Alles over Energie.


Bijdrage van 23 Mei 2017
Vandaag was op het journaal dat u allicht huisbezoek krijgt om uw energiegebruik omlaag te krijgen.
Daarbij moet je bedenken dat de industrie veruit het meeste energie gebruikt en
dat zij die energie vergeleken met huishoudens bijna gratis krijgen.
Waarom gaan ze hen niet bezoeken en laten hen niet dezelfde prijs betalen dan ons?
Vriendjespolitiek?
Huishoudens gebruiken maar 12% maar zij betalen allerlei heffintgen die ten gunste komen van de industrie.
Burgers met zonnepanelen krijgen over een paar jaar bijna niets meer voor de door hen opgewekte stroom en
de industrie gaat dan nog minder betalen.
Dat komt door de slimme meter met variabele energieprijzen.
Want de slimme meter is nooit bedoeld om u meer inzicht te geven, maar om variabele energieprijzen in te kunnen voeren.
Per dag verschillende tarieven.
Overdag als je stroom opwekt, krijg je bijna niets en na 18 uur ga je naar 37 cent ( dus veel duurder )per kWh
Overdag krijgt de industrie dan de stroom gratis of krijgt zelfs geld toe.
In de zomer krijg je weinig voor je stroom en in de winter betaal je 50% meer dan nu.
Je kunt al jaren in Amerika, Canada en Australie zien waar dat naar toe gaat.
Meer inzicht geven was en is een leugen, ze willen u elk inzicht afpakken met meer tarieven per dag, maand, seizoen, enz.
Wie nu nog zonnepanelen laat installeren, zal dat nooit terugverdienen.

Derde bijdrage van 12 Mei 2016
In de vorig twee bijdragen heb ik laten zien dat blokverwarming, stadswarmte, warmtedistributie erg duur is en dan met name voor de gewone burger.
En dat vuilverbranden moet onmiddelijk stoppen als bron van warmte.
Vervolg over de warmterotonde ( stadswarmte met een nieuwe naam )
In nieuwsuur van 11 mei 2016 kwam de warmterotonde in de uitzending.
GroenLinkspartijleider Jesse Klaver en de werkgevers voorzitter VNO-NCW Hans de Boer zaten in de uitzending.
Ja, iemand die zich links noemt met de vertegenwoordiger van werkgevers die miljardencontracten hoopt binnen te slepen voor werkgevers.
Dat Hans de Boer voor een warmterotonde is, mag duidelijk zijn.
Jesse Klaver hoopt GroenLinks ( voorheen bekend als GrijsRechts ) weer een groenimago te geven.
Ook de PvdA, wil graag groen overkomen tegenwoordig en/of hun zetelverlies goed te maken met de zetels van GroenLinks.
De PvdA is wel de smerigste en meest grijze partijen die er is en moet dus heel wat liegen en verbergen om groen te lijken.
De PvdA maakte de bouw van de enorm grote nieuwe kolencentrales mogelijk.
Affijn, de uitzending.
11-05-2016 - Nieuwsuur over de Warmterotonde
Maya van de Steenhoven ( directeur programma Warmterotonde ) begint de uitzending door te wijzen op de pijpen in het havengebied waar water de lucht ingaat van 100 tot 120 graden.
Hieronder vertel ik al dat vuilverbranden verboden zou moeten worden om onze lucht niet te vervuilen.
Dan de pijpen waar die hete stoom uitkomt.
Jesse Klaver noemt het te bizar voor woorden dat er daar heel veel warmte is en dat je dat de lucht in stuurt, terwijl andere mensen dat nodig hebben.
Ze willen in zuid-holland leidingen in de grond leggen.
Hans de Boer vergelijkt dat met de gasleidingen die ooit in heel Nederland werden gelegd.
Als we net als met gas dat ook met warmte zouden doen... alsof warmtedistributie, stadswarmte, blokverwarming iets nieuws is.
NEE!!! Het is niets nieuws en het is bewezen te duur en niet efficiënt.
Als het efficiënt zou zijn, zou er geen overheidsgeld nodig zijn om het te financieren!
Op de vraag; "Wie gaat dat financieren" heeft Jesse Klaver al het antwoord;"Daar heeft de overheid een belangrijke taak en je moet durven te investeren."
Hans de Boer wil dat er een investeringsfonds komt met 100 miljard euro uit de pensioenspot en de overheid moet garant staan voor het rendement.
Hans de Boer die de werkgevers vertegenwoordigd wil dus dat de werkgevers, de bedrijven geen cent steken in het project.
Als er enig rendement te verwachten zou zijn, dan zouden bedrijven in de rij staan om te investeren.
Dus mag ONS pensioengeld erin en als het fout gaat ONS belastinggeld.

