Europese Unie.
De EU is een grotere bedreiging voor onze democratie dan terroristen!
Hoeveel is uw stem, de stem van het volk nog waard bij de EU?
Hoe meer macht naar de EU gaat, hoe minder uw stem, de stem van het volk nog invloed heeft.
Hoe meer EU, hoe minder democratie.
Uit de EU stappen kost geld, maar de democratie redden is elke cent waard!
De EU bestaat niet al 70 jaar, maar pas sinds 1993.
De EU heeft niet gezorgd voor vrede en stabiliteit, maar juist voor onrust en volksopstanden.
De EU zorgt niet voor sollidariteit maar voor verdeeldheid tussen landen,
tussen burgers en hun politieke leiders.
De EU heeft niet gezorgd voor welvaart, maar voor werkloosheid en geldontwaarding.
De EU heeft gezorgd voor economische groei die alleen goed is voor multinationals en slecht voor burgers.
Neoliberale economische groei is ook groei van armoede en
afname van sociale voorzieningen, afname van gezondheidszorg.
Economische groei door geld in de economie te pompen is geen economische groei!
Geld is vrijwel niets waard, je moet bijna betalen als je spaargeld hebt, dan is er geen ECHTE economische groei.
Met ECHTE economische groei is er veel behoefte aan geld en krijg je rente.
Deze nep-economische groei wordt betaald door minder politie en justitie, minder sociale voorzieningen en minder gezondheidszorg.
Na tehuizen voor geestelijk gestoorden, tehuizen voor ouderen en gevangenissen zullen ze ziekenhuizen sluiten.
De AOW verhogen bracht 12 miljard op en al eerder werd de leeftijd waarop je bijstand krijgt verhoogd tot 26 jaar.
Alles om geld te krijgen... graaien, graaien, graaien en afbreken, afbreken en afbreken.
Intussen doen alsof we al 50 jaar economische groei hebben.
Maar we breken alles af wat tot de jaren 70 werd opgebouwd.
Al eerder was er sprake van om de rechtsgang voor gewone burgers te beperken om geld voor de overheid te krijgen.
Alles om geld vrij te maken voor zogenaamde economische groei.
Zo hollen we van de ene naar de andere crisis, wat uiteindelijk weer zal leiden tot opstanden in Griekenland, Spanje en andere landen, zoals we al eerder zagen.
Het is zeer goed denkbaar dat dit zal leiden tot oorlog.
De EU is een grotere bedreiging voor de vrede dan terrorisme.
We kunnen beter de EU in vredestijd ontmantelen dan te wachten op opstanden en misschien zelfs oorlog.
Eerst viel de Sovjet Unie, nu nog de Europese Unie
Er was niets mis met de EEG / Europese Economische Gemeenschap
opgericht op 1 januari 1958
samen met losse verdragen tussen landen,
zoals we verdragen hebben met landen over de hele wereld.
We willen onze democratie terug!
Bijdrage van 11 Maart 2017
Her en der wijs ik al op de vele leugens die eurofielen gebruiken om de EU te verdedigen.
Jesse Feras Klaver van GroenLinks gebruikt ook die leugens en dankzij hen kan ik ze nog eens op een rijtje zetten.
GroenLinks standpunt over de EU

Allereerst wil ik benadrukken dat de EU pas op 1 November 1993 werd opgericht.
Dus NIET in 1945!

Groenlinks beweert hier dat we zonder de EU grote, grensoverschrijdende problemen niet kunnen aanpakken.
Banken, vervuilde rivieren, vluchtelingen, klimaat- en energiebeleid kan alleen met de EU

Wat een BULLSHIT!
Hoe deden we dat dan voor 1993?


Dat kan en kon prima zonder EU, met verdragen en afspraken zoals we al decennia VOOR de EU deden.
Nederland verdient een goede boterham aan de Europese Unie zegt GroenLinks en ze zijn al de miljarden aan steun aan andere landen vergeten.

Voor handel met buurlanden heb je geen EU nodig!!!


Zeventig jaar vrede door de EU?

Wat een BULLSHIT!
De EU werd pas op 1 November 1993 opgericht.
LEUGENS, LEUGENS, LEUGENS


Met 70 jaar vrede heeft de EU helemaal NIETS te maken.
Jesse Feras Klaver:"Een Europa dat blijft investeren in natuur en met een groene economie nieuwe banen creŽert. Een Europa dat oorlogsvluchtelingen menswaardig opvangt."
Hoe krijgt Jesse Feras Klaver zoveel onzin in 1 zin?
Het tegenovergestelde zien we al sinds de oprichting in 1993 ( niet 1945 )

