Alexander Pechtold ( D66 )
VVD+CDA+D66+GroenLinks en Rutte gaat gewoon weer door.

D66 wil de hypotheekrenteaftrek versneld afschaffen!
Nu wordt die met 0,5% per jaar verminderd.
Als het aan D66 ligt gaat dat naar 2% per jaar afgeschaft worden.
Heel veel mensen komen dan in de problemen en in de armoede.
Nu al is het zo dat 1 op de 3 hun huis onder water heeft staan.
Zonder Hypotheekrenteaftrek zal dat zeker 1 op de 2 worden.

D66 is de meest eurofiele partij die er is
en pleit zelfs voor een europees leger.

D66 WAS altijd voor referenda, maar respecteerd NIET
de uitkomst van het vorige referendum.

D66 noemt zich progressief, maar dat is grote onzin!
D66 is op de PVV na de meest rechtse partij die we hebben.
Rechtser dan de VVD! Zit dus tussen PVV en VVD.

D66 deed en doet zich graag voorkomen als
partij voor beter onderwijs.
Maar D66 zat in de paarse kabinetten die speciaal onderwijs afschaften.
Dankzij D66 zijn er geen LOM-scholen meer en moeilijk lerende kinderen zitten
tussen alle andere kinderen.
Hierdoor krijgen beide groepen kinderen minder aandacht en SLECHTER onderwijs.

D66 regeerde gewoon mee met VVD en PvdA, dit was dus gewoon WEER paars.
Leren werd lenen, dankzij D66 en studie is nu minder weggelegd voor kinderen met armere ouders.
Maar ook kinderen met welgestelde ouders volgen minder studies.

D66 is héél slecht voor onderwijs.
D66 is voor het ondemocratische Europa.
D66 is tegen referenda en dus tegen de stem van het volk.
D66 is net als de VVD een anti-democratische partij. D66 is allesbehalve een progressieve partij, maar uiterst rechts
Neoliberaal, dus CDA, PvdA, VVD, PVV, D66, GroenLinks, CU en SGP regeren al sinds paars 1, eind 1994
Dan zit de ene partij in het kabinet en dan de andere, maar wie niet in het kabinet zit stemt op de wetten van dat kabinet of sluit akkoorden met hen.
Nu regeerden VVD samen met PvdA, maar de andere neoliberale partijen stemden in meer dan 90% van de wetten op de kabinetsplannen.
Ze stemmen op de wetten van de regerende neoliberalen of ze doen mee met akkoorden.
Ja, ook Groenlinks en de PVV stemmen rond de 90% mee met de plannen van VVD+PvdA en het CDA zelfs 94%
Het maakt dus weinig uit welke neoliberale partij regeert CDA, PvdA, VVD, PVV, D66, GroenLinks, CU of SGP.
Paars heette paars omdat het CDA niet meeregeerde, maar het CDA stemde ook toen op bijna alle paarse wetsvoorstellen.
De ene neoliberale regering neemt het stokje gewoon over van de andere neoliberale regering.
Zagen wij verschil toen Balkenende het overnam van Wim Kok? Of Rutte van Balkenende? Of toen de PvdA het overnam van de PVV als meeregerende partij?
Op Partijgedrag.nl en op verkiezingen2017.eu kun je het stemgedrag van partijen de afgelopen vier jaar bekijken en dan blijken alleen 50PLUS, Partij van de Dieren en de Socialistische Partij anders te hebben gestemd dan VVD en PvdA.

Wie wat anders wil dan neoliberaal
stemt 50PLUS, Partij van de Dieren of op
de Socialistische Partij


Neoliberalen willen steeds meer belastingen innen van burgers en hen steeds minder geven.
Daarom ging de AOW leeftijd omhoog en de BTW van 19% naar 21%, de ww duur werd verkort, bijstand krijg je pas vanaf je 27e enzovoort, enzovoort.
Hieronder een lijst met verslechteringen.
Multinationals en grote bedrijven betalen steeds minder aan belastingen, water en energie.
Economische groei? Ja, maar alleen door en voor multinationals en grote bedrijven.
Wat hebben de neoliberalen allemaal stukgemaakt?

Onderwijs

De neoliberalen, dus CDA, PvdA, VVD, PVV, D66, GroenLinks, CU en SGP hebben het speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen afgeschaft in 1998.
Ze zitten nu bij normaal lerende kinderen in de klas, die daardoor ook minder goed les krijgen.
Het beetje speciaal onderwijs wat er nog is, kampt door bezuinigingen met financiele problemen.
Schoolzwemmen en gym zijn bijna of helemaal verdwenen. Voor onderwijs moeten ouders steeds meer bijbetalen.
Studiebeurs werd lenen en leren is nu lenen. Steeds meer studeren alleen kinderen met rijke ouders en zij volgen minder studies tegelijk. D66 die zich voor laat staan voor beter onderwijs te zijn, maakt daar helemaal NIETS van waar. D66 doet mee met de afbraak! Het onderwijs is nog maar een schim van wat het was in de tachtiger jaren en ervoor... voor het neoliberalisme.


