1 miljard winst en 11 miljard in kas.
De AOW ging van 65 naar 67 en ze kregen daardoor 12 miljard.
De helft van de politiebureaus werden gesloten.
De ww werd korter en ontslagvergoedingen afgeschaft.
Alles werd 2% duurder doordat de BTW van 19 naar 21% ging.
Wil je daar verantwoordelijk voor zijn als linkse partij?
Nee, dan kun je beter aan de kant staan!

Tweede bijdrage van 2 Maart 2017
In de eerste bijdrage staat wat de partijen willen bij de verkiezingen op 15-3-2017.
Mijn idee tot Woonaftrek uit 2014
heeft de SP overgenomen in 2017 bij hun standpunten over hypotheekrenteaftrek.
Zij noemen het woontoeslag.
U weet dat ik van alle toeslagen af wil!
Woningbezitters krijgen belasting terug en ik wil dat ook aan huurders geven.
Dus iedereen kan dan belasting terugkrijgen.
Maandelijks.
In de plaats van maandelijks toeslagen te krijgen voor dit en voor dat... belastingteruggave.
Het systeem van belasting opgeven en teruggeven of belasting te innen bestaat al.
Dat systeem wordt groter en eerlijker, want dat is dan voor iedereen!
Ook voor huurders.
Alle verschillende systemen voor de verschillende soorten toeslagen kunnen worden opgeheven.
Dat scheelt heel wat bureaucratie.
Hoe de toeslagen verder worden afgeschaft staat hieronder of bij andere rubrieken.
Onder andere door de laagste inkomens niet te belasten en dan weer toeslag ervoor in de plaats terug te geven.
In de plaats van loon leven mensen steeds meer van toeslagen, dat is abnormaal en moet stoppen.
Van je salaris moet je weer kunnen leven... geholpen door aftrekposten zoals Woonaftrek
Daarom noem ik het NIET woontoeslag zoals de SP doet, maar woonaftrek.
Toch mooi dat de SP dit idee, al is het na zoveel jaar, heeft overgenomen.
Hieronder dus wat de partijen op 15-3-2017 willen.Bijdrage van 2 Maart 2017
Met de 12 miljard van de verhoging van de AOW en de miljarden van de BTW verhoging en de miljarden die bezuinigd zijn op de zorg, willen VVD, CDA, SGP, OndernemersPartij en VNL de belasting over de winst van ondernemingen verlagen.
Nederland is al een belastingparadijs, maar dat is nog niet voldoende.
VVD, CDA, SGP, OndernemersPartij en VNL zijn NIET voor de burgers, maar voor ondernemingen... GROTE ONDERNEMINGEN.
De bakker om de hoek betaalt meer belastingen dan Appie Heijn.

De partij die zo links doet als de SP, maar gewoon een aftreksel is van de VVD... de PVV
wil de hoogste inkomensgroepen niet meer belasting laten betalen.
Dat mag, maar kopieer dan niet het verkiezingsprogramma van de SP!
Wie op stemwijzer wil zien wat de motivatie van de PVV is... Geen toelichting gegeven.
De partijen die de hoogste inkomens niet meer belasting willen laten betalen zijn...
VVD, PVV, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, OndernemersPartij, VNL, enz.
Ja, ook de nepchristenen ( CDA, CU en SGP ) staan er weer bij,
zij zijn alleen voor de rijksten en zij zijn de oorzaak van de groeiende armoede de afgelopen dertig jaar.
Dat mag! Maar noem je dan niet christelijk!

Filmpje over hun standpunten op NU.NL

VVD en PVV willen de inkomstenbelasting verlagen en dat betalen door bezuinigingen en lagere toeslagen.
Mooi voor de allerhoogste inkomens... PVV is links?
D66 wil een werkbonus van 500 euro voor iedere werknemer.
CDA, SGP en CU willen een vlaktaks met een hoog en laag tarief.
50Plus wil geen nadelige veranderingen voor 65 plussers.
PvdA, GroenLinks en SP willen de hogere inkomens zwaarder belasten.

Protesteer en stem op de enige
ECHT LINKSE partij
de partij die altijd buiten elk kabinet werd gehouden
de Socialistische Partij
zelfs Jezus en God zouden op hen stemmen!
op de partij voor goede zorg voor iederen
tegen armoede en voor de gewone burger
Protesteer en stem SPBelasting op arbeid voor de lagere inkomens tot b.v. 34.000 AFSCHAFFEN!
Zo worden veel toeslagen overbodig en dat scheelt heel wat ambtenaren en ambtenarij.
Bij een bepaald inkomen kunnen mensen zichzelf redden en zijn toeslagen overbodig.
De dan nog noodzakelijke toeslagen afschaffen en vervangen door aftrekposten.
Dan maandelijkse belastingteruggave, zoals je nu maandelijks toeslagen krijgt.
Zo loopt niemand meer mis waar hij/zij recht op heeft.
Minder aanmaningskosten, rentekosten, schuldsaneringen, deurwaarders, enzovoort.
Niet langer alleen belastingteruggave voor woningbezitters, maar ook voor huurders.
Samen met woonaftrek voor huurders en kopers halen we de oneigenlijke belastingvoordelen van kopers weg.
Mijn idee tot woonaftrek staat nu 2017 ook bij de standpunten van de SP.
Miljonairsheffing en een eerlijke vermogensrendementsheffing vanaf 1000 euro zoals hieronder uitgelegd.


