Economie
Bijdrage van 12 Juni 2017
Geld is al decennia niets waard, je moet bijna betalen als je spaargeld hebt.
Er is geen vraag naar geld en om het te investeren.
Met ECHTE economische groei is er vraag naar geld en krijg je rente op je spaargeld.
Al sinds de jaren zeventig is er feitelijk geen economie meer, laat staan economsiche groei.
Er is en was geen groei en geen vraag naar geld, daarom geven we geld weg tegen 0% of we geven zelfs geld extra.
Banken willen 1 miljard en we geven dan 1,1 miljard.
Gratis geld.
Dat er geen ECHTE economische groei is, kun je zien aan het afnemen van onze welvaart.
We hebben steeds minder sociale voorzieningen, tehuizen voor geestelijk gestoorden, gehandicapten en ouderen werden gesloten.
Gevangenissen werden gesloten en de helft van de politiebureaus werd gesloten.
De volgende stap is het sluiten van ziekenhuizen.
Burgers leven steeds meer van uitkeringen dan van salaris.
Al heb je een volle baan, al werk je 50 uur in de week, dan nog heb je vaak toeslagen nodig om rond te komen.
Toeslagen zijn niets anders dan uitkeringen.
Meer dan 90% van de burgers leeft nu van een uitkering.
Van een uitkering ( toeslagen ) leven is geen welvaart.
Werken levert steeds minder op en je moet steeds meer toeslagen krijgen om rond te komen.
Banen waarvan je niet kunt rond komen, zijn geen banen... is geen werkgelegenheid.
Economsiche groei die betaald wordt door inleveren van welvaart.

De EU en het neoliberalisme hebben niet gezorgd voor welvaart, maar voor werkloosheid en geldontwaarding.
De EU heeft gezorgd voor economische groei die alleen goed is voor multinationals en slecht voor burgers.
Neoliberale economische groei is ook groei van armoede en
afname van sociale voorzieningen, afname van gezondheidszorg.
Economische groei door geld in de economie te pompen is geen economische groei!
Geld is vrijwel niets waard, je moet bijna betalen als je spaargeld hebt, dan is er geen ECHTE economische groei.
Met ECHTE economische groei is er veel behoefte aan geld en krijg je rente.
Deze nep-economische groei wordt betaald door minder politie en justitie, minder sociale voorzieningen en minder gezondheidszorg.
Na tehuizen voor geestelijk gestoorden, tehuizen voor ouderen en gevangenissen zullen ze ziekenhuizen sluiten.
De AOW verhogen bracht 12 miljard op en al eerder werd de leeftijd waarop je bijstand krijgt verhoogd tot 27 jaar.
Alles om geld te krijgen... graaien, graaien, graaien en afbreken, afbreken en afbreken.
Intussen doen alsof we al 50 jaar economische groei hebben.
Maar we breken alles af wat tot de jaren 70 werd opgebouwd.
Al eerder was er sprake van om de rechtsgang voor gewone burgers te beperken om geld voor de overheid te krijgen.
Alles om geld vrij te maken voor zogenaamde economische groei.
Zo hollen we van de ene naar de andere crisis, wat uiteindelijk weer zal leiden tot opstanden in Griekenland, Spanje en andere landen, zoals we al eerder zagen.
Het is zeer goed denkbaar dat dit zal leiden tot oorlog.
De EU is een grotere bedreiging voor de vrede dan terrorisme.
We kunnen beter de EU in vredestijd ontmantelen dan te wachten op opstanden en misschien zelfs oorlog.
Bijdrage van 29 Januari 2015
Hieronder staat veel meer, maar het schokkende is wel dat banken machtiger zijn dan Rutte en zijn vrienden.
Machtiger dan Eerste en Tweede Kamer, machtiger dan Angela Merkel.
Banken bepalen wat geld waard is en het wordt steeds minder waard.
Iemand in 2010 moet twee keer langer werken dan iemand in 1950, puur door inflatie.
Inflatie dat de banken veroorzaken, bewust veroorzaken.
Geld wordt voor 95% gemaakt door banken en maar 5% door overheden.
Banken kunnen leningen geven aan fabrikanten voor zonnepanelen of aan kolencentrales.
De Europese Centrale Bank / ECB heeft aangekondigd staatsobligaties voor 1140 miljard euro te kopen.
De ECB maakt 1140 miljard euro en geeft dat aan banken, dan komt het hopelijk bij bedrijven.
Het meeste zal in de financiële sector blijven en aandelen zullen stijgen.
Banken en speculanten zijn de grote winnaars.
Onderaan in de werkelijke economie komt maar heel weinig.
Jongeren krijgen goedkope hypotheken, die later een stuk duurder zijn.
Ouderen krijgen minder rente op hun spaargeld en zijn een stuk armer.
En we stevenen af op de volgende crisis.


