De christelijke bijbel.


StandPunten.net    
Het oude testament van de Bijbel is niets minder geweldadig, anti-homo, sexistisch dan de Koran of de Thora.
Zonder al dat, was ook de Bijbel niet dikker dan de Donald Duck.
Handig pikken zich gelovig noemende partijen de passages uit de Bijbel die hen het beste passen.
Liefde en naastenliefde, maar de Bijbel is geen trekautomaat, waarbij je alleen de vakjes kunt openen die jou passen. Als de Koran verboden wordt, dan ook de Bijbel en de Thora.
Ze lijken sterk op elkaar in alles.
Als zich christelijk noemende partijen zijn geoorloofd, dan ook islamitische partijen.
Zelfs de radicale SGP mag bestaan, dus waarom geen radicale islamitische partij?
Ik ben tegen elke religieuze partij. Ze moeten allemaal verboden worden. De bestaande en de partijen die nog kunnen komen.
We moeten radicale partijen voor zijn en religieuze partijen helemaal verbieden.
De mensdom is niet eeuwen stil blijven staan en deze geschriften moeten meeveranderen.
CDA, CU en SGP stemden tegen het homohuwelijk en zijn nog altijd zeer vrouwonvriendelijk.
Als ze eeuwen stil blijven staan, zijn het dode geloven.


Bijdrage van 26 Januari 2017
Begrijp me goed.
Ik ben christelijk opgevoed en voel mij christen,
maar ik zie zich christelijk noemende partijen en personen als duivels.
De duivel zou nooit op de aarde komen als een man met geitekop en hoorns,
de duivel zou eerder op aarde komen als dominee, priester of als politiek leider.
Zo staat het ook in de bijbel.
Wat zich christelijk noemt kan heel goed duivels zijn,
het werk van de duivel.
De bijbel is net zo geweldadig, anti-homo, sexistisch als de koran of de thora.
Christelijke partijen doen graag alsof ze mogen choppen in de bijbel en eruit mogen kiezen wat hen goed uitkomt om meer stemmen te krijgen.
Maar dat kan natuurlijk niet.
Soms doen ze alsof ze heel homovriendelijk zijn, maar stemmen wel tegen het homohuwelijk.
CDA, Christen Unie en de SGP stemden tegen het homohuwelijk.
SGP verkondigde pas nog dat ze het traditioneel huwelijk tussen man en vrouw in de grondwet willen.
Oproepen tot het ochtendgebed willen ze verbieden, terwijl er geen burgers te vinden waren die er last van hadden.
Het luiden van hun klokken roepen instens evenveel tegenstand op.
Opzetten tot haat tegen een ander geloof, dat is een christen onwaardig.
Christelijke partijen zijn heel anti-islam, maar hun bijbel lijkt heel veel op de koran.
Christelijke partijen zetten hun volgelingen op tegen moslims.
Moslims in Nederland zouden christelijke feestdagen niet willen respecteren,
maar sommige van hun volgelingen respecteren niet eens verjaardagen of andere gewone Nederlandse feestdagen.
Hun kinderen lopen ernstige gezondheidsrisico's door hun ouders die inenten verbieden.
Zijn moslims erger dan deze radicale christenen in CDA, CU en SGP? Waarom roepen deze zich christen noemende partijen op tot haat tegen moslims?
Ware christenen mogen over anderen helemaal niet oordelen, laat staan veroordelen.
"Wie zonder zonde is werpe de eerste steen." (Johannes 8:7)
‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’
"En wat ziet gij den splinter, die in uws broeders oog is, en den balk, die in uw eigen oog is, merkt gij niet? " (Lukas 6:41-42)
"Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worde" (Matteüs 7:1-2 Lucas 6:36-38 Romeinen 2:1)

Dit zijn allemaal heidenen die uit zijn op macht en geldelijk gewin.
Daartoe misleiden zij hun volgelingen en roepen op tot haat en geweld.
Natuurlijk roepende dat ze elk geweld afzweren.
Ze zijn geen haartje beter dan moslims.
Zij dienen niet God, maar Mammon.