Jesse Feras Klaver:"De EU is de enige internationale organisatie met een direct gekozen parlement, het Europees Parlement."
Direct gekozen?
Waar heeft Jesse Feras Klaver het over?
We kunnen helemaal NOOIT stemmen op de partijen die in dat parlement zitten!
We kunnen NOOIT iemand op welke positie dan ook kiezen.
We stemmen op een Nederlandse partij die je niet weervind in Brussel.
Onze politici hebben een piep klein stemmetje in Europa,
Het Europees Parlement bestaat uit 751 leden en wij hebben maar 26 daarvan.
Die 26, nog geen 4% van het totaal, gaan dan op in Europese Fracties.
Je stemt op a en die gaan dan samen met f,g,j,o en x
Je stem is wel hťťl erg verwaterd.
De Nederlandse burger heeft NIETS in te brengen in de EU
De EU is een grotere bedreiging voor onze democratie dan terrorisme.
Via de EU komen multinationals aan de amcht en slepen straks europese staten voor de rechter.
Multinationals willen niets weten van natuur, milieu en mensenrechten.

Jesse Feras Klaver leeft in een droomwereld of is knettergek!
Als we niet oppassen kunnen we niet eens meer uit de EU stappen.
Dus niet te lang wachten!
NEXIT
voor het te laat is!
en het echt niet meer kan
Bijdrage van 9 Februari 2017
Vanmorgen was Alexander Pechtold van D66 bij 'Goedemorgen Nederland' van WNL
Elke morgen een rechtse omroep en dan ook nog op zondagmorgen. Je zou denken dat er steeds meer rijken zijn met zoveel rechts.
De sociale voorzieningen worden afgebroken en de armoede stijgt.
Echt vaste banen zijn er niet meer en we leven van toeslagen in plaats van wat je verdiend.
Toeslagen zijn bijstandsuitkeingen die nodig zijn omdat lonen te laag zijn.
We geven de vluchtelingen en de moslims de schuld.
Net als bijna 100 jaar geleden de joden de schuld kregen voor de armoede in Duitsland.
Maar er zijn maar duizenden vluchtelingen en zij hebben amper invloed op onze maatschappij.
De neoliberalen die sinds 1994 aan de macht zijn, zijn de schuldigen.
CDA, PvdA, VVD, PVV, GroenLinks, CU en SGP zijn de neoliberlen die in het kabinet zaten
of ze steunden dat meoliberaal kabinet door akkoorden of door op hun wetten te stemmen.
Het CDA stemde 94% op de plannen van VVD + PvdA

Ik dwaal af door boosheid.
Alexander Pechtold zat dus bij de rechtse omroep WNL en prees weer eens de Europese UNie aan.
Alsof we voor de EU in 1993 geenvrede hadden.
Alsof we voor 1993 geen handel dreven en samenwerkten met andere europese landen.

Na de Sovjet Unie is het tijd dat de Europese Unie gaat vallen!


Je kunt geen akkoorden sluiten met 27 landen en dan ervan uitgaan dat ze goed zijn voor Nederland!
Nederland kan beter zelf akkoorden sluiten. <
Wel kun je akkoorden sluiten als EU die goed zijn voor multinationals.
Maar multinationals geven NIETS om u en mij en om het milieu of wat dan ook!

De zeggenschap van Nederlandse partijen in Brussel is miniem en
de kans dat maatregelen en akkoorden geod zijn voor Nederland zijn ook miniem.

Nederlandse partijen hebben amper zeggingsschap, laat staan de Nederlandse burger!

De EU kost ons onze democratie!
Stem dus sowieso NIET op eurofiele D66!
Bijdrage van 24 Juni 2016
De Britten stappen uit de Europese Unie!!!
Zij kunnen vanaf nu 23 Juni vieren als onafhankelijksheidsdag.
In de EU hadden ze minder dan 10% zeggenschap, nu weer 100%
Een grote overwinning voor de democratie!
Ze hoeven geen bijdrage meer te betalen aan de EU
Ze hoeven zich niet meer te houden aan Brusselse regeltjes en Brusselse bemoeizucht.
Ze kunnen nu verdragen sluiten die goed zijn voor Groot Brittannië
Ze kunnen nu weer zelf regeren en proberen het volk te vertegenwoordigen.
Groot Brittannië is weer een soevereine staat.
Ook krijgen de burgers weer een eigen brits paspoort.
June 23 'Õndependense day'