Bijdrage van 29 Januari 2015
We hebben steeds sneller een crisis met dit systeem.
Geld voortdurend 2% minder waard maken is een idioot systeem. ( lees hieronder )
Van al het geld wordt 95% gecreëerd op het moment dat iemand geld leent bij een bank.
Wordt er afgelost, dan verdwijnt er geld uit de economie.
Banken willen dus dat er aldoor geleend wordt en dat geld minder waard wordt.
Huizenprijzen stijgen niet omdat er dan meer vraag is dan aanbod, maar omdat geld voortdurend 2% minder waard wordt.
Begin negentiger jaren werd lenen voor een huis eenvoudiger en we konden twee keer zoveel lenen. Maar hetzelfde huis was eind negentiger jaren zo snel gestegen dat iemand uit begin negentiger jaren het met de dubbele lening niet meer zou kunnen kopen.
Banken willen alleen maar meer geld uitlenen omdat dat goed is voor de economie zoals die nu is.

Het verdwijnt op de beurs als irreële waardestijging van aandelen cq. bedrijven.
Dat gaat goed tot de volgende crisis.
De Europese Centrale Bank / ECB heeft aangekondigd staatsobligaties voor 1140 miljard euro te kopen. Waaronder ongeveer 54 miljard aan Nederlandse staatsleningen.
Die miljarden gaan niet naar bedrijven of burgers, die miljarden gaan naar financiële markten en aandelen.
Maar een heel klein beetje komt onderaan in de echte economie, dus gooien ze er een heleboel in.
Met vééél minder direct onderaan, bereik je hetzelfde doel, zonder de rijksten nog rijker te maken en de aandelen nog verder omhoog te pompen.
De verhouding waarde van een bedrijf en waarde van de aandelen in dat bedrijf slaan werkelijk nergens op.
De economie loopt voor geen cent en de werkloosheid loopt nog altijd op, maar de aandelen stijgen.
De rente is héél laag en jongeren lenen geld en ouderen krijgen bijna geen rente op hun spaargeld.
Ouderen hebben weinig uit te geven. Als de rente weer omhoog moet komen die jongeren in problemen.
Op naar de volgende crisis ( elke 7 jaar ) en de gevolgen daarvan zullen betekenen dat
ons pensioengeld ( meer dan duizend miljard ) verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Sociale voorzieningen kun je erna wel helemaal vergeten.
Maar zelfs met een crisis worden de allerrijksten nog rijker.

Arbeid levert steeds minder op.
Je hebt drie banen nodig en dan nog kun je niet zonder toeslagen.
Als je al een baan hebt, want je hebt zelfs als vrijwilligers bij de politie.
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn broodrovers. ( voorzover arbeid nog loont )
Arbeid minder belasten? Dan dalen gewoon de lonen.
Geld levert meer op dankzij de centrale banken zoals DNB en de Centrale Europese Bank.
Lekker niets doen en je miljarden groeien vanzelf. Nog even en arbeid loont nooit en iedereen werkt gratis.


We moeten af van dit systeem, maar de échte machthebbers en dat zijn niet Rutte of Merkel willen dat natuurlijk niet.
Wereldwijd ontstaan er organisaties die af willen van dit systeem.
Nu creëren banken 95% van al het geld bij elke hypotheek en lening,
Zij willen dat een onafhankelijk orgaan gaat over hoeveel geld er gecreëerd wordt.
Burgers krijgen een rekening voor geld waar niets mee gebeurt en niets mee gedaan kan worden.
Daarnaast kunnen ze een rekening openen met meer rente en meer risico.
Veel van de bestaande schulden moeten langzaam verdwijnen.
Minder armoede en minder werkloosheid.


Om te beginnen willen ze in nederland afdwingen dat het in de tweede kamer besproken wordt.