In de uitzending de vraag;"Is het niet verdacht dat werkgevers hier ook voor zijn?"
Veel dommere vragen kun je toch niet bedenken?
Heeft u goed gelezen 100 miljard!
Dus 100 miljard aan contracten voor bedrijven en aan het eind goedkope energie voor de glastuinbouw.
Zelf willen de bedrijven niets investeren, het geld komt uit ONZE pensioenpot en als het fout gaat uit ONZE belastingen.
Maya van de Steenhoven noemt als reden dat het overheidsgeld moet zijn dat het anders niet duurzaam genoeg zou zijn.
Wat een bullshit allemaal! Je kunt gewoon eisen in de cotracten zetten.
De ware reden is dat het niet rendabel te maken is!
Maar belastinggeld steken in onrendabele projecten is nu eenmaal normaal geworden.
Heeft u goed gelezen 100 miljard!
Daar kun je heel veel zonnepanelen voor kopen en dan loop je geen risico en die energie is écht schoon.
Hete stoom de lucht inblazen zou strafbaar moeten zijn en ze zouden die stoom zelf verplicht moeten gaan hergebruiken.
Bedrijven die hete stoom de lucht inblazen alsof het niets kost moet je aanpakken!
Maak hun energie een stuk duurder zodat zij zuiniger zijn op die energie die ze de lucht inblazen.
Hun energieverspilling moeten we aanpakken en niet belonen door hen 100 miljard aan contracten en na afloop goedkope energie te geven in de glastuinbouw.
HONDERD MILJARD voor zonnepanelen, dat is pas schone energie!
Bedrijven een hogere prijs voor energie vragen, zodat ze graag hun eigen stoom gebruiken om hun eigen energiegebruik te verminderen.
Deze warmterotonde met 100 miljard belastinggeld ( Jesse Klaver ) of 100 miljard pensioengeld ( Hans de Boer ) is een ernstige concurrent voor mensen met zonnepanelen want het drukt de stroomprijs.

In de uitzending werd voortdurend het aantal woningen en gezinnen genoemd, maar in werkelijkheid gaat het om tuinders goedkope energie te geven met geld uit de pensioenpot en ons belastinggeld.
Warmterotonde komt er zeker
Enige citaten van die webpagina... Tuinders mogen nu zeggen hoe dat eruit gaat zien.
Tuinders staan te springen om restwarmte van de Rotterdamse haven.
Daarom moeten tuinders meedenken over hoe die pijplijn eruit gaat zien.
"Het water staat de tuinders aan de lippen. Zij hebben de warmterotonde liever gisteren dan vandaag. Hij wordt echt gebouwd vanuit hun behoefte. We willen tuinders de mogelijkheid geven om hun realiteit te creëren. Wij moeten ervoor zorgen dat zij precies krijgen waar ze behoefte aan hebben.”

Nog mooier voor bedrijven wordt het als we kolencentrales ( die we kwijt willen! ) onmisbaar maken door die aan te sluiten op deze warmterotonde.
Want ooit zullen we inzien dat vuilverbranden helemaal niet goed is en bedrijven zomaar stoom laten blazen inplaats van het zelf te gebruiken ook niet.
Dan worden de kolencentrales onmisbaar.