De EU was en is goed voor multinationals ( ook amerikaanse ) en slecht voor burgers, boeren en kleine bedrijven.
Met TTIP geven we de macht over van politici naar multinationals.
Natuurlijk gaat TTIP niet door, maar een paar verdragen vervangen TTIP en dat werkt dan net zo goed. ( slecht )
Normaal ben ik het grotendeels eens met het gedachtengoed van de Socialistische Partij,
maar zij geloven nog altijd dat de EU te veranderen is.
De Europese Unie is niet meer te veranderen en de enige weg om van dit kankergezwel af te komen is een Nexit.
Er zal geen referendum komen in Nederland, de anti democratische partij... de VVD zal dat tegenhouden.
De enige weg naar een Nexit zijn de verkiezingen volgend jaar.
Ik ben een fel tegenstander van de radicale VVD... de PVV,
maar als de PVV de enige partij blijft die voor uit de EU vertrekken is, stem ik PVV.
Na een Nexit stem ik wel weer normaal op de SPTweede bijdrage van 14 Juni 2016
Hieronder leg ik uit dat o.a. het CPB met leugens komt nu er een Brexit dreigt.
Waarom komen ze met die leugens?
Ze vrezen dat na Groot-Brittannië ook de Nederlandse burger haar democratie en de soevereiniteit van Nederland terug wil.
Met een Brexit en een Nexit kunnen we weer zelfstandig met Groot-Brittannië verdragen afsluiten die beter zijn voor Nederland.
Europese verdragen voor en tussen alle aangesloten landen zijn per definitie helemaal niet goed voor de Europese burger, maar alleen goed voor de multinationals en grote bedrijven.
Multinationals uit met name Amerika en die grote bedrijven kunnen ook staatsbedrijven zijn.
Economische groei is per definitie slecht voor burgers en milieu.
Economische groei is met name goed voor multinationals en grote bedrijven.
De EU is met name goed voor multinationals en grote bedrijven en helemaal met TTIP of verdragen die in de plaats van TTIP zullen komen.
TTIP komt er niet, maar vervangende verdragen zullen precies hetzelfde bewerkstelligen.
De enige weg om de toenemende macht van multinationals tegen te houden is het einde van de EU.
De enige weg om onze democratie en onze soevereiniteit terug te krijgen is het einde van de EU.
Na een Brexit dus een Nexit en daarna een...Bijdrage van 14 Juni 2016
Op 23 Juni mogen de britten stemmen voor een Brexit.
Over het lidmaatschap van Groot-Brittannië van de Europese Unie.
Net als toen we in Nederland mochten stemmen over een Europese Grondwet komen de voostanders weer met leugens.
De hele Europese Unie is gebouwd op leugens.
Leugens bij de oprichting, leugens bij het toelaten van landen en nu leugens bij het mogelijk verlaten van landen.
Leugens, leugens, leugens.
Zo doen voorstanders graag alsof de EU al 70 jaar zorgt voor vrede, terwijl de EU pas 18 jaar bestaat.
De EU kreeg de Nobelprijs voor de vrede in 2012, dus vlak na de oprichting, maar ze deden alsof de EU al sinds 1945 bestaat.
Je rijnste volksverlakkerij.
Nu Groot-Brittannië uit de EU kan stappen en misschien daarna andere landen komen ze weer met de ene leugen na de andere.
Brexit kost Nederland 10 miljard euro volgens CPB
Het CPB doet dan alsof Nederland minder handel zal gaan drijven met de UK, maar waarom zouden we?
We drijven zelfs handel met landen buiten Europa, die uiteraard ook geen lid zijn van de EU.
Een grove leugen dus!!!
Tot 1993 was er geen EU en tot 1993 ging het zelfs beter dan erna.
We sluiten nieuwe verdragen met Groot-Brittannië zoals we tot 1993 ook verdragen hadden met Groot-Brittannië en nog steeds honderden verdragen hebben met landen buiten Europa.
Het CPB oppert dat de invoertarieven zullen stijgen... hoe komen ze erbij?
We sluiten verdragen met honderden landen en na een Brexit sluiten we een nieuw verdrag af met Groot-Brittannië
Of bij een nieuw verdrag de invoertarieven hoger zullen zijn, valt nog maar te bezien.
Er kan ook een verdrag komen met lagere invoertarieven.
Het CPB doet dus duidelijk aan stemmingmakerij en denkt dat de tegenwoordige burgers dom genoeg zijn om hen te geloven.
Ook over eisen aan producten onderhandelen we dan met Groot-Brittannië zoals we ook onderhandelen met honderden landen buiten Europa.
Wij sluiten verdragen met honderden landen en de meeste landen liggen niet in Europa, laat staan dat ze lid zijn van Europa.
Of Groot-Brittannië nu in of buiten de EU zit maakt dus weinig verschil.
We sluiten gewoon nieuwe verdragen zoals we er honderden afsluiten met honderden landen.
Een Brexit kan zelfs heel goed uitpakken en zorgen voor een beter verdrag met Groot-Brittannië dan nu met een opgedrongen verdrag uit Brussel waar Nederland en Groot-Brittannië beide tegelijk aan vast zitten.
Misschien gaan we wel 10 miljard meer verdienen na een Brexit... het CPB kan het helemaal niet zeggen voordat de nieuwe verdragen er zijn.
Het CPB doet alsof we dan tot 2030 geen verdrag met Groot-Brittannië hebben en dat getuigd van je reinste volksverlakkerij.
Na een Brexit krijgt Groot-Brittannië haar soevereiniteit terug en Nederland gun ik datzelfde.