U kunt de petitie tekenen die behandeling in de tweede kamer af wil dwingen.
Burgerinitiatief Ons Geld

Bezoek ook OnsGeld.nu voor meer informatie.In het engels van Positivemoney.org.uk

49:44 All About the Money (Part 1 - Problems)

21:19 All About the Money (Part 2 - Solutions)
Geldcreatie beheerd door The Monetary Policy Committee, volgens dit filmpje.
Ik zou de creatie van geld liever overlaten aan een super computer aan de hand van gegevens uit de economie.
Volautomatisch, wordt er amper geleend, dan geen geldcreatie, enz, enz.
Menselijk ingrijpen door b.v. The Monetary Policy Committee, maar alleen met een stevige onderbouwing.

Hieronder net iets anders verteld en tot slot waarom economen geen verstand hebben van geld.

Fix the Money System (part 1 of 3)
Geld creëren bij 2% inflatie, ik kies liever voor 0%
Geld langzaam in kleine beetjes creëren en niet door banken.

Fix the Money System (part 2 of 3)

Fix the Money System (part 3 of 3)

Why don't Economists understand money? (Conference 2013)


Bijdrage van 29 Januari 2015
Hieronder het ingewikkelde systeem zoals we nu hebben.
De ECB zorgt dat alles constant 2% duurder wordt.
Als er gestaakt wordt is dat mede omdat geld steeds 2% minder waard wordt.
In 1950 kon je twee keer zo snel en huis aflossen dan nu.
Dan is er rekening gehouden met loonstijgingen al die jaren.
Huizenprijzen stegen twee keer harder dan de lonen. Hoezo economische groei?
Wat uw spaargeld, uw loon, uw huis waard is, wordt bepaald door centrale banken.
Over de ECB heeft geen enkel democratisch orgaan of bestuurder iets te zeggen.
De Nederlandse Bank heeft maar één commissaris van de staat, tegenover negen grootgeldbezitters en multinationals.
Van al het geld dat in omloop is wordt maar 5% door de overheid in de markt gebracht.
De ECB Europese Centrale Bank brengt 95% van het geld op de markt en bepaalt hoeveel geld er in omloop is.
Met democratie heeft de ECB, niets te maken en geen enkele overheid heeft iets te zeggen over de ECB.
De Europese Centrale Bank / ECB heeft aangekondigd staatsobligaties voor 1140 miljard euro te kopen. Waaronder ongeveer 54 miljard aan Nederlandse staatsleningen.

Dit heeft enorme gevolgen voor wat ons geld, ons spaargeld, ons bezit waard is.
Wie heeft nu de macht? Rutte? De politieke partijen? of de particulieren achter centrale banken?
Bijna iedereen denkt dat centrale banken het bezit zijn en onder bestuur vallen van overheden, maar dat is niet zo.
De Nederlandse Bank is sinds 1948 in bezit van de overheid, maar van de tien commissarissen levert de staat er maar één.
De oude eigenaars hebben het nog steeds voor het zeggen.
Ze zorgen steeds zelf voor hun opvolging en de staat kan ze niet ontslaan.
De DNB is onder bestuur van mensen uit de bankensector en multinationals.
Ons geld wordt beheerd door grootgeldbezitters en hun belangen kopen niet altijd gelijk met die van het volk.
Als banken niets lenen aan bedrijven die zonnepanelen willen produceren, komen er geen nederlandse zonnepanelen.
Als banken alleen geld willen lenen voor kolencentrales, komen er kolencentrales.
Vervolgens 'vergeet' Diederik Samsom ( PvdA ) om zwart op wit te krijgen dat ze de CO2 moeten opslaan,
krijgen we er weer CO2 kanonne erbij inplaats van zonnepanelen.
Net als pensioenfondsen kunnen ze uw geld investeren in kernwapens, zonder dat u en zelfs Rutte er iets tegen kunnen doen.
Rutte en ons kabinet en ons parlement vallen in het niet bij hun macht.
Ze worden niet democratisch gekozen en komen op voor de belangen van grootgeldbezitters en multinationals.
Wij leven dan ook niet in een democratie maar in een finacratie en we worden bestuurd door het kapitalisme, bankisme of door Mammon.

De staat heeft maar weinig te zeggen over ons geld

De macht over De Nederlandse Bank ligt bij miljardairs en multinationals


Bijdrage van 26 Januari 2015
Hieronder het ingewikkelde systeem zoals we nu hebben.
De ECB moet blijkbaar zorgen dat alles constant 2% duurder wordt.
Om de economie op gang te brengen pompen ze geld aan de bovenkant, bij landen, banken, bedrijven en de rijken.
Gratis te lenen geld aanbieden en dan hopen dat ze gaan investeren.

