Criminaliteit.
Bijdrage van 29 December 2016
Voor de komende verkiezingen doet de VVD graag alsof het goed gaat met de economie, maar economsiche groei is alleen goed voor grote bedrijven en multinationals.
Het aantal mensen in de bijstand en armoede groeit en groet.
VVD en PvdA voerden 1 januari 2015 een nieuwe definitie van werkloos in en iedereen die maar een paar uur werkt telt niet meer mee als zijnde werkloos.
Zo gaat het ook met de criminaliteit.
De helft van de politiebureaus werd gesloten en echte politieagenten werden vervangen door onopgeleide vrijwillige politieagenten.
Maar 20% van de slachtoffers van woninginbraak, geweld en diefstal doet aangifte, want er wordt niets gedaan met de aangiftes.
Zo doende lijkt het alsof er minder misdaad is, maar dat is natuurlijk grote ONZIN!
Het oplossingspercentage van de misdaden die ze wel oppakken ligt rond de 22%
Door de kleine pakkans konden gevangenissen worden gesloten.
Ook wou de VVD al gerechtshoven sluiten en wil de VVD bezuinigen op rechtsbijstand om nog minder criminelen te pakken.
In de haven van Rotterdam is zoveel bezuinigd op de douane dat de invoer van drugs zo sterk is gestegen dat de prijs zo laag is dat criminelen er weinig meer op kunnen verdienen.
Er is een enorm overschot aan drugs door bezuinigingen op douane en politie.
Cocaine is zo goedkoop omdat er nauwelijks nog controle is in Rotterdam
Naar schatting komt er 60.000 kilo cocaine per jaar Nederland binnen en VVD en PvdA wilden nog minder douane personeel in Rotterdam.

Stop de neoliberale onzin van VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU en SGP!
Stem op de Socialistische Partij die altijd buiten elke regering gehouden werd.
Maak de SP zo groot dat de neoliberalen hen niet meer buiten regeren kunnen houden!
Laat de SP eens zien wat ze kunnen!


Bijdrage van 16 November 2016
Hieronder staat de bijdrage over het door de VVD gewenste korten op de rechtsbijstand.
Door dat korten op die bijdrage wordt de mogelijkheid voor veel burgers om naar de rechter te stappen heel moeilijk of zelfs onmogelijk.
Tegen multinationals, grote bedrijven, ziekenhuizen, overheidsinstanties zoals gemeenten kun je dan veel minder doen als ze burgers benadelen.
Daarnaast wou de VVD graag gerechtshoven sluiten.
Ook zouden veel gevangenissen gesloten moeten worden.
Veel van deze wensen van de VVD zijn gelukkig ( nog ) niet vervuld, maar er zijn wel veel minder politiebureaus en politieagenten. We hebben zelfs een vrijwillige politie als vervanging van de echte.
Vrijwilligers kosten immers bijna niets. ( zijn ook niet opgeleid )
16-02-2016 Politie sluit meer dan 200 bureaus
We gaan van 400 naar 167 volwaardige politiebureaus.
De VVD claimt met de verkiezingen op komst graag dat de criminaliteit is gedaald, maar mensen doen gewoon minder aangifte!
Er zijn minder politiebureaus en met hun aangifte wordt weinig tot niets gedaan.
Er zijn steeds minder politieagenten en we hebben nu zelfs vrijwillige politieagenten om de 'echte' te vervangen.
Deze week gaf Goedemorgen Nederland aandacht aan het aantal aangiftes bij de politie.
Maar 80% van de mensen die getroffen zijn door geweld, diefstal of inbraak doet aangifte.
Burgers doen geen aangifte omdat er toch weinig of niets mee wordt gedaan.
De pakkans is dan ook minder dan 10%.
In de haven van Rotterdam zijn ze trots als ze 12.000 kilo coca´ne vinden, maar ze moeten erkennen dat dat waarschijnlijk nog geen 10% is.
Toch willen ze nog meer bezuinigen op de douane in Rotterdam, dus meer drugs in Nederland en meer criminaliteit.
In 2014 zijn minstens twee moorden gelinkt aan de coca´nesmokkel, maar dat waren er toen steevast veel meer en de coca´nesmokkel is naderhand sterk toegenomen.
Het gaat zogenaamd goed met de economie, maar ze ( CDA, PvdA, VVD en alle meelopers... GroenLinks, D66, CU en SGP ) blijven bezuinigen.
Het gaat in werkelijkheid helemaal niet zo goed en ze houden al rekening met de volgende crisis.

De criminaliteit is niet afgenomen
maar wel de pakkans!Bijdrage van 9 Februari 2015
Een paar jaar geleden was de eigen bijdrage bij rechtsgang nog 77 euro, nu is deze 287 euro en volgend jaar 340 euro.
Teeven houdt vast aan korten op rechtsbijstand.
Eerder werd deze wet door de Eerste Kamer verworpen omdat recht voor de laagste inkomens te duur wordt.
Maar Teeven ( VVD!!! ) omzeilt nu de Eerste Kamer door een Algemene Maatregel van Bestuur.
Ja, zo democratisch is dus de VVD!

Grondwet, artikel 18: Lid 1: Iedereen kan zich in rechte en administratief beroep doen bijstaan.
Lid 2: De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minderdraagkrachtigen.

De grondwet wordt dus even door de VVD aan de kant geschoven.
Met het versoepelen van het ontslagrecht is rechtsbijstand veel belangrijker geworden voor degenen die ontslag krijgen.
Door Teeven / VVD kunnen ze vaak niet meer een rechtzaak beginnen bij onterecht ontslag.
Leuk voor de achterban van de VVD: werkgevers.

Maar ook voor huurders is rechtsgang vaak te duur en huisjesmelkers ( VVD-stemmers ) lachen in hun vuistje.StandPunten.net