CDA / ChristenDemocratisch Appèl / Boerenpartij / MAMMON
VVD+CDA+D66+GroenLinks en Rutte gaat gewoon weer door.

CDA, ChristenUnie en SGP zijn rechts, maar God is links!!!
Doorrekening van het CDA verkiezingsprogramma liet zien dat inkomens boven de 100.000 euro
er van het CDA op vooruit moeten gaan.
CDA, ChristenUnie en SGP zijn voor de rijken en de armoede stijgt.
God is voor de armen, voor hogere vermogensbelasting en hogere winstbelasting.
CDA, ChristenUnie en SGP zijn voor kernenergie en dus kernafval.
CDA, ChristenUnie en SGP zijn voor meer wapens, ook kernwapens.
God is voor vrede! en tegen wapens!
CDA, ChristenUnie en SGP braken de zorg af en ouderen en chronisch zieken zijn de dupe.

Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan
En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.


God is voor ouderen, zieken en zwakkeren.
God zou op de Socialistische Partij stemmen.
Ja, bij gebrek aan beter, want ook de SP is niet volmaakt.
Maar dat is altijd nog beter dan de partijen die zich christelijk noemen.


Bijdrage van 24 Januari 2017
Dankzij het CDA werd ons zorgstelsel afgebroken!
En de afgelopen jaren stemde het CDA 94% mee met het kabinet van VVD en PvdA.
Dat doen ze al vanaf 1994, tijdens de paarse kabinetten van PvdA, VVD en D66.
De neoliberale partij die niet regeert stemt voor de wetten en plannen van het neoliberaal kabinet.
Verschil in beleid is er niet en u heeft in werkelijkheid maar weinig keuze.
Om te doen alsof er verschillen zijn, hebben ze de vluchtelingen om de schuld te geven.
In werkelijkheid zijn ze zelf de schuldigen voor de afbraak van ons zorgstelsel en ons sociaal stelsel.
Paars, PvdA, VVD en D66 begonnen met de neoliberale afbraak en die is nog altijd gaande en gaat door na dit kabinet.
De neoliberale afbraak gaat door na dit kabinet ongeacht of CDA, VVD, PvdA, D66, PVV, CU of SGP regeert.
Of u moet natuurlijk massaal SP stemmen.

Heeft u het spotje gezien van het CDA?
'Voor een land dat we willen doorgeven' heet het.
SCHANDELIJK!
Het CDA is de hoofdschuldige aan het nieuwe zorgstelsel en de afbraak van de zorg.
De afbraak van de zorg begon met luierdagen en pyamadagen toen het CDA regeerde met Balkenende.
De weerzin van ouderen tegen verzorgingstehuizen begon door CDA bezuinigingen onder Balkenende.
'Waarom mag oma maar 2 keer per week onder de douche?'
Zo begint het spotje.
Het antwoord is dat het CDA begon met de afbraak van de ouderenzorg... luierdagen en pyamadagen.SCHANDELIJK, dat zij nu doen alsof ze minder schuld daaraan hebben dan VVD, D66 en PvdA
Oma mag maar 2 keer per week douchen door het CDA!
'Waarom mogen die jongens zo brutaal zijn tegen de politie?'
Is de tweede statement in dit CDA spotje.
Nou jongen, het CDA stemde 94% mee met VVD en PvdA en de helft van de politiebureaus werd gesloten en we kregen de vrijwillige politie inplaats van echte agenten.
'Mama, waarom mag jij nergens langer dan 2 jaar werken?'
Omdat de neoliberalen, CDA, VVD, PvdA en D66 al sinds 1994 regeren.
Ze wilden flexbanen en vaste banen moesten meer flex worden.
Maar nu zijn er te weinig echte banen voor echte economische groei.
Het CDA regeerde of stemde mee met alle neoliberale plannen.

Als we het onze kinderen niet meer uit kunnen leggen.
Is het tijd voor verandering.
Tijd om te stoppen met neoliberaal beleid van CDA, PvdA, VVD en D66!
Tijd voor de Socialistische Partij!!!
Bijdrage van 22 Januari 2017
Al sinds 1994 regeren de neoliberalen.
Toen regeerden PvdA+VVD+D66, maar toen al stemde het CDA bijna voor 100%
op alle kabinetsplannen en nieuwe wetten.
Het maakt niet uit wie regeert en in het kabinet zit,
wie niet regeert stemt op de wetten van het neoliberale kabinet en regeert dus toch mee.
D66 regeerde gewoon mee en CDA stemde 94% op alle kabinetsplannen.
In feite regeren de neoliberalen, VVD, CDA, PvdA, D66 al sinds 1994!
In 1994 is de afbraak begonnen. Dat heette paars, maar het CDA deed gewoon mee.
PVV, Groenlinks, CU en SGP doen mee en sluiten akkoorden met hen.
Vlak voor verkiezingen praten ze heel links en breken het zittende kabinet af,
maar na de verkiezingen doen ze weer neoliberaal en regeren ze mee.
Om te doen alsof er verschillen zijn praten ze veel over vluchtelingen.
Maar vluchtelingen breken ons zorgstelsel en ons sociaal stelsel niet af!
Afbreken en de schuld afschuiven op vluchtelingen of Marokkanen.
De schuld geven aan een groep burgers en doen alsof zij het probleem zijn van alle armoede.
Vluchtelingen moeten hen ook de mogelijkheid geven om te doen alsof er verschil is tussen deze neoliberalen.
Wat kan mij die paar duizend vluchtelingen meer of minder schelen als deze neoliberalen miljoenen mensen hun zorgstelsel, pensioenstelsel en sociaal stelsel afpakken?
Waar is de betaalbare ziekenfondsverzekering zonder Eigen Bijdrage en zonder Eigen Risico? waar zijn de verzorgingstehuizen en de aanleunwoningen? verpleegtehuizen zijn er alleen voor terminale ouderen.
Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, maar ze ontsloegen 65.000 thuishulpen.
Waar zijn de sociale werkplaatsen? De geestelijk- en lichamelijk gehandicapten zitten nu thuis.
De helft van de politiebureaus zijn gesloten en echte politieagenten zijn vrijwillige politieagenten.
Ja, de criminaliteit daalde... door minder politie doen mensen maar in 20% van de gevallen aangifte.
Ontslagrechtversoepeling zorgde voor flexbanen, de ww werd verkort en de ontslagvergoeding werd afgeschaft. VIJFTIG MILJARD werd bezuinigd, met steun van CDA, D66, GroenLinks, CU en SGP
De AOW werd 67 jaar en zo kregen ze weer meer geld voor hun neoliberaal beleid.
Graaien, graaien, graaien, overal halen ze geld vandaan voor grote bedrijven en multinationals.
Graaien, graaien, graaien, overal halen ze geld vandaan voor Economische groei.
Neoliberalen geloven dat als het bedrijven goed gaat, de burgers dan ook gaan proviteren van die economische groei.
Neoliberale economische groei is alleen goed voor de hoogste inkomens.
De midden inkomens staan stil en de lagere worden steeds armer.

