Christenen.


StandPunten.net    
Bijdrage van 1 Maart 2017
Iedereen kent het woord antisemitisme, maar moslims worden evenhard al eeuwenlang vervolgd.
Christenen zijn ook niet erg liefdevol tegenover moslims.

Moslim vermoord omdat hij een paasgroet bracht aan christenen.

Moslims vermoord door christenen

Christelijke staat dreigt met het vermoorden van alle Belgische moslims

Moslims vermoord door boedhistenBijdrage van 1 Februari 2017
SGP lanceert manifest tegen islam en roept op tot haat jegens moslims
Miljoenen mensen zijn in de geschiedenis vermoord omwille van hun geloof.
Nee, niet alleen door moslims!
Vooral door zich christen noemende mensen, kerken en volken.
Denk aan de kruistochten en de inquisitie van de Katholieke Kerk.
Het doden van mensen wordt in de Bijbel sterk veroordeeld en dit alles was allesbehalve christelijk!
De schuldigen hieraan komen ondanks dat ze zich christen noemen NIET in de hemel, maar gaan rechtstreeks naar...
'Gij zult niet doden!'
Zelfs oordelen over anderen wordt meermaals in de Bijbel verboden.
"Wie zonder zonde is werpe de eerste steen." (Johannes 8:7)
‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’
"En wat ziet gij den splinter, die in uws broeders oog is, en den balk, die in uw eigen oog is, merkt gij niet? " (Lukas 6:41-42)
"Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worde" (Matteüs 7:1-2 Lucas 6:36-38 Romeinen 2:1)

SGP lanceert manifest tegen islam en roept op tot haat jegens moslims
Oordeelt niet opdat gij niet veroordeeld wordt, maar de SGP meent uit de Bijbel te mogen halen wat hen past en veroordelen moslims.
De SGP is een extreem christelijke partij die al vanaf begin verboden had moeten worden.

Christelijke partijen, islamitische partijen of welke religieuze partij dan ook, horen niet in de politiek.


Door deze partij en haar volgelingen worden vrouwen onderdrukt en zijn volgens hen niet geschikt voor bestuurlijke banen.
Molsims eerbiedigen volgens hen niet de christelijke feestdagen en dat zouden ze volgens hen wel moeten doen omdat Nederland een christelijk land zou zijn.
Maar Nederland is al lang geen christelijk land meer en extreem gelovigen doen graag alsof de tijd eeuwen heeft stil gestaan, maar de wereld gaat verder en hun geloof zou mee moeten veranderen of verboden moeten worden.
Volgens de SGP zijn vrouwen dus niet geschikt om leiding te geven, maar ze laten hun kinderen ook niet inenten tegen polio, mogen geen televisie kijken, geen internet en andere gewone dingen zijn bij deze extreme christenen verboden.
Moslims zouden christelijke feestdagen niet eerbiededigen, maar zelf eerbiedigen ze gewone, typisch Nederlandse feesten niet.
Veel mensen in hun achterban houden geen verjaardagen en andere gewone Nederlandse feesten.
Wie kinderen van deze mensen kent, zal diep medelijden met hen hebben.
Door hun kinderen niet te laten inenten, lopen zij kans om dood te gaan en dat is moord.
Niet alleen extreme moslims moeten geweerd worden uit de politiek, maar ook extreme christenen zoals de SGP.
Om islamitische partijen te voorkomen, kunnen we beter elke religieuze partij weren uit de politiek.

Nederland moet beschermt worden tegen ‘radicale uitwassen’ van religieuze partijen zoals de SGP.


Bij de letter van de Bijbel zijn CDA, Christen Unie en de SGP helemaal niet christelijk.
Ze shoppen in de Bijbel naar wat hen goed uitkomt en dienen Mammon, de rijken en machtigen.
Dankzij hen is de armoede alleen maar toegenomen!
In Duitsland is de armoede onder leiding van de duitse CDA, de CDU gestegen tot 18,5%
In Nederland werd de jongerenzorg en ouderenzorg afgebroken.
Van de hele zorg is trouwens dankzij het CDA en Balkenende weinig meer over.
Daar is niets christelijks aan.
Ik pleit onder meer voor het actief verbieden van radicaal-religieuze organisaties en een groeirem op extreme religie via het immigratiebeleid.
We moeten bij de vluchtelingen ook kijken naar extreme christenen.
In sommige landen moorden zich christen noemende mensen anders gelovende mensen uit.
Extreme christenen zijn minstens zo erg als extreme moslims.
De Bijbel is minstens zo gewelddadig en vol van homohaat, en sexisme als de Koran en de Thora
De SGP moet zich diep schamen voor het opzetten tegen andersgelovigen!
Moorden uit naam van welk geloof dan ook, zijn des duivels!


