Tekort aan ziekenhuisbedden en ic-bedden


StandPunten.net
Aanverwante onderwerpen.
Corona, Covid-19, coronavirus


Tekorten in de zorg door bezuinigingen na 10 jaar VVD en marktwerking van het CDA.
Nederland had en heeft weinig ziekenhuisbedden en weinig ic-bedden vergeleken met andere landen.
Als nu één van beide voldoende geweest zou zijn, had dat al veel mensenlevens gescheelt.
Gezondheidszorg voor mensen werd gezondheidsmarkt voor geld en winst.
Na 10 jaar VVD, na 10 jaar bezuinigen op de gezondheidszorg begonnen we de covid pandemie met flinke afstand.
Bezuinigen gaat niet alleen over geld, bezuinigen kost vaak mensenlevens.
Wij begonnen de covid pandemie met amper mondkapjes, amper beschermende kleding, amper beschermende handschoenen, amper gezichtsmaskers en amper materialen om te kunnen testen.
Maar ook veel te weinig personeel en veel te weinig bedden.

Tijdens de coronapandemie was het aantal ic-bedden het belangrijkste en dat waren er 6,7 per 100.000 inwoners in totaal 1150
Dat werd ten minste aan het begin aangenomen, maar ziekenhuizen zijn concurrenten van elkaar en waren daarover niet open.
Toen puntje bij paaltje kwam bleken het er maar 950 te zijn en geen 1150
In werkelijkheid had Nederland maar 950 ic-bedden, 5,5 bed per 100.000 inwoners.
België had er ruim 14 per 100.000 inwoners, bijna drie keer zoveel.
Duitsland bijna 48, dus bijna negen keer zoveel.
Frankrijk 19 en Italië 11 per 100.000 inwoners

Tsja, dat krijg je na 10 jaar VVD en bezuiniging na bezuiniging in de zorg.
Het zijn maar aantallen, aantallen ic-bedden, maar het gaat ook om aantallen mensenlevens die gered hadden kunnen worden met meer ic-bedden.
Minder ic-bedden >>> meer doden.

Maar voordat je op een ic-bed komt, lig je op een gewoon bed.
Ook op gewone ziekenhuisbedden is flink bezuinigd en heeft Nederland er flink minder dan andere landen.

Nederland 317 per 100.000 inwoners.
België 562, Frankrijk 591 en Duitsland zelfs 800 per 100.000 inwoners.
Ook met de gewone jaarlijkse griepgolf kampte men al met personeelstekort en een tekort aan bedden.
Griepepidemie zorgt voor bomvolle ziekenhuizen en tekort aan bedden, dagelijks zijn er opnamestops 21 februari 2018 om 11:09
Er vielen in 2018 door griep ongeveer 9.500 meer doden dan in andere jaren, dat heet oversterfte.


Hoeveel honderden of zelfs duizenden doden waren we minder geweest met meer bedden en meer personeel?
Met een vergrijzende bevolking is een toename van het aantal ziekenhuisbedden en ic-bedden heel normaal.
Met een vergrijzende bevolking horen de uitgaven aan zorg te stijgen, want per oudere wil je niet steeds minder uitgeven.
Rutte 4 wil meer uitgeven aan zorg, maar niet evenredig veel meer als de vergrijzing en dat is dus een bezuiniging.
Zo ging het ook in vorige kabinetten en ook Balkenende van het CDA deed dat al, meer uitgeven, maar minder per oudere, dus bezuinigen.

Van 2009 tot 2019 daalde het aantal ziekenhuisbedden met 16% van 44.800 naar 39.900
Dit dus terwijl er meer behoefte was aan bedden en het aantal had moeten stijgen.
1980:73.100 bedden en in 1990:64.600 bedden in 2000:55.400 bedden, in 2010:47.300 en in 2019:38.700 bedden.
Een dalend aantal bedden in ziekenhuizen en dus dalend aantal afdelingen en minder ziekenhuizen.
Dat moet toch heel wat miljarden per jaar schelen en dat ondanks steeds meer inwoners en vergrijzing.

We moeten af van de gezondheidsmarkt van CDA en VVD en terug naar de menselijke maat, terug naar gezondheidszorg.
Zonder winst en zonder concurrentie en zonder buitenlandse investeerders, maar samenwerking.
Minder regeltjes, minder zeggenschap van verzekeraars en beleggers en meer zeggenschap van verpleegkundigen.
De christelijke VVD, het CDA is al flink gekrompen, nu de VVD zelf nog.
Meer ouderen, meer vergrijzing kosten evenredig veel geld en als je niet evenredig meer uitgeeft aan zorg dan bezuinig je op de zorg.
StandPunten.net