Let niet op de duizenden vluchtelingen, maar op de miljoenen Nederlanders die steeds meer inleveren.
Niet de vluchtelingen zijn de criminelen, maar de echte dieven zitten bij VVD, CDA, PvdA, D66, PVV, Groenlinks, CU en SGP. Neoliberalen zijn de echte criminelen!
Vlak voor de verkiezingen doen ze allemaal heel links en sociaal, maar erna gaan ze gewoon verder met het neolibaraal beleid.
Sommige partijen regeren dan als kabinet en de rest regeert mee vanuit de kamer.
Angstvallig hielden zij de Socialistiche Partij altijd buiten de regering,
want zij willen als enige grotere partij dat neoliberaal beleid niet.
Stem dus op de SP als u echt wat anders wil!
Bijdrage van 26 Juli 2016
Het CDA regeerde bijna 40 jaar, maar deed niets tegen armoede.
Het CDA was er voor boeren en middenstanders.
Was, want ze zijn er nu voor de banken, verzekeraars en multinationals.
Het CDA dient niet God, maar Mammon, god van geld en hebzucht.
CDA;"Minder overheid en meer samenleving."
Dus weg met de tehuizen en zorg zelf maar voor de ouderen, geestelijk gehandicapten en probleemjongeren.
Ga korter werken of neem ontslag om voor je ouders te zorgen.
Het CDA dat ons zorgstelsel VERMOORDE!
Dankzij het CDA hebben we nu marktwerking ( WINST ) in de zorg.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder winst.
Elke euro Eigen Bijdrage of Eigen Risico is een euro extra winst.


Bijdrage van 26 Juli 2016
Valt het u niet op dat je het CDA niet hoort?
Ze hopen allicht dat we zodoende Balkenende al alles wat hij kapot maakte vergeten.
Het CDA steunde 92% van alle maatregelen van VVD en PvdA en hielp dus wel degelijk mee met de verdere afbraak.
Ook D66... de eerste twee jaar de grote motor achter VVD + PvdA doet nu liever alsof zij niet meeregeerden.
Ja, want eigenlijk was het een VVD+PvdA+D66 kabinet met CDA steun dat het leenstelsel invoerde en de zorg uitkleedde.
Verzorgingstehuizen en verpleeghuizen werden gesloten doordat de eisen veel zwaarder werden.
Tehuizen voor geestelijk gestoorden werden gesloten, politiebeureaus en gevangenissen.
Vergeet NIET dat het CDA gewoon meedeed met VVD en PvdA en het afbraakbeleid van Balkenende gewoon werd voortgezet.
Zag u verschil tussen Balkenende en Rutte?
Zag u verschil toen de PvdA het stokje overnam van PVV en CDA in Rutte 2?Tweede bijdrage van 13 Mei 2016
Zonet een spotje gezien van het CDA.
Pure propaganda, want elke realiteitszin ontbreekt.
CDA;"Minder overheid en meer samenleving."
Vrij vertaalt betekend dat;"Wij doen niets meer voor het volk, laat het volk het zelf maar uitzoeken! "
De overheid besteed liever geld aan bombardementen op burgers in Syrië, straaljagers, tanks, onderzeeboten, wapens, wegen en spoor, slimme auto's, zorgrobots en lastenverlichting voor de midden en hogere inkomens

CDA;"Minder overheid en meer samenleving." Puur propagandafilmpje.
Grootouders die bij hun kinderen wonen en voor de kleinkinderen zorgen als de ouders werken en die ouders zorgen voor die grootouders.
Pure propaganda, want het is een onzinnige voorstelling van zaken.
Dus weg met de tehuizen en zorg zelf maar voor de ouderen,
geestelijk gehandicapten en probleemjongeren.
Ga korter werken of neem ontslag om voor je ouders te zorgen.
Weg met de kinderopvang, dat doen de grootouders wel.
Totale waanzin, dat CDA spotje! Pure propaganda en doen alsof VVD en PvdA iets anders doen dan dat het CDA met Balkenende en het CDA in Rutte 1 deed.
Op financieel, economisch vlak is er geen verschil tussen CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, PVV, SGP en CU.
Allemaal neoliberaal en allemaal voor handel en economische groei, dus voor de multinationals.
Op naar een Europese Unie met TTIP en macht voor de multinationals.
Zag u verschil in beleid tussen Wim Kok / PvdA, Balkenende / CDA en Rutte / VVD ?
Zag u verschil toen de PvdA het stokje overnam van PVV en CDA? ( tussen Rutte 1 en Rutte 2 ? )
Waar de één ophield, ging de ander gewoon verder en samen hebben ze Nederland afgeboken.
Weg met de ziekenfondsverzekering voor de lage inkomens, weg met verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen, tehuizen voor geestelijk gestoorden, weg met de sociale werkplaatsen, weg met speciaal onderwijs, een kortere ww duur in ruil voor de oorlog in Afghanistan dankzij GroenLinks, huren mogen veel verder stijgen, enzovoort.
Allemaal zijn ze voor TTIP en het het weggooien van onze 1300 gevaarlijke stoffen in ruil voor de amerikaanse 80 à 90 gevaarlijke stoffen.
Daarbovenop geven wij onze soevereiniteit over aan Brussel, aan de EU.
Hoe meer EU, hoe minder Nederland en Democratie!
Pure landverraad!
Laten we samen bidden dat God het CDA nog veel kleiner maakt, want met christelijke waarden en normen heeft het CDA niets te maken.
INTEGENDEEL!!


Tweede bijdrage van 9 Mei 2016
Het aantal leden van een politieke partij krimpt al jaren en op 1-1-2016 zijn er nog maar 285.851 lid.
De PvdA kromp van 110.000 leden in 1981 naar 46.000 in 2016. Dus 63.512 leden minder.
Ook de VVD verloor zo'n 64.394 leden.
Het CDA kromp zelfs 92.819 leden.
Partijen krijgen subsidie o.a. per lid ( 6 a 7 euro ) en deze drie eeuwig regerende partijen, elke combinatie is mogelijk, jammeren dat ze nu in geldnood komen.
Voor de subsidie voor leden is er een vast bedrag van 1,9 miljoen, per saldo gaat er nu dus meer subsidie naar andere partijen.
CDA, VVD en PvdA worden dus minder populair en ze moeten maar het land in om leden te werven.
Als je geen burgers kunt winnen als lid, ligt dat aan je partij en je politieke daden.
Burgers gaan steeds minder letten op je sprookjes, maar meer op je daden.
Helemaal terecht dat ze geld verliezen als ze leden verliezen.
CDA, PvdA en VVD hebben het land lang genoeg verkloot, tijd voor wat anders!!!
Behalve per lid krijg je ook subsidie per zetel.
Per zetel krijg je 50.921 euro en een verlies van 10 zetels is dus 509.210 euro.
Ook dat gaat de PvdA flink geld kosten, hartstikke goed!
Het is een eerlijk systeem, maar alleen omdat deze drie altijd regerende partijen worden getroffen moet het veranderen?
Laat ze maar beter hun best doen om het volk te vertegenwoordigen inplaats van multinationals, banken en verzekeraars.


Bijdrage 9 Mei 2016
Het CDA stijgt weer in de peilingen, dus u bent vergeten dat het CDA
is begonnen met marktwerking in de zorg?
Winst, winst, winst en wij betalen ons scheel.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg.
De Eigen Bijdrage zou ons bewust maken van wat wij kosten,
maar dat is natuurlijk een k*tverhaal.
Bijna nooit kun je er iets er aan doen dat je ziek werd of een ongeluk kreeg.
Elke euro eigen bijdrage die wij betalen hoeft de zorgverzeraar niet te betalen.

Het CDA diend en diende duidelijk niet God maar Geld, Mammon.
Mammon, god van het geld en de hebzucht.
Dat kon je verwachten van de VVD, maar toch niet van een partij die zich christelijk noemt?
Alhoewel... het CDA was veertig jaar vaak de grootste en ze deed veertig jaar weinig goeds voor de minima en tegen de armoede.
Ook de PvdA was in die veertig jaar vaak de grootste of regeerde samen met het grotere CDA, maar deed weinig voor arbeiders en de minima.