Maar een simpele economie zou zo kunnen werken...
De gewone man gaat werken en verdient geld.
Dat geld geeft hij uit bij het MKB of aan een huis.
Via het MKB komt dat geld bij fabrikanten, banken en de rijken.
Fabrikanten, banken en rijken geven het gedeeltelijk weer aan de gewone man.
De hele reeks kan weer onderaan beginnen.
Elke ronde int de overheid aan de bovenkant belastingen bij de fabrikanten, banken en rijken.
De overheid kan dan de gewone man een uitkering geven bij werkloosheid.
Zo zou het geld eeuwig kunnen rondgaan van arm naar rijk en weer terug.

Maar zo gaat het al heel lang niet meer.
Aan de bovenkant gaven ze steeds minder door aan de onderkant, het geld blijft hangen op hun spaarrekening,
in een mooie villa, kunst, aandelen en goud.
De overheid staat en stond niet aan de kant van de burger om betaling van voldoende loon af te dwingen.
De arbeider verdient niet genoeg om voldoende uit te geven.
De arbeider kan zelfs als hij/zij werkt niet meer zonder steun zoals een toeslag.
De arbeider heeft verder geen baan of niet de illusie meer op een baan met voldoende salaris en/of
de illusie dat hij/zij die baan voor langere tijd houdt.
Het sprookje hieronder dat de gewone man geld vasthoudt omdat hij verwacht dat de prijzen verder zullen dalen is lariekoek.
Deflatie zou slecht zijn omdat de consument dan wacht op nog verdere daling.
Maar aan de onderkant hebben ze geen geld en ze leven van de toeslagen in plaats van hun loon wat nu veel te laag is.
De arbeider die nog iets heeft aan spaargeld houdt dat door de onzekerheid van werkgelegenheid.

Dan het sprookje dat je geld moet pompen aan de bovenkant.
Aan de bovenkant verdwijnt het gewoon op de hoop spaargeld van de rijken.
Of het is voor vele jaren of zelfs decennia uit de economie omdat het in kunst, in grond en mooie villa's verdwijnt.
Ze zouden die miljarden beter aan de onderkant in de economie kunnen stoppen.
Een hele grote groep moet dat geld gewoon besteden aan wonen en eten of om schulden mee af te lossen.
Dat geld gaat dus sowieso wél in de economie.
De groep net erboven zal het besteden aan het aflossen van de hypotheek.
Wie niet tot deze groepen hoort zal het besteden aan vakantie en luxe goederen.
Kortom, aan de onderkant heeft het veel meer effect.
Meer effect en uiteindelijk komt het ook dan bij banken, bedrijven en rijken.
Daarna moet je dus allicht hetzelfde doen, of eindelijk eens meer belastingen heffen aan de bovenkant.
Belasting heffen aan de bovenkant en geen steun meer aan vermogende mensen via Wlz, kinderbijslag en AOW.
Dan kunnen de uitkeringen en de lonen aan de onderkant weer omhoog, zodat de economie weer kan draaien.


Bijdrage van 26 Januari 2015
Heel simpel gesteld allemaal, anders begrijpt de helft het niet meer.
Voor wie tot op de draad alles wil weten zijn er andere websites.
Hieronder algemeen aanvaarde beschrijvingen, maar soms met een opmerking erbij.

Deflatie = Geld meer waard, je kunt meer kopen. Er is minder geld.
Maar als consumenten verwachten dat geld nog meer waard gaat worden, stellen ze aankopen uit.
De rente stijgt want er is minder geld t.o.v. goederen.
Hoge rente = minder investeringen ( ? Met spaargeld kun je ook investeren. )
Sparen heeft zin want je krijgt een goede rente.
Mensen bouwen met dat spaargeld een buffer op voor tegenspoed.
Ook kan dat spaargeld gebruikt worden om bijvoorbeeld een bedrijfje te starten.
Het loon is niet hoger, maar meer waard.
Je kunt meer kopen.

Inflatie = Geld minder waard, je kunt minder kopen.
De rente daalt want er is meer geld t.o.v. goederen.
Lage rente = bevorderen van investeringen ( ? Met spaargeld kun je ook investeren. )
Sparen heeft geen zin, schulden maken is door de lage rente zelfs aantrekkelijk.
Geld is goedkoop en zo ontstaan ook de bekende bubbles.
Mensne kopen huizen tegen een lage rente.
Ondernemers starten bedrijven met goedkoop geld en gaan failliet als de rente weer stijgt.
Recessie = het bruto nationaal product daalt gedurende twee of meer opeenvolgende kwartalen
Depressie = de productie daalt langdurig en sterk.