Gezondheidszorg.

De neoliberalen zijn onder paars ( PvdA+VVD+D66 ) met steun van alle andere neoliberalen CDA, PVV, GroenLinks, CU en SGP begonnen met het onbetaalbaar maken van de ziekenfonds door onrendabele ouderen met een particuliere verzekering over te hevelen naar de ziekenfonds en de rendabele studenten naar de particuliere verzekeringen.
Daarbovenop gingen ze bezuinigen en er ontstonden wachtlijsten. Er was niets mis met de ziekenfondsverzekering, maar wel met de neoliberale bezuinigingen. Els Borst werd later wel eens geprezen voor het beeindigen van de wachtlijsten, maar die ontstonden door bezuinigingen eerder door haarzelf en haar partij: D66
Els Borst lostte dus helemaal niets op, ze draaide eigen maatregelen weer terug.
D66 heeft dus flink meegeholpen ons stelsel af te breken.
Het CDA schafte het vorige stelsel van gezondheidszorg af en we kregen markltwerking in de zorg.
De nederlandse zorgkosten behoorden toen tot de middenmoot in Europa, nu behoren wij tot de duurste en jaarlijst betalen wij meer voor steeds minder. Elk jaar blijkt dus weer dat dit stelsel onbetaalbaar is en we moeten weer meer betalen voor nog minder.
Tot 385 euro is elke Nederlander ONVERZEKERD!
Verzekeraars krijgen elk jaar voor elke Nederlander 385 euro extra winst. Dat noemen ze Eigen Risico.
Weg met de solidariteit en extra winst voor verzekeraars.
Als je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, krijg je ook het vonnis tot een jaarlijkse boete van 385 euro.
Maar 385 euro zelf betalen is niet genoeg, daarbovenop moet je voor steeds meer behandelingen en medicijnen ook zelf betalen en dat noemen ze dan Eigen Bijdrage.
Dit systeem is onbetaalbaar en dat blijkt elk jaar weer! Afschaffen en op naar een Nationaal Zorgfonds.


Criminaliteit

Ze pochen graag erover dat de criminaliteit is afgenomen... hahahahaha!!!
De helft van de politiebureaus zijn afgebroken en echte politieagenten zijn vervangen door vrijwillige politie.
Belachelijk! Een vrijwillige politie!
Maar 20% van de mensen die iets overkomt doet nog maar aangifte... ja, ja de criminaliteit daalt.
Het oplossingspercentage ligt rond de 22% en 78% wordt dus nooit opgelost.
Waarom zou je dan aangifte doen?
Gevangenissen worden gesloten en als het aan de VVD lag zouden ook gerechtshoven worden gesloten en zou er bezuinigd worden op rechtshulp.
Dat alles door minder politiebureaus, vrijwillige politieagenten in plaats van echte, lagere oplospercentages en maar 20% die werkelijk aangifte doet.


Arbeidsmarkt

VVD en PvdA voerden per 1 januari 2015 een nieuwe definitie in van werkloosheid.
Als je ook maar een paar uur werkt, tel je niet meer mee als zijnde werkloos.
Ja, zo kan ik ook de werkloosheid oplossen.
Paars met ondersteuning van de andere neoliberalen hebben flexwerk eenvoudiger gemaakt en flex nam een hoge vlucht.
Nu zien ze in dat er nu te weinig mensen zijn met vast werk, vast inkomen en zekerheid.
Maar vaste banen zijn niet zo vast meer, want zelfs met medewerking van PvdA en GroenLinks werd in het Kunduzakkoord ontslagrecht versoepeld en een ontslagvergoeding krijg je ook niet meer. Een vaste baan is bij lange na niet zo vast meer als voor de neoliberalen die afbraken.


Woningmarkt

Ook de woningmarkt werd verziekt door de neoliberalen.
Paars met ondersteuning van CDA en D66 maakten lenen in de jaren negentig eenvoudiger en de huizenprijzen stegen en stegen.
Voor de neoliberale afbraak kon een werknemer een huis nog betalen met 4 jaarlonen, dat werd door hen al snel 8 jaarlonen.
De huizenprijzen stegen en stegen en hun werk werd steeds flexibeler en onzekerder.
Werknemers kunnen nu niet eens meer in 30 jaar een huis afbetalen met flexbaantjes of zogenaamde vaste banen waarbij je snel op straat kunt worden gezet zonder ontslagvergoeding.
De neoliberalen hebben alles afgebroken!!!
Stem wat anders dan neoliberaal ( CDA, PvdA, VVD, PVV, D66, GroenLinks, CU en SGP )
Stem op de Socialistische Partij!


