De Eerste Kamer afschaffen is afbraak van de democratie.


StandPunten.net    


De Eerste Kamer zou niet moeten bestaan uit bijna gepensioneerde ex-tweede-kamerleden van CDA, VVD en/of PvdA
Maar juist ook uit partijloze vakmensen en geen bestuurders.
De Eerste Kamer zou uit vakmensen moeten bestaan die het kabinet en de Tweede Kamer zouden moeten behoeden voor fouten.
Fouten en grote schommelingen in beleid en budgetten.
Vakmensen en mensen uit de praktijk van allerlei niveau en niet alleen bestuurders.
Stuk voor stuk hoofdelijk gekozen.
Nieuwe wetten met grote gevolgen en grote projecten zoals de Fyra, JSF, enzovoort zouden door de Eerste Kamer getoetst moeten worden op wenselijkheid en betaalbaarheid.
De Eerste Kamer moet steeds maar voor een derde vernieuwd worden zodat deze kamer stabieler wordt.
Het aantal Eerte Kamerleden moet fors omhoog om daarmee ook hun kennisbank te vergroten.
Beperken van het aantal leden van Eerste en/of Tweede kamerleden moet gezien worden
als aanvallen op onze democratie!
De vele flaters die de afgelopen kabinetten van PvdA, CDA en VVD hebben begaan vragen eerder om een grotere dan om een kleinere Eerste Kamer.
Bijdrage van 30 Mei 2016
Bij tal van rubrieken heb ik het over de afbraak van onze democratie.
Met name de EU is een enorme aanslag op onze democratie.
TTIP geeft de macht van landen en regeringen, ja zelfs de macht van de EU over aan met name amerikaanse multinationals.
Google, Facebook, Shell, BP, Microsoft en andere multinationals gaan regeringen voor de rechter slepen als landen maatregelen treffen die hun winsten beperken.
Maar ook op veel lager niveau loopt de democratie gevaar!
De VVD is voor de EU en tegen referenda.
Mark Rutte van de VVD diende zelfs al eens een wetsvoorstel in om de grondwet te veranderen om een kleinere Tweede en Eerste Kamer mogelijk te maken.
Kabinet Rutte dient voorstel kleinere Eerste en Tweede Kamer versneld in.
Nog even op de valreep wou Rutte het Parlement en de macht van de kleinere partijen beperken.
De DEMOCRATIE beperken!
"Bij de kabinetsformatie in 2010 kwamen VVD, CDA en gedoogpartner PVV overeen dat het aantal leden van de Tweede Kamer teruggebracht moet worden van 150 naar 100 en de Senaat van 75 naar 50. Voor de verkleining moet de grondwet gewijzigd worden."
Ondanks de demissionaire status van het Ruttekabinet wil regeringspartij VVD dat het voorstel snel wordt ingediend.

De VVD is gewoon een antidemocratische partij die verboden zou moeten worden.
Het zal niet gebeuren maar uit de EU stappen en bindende referenda zouden de enige middelen zijn om de democratie TERUG te krijgen.
Defensie willen ze nu al buiten de democratie plaatsen en begrotingen voor defensie maken die niet kunnen worden aangepast kunnen worden na verkiezinegn en nieuwe partijen aan de macht.
Regeringen dus macht ontnemen!
Om te beginnen moeten we dus af van antidemocratische partijen en uit de EU stappen en bindende referenda invoeren!

Maar dit is de rubriek over de eerste kamer, dus nu wat ideeën voor een beter werkende Eerste Kamer.
De antidemocratische partijen ( voorop de VVD ) roepen als het uitkomt dat ze de Eerste Kamer willen afschaffen of dat ze de Tweede Kamer kleiner willen.
Alleen al om de democratie te redden, zouden we dat dus NIET moeten doen.
Gezien de vele flaters die we begaan met grote projecten liggen een grotere Tweede en Eerste kamer meer voor de hand.
De Eerste Kamer moet minstens naar 150 leden.
Hiermee vergroot je de stabiliteit van meningsvorming in de Eerste Kamer en de onafhankelijkheid van de Tweede Kamer.
Per Eerste Kamerlid wordt de macht kleiner.
Bovendien zouden de leden van de Eerste Kamer met een 75% meerderheid leden moeten kunnen ontzetten uit de Eerste Kamer.
Opgestapte of gedwongen ontslagen leden worden pas vervangen bij verkiezingen.
In eerder bijdragen pleitte ik al voor een gekozen Eerste Kamer!
Dat kun je nog verder aanvullen.
Bij voorbat zou de Eerste Kamer moeten bestaan uit praktijkmensen.
Praktijkmensen niet alleen uit de bovenste lagen, maar uit alle lagen.
Mensen met minstens tien jaar ervaring op een bepaald vakgebied.
In de Eerste Kamer zouden bij voorbaat geen ex-tweede kamerleden mogen zitten!
Het zouden niet eens leden van politieke partijen hoeven te zijn.
Laat de verkiesbaren voor de Eerste Kamer zich op een website uitgebreid presenteren en laat ons hen kiezen.
We stemmen op personen en niet op partijen, als een eerstekamerlid opstapt vervalt zijn plaats tot de daarop volgende verkiezing.
De Eerste Kamer zou ook niet in één keer vervangen moeten worden, maar bijvoorbeeld in drie keer.
Zo krijg je stabielere Eerste Kamer.
Een Eerste Kamer dus met vakmensen en niet met ex-tweede kamerleden.
Natuurlijk is de VVD tegen democratie, want de VVD wil de macht geven aan multinationals en dan zijn burgers alleen lastig.
Zelfs de invloed van burgers bij verkiezingen moet sterk beperkt worden om de winsten van multinationals zo groot mogelijk te laten zijn.
Milieu, mensenrechten, gezondheidszorg, jeugdzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en arbeidsvoorwaarden zijn allemaal factoren die de winsten van multinationals van economische groei beperken.
De VVD wil daarom af van DEMOCRATIE.
Weg met referenda en het parlement zo klein mogelijk maken.
Of het parlement machteloos maken door de EU