Bijdrage van 10 April 2016
Indonesië verklaart oorlog aan homogemeenschap
Moslims, maar ook zich christen noemende partijen veroordelen homo's en als je kijkt naar wat in de Bijbel staat, kunnen ze dat uit naam van het geloof ook doen.
Je kunt dus de meest verschrikkelijke dingen uit de Bijbel, Koran of Thora halen, maar je kunt ook doen alsof die verschrikkelijke dingen er niet in staan.
In Nederland lezen ze graag over die dingen heen en doen alsof ze er niet in staan.
Toch discrimineert de SGP vrouwen uit naam van de Bijbel en kinderen worden niet ingeënt tegen polio.
Verschrikkelijk en het is dan niet te geloven dat de SGP een legitieme poltitieke partij is.
Ze halen dus dingen uit de Bijbel die de kerkelijke leider macht geeft en de mannen macht over de vrouwen, maar wat hen niet past vergeten ze liever.
De Bijbel is geen supermarkt waaruit je kunt halen wat je bevalt.
Of je accepteerd de Bijbel met al haar gruuwelijkheden, zoals ik hieronder heb aangewezen, of je verbied hem.
Extreem gelovigen, van welke stroming dan ook, doen alsof de tijd is stil blijven staan de laatste duizenden jaren.
De Bijbel, Koran en Thora zijn duizenden jaren geleden geschreven door MENSEN, niet door hun God of Allah.
Deze gelovigen geloven in een dood geloof, alsof de tijd is stil blijven staan sinds de tijd van Mohammed en Abraham.
Daarom past hun geloof niet meer in deze eeuw en ze moeten accepteren dat hun God of Allah niet dood is, maar is mee verandert met de tijd.
Religies die doen alsof de tijd is stil blijven staan duizenden jaren geleden horen niet in een moderne regering van een land.
Zij zullen en kunnen ooit zich beroepen op regels uit hun geschriften die hen passen.
Terwijl dat in de moderne tijd barbaarse dingen zijn, zoals onderdrukking van vrouwen, kinderen niet laten inenten en vrouwenbesnijdenis.
Maar ook het CDA en Christen Unie horen niet in een moderne overheid.
Als we zulke partijen toestaan, waarom dan geen moslimpartij?
Als we toestaan dat een ondemocratische partij zonder leden en zonder verkiezingen over wie partijleider is, zoals de PVV, toestaan. , waarom dan geen moslimpartij zonder leden met een imam als leider, zoals Geert Wilders nu leider is van een ondemocratische partij?
Hun geschriften moeten herschreven worden naar deze eeuw.
Christenen hebben het dan wat gemakkelijker.
Als je het oude testament, die toch al vaak tegenstrijdig is met het nieuwe testament, verwerpt, heb je al een vrij modern geschrift voor een NIEUW geloof.
Voorbeeld;
In het oude testamen staat dat als een vrouw overspel gepleegd heeft, zij en haar minnaar tot de dood gestenigd moeten worden.
In het nieuwe testament, zegt Jezus;"Gij die zonder zonde zijt werpe de eerste steen."
Het oude en nieuwe testament spreken elkaar dus falikant tegen en horen blijkbaar niet eens bij elkaar.
Scheur dat boek, de Bijbel, in tweeën en houdt het nieuwe deel en je bent al een eind op weg naar een modern geloof.
Met een liefdevolle God voor de armen en zwakkeren van onze samenleving en in de hele wereld.
Verbieden, politiek negeren of herschrijven naar moderne maatstaven.
De tijd heeft niet stil gestaan zoals deze geloofsstromingen ons willen opdringen.
Altijd, nu of over 100 jaar, zal het gevaar er zijn dat ze barbaarse regels uit hun geschriften halen.
Ook het CDA en Christen Unie horen dus niet in een moderne overheid.
Als we zulke partijen toestaan, waarom dan geen moslimpartij?
Als we toestaan dat een ondemocratische partij zonder leden en zonder verkiezingen over wie partijleider is, zoals de PVV, toestaan.
Waarom dan geen moslimpartij zonder leden met een imam als leider, zoals Geert Wilders nu ongekozen, ondemocratisch leider is van een ondemocratische partij?

Maar zelfs al krijgen we ooit een modern geloof die de barbaarse passages uit Bijbel, Thora en/of Koran verwerpen, blijft nog de vraag of ze wat te zoeken hebben als partij in de politiek.
Je kunt ook moslim of christen zijn als slager of bakker en zo kun je ook moslim of christen zijn als politicus voor een partij die opkomt voor de zwaksten, zieken, ouderen en het milieu.
Je hebt geen religieuze partij nodig om religieus te zijn.