Tweede bijdrage van 12 Mei 2016
In de vorige bijdrage leg ik uit wat warmtedistributie, stadswarmte en blokverwarming zijn.
Nadelen van dat systeem zijn; hoge investeringskosten, grote verliezen en een voor burgers dure bron van warmte.
Klanten kunnen niet weg, dus onderhoud is maar beperkt noodzakelijk.
Veel van u weten dat allemaal al want er waren legio uitzendingen van Radar en/of Kassa met gedupeerde klanten.
Warmtedistributie, stadswarmte en blokverwarming zijn oud en hebben al bewezen te duur en oneerlijk te zijn.
Warmtedistributie is alleen leuk als je een bedrijf hebt of een winkel met de hele dag de kachel aan en de deuren open.
Wie de keus heeft zal aals gewone burger nooit aan zo'n netwerk aangesloten willen zitten.
Waarom begin ik er dan over?
Nou... ze hebben iets 'nieuws' bedacht... de warmterotonde.
Ze doen overal alsof het verschrikkelijk nieuw is om niet te lijken op de oude stadswarmte / warmtedistributie.
Maar het is precies hetzelfde!
11 mei 2016 Warmterotonde
Afval verbranden om daarmee water te verwarmen dat door buizen naar bedrijven en huizen stroomt.
Deze bedrijven en huizen hebben dan geen gas meer nodig.
Er loopt al een leiding naar een nieuwbouwwijk van Rotterdam.
Wie een beetje nadenkt zal tot de concluse komen dat afval verbranden nooit goed kan zijn voor ons milieu.
Fijnstof en andere stoffen in de lucht brengen is erg schadelijk voor onze gezondheid.
Belast grondstoffen om afval te beperken en het afval waarmee je dan nog niets kan opslaan.
Overal ter wereld worden oude vuilstortplaatsen herontdeket als bron van grondstoffen.
Met vuilverbranden verontreinig je dus niet alleen de lucht die we inademen, maar we verbranden grondstoffen voor nieuwe producten.
Wat nu nog niet teruggewonnen kan worden, kan allicht in de toekomst wel.Bijdrage van 12 Mei 2016
Omdat ik alleen deze website bij moet houden en doordat de politiek voortdurend met domme maatregelen en plannen komt kan het weleens even duren voordat ik reageer.
Kent u nog het principe van stadswarmte of blokverwarming?
Blokverwarming
Torenhoge stookkosten blokverwarming
Warmtedistributie
Inplaats van ieder zijn eigen ketel, heb je dan één ketel of bron van warmte voor een hele flat, een hele wijk of een deel van een stad.
Warmtedistributie noemen we dat en het heeft heel veel nadelen.
Op televisie waren legio uitzendingen met mensen die heel veel stookkosten hebben door zo'n systeem en ze kunnen niet uitstappen.
Problemen zijn vaak de verdeelsleutel over de gebruikers.
Winkeliers en bedrijven betalen vaak erg weinig en burgers met een gewoon woonhuis betalen veel te veel.
Winkels met hun deuren de hele dag open en de kachel aan zitten op hetzelfde net als u in uw woning.
Soms kun je je verwarming niet lager zetten en moet je de ramen openzetten en soms zit je te koukleumen omdat je de verwarming niet hoger kunt zetten.
Verder zijn de nadelen dat het heel hoge investeringkosten heeft en het verlies van warmte in het netwerk is enorm.
Klanten kunnen niet iets anders kiezen en zitten vast aan deze warmtedistributie. ( blokverwarming )
Omdat klanten niet weg kunnen hoeft de eigenaar maar weinig onderhoud te plegen, ze kunnen toch niet weg.
Heel leuk voor bedrijven, winkels en andere grootverbruikers, maar erg nadelig voor gewonbe burgers.
Burgers krijgen steeds minder te besteden door het neoliberaal beleid van CDA, VVD, PvdA en alle aanhangsels ( D66, GroenLinks, SGP en CU ) dus is warmtedistributie ongewenst!Bijdrage van 25 November 2015
Klimaatwet nodig op weg naar een schone en groene toekomst
De PvdA kwam deze week samen met GroenLinks met een klimaatwet die ervoor moet zorgen dat de overheid verplicht is de CO2 uitstoot te beperken.
Totaal overbodig, want de rechter heeft de overheid al verplicht iets te doen aan de uitstoot van CO2.
Dat PvdA en GroenLinks nu zeggen dat te willen doen is dus lariekoek.
Ze zijn al veroordeelt om dat te gaan doen!!!
De PvdA zakt erg ver in de peilingen, dus willen ze hun linkse identiteit bevestigen door samen te werken met GroenLinks en/of de SP.
Met de zetels van GroenLinks kunnen ze bijna hun verlies aan zetels goedmaken en dan verder regeren met GroenLinks, D66 en VVD.
De PvdA lult voor verkiezingen altijd links en doet zogenaamd veel met GroenLinks en SP, maar na de verkiezingen willen ze kost wat kost de enige echte linkse partij de Socialistische Partij buiten de regering houden.
GroenLinsk mag wel meeregeren als dat nodig is... hebben toch weinig inbreng en zijn amper links of groen.
GroenLinks is nooit groen geweest en ook nooit links, dus waarom zou dat de komende jaren veranderen?