Bijdrage van 12 Mei 2016
Behalve onderstaande of aanvullend op onderstaande, zou je ook kunnen denken aan het afschaffen van alle belastingen op inkomen.
Netto wordt bruto.
Tot een bepaalde hoogte natuurlijk, b.v. tot 40.000 euro.
De meeste toeslagen kunnen dan in de prullebak.

Bijdrage van 30 April 2016
Hieronder pleit ik ervoor om niet maandelijks alleen toeslagen te geven,
maar maandelijks alle kosten en toeslagen via de belastingen te regelen.
Toeslagen worden aftrekposten, huurtoeslag wordt woonaftrek
Maandelijks een belastingaangifte, die niet eens veel anders is dan de toeslagenaangifte.
Zoveel mogelijk locale, provinciale en landelijke regelingen opnemen in de belastingen.
Waar nu nog tientallen afdelingen op tientallen plaatsen met honderden ambtenaren werken,
is er dan nog maar één instelling.
Nu geeft de ene je geld en de andere trekt dat van zijn gift weer af... ze werken elkaar tegen.
Terwijl je al maanden niet meer kunt betalen,
behandelen sommige je nog als wanbetaler en krijg je boeterente, enzovoort.
Je schulden worden hoger en hoger omdat instellingen langs elkaar heen werken.
Je denkt de ene overheid te kunnen betalen, pakt de andere overheid het je af.
Uiteindelijk draait de gemeenschap voor een schuld op die 3 of 4 keer hoger is dan had gehoeven.
Als je niet kunt betalen, zou je geen boeterente moeten krijgen.
Om dit alles te voorkomen zouden alle toeslagen en belastingen en heffingen
bij één instelling moeten zitten.
Vanmorgen kreeg ik een rekening van het waterschap... 405,35 euro
Dat kan ook in die maandelijkse belastingverrekening en de overheid kan rekening houden met alle
baten en lasten van mij bij bepaling van bijstand of met andere regelingen.
Sommige gemeente ontheffen je van die lasten als je inkomen erg laag is en andere niet.
Velen lopen dat mis doordat ze het niet weten... er is ook zoveel!
Alles landelijk en maandelijks.
Je vult alles in zoals je nu doet bij de belastingaangifte of je hebt het al gedaan.
Vervolgens kun je die maandelijks aanvullen en veranderen.
Verwerking moet dan binnen drie maanden kunnen vind ik.
Geen honderden gemeenten die van alles bedenken en er ambtenaren voor in dienst hebben.
Geen verschillen tussen Rotterdam en Amsterdam en Maastricht.
De landelijke overheid kan onmogelijk verstandig beleid maken met honderden gemeenten en andere instellingen die allemaal van invloed zijn op ieders inkomen.
Niemand is er bij gebaat dat mensen in de schulden komen.
Maandelijks alle baten en lasten van overheidswegen met één... 'Mijn Belastingen'Vierde bijdrage van 29 April 2016
De eerste bijdrage ging over de miljonairsheffing die de SP wil.
Namaak links... PvdA en GroenLinks doen graag alsof de SP communistisch is en willen doorgaan zoals ze al dertig jaar doen.
De drie rijkste Nederlanders bezitten meer dan de helft van alle Nederlanders.
Maar drie procent van al het vermogen is in bezit van 70% van de bevolking.
Er komen steeds meer miljonairs en ze worden almaar rijker.
Terwijl de armoede groeit en we alle sociale voorzieningen en zorg afbreken.
Dat is absurd!
Helemaal niet gek dat de SP wel wat wil doen en de hele maatschappij kan meeprofiteren inclusief de miljonairs zelf.
Want met minder armoede krijg je minder misdaad en mensen kunnen hun producten blijven betalen.
Bovendien betalen we steeds meer belasting op arbeid en minder op vermogen.
Van 2000 tot 2012 zijn de belastinginkomsten uit kapitaal gedaalt van 20% naar 14%
Van 2000 tot 2012 zijn de belastinginkomsten uit arbeid gestegen van 52% naar 58%
Van de totale belastinginkomsten komt 58% door de belasting op inkomen uit arbeid. Alleen in Zweden betalen ze meer.
Gemiddeld betalen bedrijven in Europa zo'n 20 procent, maar in Nederland is dat maar 14%
Winstbelasting bracht in 2001 nog 18 miljard op en in 2013 was dat nog maar 12 miljard.

