Conservatisme.




Bijdrage van 22 November 2014
Politieke partijen worden wel onderscheiden in Progressief en Conservatief.
Vaak wil men niet bij de één of de ander horen om zo geen kiezers te verliezen in het andere kamp en deze noemen zich dan 'middenpartij'

Conservatief en Progressief zijn loze begrippen! Loze begrippen want een progressieve partij die oude sociale regelingen wil houden is juist conservatief.
Een conservatieve partij die het belastingstelsel helemaal wil omgooien is progressief.
Soms als ik zei dat de PvdA niet links is, werd door de PvdA-er vaak geopperd dat de PvdA eerder progressief genoemd wil worden.
De PvdA is dus niet links maar progressief en progressief zegt helemaal niets!
Conservatisme en progressivisme zijn dus loze benamingen die enkel gebruikt worden om de ware aard van een partij te verdoezelen.
Conservatisme en progressivisme zijn dus benamingen voor bedrog!
De begrippen links en rechts zijn betere begrippen en wie niet links is... is rechts.
De PvdA is sinds Wim Kok een neo-liberale rechtse partij.
PvdA partijleiders verdwijnen na hun politieke cariëre bij een bank, verzekering of ander kapitalistisch instituut.
Links en rechts zijn betere termen en daarbij is links voor de gewone man en rechts voor de rijken, boeren, bedrijven en banken.