Het bovenstaande doet je toch twijfelen aan de redenen van de ECB om te streven naar 2% inflatie.
Met een inflatie van 2% kunnen burgers steeds minder kopen.
Of ze moeten loonsverhoging krijgen van 2%, maar dan stijgen de prijzen van goederen en diensten weer.
De Europese Centrale Bank / ECB heeft aangekondigd staatsobligaties voor 1140 miljard euro te kopen. Waaronder ongeveer 54 miljard aan Nederlandse staatsleningen.

De ECB gaat maandelijks 60 miljard staatsobligaties opkopen bij banken om de economie en de inflatie in de eurozone te stimuleren.
Banken krijgen meer geld in kas en als het goed is lenen ze dat aan burgers en bedrijven.
Burgers en bedrijven gaan dan meer geld uitgeven en de prijzen gaan weer omhoog... inflatie.
Dat hopen ze. Misschien worden deze miljarden gewoon niet uitgeleend of buiten de EU en ook dan heeft het nniet het juiste effect.

Wat de ECB doet noemen we Kwantitatieve versoepeling, kwantitatieve geldverruiming of in engels quantitative easing, kortweg QE
In feite wordt er geld geprint, gratis geld voor overheden, bedrijven en rijken.
U en ik zouden ook meeprofiteren via pensioenfondsen, maar u en ik weten dat wij maar weinig in die fondsen hebben.
Het leeuwendeel in de pensioenfondsen is ook voor die rijken en mensen met hoge inkomens.
De hypotheekrente zakt nog verder, dat kan iets zijn voor jongeren die een huis willen kopen of voor wie
de hypotheek kunnen oversluiten.
Dus meer schulden onder burgers.
Sparen wordt nog minder aantrekkelijk, dus minder bezit en allicht meer geld in aandelen.
Er komt weer een aandelenbubble, aandelen staan dan weer veel te hoog.
Op naar de volgende crisis.
Nee, de gewone man is eerder degene die dit gaat betalen.
Overheden aanzetten tot uitgeven? nu het geld gratis is?
Na deze actie als alles weer normaal is mogen de belastingbetalers de lening met gewone rente afbetalen.


Bijdrage van 22 November 2014
Economie, huishoudkunde.
Macro-economie, nationale en wereldwijde economie. Werkloosheid, inflatie en rentestanden.
Micro-economie, bedrijven en consumenten.
Economie is geld, geld en geld.
De partijen die afwisselend in Nederland aan de macht zijn en/of waren zijn CDA, VVD en PvdA.
Deze partijen gebruiken vaak de economie als argument om maatregelen en wetten erdoor te drukken.
Dat is goed voor onze economie, dus moeten we zus en zo doen.
In Nederland zijn deze drie partijen altijd aan de macht en deze drie partijen doen met name wat goed is voor de economie, voor speculanten, banken, boeren en bedrijven.
Eerst de economie, de speculanten, banken, boeren en bedrijven, pas daarna de burger.
Ja, ook de PvdA die al meer dan dertig jaar het neo-liberalisme aanhangt.
Alleen met verkiezingen kiest men partij voor de burger en daarna weer voor de speculanten, banken, boeren en bedrijven.

Als deze partijen CDA, VVD en PvdA roepen dat iets goed is voor de economie, hou ik mijn hart vast, want dan is het meestal slecht voor mij en alle andere burgers.
Ze roepen dat ze banen willen, werk, werk, werk, maar ze bedoelen dat het het beste is als iedereen drie banen nodig heeft om rond te komen... werk, werk en werk.
Goedkope arbeidskrachten zijn goed voor de economie.
Maar of de burger drie banen wil om rond te moeten komen?
Voor de burger is economie helemaal niet belangrijk, integendeel!
Voor speculanten, banken, boeren en bedrijven is de economie goed, maar voor de burger
is wat goed is voor de economie vaak slecht. Lager loon, lagere uitkeringen, minder voorzieningen, minder rechten.
Na hun politieke cariëre gaan CDA-ers, PvdA-ers en VVD-ers vaak werken voor bedrijven, banken, verzekeringen of instellingen die graag meer economie willen, meer winst.
Bedrijven, banken, verzekeringen en instellingen willen graag CDA-ers, PvdA-ers en VVD-er, want die kunnen dan mooi lobbyen bij hun collega's in Den Haag.
Vandaar dat polituiek Den Haag eerder goed is voor bedrijven dan voor burgers.