Duurzaamheid en milieu.


Bijdrage van 19 Juli 2017
Bedrijven betalen ongeveer maar een derde van wat u en ik betalen voor energie.
Terwijl energie heel erg veel energie gebruiken en verspillen, krijgen zij energie voor een prikkie.
Ze betalen een prikkie en daarbovenop betalen ze ook bijna geen milieubelasting... dat betalen wij.
Ja, soms krijgen bedrijven zelfs energie gratis of krijgen zelfs geld toe als ze energie gebruiken.
Ook water wordt voor de burger steeds duurder en voor bedrijven steeds goedkoper.
Huishoudens betalen twee derde van de milieubelasting
Producenten van energie zijn verantwoordelijk voor 80% van de uitstoot van broeikasgassen, maar huishoudens betalen de rekening. Huishoudens zijn maar verantwoordelijk voor 20% en betalen tweederde.
Bovendien zijn de milieubelastingen en milieuheffingen in Nederland relatief hhoog vergeleken bij andere landen.
De Belgen en de Fransen zijn het goedkoopst en ook de Duitsers staan onderaan.
De Nederlandse burger wordt dus flink uitgeknepen, terwijl de vervuilers, de bedrijven bijna niets betalen.

Bijdrage van 28 Februari 2017
Er zijn meerdere rubrieken met raakvlakken met deze rubriek... duurzaam.
Biobrandstof
Bloedkolen
Bomen verbranden is CO2 neutraal volgens de EU en volgens de VVD.
Maar het is onzin dat het niet uitmaakt of CO2 in bomen zit of in de lucht. Om er ons in te laten trappen noemen ze bomen... biobrandstof.
Bomen kappen en versnipperen en dan bij de kolen gooien om te verbranden... zo worden kolencentrales....schoon.
Op deze manier kolencentrales openhouden.
Grote kolenboeren hebben daarom bedrijven in Canada die bomen kappen en versnipperen, zo verdienen ze niet alleen op kolen, maar ook op biobrandstof... op bomen.

Bloedkolen Kolen waarvoor mensen zijn vermoord.

Maar is ook stroom waarvoor dieren hebben moeten sterven... diermeel.
Rambam Vara groene stroom van dode kalveren
Wilt u groene stroom van dode kalveren? Of uit landen die het niet zo nauw nemen met mensenlevens? Of denkt u ook dat een boom verbranden CO2 neutraal is?
CO2 kan beter in die boom blijven en dieren en mensen doden voor stroom is niet groen.Vervolg Bijdrage van 12 Oktober 2016
Op televisie beginnen weer allerlei programma's om ons te tonen hoe vervuilend wij zijn.
Burgers zijn verantwoordelijk voor de vervuiling van ons milieu.
Dat is blijkbaar de boodschap en die boodschap zal de politiek helpen om burgers nog meer te laten opdraaien voor de vervuilende industrie!

RWE / Essent gaat 'schone' gascentrale Moerdijk in 2018 sluiten
RWE / Essent wil de gasgestookte 'schone' warmtekrachtcentrale voor 339 megawatt in Moerdijk per 1 februari 2018 sluiten en de kleine gasgestookte centrales in Erica, Klazienaveen, Den Bosch en Bergen op Zoom al vanaf 1 december 2016 van het energienet halen.
De laatste vier staan al sinds 2012 stil.
Zogenaamd omdat klanten zelf energie gaan opwekken, de vraag naar energie is afgenomen en de toegenomen productie van zonne- en windenergie.

ONZIN!
Als dat zo zou zijn, zouden ze ook de kolencentrales stilleggen.
De waarheid is dat de uiterst vervuilende steenkool en gewone kolen veel goedkoper zijn.
Gascentrales staan stil en sluiten omdat vuile steenkolen en kolen veel goedkoper zijn.
Bovendien hopen ze zo meer te krijgen voor het sluiten van de smerige centrales.

Vuile steenkolen en kolen zijn veel goedkoper en hierdoor staan zelfs spliksplinternieuwe 'schone' gascentrales al jaren stil.
Zelfs kolen uit Amerika zijn goedkoper dan gas omdat de CO2 heffing niets voorsteld.

De smerige kolencentrales worden onmisbaar dankzij het sluiten van gascentrales.
Allicht eisen ze nog hogere vergoedingen als deze smerige kolencentrales moeten sluiten.
Kolencentrales die dankzij CDA, VVD en PvdA nog niet eens zo lang geleden gebouwd zijn.
Vooral de PvdA speelde een belangrijke rol in de bouw van super grote kolencentrales.