Bijdrage van 7 december 2015
4 Nov. 2015 Bijbel is bloedboek
Auteur Dimitri Verhulst spreekt in de talkshow Pauw zijn afschuw uit over de inhoud van de bijbelboeken die hij hertaald heeft.
De bijbel is zoals ik al eerder schreef een verschrikkelijk boek dat homo's en vrouwen heel laag heeft.
Op zijn minst het oude testament zou onmiddelijk verboden moeten worden.
Dit boek geeft extremisten in Afrika reden om verschrikkelijk huis te houden en voor hen reden tot slachtingen.
Wie weet zal dit bloedig boek, de Bijbel ook ooit in Europa extremisten reden geven tot slachtingen zoals ISIS nu de Koran gebruikt in het midden oosten.

Er zijn meer websites met en over de gruwelijkheden in de Bijbel en Dimitri Verhulst heeft nu Bloedboek geschreven.
Bij Pauw gaf hij een voorbeeld van een vrouw die haar man wil helpen die in een gevecht is met een andere man.
Als deze vrouw die andere man trapt zal haar voet geamputeerd moeten worden en als zij hem in zijn kruis bijt, zal zij onthoofd moeten worden.
Het oude testament staat vol met deze gruwelijkheden en het is een wonder dat predikanten wekelijks preken en tussen al deze gruwelijkheden nog iets normaals kunnen vinden.
Al eeuwen doen deze predikanten alsof deze gruwelijkheden er niet in staan en noemen de Bijbel zelfs een heilig boek.
Het staat er allemaal wel degelijk in en is allicht voer voor extremisten in de toekomst om ISIS na te doen, maar dan met de Bijbel in de hand.


Bijdrage van 22 Januari 2015
Hieronder staat lang niet alles wat in de Bijbel te vinden is, toch is dat al een enorme hoeveelheid geweld.
Uit eigen ervaring weet ik dat sommigen hun kinderen slaan... moet immers volgens de Bijbel.
Wie tegen slavernij is kan beter tegen de Bijbel protesteren dan tegen zwarte piet.
Over de behandeling van vrouwen is er nog veel meer te vinden.
Vrouwen moeten zwijgen en zijn van weinig waarde.
De man beschikt behalve over zijn vrouw ook over zijn kinderen.
De Bijbel is eigenlijk een verschrikkelijk boek.
CDA, ChristenUnie en SGP dienen Mammon meer dan de God van christenen.
Het CDA is meer een boerenpartij dan een christelijke partij.
CDA, CU en SGP komen meer op voor bbedrijven en de hoogste inkomens, dan dat ze iets doen aan armoedebestrijding.
Toch zouden we deze partijen moeten verbieden.
Ooit komt er misschien een politicus die wél de Bijbel wil nemen als leidraad, zoals
sommige imams nu doen met de Koran.
Een politicus die b.v. homo's wil vervolgen op grond wat er in de Bijbel staat.
De SGP onderdrukt nu al vrouwen.
Pas na een opmerking van Poetin ( Poetin notabene ) over pedofielen vereniging Martijn die al dertig jaar bestond en
de SGP waar je niet kunt stemmen op een vrouw, werd daar iets aan gedaan.
Martijn is verboden en de SGP liet één vrouw gekozen worden.
De Bijbel is misschien nog wel erger dan de Koran in onderdrukking van de vrouw, doodstraffen en geweld.
CDA, CU en SGP verbieden voordat we een moslimpartij ( met hun Koran ) krijgen.


Bijdrage van 21 Januari 2015
Geert Wilders beweert vaak dat de Koran erger is dan Mein Kampf door het vele geweld in de Koran.
De kennis van de Koran bij Wilders acht ik niet groot, dus hoe hij aan zulke uitspraken komt?
Maar zeker is dat zijn kennis over de Bijbel nog slechter is.
De Bijbel staat ook vol geweld en als we uit de Bijbel een sharia ( wetten ) zouden halen, werd die weinig milder dan die uit de Koran.

