Eigen Risico van zorgverzekering
Elke euro eigen risico is een euro meer winst voor zorgverzekeraars.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg.
800.000 verzekerden kunnen het Eigen Risico niet meer betalen


Bijdrage van 6 Maart 2017
Dankzij GroenLinks en PvdA werd het verplicht Eigen Risico verhoogd van 220 euro naar 350 euro!!!
Dat deden zij in 2012 door het Kunduz Akkoord te tekenen.
Maar ook daarna deden ze mee met nog verdere verhoging tot 385 euro.
U heeft kanker EN een jaarlijkse boete van 385 euro.
verzekeraars hebben 385 euro per Nederlander extra winst.


Nu met de verkiezingen JATTEN ze het standpunt van de SP om het Eigen Risico af te schaffen.
Dat heeft de SP dan weer wel bereikt!
Natuurlijk omdat ze bang zijn voor de SP
de enige ECHTE linkse partij die altijd buiten elk kabinet werd gehouden.
U kunt wel nagaan dat als het zo uitkomt de PvdA na de verkiezing weer naar rechts opschuift
om te mogen regeren met CDA, VVD, D66 en GroenLinks
Zo kopieerden de PvdA en GroenLinks bijna het hele nationaal zorgfonds
niet omdat ze erachter staan, maar om uw stem te stelen van de SP!
Maar ook PVV, GroenLinks en CDA kopieerden standpunten van de SP
om ECHT links ( SP ) zo weinig mogelijk stemmen te gunnen.

Zojuist zag ik een filmpje op youtube met daarin de boodschap dat het Eigen Risico ervoor zorgt dat mensen minder zorg gaan gebruiken.
Dat zeiden ze ook bij invoering, maar het is een heel domme bewering.
Aan de ene kant heb je mensen die zorg mijden omdat ze het Eigen Risico niet kunnen betalen.
Gaan niet naar de huisarts omdat ze bang zijn voor een dure doorverwijzing of dure medicijnen en hulpmiddelen.
Ook halen steeds meer mensen hun medicijnen niet op.
Ja, zorgmijden zorgt er nu even voor dat de zorg goedkoper is... maar zirgmijden kost op den duur veel meer dan het nu opleverd.
Duurder en de betrokken zorgmijders worden zieker en gaan eerder dood.
De algere inkomens gaan nu al 7 jaar eerder door en zijn 15 jaar langer ziek.
Het Eigen Risico maakt de zorg op den duur dus duurder door zorgmijders.
Maar ook zonder zorgmijders maakt het Eigen Risico de zorg duurder.
Als ik mijn 385 euro besteed heb, ga ik proberen erna GRATIS meer zorg te krijgen.
Na die 385 euro is het GRATIS winkelen!
en hoe hoger dat Eigen Risico, hoe meer ik gratis wil gaan winkelen.
Gratis voor mijzelf, maar niet gratis voor dit stelsel, voor de overheid.
U, de belastingbetaler gaat dan mijn zorg betalen.
Hierop spelen ook zorgverleners in en praten burgers aan dat
als ze hun Eigen Risico verbruikt hebben GRATIS een bril krijgen.

Het Eigen Risico zorgt dus NOOIT voor lagere zorgkosten!
Alleen voor grotere winsten bij zorgverzekeraars,
winsten die de belastingbetaler moet opbrengen.


Hoewel steeds meer partijen inzien dat het Eigen Risico onzinnig is
willen D66 en VVD die nog altijd houden en het CDA wil het alleen verlagen.
Bij D66 en de VVD zal het Eigen Risico in 2021 stijgen tot 480 euro.
U heeft kanker en een jaarlijkse boete van 385 euro, straks 480 euro ( D66 en VVD )


Stem NIET op namaak links, op dieven van standpunten.
alleen om uw stem te winnen.
Stem op ECHT links, die niet links nadoen om uw stem, maar links zijn.
Stem op de SP!


Tweede bijdrage 9 Mei 2016
Wie geld genoeg heeft om klappen op te vangen, neemt een hoog eigen risico.
De rijken betalen minder premie omdat ze een hoog eigen risico kunnen nemen.
Wat de rijken minder betalen, moet de rest ( minder rijken ) ophoesten.
Sowieso krijgen de zorgverzekeraars hun geld, hun winst, hun hoge salarissen, grote gebouwen.
Dat op zich is al een verkeerd effect van het eigen risico.
Rijken zouden meer moeten betalen dan de minder rijken, ze betalen nu dus minder.
Ander negatief punt is dat als armen de normale premie niet kunnen betalen, zij een hoog eigen risico nemen.
Met een hoog eigen risico kunnen armen de premie beter betalen.
Maar als er dan iets gebeurd met die armen met een hoog eigen risico, zijn niet alleen zij de dupe maar wij allemaal óók
Als de armen niet kunnen betalen, komen ze in de schuldsanering en betalen wij het.
Sowieso krijgen de zorgverzekeraars hun geld, hun winst, hun hoge salarissen, grote gebouwen.