Feitelijk was dit een paarskabinet, want D66 speelde zelfs nog een grotere rol dan regeringspartij PvdA
Leren werd lenen en steeds meer gaan alleen jongeren met rijke ouders studeren.
Het aantal studies dat studenten tegelijkertijd volgen daalde dramatisch.
D66 laat zich graag voorstaan als een partij voor beter onderwijs,
beter onderwijs voor rijkeluiskinderen bedoelen ze dan.
Onder paars ( PvdA+VVD+D66 ) werd het speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen afgeschaft.
LOM-onderwijs, voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden werd in 1998 afgeschaft.
Ze zitten nu tussen goed lerende kinderen, die nu ook slechter onderwijs krijgen.
D66 een partij voor beter onderwijs?
Het beetje speciaal onderwijs wat over is kampt door verdere bezuinigingen met zware financiele problemen. D66 een partij voor beter onderwijs?

Stem wat anders dan neoliberaal ( CDA, PvdA, VVD, PVV, D66, GroenLinks, CU en SGP )
Stem op de Socialistische Partij!


Bijdrage van 22 December 2016
Alexander Pechtold schreef een boek 'Optimist in de Politiek'
Daarom zat hij bij Pauw in de uitzending.
Hij begon in de uitzending met de opmerking dat we de afgelopen 50 jaar veel bereikt hebben.
Het enige wat hij voor positiefs weet aan te wijzen is dat generaties jongeren in de eerste en tweede wereldoorlog werden afgemaakt.
Ja, dat doen we niet meer, jongeren afmaken, maar dat is dan ook het enige.
Pechtold benoemd ook werkelijk alleen dat en zegt dan dat we ongelooflijk veel verder zijn.
Dat was dan ook het enige goede wat hij noemt.
De waarheid is dat we tot de jaren negentig, tot Paars1 hebben opgebouwd en daarna zijn ze begonnen met afbreken.
Met ze bedoel ik de neoliberalen; CDA, PvdA, VVD, PVV, D66, Groenlinks, CU en SGP.
De enige partijen die wat proberen te redden zijn 50plus, de dierenpartij en de SP.
Pechtold:"Als je kijkt naar Levensverwachting, Gezondheidszorg, Jezelf mogen zijn, geloof, geaardheid, dan hebben we toch enorme stappen gemaakt."
Waar heeft Pechtold de laatste 30 jaar dan geweest?
Gezondheidszorg

De levensverwachting mag dan gestegen zijn, maar niet door D66 of het neoliberalisme en ouderen willen vaak door de bezuinigingen helemaal niet zo oud worden!
D66 begon in paars 1 (22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998 ) een rol te spelen in de politiek.
PvdA+VVD+D66 en toen begon het neoliberalisme en de bezuinigingen op de gezondheidszorg, uitkeringen, onderwijs, liberalisering op de arbeidsmarkt em justitie.
Ouderen zaten voor Paars1 en het neoliberalisme in keurige, nette bejaardentehuizen of ze woonden thuis met een vaste hulp.
Hierna werden bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen waarop de neoliberalen flink bezuinigden en ze kregen luierdagen en pyamadagen.
En thuis kregen ze geen vaste hulp meer, maar steeds een ander of helemaal niemand.
Verzorgingstehuizen kregen door Paars1 en 2 ( PvdA+VVD+D66 ) en hun bezuinigingen een slechte naam.
Er ontstonden door hun bezuinigingen ( met D66-minister van Volksgezondheid Els Borst ) enorme wachtlijsten.
Operatiekamers stonden leeg terwijl er wachtlijsten ontstonden.
Zo kreeg de ziekenfondsverzekering een slechte naam... door D66
Bovendien werden onrendabele rijke particulierverzekerden overgezet naar de ziekenfonds.
Rendabele studenten naar de particuliere verzekering.
Het ziekenfonds werd door PvdA, VVD en D66 uitgekleed en onbetaalbaar gemaakt met enorme wachtlijsten door bezuinigingen.
Bezuinigingen terwijl het economisch erg goed ging.
Paars heette paars omdat het CDA niet meedeed, maar het CDA stemde ook toen al +/- 95% op de wetten van paars1 en 2
Het CDA is even neoliberaal als PvdA, VVD, PVV, D66, Groenlinks, CU en SGP
CDA maakte af wat Paars begon en voerde een nieuw zorgstelsel in dat meer macht en winst geeft aan verzekeraars.
Het stelsel is onbetaalbaar door de steeds hogere winsten en salarissen in de zorg.
Elk jaar moeten we meer betalen voor minder!
Vroeger was iedereen verzekerd, nu zijn we allemaal tot 385 euro onverzekerd!
Tot 385 euro onverzekerd ( Eigen Risico ) en bij veel behandelingen en medicijnen moet je ook nog bijbetalen... Eigen Bijdrage.
Er vielen meer dan 60.000 ontslagen in de thuiszorg.
Verzorgingstehuizen werden gesloten, verpleegtehuizen zijn nu tehuizen voor terminale patienten; hospice.
U en ik moeten korter gaan werken om voor onze ouders te zorgen.
Minder werken is minder inkomen.
Els Borst werd vermoord door een verwarde man, die voor het neoliberalisme in een tehuis zou hebben gezeten of zonder de bezuinigingen op politie wel in een gevangenis.
Arbeidsmarkt