Al die leugen wijzen er alleen op dat ze de waarheid willen verbergen.
De waarheid is dat Europese landen steeds minder te zeggen krijgen.
De waarheid is dus dat de Europese burger in hoge snelheid hun democratie verliezen.
De waarheid is dat multinationals meer te zeggen hebben in de EU dan landen.
Met name Amerikaanse Multinationals gaan hier de dienst uitmaken.
Economische groei is slecht voor burgers en milieu en alleen goed voor multinationals.
Al die leugen wijzen er alleen op dat ze de waarheid willen verbergen.
Ook doen ze graag alsof je zonder EU geen handel kunt hebben met Europese landen.
Handel met andere Europese landen gaat net zo eenvoudig als met landen overal ter wereld.
De EU bestaat niet al 70 jaar, maar pas sinds 1993.
De EU heeft niet gezorgd voor welvaart, maar voor werkloosheid en geldontwaarding.
De EU heeft niet gezorgd voor vrede en stabiliteit, maar juist voor onrust en volksopstanden.
De EU zorgt niet voor sollidariteit maar voor verdeeldheid tussen landen, tussen burgers en hun leiders.
De EU is een grotere bedreiging voor de vrede dan terrorisme.Bijdrage van 10 Mei 2016
Bijna de helft van de Europeanen wil referendum over Europa
In acht landen ( België , Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Polen, Italië , Spanje en Zweden ) is een enquête uitgevoerd en een kwart van de mensen wil uit de EU.
In Frankrijk wil zelfs 40% uit de EU.
29% van de Belgen stemmen om de Europese Unie te verlaten ďBelxitĒ
48% van de Italianen zou er voor een uitstap stemmen.
Voor een referendum over de EU is 45%

Zelfs zonder ondertekenen van het verdrag met Oekraïne zat Nedderland vast aan 75% van dat verdrag.
Nederland had dus maar weinig inbreng, zelfs de tweede kamer had nooit inspraak.
Toen zag ik dat de soevereiniteit van Nederland wel erg ver te zoeken is.
Ook de democratie in Nederland werd aan de kant geschoven.
Datzelfde wil men gaan doen met Canada en het veel machtigere America... CETA, TTIP met ISDS.
We geven de macht over aan multinationals en die willen aleen geld, dus winst maken zonder te letten op dier en welzijn.
Het liefst willen multinationals landen voor de rechter slepen als een land maatregelen treft dat hun winst zal beperken... zoals gaswinning beperken, milieuregels tegen schaliegas, hoger minimumloon, stoffen verbieden, enzofoort.
Ons parlement heeft geen inbreng en al zou ze inbreng hebben, dan is Nederland een flutlandje met nog minder belangrijke partijtjes die in Europa niets te zeggen hebben.
Hieronder staat een rekensommetje over hoeveel zeggenschap CDA, VVD en PvdA hebben in Europa... vrijwel NIKS!
De EU is een grotere bedreiging voor onze democratie dan terrorisme!

Kunt u zich de leugens en bedreigingen nog herinneren die politici van CDA, VVD en PvdA uitten om ons voor de Europese grondwet te laten stemmen?
Oorlog, faillisementen, hongersnood, explosie van werkloosheid, enzovoort.
We stemden massaal tegen en al die rampen bleken loze bedreigingen en leugens.
In Engeland komt een referendum over het uittreden uit de EU.
David Cameron;"Brexit could trigger World War Three"... die vent is KNETTERGEK!
Voorstanders van de EU, doen graag alsof de EU er al was sinds 1945 en voor vrede heeft gezorgd,
maar de EU is er pas sinds 1993
Voor 1993 ging alles prima ZONDER EU!
Sinds de EU gaat het zelfs veel slechter!
Na Frankrijk komen nu ook de hooivorken in Duitsland tevoorschijn
Duizenden op de been in Belgie en Duitsland tegen TTIP
Protesten tegen assielcentra in Duitsland
Gewelddadig protest in Frankfurt tegen Europese Centrale Bank
Zij protesteren tegen het "verarmingsbeleid dat heel Europa treft" en waarvoor zij de ECB medeverantwoordelijk houden.
Duitsland, Frankrijk en wie zag niet de opstanden in Griekenland, Italië, Portugal en Spanje TEGEN EU maatregelen?
Tegen TTIP, CETA, ISDS, vluchtelingen, bezuinigingen, enzovoort.
Allemaal maatregelen uit Brussel, van de Europese Unie.
De EU bracht veel onrust en de EU kan leiden tot oorlog!!!
De EU is een veel grotere bedreiging voor de vrede dan het handje vol terroristen in Parijs en Brussel.
Sowieso is de EU een grotere bedreiging voor onze democratie, samenleving en manier van leven dan terrorisme.
De verdragen van de EU richten grotere schade aan dan de bomaanslagen in Parijs en Brussel.
De grotere armoede in bijvoorbeeld Griekenland door EU-maatregelen vergt ook veel meer doden dan die aanslagen.
TTIP, CETA en ISDS kunnen gaan zorgen voor oorlogen!
Landen verplichten tot opname van vluchtelingen en hen anders zware boetes opleggen kan leiden tot oorlog.
Over een aantal jaar is uit de EU stappen niet meer zo eenvoudig als nu en dat kan ook leiden tot oorlog.
De Europese Unie is veruit het grootste gevaar voor vrede.
De Europese Unie kan leiden tot oorlog tussen leden en misschien zelfs tot een oorlog tussen Amerika en Europa.
De EU is er niet voor u en mij, maar voor amerikaanse multinationals en met verdragen geven we de macht aan hen over.