Afschaffen dat Eigen Risico en ook de Eigen Bijdrage
Beter nog! Dat hele CDA zorgstelsel afschaffen! Tien jaar CDA ellende is genoeg!

We moeten af van het CDA marktwerking in de zorg!!!
Elke euro eigen bijdrage is een euro meer winst voor zorgverzekeraars.
Elke euro eigen risico is een euro meer winst voor zorgverzekeraars.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg.
De Socialistische Partij wil één zorgverzekering en alle verzekeringsmaatschappijen uitkopen.
Dat is veruit het beste idee van alle politieke partijen en ik zou alleen daarom al; de SP stemmen.
Dit CDA marktwerkingstelsel aanpassen of veranderen is onvoldoende!
We moeten terug naar een zorgverzekering die betaalbaar is en dat kan alleen zonder euroos uit te geven aan winst.
Standpunten.net / Zorg wil één volksverzekering naast de bestaande zorgverzekeraars met ziekenhuizen in handen van de staat en medici in loondienst.
Zoveel mogelijk medicijnen laten maken door medici ( in loondienst ) op allerlei niveau in plaats van door farmaceuten.
Lees bij Standpunten.net / Zorg hoe Standpunten.net dat zou doen en daar staan ook de links naar het SP plan.

Hoofdzaak is dat we de winst uit de zorg halen.
Weg met het CDA zorgstelsel met marktwerking en winst!!!
Bijdrage 9 Mei 2016
Sinds Balkenende / CDA met hun nieuwe zorgstelsel gaat het snel bergafwaards met de zorg.
Behalve dan met zorgverzekeraars, want het CDA schiep een goudmijn voor hebzuchtigen.
Het CDA is niet voor God, maar voor Mammon, de God voor geld en hebzucht.
Je krijgt het idee dat de zorgverzekeraars aandelen CDA hebben of het CDA heeft aandelen zorgverzekeraars.
Natuurlijk zijn VVD en de PvdA geen haar beter, maar het CDA begon met deze waanzin!
Bijdrage 9 Januari 2014
Hoe hoger het eigen risico en de eigen bijdrage, hoe minder verzekeraars hoeven te betalen.
Toch gaan de premies elk jaar omhoog.
Zijn het volkvertegenwoordigers in Den Haag of zijn het aandeelhouders?

Hoe hoger het eigen risico
hoe hoger de winst van de zorgverzekeraars!
Bijdrage 5 December 2014
Hieronder staat vanalles over het Eigen Risico.
Probleem is nu dat veel mensen na Balkenende / CDA ( nieuw zorgstelsel ) en
nu na Rutte, Asscher en Samsom ( dubbele werkloosheid ) hun Eigen Risico en Eigen Bijdrage
niet meer kunnen betalen.
Het mooist zou een publieke zorgverzekering zijn,
maar schaf anders de eigen bijdrage af!
Het eigen risico werkt bovendien in de hand dat als mensen dat Eigen Risico verbruikt hebben
ze meer dingen gaan laten doen of zich laten aanpraten dan dat ze zonder een eigen risico gedaan hadden.Bijdrage 16 December 2014
Op meerdere plaatsen op deze website wijs ik op de statistieken van het CPB die aantonen dat de kostenstijging in de zorg komen door het nieuwe zorgstelsel van het CDA / Balkenende.
Wie googled op 'kostenstijging zorg' kwam op die website met die statistieken van 2012.
Politici kunnen ook googelen en ze weten dat hun bezuinigingen niet zullen gaan werken.
Maar ze willen geen publiek verzekeringsstelsel, want lobyisten pleiten voor marktwerking.
Marktwerking is geld, geld, geld, winst, winst, winst.
Natuurlijk is een publiek verzekeringsstelsel voor rijk en arm veel beter.
Iedereen 5% van het inkomen aan premie en alleen staatsverpleeghuizen en staatsziekenhuizen zonder winst.
Maar de top van CDA, VVD en neo-liberaal PvdA wil winst op aandelen in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen.

Ondanks de grafieken van 2012 die aantonen dat bezuinigen op thuiszorg, jeugdzorg en/of tehuizen niets zullen helpen, gaan ze gewoon door met marktwerking en dit nieuwe zorgstelsel.