In 1996 kwam door Pvda+VVD+D66 het Flexakkoord tot stand, dat betekende meer flexibiliteit en minder zekerheid voor arbeiders met een vaste baan en meer zekerheid voor flexwerkers.
Nu zitten ze met het probleem dat te weinig mensen een echt vaste baan hebben.
Veel vaste banen zijn eigenlijk flexbanen die alleen de naam 'vast' nog hebben.
Al deze mensen hebben te weinig inkomen om bijvoorbeeld een huis te kopen.
Per 1 januari 2015 is de definitie van werkloosheid aangepast en met maar enkele uren werk tel je niet meer mee als zijnde werkloos.
Puur bedrog dus en het werkelijke aantal mensen dat werkelijk meer uren zouden moeten werken is vele malen hoger dan de neoliberalen ons willen doen geloven.
Criminaliteit

De helft van de politiebureaus zijn gesloten.
Echte politieagenten werden vervangen door de vrijwillige politie.
Maar 20% van de slachtoffers van een misdrijf doet aangifte... ja, ja dalende criminaliteit.
Minder aangiftes en het opsporingspercentage daalde.
Gevolg is dat veel gevangenissen kunnen worden gesloten doordat criminelen steeds meer vrij los lopen.
De VVD wou zelfs gerechtshoven sluiten en hulp op rechtshulp afschaffen.
Armoede

De armoede stijgt sinds de mensenheugenis en nu nog steeds.
22-12-2016 CPB ziet aantal bijstandsuitkeringen groeien
31-8-2016 Aantal ontvangers van bijstand stijgt met ruim 20.000
31-8-2016 Aantal bijstandsgerechtigden opnieuw toegenomen
29-02-16 Het aantal mensen in de bijstand groeit nog steeds
Bijdrage van 4 Mei 2016
Gezien het belang van TTIP, moet hierover een bindend referendum komen!
En dan geen referendum terwijl al 75% vast staat!
Of op zijn minst tot na de verkiezingen in 2017 worden uitgesteld,
zodat TTIP onderwerp van de verkiezingen kan zijn.
Zelfs onze kinds kinderen krijgen te maken met TTIP, CETA en ISDS en de gevolgen ervan.
Politieke partijen die voor zijn, mits er veranderingen komen... zijn LEUGENAARS!
Leugenaars, want die politieke partijen hebben er amper iets over te zeggen!
Ze kunnen er amper iets aan veranderen en dat weten ze, dus ze LIEGEN!
Ze willen uw stem winnen voor de verkiezingen in 2017 en daarom liegen en bedriegen ze!
Als een politieke partij voor de EU is, mits de EU verandert, zijn ook leugenaars.
Lees bij EU hoe weinig een nederlandse partij inspraak heeft in de EU.
Laat staan u en ik... de EU vermoord de democratie en vermoord Nederland als soeverein land.
Zelfs zonder ondertekenen van het verdrag met Oekraine, zaten wij al vast aan 75% van dat verdrag.
Straks met TTIP, zitten we vast ook vast aan 75% van dat verdrag, als we nu tekenen of niet.
Uit de EU is de enige optie en dan zijn we ook af van TTIP, CETA en ISDS.
In de EU hebben we weinig te zeggen en over TTIP ook, partijen die u dingen beloven eruit te halen of te veranderen zijn leugenaars!
Het is erin of eruit... veranderen kan als klein partijtje uit een klein landje niet!
Het is zelfs nog maar de vraag dat we nog iets kunnen veranderen aan TTIP als er een referendum komt.