We moeten af van het CDA marktwerking in de zorg!!!
Elke euro eigen bijdrage is een euro meer winst voor zorgverzekeraars.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg.
De Socialistische Partij wil één zorgverzekering en alle verzekeringsmaatschappijen uitkopen.
Dat is veruit het beste idee van alle politieke partijen en ik zou alleen daarom al; de SP stemmen.
Dit CDA marktwerkingstelsel aanpassen of veranderen is onvoldoende!
We moeten terug naar een zorgverzekering die betaalbaar is en dat kan alleen zonder euroos uit te geven aan winst.
Standpunten.net / Zorg wil één volksverzekering naast de bestaande zorgverzekeraars met ziekenhuizen in handen van de staat en medici in loondienst.
Zoveel mogelijk medicijnen laten maken door medici ( in loondienst ) op allerlei niveau in plaats van door farmaceuten.
Lees bij Standpunten.net / Zorg hoe Standpunten.net dat zou doen en daar staan ook de links naar het SP plan.

Hoofdzaak is dat we de winst uit de zorg halen.
Weg met het CDA zorgstelsel met marktwerking en winst!!!
Bijdrage van 4 Mei 2016
Gezien het belang van TTIP, moet hierover een bindend referendum komen!
Of op zijn minst tot na de verkiezingen in 2017 worden uitgesteld,
zodat TTIP onderwerp van de verkiezingen kan zijn.
Zelfs onze kinds kinderen krijgen te maken met TTIP, CETA en ISDS en de gevolgen ervan.
Politieke partijen die voor zijn, mits er veranderingen komen... zijn LEUGENAARS!
Leugenaars, want die politieke partijen hebben er amper iets over te zeggen!
Ze kunnen er amper iets aan veranderen en dat weten ze, dus ze LIEGEN!
Ze willen uw stem winnen voor de verkiezingen in 2017 en daarom liegen en bedriegen ze!
Als een politieke partij voor de EU is, mits de EU verandert, zijn ook leugenaars.
Lees bij EU hoe weinig een nederlandse partij inspraak heeft in de EU.
Laat staan u en ik... de EU vermoord de democratie en vermoord Nederland als soeverein land.
Zelfs zonder ondertekenen van het verdrag met Oekraine, zaten wij al vast aan 75% van dat verdrag.
Straks met TTIP, zitten we vast ook vast aan 75% van dat verdrag, als we nu tekenen of niet.
Uit de EU is de enige optie en dan zijn we ook af van TTIP, CETA en ISDS.
In de EU hebben we weinig te zeggen en over TTIP ook, partijen die u dingen beloven eruit te halen of te veranderen zijn leugenaars!
Het is erin of eruit... veranderen kan als klein partijtje uit een klein landje niet!
Het is zelfs nog maar de vraag dat we nog iets kunnen veranderen aan TTIP als er een referendum komt.
Wim van de Camp - CDA = voor TTIP
CDA doet alsof ze allerlei producten uit het akkoord kunnen houden.
Met name producten die onze boeren failliet zullen laten gaan, maar die boeren verliezen het sowieso van amerikaanse boeren.
Het CDA heeft vrijwel geen zeggenschap over het akkoord en onze boeren kunnen beter naar Amerika verhuizen of ander werk zoeken.
Christenen zijn het niet bij het CDA, want ze deden niets aan armoedebestrijding en alles voor zelfverrijking van de rijken en als boerenpartij deugen ze ook al niet meer.Bijdrage van 10 april 2016
3-4-2016 Wat we tot nu toe weten van de Panama Papers
De afgelopen week waren de Panama Papers in het nieuws.
Op 3 April kwamen 11,5 miljoen vertrouwelijke documenten ( e-mails, spreadsheets, powerpoints en andere digitale bestanden ) aan de openbaarheid.
Een juridisch kantoor in Panama verzorgde de belastingontduiking / belastingontwijking / witwassen voor duizenden rijke mensen.
Het gaat over 214.000 verschillende vennootschappen en over 1977 tot op heden met offshorevennootschappen, trusts en stichtingen.
Ook honderden Nederlanders staan erin.
Van de slager op de hoek tot leiders van multinationals.

Jort Kelder het bilmaatje van Mark Rutte zegt zo vaak hij maar de mogelijkheiod krijgt dat niet alles illegaal hoeft te zijn.
VVD-ers in het algemeen roepen zo vaak mogelijk dat het vaak legaal is.
Maar in sommige landen is het legaal dat een directeur meer belasting betaald dan zijn secretaresse... Amerika.
In sommige landen is de doodstraf legaal... Amerika.
Wat in Nederland legaal is, is in 50 jaar legaal gemaakt door het CDA, de PvdA en de VVD.
Afwisselend en vaak samen hebben CDA, PvdA en VVD geregeerd en bepaald wat legaal is.

Volkomen legaal hoor!!!
Maar legaal hoeft nog niet netjes te zijn!
Waarom moet de arbeider wel altijd over alles belasting betalen
en de middenstanders en de rijken niet?


CDA, PvdA en VVD hebben afwisselend en vaak samen vijftig jaar lang de tijd gehad om gaten in ons belastingstelsel dicht te maken.
Blijkbaar vinden en vonden zij het prima dat middenstanders, bedrijven en mutinationals zo weinig mogelijk belasting betalen.
Multinationals ze weinig mogelijk laten betalen aan belastingen, water, gas, stroom en aan salarissen.
Dat is waar het neoliberalisme van CDA, PvdA en VVD voor staat.
Hoe beter multinationals het hebben, hoe beter het is voor onze handel, economie en welvaart.
Daarbij rekenen zij erop dat de welvaart van multinationals en grote bedrijven doorsijpeld naar onderen, naar de gewone burger.
Maar daar zien wij al dertig jaar niets van.
Stem dus massaal Socialistische Partij, want anders worden zij weer buiten de regering gehouden door CDA, VVD en met name door de PvdA.Bijdrage van 15 Maart 2016
Mensen met laag inkomen gaan minder vaak naar tandarts

Ere wie ere toekomt.
PvdA en VVD breken in snel tempo van alles af; verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen, psychiatrische tehuizen, socialewerkplaatsen, rechtsbijstand, de ww, de bijstand, enzovoort, maar dit valt toch meer onder het kopje CDA.
Balkenende ook wel Bak Elende genoemd destijds van het CDA schafte de ziekenfondsverzekering voor de lagere inkomens af.
Voormalig ziekenfondsverzekerden gingen drie a vier keer MEER betalen en de rijkere particulier verzekerden gingen drie a vier keer MINDER betalen.
Behalve drie a vier keer MINDER betalen hoefden ze ook niet meer te betalen voor hun kinderen tot 18 jaar.
De rijkere particulier verzekerden gingen er dus duizenden euroos op vooruit!
Sinds toen zijn ook de winsten van de zorgverzekeraars en andere zorginstellingen enorm gestegen.
Specialisten, artsenpraktijken en ziekenhuizen verdienen nu veel meer.
Maar de armere onderlaag van voormalig ziekenfondsverzekerden gingen dus 3 a 4 keer meer betalen.
Als kleine tegemoetkoming kregen ze een klein bedrag aan zorgtoeslag.
Bovendien werd en wordt er steeds meer uit de basisverzekering gehaald om de winsten verder te maximaliseren.
Zo is ook de tandartsverzekering eruit en doordat veel mensen door Rutte hun baan verloren en sneller in de bijstand komen, kunnen steeds meer mensen het niet betalen.
Als ze geen geld meer van de mensen krijgen omdat die weinig of niets verdienen gaan ze proberen om op een andere manier toch steeds meer geld te verdienen.
Zo krijgen steeds meer mensen hun medicijnen niet meer en er gaan dus gewoon steeds meer mensen eerder dood.