Gewone mensen betalen steeds meer en bedrijven steeds minder.
Inmiddels groeien 400.000 kinderen in armoede op.
Het aantal mensen dat de zorgpremie niet meer kunnen betalen en een half jaar achterlopen is in 4 jaar ( sinds Rutte 2 ) met 22% gestegen.
Het gaat ook over vermogensrendementsheffing.
Al krijgen we amper nog rente... iedereen betaald alsof het rendement 4% is.
In werkelijkheid krijg je nog geen 1%.
Op aandelen krijg je meer dan 8% en je betaald maar 4% zo gaven we de rijkste 10% Nederlanders bijna 50 miljard voordeel.
Vermogensrendementsheffing moet je dus eerlijk doen op werkelijk behaalde rendementen.
De rijken zijn al rijk genoeg zonder belastingvoordelen.
Deze eerlijke vermogensrendementsheffing noemt de SP vermogenswinstheffing en de SP wil dan 200 euro onbelast laten, maar dat zou ik veel en veel hoger willen hebben.
De kleine vermogenden zou ik graag willen helpen en die grens op 1000 euro zetten.
Het is goed voor de samenleving als mensen buffers hebben.
De SP wil mogelijk maken dat verliezen verrekend worden met winsten uit de toekomst.
Daar zie ik niets in, want het maakt het alleen maar heel ingewikkeld en fraudegevoelig.Derde bijdrage van 29 April 2016
In mijn eentje, naast betaald werk, doe ik deze website met al haar rubrieken.
Het kan dus soms even duren voordat ik een rubriek bijwerk.
Deze rubriek... belastingstelsel is aan de beurt omdat ik het voorstel van de SP las tot één zorgverzekering voor iedereen.
Nadat ik dat las, ging ik denken over hoe ik zo'n volksverzekering zou willen en of ik die zou willen.
Mijn conclusie was dat we eerst af moeten van het krankzinnige stelsel van alle toeslagen.
Toeslag is in mijn woordenboek een soort bijstand en wie een toeslag krijgt is een bijstandstrekker.
Het lijkt er ook op alsof de bijstand gaat verdwijnen en dat iedereen afhankelijk is van toeslagen.
Steeds meer krijgen we in de plaats van echt eerlijk loon van de werkgever één of meerdere toeslagen.
Voor werkgevers worden we langzaamaan gratis krachten, de regering / belastingbetaler betaald de toeslagen.
Werken moet lonen riepen CDA, PvdA en VVD steeds als de uitkeringen omlaag moesten en als de lonen omlaag moesten was dat goed voor de economie.
Wat goed is voor de economie, is dus slecht voor de hardwerkende Nederlander!
Toeslagen zijn vormen van bijstand en bijna 90% is bijstandstrekker.
Ik denk dat de partijen die altijd regeren... CDA, PvdA en VVD af willen van de bijstand en alleen toeslagen willen overhouden.

Maar ik wil af van de toeslagen!
en alles opnemen in de belasting aangifte.
Toeslagen worden aftrekposten.
Misschien zelfs de bijstand afschaffen en ook regelen via de belastingaangifte.
Maar misschien ooit ook de AOW en alle andere regelingen die ik zelfs niet eens allemaal ken.
Dat scheelt heel wat ambtenaren en ambtenarij en bureaucratie.
Bovendien krijgen heel veel mensen geld waar ze recht op hebben, maar nu niet krijgen.


Het is krankzinnig dat ik nu mijn hele hebben en houden op moet geven bij de belastingaangifte én bij de toeslagen.
Maak daar één van.
Het is idioot dat huurders geen belastingaangifteformulier krijgen en kopers wel.
Iedereen zou een belastingformulier moeten krijgen en die bepaald dan ook hoeveel toeslag je krijgt.
Geen aparte... 'Mijn toeslagen' om alles in te vullen, maar 'Mijn belastingen'
Inplaats van een toeslag, betaal je minder belasting.
Het woord toeslag helemaal wissen uit ons vocabulair.
Geen huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget, en weet ik wat meer toeslag.
Ook geen gemeentelijke toeslagen en kortingen die ze mis kunnen lopen en niet mee geteld kunenn worden bij de belastingdienst... alles landelijk!
Voor alle burgers en voor de overheid een stuk overzichtelijker.
Locale, maar ook provinciale lasten en kortingen zoveel mogelijk landelijk.
Geen aanslagen waterschapsbelasting... enzovoort meer, alles via 'Mijn belastingen' en maandelijks betalen en/of terugkrijgen.
Op deze manier kun je veel beter sturen dat er geen mensen in de problemen komen, wat niet alleen hen maar ons allen weer meer geld gaat kosten.
Aanmaningskosten, schuldsanering, rente, enzovoort, terwijl het slachtoffer vaak gebruik had kunnen maken van toeslagen en andere regelingen.
Als we mensen doelgerichter kunnen helpen kost dat de maatschappij minder en de mensen krijgen sowieso waar ze recht op hebben.
Geen mens kan aldoor in de gaten houden waar hij /zij recht op hebben.
Dus alles landelijk en alles maandelijks en dagelijks aan te passen door de burger zelf.
Veranderingen moeten dan zo snel mogelijk in werking zijn.
Teruggave alleen maandelijks en niet meer in één keer per jaar.
Net als bij 'mijn toeslagen' nu moet je altijd kunnen inloggen en bijsturen als je werk kreeg, verhuisde, enzovoort.
Iedere Nederlander moet kunnen inloggen en zijn gegevens eenvoudig moeten kunnen invullen en erna krijgt hij/zij automatisch waar hij/zij recht op heeft.
Er blijven nu miljarden liggen bij de klandelijke, maar ook de plaatselijke overheid waar mensen wel recht op hebben.
Met deze werkwijze, zijn we eerder minder kwijt dan meer, want mensen komen minder in de schulden.
Geen verschil meer tussen huurders en kopers die altijd belasting terugkrijgen.

Toeslagen afschaffen en vervangen door maandelijkse belastingteruggave.
Zo loopt niemand meer mis waar hij/zij recht op heeft.
Minder aanmaningskosten, rentekosten, schuldsaneringen, enzovoort.
Minder ellende, verdriet, armoede en meer koopkracht.
Minder ambtenaren en bureaucratie.