D66 is voor meer economische samenwerking met de VS.
D66 is allicht een nog grotere voorstander van TTIP, CETA en ISDS dan de VVD.
Economische samenwerking noemt D66 TTIP, waardoor Europa haar 1300 verboden gevaarlijke stoffen in moet ruilen voor de 80 à 90 verboden stoffen in Amerika.
Amerika heeft dus amper standaarden om hun multinationals zoveel mogelijk winst te laten maken door zo weinig mogelijk te hoeven geven om mens en natuur.
D66 Samen kunnen we hoge internationale standaarden bepalen, voordat opkomende economieën als China, Rusland en in het Midden-Oosten ons hun standaarden opleggen.
Waarom zouden wij de standaarden van China, Rusland en in het Midden-Oosten overnemen?
Waarom zouden wij de standaarden van Amerika overnemen?
Wij zijn de enigen die standaarden hebben!
Bovendien hebben wij 500 miljoen inwoners en Amerika maar 300 miljoen.
Laat Amerika onze standaarden maar overnemen, want zij hebben amper standaarden... 80 à 90 verboden stoffen tegenover onze 1300 gevaarlijke stoffen.
Stoffen die hier niet eens in een yogamatje mogen zitten, stoppen zij in voedsel.
Waarom zouden wij de standaarden van China, Rusland en in het Midden-Oosten overnemen?
Waarom zouden wij de standaarden van Amerika overnemen?
Wij zijn de enigen die standaarden hebben! Waarom zouden we die dan niet gewoon houden?
D66 Verder levert een handelsverdrag met de grootste, open, democratische economie ter wereld banen en groei op. Zeker voor Nederland, als exportland. 33% van ons inkomen komt uit het buitenland en 2,2 miljoen banen zijn ervan afhankelijk.
Een handelsverdrag met Amerika, met veel grotere en rijkere multinationals dan Nederland heeft... die bovendien amper standaarden en normen en waarden hebben.
Winnen wij dan van de Amerikanen?
Of zullen amerikaanse bedrijven het winnen en kost het ons banen en groei?
Wat denkt u?
Wij zullen eerder 2,2 miljoen werklozen erbij krijgen!
Sinds Rutte regeert met veel hulp van D66 is de werkloosheid alleen gestegen en we kregen 1-1-2015 zelfs een nieuwe definitie van werkloosheid om het banenverlies te verdoezelen.
Het buitenland waar wij 33% van ons inkomen vandaan halen, zijn vooral europese landen die ook TTIP krijgen... goedkopere producten uit Amerika krijfgen.
Als het buitenland dan meer handel gaat drijven met Amerika inplaats van met ons... hoezo is dat goed voor ons?
We gaan dan vabn 33% naar 3%... hoezo is dat goed voor ons?
D66D66 kan alleen instemmen met een verdrag als het voor het MKB makkelijker wordt om de stap over de oceaan te maken.
Hahahaha... door het beleid van PvdA, VVD, D66, SGP en CU gaat veel MKB failliet, laat staan als amerikaanse bedrijven eenvoudiger hierheen kunnen komen.
Een verdrag werkt beide kanten op, het is aannemellijker als amerikanen hierheen komen en de bijna failliete MKB overnemen.
D66De Amerikaanse markt moet worden opengebroken voor Europese bedrijven en de markttoegang moet worden bevorderd.
De Europese markt moet worden opengebroken voor amerikaanse multinationals en de europese markt moet worden overgenomen door amerikanen.
Nederlandse MKB bedrijven zijn na PvdA, VVD, D66, SGP en CU beleid bijna failliet en goedkoop over te nemen door Obama's multinationals.
Weg met de 1300 gevaarlijke stoffen van Europa, die maken het alleen moeilijk voor amerikaanse bedrijven om onze markt te verroveren ten koste van nederlandse boeren en bedrijven.
Weg met de democratie en geef de macht aan amerikaanse multinationals.
D66 noemt dan verder wat punten in TTIP die ze willen veranderen, maar D66 heeft net als de andere dwergen uit Nederland niets te zeggen.
Waarschijnlijk mag D66 niet eens stemmen over TTIP, laat staan eisen stellen en veranderingen.Bijdrage van 3 Mei 2016
Dit vinden partijen van de europese unie
Partijen doen in dit artikel alsof ze de europese unie kunnen veranderen.
We blijven in de Europese Unie en we veranderen die.... Hahahahahaha!
Ze hebben helemaal niets te zeggen en ze kunnen helemaal niets veranderen, we kunnen alleen nog naar de nooduitgang.
Bij Europese Unie leg ik uit hoe weinig een land te zeggen heeft in de EU.
Hoe weinig een politieke partij van een land te zeggen heeft, laat staan dat een burger ook maar enige inspraak heeft.
De Europese Unie vermoord de democratie!
Een Nederlandse partij heeft bijna niets in te brengen in Brussel!
Als een Nederlandse partij opperd dat ze de Europese Unie willen veranderen, liegen ze!
Want ze weten dat ze amper invloed hebben!
D66 is de grootste voorstander van de Europese Unie.
Valt het u ook op dat partijen met een D van democratie in de naam, antidemocratische partijen zijn?
De grootste voorstanders van de EU hebben een D in de naam en zijn anti democratie.
D66, VVD, CDA allemaal eurofielen, maar D66 is de grootste anti democratische partij.
De EU moet meer te vertellen krijgen zegt D66 zelfs!
Veto's van landen moeten worden afgeschaft.
Europese burgers moeten belasting gaan betalen aan de EU.
Democratie? Nee, de macht naar multinationals die van de europese burgers een multinationaal soepje maken om flink uit te buiten.
Goed voor economische groei roepen CDA, PvdA, VVD en D66 dan.
D66 wil dus duidelijk een U.S.E. en zo weinig mogelijk zeggenschap van landen, laat staan van burgers.
Met TTIP, CETA en ISDS hebben landelijke regeringen helemaal niets meer te zeggen en die kunnen we dus opdoeken.
Het enige goede daaraan is natuurlijk dat we af zijn van D66
Elk nadeel heb zijn voordeel.


Bijdrage van 26 april 2016
TTIP, CETA en het Investor State Dispute Settlement (ISDS) staan op het programma.
Amerika heeft bij lange na niet dezelfde eisen aan voedsel en producten als wij.
De chloorkip is maar een heel klein voorbeeltje en die eruit halen lost helemaal niets op.
Er zijn miljoenen producten en het akkoord telt ook voor producten die er helemaal nog niet zijn.
Met dit akkoord zal Nederland overspoeld worden door gemanipuleerde goedkope slechte amerikaanse producten.
Neem maar van mij aan dat die vele malen goedkoper zijn dan wat nederlandse boeren produceren en die gaan failliet.
Ook nederlandse kleine fabrikanten verliezen het van de amerikaanse producten waaraan weinig of geen eisen werden gesteld.
De enige winnaars zijn multinationals en we zullen misschien zelfs economische groei hebben, maar economische groei is SLECHT voor burgers... lage lonen, geen sociale voorzieningen, weinig milieuregels en weinig belastingen voor grote bedrijven.
De gewone burger is slechter af met zulke economische groei.

