CO2, koolstofdioxide, kooldioxide, koolzuurgas, wat is het en hoe gevaarlijk is het.


CO2, koolstofdioxide, kooldioxide of koolzuurgas, allemaal namen voor hetzelfde.
Burgers worden wereldwijd bang gemaakt voor CO2.
CO2 zou globalwarming veroorzaken en dan zouden we allemaal verdrinken is de boodschap.
CO2 is iets verschrikkelijks en om CO2 te voorkomen moeten we kerncentrales bouwen.
Dat is ongeveer de wereldwijde boodschap.

Na de zeebeving 11 maart 2011 en de gevolgen daarvan voor de kerncentrales van Fukushima is het rustig geworden in het pro-kerncentrale kamp.
Plots is de schreeuw in veel landen om kerncentrales verstomd.
Nederland wou tot kort ervoor 2 of zelfs 3 nieuwe kerncentrales.
Deze nieuwe kerncentrales in Nederland zouden bovendien veel groter zijn dan de centrale in Borssele.

Ja, rampen zijn een reden om geen kerncentrales te willen.
Er waren twee heel grote rampen met kerncentrales Fukushima en Tsjernobyl.
Behalve deze grote rampen zijn er veel meer kleine rampen met kerncentrales geweest,
deze worden angstvallig verzwegen. Wie even googled zal ze wel vinden.
Niet alleen rampen met kerncentrales, er waren wereldwijd ook heel veel rampen met kernafval.
Lees daarover meer bij Kernenergie
Al deze rampen worden niet betaald door de gebruikers van atoomstroom of de energiereuzen,
maar voornamelijk door de belastingbetalers.
Zo hou je kernenergie betaalbaar.

Waar we heen moeten met het eeuwen lang gevaarlijke kernafval is ook nog een vraag.
Meer dan vijftig jaar wereldwijd onderzoek door de knapste koppen heeft nog niets opgeleverd.
Intussen stapelen we wereldwijd het kernafval tot we ooit een oplossing hebben.
Onze kinderen, kindskinderen, kindskindskinderen, enz. moeten maar zien wat ze doen.
Dit gigantisch duur onderzoek wordt niet betaald door de gebruiker of de energiegigant,
maar voornamelijk door de belastingbetaler.

Behalve onderzoek naar een plaats om kernafval op te slaan is er natuurlijk de opslag zelf.
Pas de laatste decennia doet men alsof de opslag van dit kernafval in de kostprijs van kernenergie is doorberekend.
Dan heeft men het over 100 jaar opslag.
Was het maar waar dat kernafval na 100 jaar onschadelijk is.
Dat is namelijk een grote leugen.
Het overgrote deel is eeuwen langer gevaarlijk.
Er is kernafval dat pas na 240.000 jaar onschadelijk is.
De opslag van kernafval wordt niet betaald door de gebruiker of de energiegigant,
maar voornamelijk door de belastingbetaler.

Hierboven staan drie redenen om geen kerncentrales te bouwen.
De vierde reden staat erin verwerkt.
De vierde reden is dat de werkelijke kostprijs van kernenergie
vele malen hoger is dan wat nu wordt berekend aan de gebruiker.
Gebruikers van kernenergie zijn met name industrieŽn.
Daarom zijn rechtse partijen als VVD en CDA altijd voor geweest en ook
Ondernemingsorganisatie VNO-NCW is natuurlijk ook voor kerncentrales.

CO2, koolstofdioxide, kooldioxide, koolzuurgas Maar ik zou het over CO2 hebben.
CO2 zou de reden zijn dat we bovenstaande nadelen op de koop zouden nemen.
Er is niets griezelijks aan CO2, zonder CO2 is zelfs geen leven mogelijk.
Planten groeien dankzij CO2. CO2 is dus van nature aanwezig.
De mense is maar voor 6% verantwoordelijk voor de hoeveelheid CO2 op aarde.
CO2 komt voornamelijk vrij bij verbranding en verrotting van organisch materiaal.
Momenteel zit er 0,038% CO2 in de lucht.
In het verleden zat er vele malen meer CO2 in de lucht dan nu, tot wel 0,7%
In de middeleeuwen was het in Nederland warmer dan nu, daarna kwam er een kleine ijstijd.
Wij komen nu feitelijk langzaam uit die kleine ijstijd.
Het klimaat veranderd al zolang de aarde bestaat.
In de tijd dat er meer CO2 in de lucht zat kon je lopend naar Engeland.
Kortom; CO2 is de zoveelste drogreden om ons kerncentrales op te dringen.

Kernenergie is helemaal niet CO2-neutraal!
Vaak wordt beweerd dat we kerncentrales moeten bouwen om verhoging van het CO2 gehalte tegen te gaan.
Rechtse partijen, CDA, VVD, D66 en PVV, die graag goedkope energie ( ahum! (zie boven)) voor de energie willen
beweren graag dat kerncentrales CO2-neutraal of klimaatneutraal zijn.
Maxime Jacques Marcel Verhagen, CDA politicus, had ook de meest vreemde beweringen over kernenergie.
Op www.milieucentraal.nl kun je ook dergelijke onzin lezen.