De PvdA / Diederik Samsom doet graag alsof ze links en voor het milieu zijn, maar ze zijn voor hogere winsten voor energieboeren.
Intussen moeten programmamakers doen alsof u en ik de vervuilers zijn.
Vuile smerige energie krijgt nog altijd meer subsidie dan schone duurzame energie.
Stop die subsidies en hef een eerlijke co2 heffing bij de grootverbruikers van vuile energie.Bijdrage van 12 Oktober 2016
Op televisie beginnen weer allerlei programma's om ons te tonen hoe vervuilend wij zijn.
Burgers zijn verantwoordelijk voor de vervuiling van ons milieu.
Dat is blijkbaar de boodschap en die boodschap zal de politiek helpen om burgers nog meer te laten opdraaien voor de vervuilende industrie!

Waterspaardag - We moeten korter douchen en meer van dergelijke onzin.
Onzin, want de industrie is de ware watergebruiker en zij betalen steeds minder voor het gebruik en vervuilen van drinkwater.
Grootgebruikers en grootvervuilers betalen geen Belasting op Leidingwater (BoL) en voor kleinverbruik tot 300 m3 is de BoL sinds 1 januari 2014 verdubbeld tot € 0,33 per m3 en sinds toen stijgt die belasting elk jaar.
Al gebruik je miljoenen m3, je betaalt maar voor 300m3


Bijdrage van 11 Oktober 2016
Ja, de vorige bijdrage in deze rubriek is bijna een jaar geleden.
Deze website wordt door één persoon bijgehouden naast een dertigtal andere websites.
In het najaar, winter en voorjaar zit ik vaker achter de computer en ook deze website zal vaker bijgewerkt worden.
Bovendien zijn er volgend jaar verkiezingen en de plicht roept om u de leugen van de waarheid te helpen onderscheiden.
Veel partijen beloven voor de verkiezingen vannalles, maar al in de nacht na de verkiezingen zijn ze ales vergeten.
PVV - Geert Wilders; 65 blijft 65 werd binnen uren na de verkiezingen al weggegooid.
Dus niet door onderhandelen en/of coalitievorming, maar gewoon zomaar.
65 blijft 65 was een leus om uw stem te krijgen, meer niet.
De leider van de PVV is Geert Wilders en hij was 15 jaar VVD-er en Wilders heeft alleen een links verkiezingsprogramma om geen stemmen van de VVD af te snoepen, maar van de Socialistische Partij.
In Rutte 1 bleek niets van hun linkse punten en arbeiders en minima werden keihard aangepakt.
Ontslagrecht, kortere ww, lagere bijstand, meer Eigen Risico, enzofoort.
VVD - Mark Rutte; iedereen krijgt 1000 euro, maar daarvoor in de plaats nam hij een veelvoud van 1000 euro en verhoogde zelfs de BTW van 19% naar 21%.
PvdA - Diederik Samsom en al zijn voorgangers sinds Wim Kok is neoliberaal en niet links in daden en doen.
Links praten, maar als ze regeren zijn ze vaak rechtswer dan VVD en D66.
Alleen op het gebied van vluchtelingen weten ze nog iets links te doen, maar zelf dat valt hen moeilijk.
GroenLinks / GroenRechts wil alleen regeren en verkopen desnoods hun moeder.
In ruil voor ontslagversoepeling en een kortere WW deed GroenRechts mee met het verschrikkelijk rechtse lenteakkoord.
De PvdA en GroenRechts zijn niet links en de Socialistische Partij is de enige linkse partij.

Het CDA is niet christelijk en dient alleen de god van de hebzucht.
Ze denken op aarde rijk en hebberig en gierig te zijn en dan toch in de hemel te komen.
Het CDA is niet voor God, maar voor multinationals, grote bedrijven en de rijken.
Het CDA laat zelfs de steeds armer wordende boeren vallen en de borden van het CDA in weilanden verbaast mij dan ook zeer.
Het CDA doet graag alsof ze anders zijn dan PvdA en VVD, maar stemde voor 94% mee met alle kabinetsplannen.