Amerikaanse producten worden bijna zonder eisen geproduceerd... rommel.
De al maar armer wordende nederlander zal amerikaanse 'rommel' gaan kopen.
Massa productie van gemodificeerde landbouwproducten met genentechniek.
De nederlander zal die goedkope producten kopen.
Met TTIP winnen amerikaanse bedrijven van de nederlandse en gaan failliet.
Het aantal failliete bedrijven sinds Rutte 1 en Rutte 2 is al historisch hoog
en er zullen nog meer bedrijven failliet gaan.
Rutte vergrootte de werkloosheid, voerde 1-1-2015 een nieuwe definitie van werkloosheid in
en met TTIP krijgen we een nog grotere werkloosheid.
Obama is niet voor niets op rondreis door Europa, want het is goed voor Amerika en niet voor Europa.
De enige winnaars zijn multinationals.
De grootste verliezers zijn de burgers.


In geval dat er gevaar dreigd voor de volksgezondheid of milieu en regeringen willen producten verbieden,
dan kunnen bedrijven overheden voor een tribunaal van henzelf ( niet onze eigen rechtbank ) slepen.
TTIP, CETA en ISDS zijn een nachtmerrie voor nederlandse boeren, bedrijven en burgers.
Ook CDA en D66 zijn voor machtsoverdrage aan multinationals, aan TTIP, CETA en ISDS.
Hoeveel aandelen hebben VVD, CDA, D66 en PvdA van die multinationals?
Of hebben de multinationals aandelen VVD, CDA, D66 en PvdA?
Bij VVD en bij TTIP kunt u er meer over lezen.

Als Nederland al een akkoord moet hebben met Amerika
dan geen EU akkoord waarbij wij amper iets in te brengen hebben
en niet zelf kunnen beëindigen.
Zoals wij ook grotendeels al aan het verdrag met Oekraïne
verbonden waren voor het referendum.
Geven wij onze soevereiniteit op aan Brussel?
Wij zijn nu al geen soeverein land meer en hebben nauwelijks nog democratie.
Na TTIP, CETA en ISDS ligt de macht bij multinationals ( zogenaamd in Brussel )


D66 heeft het over hoge internationale standaarden.
Belachelijk, want dat is nu net het punt!
Amerika moet ons hun standaarden opleggen, want anders doen China, Rusland en het Midden-Oosten dat.
Belachelijk want, Amerika heeft amper standaarden en eisen aan voedselveiligheid, milieu en diervriendelijkheid.
Ook de arbeidsvoorwaardden in Amerika zijn veeel en veel lager dan die van ons.
TTIP, CETA en ISDS om onze normen en waarden te verlagen tot die van Amerika?
D66"Europa en ook Nederland minder economisch afhankelijk maken van onvoorspelbare en ondemocratische landen, ook op het gebied van energie."
Ook zonder TTIP, CETA en ISDS krijgen we nu al vieze goedkope kolen uit Amerika, die de opkomst van schone energie in Nederland nu al decennia tegenhouden.
Gascentrales staan stil vanwege die amerikaanse kolen.
Dan zijn we dus beter af ZONDER Amerika en hun smerige goedkope kolen die concurreren met mijn zonnepanelen.
D66 denkt dat we dom zijn en elke onzinnige leus pikken.
We zijn helemaal niet afhankelijk van de grillen van Poetin, waar haalt D66 het vandaan?
Behalve goedkope kolen, hebben de amerikanen nog heel veel andere producten waaraan amper eisen zijn gesteld en waartegen de nederlandse producten niet op kunnen.
Nederland is een dwerg vergeleken bij Amerika en ook de amrikaanse bedrijven zijn vele malen groter en machtiger.
Er zullen nog meer bedrijven failliet gaan dan nu met dit VVD, PvdA, D66, SGP, CU beleid.
Er komen nog meer werklozen dan nu met dit VVD, PvdA, D66, SGP, CU beleid.
Hoeveel aandelen hebben VVD, CDA, D66 en PvdA van die multinationals?
Of hebben de multinationals aandelen VVD, CDA, D66 en PvdA?


Bijdrage van 6 april 2016
Vandaag mogen we gaan stemmen over het verdrag met Oekraïne.
Wist u trouwens dat Alexander Pechtold samen met een andere D66-er gratis ( kosten tienduizenden euroos ) in een privejet van een zakenman naar Oekraine is geweest?
Natuurlijk vergat hij dat te melden... kan gebeuren? Onzin! Hij dacht dat we er nooit zouden achterkomen.
Pechtold vergat een tienduizenden kostende vlucht naar Oekraine te melden en zoekt nu de bonnetjes.