Die wet is dus alleen bedoelt om de PvdA iets links mee te geven door de samenwerking met GroenLinks.
GroenLinks die tenminste links in haar naam heeft.
De rechter heeft al opgelegd dat de overheid de uitstoot moet minderen.
Bovendien is het een WAARDELOZE WET!!!
samsom zegt nu vol trots dat alle kolencentrales voor 2015 dicht gaan!!!
Voor 2015 heb je nog tal van regeringen met CDA, VVD en/of PvdA dus talvan gelegenheden om ze toch open te houden.
Lang geleden was immers ook al beloofd dat we zouden stoppen met de productie van kernafval!!!
Borssele draait nog volop en de productie van kernafval gaat stevig door.
Lang nadat winbaar uranium op is, zullen de generaties na ons opdraaien voor de opslag en beveiliging van dat kernafval.
Ook de kolencentrales zullen NIET voor 2025 dicht zijn.
Bovendien is 2025 TE LAAT!!!
Ze moeten morgen dicht.
Wij zouden dan moeten betalen voor de onbouw van kolen naar gascentrale?
Waarom zouden wij dat moeten betalen?
De nieuwe kolencentrales zijn pas een paar jaar oud en toen was al bekend hoe schadelijk kolen zijn.
De eigenaars van de kolencentrales hadden kunnen incalculeren dat ze weleens gesloten zouden moeten worden.
Ze betalen eventuele ombouw naar gascentrale maar gewoon zelf!
Spiksplinternieuwe gascentrales staan nu stil op hun eigen kosten omdat kolen goedkoper zijn.
Spiksplinternieuwe kolencentrales stil zetten omdat CO2 beperkt moet worden op hun eigen kosten.
Niet wachten tot 2015 met het sluiten van de kolencentrales!
Morgen sluiten en de kosten zijn voor de energieboeren zelf!
dat heet ondernemersrisico.
Bijdrage van 26 Maart 2015
Hieronder staat dat rechts ( behalve het rechtse PvdA ) CDA + PVV + VVD ondanks de kernramp in Fukushima, ondanks de lekkende kernafvalopslagplaatsen in Duitsland, ondanks scheurtjes en een bijna ramp in België weer het LEF hebben om over kerncentrales te beginnen.
Ja, het LEF, want het is verschrikkelijk dat je nu durft te beginnen over kerncentrales.
Als kerncentrales rendabel waren zou er geen overheid nodig zijn om ze te bouwen.
Alleen overheden kunnen ze bouwen omdat ze beschikken over uw en mijn geld.
Uw en mijn geld hoeft geen rendement op te leveren voor ons, zoals investeerders WEL rendement willen op hun geld.
Door ze te betalen met uw en mijn geld kunnen ze goedkope stroom leveren aan boeren en bedrijven.
Door ze te betalen met uw en mijn geld kunnen investeerders miljarden verdienen aan de bouw van die kerncentrales.
Rechts geeft helemaal NIETS om de generaties na ons die we opzadelen met ONS kernafval.
Terwijl spiksplinternieuwe schone gascentrales stil staan door goedkope kolen, beginnen over kerncentrales die miljarden gaan kosten, dan heb je lef.
Lef? of is het pure hebzucht van de rijken achter die rechtse partijen?
Een andere verklaring kan ik niet bedenken voor zulke idioterie van kerncentrales.
Zeeland, Brabant en Limburg zijn goed weggekomen met de kerncentrales vlak over de grens in België die scheurtjes in de reactorwand hebben.
Want als dat fout was afgelopen dan waren er duizenden doden gevallen in die drie provincies en misschien nog wel verder landinwaards.
De druk van lobbyisten op CDA, PVV en VVD is blijkbaar groot, dat ze durven te beginnen over kerncentrales.
Balkenende stoptte alle subsidies op alternatieve duurzame energie en stuurde aan op kerncentrales, maar toen kreeg je de ramp in Fukushima.
Het lijkt bijna de hand van God die het CDA ( en veel andere partijen in veel meer landen ) stoptte met haar plannen voor enorm grote kerncentrales door een ramp in Fukushima.