Hierboven heb ik het over toeslagen afschaffen en opnemen in belastingteruggave.
Net als de hypotheekrenteaftrek krijg je de huurtoeslag via belastingteruggave.
Huurtoeslag bestaat dan niet meer en je krijgt gewoon een aftrekpost bij de belastingen.
Huurders en kopers gelijktrekken.
Bij woonaftrek ga ik zelfs een stap verder en schaf ook de hypotheekrenteaftrek af.
Iemand met 700 huur krijgt evenveel als iemand met 700 hypotheekrente met hetzelfde inkomen.
Woningen krijgen allemaal een realistische huurprijs, die betaalbaar blijft door woonaftrek.
Ik wil honderdduizenden zonder huurtoeslag betaalbare woningen bouwen en daardoor dalen ook de huren van bestaande woningen, waardoor we minder kwijt zijn aan huurtoeslag of wat ik wil... minder woonaftrek!
Sociale woningen bestaan niet schrijf ik elders, want ze zijn zo duur dat er weinig sociaals aan te ontdekken is.
De term sociale woningen en sociale woningbouw schrappen!
Sociale woningen zijn sociaal voor de directeuren en raden van bestuur van +/- 389 Woningcorporaties, want ze krijgen dikke salarissen en bonussen.
We moeten die corporaties langzaam afschaffen en alles verkopen, want ze doen niets sociaals, behalve voor zichzelf.
Woningcorporaties, afschaffen, scheelt ook weer miljarden.
Door al deze woningen op de markt te brengen zullen de huurprijzen ook dalen tot normale proporties.
Normale proporties, want ik betaal in mijn koopwoning netto, bijna de helft van wat ik zou betalen als ik het een huurhuis was.

Toeslagen afschaffen en vervangen door maandelijkse belastingteruggave.
Zo loopt niemand meer mis waar hij/zij recht op heeft.
Minder aanmaningskosten, rentekosten, schuldsaneringen, enzovoort.
Minder ellende, verdriet, armoede en meer koopkracht. Minder ambtenaren en bureaucratie.
Tweede bijdrage van 29 April 2016
In de vorige bijdrage het plan van de SP voor een miljonairsheffing.
Annemarie van Gaal (Heerlen, 1962) noem ik weleens in verband met het steevast dure aanbod van sloopdecrisis.
Ook herinner ik me haar als tegenstander van inkomensafhankelijke boetes... 100 euro is minder voor een miljonair dan een gewone burger.
Verder een mooie vrouw om te zien en ze had wel minstens één goed idee. ( maar ik heb een betere )

Annemarie van Gaal ’Als je kijkt naar de administratieve handelingen die mensen die aan de onderkant van de maatschappij leven, moeten verrichten om toeslagen aan te vragen of van regelingen of kortingen gebruik te kunnen maken, dan zou ik voorstellen om alle toeslagen, heffingen en kortingen op te heffen en tot een bepaald inkomen geen belasting meer te heffen.’

‘Uiteindelijk kun je die al subsidies wegstrepen tegen de belasting die ze moeten betalen. Onder de streep is het nu vaak nul, alleen wordt er wel een heel circus in stand gehouden en kost het deze mensen onnodig veel energie. Ik zie liever dat deze mensen hun energie gebruiken om hun leven op te bouwen.’

Nadeel was volgens toenmalig staatssecretaris Weekers dat het ingewikkeld was door de verschillende toeslagen van verschillende appartementen.
Veel ambtenarij dus, waar CDA, PvdA en VVD zo gek op zijn.

Mijn oplossing is dus veel beter!
Toeslagen afschaffen en vervangen door maandelijkse belastingteruggave.
Toeslagen worden belastingaftrekposten die maandelijks verrekend worden.
Er gaat nog maar één instantie over alle voormalige toeslagen, die nu aftrekposten worden.
Ook gemeentelijke en privinciale toeslagen en budgetten moeten dan landelijk worden overgenomen.
Het totale inkomens plaatje bij één instantie... 'Mijn belastingen'
Inplaats van 'Mijn toeslagen' plus belastingaangifte, alleen... 'Mijn belastingen'
Zo loopt niemand meer mis waar hij/zij recht op heeft.
Minder aanmaningskosten, rentekosten, schuldsaneringen, deurwaardwers, enzovoort.
Minder ellende, verdriet, armoede en meer koopkracht. Minder ambtenaren en bureaucratie.Eerste bijdrage van 29 April 2016
Er zijn 157.000 miljonairs in Nederland.
Er is genoeg voor iedereen
het hele plan voor miljonairsheffing
Doorberekening en analyse van het CBS
Nee, standpunten.net is geen website van de SP!
Maar de SP is de enige echte linkse partij en de enige partij die niet meeloopt met de eeuwige regeerders... CDA, PvdA en VVD... elke combinatie mogelijk.
Want of je nu CDA, PvdA, VVD, PVV, GroenLinks, D66, CU of SGP kiest, ze zijn allemaal neoliberaal en je ziet niet of de ene of de andere regeert.
Al deze partijen hebben hun kans gehad en ze hebben Nederland AFGEBROKEN!
Daarom wil ik wel wijzen op het voorstel van de SP om een beetje meer te vragen van miljonairs,
waarmee we heel veel kunnen doen voor de gewone burger.
Boven de 1 miljoen vermogen moeten ze voor elke euro 1% extra belasting betalen en boven de 2 miljoen 2% extra.
Huizen worden tot 500.000 buiten de berekening gehouden.

Nu belasten we een fictieve rente en dat moet over het werkelijke rendement worden.
Hierdoor gaat de kleine spaarder minder betalen en de grote spaarder en belegger meer.
Opbrengst 4,2 miljard, dat zijn 25.000 betaalbare huurwoningen, 400.000 kinderen uit de armoede of 80.000 thuiszorgmedewerkers.

Natuurlijk is er iets op aan te merken, maar het is tenminste iets!!!
Terwijl zich links noemende partijen... PvdA en GroenLinks juist de rijken al 30 jaar hebben geholpen.