Nu komen er dus steeds meer mensen die zorg die ze wel nodig hebben het kunnen betalen.
Nu was de tandarts in het nieuws,
maar al eerder werd melding gemaakt van mensen die benodigde medicijnen niet ophaalden van de apotheek.
Ook komen er steeds meer medicijnen die niet meer vergoed worden omdat ze alleen levensverlengend werken en je er niet door geneest.
Alles natuurlijk om de winsten en salarissen zo hoog mogeijk te maken.
Het huidige kabinet van VVD + PvdA geeft liever 5 miljard belastingverlaging voor de midden en hogere inkomens dan aan tehuizen, medicijnen en andere gezondheidszorg.


Maar het was het CDA / Balkenende die dit alles
in gang hebben gezet met het
afschaffen van de ziekenfondsverzekering.
De afbraak van Nederland is dus NIET de schuld van VVD en PvdA alleen!
Afwisselend regeren CDA, PvdA en/of VVD en ze breken het samen af.
Vervolg bijdrage van 14 Maart 2016
CDA-leider Sybrand van Haersma Buma wist en weet donders goed dat wij Turkije geen cent betalen en dat de toegezegde 3 MILJARD gaat naar de vluchtelingenkampen.
Maar van de 3 miljard is nog maar 61 miljoen overgemaakt en de vluchtelingen sterven van de honger en kou.
Die 3 miljard en zelfs 6 miljard die ze nu willen geven is trouwens een FOOI!!!
In Turkije zitten bijna 3 MILJOEN vluchtelingen en onze nog geen 50 duizend vluchtelingen kostten ons in 2015 1 MILJARD.
We geven dus 6 miljard en dat is genoeg voor 300.000 vluchtelingen terwijl er 3 MILJOEN zijn.
De werkelijke kosten zijn dus 300 MILJARD !!!
Alle europeese landen gaat het nu echt wel 300 miljard kosten en zelfs veel meer dan dat, maar dan hebben we ze in ONS land.
Driehonderd miljard voor vluchtelingekampen in de regio ( niet persé Turkije ) en we zouden al ditleed, al deze doden, gedonder, gelieg en bedrieg niet nodig gehad hebben.
Het gaat de europeese landen nu veel meer kosten en het kost de vluchtelingen veel leed en vele duizenden DODEN.
Maar CDA, PvdA en VVD en hun europeese gelijken waren GIERIG!
ZES miljard voor de kampen met 3 miljoen vluchtelingen is een schrijntje.

Behalve deze leugen verdraait CDA-leider Sybrand van Haersma Buma de werkelijkheid naar zijn CDA hand.
Hij en trouwens ook anderen van D66, PVV, PvdA en VVD hebben het de laatste week graag over de verboken belofte van Turkije om vluchtelingen op weg naar Griekenland tegen te houden. Nee, dat is geen leugen, maar dan moet je wel zo eerlijk zijn om erbij te zeggen dat WIJ ons ook niet hebben gehouden aan die verdragen.
Wij zouden MAARRRR... 8 duizend vluctelingen van Griekenland en/of Italië overnemen.
Dat hebben wij NIET GEDAAN en dan nu zeuren over Turkije die al 3 MILJOEN vluchtelingen heeft?
Europa zou 120.000 vluchtelingen overnemen van Italië en Griekenland en de rest van Europa.
Zoals gezegd heeft Turkije er al 3 miljoen en heel Europa kan nog niet eens 120.000 vluchtelingen verdelen en opvangen.
Van de 120.000 zijn er maar een paar HONDERD werkelijk verdeelt. Hahahahahaha wat een lachertje!!!
Griekenland en Italië zouden de vluchtelingen registreren in hotpoints... niets van terecht gekomen.
Geen enkele europees land heeft zich gehouden aan de overenkomst, maar zeuren over de turken komt hen beter uit.

Ze zijn weer aan het overleggen, maar weer hoor je dezelfde ONZIN.
Waarom zou Nederland zich nu wel houden aan dat akkoord en 8.000 vluchtelingen opvangen?
ACHTDUIZEND, terwijl het in de regio gaat om MILJOENEN en in landen die armer zijn dan Nederland.

CDA-leider Sybrand van Haersma Buma
Moet zich schamen!
Te liegen en te doen alsof het ligt aan de turken.
en dat noemt zich en zijn partij christelijk!
NAASTENLIEFDE?


Bijdrage van 14 Maart 2016
Gisteren zat CDA-leider Sybrand van Haersma Buma bij Buitenhof op de leugenstoel.
Politici moeten wel de afspraak met Buitenhof hebben dat ze alleen komen als ze ongestoord mogen zitten te liegen.
Ze mogen dan de grootst mogelijke lariekoek, grove leugens en fabeltjes komen vertellen, zonder dat hen een kritische vraag wordt gesteld.
CDA, PvdA en VVD regeren ALTIJD, dan de ene en dan de andere en dan met die en dan met die.
Je merkt nauwelijks verschil of de ene of de andere regeert, in hoofdlijnen vervolgen ze steeds waar de andere gebleven was.
CDA + PvdA + VVD dat is de drie-eenheid die Nederland al DERTIG jaar langzaamaan uitkleed.
Deze drie-eenheid mag nu dus liegen en bedriegen zonder weerwoord bij Pauw, Goede morgen Nederland en bij Buitenhof.
Maar er komen steeds meer programma's waar deze drie partijen de afspraak hebben dat ze mogen liegen zonder weerwoord.
Ook het journaal werkt mee en ook daarover had, heb en zal ik aanwijzingen geven.
Het wordt voor mij ook steeds onmogelijker om alles recht te zetten.
Buitenhof dus met een leugenstoel voor CDA-ers, PvdA-ers en VVD-ers.
Eerder en elders had ik het al over de leugens van de PvdA-er SAMSOM op de leugenstoel van Buitenhof.
Geen enkel weerwoord al is de leugen nog zo groot.

CDA-leider Sybrand van Haersma Buma beweerde nu dat wij 3 miljard hebben betaald aan Turkije.
Ja, die 3 miljard wordt zelfs ZES miljard.
Veel Nederlanders geloven nu dat dat werkelijk waar is.
De WAARHEID is dat de EU nog maar 61 miljoen heeft betaald en NIET aan Turkije.
Turkije kan helemaal niet aan die 61 miljoen komen en niet aan de zes miljard als het al ooit zes miljard wordt.
Dat geld gaat rechtstreeks naar de vluchtelingenkampen en niet naar Turkije.
CDA-leider Sybrand van Haersma Buma zat dus te LIEGEN!

Waarschijnlijk zullen wij geen 6 miljard betalen aan de vluchtelingenkampen in Turkije, want ze willen het probleem oplossen door zo WEINIG MOGELIJK te betalen.
De vluchtelingenstroom is op gang gekomen door de GIERIGHEID van CDA, VVD en PvdA en hun tegenhangers in de EU.
De VVD riep steeds dat de vluchtelingen in de regio moesten worden opgevangen en dat gebeurde al voor 95%, maar CDA, PvdA en VVD en hun gelijken in de EU stopten de geldstroom in de regio en de vluchtelingen gingen op pad naar de EU.
GIERIGHEID en ONZE bombardementen bracht de vluchtelingenstroom op gang.
Het Journaal doet steeds meer alsof Rusland en Assad zitten / zaten te bombarderen, maar Rusland bombardeerd pas een paar maand en wij al JAREN.
Bij de wapenstilstand had het journaal het over het stoppen van bombarderen door Rusland en Assad, maar WIJ waren degenen die bombardereerden.
WIJ joegen de burgers op de vlucht met bombardementen en door de geldstroom naar de kampen in de buurlanden bijna stop te zetten joegen wij ze naar Europa... naar ONS.
Wij joegen de burgers naar ons toe en nu zitten wij met de gevolgen!
Nu willen CDA, PvdA en VVD en hun europeese gelijken het zo GOEDKOOP mogelijk oplossen. >/b>
Turkije krijgt dus helemaal geen geld
en de vluchtelingenkampen die 3 MILJARD zouden krijgen
kregen nog maar 61 miljoen.
De miljoenen vluchtelingen kunnen daarvan niet leven en blijven komen.