Om de Bijbel als lijdraad aan te wijzen gebruikt men 2 Thimotheus 3:16
Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

Met de Bijbel in de hand werd de slavernij goed gepraat en kinderen geslagen.
Heel veel christenen weten amper wat in de Bijbel staat.
Heel veel mensen luisteren maar een half oor naar de voorganger, protestants of katholiek.
Bent u kerkelijk en wilt u liever niets weten over de Bijbel waarin u dan zou moeten geloven?
Lees dan niet verder!
Met behulp van debijbelzegt.nl kwam ik tot onderstaande selectie.

De Bijbelse sharia kan er zo uitzien... Leviticus

Als een man met een andere man omgang heeft moeten beide gedood worden.
Wie zijn ouders vervloekt moet gedood worden.
Bij overspel moeten beide gedood worden.
Na sex met de vrouw van je vader of je schoondochter moeten beide gedood worden.
Na trouwen met moeder en dochter moeten alle drie verbrand worden.
Na sex met een dier moeten beide gedood worden.
Als een vrouw een dier uitlokt om met haar te paren, moeten beide gedood worden.
Wie geesten en schimmen laat spreken moet gedood worden door steniging.
(Exodus 31:15) Wie op den sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden.
Behalve deze regels waren er natuurlijk heel veel meer, genoeg om een joodse of christelijke sharia van te maken.

Hieronder een nog lang niet volledige opsomming van geweld.
Waar een vrouw bekenning had, bedoelen ze dat ze sex gehad heeft. Anders is ze dus nog maagd.

Kinderen tot zuigelingen moesten soms gedood worden.
(1 Samuel 15:3) Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe.

(Jeremia 13:14) En Ik zal hen in stukken slaan, den een tegen den ander, zo de vaders als de kinderen te zamen, spreekt de HEERE; Ik zal niet verschonen noch sparen, noch Mij ontfermen, dat Ik hen niet zou verderven.

(Ezechiel 9:5-6) Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet! Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe;

(Deuteronomium 20:16-17) Maar van de steden dezer volken, die u de HEERE, uw God, ten erve geeft, zult gij niets laten leven, dat adem heeft.

(Exodus 12:29) En het geschiedde ter middernacht, dat de HEERE al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van den eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op den eerstgeborene van den gevangene, die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten.

Er zijn mensen die hun kinderen slaan in naam van de Bijbel.
(Spreuken 13:24) Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon; maar die hem liefheeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging.

42 kinderen worden verscheurt.
(2 Koningen 2:23-24) En hij ging van daar op naar Beth-el. Als hij nu den weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad; die bespotten hem, en zeiden tot hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op! En hij keerde zich achterom, en hij zag ze, en vloekte hen, in den Naam des HEEREN. Toen kwamen twee beren uit het woud, en verscheurden van dezelve twee en veertig kinderen.

Bijliggen is sex hebben. Hieronder moet dus alleen de maagden gespaard worden.
(Numeri 31:17) Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft. Doch al de kinderen van vrouwelijk geslacht, die de bijligging des mans niet bekend hebben, laat voor ulieden leven.

(Psalmen 137:9) Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal.

Je kinderen opeten.
(Deuteronomium 28:53) En gij zult eten de vrucht uws buiks, het vlees uwer zonen en uwer dochteren, die u de HEERE, uw God, gegeven zal hebben;

Mits honger, eet je je kinderen op.
(Deuteronomium 28:57) En dat om haar nageboorte, die van tussen haar voeten uitgegaan zal zijn, en om haar zonen, die zij gebaard zal hebben; want zij zal hen eten in het verborgene, vermits gebrek van alles;

(Jeremia 19:9) En Ik zal hunlieden het vlees hunner zonen en het vlees hunner dochteren doen eten, en zij zullen eten, een iegelijk het vlees zijns naasten, in de belegering en in de benauwing, waarmede hen hun vijanden, en die hun ziel zoeken, benauwen zullen.

Doe mijn mannelijke bezoekers niets, neem mijn maagdelijke dochters en doe ermee wat je wilt.
(Genesis 19:8) Ziet toch, ik heb twee dochters, die geen man bekend hebben; ik zal haar nu tot u uitbrengen, en doet haar, zoals het goed is in uw ogen; alleenlijk doet dezen mannen niets;

Uw vrouwen zullen voor je ogen verkracht worden.
(2 Samuel 12:11) Zo zegt de HEERE: Zie, Ik zal kwaad over u verwekken uit uw huis, en zal uw vrouwen nemen voor uw ogen, en zal haar aan uw naaste geven; die zal bij uw vrouwen liggen, voor de ogen dezer zon.