Onzin, want ze doen dan alsof uranium in Nederland aan de boom groeit.
In Nederland aan de boom, dus geen CO2 en geen afhankelijkheid van andere landen.
Onzin, want ze doen dan ook alsof uranium na gebruik oplosbaar is in water en door de wc gespoeld kan worden.

Uranium groeit niet aan de boom in Nederland!
Canada (32% van de wereldwijde productie), AustraliŽ (19%), Niger (8,5%) de rest komt uit Rusland en Kazachstan.
Politiek stabiele landen?
Het Uranium voor Nederland komt grotendeels uit Kazachstan.
Het Uranium moet dan naar Nederland en Uranium ligt daar niet voor het oprapen.

Enorme graafmachines die niet op windenergie lopen graven 1000 kilo erts op voor maar 1,5 kilo uranium.
Uranium wordt nu al steeds moeilijker winbaar en binnen 10 jaar komt er uit 1000 kilo erts maar 1 kilo uranium.
Daarna gaat het snel verder achteruit en wordt het snel onrendabel om uranium te winnen.
Deze grote hoeveelheden erts moeten verplaatst worden door enorme machines voordat men een kleine hoeveelheid bruikbaar uranium heeft.
Meermaals moet deze erts, voor de verschillende bewerkingen, vaak internationaal vervoerd worden.
Na al deze bewerkingen moet de uranium nog met veel bombarie en veiligheid naar Nederland.
Vervoer van uranium gaat niet via een zeilschip en weer heb je CO2 uitstoot.
Kernafval kun je niet oplossen in water en dan door de wc spoelen.
Kernafval is zeer gevaarlijk en moet met alle bombarie en veiligheidseisen vervoerd worden naar opslagplaatsen.
Dat zijn dan tijdelijke opslagplaatsen, want wat men er definitief mee heen moeten komende generaties oplossen.
Vervoer van kernafval gaat niet met een ligfiets, dus weer CO2.
Eeuwenlange, veilige opslag zal ongetwijfeld de nodige CO2 kosten.
Bij de hele productie komt dus heel veel CO2 vrij en dan heb je het nog niets eens over de bouw van de kerncentrales, de opslagplaatsen voor het kernafval en de afbraak van de kerncentrales.
Wie heel precies alles gaat uitrekenen zal ook de fabricage van de vele graafmachines en vervoersmiddelen kijken van erts en uranium.
Het verborgen gezicht van uranium

Kernenergie kost enorme hoeveelheden CO2!
Kernafval blijven produceren voor de volgende generaties is schandalig.
Behalve kernafval willen ze nu ook CO2 voor de komende tientallen of zelfs honderden generaties opslaan.
CO2 ondergronds opslaan en zorgen dat het daar blijft, dat leggen wij de komende generaties op.
Dat noemen ze dan een groen beleid... Rutte 3 met alleen maar rechtse partijen en voordeeltjes voor bedrijven.
Geen echte aanpak en vermindering van CO2 en verlaging van winstbelasting en vennootschapsbelasting.
Die voordeeltjes betaalt de burger!
Eerst ging de hogere BTW van 18 naar 21 procent en nu de belasting op levensbehoeften van 6 naar 9 procent.
De dakloze betaalt meer voor brood om bedrijven die voordeeltjes te geven.

Bijdrage van 18 September 2014
Vandaag waren er weer politieke beschouwingen en Sybrand Buma van het CDA
blijft maar fabeltjes vertellen.
Maxime Verhagen, ůůk CDA kon er in het verleden ook wat van,
maar veel van Verhagens smoesjes zijn inmiddels wel leugens gebleken.
Nederland wordt niet onafhankelijker van andere landen door kernenergie, want wij hebben geen uranium.
Sybrand Buma, moet het dus met wat minder leugens doen.
Hij legt graag de nadruk op CO2.
Kernenergie zou CO2 neutraal zijn.
Ook een grote leugen natuurlijk.
Hoe wil het CDA CO2 neutraal kerncentrales bouwen? Dat kost enorm veel CO2
Hoe wil het CDA CO2 neutraal uranium winnen? Dat kost juist veel CO2
Hoe wil het CDA CO2 neutraal uranium vervoeren over grote afstanden? Dat kost ook veel CO2
Hoe wil het CDA CO2 neutraal kernafval vervoeren? Ja, dat kost CO2
Hoe wil het CDA CO2 neutraal eeuwenlang kernafval opslaan? Dat kost eeuwig CO2
Allemaal grote onzin en daarom vraag ik mij af waarom het CDA voor kernenergie is.
Kernenergie is ook CO2 belastend en heel gevaarlijk. Kernenergie is duivels!
Krijgen ze veel geld van de kernenegielobby?


StandPunten.net