Christenen hebben het over naastenliefde, maar volgens namaak christenen als CDA-leider Sybrand van Haersma Buma mag dat geen geld kosten.
Gevolg is dat de vluchtelingen bij bosjes sterven door ONZE bombardementen en gierigheid.


Bijdrage van 15 November 2015
Al meer dan 50 jaar ben ik christen.
Een echte!
Niet door naar een kerk te gaan om naar iemand met een dik salaris te luisteren.
Niet zo eentje die door CU, SGP of het CDA te stemmen denkt christen te zijn.
Hieronder leg ik al uit dat ik het CDA meer zie als werktuig van de duivel dan van God.
Kernenergie en in de eerste plaats opkomen voor multinationals, bedrijven en rijken zie ik niet als christelijk.
Integendeel!
Het CDA aanbidt MAMMON, de God van het geld, van de hebzucht.
Als christen zie ik het als mijn taak het CDA te beschadigen waar ik kan.
Elders pleit ik voor een verbod van het oude testament, wat even geweldadig is als de Koran en de Thora.
Ook pleit ik op een verbod van op religie gebaseerde politieke partijen.
Religie wordt door hen misbruikt om stemmen te winnen van mensen die bang zijn voor het hiernamaals.
In feite zijn wereldwijd alle zogenaamde christelijke partijen, partijen voor het grote geld, voor de zeer rijken.
Zij misbruiken God om aan de macht te komen en te blijven om maximale winsten te garanderen voor multinationals en rijken.
Daarnaast zou je in een ECHTE democratie ook partijen moeten toestaan van andere geloven.
Ja, zelfs een extreem islamitische partij zou in een ECHTE democratie mogelijk moeten zijn.
De gevestigde orde denkt dat zij de democratie kunnen beperken tot wwat voor hen wenselijk is.
Een christelijke rechtse democratie dus.
Je noemt het democratie, maar alles was anti christus of anti kapitalisme is werk je tegen.
Naast extreem islamitisch zou ook een communistische partij in een ECHTE democratie mogelijk zijn.
Maar in werkelijkheid zijn die uitgesloten!
Die zullen dermate tegengewerkt en bespottelijk gemaakt worden dat ze geen bestaansmogelijkheid krijgen.
Maar misschien vergissen ze zich?
Komt er ooit een islamitische partij?
Die evenveel macht krijgt over haar kiezers als het CDA ooit had?
Kiezers die blindelings CDA stemmen en alles goed vonden wat het CDA deed sterven langzaam uit,
maar misschien komt er een tijd dat moslims blindelings op een islamitische partij gaan stemmen.
Een islamitische partij die even machtig wordt als het CDA ooit was.
Allicht gaat men dan wél religie uit de politiek verbannen!
Christenen verliezen er niets aan, want wereldwijd zijn alle christelijke partijen in werkelijkheid
in dienst van GELD in dienst van MAMMON.

Het CDA is met name voor multinationals, energiereuzen, ondernemers en rijken de juiste keus.
Voor andere aanbidders van MAMMON.
Na de rijkdom en de hebzucht op aarde denken ze ook nog in de hemel te kunnen komen door zich christen te noemen.
Ook voor energiereuzen de top in het mammongeloof is het CDA een gigantische steun.
Kernenergie is het meest duivelse wat de mens ooit heeft voortgebracht.
Als er het meest te verdienen is aan vervuilende kolen, is het CDA voor kolencentrales.
Voor kolen en dus tegen het veel schonere gas.
VVD, PvdA en het CDA... de eeuwige regeerders willen gas duurder maken en het smerige stroom goedkoper en aantrekkelijker.
Waar zij ook kunnen willen ze zonnepanelen tegenhouden.
In het geniep natuurlijk, want officieel moet lijken alsof ze voor schone energie zijn.
Subsidie naar windmolens kan alleen als die niet van gewone burgers is, maar van ondernemers.
Als burgers windmolens gaan bouwen krijgen ze geen subsidie, tenminste dat is hun streven.
Anders zouden ze net zo goed zonnepanelen kunnen subsidiëren.
Om de schijn hoog te houden hadden ze héél kleine bedragen beschikbaar voor de burger, voor zonnepanelen.
Het grote geld ging en gaat naar ondernemers, naar windmolens.
VVD, PvdA en het CDA... de eeuwige regeerders willen gas duurder maken en het smerige stroom goedkoper en aantrekkelijker.
Want het meeste stroom komt van kolencentrales en de meeste stroom gaat met enorme kortingen naar bedrijven.
De meeste winst wordt gemaakt op stroom van goedkope kolen.
Kernenergie kan alleen uit met overheidsgeld, nooit zou een kerncentrale uit kunnen met alleen particulier geld.
Via kerncentrales gaat overheidsgeld, belastinggeld, uw en mijn geld naar de grootgebruikers... de multinationals.
Nog eeuwen zullen burgers moeten betalen voor de opslag van kernafval, zelfs als winbaar uranium al lang op is.

Bij vluchtelingen denk ik gelijk aan christelijke waarden en normen.
Aan erbarmen, genade, opvang en verpleging.
Je denkt dat de tijd rijp is voor de christelijke partijen.
Christen Unie, SGP en aan het CDA
Maar vluchtelingen kosten geld, dus hoor je deze zogenaamde christelijke partijen niet!
Ze dienen MAMMON
GOD VAN HET GELD, RIJKDOM EN HEBZUCHT.


Bijdrage van 16 Maart 2015
Rutte wil tweestrijd met het CDA

Rutte wil tweestrijd met het CDA?
Het CDA stemt 91% vóór de plannen van PvdA en VVD en gedoogpartners CU en D66
Als het CDA geregeert had dan was het dus weinig anders gegaan dan nu.
D66 stemt zelfs 93% mee met alle plannen.
Als D66 aan de macht geweest was dan was er weinig anders gegaan dan nu.
Kiezen tussen VVD en CDA maakt dus geen enkel verschil.
Kiezen tussen VVD en D66 maakt ook weinig verschil.

Het gaat beter?
Ja, met de rijken, speculanten, banken en bedrijven.
Ja, met de aandelen.
Niet met de burgers van Nederland!