Nederland verliest steeds meer haar soevereiniteit en democratie van haar volk.
In de EU blijven is landverraad!
Uit de EU stappen zolang het nog kan!
Uit de EU stappen zal de komende jaren snel onmogelijk gemaakt worden!
Bijdrage van 3 Mei 2016
Dit vinden partijen van de europese unie
Partijen doen in dit artikel alsof ze de europese unie kunnen veranderen.
We blijven in de Europese Unie en we veranderen die.... Hahahahahaha!
Ze hebben helemaal niets te zeggen en ze kunnen helemaal niets veranderen, we kunnen alleen nog naar de nooduitgang.
Hieronder leg ik uit hoe weinig een land te zeggen heeft in de EU.
In de EU blijven is landverraad!
Hoe weinig een politieke partij van een land te zeggen heeft, laat staan dat een burger ook maar enige inspraak heeft.
De Europese Unie vermoord de democratie!
Een Nederlandse partij heeft bijna niets in te brengen in Brussel!
Als een Nederlandse partij opperd dat ze de Europese Unie willen veranderen, liegen ze!
Want ze weten dat ze amper invloed hebben!
D66 is de grootste voorstander van de Europese Unie.
Valt het u ook op dat partijen met een D van democratie in de naam, antidemocratische partijen zijn?
De grootste voorstanders van de EU hebben een D in de naam en zijn anti democratie.
D66, VVD, CDA allemaal eurofielen, maar D66 is de grootste anti democratische partij.
De EU moet meer te vertellen krijgen zegt D66 zelfs!
Veto's van landen moeten worden afgeschaft.
Europese burgers moeten belasting gaan betalen aan de EU.
Democratie? Nee, de macht naar multinationals die van de europese burgers een multinationaal soepje maken om flink uit te buiten.
Goed voor economische groei roepen CDA, PvdA, VVD en D66 dan.
D66 wil dus duidelijk een U.S.E. en zo weinig mogelijk zeggenschap van landen, laat staan van burgers.
Met TTIP, CETA en ISDS hebben landelijke regeringen helemaal niets meer te zeggen en die kunnen we dus opdoeken.
Het enige goede daaraan is natuurlijk dat we af zijn van D66
Elk nadeel heb zijn voordeel.