Amerika is hun grote voorbeeld.
Amerika die nu langzaam iets krijgt zoals het hier was.
CDA, VVD en PvdA willen het zoals het in Amerika is.
De gemiddelde burger in de Verenigde Staten heeft een eigen risico van 3.000,- per jaar.
Dat moet wel omdat daar de zorg nog vele malen duurder is dan hier.
Zij hebben immers al wat langer marktwerking
Een eigen risico dus van 3.000,- per jaar omdat ze anders een premie per persoon krijgen van 1.000,- per maand
Waarschijnlijk zien CDA, VVD en PvdA ook wel dat het zo niet langer gaat, maar ze willen eerst
nog goedkopere werknemers ( mantelzorgers, buren, familie, kennissen ) in de zorg
en af van 'dure' tehuizen.
Tot dan bezuinigen ze niet op de werkelijke oorzaak van de stijging van de kosten in de zorg.
Daarna willen ze naar een publieke verzekering voor arm en rijk?Bijdrage 5 December 2014
Wie geld heeft neemt een hoger eigen risico en is een stuk goedkoper uit.
Wie geen geld heeft mijdt zorg en is later nog duurder voor de zorg.
Chronisch zieken en ouderen zijn het slachtoffer.
Vergis u niet! De kans is groot dat u gezonde jonge Nederlander ooit in hun schoenen staat!
Ze zijn knettergek met hun 'Eigen Risico' en marktwerking en het nieuwe zorgstelsel!
Maar er is meer!

Het Eigen Risico is bedoelt om mensen bewust te maken van zorgkosten?
waarvoor is dan de Eigen Bijdrage bij tal van omstandigheden?

Bovenop dat eigen risico is er vaak een eigen bijdrage
De zorg wordt vergoed uit het basispakket, maar een gedeelte betaalt u zelf per jaar (bijv. ziekenvervoer)
De zorg wordt vergoed uit het basispakket, maar een percentage betaalt u zelf per keer (bijv. hoortoestellen)
De zorg wordt vergoed uit het basispakket tot een bepaald maximum per keer (bijv. diverse hulpmiddelen). De rest betaalt u zelf.

Rekenvoorbeeld eigen bijdrage en eigen risico Voor ziekenvervoer moet b.v. 90 per kalenderjaar zelf betaald worden.
Dan betaald u uw eigen risico + eigen bijdrage 360 + 90 = 450
Behalve ziekenvervoer kunnen er nog tal van andere eigen bijdrages daarbovenop komen.
Kunstgebid 300 enz, enz.
Ja, dan is het logisch als mensen stoppen met naar de huisarts gaan!
Logisch als mensen stoppen met het innemen van medicijnen.
Ze willen immers allereerst eten en een dak boven hun hoofd.
Dit alles is al jaren bekend, maar VVD, PvdA, D66 en CU gaan gewoon door.
De premies gaan omhoog, meer eigen bijdrages en het eigen risico nog verder omhoog.
Dit kost mensenlevens, ze gaan dus letterlijk over lijken.

Bijdrage 5 December 2014
NOS- Eigen Risico voor zorg vaak niet meer te betalen

AD - Eigen Risico voor zorg vaak niet meer te betalen 4-12-14

Sinds 2012 is sprake van een vervijfvoudiging van het aantal dat het niet meer kan betalen.
Dankzij Balkenende CDA gingen ziekenfondsverzekerden twee drie keer zoveel betalen,
toen al hadden veel mensen geen geld om de verzekering te betalen.
Voor hen kwam de zorgtoeslag als tegemoetkoming ( tot en met de hogere inkomens kregen deze )
Waarom men zorgtoeslag niet alleen gaf en geeft aan de laagste inkomens?
Aan de laagste inkomens omdat het anders helemaal niet kan gaan werken, maar
zoals met zoveel regelingen... ze geven dan zelfs de hogere inkomens zelfs meer
Daarbovenop kwam nog het eigen risico.
Sinds Rutte is het aantal werklozen bijna verdubbelt, dat hapt er natuurlijk ook fors in.
Het Eigen Risico is nu 360 en volgend jaar 375
In 2008 was dit nog maar 150
Het zogenaamde doel was het om mensen bewust te maken van het feit dat zorg geld kost.
Onzin natuurlijk, de mensen zijn niet zo dom als de overheid zogenaamd denkt.
Zogenaamd denkt, want ze willen gewoon geld!
Regels en wetten worden niet bedacht omdat ze verstandig zijn, maar omdat ze
steeds andere manieren moeten bedenken om geld binnen te halen.

Niet de ouderen en niet de tehuizen veroorzaken de kostenstijging,
maar het nieuwe zorgstelsel van het CDA.
Kostenstijging verklaard Ziekenhuizen en specialisten kosten steeds meer!
Operatiekamers worden twee keer zo duur doordat men een soort
tom-tom voor het lichaam wil gaan gebruiken.
Zo zijn er tal van duurdere technieken in ziekenhuizen en natuurlijk salarissen en bonussen.
Peperdure operaties en dan naar huis ( tehuizen worden wegbezuinigd ) zonder thuishulp, verpleging en hulpmiddelen.
Terug naar een publieke zorgverzekering!
Zorgkosten en terug naar de ziekenfonds!