GroenLinks is net zo eurofiel en rechts als D66.
Alleen Bram van Ojik van GroenLinks gebruiikt net als Samsom graag het woord links.
Hoe rechtser ze zijn, hoe vaker ze het woord links gebruiken om toch links over te komen.
GroenLinks stemt ook 79% mee met de rechtse wetten en maatregelen van dit uiterst rechtse kabinet van PvdA en VVD.
Er is dus maar één linkse partij... de socialistische partij... de SP

Er is vandaag dus weinig te kiezen! CDA is 91% eens met VVD en PvdA en D66 zelfs 93%
Blijven over... PVV en SP
De PVV gaat alleen over moslims ( maar 5 op de 100 inwoners van NL is moslim )


Bijdrage van 18 Januari 2015
Vanavond beweerde Samsom van de PvdA dat het CDA langs de kant staat.
Maar dat is natuurlijk NIET zo.
Het CDA stemt in 91% mee met de plannen van het kabinet.
Ik begin zelfs te geloven dat alles geregeld wordt door CDA+PvdA+VVD samen en maakt het niet uit wie van de drie regeert.
Ze overleggen gewoon met zijn drieën.
Ze gaan er nu vast al vanuit dat de PvdA verliest de volgend verkiezingen en dan
gaan ze de plannen van CDA+PvdA+VVD gewoon verder uitvoeren met VVD+CDA
Dit kabinet volgt immers dezelfde weg die het CDA met Balkenende is begonnen.
Wie je ook stemt van de drie, ze kunnen gewoon hun ( CDA+PvdA+VVD ) plannen verder uitvoeren.
Met zijn drieën kleden ze ons hele zorgstelsel uit.
Weg met de ziekenfondsverzekering, openbare bibliotheken, sociale werkplaatsen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen.
Weg met de tehuizen en we kunnen het doen met een wijkverpleegkundige.
Omhoog met het eigen risico, zodat verzekeraars minder hoeven te betalen en meer winst maken.
Omhoog met de verzekeringspremies voor optimale winsten en een flinke 'spaartpot' bij verzekeraars ( nu 8 MILJARD )
Het maakt niet uit wie van de drie u stemt, hun plannen gaan gewoon door.
Of met de één of met de ander.
De PvdA praat altijd links, maar ze regeren rechts. Ze roepen steeds harder dat ze toch echt anders zijn dan de VVD.
Hoe rechtser ze regeren, hoe harder ze roepen dat ze de tegenpool zijn van CDA en VVD
Het CDA staat zogenaamd even langs de kant, maar ze werken gewoon samen met PvdA en VVD aan de CDA+PvdA+VVD plannen.


Bijdrage van 17 Januari 2015
PvdA-ers willen zo vlak voor de Provinciale verkiezingen doen alsof zij NIET de tehuizen sluiten,
de ww korter maken, ontslagrecht beperken en benadrukken dat zij toch echt héél anders zijn dan de VVD
Flex meer vast en vast meer flex en er blijven alleen los-vast banen over.
Voor tehuizen krijgen we wijkverpleegsters in plaats van de zuster op de gang.
Het CDA stemt 91% mee met het kabinet, dus feitelijk regeren VVD+PvdA+CDA+D66+CU+SGP
Als je 91% meestemt, moet je je mond houden over het gevoerde beleid.
D66, CU en SGP moeten zich evengoed koest houden.
VVD+PvdA+CDA+D66+CU+SGP zijn allemaal even SCHULDIG
Religieuze partijen en partijen die doen alsof zoals het CDA moeten verboden worden,
voordat we ook een moslimpartij krijgen.
Sta je het ene geloof toe, dan kun je de andere niet weigeren.
De SGP is trouwens al vanaf de oprichtin in strijd met al onze normen en waarden met huin vrouwendiscriminatie.
Vrouwen tegenhouden uit de politiek is erger dan hoofddoekjes.
Stop ze, voordat we ook islamitische partijen krijgen en niet pas als ze er al zijn!


Bijdrage van 15 September 2014
Hieronder staat dus waarom het CDA niet christelijk is.
Niet voor de armen en hulpbehoevenden en niet voor natuur en milieu omdat ze kernenergie willen.
Kernenergie is dus niet CO2 neutraal, allesbehalve dat!
Al zou kernenergie CO2 neutraal zijn, eeuwenlang opgezadeld zijn met kernafval is erger.
Kernenergie zou ons minder afhankelijk maken van olieproducerende landen.... hahahahahaha.
Ja, hard lachen, want sinds wanneer hebben wij uranium? hahahahaha.
Wat een onzin.
Waarom al die onzin? en dat van het CDA? worden ze betaald door de kernenergielobby?
Of door de grote industrie die goedkoop energie krijgt omdat de belastingbetaler alles betaald?
Ik zal nooit begrijpen dat je vóór zoveel kernafval kunt zijn. CO2 is een natuurproduct van God.
Het CDA heeft met Balkenende de subsidies voor duurzame energie stopgezet om zo kerncentrales nodig te maken?
Maar toen kwam de ramp in Fukushima Japan en alles stond stil... géén nieuwe kerncentrales in Nederland.
Als God ons kon waarschuwen voor kernenergie dan was het met de ramp in Japan op 11 maart 2011.Bijdrage van 15 September 2014
Hieronder omschrijf ik waarom het CDA maar moeilijk gezien kan worden als christelijk, maar meer als een partij voor de industrie, boeren, rijksten en hogere inkomens.
Behalve dat ze niet voor de armen en hulpbehoevenden zijn, zijn ze ook niet voor natuur en milieu.
Volgens de Bijbel zouden christenen hoeders van de aarde zijn.
Het CDA is vóór kernenergie.

14 september 2014 CDA wil vlaktaks en kerncentrales
Om de uitstoot van CO2 terug te dringen willen ze kernenergie.
Om de uitstoot van CO2 terug te dringen willen ze kernafvalproduceren.
CO2 ontstaat ook bij de winning van uranium en zelfs in enorme hoeveelheden.
Uraniumerts bevat slechts 0,1% bruikbaar uranium, de 0,9% wordt verplaatst met enorme machines die natuurlijk rijden op fossiele brandstof... CO2
Deze onbruikbare 0,9% erts is tienduizenden jaren giftig en wordt verspreid door wind en regen.
Enorme natuurvernietiging vindt er plaats bij de winning omdat maar 0,1% bruikbaar is.
CO2 ontstaat ook bij het vervoer van uranium over enorme afstanden want Europa heeft geen uranium.
Het merendeel van de uranium komt uit Canada (25%) Verder uit Australië, Kazachstan, Namibië, Niger, Rusland, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika
CO2 komt ook vrij bij het vervoer van verrijkt uranium en van kernafval over vaak grote afstanden.
CO2 vervolgens natuurlijk ook bij de opslagplaatsen van het afval.
Deze opslagplaatsen zijn vele eeuwen nodig, dus eeuwenlang CO2.
Na tientallen jaren peperduur onderzoek door de knapste koppen ter wereld is er nog nooit een oplossing van het kernafval.
Het is dan ook niet raar te veronderstellen dat die oplossing er nooit zal komen.
De komende tientallen generaties zitten honderden jaren met ons kernafval, vaak terwijl zij zelf geen kernenergie meer hebben omdat er geen uranium meer is.

Kernenergie is dus allesbehalve CO2 neutraal!
Uranium groeit niet in zeeland aan de boom en het kernafval lost niet op in water.
Kernenergie veroorzaakt CO2 bij de winning en het vervoer van uranium en de afvalstoffen.
De opslag zal dan nog eeuwen CO2 veroorzaken.
Maar kernafval is duizenden malen erger dan CO2

Kerncentrales worden alleen gebouwd door overheden met geld van belastingbetalers.
De eeuwenlange opslag wordt de komende eeuwen betaald door belastingbetalers.
Komende generaties zitten met kernafval en onbruikbaar land van opslagplaatsen, centrales en mijnen.
Hoofdgebruikers zijn de industrie en hoofdbetalers zijn de belastingbetalers.
Atoomstroom lijkt goedkoop omdat niet de gebruiker opdraait voor de kosten, maar de belastingbetaler.Bijdrage van 15 September 2014
Hoewel de naam ChristenDemocratisch Appèl doet vermoeden dat het CDA vooraleerst christelijk is, zijn haar daden allerminst christelijk.
Wat is christelijk?
Goed voor de armen, dus tegen armoede, goed voor natuur en milieu, tegen hebzucht en rijkdom.
Christenen zouden hoeders van de aarde zijn.
Het CDA ontstond in 1980 uit een fusie van ARP, CHU en KVP.
Het CDA / ChristenDemocratisch Appèl regeerde bijna altijd de afgelopen dertig jaren en is hoofdverantwoordelijke voor hoe Nederland er nu voorstaat.
Het CDA heeft naar mijn mening niets te maken met christelijk zijn.
Het CDA is voor de allerhoogste inkomens, dan voor de wat lagere en als het niet anders kan voor de allerlaagsten.
Het CDA en alle europese christelijke partijen zijn voor de boeren, de agrariërs.
Vandaar al die borden in de weilanden met verkiezingen, vandaar al het geld voor de agrariërs van europa.
Ongeveer een derde van de begroting van de Europese Unie wordt aan landbouw besteed.
De EU is dan ook met name een boerenorganisatie en het CDA een boerenpartij.