De VVD is eigenlijk erg voor de EU, voor handel, voor multinationals, maar om PVV kiezers te winnen doen ze alsof ze een beetje tegen de EU zijn.
De VVD is ook tegen referenda, want ze weten donders goed dat het volk tegen de EU is!
De VVD is een antidemocratische partij.
Maar bij verkiezingen heeft de VVD het volk nodig, nou ja... hun stem en erna doen ze wat ze willen of beter nog... ze laten multinationals doen wat ze willen.
De VVD doet alsof ze tegen de EU zijn en doen alsof ze iets te zeggen hebben in Brussel om de EU en hun macht kleiner te maken.
De VVD kan helemaal niets aan de EU veranderen, Nederland is maar een klein landje en de VVD een nog kleiner radertje in de EU molen die de democratie vermaalt tot een multinationaal papje voor multinationals.
Bovendien zijn ze eigenlijk voor nog minder democratie en nog meer macht weggeven, want ze zijn voor TTIP, CETA en ISDS.
Ze liegen dus dat ze barsten om uw stem te krijgen.
Uit de EU is het enige wat nu nog kan.
De Pvda doet ook alsof ze wat kunnen veranderen en ze weten dat dat niet zo is en wij burgers noemen dat liegen.
De PvdA is ook voor TTIP, CETA en ISDS en dus minder democratie en macht voor het Nederlandse parlement, kiezer en burger.
De SP wil ook van alles, maar ze zouden beter kunnen kiezen voor een simpel... ERUIT!!!
Maar de SP is WEL TEGEN TTIP, CETA en ISDS en voor behoud van dat beetje democratie.
Erin blijven betekend onder de voet gelopen worden door de EU molen die onze democratie vermaalt tot een multinationaal papje voor multinationals.
In de EU blijven is landverraad!
Noorwegen doet het prima zonder EU en zij hebben meer democratie dan wij.
De PVV is helemaal niet mijn partij, want hun linkse partijpunten geloof ik niet. Wilders was 15 jaar VVD-er, hij kan nooit zijn gehersenspoelt tot een SP-er. Maarrr... als ik zeker wist dat Nederland met de PVV uit de EU molen kon stappen, zou ik PVV stemmen.
Het CDA heeft hetzelfde leugenverhaal als de anderen... zij willen u en mij ook laten geloven dat zij de EU kunnen veranderen en willen alleen uw stem. Het CDA is ook voor TTIP, CETA en ISDS en dus minder macht voor Nederland, ons parlement en onze democratie. ChristenUnie/SGP, zie de andere leugenaars hierboven... ze kunnen niets veranderen als kleine partijtjes uit een klein landje.
GroenLinks, dezelfde leugens en een heel grote voorstander voor het afschaffen van onze democratie. Ze hebben het erover dat de EU welvaart heeft gebracht... welke welvaart? Er is meer werkloosheid dan ook en dankzij GroenLinks is de ww-duur verkort met een jaar in ruil voor het Kunduz akkoord. Ook is er meer armoede dan ooit, tehuizen zijn afgebroken en we hebben geen sociale werkplaatsen meer en geen bijzonder onderwijs. Ook hebben we geen ziekenfonds meer. GroenLinks heeft trouwens driftig geholpen aan die afbraak, samen met de PvdA ( hun billenmaatje ) Vergeten hoeveel miljarden we hebben betaald aan banken om Griekenland te redden? Hoeveel moeten we de komende jaren nog betalen? Om de welvaart moeten we helemaal uit de EU. GroenLinks is helemaal haar verstand kwijt.
PvdD, net als alle anderen, geneuzel en eigenlijk leugens, want als je iets zegt dat je niet kan waarmaken is dat ook een leugen.
50PLUS, zie hierboven.


Bijdrage van 30 April 2016
De Europese Unie komt almaar met domme voorschriften en eisen aan landen.
Nee, gloeilampen verbieden lost niets op, want ze gebruiken amper stroom.
Zware stofzuigers evenmin.
Peletkachels met subsidie in alle europese landen.
In Frankrijk krijg je 25% korting op de aanschaf.
In hout zit CO2 en als je dat hout verbrand komt die CO2 vrij.
Er komt niet meer CO2, dus is het volgens de Europese Unie... CO2 neutraal, dus regenwouden verbranden is ook CO2 neutraal???
Stelletje idioten!!!
Zo is biobrandstof netzomin CO2 neutraal en goed voor het milieu.
Zonnepanelen zijn het beste voor een duurzaam Nederland.
Maar er gaan altijd maar miljoenen naar burgers met zonnepanelen en miljarden naar boeren, bedrijven en gemeenten voor windmolens, maar vooral naar heel dure manieren van energieopwekken.
Blijkbaar vinden ze alles beter dan naar zonnepanelen, want die zijn de echte bedreiging voor hun vriendjes de energieboeren.
Burgers die ook energieleverancier worden, dat kost hen miljarden.
Energieboeren hebben blijkbaar aandelen CDA, VVD en PvdA of CDA, VVD en PvdA hebben aandelen energieboeren.

De Europese Unie kwam ook met Europese regels voor schoolmelk en schoolfruit.
Een nieuwe enorme bureaucratie staat ons te wachten met heel veel dure banen voor hun familie en vrienden.
Daarnaast worden de deelnemende scholen verplicht om reclame voor de Europese Unie bij de kindertjes te maken.
Met hersenspoelen kun je niet jong genoeg beginnen.