(Zacharia 14:2) Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden;

Alle belangrijke figuren in de Bijbel hadden ook meerdere vrouwen, polygamie.
Abraham, Jakob, Esau, Gideon, Saul, David, Salomo, Lamech, Rechabeam, Elkana, Assur, Abia en Joas van Juda.

Slavernij is in de Bijbel héél gewoon en met de Bijbel in de hand werd slavernij verdedigd.
(Exodus 21:7) Wanneer nu iemand zijn dochter zal verkocht hebben tot een dienstmaagd, zo zal zij niet uitgaan, gelijk de knechten uitgaan.
(Leviticus 25:44) Slavernij is geen probleem zolang je de slaven bij andere volkeren vandaan haalt. (Exodus 21:4) Wanneer een slaaf kinderen krijgt bij een slavin zijn die kinderen het bezit van de meester.
(Exodus 21:7) Dochters kunnen als slaaf worden verkocht.
(Exodus 21:20-21) Afranselen is geoorloofd zolang er geen doden bij vallen.
(Exodus 21:2-5) Mannelijke Hebreeuwse slaven kunnen na 7 jaar dienst vrijkomen maar moeten daarbij een gruwelijk keuze maken tussen hun gezin of de vrijheid.
(Exodus 21:6) Kiest de slaaf voor zijn gezin dan wordt hij met zijn oor aan de deurpost gespijkerd om voor eens en voor altijd duidelijk te maken wie zijn meester is.
(Exodus 21:32) Als een slaaf wordt gedood moet zijn meester worden betaald.
(Mattheus 25:14-30) Jezus presenteert ons een wereldbeeld waarin de meester absolute zeggenschap heeft over zijn ondergeschikten en hij kan handelen zoals dat hem belieft.
(Lukas 12:47) Jezus heeft geen probleem met lijfstraffen.
(1 Timotheus 6:1) Slaven moeten, in naam van God en de leer, gehoorzamen aan hun meesters.
(Titus 2:9-10) Slaven moeten hun meesters gehoorzamen ter meerdere glorie van God.
(Efeziers 6:5) Slaven dienen hun meesters te gehoorzamen net zoals ze Christus gehoorzaam zijn.
(1 Petrus 2:18-19) Zelfs als ze onrechtvaardig worden behandeld moet een slaaf zich neerleggen bij de grillen van zijn meester.

Zo zijn er nog vele teksten meer met geweld, polygamie en/of over slavernij.


Bijdrage van 21 Januari 2015
Hieronder staat met veel woorden dat de Bijbel, Jezus en God niet veel moeten hebben van geld en al helemaal niet van gierige mensen.
In landen met veel armoede naast rijkdom, zoals in Amerika en Nederland, is iedere rijke gierig.
Politieke partijen in die landen werken aan nog grotere verschillen tussen arm en rijk,
dat zijn dus alleen in naam christelijke partijen.
Alle zich christelijk noemende partijen, wereldwijd, zijn partijen in dienst van Mammon, de Afgod van geld.
Hierom, maar ook omdat religie al eeuwen alleen zorgt voor moord en doodslag zouden zulke zogenaamd christelijke partijen verboden moeten worden.
Maar ook omdat als je zulke partijen toestaat, je ook moslimpartijen moet toestaan.
Dan krijg je helemaal ellende in het parlement.


Bijdrage van 20 Januari 2015
Wij kennen allemaal het CDA / ChristenDemocratisch Appèl.
Ook kennen wij het CDA / ChristenDemocratisch Appèl dat pleit voor kernenergie,
ondanks de eeuwenlange opslag van kernafval dat de komende tientallen generaties zal belasten.
Als hoeders van de aarde maakt het CDA geen goede beurt.
Voor iedereen met de geringste kennis van de Bijbel zal het verbazen dat het CDA, maar
ook alle andere zich christelijk noemende partijen wereldwijd voornamelijk rechts zijn.
Rechts in de betekenis dat ze voor bedrijven en de rijksten zijn.
Voor de rijksten, terwijl de armoede al decennia groeit, ook in Nederland.
In Amerika betaalt de miljardair minder dan zijn secretaresse, ondanks dat Amerika zich
christelijk noemt.
Christelijke partijen zorgen voor armoede en ervoor dat de rijken steeds rijker worden.
Wereldwijd dus partijen die zich christelijk noemen en met de Bijbel in de hand zijn ze voor de rijksten der aarde.
Het CDA schafte de ziekenfondsverzekering af en daarmee gingen de voormalig ziekenfondsverzekerden 3 keer meer betalen.
De particulier verzekerden gingen 3 keer minder betalen en de allerrijksten zelfs nog vele malen minder.
Bovendien waren de particulier verzekerde kinderen tot 18 jaar plots gratis verzekerd.
Sinds toen is het alleen maar duurder en duurder geworden met enorme armoede tot gevolg.
Armoede en mede door die armoede zijn er vijf zelfmoorden per dag.
Het CDA pleit zelfs wanneer maar mogelijk voor vlaktaks.
De hogere inkomens evenveel belasting laten betalen als de lagere inkomens.
Natuurlijk met nog meer armoede en allicht zelfmoorden tot gevolg.