Opmerkingen... rijken worden minder rijker? onzin met 1% of 2% belasting alleen boven de 1 of 2 miljoen.
Uiteindelijke schijven worden ongelooflijk hoog in vergelijking met EU... onzin want in Nederland hebben we een zeer lage vermogensbelasting!
Miljonairs dragen al veel belasting af... 1% of 2% waar praten we over, en ze krijgen enorm veel hypotheekrenteaftrek, met hun bedrijf BTW vrijstelling, goedkopere energie dan u en ik, allerlei subsidies waar burgers geen recht op hebben.
De SP houdt geen rekening met opgebouwd pensioenvermogen... 1400 miljard ( verdubbelt in 9 jaar, maar we korten de ouderen volgend jaar... pure diefstal ) Pensioensgelden zijn ook met name gelden van vermogende mensen, de miljonairsheffing zou dus nog wel verhoogd mogen worden.
Veel miljonairs zullen vermogen boven de 1 miljoen in het butenland stallen... Als je in Nederland woont, betaal je ook daar gewoon belasting over.
Allemaal drogredenen dus om geen miljonairsheffing in te voeren.
Zelfs zou ik het doortrekken naar boven 3 miljoen 3% enzovoort.
In ruil voor de miljonairsheffing krijgen de miljonairs een samenleving met minder armoede, minder misdaad, minder kans vermoord te worden.
In ruil voor de miljonairsheffing krijgen de miljonairs misschien zelfs een lagere erfbelasting, minder belasting bij bedrijfsovername, enzovoort... maar eerst repareren wat Balkenende van het CDA en Rutte van de VVD hebben afgebroken.
Overal ter wereld groeit de middenklasse, behalve in de westerse wereld.
Eerst werden de minima en uitkeringstrekkers geplukt en nu plukken ze al enkele jaren de middenklasse.
Overal ter wereld groeit de middenklasse, behalve in de westerse wereld.
Want in het westen is de middenklasse nu aan de beurt geplukt te worden voor de miljonairs en multinationals.
Het CDA is er niet meer voor boeren en middenstanders en de VVD is er niet meer voor kleine bedrijven, ondernemers en winkeliers.
Multinationals zorgen voor meer handel en economische groei.


Bijdrage van 18 Juni 2015
Hieronder staat het al; Grof gezegd gaan niet werkenden, chronisch zieken en gepensioneerden de loonsverhoging van de werkenden betalen.
Niet werkenden, chronisch zieken en gepensioeneerden betalen 21% BTW in plaats van 6% om de loonsverhoging van werkenden te betalen.
Maar je kunt het nog anders bekijken.
Werkgevers gaan 5 miljard minder loonbelasting betalen en daarvoor in de plaats gaan de burgers 5 miljard meer BTW betalen.
CDA, PvdA en VVD zorgen goed voor bedrijven, met name de grote bedrijven met veel personeel.
Burgers moeten weer bloeden voor het beleid van de rechtse partijen; CDA, PvdA en VVD.
Armoede, armoede en armoede.
Afbraak, afbraak en afbraak.


Bijdrage van 18 Juni 2015
11-6-2015 VVD en PvdA zijn eruit over een hervorming van het belastingstelsel

Eerst speelde vooral dat VVD en PvdA niets naar buiten wilden laten komen.
Dus eerst achter gesloten deuren en in achterkamertjes met de andere partijen wilden praten.
Dan zouden wij dus nooit te weten komen waarmee VVD en PvdA in eerste instantie kwamen.
Ook zou onduidelijk blijven welke partij achter welke verandering zou staan.
Bijna geen enkele partij wou op die gronden met VVD en PvdA praten, dus komt er iets meer openheid.
Wij horen nu voornamelijk dat we erop vooruit gaan.
Werkenden krijgen € 800 per jaar meer en 2% meer koopkracht.
Gezinnen met kinderen zelfs 3,5%
In totaal 5 MILJARD lastenverlichting roepen ze in koor.
Hoi, hoi, hoi, hoi.
Maarrrr... waar komt die 5 miljard vandaan?
Tja, dan blijkt het een sigaar uit eigen doos.
Waar we nu 6% BTW betalen, gaan we straks 21% BTW betalen. Alles wordt 5 MILJARD DUURDER.
Grof gezegd gaan niet werkenden, chronisch zieken en gepensioneerden de loonsverhoging van de werkenden betalen.
Door VVD en PvdA zijn er tienduizenden mensen werkloos geworden en ze gaan nu hogere BTW betalen voor wie nog wel werk hebben.
Bijna dagelijks komen er nog werklozen of mensen die zonder loon moeten werken bij.
Afgestudeerden gaan nu werken zonder salaris.
Maatregelen die al genomen zijn, maar nog niet zijn doorgevoerd, zullen nog meer werklozen veroorzaken.
Ouderen moeten langer doorwerken, maar er is geen werk voor hen.
Alles wordt 5 miljard DUURDER en alleen wie werk heeft krijgt een tegemoetkoming.
Armoede, armoede, armoede