Daar gaat het om! Winsten van miljonairs en miljardairs.
Daarom paaien ze europese politici met leuke tripjes naar Oekraine.
De grondstoffen van Oekraine verpatsen aan zakenlui.
Miljardair en president van Oekraine Petro Porosjenko is zo corrupt als je maar kan zijn.
Petro Porosjenko zou afstand doen van zijn bedrijven toen hij president werd, maar deed het niet.
Petro Porosjenko wordt genoemd in de Panama Papers ( 1,5 miljoen bestanden over belastingontduikers ) maar Oekraine gaat geen onderzoek hiernaar doen.
oekraine gaat geen onderzoek doen naar financien poroshenko
Vandaag mogen we gaan stemmen over het verdrag met Oekraïne.
We gaan erover stemmen of miljonairs en miljardairs nog rijker mogen worden dankzij de grondstoffen van Oekraine.
De burgers gaan allicht twee keer zoveel betalen voor russisch gas en worden werkloos omdat onze machines hun werk veel goedkoper kunnen doen.
Nederland is een handelsland zegt Rutte steeds, maar de gewone burger uit Nederland en die uit Oekraine hebben daar helemaal niets aan en worden alleen maar armer en armer en armer.
De enigen die er beter van worden zijn super vvd-ers zoals de zakenman die Pechtold en een andere D66-er trakteerde op een peperdure vlucht naar Oekraine en miljardairs als Petro Porosjenko.

Vandaag mogen we gaan stemmen over het verdrag met Oekraïne.
Het verdrag wat de oorzaak was van de inval van Rusland in De Krim in 2014.
Al die doden in deze zinloze oorlog zijn de schuld van de EU en van de NAVO.
Ongetwijfeld was Rusland bang dat De Krim onder invloed zou komen van de Europese Unie en van de NAVO.
Onderhandelingen met de EU begonnen al in 2003 en met de Navo in 2006.
Oekraïne verdeelt over toetreding tot NAVO
De Russische Zwarte-Zeevloot is op de Krim gestationeerd, natuurlijk wilden ze niet het gevaar lopen dat de Krim NAVO grondgebied zou worden.
Natuurlijk wisten of konden europese en amerikaanse politici weten dat hun handelswijze zou leiden tot een oorlog met duizenden doden in de Oekraine en namen zich direct al voor Poetin de schuld ervan te geven.
Deze oorlog is minder de schuld van Poetin of van Rusland dan van de EU en NAVO.
De EU en de NAVO wisten donders goed dat Rusland geen Krim zou accepteren onder NAVO vlag of onder de EU


De leugenmachine van PvdA, CDA. VVD en D66 draait weer volop en ze denken dat u en ik alles geloven.
Uit volle borst roepen ze dat Oekraine niet zal toetreden tot de EU.
Maar ze liegen... zoals bijna altijd en bijna over alles.
EU parlement wil toetreding van oekraine tot de EU
De vele miljarden die het kost halen ze op door verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen en sociale werkplaatsen te sluiten.Bijdrage van 2 Februari 2015
Vanavond was Alexander Pechtold te gast bij Jinek.
O, wat is hij trots op wat dit kabinet dankzij D66 en hem allemaal kapot maakt.
Van hem en D66 mag er zelfs nog wel een schepje bovenop.
De hele zorg wordt 40% minder.
Van de 2000 tehuizen moeten er 800 sluiten, dat is 40% minder.
Die ouderen en gehandicapten komen thuis te zitten.
Op de thuiszorg wordt ook 40% bezuinigd.
Er blijft geen zorg over!
Ja, zorg van echtgenoot, dochter, zoon of langdurig werkloze die gratis moet komen mantelzorgen.
Pechtold is er maar wat trots op dat hij zoveel voor elkaar krijgt en het mag nog wel harder volgens hem.

Vanavond had hij er ook over dat D66 zoveel voor onderwijs voor elkaar kreeg.
Voor het onderwijs?
Bedoelt hij dan het leenstelsel?
Waardoor alleen de rijken kunnen studeren?
D66 en Pechtold helemaal is eurofiel!
De burger wil helemaal niet meer EU!

Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat D66 zo groeit in de peilingen?
Willen ze écht nog minder zorg? Studeren alleen voor de rijken? en meer EU?
D66 is nog erger dan de VVD
Bijdrage van 28 Augustus 2014
Op 20 Augustus 2014 werd James Foley, een Amerikaanse journalist die in november 2012 in Syrië werd ontvoerd, onthoofd door De Islamitische Staat (IS)
Dit zo zegt de brits sprekende beul omdat Amerikanen doelen van IS in Irak bombarderen.

Dagelijks worden overigens tientallen of misschien wel honderden mensen onthoofd door IS.
James Foley is een Amerikaan en het filmpje van zijn onthoofding stond op YouTube en op facebook werd deze vaak geliket.
Sommigen praten de onthoofding goed door te zeggen dat Amerika dan IS maar niet moet tegenwerken.
Volgens een imam staat in de koran dat men vreemde geloven moet respecteren.
Christenen mogen niet doden, dat staat in hun tien geboden. Anders komen ze niet in de hemel.
Mogen moslims doden? zelfs andere moslims?