Er is energie in overvloed!
Duitsland levert vaak gratis stroom aan Nederland ( die wij, burgers WEL moeten betalen )
Spiksplinternieuwe gascentrales staan STIL, alleen omdat CO2 nauwelijks belast wordt en kolen daardoor zo goedkoop zijn.
Nu is het zo dat in Nederland maar 5 van de 12 maanden onvoldoende zon schijnt.
Mijn zonnepanelen leveren 7 maanden meer stroom dan ik nodig heb.
Nog nooit maakt onze overheid aanstalten om stroom te krijgen uit landen waar in de winter de zon schijnt.
Dat zijn landen die ons geld voor hun stroom goed zouden kunnen gebruiken... Italië, Spanje, Portugal, Griekenland maar ook uit het zuiden van Frankrijk.

Met miljarden subsidie op windmolens maken ze die stroom goedkoper en zonnepanelen minder rendabel.
Door CO2 heel laag te belasten maken ze vuile energie goedkoper en zonnepanelen minder rendabel.
De overheid en overheden regeren niet voor u en mij maar voor de grootgeldbezitters!
Ze geven NIETS om komende generaties die opgescheept komen met ONS kernafval.
Ze geven NIETS om de burgers die de kerncentrales en een groot deel van de onkosten betalen om goedkoop stroom te leveren aan de industrie.
Ze geven NIETS om de burgers die de kerncentrales en een groot deel van de onkosten betalen om zo investeerders de kans te geven op miljarden winst bij de bouw van enorme kerncentrales.

CO2 zwaarder belasten, geen subidies voor windmolens of andere energie, stroomkabels naar het zuiden, geen prijsdifferentiatie door slimme meters maar gegarandeerde prijzen voor levering van energie, toestaan van goedkope zonnepanelen uit b.v. China... en de ZON wint veruit!

Kerncentrales zijn alleen nodig voor het verder verrijken van de rijken achter CDA, VVD en PVV
Een andere uitleg voor het standpunt van CDA, VVD en PVV om meer kerncentrales te bouwen kan ik niet bedenken.Bijdrage van 26 Maart 2015
Geen wind... ZON heeft de toekomst

Hieronder staat al dat mijn idee om te stoppen met het verrijken van rijken, banken en investeerders door subsidies voor windmolenparken al bij een enkeling is doorgedrongen.
De overheid moet ZELF windmolens bouwen en de winst is voor u en voor mij.
De overheid kan ze vele malen goedkoper bouwen dan rijken, banken en investeerders.
De overheid krijgt geld toe als ze geld lenen!
Als windmolens niet veel MEER rendement halen dan zonnepanelen moeten ze stoppen met windmolens.
Dat schrijf ik ook al héél lang.

Ook daarvoor krijg ik dus eindelijk volgelingen.

Geen wind... ZON heeft de toekomst

Voor de zoveelste keer... GEEN SUBSIDIE geven op zonnepanelen!
Met een rendement van meer dan 8% op ongesubsidieerde en met BTW betaalde zonnepanelen ben ik tevreden!
Maar geef voorlichting en garandeer dezelfde prijs voor geleverde als afgenomen stroom!
Met de slimmemeter dreigt er prijsdifferentiatie.
Prijsdifferentiatie, dus overdag krijg je 7 cent en 's avonds betaal je 21 cent.
Prijsdifferentiatie, in de zomer krijg je 7 cent en in de winter betaal je 21 cent.

