Energieopslag.Bijdrage van 26 Maart 2015
Voortgaande op wat hieronder staat.
Opslag van energie wordt met een stroomkabel naar zuid-europa overbodig.
Bovendien zou de opslag van energie helemaal niet moeilijk zijn.
Water warm maken en warm houden doen we al decennia in boilers in het keukenkastje.
Wie dus teveel stroom opwekt en te goedkoop moet terugleveren kan nu al een flinke boiler installeren.
Water op hoogte brengen en dan weer naar beneden laten stromen doen we al eeuwen.
Met het naar beneden laten lopen komt de energie weer vrij.
Het kan dus al en helemaal niet duur.
Om het nog gemakkelijker te maken zouden nog betere accu's nog mooier zijn,
maar dat wordt net als alles waar minder winst op te maken is tegengewerkt.
Geloof dus nooit websites van bedrijven en de overheid omdat de overheid nu eenmaal voor de ebdrijven zijn en niet voor u en mij.
Lobbyisten doen goed werk in Den Haag en ik zie nog kerncentrales gebouwd worden.
Ja, nieuwe zelfs nog veel grotere kerncentrales.
Ondanks de ramp in Tsjernobyl en Fukushima, ondanks de lekkende kernafvalopslagplaatsen in Duitsland, ondanks scheurtjes en een bijna ramp in België willen ze voor de miljarden winst weer kerncentrales.
Ze geven niets om de komende generaties die opgezadelt zitten met ons kernafval.
Kunnen de komende tientallen generaties het geld opbrengen voor de veilige opslag van het gevaarlijke kernafval?
ZE GEVEN
Niets om de verwoeste natuur bij de winning van uranium.
Niets om de afhankelijkheid van landen met uranium.
Niets om de grote hoeveelheden CO2 bij de winning van uranium.
Niets om de grote hoeveelheden CO2 bij het vervoer van uranium over heel grote afstanden.
Niets om de grote hoeveelheden CO2 bij de bouw van deze enorme kerncentrale.
Niets om de CO2 bij de eeuwenlange opslag van kernafval.
Het is een LEUGEN dat kernenergie CO2 neutraal zou zijn.
Het is een LEUGEN dat opslag van zonne-energie absoluut nodig is.
Het is een LEUGEN dat opslag van energie alleen kan met accu's en dat het duur is of ingewikkeld.
De gewone boiler bestaat al langer dan zonnepanelen en werken prima.
Beetje groter maken en je bent klaar.
Maar er zijn legio manieren om enrgie op te slaan.
Alleen willen lobbyisten en dus rechtse overheden dat niet, want er is niets aan te verdienen.
Sla geen acht op de websites van overheden en bedrijven.
Gebruik zelf je verstand en laat je niets wijsmaken.
Een weldenkend iemand ziet niets in miljarden voor kernenergie!


Gelukkig komen er technieken die in strijd met de overheden wél goed zijn voor burgers.
Het liefst wil ik helemaal geen kabels naar mijn huis en onafhankelijk zijn van de overheid en haar energieboeren en energielobbyisten.
Tesla batterijen voor de burger

De burger onafhankelijk van haar eigen dubieuze overheid en al helemaal van Poetin of landen met uranium.
Het kan nog even duren ( met tegenwerking van overheden... héél lang ) dus voorlopig moeten we het doen met een flinke boiler als we te weinig voor teruggeleverde stroom krijgen.
Die boiler slaat energie op met door onszelf opgewekte stroom, dus 'gratis'
Bijdrage van 26 Maart 2015
Energieopslag, zo wil men ons doen geloven is héél moeilijk en zonder opslag van energie uit zonnepanelen moeten wij windmolenparken of zelfs kerncentrales bouwen.
Zelf wek ik in zeven van de twaalf maanden mijn eigen stroom op en heb dan geen opslag nodig.
Met een stroomkabel naar Spanje, Portugal, Griekenland, Italië en zuid-Frankrijk zouden we ook de resterende vijf maanden geen opslag nodig hebben.
De overheid en andere overheden willen helemaal niet dat u en ik onszelf redden en er niets meer te verdienen is voor hun vriendjes aan onze energiebehoefte. Lobbyisten pleiten voor de voor hen meer winstgevende subsidies op hun windmolens en ze asen zelfs op overheidsgelden voor kerncentrales.
Zogenaamd goedkope stroom ( wij betalen de bouw en een groot deel van de onkosten ) van kerncentrales kan hen miljarden opleveren.