Affijn, ik zou graag willen stilstaan bij de vraag of men zulke filmpjes op internet zou moeten mogen plaatsen. Mag men onthoofdingen goedpraten, mag men zulke filmpjes liken op facebook?
Dan kom je op het vlak van vrijheden... vrijheid van pers, vrijheid van meningsuiting, enz.

Buitenhof 24 augustus ( hieronder de uitzending ) Alexander Pechtold, fractievoorzitter van D66 is voor zeer veel vrijheden.
Volgens hem zijn dergelijke filmpjes net als kinderporno niet te weren van internet.
Dat is natuurlijk lariekoek! Kinderporno wordt wel degelijk behoorlijk succesvol van internet gehouden. Datzelfde streven kan men doen bij filmpjes met buitensporig geweld.
Op de vraag of iemand mag goedpraten dat iemand wordt onthoofd doet Pechtold heel ontwijkend en zegt dat er al middelen genoeg zijn om zulks tegen te houden.
In de praktijk wordt er niet opgetreden tegen zulke zaken.

Bij voorbaat demonstraties, symbolen en vlaggen verbieden werkt niet volgens Pechtold.
Vlaggen met bepaalde symbolen zijn nu verboden en je ziet ze ook niet, wederom dus lariekoek.
Van Aartsen, burgemeester van Den Haag verbood demonstraties in de schilderswijk.
Volgens mij terecht want onruststokers uit het hele land ging naar deze wijk.
Een pro-isis demonstratie... dat zou toch logischerwijze al bij voorbaat verboden horen te zijn?
ISIS, die dagelijks tientallen of honderden mensen onthoofd. ISIS die niets heeft in Nederland, dus is een pro-isis demonstratie alleen bedoeld als profocatie en haatzaaien.
Leusen en symbolen tegen welke bevolkingsgroep of geloof ook zouden verboden moeten worden.
Automatisch zou er veel als haatzaaien bestempeld kunnen worden.
Ook politici als Wilders zouden andere gelovigen en hun profeten niet mogen beledigen, dat dient geen enkel doel anders dan kwetsen en dus haatzaaien.
Wilders zou van mij geen bewaking krijgen en misschien zelfs bestraft moeten worden.
Als ik op straat iets zeg tegen de verkeerde krijg ik ook klappen, hoezo vrijheid van meningsuiting?
Een politicus moet zich ook houden aan normale omgangsvormen, wat ik niet op straat kan zeggen zou ook in de tweede kamer niet gezegd mogen worden.

Pechtold pleit voor meer geld voor veiligheids diensten.
In mijn ogen wil Pechtold dus dat opruien mag en de gevolgen door een sterkere veiligheidsdienst laten oplossen.

GeenStijl

Het hoofd van Jozias Johannes van Aartsen werd door GeenStijl gemonteerd op de plaats van het hoofd van James Foley.
Jozias Johannes van Aartsen zou onthoofd moeten worden volgens GeenStijl is de boodschap zoals die overkomt op de burger.
Geen haatzaaien?
Dat moet kunnen volgens Alexander Pechtold en vandaag werd bekend dat ook volgens het Openbaar Ministerie zoiets moet kunnen.
Naar mijn idee kijkt de rechter wat teveel naar wat zogenaamd het doel is en niet naar wat de gevolgen kunnen zijn.
Heel veel mensen kunnen wat Wilders zegt of wat GeenStijl doet anders opvatten dan de zogenaamde verheven reden van hen.
Een plaatje van iemand die onthoofd zal gaan worden kan allicht iemand op het idee brengen zo iemand in elkaar te slaan. Dat is toch al een stuk minder erg dan onthoofden.
Wat een bullshit dat dat allemaal zo maar kan, zelfs van een rechter.
Als ze in de jaren dertig in de vorige eeuw wat strenger geweest waren, hadden we een stuk minder ellende gehad.


Verheerlijken van geweld... kun je niet verbieden volgens Pechtold.
Vrijheden noemt Pechtold en Openbaar Ministerie zulks puberaal gedrag.
Haatzaaien is mijn definitie van het plaatsen van de onthoofding van Jozias Johannes van Aartsen.

Ooit was kinderporno niets verkeerds, dat veranderde na een flink aantal schandalen. Een vereniging voor pedofielen werd pas na dertig jaar verboden.
Dankzij opmerkingen van de Russische President Poetin werd daar nog eens naar gekeken en werd Martijn alsnog verboden.
De SGP mag dankzij Poetin vrouwen niet meer discrimineren.
Vrijheid van meningsuiting? Bij het minste krijg je klappen, maar in de tweede kamer en op internet moet je alles kunnen zeggen?

Wat moet er gebeuren voordat verheerlijken van geweld strafbaar wordt?
Een onthoofding op de Dam?
Geloof me... eens zullen zulke dingen niet meer mogen!