De overheid is tot op de dag van vandaag heel gul met miljarden windmolensubsidies voor rijken, banken en investeerders, laten ze nu eens eindelijk denken aan de portemonnee van de burger.
Geld moet rollen, maar nu eens niet de berg op naar de rijken, maar nu eens bergaf naar de burger.
Als burgers meer te besteden krijgen is dat óók goed voor rijken, banken en investeerders.
Alleen duurt het iets langer dan direct geld te geven aan rijken, banken en investeerders.
Wat hebben we aan korte winsten en snelle rijkdom voor een kleine groep mensen?
Als we ook geld kunnen GUNNEN aan burgers.
Gunnen aan burgers.
Door een gegarandeerde prijs voor zelf opgewekte stroom.
Door te stoppen met subsidies op windmolens!
Als iets rendabel is, behoeft het GEEN SUBSIDIE!
Ik hoef geen subsidie op mijn zonnepanelen!
Maar ik wil ook GEEN TEGENWERKING DOOR SLIMMEMETERS EN PRIJSDIFFERENTIATIE!

Verder moet de overheid in Europa en in de Wereld waar mogelijk pleiten voor zwaardere belasting van CO2
Daardoor moeten de spiksplinternieuwe stilstaande schonere gascentrales weer gaan werken!
Ja, die staan STIL!

Met het zwaarder belasten van CO2 en dus energie uit kolen wordt die stroom duurder en zonstroom rendabeler.
Met het stoppen van onnodige subsidie op windstroom wordt die stroom duurder en zonstroom rendabeler.
Onnodig, nogmaals omdat rendabele stroom geen subsidie hoeft!!!
Nogmaals... mijn ongesubsidieerde en met BTW betaalde zonnepanelen leveren meer dan 8% rendement.
Mijn zonnepanelen liggen onder vuur van de overheid.
De overheid doet er alles aan om mijn rendement zo laag mogelijk te houden door CO2 niet zwaarder te belasten, door vele miljarden voor concurrent windmolens uit te geven en door mij een slimme meters op te dringen met prijsdifferentiatie.
De zon gaat winnen, dat staat vast, maar de overheid werkt tegen en zo kan het nog tientallen jaren duren.
Maak ik het mee dat de overheid verliest van de zon?
CDA, VVD en PVV bouwen nog liever kerncentrales.
Kerncentrales worden betaald door u en door mij met miljarden belastinggeld waardoor kernstroom goedkoop geleverd kan worden aan tuinders en industrie.
Miljarden belastinggeld maken kernstroom goedkoop en de komende tientallen generaties zitten met ONS KERNAFVAL.
Zelfs als uranium ( wat nodig is voor kernenergie ) al een eeuw op is, zit ons nageslacht met ONS KERNAFVAL.
Stel je eens voor dat wij met kernafval opgescheept zouden zitten uit het jaar 1915
CDA, VVD en PVV willen kerncentrales die alleen korte tijd miljarden en miljarden winst gaan opleveren voor rijken, banken en investeerders en miljarden en miljarden gaan kosten voor de burger van nu en van de burgers tot in de verre toekomst.
Bovendien alleen maar om met miljarden subsidie zogenaamd goedkope energie te leveren aan tuinders en industrie.
Met stilstaande spiksplinternieuwe gascentrales beginnen over kerncentrales, toont wel dat je alleen uit bent op enorme winsten voor de héél rijken en niets geeft om de burger, de natuur en de burgers van de verre toekomst.Bijdrage van 26 Maart 2015
Overal waar ik plaats heb en waar ik tijd voor heb schreef en schrijf ik al een behoorlijke tijd dat de overheid geen geld moet geven aan boeren en investeerders om windmolens te bouwen, maar ze zelf moet bouwen.
Zelfbouwen mits ze rendabeler zijn dan zonnepanelen, anders moet je die ZELF kopen en laten plaatsen.
Subsidies weggeven om vriendjes te helpen onde rboeren en investeerders is een beetje dom.
Waarom dus niet ZELF windmolens bouwen en zonnepanelen kopen en plaatsen?
Dan ga je ze ook niet na 10 jaar afbreken en opnieuw weer opbouwen om zo WEER subsidie te krijgen.
Nu lijk ik nu eindelijk eens een medestander te krijgen, notabene vanuit het rechtse PvdA.