Bijdrage van 25 Januari 2015
Hieronder begon ik er al over.
Geld in de economie brengen doen ze alleen aan de bovenkant, bij bedrijven en speculanten.
Maar de overheid probeert geld van de gewone man in de economie te krijgen, spaargeld uitpersen.
Bij bedrijfssparen hebben ze gestimuleerd om het geld van de rekening in de economie te krijgen.
Een lage spaarrente wordt gezien als stimulans om geld van de spaarrekening in de economie te krijgen.
In de negentiger jaren bracht men meer geld in de economie door lenen gemakkelijker te maken.
Mensen konden vele malen meer lenen voor een hypotheek dan daarvoor.
Geld van de onderkant lospeuteren voor de economie.
Maar waarom dan niet aan de bovenkant?
Aan de bovenkant worden ze rijker en rijker.
Aan de onderkant krijg je geld in de economie via spaargelden laten afbouwen en eenvoudig lenen, maar de onderkant krijgt zo meer schuld.
Je kunt beter geld lospeuteren aan de bovenkant, daar zit écht geld zonder schulden te hoeven maken.
Nu worden ze aan de bovenkant, mensen met vermogen en/of hoog inkomen worden ze ontzien of krijgen zelfs Wlz, AOW, enz.
In de bijstand wordt je geplukt tot op de oude auto op de inrit en tellen ze tandenborstels.
Maar aan de bovenkant kijken we niet naar vermogen in kunst, vermogen in 'groene' aandelen en ook de rest van het vermogen tellen we nauwelijks mee.
We geven steun, bijstand aan de armsten, maar we geven ook steun aan miljardairs... Wls, AOW, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, enz, enz, enz.
Soms kijken we naar inkomen, maar vermogen laten we grotendeels buiten beschouwing.
Vermogenden steun geven om erfenissen op peil te houden?
Steun, overheidsgeld zou er alleen voor steunbehoevenden moeten zijn.
De economie heeft baat bij geld dat rolt en heeft niets aan geld in aandelen, villa's, auto's, sieraden en kunst.
Geef je 1 miljard aan de bovenkant, dan verdwijnt dat voor decennia of zelfs generaties in steen, in grons, aan de muur of in de garage.
Geef je 1 miljard aan de onderkant, dan gaat dat naar schuldenaflossing, in de supermarkt, scholing, telefoons en andere goederen.
De 1 miljard aan de onderkant stroomt door naar het MKB, de middeninkomens en daarna zelfs naar de bovenkant.
Spaargeld moet juist wel een leuke rente geven, dat is goed voor de gewone burger.
Met spaargeld hebben ze een buffer als er iets stuk gaat, bij ziekte en ontslag.
Op dit moment worden ze uitgekleed, eerst de bedrijfsspaarpot en nu het spaargeld.
Een leuke spaarrente en spaargeld tot 30.000 euro per persoon ongemoeid laten.
Belasting heffen zou je moeten doen op grondstoffen en niet op arbeid.
Belasting heffen bij de rijken en niet aan de onderkant.
Steun, zoals, AOW, Wls, kindertoeslag, enz. alleen voor vermogens en inkomens onder de 60.000 bruto
BTW heffen bij iedereen, ook bij ondernemers.
Geen belastingvoordeeltjes voor welke auto dan ook.
Dit is allemaal zo logisch dat het onbegrijpelijk is dat men nog steeds doorgaat met het rijker maken van de rijken.
Een nieuw belastingstelsel met de neo-liberale PvdA, CDA dat Mammon als God heeft en de liberale VVD en D66 kan alleen maar een ramp zijn voor de gewone man. Het zal wel vlaktaks worden, dus minder toeslagen en meer armoede en meer rijkdom.
Nu al hoor je vaak dat als je geld geeft aan de rijken, zij ondernemingen gaan ondernemen en bedrijven starten.
Geef je geld aan bedrijven dan gaan ze investeren.
Maar dat zijn leuzen van rechtse partijen als CU, SGP, PvdA, CDA, D66, PVV en VVD. ( sorry, ik zie ze allemaal als liberaal en rechts )
Zoals hierboven en hieronder al aangetoond, geld aan de onderkant heeft meer economische gevolgen dan aan de bovenkant.
Geld aan de onderkant stroomt naar MKB en dan naar de grote bedrijven en de rijksten.
Aangekomen bij de rijksten moet de overheid dat weer opvangen en geven aan de onderkant.
Zo zou de economie moeten werken!
Nu stroomt het van de armen naar de rijken en blijft daar.
Om de economie aan de gang te krijgen persen ze het laatste geld uit de onderkant en als dat niet meer lukt, gaan ze geld printen.


Bijdrage van 25 Januari 2015
Hieronder staat dat PvdA en VVD met een nieuw belastingstelsel 100.000 banen wil scheppen.
De ene baan is de andere niet.
Als dat banen zijn voor een jaartjes, is dat niets.
Zijn dat baantjes waarvan je er twee of drie nodig hebt om rond te komen?
Vast wordt meer flex, dus banen worden sowieso een stuk minder waard.
Intussen stijgt de werkloosheid alleen maar.
Vaste banen zoals wij die van twintig jaar geleden kennen, zijn er amper meer.
Banen dus waarvan je zonder tig toeslagen rond kan komen.
Als een werknemer niet meer kan bouwen op een langdurig redelijk inkomen, kan hij geen toekomst opbouwen.
Een samenleving waarin werknemers geen toekomst meer kunnen opbouwen,
kun je alleen maar steeds meer bezuinigen en afbreken.
Bezuinigen en afbreken zoals ze nu doen.
Van de 2000 tehuizen moeten er 800 sluiten en daarvoor in de plaats krijgen we wijkverpleegkundigen.
Sociale werkplaatsen sluiten en de meesten zitten dan thuis.
De paar die wel een 'normale' baan vinden zullen door PvdA gebruikt ( misbruikt ) worden
om te doen alsof sociale werkplaatsen niet nodig waren.