Nederland moet beschermt worden tegen ‘radicale uitwassen’ van religieuze partijen zoals de SGP.
Als we christelijke partijen dulden, waarom dan geen islamitische?
Alle religieuze partijen verbieden!


Bijdrage van 26 Januari 2017
De miljardair Donald Trump werd met zijn hand op twee Bijbels ingezworen.
De Bijbel heeft het niet zo op rijken en ze komen net zo moeilijk in de hemel als een kameel door een heel klein poortje.
Donald Trump noemt zich zo vaak mogelijk christen, maar met het oog op de Bijbel kan wel gezegd worden dat de hemel niet voor hem is weggelegd.
Met zoveel miljarden en zoveel leed, is hij allesbehalve een christen.
Gisteren bepaalde hij dat het martelen van onveroordeelden door waterboarding weer ingevoerd wordt.
Dat was zo zei hij als vergelding voor de christenen die door IS onthoofd worden.
Guantanamo Bay, waar alleen maar gevangenen zitten die nooit geen rechtzaak gehad hebben, moet niet worden gesloten, maar worden uitgebreid volgens deze zogenaamde christen.
Door de inval van Amerika in Irak, vielen er meer dan 1,5 miljoen burgerslachtoffers.
Een inval omdat Irak massavernietigingswapens zou hebben.
Dat was onder de zich christen noemende W. Bush.
Massavernietigingswapens bleken ze niet te hebben, maar de amerikanen trokken zich niet terug.
Door de inval van Amerika in Irak, vielen er meer dan 1,5 miljoen burgerslachtoffers.
Meer dan Saddam Hoessein ooit in zo korte tijd had kunnen doden.
Echte christenen met de echte God, zijn tegen het doden van mensen!
Deze namaak christenen zijn ook ultra rechts en voor de rijken en voor de multinationals en grote bedrijven.
Dat strookt helemaal niet met de Bijbel.
Zij dienen niet God, maar Mammon.
De afgod van geld en rijkdom.
De volgelingen van Mammon gaan niet naar de hemel, dat staat duidelijk in de bijbel.
Alle, wereldwijd mij bekende, zich christelijk noemende partijen dienen Mammon, het geld en de rijkdom.Bijdrage van 26 Januari 2017
Begrijp me goed.
Ik ben christelijk opgevoed en voel mij christen,
maar ik zie zich christelijk noemende partijen en personen als duivels.
De duivel zou nooit op de aarde komen als een man met geitekop en hoorns,
de duivel zou eerder op aarde komen als dominee, priester of als politiek leider.
Zo staat het ook in de bijbel.
Wat zich christelijk noemt kan heel goed duivels zijn,
het werk van de duivel.
De bijbel is net zo geweldadig, anti-homo, sexistisch als de koran of de thora.
Christelijke partijen doen graag alsof ze mogen choppen in de bijbel en eruit mogen kiezen wat hen goed uitkomt om meer stemmen te krijgen.
Maar dat kan natuurlijk niet.
Soms doen ze alsof ze heel homovriendelijk zijn, maar stemmen wel tegen het homohuwelijk.
CDA, Christen Unie en de SGP stemden tegen het homohuwelijk.
SGP verkondigde pas nog dat ze het traditioneel huwelijk tussen man en vrouw in de grondwet willen.
Oproepen tot het ochtendgebed willen ze verbieden, terwijl er geen burgers te vinden waren die er last van hadden.
Het luiden van hun klokken roepen instens evenveel tegenstand op.
Opzetten tot haat tegen een ander geloof, dat is een christen onwaardig.
Christelijke partijen zijn heel anti-islam, maar hun bijbel lijkt heel veel op de koran.
Christelijke partijen zetten hun volgelingen op tegen moslims.
Moslims in Nederland zouden christelijke feestdagen niet willen respecteren,
maar sommige van hun volgelingen respecteren niet eens verjaardagen of andere gewone Nederlandse feestdagen.
Hun kinderen lopen ernstige gezondheidsrisico's door hun ouders die inenten verbieden.
Zijn moslims erger dan deze radicale christenen in CDA, CU en SGP? Waarom roepen deze zich christen noemende partijen op tot haat tegen moslims?
Ware christenen mogen over anderen helemaal niet oordelen, laat staan veroordelen.
"Wie zonder zonde is werpe de eerste steen." (Johannes 8:7)
‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’
"En wat ziet gij den splinter, die in uws broeders oog is, en den balk, die in uw eigen oog is, merkt gij niet? " (Lukas 6:41-42)
"Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worde" (Matteüs 7:1-2 Lucas 6:36-38 Romeinen 2:1)