Jan Vos van de PvdA wil dat de overheid zelf windmolens gaat bouwen

Mathijs Bouman vindt dat onverstandig, maar ja wie is die Mathijs Bouman nou helemaal?
Mathijs Bouman komt natuurlijk op voor de belangen van beleggers, rijken, banken en investeerders.
Hij veronderstelt zo ongeveer dat de rijken, banken en investeerders het efficienter kunnen doen dan de overheid.

Hahahahahahaha, ja daar heeft hij een punt.
Deze kwamen immers met het idee om al na 10 jaar prima werkende windmolens af te breken
en dan weer nieuwe windmolens te bouwen!!!
Om op deze manier WEER opnieuw subsidie ( uw en mijn geld!!! ) te krijgen.


Verder noemt hij de manier dat de overheid GOEDKOOP geld kan lenen kunstmatig.
Kunstmatig? Hoezo? Het is gewoon goedkoop!!!
Je kunt beter goedkoop geld lenen en windmolens zelf bouwen, dan geld te geven aan anderen die DUUR geld lenen en bovendien een flinke winst willen maken.
Flinke winsten maken en erop uti zijn die winst zo groot mogelijk te maken door gaten in wet en regelgeving.
De overheid krijgt zelfs GELD TOE als ze geld lenen!!!
Waarom dan belastinggeld geven aan derden? omdat ze vriendjes zijn?
Winst op deze windmolens gaat met overheidswindmolens naar de schatkist.
En we gaan geen prima windmolens afbreken om meer geld te krijgen uit de schatkist.
Of ze evrzinnen weer een ander truukje om u en mij op te lichten door op een andere manier de overheid op te lichten.
Waarbij ik het zoeken en vinden van gaten in wet en regelgeving oplichting noem.
Het is natuurlijk geen oplichten, maar gebruik maken van gaten in wet en regelgeving die al dan niet bewust en expres erin gelaten zijn.

Mijn zonnepanelen leveren ( zonder subidie en mét BTW ) meer dan 8% rente op.
Met zo'n rendement hoef ik ( en NIEMAND ) geen subsidie!
Windmolens moeten minstens dat opbrengen en er zijn dan geen subsidies nodig.
Anders kun je beter overheidszonnepanelen en zonneparken aanleggen.
Winsten en rendement halen uit overheidsschulden waarvoor je zelfs geld toekrijgt!
Winsten en rendement voor de schatkist! voor u en voor mij!

In Duitsland zijn de helft van de winsmolens van burgers, dat is een gruwel voor hen die boeren en investeerders die miljarden meer gunnen dan burgers.
Daarom wil met name het CDA alleen grote parken en dus grote sommen geld voor banken, boeren en investeerders.
Gun de burger ook eens wat!

Overheidswindmolens en overheidszonnepanelen en zonneparken
met rendement en winst voor de schatkist, voor u en voor mij.

Burgers stimuleren, maar niet subsidiëren
om te investeren in windmolens of in zonnepanelen, zonneparken.

Graag zou ik willen weten of windmolens ook maar in de buurt komen van het rendement op mijn ongesubsidieerde met BTW aangeschafte zonnepanelen.
Als dat rendement lager is... DAN ONMIDDELIJK STOPPEN met windmolens.Bijdrage van 15 September 2014
Overheidsingrepen in de energiemarkt

Elke Nederlander betaalt 340 euro aan subsidies voor fossiele brandstoffen en maar 9 euro voor duurzame
Duurzame energie is niet zozeer duur, maar fossiele brandstof is vooral goedkoop door subsidies en voordeeltjes.
Grootgebruikers betalen bovendien maar een fractie van wat burgers betalen.