De Bijbel is niet voor de rijken en gierigen.
De Bijbel is allerminst rechts en voor stijgende rijkdom naast groeiende armoede.
Het CDA gebruikt de C ijdel en dat zou je net als Gods naam niet mogen doen.
Politici die voor rijkdom op aarde zijn en denken dat ze hierna ook nog in de hemel komen leggen de Bijbel graag uit alos rijkdom niet erg is.

Maar daar is de Bijbel op voorbereid, zo veelvuldig wordt rijkdom verfoeid!
Het is niet moeilijk om één, twee of zelfs meerdere versen weg te redeneren om te komen tot de conclusie die je wilt.
Toch blijven er ondanks dat nog versen genoeg over die in strijd zijn met die conclusie.
Behalve een verkeerde uitleg en interpretatie is er nog het gezonde verstand, enorme rijkdom kan niet naast enorme armoede.
Met enorme rijkdom bedoel ik meer dan je in een normaal leven op kunt.
Enorm rijk sterven, terwijl er zoveel armoede is, is natuurlijk zondig.
Het is gemakkelijk genoeg om een of twee versen 'weg te redeneren' om te komen tot een conclusie die wij willen. Maar er valt niet veel uit te leggen, want het staat tientallen keren dat geldzucht en gierigheid zondig zijn.
Ik moet trouwens nog de eerste tegenkomen met een tekst in de Bijbel die zegt dat rijkdom naast armoede niet zondig is.
Teksten die rijdom, geldzucht en gierigheid als zondig bestempelen zijn er legio.

Lucas 16: 13;"gij kunt niet God dienen en Mammon."
Matteus 6: 24. "gij kunt niet God dienen èn Mammon."
Matteus 6: 19-21; "Verzamelt u geen schatten op aarde" [Leidse Vertaling]
Hebreeën 13: 5. "Leeft niet alleen voor geld, weest tevreden met wat ge hebt."[Willibrord]
Psalm 37: 7, 16. "Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen."
Spreuken 23: 4,5. "Maak U niet moe om rijk te worden en houdt er mee op, uw verstand daartoe te gebruiken."
Marcus10: 21-27,31. "Het is lichter dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnenkomt. " [Leidse Vertaling]
Lucas 14: 33. "Zo zal dus niemand van U, die niet afstand doet van al dat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn."
Lucas 14: 33. "Zo kan niemand van U mijn leerling zijn, als hij zich niet losmaakt van all wat hij bezit."[Willibrord]
Lucas 14: 33. "Desgelijks kan ook niemand van u die geen afstand doet van al zijn bezittingen mijn leerling zijn.[Leidse Vertaling]
Lucas 3: 11. "En hij (Johannes) antwoordde en zeide: Wie een dubbel stel kleren heeft, dele mede aan wie er geen heeft, en wie spijze heeft, doe evenzo."
Lucas 6: 30. "Vraagt iemand iets van U, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug."
Lucas 12: 33. " Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven."
Lucas 12: 15 - 21."Dwaas, in dezen nacht eist men uw leven van u op; en wat gij verworven hebt, aan wien zal het komen? Zo gaat het met een die voor zichzelf vergaart en niet rijk is voor God. [Leidse Vertaling]

Lucas 16: 19 - 29. " Ook de rijke stierf ....En toen hij in de onderwereld zijn ogen opsloeg... ik lijd smart in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u dat gij het goede in uw leven ontvangen hebt, en Lazarus evenzo het kwade. Nu wordt hij vertroost en lijdt gij pijn... Ik bid u dan, vader... want ik heb vijf broeders; laat hij hen waarschuwen; opdat ook zij niet komen in dit oord der foltering. Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten; laten ze naar die horen."[Leidse Vertaling].