Dit zijn allemaal heidenen die uit zijn op macht en geldelijk gewin.
Daartoe misleiden zij hun volgelingen en roepen op tot haat en geweld.
Natuurlijk roepende dat ze elk geweld afzweren.
Ze zijn geen haartje beter dan moslims.
Zij dienen niet God, maar Mammon.Bijdrage van 10 April 2016
Indonesië verklaart oorlog aan homogemeenschap
Moslims, maar ook zich christen noemende partijen veroordelen homo's en als je kijkt naar wat in de Bijbel staat, kunnen ze dat uit naam van het geloof ook doen.
Je kunt dus de meest verschrikkelijke dingen uit de Bijbel, Koran of Thora halen, maar je kunt ook doen alsof die verschrikkelijke dingen er niet in staan.
In Nederland lezen ze graag over die dingen heen en doen alsof ze er niet in staan.
Toch discrimineert de SGP vrouwen uit naam van de Bijbel en kinderen worden niet ingeënt tegen polio.
Verschrikkelijk en het is dan niet te geloven dat de SGP een legitieme poltitieke partij is.
Ze halen dus dingen uit de Bijbel die de kerkelijke leider macht geeft en de mannen macht over de vrouwen, maar wat hen niet past vergeten ze liever.
De Bijbel is geen supermarkt waaruit je kunt halen wat je bevalt.
Of je accepteerd de Bijbel met al haar gruuwelijkheden, zoals ik hieronder heb aangewezen, of je verbied hem.
Extreem gelovigen, van welke stroming dan ook, doen alsof de tijd is stil blijven staan de laatste duizenden jaren.
De Bijbel, Koran en Thora zijn duizenden jaren geleden geschreven door MENSEN, niet door hun God of Allah.
Deze gelovigen geloven in een dood geloof, alsof de tijd is stil blijven staan sinds de tijd van Mohammed en Abraham.
Daarom past hun geloof niet meer in deze eeuw en ze moeten accepteren dat hun God of Allah niet dood is, maar is mee verandert met de tijd.
Religies die doen alsof de tijd is stil blijven staan duizenden jaren geleden horen niet in een moderne regering van een land.
Zij zullen en kunnen ooit zich beroepen op regels uit hun geschriften die hen passen.
Terwijl dat in de moderne tijd barbaarse dingen zijn, zoals onderdrukking van vrouwen, kinderen niet laten inenten en vrouwenbesnijdenis.
Maar ook het CDA en Christen Unie horen niet in een moderne overheid.
Als we zulke partijen toestaan, waarom dan geen moslimpartij?
Als we toestaan dat een ondemocratische partij zonder leden en zonder verkiezingen over wie partijleider is, zoals de PVV, toestaan. , waarom dan geen moslimpartij zonder leden met een imam als leider, zoals Geert Wilders nu leider is van een ondemocratische partij?
Hun geschriften moeten herschreven worden naar deze eeuw.
Christenen hebben het dan wat gemakkelijker.
Als je het oude testament, die toch al vaak tegenstrijdig is met het nieuwe testament, verwerpt, heb je al een vrij modern geschrift voor een NIEUW geloof.
Voorbeeld;
In het oude testamen staat dat als een vrouw overspel gepleegd heeft, zij en haar minnaar tot de dood gestenigd moeten worden.
In het nieuwe testament, zegt Jezus;"Gij die zonder zonde zijt werpe de eerste steen."
Het oude en nieuwe testament spreken elkaar dus falikant tegen en horen blijkbaar niet eens bij elkaar.
Scheur dat boek, de Bijbel, in tweeën en houdt het nieuwe deel en je bent al een eind op weg naar een modern geloof.
Met een liefdevolle God voor de armen en zwakkeren van onze samenleving en in de hele wereld.
Verbieden, politiek negeren of herschrijven naar moderne maatstaven.
De tijd heeft niet stil gestaan zoals deze geloofsstromingen ons willen opdringen.
Altijd, nu of over 100 jaar, zal het gevaar er zijn dat ze barbaarse regels uit hun geschriften halen.
Ook het CDA en Christen Unie horen dus niet in een moderne overheid.
Als we zulke partijen toestaan, waarom dan geen moslimpartij?
Als we toestaan dat een ondemocratische partij zonder leden en zonder verkiezingen over wie partijleider is, zoals de PVV, toestaan.
Waarom dan geen moslimpartij zonder leden met een imam als leider, zoals Geert Wilders nu ongekozen, ondemocratisch leider is van een ondemocratische partij?

Maar zelfs al krijgen we ooit een modern geloof die de barbaarse passages uit Bijbel, Thora en/of Koran verwerpen, blijft nog de vraag of ze wat te zoeken hebben als partij in de politiek.
Je kunt ook moslim of christen zijn als slager of bakker en zo kun je ook moslim of christen zijn als politicus voor een partij die opkomt voor de zwaksten, zieken, ouderen en het milieu.
Je hebt geen religieuze partij nodig om religieus te zijn.StandPunten.net