D66 - Andreas Pechtold wil nog altijd doen voorkomen alsof ze voor beter onderwijs zijn, maar dankzij hen is leren lenen geworden.
Dit kabinet regeerde D66 hard mee en is medeschuldig aan ALLE maatregelen.
Steeds minder studenten uit lagere klasses en studenten volgen minder verschillende studies.
Studenten moeten uit armoede dankzij D66 langer thuis blijven wonen.

SP - Emiel Roemer deed niet meer met regeren en deed niet mee met akkoorden.
GroenRechts deed mee met het ultra rechtse lenteakkoord, met heel veel slechte maatregelen voor arbeiders in ruil voor de idiote politietrainingen in kunduz.
De SP doet niet mee met tig slechte maatregelen om één puntje binnen te halen.
Regeren deed de SP ook nooit omdat de PvdA hen er steeds buiten hield.
Voor de SP is de PvdA een grotere vijand dan de VVD.


Bijdrage van 28 Oktober 2015
Hieronder precies hetzelfde begin, maar daar dwaalde ik af tot de kolentaks.
Valt het u ook op dat websites van de overheid vaak bovenaan staan bij de zoekresultaten van Google?
Als je Googled op b.v. 'veroordeling overheid duurzaamheid' verwacht je websites die het hebben over de veroordeling van de Nederlandse overheid.
Hieronder staat de uitspraak van de rechter over de Nederlandse staat die te weinig doet tegen milieuvervuiling.
Maar je krijgt als eerste resultaat... Rijk steunt groene groei economie - Rijksoverheid.nl
Als tweede resultaat... Duurzame consumptie - Rijksoverheid.nl
ook een zoekresultaat die niets te doen heeft met de zoekopdracht en weer een lulverhaal van PvdA en VVD.
Pas als derde resultaat gaat het over het gezochte.
De rechtzaak van Urgenda tegen de overheid
URGENDA WINT KLIMAATZAAK
24 juni 2015
Nationaal en internationaal grote blijdschap om doorbraak voor klimaat
Urgenda wint klimaatzaak voor beter Nederlands klimaatbeleid

Natuurlijk gaat de overheid ( VVD en PvdA ) hiertegen in beroep!
Ze willen de kolenboeren zo lang mogelijk aan zo groot mogelijke winsten helpen.
Grijze stroom zo goedkoop mogelijk houden waardoor zonnepanelen en windmolens zo onrendabel mogelijk blijven.
Bovendien staan spiksplinter nieuwe schonere gascentrales stil.
Alles om de winsten van de kolenboeren zo groot mogelijk te houden.
Ondergrondse opslag van CO2 wordt alleen mondeling toegezegd, maar nooit gedaan.
Door de goedkope grijze vuile kolenstroom zijn gascentrales onrendabel, maar ook windmolens zouden onrendabel zijn zonder subsidies.
Windmolenboeren worden gecompenseerd voor de goedkope kolenstroom door enorme subsidies.
De toekomst ligt bij zonnepanelen, maar dat wordt zo lang mogelijk tegengehouden om de winsten van kolenboeren zo groot mogelijk te houden.
Een eelijke belasting op luchtvervuiling en CO2 bij de kolenboeren, de kolentaks, zou het aantal zonnepanelen enorm doen stijgen.
Volgens het energieakkoord van VVD en PvdA moeten niet de kolenboeren de kolentaks betalen, maar de burger.
Zelfs de allerschoonste, allerzuinigste burger gaat meebetalen aan de vervanger van de kolentaks... energiebelasting.
Je kunt kiezen voor eigen schone stroom, of voor het schonere gasstroom, maar toch moet je betalen voor de vervuilers, voor de kolencentrales.
Afschaffing van subsidies op windmolens, zou het aantal zonnepanelen enorm doen stijgen.
Ik heb zonnepanelen en betaalde bij de aanschaf gewoon BTW en ik kreeg geen subsidie!!!
Per jaar heb ik desondanks zo'n 8,2% rendement!!!
Waarom zou ik subsidie moeten krijgen op mijn zonnepanelen?
Als windmolens ook maar iets in de buurt komen van dat rendement, waarom zou je dan subsidie geven op windmolens?
Omdat windmolenboeren hun vriendjes zijn? partijgenoten?
Als ik appels, peren, kersen of bloemkolen oogst en opeet betaal ik geen BTW.
Waarom zou ik dan BTW betalen over zelf opgewekte en zelf gebruikte stroom?
BTW betaalde ik al bij aanschaf van de panelen.
Is de zon van de overheid? van PvdA en VVD?
Graag zouden ze BTW heffen op de zon.
Om zodoende de kolenboeren nog langer aan de macht te houden.
Om zodoende de miljarden winsten voor de kolenboeren op peil te houden.
De zon is van ons allemaal en belasting heffen op de zon is waanzin!
Stelletje graaiers bij CDA, PvdA, VVD en hun vriendjes... multinationals, kolenboeren, windmolenboeren, enzofoort.