Vervolg van de bijdrage van 26 April 2016
Hieronder kom ik tot de conclusie dat we kost wat kost onze democratie moeten redden en uit de EU stappen!
Ik hoop dan ook dat Engeland uit de EU stapt.
Sowieso raar dat we EU landen hebben zonder euro.
Wie niet goed genoeg is voor de euro, zou dat ook niet moeten zijn voor de EU.
Engeland zou goed genoeg zijn voor de euro, maar wou hem niet.
Alle andere landen zonder euro horen niet in de EU.
Geen euro, geen EU-lid.
Graag een brexit dus.
Engeland betaald ook minder dan de andere leden van de EU en vaak bedingen ze andere regels.
Er is geen één EU, maar een verzameling verschillende clubjes en uitzonderingen daarop.
Je hebt een clubje met de euro en zonder de euro, clubjes met afspraken en bedongen voordelen, je hebt de noordelijke rijkere landen en de zuidelijke armere landen die schulden hebben bij banken in de noordelijke landen. Je hebt landen die streven naar één super staat en landen die dat absoluut niet willen.
Eigenlijk een zooitje, maar voor de handel, voor de multinationals is het één gebied waar ze zo weinig mogelijk regels en belastingen willen met landen die hen zo weinig mogelijk kunnen tegenwerken.
Verdragen sluiten met de EU en de aparte landen, laat staan de burgers, hebben er weinig over te zeggen.
De EU is en was nooit een unie van volkeren, van burgers, maar een unie van landen met grondstoffen en arbeidskrachten.
De EU moet zorgen voor hogere winsten voor banken, grote bedrijven en multinationals en dat gaat juist meestal ten koste van burgers.
Burgers, sociale voorzieningen, tehuizen, uitkeringen, rechtshulp, zorg, enzovoort zjn allemaal winstbeperkend... weg ermee.
De grootste belanghebbende bij de EU hebben niets met landen en hen maakt het niet uit of ze winst maken uit Engeland, Nederland, Europa of Azië
Ze vinden al die landen alleen maar lastig en ze willen gewoon goedkoop toegang tot grondstoffen, energie en arbeid.
Bovendien willen ze geen belastingen betalen, dus weg met al die voorzieningen voor mensen waar ze niets aan hebben.... zieken en ouderen.
De EU is er voor grotere winsten, de handel, economische groei.
Voor de zoveelste keer... handel en economische groei is NIET goed voor u!
Want voor handel en economsiche groei heb je liever geen uitkeringen, zorg en sociale voorzieningen.

Sterker nog!!!
De EU is er vooral voor bedrijven in Amerika en dan met name voor de multinationals.
Het vervolg van de EU is TTIP en CETA!
Dan is de EU pas compleet!
Multinationals krijgen wereldomvattende macht en democratie bestaat niet meer.
Multinationals slepen met CETA regeringen voor de rechter ( commissie met collega's ) als ze het milieu of burgers willen beschermen ten koste van hun winsten.
Gaswinning beperken om burgers te beschermen? Dan eisen zij schadevergoeding van onze regering bij een commissie die zij hebben benoed.
Lilianne Ploumen van de PvdA notabene zei doodleuk dat TTIP goed zou zijn voor Nederlandse bedrijven.... hahahahaha!
Amerikaanse bedrijven pikken meer in Nederland dan dat wij ooit kunnen verdienen in Amerika.
Obama was eerst in Engeland voor TTIP en CETA en om namens multinationals en hun winsten te pleiten tegen een brexit.
Daarna was Obama in Duitsland bij Merkel om TTIP en CETA te promoten voor meer macht voor multinationals en minder democratie voor de europese burgers.
In Amerika mag je elk product zomaar op de markt zetten en moet de overheid bewijzen dat het schadelijk is voordat het van de markt gehaald wordt.
In Europa mag je alleen onschadelijke producten verkopen en mag een overheid een schadelijk product van de markt halen.
Shell wil nu niet opdraaien voor de gevolgen van de aardbevingen door de gaswinning waar zij miljarden aan verdiend hebben, met CETA hadden zij allang Rutte voor hun tribunaal gedaagd en Nederland had een boete gekregen voor de beperking van aardgaswinning.

De engelsen krijgen nu dezelfde leugens over zich heen als toen Nederland een referendum had over de europese grondwet.
Ondanks alle leugens van de eurofiele partijen, de neoliberalen... CDA, PvdA, GroenLinks, VVD, D66, SGP en EU stemden de Nederlanders met een flinke opkomst TEGEN.
Ze negeerden de democratie en met een nieuw kaftje werd de grondwet ondertekend.
Obama ging langs Engeland om een Brexit te voorkomen.
Waarmee bemoeit Obama zich?
Amerika is geen europees land.
Ja, amerikaanse bedrijven willen een zo breed mogelijke TTIP en CETA en daarmee zoveel mogelijk macht en winst.
Amerikaanse bedrijven hebben meer aan de EU, TTIP en CETA, dan europese burgers!!!
Kleine europese bedrijven en winkels gaan dan op de fles.
EU, TTIP en CETA zijn heel slecht voor de europese burgers en voor onze democratie.
Obama kwam dus om ook een duitje bij te dragen aan alle leugens.
Verdragen met de EU zouden niet meer gelden voor Engeland en nieuwe verdragen zouden 10 jaar duren.
Ja, bullshit!
Bedrijven gaan gewoon door, want handel met Engeland is winst, ook voor amerikaanse bedrijven.
Engeland wil immigranten uit andere EU landen behandelen als tweederangs burgers om zo te ontkomen aan uitkeringen voor hen.
Engeland zou nooit lid worden van een superstaat... USE.
Hiermee hopen ze een brexit te voorkomen.
Laten we duimen voor een brexit en daarna een nexit.