In 2010 € 5,6 mrd aan directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen.
Zo worden er geen accijns geheven op kerosine voor vliegtuigen € 1,7 mrd
Kortingen op de energiebelasting, vooral bij het gebruik van aardgas: € 1,8 mld.
Behalve deze 340 euro per Nederlander aan subsidies voor fossiele brandstof betaalt de Nederlander ook voor de atoomstroom voor de grootgebruikers.
Kerncentrales zijn gebouwd met overheidsgeld en de transport en opslag van het kernafval wordt maar voor een heel klein deel doorberekend in de kostprijs.
Met name de industrie maakt gebruik van atoomstroom en de belastingbetaler betaalt.
Daarom ook zijn alle kerncentrales in handen van overheden, zodoende kunnen de belastingbetalers van nu en van de verre toekomst opdraaien voor de kosten van beveiliging en opslag.


Bijdrage van 8 September 2014
Energie-akkoord mislukt?

Veertig partijen, waaronder de overheid, sloten op 6 September 2013 het energieakkoord.
Duurzame groei, energiebesparing, hernieuwbare energieopwekking, goed voor het milleu, goed voor onze economie, tienduizenden nieuwe banen, verbetering concurrentievermogen van de industrie en vergroting van de export.

Daar lees je al een paar tegenstrijdige belangen en je ziet nu al dat er niets van terecht kan komen.
Grootgebruikers zijn industrie en de boeren.
Energiebesparing is het duurder maken van energie om besparen te stimuleren, maar grootgebruikers worden ontzien.
Duurzaam kun je ook alleen zijn als grootgebruikers zuinig worden en blijven.
Goed voor het milieu is duurdere energie voor grootverbruikers.
Goed voor de economie is goedkope energie en dus niets doen aan milieu, duurzaamheid en niets aan hernieuwbare ( duurdere ) energie en minder banen.
Concurentieverbetering... dito.
Pas was het waterspaardersdag en dan valt op dat de belasting op leidingwater BoL tot 300m3 per 1 januari 2014 is verdubbelt maar boven de 300m3 betaal je NIETS
Dat zie je bij alle energie, grootgebruikers betalen bijna niets en hebben geen stimulans zuinig te zijn en kleingebruikers betalen steeds meer en meer en meer...
Bovendien vervuilen de grootverbruikers gratis onze waterwinning.

De doelstellingen zijn dus al het papier niet waard waar het opstaat.

Dan nu de uitzending van 7 september van Buitenhof.
Het akkoord is een jaar oud.
Grote bedrijven, milieuorganisaties, vakbonden en overheid zaten om tafel.
Doelstelling 14% duurzame energie in 2020, maar dat lijkt niet te gaan lukken.
In deze discussie aanwezig.
Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur en Milieu en zeer belangrijk deelnemer van het akkoord
Jan Rotmans (hoogleraar Duurzaamheid en Transities)
U kunt natuurlijk de hele uitzending bekijken, maar ik zal hier nu de hoogtepunten vermelden.
Tjerk Wagenaar, gelooft nog altijd dat we het gaan halen. 70 tot 80 % van de Nederlanders is voor windenergie, maar burgers willen meepraten over de plaatsing en over de winst ( volgens mij willen burgers vooral meedelen in de winst, dus niet alleen praten daarover ) Zware industrie moet je vanuit de EU aanpakken. Duitsland pakt wél de zware industrie aan. ( niks afschuiven op de EU, maar zelf iets doen )

Jan Rotmans, we hebben het teveel over windenergie, windmolens zijn maar goed voor 10% Wij zijn het sukkeltje van Europa. We kijken niet verder dan 2022. We staan op plaats 25 op het gebied van duurzame energie en er staan maar 2 landen onder ons. We gooien 20% energie weg, verspillen. Wij hebben heel veel zware industrie en de zware industrie blijft buitenschot. Vooraf aan de onderhandelingen voor het energieakkoord stelde ondernemingsorganisatie vno-ncw als voorwaarde dat energie niets meer zou mogen kosten voor de zware industrie. In het akkoord is dat gelukt. ( dus stelt dit akkoord niets voor ) De zware industrie moet door Europa worden aangepakt. Hier spreekt Jan Rotmans zichzelf tegen, want erna zegt hij dat Duisland wél de zware industrie aanpakt.

Jan Rotmans lijkt in dienst van de zware industrie te zijn.