Bijdrage van 28 Oktober 2015
Valt het u ook op dat websites van de overheid vaak bovenaan staan bij de zoekresultaten van Google?
Als je Googled op b.v. 'veroordeling overheid duurzaamheid' verwacht je websites die het hebben over de veroordeling van de Nederlandse overheid.
Hieronder staat de uitspraak van de rechter over de Nederlandse staat die te weinig doet tegen milieuvervuiling.
Maar je krijgt als eerste resultaat... Rijk steunt groene groei economie - Rijksoverheid.nl
Een voor de overheid positieve website en dat kan alleen een website zijn van haarzelf.
Op die website alleen maar onzin, logisch want de hele wereld ziet dat Nederland nagenoeg niets doet tegen milieuvervuiling.
Ze schaft zelfs belasting op kolencentrales AF.
Een voordeeltje van zo'n 4 miljard voor de vervuilende kolenboeren.
Ze sluiten oude centrales en openenen nieuwe KOLEN-centrales.
Dus niet voor schonere gascentrales, veel nieuwe gascentrales staan zelfs stil omdat kolen goedkoper is.
Ze hebben het MONDELING over opslag onder de noordzee, maar o.a. Diederik Samsom verzuimd ( zogenaamd ) dan dat zwart op wit te vragen.
Elders op deze website kunt u daarover meer lezen.
Delta roept om het hardst dat afschaffing van de kolentaks slecht is, maar Delta scheept de volgende tientallen generaties op met eeuwenlange gevaarlijk kernafval.
Kernafval is natuurlijk duizenden keren erger dan CO2.
Bovendien leg ik elders al uit dat kernenergie niet mogelijk is zonder enorm grote CO2 uitstoot.
Bekijk de weg van uranium ver weg naar Nederland, de bouw van kerncentrales, vervoer van kernafval en de opslag van dat kernafval vele eeuwen lang en je komt tot enorme hoeveelheden CO2 die voor kernenergie nodig zijn.
De kerncentrales dus eerst dicht en een flinke VERHOGING van de kolentaks.
Kolentaks moet zoveel hoger dat de stilstaande veel schonere gascentrales kunnen gaan draaien.
Spiksplinternieuwe gascentrales staan stil omdat kolen zo goedkoop zijn zonder kolentaks.
Bovendien zijn de goedkope kolen concurrenten van mijn zonnepanelen.

Voor mijn zonnepanelen mag grijze stroom gerust een eerlijkere duurdere prijs krijgen. Minister Kamp over energieakkoord
Kamp doet hier alsof de kolenboeren deze 4 miljard gaan steken in nieuwe schone energie.
Wat een liegbeest is die minister Kamp!
Ze bouwen nieuwe KOLEN centrales en zeggen hoogstens mondeling toe om de CO2 ondergronds op te vangen.
Vervolgens blazen ze de CO2 gewoon de lucht in.
Kort daarvoor bouwden ze veel schonere gascentrales, maar die staan stil omdat kolen veel goedkoper zijn en ze daarmee veel meer winst maken.
Alleen de kolentaks zou ons kunnen helpen aan schonere energie, maar VVD en PvdA schaffen dat helemaal af.
Kolenboeren krijgen gewoon 4 miljard extra winst!
Kamp doet verder alsof de burger die 4 miljard zou moeten betalen als we de kolenboeren die 4 miljard zouden laten betalen.
Kolenboer betaald 4 miljard en verhaalt dat op de burger.
Wat een onzinnig lulverhaal van die VVD-er Kamp!
Als burgers GEEN stroom afnemen die afkomstig is van kolen, betalen ze helemaal NIKS mee aan die 4 miljard.
Burgers die niet willen meebetalen aan de 4 miljard, meebetalen aan luchtvervuiling kopen gewoon stroom van schone leveranciers of kopen zonnepanelen.
Als ze wél die 4 miljard ( en liever nog meer ) zouden betalen, zouden de schonere gascentrales kunnen gaan draaien.
Als ze wél die 4 miljard ( en liever nog meer ) zouden betalen, zou grijze stroom duurder worden en zijn zonnepanelen nog aantrekkelijker voor burgers, bedrijven en de overheid zelf.