Mat name dankzij het CDA hebben we nu een gezondheidsverzekeringsstelsel dat geen rekening houdt met het inkomen.
Voormalig ziekenfondsverzekerden gingen 2 a 3 keer meer betalen en particulierverzekerden 2 a 3 keer minder.
Veel particulierverzekerden gingen zelfs nog minder dan een derde betalen en hun kinderen tot 18 jaar waren plots gratis verzekerd. ( op kosten van de gemeenschap )

Nu wil het CDA ook de inkomensbelasting onafhankelijk maken van de hoogte van het inkomen, dat heet vlaktaks.
Vlaktaks zal, zo is gebleken in veel studies, weliswaar zorgen voor heel veel banen, maar 3/4 van de mensen gaan erop achteruit.
Je moet dan 2 of 3 banen hebben om rond te komen. ( Amerika )
Ja, wat heb je dan aan zoveel nieuwe banen? De werkloosheid blijft evenhoog omdat iedereen meerdere banen nodig heeft.
Het CDA is dus vooral een partij die is voor inkomensongelijkheid.
De rijken steeds rijker en de armen steeds armer.
Als we de afgelopen dertig jaar een écht christelijke partij hadden gehad, dan zou de armoede allang zijn opgelosty en zouden er geen voedselbanken nodig geweest zijn.
Ondanks economische groei kwamen er alleen maar meer voedselbanken en armoede.
Met name het nieuwe gezondheidsverzeringsstelsel heeft de armoede enorm aangewakkerd.
Het CDA is net zo min christelijk als de PvdA voor de arbeiders is.
De PvdA is ook een liberale ( rechtse ) partij en samen met de liberale VVD en D66 zullen de inkomensverschillen en verschil in rijkdom nog wel verder toenemen.
Deze drie partijen vormden Nederland en steeds kwamen en komen zij met regelingen die goed zijn voor de rijksten en slecht voor de armsten.
Soms zijn die regelingen zo slecht dat de armen het niet kunnen betalen, dan komen ze met toeslagen en regels die niet alleen voor de allerarmsten zijn maar ook voor de betergestelden.
Tot over de ton krijgen ze dan nog een toeslag, zoals kinderopvangtoeslag.
Met regelingen die zo ruimhartig zijn dat ze ook niet lang houdbaar blijven en ze verdwijnen dan... ook voor de groep die ze hard nodig heeft.
De A in CDA en PvdA betekenen armoede en afbraak.
De VVD en D66 kun je niets kwalijk nemen die zijn vanuit hun beginsel tegen hulp aan de hulpbehoevenden.Bijdrage van 20 Januari 2015
Normaal staan de nieuwste bijdragen bovenaan, maar deze bijdrage is niet aan tijd gebonden.
Het was en is voor mij moeilijk om over het CDA en het geloof tegelijk te schrijven of te praten.
Moeilijk omdat beide tegenovergestelden van elkaar zijn.
Tegenovergesteld ondanks die C in CDA.
De C in CDA is als vloeken in de kerk.
2 Korintiers 2: 17. "Wij zijn tenminste niet zoals zovelen, die handel drijven met Gods woord."[Willibrord]
Want kiezers trekken en kiezers proberen aan je te binden alleen door de C in je naam is handel drijven met Gods woord.

Maar dat zie je bij alle zogenaamde christelijke partijen in Europa, maar vooral in Amerika.
Ze dienen allemaal Mammon ( afgod van geld en rijkdom )en niet de God uit de bijbel.

In vijftig jaar heb nooit iets christelijks in het CDA kunnen ontdekken.
Misschien in hun woorden en zinnen, maar ik ga liever af op de daden.
Net als ik niets sociaals kan ontdekken in de daden van de PvdA kan ik niets christelijks vinden in het CDA.
Ik zie het CDA eerder als een werktuig van de duivel.
Zonder CDA waren onze kerncentrales allang dicht.
Zelfs na de kernrampen Tsjernobile en Fukushima pleit het CDA wanneer ze maar de kans ziet voor kernenergie.
Komende tientallen generaties opzadelen met kernafval, is voor mij duivels.
Komende toentallen generaties opzadelen met verwoeste natuur waar uranium wordt gewonnen, kernafval en kernrampen is duivels.

Maar ook op het vlak van armoede speelt het CDA geen goede rol.
Bijna altijd regeerde het CDA en lange tijd waren ze de grootste partij in Nederland.
Nederland is bijna helemaal gemaakt door het CDA.
Waar het CDA christelijk kon zijn, was ze het niet.
Dankzij het CDA hebben wij al tientallen jaren armoede, armoede die niet nodig is in een rijk land.
Het CDA staat altijd klaar voor de rijken en elke regeling uit hun pen is ten gunste van de rijken.
Dankzij Balkenende CDA is er geen ziekenfondsverzekering meer en betalen de voormalig ziekenfondsverzekerden 3 keer zoveel.
Dankzij Balkenende CDA betalen de hogere inkomens 3 keer minder en hun kinderen tot 18 jaar waren plots gratis.
Het CDA kiest keer op keer voor de rijken en de hogere inkomens.

Maar rijkdom wordt keer op keer verfoeid in de bijbel!
En al stond het er niet keer op keer, met een gezond stel hersens kun je wel nagaan dat
je niet met enorme rijkdom vlak naast armen kunt wonen en volhouden dat de Bijbel daar niets tegen heeft.
Naast armen wonen en niets daaraan doen is gierigheid!
Ja, er zijn sommige die een zinnetje in de Bijbel kunnen vinden dat rijkdom goed praat,
maar is een zinnetje genoeg om het algemene beeld teniet te doen?
Of het gezonde verstand kan weerspreken?
Vrijwel elke regeling of wet waarmee het CDA kwam was goed voor bedrijven en rijken, aan de onderkant moest dan gelijmd worden.
In de bijstand tellen ze al je bezit meerdere malen om er zeker van te zijn dat je geen cent teveel krijgt,
ze tellen zelfs de tandenborstels.
Bijstand is niet anders dan steun van de overheid voor burgers, net als kinderopvangtoeslag, kinderbijslag, AOW en uitkeringen vanuit b.v. Wlz.
Maar kinderbijstlag, AOW en tal van andere steun geven we ook aan miljardairs.
Bij een verblijf in een tehuis, knijpen we oogje toe voor miljoenen in kunst en miljoenen in 'groene' beleggingen.
Maar ook alle andere bezittingen tellen we nauwelijks mee en geven hen een uitkering namens de Wlz.
Zelfs al moeten miljardairs hun verblijf in het tehuis helemaal betalen is er een maximum dat
nog niet bij benadering de werkelijkke kosten dekken.
Erfenissen moeten blijkbaar op peil gehouden worden, terwijl anderen sterven door bezuinigingen.
Dit alles terwijl we aan de onderkant de mensen uitknijpen en zelfs dan nog moeilijk blijven doen.
Allemaal voornamelijk dankzij het CDA.
Daarbij pleiten ze bovendien wanneer maar mogelijk voor vlaktaks wat voor de lagere inkomens
uitkeringtrekkers en mensen in armoede helemaal verschrikkelijk is.
Ook zijn er die de Bijbel uitleggen alsof rijkdom niet erg is.
Het is niet moeilijk om één, twee of zelfs meerdere versen weg te redeneren om te komen tot de conclusie die je wilt.
Toch blijven er ondanks dat nog versen genoeg over die in strijd zijn met die conclusie.
Behalve een verkeerde uitleg en interpretatie is er nog het gezonde verstand, enorme rijkdom kan niet naast enorme armoede.
Met enorme rijkdom bedoel ik meer dan je in een normaal leven op kunt.
Enorm rijk sterven, terwijl er zoveel armoede is, is natuurlijk zondig.
Het is gemakkelijk genoeg om een of twee versen 'weg te redeneren' om te komen tot een conclusie die wij willen. Maar er valt niet veel uit te leggen, want het staat tientallen keren dat geldzucht en gierigheid zondig zijn.
Ik moet trouwens nog de eerste tegenkomen met een tekst in de Bijbel die zegt dat rijkdom naast armoede niet zondig is.
Teksten die rijdom, geldzucht en gierigheid als zondig bestempelen zijn er legio.