Hieronder wordt ook de AWBZ genoemd, die is er vanaf 1 Januari 2015 niet meer.
Ze halen er miljarden uit en brengen het onder in andere wetten, zoals b.v. de Wlz.
Bezuinigen op de AWBZ en de gevolgen afschuiven op gemeenten en verzekeraars.
Verzekeraars die winst willen maken.
Bezuinigen en wat erna overblijft zal voor een deel opgaan in winst.
AWBZ min de bezuinigingen en daarna min winst = o.a. Wlz.
Elke euro winst in de zorg is een euro MINDER zorg.
Als ze dan roepen; " de zorg is duur" dan is die zorg mede duur door de hoge winsten.

Als ik moet voorspellen hoe dat nieuwe belastingstelsel eruit zal zien.
Belastingen gaan misschien meer geïnt worden door gemeenten.
We worden dan overgeleverd aan de grillen van de veel minder professionele gemeente ambtenaren.
Of ze voeren vlaktaks in.
Ongeacht je inkomen, je betaald allemaal hetzelfde percentage... leuk voor de hoge inkomens.
Met vlaktaks, moet je toeslagen afbouwen, dus nog meer armoede.

Van de zeer rijken moet je het zeker niet hebben.
Bill Gates met 76 MILJARD wil een progressief belastingsysteem op CONSUMPTIE in plaats van op vermogen.
Ja, ja, op consumtie, alsof een miljardair veel meer eet dan een bijstandsmoeder.
Die 76 miljard zal hij nooit uitgeven, dus zal er nooit belasting over betaald worden.
In Amerika betaald de secretaresse vaak meer dan de miljardair... de droom van VVD, PVV, CDA en D66
De armoede blijft maar stijgen en ook toen het beter ging steeg de armoede.
Piketty pleit voor progressieve vermogensbelasting
Arbeid moet minder belast worden en vermogen meer.
Sommige critici beweren dat hierdoor de aanzet tot ondernemen wordt verminderd.
Gates heeft 78 miljard, waar hij bijna niets mee doet, dat is slecht voor de economie.
Rijken bouwen voor miljarden aan huizen, hangen voor miljarden aan de muur of zetten voor miljarden in de garage.
Miljarden in steen, kunst en auto's of andere dure dingen.
Miljarden die decennia of zelfs generaties vast zitten in steen of goederen.
Je hoeft geen econoom te zijn om in te zien dat geld dat niet rolt slecht is voor de economie. Oppotten wordt minder aantrekkelijk als je over vermogen belasting moet betalen!
Wat is beter voor de economie... 1 miljard bij één persoon of die 1 miljard bij 1 miljoen mensen?
Ja, simpel hé? die 1 miljard bij de miljardair staat op de bank en draagt niets bij aan de economie.
De 1 miljard bij de 1 miljoen zal razend snel voor een groot deel worden uitgegeven en dat is goed voor de economie.
Waar heeft de economie meer aan? kunst ter waarde van 1 miljard of 1 miljard verdeelt over alle Nederlanders?
Simpel... de miljard in roulatie, de miljard bij alle Nederlanders.
Rijkdom aan de top is heel slecht voor de economie.
Rijkdom verdelen aan de bodem, betekend geld uitgeven, dus geld ontvangen door MKB en die geven het uit aan gebouwen.
Rijken zijn héél erg slecht voor de economie, daar hoef je niet voor geleerd te hebben.
Armen geven niets uit en zijn slecht voor de economie, dus ook een reden om rijkdom te bestrijden.
Het is ook idioot dat er vaak gesteld wordt dat een lage spaarrente goed is voor de economie, omdat mensen dan geld uit gaan geven, maar
geld in steen, aandelen, kunst en luxe goederen proberen we niet in de economie te krijgen.
Haal niet het spaargeld weg bij de gewone man om de economie te stimuleren, maar de miljarden bij de miljardairs.


Bijdrage van 18 September 2014
Op dit moment is het begrotingsdebat bezig en live te volgen op televisie.
Er zijn nog veel meer toeslagen en regelingen dan ik had gedacht.
PvdA en VVD zeggen met een nieuw belastingstelsel bezig te zijn dat 100.000 nieuwe banen op moet leveren.
Toen Rutte I begon waren er nog geen 500.000 werklozen, nu met Rutte II zijn er 655.000 werklozen.
Iets doen aan de werkloosheid is dus logisch.
Maar het lijkt alsof er alleen maar meer werklozen zullen komen.
Of wil men banen scheppen, waarvan je er twee moet hebben om rond te komen?
Dan stijgt het aantal banen, maar het aantal werklozen zal dan nog verder oplopen.

Het CDA wil vlaktaks en het kenmerk daarvan is veel banen, maar driekwart van de bevolking gaat erop achteruit. Dat wil CDA opvangen met nieuwe soorten toeslagen, zodoende wordt het niet eenvoudiger, maar ingewikkelder!
Wie googled op vlaktaks, zal zien dat zelfs de PvdA er niet afwijzend tegenover staat.
Op deze wijze zijn de huidige toeslagen en regelingen ook ontstaan. Ze moesten steeds iets doen voor de laagstbetaalden die het niet zouden kunnen betalen. Om geen inkomenseffecten te veroorzaken werden het steeds heel ruime toeslagen en regelingen waarvan de hoogste inkomens ook mee konden parasiteerden.