Minister Kamp over energieakkoord
Omdat het moeilijk te geloven is nogmaals de link naar het verhaal van Kamp.
VVD-er Kamp zegt hierin bovendien dat wij ( de burgers ) die 4 miljard voor de helft gaan betalen via energiebelasting.
Normaal zou je dus de keus hebben... betaal ik mee aan die 4 miljard en koop grijze stroom of koop ik schone energie en betaal niks aan kolenbelasting. Dankzij het energieakkoord betalen kolenboeren maar de helft en de andere helft wordt opgebracht door alle burgers... de schone burgers en de vuile burgers.
Kamp zegt zelfs dat zelfs een gezin dat ALLES doet om energie te besparen 8 euro per jaar meebetaald aan de vervuiling van de kolencentrales.
Zelfs al wek je al je stroom zelf op!!!
Betaal je mee aan luchtvervuiling van kolencentrales en de bouw van NIEUWE KOLENCENTRALES.
Want aan schonere gascentrales verdienen ze minder, dus bouwen ze zelfs vandaag nog... NIEUWE KOLENCENTRALES.
De VVD doet er ALLES aan om mijn zonnepanelen zo weinig mogelijk te laten opbrengen.
De VVD geeft kolencentrales en vieze luchtvervuilende kolencentrales subsidie en voordeeltjes.
Hoe goedkoper grijze stroom, des te minder brengen mijn zonnepanelen op.
Hoe goedkoper grijze stroom, des te minder mensen kopen zonnepanelen.
Hoe goedkoper grijze stroom, des te minder brengen windmolens op.
Hoe goedkoper grijze stroom, des te meer subsidie er gaat naar grote windmolenboeren om windmolens rendabel te houden.
Hoe goedkoper grijze stroom, des te meer nieuwe kolencentrales.
De overheid zou voor de burgers moeten zijn om hen te beschermen tegen grote bedrijven en multinationals.
Maar de VVD is er in de eerste plaats voor multinationals, dan voor grote bedrijven, dan voor...
Pas helemaal onderaan is de VVD voor de gewone burger.
Het CDA is niet veel beter en om te mogen meeregeren past de PvdA zich aan bij CDA en/of de VVD.
Veel hoeft de PvdA niet te buigen want Wim Kok deed al afstand van hun linkse idealen.
Linkse kiezers heeft de PvdA alleen nodig om stemmen te krijgen en een dag na de verkiezingen blijkt dat ze al decennia niet meer links zijn.
De PvdA houdt dan ook heel succesvol de SP buiten de regering.
De VVD zou dat straks moeten doen met de PVV, maar dat doen ze toch lekker niet.
CDA, PvdA en VVD bepalen het beleid.
Al die andere partijen moeten buigen om mee te mogen regeren.
Andere partijen krijgen een hééél klein beetje inbreng en kleine puntjes om zich mee op de borst te slaan.
Bij verkiezingen verliezen die kleine partijtjes dan enorm en als ze weer zijn opgeklommen doen ze gewoon weer mee aan de idealen van CDA, PvdA en VVD
Zelfs een ezel...


Bijdrage van 28 Oktober 2015
24 september 2015
Rechtbank 's-Gravenhage - uitspraak
De rechtbank betreedt met dit bevel niet het terrein van de politiek. De rechtbank moet rechtsbescherming bieden, ook in zaken tegen de overheid. Tegelijkertijd moet zij de vrije beleidsruimte van de overheid respecteren. Daarom past de rechter terughoudendheid. Dat is een reden om het bevel te beperken tot 25%, de ondergrens van de norm van 25 tot 40%.


Bijdrage van 24 Januari 2015
Nederlander betaalt 340 euro aan subsidies voor fossiele brandstoffen en maar 9 euro voor duurzame energie

Die subsidies voor fossiele brandstoffen geeft de overheid ( CDA/PvdA/VVD ( elke combinatie is mogelijk)) in de vorm van prijsregulering, vrijstellingen van accijnzen, of leningen met lage rentes.
Geen accijns geheven op kerosine.
De Nederlandse overheid besteedde in 2010 €5,6 mrd aan directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen.