Lucas 16: 13;"gij kunt niet God dienen en Mammon."
Matteus 6: 24. "gij kunt niet God dienen èn Mammon."
Matteus 6: 19-21; "Verzamelt u geen schatten op aarde" [Leidse Vertaling]
Hebreeën 13: 5. "Leeft niet alleen voor geld, weest tevreden met wat ge hebt."[Willibrord]
Psalm 37: 7, 16. "Beter is het weinige van de rechtvaardige dan de rijkdom van vele goddelozen."
Spreuken 23: 4,5. "Maak U niet moe om rijk te worden en houdt er mee op, uw verstand daartoe te gebruiken."
Marcus10: 21-27,31. "Het is lichter dat een kameel door het oog van een naald gaat dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnenkomt. " [Leidse Vertaling]
Lucas 14: 33. "Zo zal dus niemand van U, die niet afstand doet van al dat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn."
Lucas 14: 33. "Zo kan niemand van U mijn leerling zijn, als hij zicch niet losmaakt van all wat hij bezit."[Willibrord]
Lucas 14: 33. "Desgelijks kan ook niemand van u die geen afstand doet van al zijn bezittingen mijn leerling zijn.[Leidse Vertaling]
Lucas 3: 11. "En hij (Johannes) antwoordde en zeide: Wie een dubbel stel kleren heeft, dele mede aan wie er geen heeft, en wie spijze heeft, doe evenzo."
Lucas 6: 30. "Vraagt iemand iets van U, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug."
Lucas 12: 33. " Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven."
Lucas 12: 15 - 21."Dwaas, in dezen nacht eist men uw leven van u op; en wat gij verworven hebt, aan wien zal het komen? Zo gaat het met een die voor zichzelf vergaart en niet rijk is voor God. [Leidse Vertaling]

Lucas 16: 19 - 29. " Ook de rijke stierf ....En toen hij in de onderwereld zijn ogen opsloeg... ik lijd smart in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, herinner u dat gij het goede in uw leven ontvangen hebt, en Lazarus evenzo het kwade. Nu wordt hij vertroost en lijdt gij pijn... Ik bid u dan, vader... want ik heb vijf broeders; laat hij hen waarschuwen; opdat ook zij niet komen in dit oord der foltering. Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten; laten ze naar die horen."[Leidse Vertaling].

Psalm 49: 16 - 19. "Vrees niet wanneer een mens rijk wordt, en de heerlijkheid van zijn huis toeneemt; want wanneer hij sterft, zal hij niets van dat alles meenemen, zijn heerlijkheid volgt hem in de groeve niet. Al acht hij zichzelf in zijn leven gelukkig--al roemt men u omdat gij u tegoed kunt doen, gij zult bij het geslacht uwer vaderen komen, die tot in eeuwigheid het licht niet zien"

Spreuken 11: 4, 28. "Rijkdom baat niet ten dage des toorns, maar gerechtigheid redt van de dood....Wie op rijkdom vertrouwt, die zal vallen...."
Tessalonicenzen 2: 5."Wij hebben ons nooit afgegeven met vleierij, gij weet het, noch met bedekte hebzucht."
2 Korintiers 2: 17. "Wij zijn tenminste niet zoals zovelen, die handel drijven met Gods woord."[Willibrord]
1 Timoteus 6:5. "Zij zien in de godsvrucht een bron van inkomsten."[Willibrord]
1 Timoteus 6: 10 - 12. "Want de geldgierigheid is de wortel van alle kwaad.
Lucas 12: 29 - 34. "Verkoopt uw bezittingen en geeft ze als aalmoes weg"

Jakobus 5: 1-3, 5." Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die U zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest, en de roest ervan zal tegen U getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.....Gij hebt op aarde weelderig geleefd en U te goed gedaan, gij hebt uw hart vetgemest in de slachttijd."

Jeremia 5: 27-29. zij (zijn) groot en rijk geworden. Zij zijn vet geworden, zij glinsteren; recht verschaffen zij niet, ook niet aan den wees, en zij helpen de armen niet aan hetgeen hun toekomt. Zou ik zulke dingen niet straffen? spreekt de Heer

1 Timoteus 6: 8 - 10. "Als wij voedsel en kleren hebben, moet ons dat genoeg zijn. Zij die zich willen verrijken vallen in verzoeking en in de strik van allerlei dwaze en kwalijke begeerten, die een mens in verderf en ondergang storten. Want de geldzucht is de wortel van alle kwaad.. Door deze hartstocht zijn sommigen al van het geloof afgedwaald en hebben zich afgemarteld met kwellingen zonder tal."[Willibrord]

Spreuken 28: 20. "Een betrouwbaar man heeft veel zegen, maar wie naar rijkdom jaagt, blijft niet ongestraft."

Lucas 12: 47, 48. "De knecht die de wil van zijn heer kende, maar geen beschillingen trof noch handelde volgens diens wil, zal zwaar getuchtig worden. Wie echter in onwetendheid dingen heeft gedaan die tuchtiging verdienen, zal slechts licht gestraft worden Van ieder aan wie veel is gegeven, zal veel worden geëist, en wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd."[Willibrord]

1 Johannes 3:16 - 18. "Hierin hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft prijsgegeven. Zo zijn ook wij verplicht voor onze broeders ons leven prijs te geven. Wie werelds goed bezit, en terwijl hij ziet dat zijn broeder gebrek lijdt, zijn hart voor hem sluit, hoe zou in hem dan de liefde voor God duurzaam zijn? Kinderen, laat ons niet liefhebben met woord of tong, maar met de daad en in waarheid.."[Leidse Vertaling] also 2 Korintiers 8: 9.

Lucas 14: 12 - 14. "Ook zeide hij tot zijn gastheer: Wanneer gij een middag maal of avondmaal geeft,
nodig dan niet uw vrienden of broeders, ook niet uw bloedverwanten of rijke buren;
anders nodigen zij op hun beurt u uit en krijgt gij vergelding.
Maar geeft gij een gastmaal, vraag dan armen, mismaakten, verlamden, blinden; dan zult gij zalig zijn omdat zij u niet kunnen vergelden;
want het zal u vergolden worden bij de opstanding der rechtschapenen."[Leidse Vertaling]
ACTS; Geld in de Bijbel