In andere rubrieken op deze website betoog ik dat de overheid alles doet om zonnepanelen en energie van de zon tegen te houden.
Miljarden subsidie aan concurrent windenergie maakt zonnestroom minder rendabel.
Zwaarder belasten van CO2 krijgt de handen niet op elkaar in door met name door rechts geregeerd Europa.
Goekope stroom uit kolen schaadt het rendement van zonnestroom.
Stroomkabels vanuit Zuid Europa staan nergens op het programma.
Met zulke stroomkabels zouden we ook in de VIJF maanden dat de zon te weinig levert in Nederland stroom genoeg van de zon kunnen krijgen.
Ze willen zelfs het rendement van zonnepanelen beperken door slimme meters, waarmee immers prijsdifferentiatie mogelijk wordt.
Je krijgt overdag maar 7 cent voor je stroom en 's avonds betaal je 21 cent.
Je krijgt in de zomer maar 7 cent en je betaalt in de winter 21 cent.
Allemaal maatregelen waarmee ze zonnestroom willen tegenhouden.
Over zonnestroom van eigen dak betaal je geen BTW.
Op zonnepanelen op uw en mijn dak verdienen speculanten ( de lobbyisten voor windmolens en kerncentrales ) NIETS.

De overheid doet zelfs graag alsof zonnepanelen hen geld kosten.
Ik kreeg echter geen subsidie en ik betaalde gewoon BTW op de aanschaf.
Het kost de overheid NIETS! ze kregen zelfs BTW.
Maarrrr... ze willen het rendement op MIJN zonnepanelen inpikken!
Ze willen graag doen alsof het niet innen van BTW op door MIJ opgewekte stroom hen geld KOST.
Niet kunnen innen, kost NIETS... het levert minder op!
Dat is wat héél anders dan dat het je geld kost.

Ze doen dus alles om zonnestroom tegen te houden!
Dus beweren ze ook dat energieopslag héél moeilijk is.
Wie een boiler thuis heeft doet al decennia aan energieopslag.
Nee, ik bedoel geen zonneboiler, die bestaat veel korter.
Ik bedoel een ouderwetse boiler, die slaat warmte op.
Als je met zonnepanelen water warm maakt en warmteverlies tegengaat slaat energie op.
Energieopslag is dus helemaal niet moeilijk en hoeft helemaal niet nog uitgevonden worden.
Ook kun je met zonnestroom water in watertorens pompen en zo energie opslaan.
Door het water later weer naar onderen te laten stromen komt die energie weer vrij.
Opslag van energie is helemaal niet moeilijk, alleen ongewebst als je windmolens en liefts ze;fs kerncentrales wilt bouwen.
Maar er is meer te verdienen door rijken en speculanten aan windmolens en helemaal aan nieuwe kerncentrales.
Wie een dagje besteed aan surfen op internet naar websites over energie zal legio websites vinden met de grootste onzin verhalen over smerige energie en kernenergie.
Het gaat over miljarden die ze graag zouden willen verdienen, dus ze maken tig websites die u en mij moeten hersenspoelen.
Het gaat om miljarden dus heel veel mensen worden omgekocht om hun mening te veranderen in een voor hen meer winstgevende mening.
Je ziet dan ook bekende namen die plots vóór kernenergie zijn of op zijn minst tegen zonnepanelen.StandPunten.net