Psalm 49: 16 - 19. "Vrees niet wanneer een mens rijk wordt, en de heerlijkheid van zijn huis toeneemt; want wanneer hij sterft, zal hij niets van dat alles meenemen, zijn heerlijkheid volgt hem in de groeve niet. Al acht hij zichzelf in zijn leven gelukkig--al roemt men u omdat gij u tegoed kunt doen, gij zult bij het geslacht uwer vaderen komen, die tot in eeuwigheid het licht niet zien"

Spreuken 11: 4, 28. "Rijkdom baat niet ten dage des toorns, maar gerechtigheid redt van de dood....Wie op rijkdom vertrouwt, die zal vallen...."
Tessalonicenzen 2: 5."Wij hebben ons nooit afgegeven met vleierij, gij weet het, noch met bedekte hebzucht."
2 Korintiers 2: 17. "Wij zijn tenminste niet zoals zovelen, die handel drijven met Gods woord."[Willibrord]
1 Timoteus 6:5. "Zij zien in de godsvrucht een bron van inkomsten."[Willibrord]
1 Timoteus 6: 10 - 12. "Want de geldgierigheid is de wortel van alle kwaad.
Lucas 12: 29 - 34. "Verkoopt uw bezittingen en geeft ze als aalmoes weg"

Jakobus 5: 1-3, 5." Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die U zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest, en de roest ervan zal tegen U getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.....Gij hebt op aarde weelderig geleefd en U te goed gedaan, gij hebt uw hart vetgemest in de slachttijd."

Jeremia 5: 27-29. zij (zijn) groot en rijk geworden. Zij zijn vet geworden, zij glinsteren; recht verschaffen zij niet, ook niet aan den wees, en zij helpen de armen niet aan hetgeen hun toekomt. Zou ik zulke dingen niet straffen? spreekt de Heer

1 Timoteus 6: 8 - 10. "Als wij voedsel en kleren hebben, moet ons dat genoeg zijn. Zij die zich willen verrijken vallen in verzoeking en in de strik van allerlei dwaze en kwalijke begeerten, die een mens in verderf en ondergang storten. Want de geldzucht is de wortel van alle kwaad.. Door deze hartstocht zijn sommigen al van het geloof afgedwaald en hebben zich afgemarteld met kwellingen zonder tal."[Willibrord]

Spreuken 28: 20. "Een betrouwbaar man heeft veel zegen, maar wie naar rijkdom jaagt, blijft niet ongestraft."

Lucas 12: 47, 48. "De knecht die de wil van zijn heer kende, maar geen beschillingen trof noch handelde volgens diens wil, zal zwaar getuchtig worden. Wie echter in onwetendheid dingen heeft gedaan die tuchtiging verdienen, zal slechts licht gestraft worden Van ieder aan wie veel is gegeven, zal veel worden geëist, en wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd."[Willibrord]

1 Johannes 3:16 - 18. "Hierin hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft prijsgegeven. Zo zijn ook wij verplicht voor onze broeders ons leven prijs te geven. Wie werelds goed bezit, en terwijl hij ziet dat zijn broeder gebrek lijdt, zijn hart voor hem sluit, hoe zou in hem dan de liefde voor God duurzaam zijn? Kinderen, laat ons niet liefhebben met woord of tong, maar met de daad en in waarheid.."[Leidse Vertaling] also 2 Korintiers 8: 9.

Lucas 14: 12 - 14. "Ook zeide hij tot zijn gastheer: Wanneer gij een middag maal of avondmaal geeft,
nodig dan niet uw vrienden of broeders, ook niet uw bloedverwanten of rijke buren;
anders nodigen zij op hun beurt u uit en krijgt gij vergelding.
Maar geeft gij een gastmaal, vraag dan armen, mismaakten, verlamden, blinden; dan zult gij zalig zijn omdat zij u niet kunnen vergelden;
want het zal u vergolden worden bij de opstanding der rechtschapenen."[Leidse Vertaling]
ACTS; Geld in de BijbelStandPunten.net