Het lijkt alsof ze in Den Haag niets geleidelijk willen doen, maar alles in één klap.
Ook de hervormingen in de zorg had men beter geleidelijk kunnen doen.
Want zijn er wel genoeg kinderen die stoppen met werken om voor hun ouders te zorgen?
Zijn er wel genoeg buren met tijd om voor hun buurman/buurvrouw te zorgen?
Of kunnen we beter de doorgaans prima verpleeg- en verzorgingshuizen beter langer openhouden?
Tehuizen zijn goed tegen eenzaamheid met tal van activiteiten voor de bewoners.
Als je degenen hoort die af willen van tehuizen zou je gaan geloven dat tehuizen zo slecht zijn, maar ze zijn meestal hartstikke goed.
Tehuizen zijn prima, maar PvdA, VVD, CU, SGP en D66 geloven dat ouderen thuis goedkoper zijn.

Ik geloof dus niet dat de hervormingen in de zorg zo snel kunnen.
Ook een nieuw belastingstelsel moet geleidelijk.
D66 heeft haast en wil dat PvdA en VVD voor 1 februari komt met hervormingsplannen.
D66 regeert mee met PvdA en VVD, maar wanneer mogelijk doen ze alsof ze niet zelf ook verantwoordelijk zijn voor de plannen.
D66 wil van twee walletjes snoepen.
Als VVD en PvdA in Januari komen met een nieuwe plannen, dan kan Pechtold die voor de verkiezingen van de provinciale staten 18 maart 2015 afbranden.

Kloof tussen arm en rijk groeit

Vermogensverdeling uiterst oneerlijk.
De VVD wil niets doen aan de vermogens, dit terwijl de 1% rijksten 25% van het totale vermogen bezit en ze nog altijd steeds rijker worden.
Je gaat je toch afvragen... hoeveel krijgt de VVD van die 1% rijksten dat ze steeds maar weer voor hen in verweer komen? Je zou toch denken dat ze met zoveel geld prima voor zichzelf kunnen opkomen?

Nederland is met name gevormd door het CDA, gevolgd door PvdA en ver daarna VVD.
Alledrie liberale partijen, die zelfs in goede tijden niets deden aan de hoogte van de laagste lonen en de bijstandsuitkering.
Heel veel regelingen geven geld aan de rijken en hoge inkomens.
Hoe hoog moet je vermogen en/of inkomen zijn dat je jezelf kunt redden?
De VVD roept altijd dat er minder overheid moet komen. Daarmee doelen ze op de sociale voorzieningen voor de grote massa, maar het meeste belastinggeld gaat naar de hogere inkomens en vermogens.
Bijna de helft van de hypotheekrenteaftrek gaat naar de 20% hoogste inkomens.

Kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebondenbudget gaat ook naar mensen met enorme vermogens en hoge inkomens.
Zo zijn er nog tal van andere regelingen die juist het hoogst zijn voor hoge inkomens en vermogens.
Hulp voor de hulpbehoevenden Veel regelingen worden onbetaalbaar omdat we ze ook geven aan mensen die prima zonder zouden kunnen.
Juist, nu met zoveel werklozen, zijn die regelingen voor de laagst betaalden hard nodig.

Hoe hoog moet je inkomen/vermogen zijn voordat je voor je eigen kinderen kunt betalen?
Nu breken we alles af, omdat we het ook geven aan wie helemaal geen hulp nodig heeft.

Als we grenzen aan inkomen en vermogen zouden stellen die wat realistischer zijn of grenzen waar ze nu helemaal niet zijn, dan zouden we flink kunnen besparen.
Hulp alleen voor de hulpbehoevenden! Soms hoor je dat de hoge inkomens nu gebruik kunnen maken van regelingen omdat ze zoveel betalen.
Lariekoek natuurlijk!
Als we de regelingen strikter maken, houden we misschien geld over om de belastingdruk op de hoogste inkomens te verlagen. Dat is de juiste weg!

Om tot minder toeslagen en andere regelingen te komen, moet je ze eerst beperken tot de groep die ze echt nodig heeft.
Miljonairs Kinderbijslag, kinderopvangtoeslag of een kindgebondenbudget geven is onzinnig!
AOW als extraatje naast heel hoge pensioenen is ook onzin.
Nu worden die hoge pensioenen gekort, AOW voor hen afschaffen zou logischer zijn en misschien houden ze dan meer over dan nu hun pensioen, inkomen en/of vermogen gekort wordt.
De overheid moet afblijven van pensioenen, maar dat regelen via de AOW-regeling.
AWBZ alleen na een vermogenstoets, AWBZ is er niet om erfenissen op peil te houden.
Nu verliezen veel mensen AWBZ omdat we ze ook geven aan vermogenden.
In Duitsland is er al héél lang zo'n vermogenstoets.
Ouderen met kapitaal in vast goed zouden een krediethypotheek moeten kunen krijgen,
daarmee kunnen dan kosten voor AWBZ ( b.v. verblijf in tehuis ) betaald kunnen worden.

De AWBZ is er niet om erfenissen op peil te houden.
Er zijn ouderen die niet meer met de dagbesteding kunnen doen of uitjes maken, omdat die niet langer vergoed worden, terwijl ze vastgoed bezitten.
Krediethypotheken dus om de rekeningen zelf te betalen in plaats van regelingen helemaal af te schaffen of door de belastingbetaler te laten betalen.
Al die regelingen, alleen voor de mensen die echt niet zonder kunnen.
Hulp alleen voor de hulpbehoevenden! Niet voor miljonairs.
Boven twee keer modaal moet je jezelf kunnen bedruipen.