Huishoudens betalen voor stroom en gas twee keer zoveel als grootgenruikers
Behalve deze subsidies voor fossiele brandstoffen betalen huishoudens sowieso tweemaal zoveel voor elektriciteit en gas als zakelijke grootafnemers.
Groot gebruikers betalen net iets minder dan 8 cent per kWh, wij betalen 21 cent.
Eurostat berekende dat duitse bedrijven 8,6 cent betalen.
Nederlandse bedrijven betalen maar 1 cent energiebelasting en duitse bedrijven 3 cent.
Kleingebruikers betalen in nederlan 4 cent enrgiebelasting.
Toch lijken CDA/PvdA/VVD eerder geneigd om de prijs voor grootgebruikers nog goedkoper te maken.
Wij moeten dan dus meer gaan betalen, anders krijgen ze een gat in de begroting. Grootgebruikers moeten MEER energiebelasting betalen.

De overheid CDA/PvdA/VVD zijn tegen zonnepanelen.
Enorme subsidies voor windmolens en heel kleine potjes voor zonnepanelen.
Mijn ongesubsidieerde zonnepanelen geven mij 8,2 % rendement, dus waarom zou ik subsidie nodig hebben?
Als windmolens net als mijn panelen rendabel zijn, waarom er dan miljarden subsidie op geven?
Subsidie op windmolens en andere energiebronnen drukken de stroomprijs en zijn dus vijanden voor mijn panelen.
Ik betaal belasting, dus ik betaal mee aan mijn vijanden.
Subsidie op windmolens is zooooo stupide, het moeten wel vrienden of familie zijn die het ontvangen. Minder erg zou zijn als de overheid zelf windmolens zou bouwen, inplaats van het gekd weg te geven als subsidie.
Ondanks de overheid ( CDA/PvdA/VVD ) en hun tegenwerking is zonne-energie de toekomst.
Ze werken tegen omdat aan zonnepanelen de burger zelf verdient en niet hun eigen vrienden en familie.
Mijn ideaal is om met zonnepanelen in mijn stroombehoefte te voorzien, maar ook in mijn warmtevoorziening.
Gas is niet meer nodig. Een stroommeter en al helemaal die vervloekte slimme meter heb ik dan niet meer nodig.
Met de slimme meter willen ze geld verdienen aan mijn zonnepanelen


Bijdrage van 24 Januari 2015
Toen de verhoging van de AOW ter sprake was, deed de overheid alsof ze geeft om jongeren.
Voor de jongeren moest de AOW leeftijd omhoog.
Zo zou er meer in kas komen voor het pensioen van jongeren.
Ondanks een record aantal ouderen groeit de pensioenpot nu tot over de duizend miljard en ouderen worden gekort.
Denken jongeren werkelijk dat die duizend miljard voor hen is?
Die is er voor de volgende crisis, voor huiseigenaren of voor de rijken en bedrijven, maar niet voor jongeren.
Ze proberen zelfs voordat de jongeren volwassen zijn al het gas uit de grond te krijgen, zelfs het schaliegas.
Zij en niet de jongeren moeten profiteren van schaliegas, met alle gevolgen voor het milieu.

Ook als de overheid van plan is om bepaalde belastingen en heffingen te verhogen beginnen ze over duurzaamheid en het milieu.
Maar de overheid ( CDA/PvdA/VVD ( in elke mogelijke combinatie)) geeft helemaal NIETS om het milieu.
Wie van de drie u stemt maakt niet uit, de CDA/PvdA/VVD plannen gaan gewoon door.
Een kombinatie van deze drie regeert immer toch altijd.
Grootgebruikers en grootvervuilers betalen bijna niets.
Als je wél om duurzaamheid en milieu zou geven zou je beginnen bij de échte gebruikers en vervuilers.

CDA/PvdA/VVD geven alleen om bedrijven en dus om de economie.
Er zijn legio voorbeelden hoe weinig de overheid geeft om natuur, duurzaamheid en milieu.
Donderdag 4 september vond in de Hermitage in Amsterdam de eerste nationale WaterSpaarders Dag
Maar Grootgebruikers en grootvervuilers betalen geen Belasting op Leidingwater, dat is maar tot 300 m3.
U en ik betalen dus Belasting op Leidingwater / BoL.
Sinds 1 januari 2014 is BoL verdubbeld tot € 0,33 per m3 dat dus terwijl het boven 300m3 gratis is.
Een nationale WaterSpaarders Dag om de BoL voor de kleine gebruikers te verdubbelen, terwijl de grote gebruikers niets betalen... WAANZIN