Bijdrage van 16 Maart 2015
Nog twee dagen tot de verkiezingen van de provinciale staten en de waterschappen.
Waterschappen horen gewoon geregeld te worden door een ministerie.
De eerste kamer zou gewoon gekozen moeten worden door de kiezer, steeds twee jaar na de Tweede Kamer.
Mocht een kabinet vallen dan blijft de Eerste Kamer dus tenminste twee jaar verder zonder verkiezingen.
Met directe verkiezingen van de Eerste Kamer komen er allicht ook andere partijen in die kamer
dan er nu in de Tweede Kamer zitten.
Dat is alleen maar goed voor de democratie.
Partijen die de Eerste Kamer willen afschaffen zijn ONDEMOCRATISCH!
Deze partijen willen dan alles kunnen bekokstoven onder elkaar in de Tweede Kamer.
D66 is zo'n partij en deze doet haar D in de naam evenveel recht als de D in DDR.
Ook de PVV is zo'n partij die de democratie wil afschaffen.
Maar ook het zogenaamd linkse GroenLinks wil meer macht voor de Tweede Kamer en dus minder democratie.
WAANZIN!!!
Je moet er niet aan denken wat er gebeurt zou zijn als Rutte alles erdoor had kunnen drukken zonder Eerste Kamer.
Voor hem zouden Balkenende en Wim Kok nog veel meer schade hebben kunnen berokkenen als de Eerste Kamer er niet was.
Zonder Eerste Kamer kunnen coalities bijna alles overhoop halen en regeringen na hen kunnen alles in rap tempo alles weer terugdraaien.
WAANZIN!!!
We hebben de Eerste Kamer nodig om de macht van coalities en hun meelopers te beperken.
Maar het kan nog dus beter door ONS de Eerste Kamer te laten kiezen!
Dat is democratisch!
Met andere partijen in de Eerste Kamer dan in de Tweede Kamer worden ondemocratische afspraken tussen partijen in beide kamers terug gedrongen.
Waanzinnige plannen van de Tweede Kamer zullen dan WEL tegengehouden worden in de Eerste Kamer.
Daarom zou ik ook adviseren om bij gemeenteraadsverkiezingen LOKAAL te stemmen.
Gemeenteraden kunnen dan onafhankelijk van hun grote broer in Den Haag plannen vanuit Den Haag beoordelen en zich verzetten tegen die plannen.
De PvdA in een gemeenteraad zal de landelijke PvdA niet snel afvallen.
Zo zou dus ook de Eerste Kamer moeten functioneren!
Geen handjeklap meer met hun partijgenoren in de Tweede Kamer.
Partijen die voor afschaffing van de Eerste Kamer zijn, zijn anti-democratie.
Wat zouden Wim Kok, Jan Peter Balkenende en Rutte niet uitgevreten hebben zonder Eerste Kamer?
Provinciale staten zouden ook gewoon ingericht moeten worden door een ministerie.
We hebben nu een halve democratie, want we mogen alleen de Tweede Kamer kiezen.
Nog even en we geven onze democratie helemaal op door de macht over te geven aan Brussel.
Nee, we moeten niet uit de EU, maar we moeten wel bovenop de rem.
Meer EU is minder democratie!
Dezelfde partijen die fel voor de EU zijn, zijn ook voor afschaffing van de Eerste Kamer.
Eurofielen zijn D66, GroenLinks, CDA en VVD.
Ja, vaak met de D van democratie in hun naam, net als de DDR.
Stem dus SP die de EU wil afremmen en voor democratie is.StandPunten.net