De EU is een grotere bedreiging voor onze democratie dan terroristen!
en met TTIP en CETA is er geen democratie meer.Bijdrage van 26 April 2016
Deze website is gemaakt en wordt bijgehouden door maar één persoon, dus kan het soms even duren voordat sommige rubrieken worden bijgehouden.
Hoe meer EU, hoe minder democratie leg ik hieronder uit.
Eerder was ik nog tegen uit de EU stappen omdat ik dacht dat het te laat en daarom te duur zou zijn.
Maar inmiddels ben ik helemaal om.
Hoe meer EU, hoe minder democratie leg ik hieronder uit.
Dat was mijn conclusie en het is nog steeds waar, maar de strekking is veel ernstiger.

We houden geen democratie over met de EU!!!


De democratie is mij alles waard, dus maakt het niet uit wat het kost.
Grote bedrijven en multinationals krijgen steeds meer macht en dat kost ons onze democratie.
Pas geleden hadden wij een raadgevend referendum over het verdrag met Oekraïne.
Dan kijk ik nog niet eens naar de uitslag!!!
Aan het meeste wat erin staat kan en kon Nederland helemaal niets doen!!!
Over het meeste is beslist in Brussel.
De nederlandse regering had amper zeggenschap over de inhoud, laat staan het nederlandse volk.
Waar is dan de democratie gebleven?
Waar is onze soevereiniteit?
WEG!
Waarvoor gaan we dan nog stemmen volgend jaar?
Marionetten van Brussel.
Hieronder leg ik uit hoeveel een europese burger te zeggen heeft over het europese parlement... 0,0
Het referendum over het verdrag van Oekraïne ging bijna nergens over en was ook nog alleen maar raadgevend.
Dan is het een wonder dat meer dan 30% het nog de moeite vond om te gaan stemmen.
De europese verkiezingen die wel ergens over zouden gaan, trekt amper meer kiezers.
In 1999 haalde de europese verkiezing de 30% niet eens.
Ondanks dat het nergens over ging toch meer dan 30% en ze stemden massaal, 62% tegen.
De altijd regerende ondemocratische neoliberalen CDA, PvdA en VVD doen daar niets mee.
Referenda zijn ons laatste democratische middelen, maar de VVD is tegen referenda, tegen democratie.

Dit verdrag toonde voor mij aan hoe weinig onze regering nog heeft te zeggen.
Laat staan dat het nederlandse volk nog iets had te zeggen over dat verdrag.
We verliezen onze soevereiniteit en onze democratie.


Bijdrage van 26 Maart 2015
Ik ben geen voorstander voor het uit de EU stappen.
Dat is ( helaas ) te duur en te laat.
Maar laten we WEL AFREMMEN! en vooral niet stemmen op ultra eurofiele partijen als VVD, D66, CDA en GroenLinks
Hoe meer EU, hoe minder democratie leg ik hieronder uit.
Al hebben ze de D van Democratie in hun naam, het zijn anti-democratie partijen, net zoals de DDR destijds.
Wij moeten geen DDR willen worden.
DUS AFREMMEN! en dus stemmen op een gezond denkende partij die de EU wil afremmen, zonder fobieŽn... SP
De enige ECHTE linkse partij voor de kleine zelfstandige, arbeiders, werklozen, ouderen, chronisch zieken en kinderen.


Bijdrage van 8 Februari 2015
De Europese Unie zou er goed aan doen door europese kiezers te laten stemmen op europese fracties.
De EU zou haar takenpakket moeten beperken tot grensoverschrijdende zaken als buitenlandse zaken, europese defensie, enz.
Hieronder is ook uitgelegd dat de EU helemaal niets met democratie te maken heeft.
Het Europees Parlement bestaat uit 751 leden en wij kunnen maar stemmen voor 26 daarvan.
Die 26, nog geen 4% van het totaal, gaan dan op in Europese Fracties.
Bijna geen Nederlander weet welke fracties er zijn en naar welke fractie hun stem gaat.
Bovendien is het een unie van landen die maar weinig gemeenschappelijks hebben.
Zelfs de euro hebben ze niet in alle landen.
Elk land zijn eigen buitenlandbeleid, eigen belastingbeleid, enz, enz.
We delen dus de spaarlamp, lichte stofzuigers en de EU beperkt goedkope zonnepanelen uit china en ze
willen ons de verschrikkelijke slimme sluwe meter opdringen.
Christelijke partijen, ook europees, zijn allesbehalve christelijk, maar met name boerenpartijen.
De europese boeren krijgen dan ook enorme bedragen van de EU.

Hoe verder we de EU in worden gedwongen, hoe minder democratie en hoe minder wij te zeggen hebben.
Hoe meer de EU in ons land gaat regelen, hoe minder democratie.
Zoals het nu geregeld is in de EU, ben ik anti-EU.
Ik ben immers vůůr zeggenschap van het volk en vůůr democratie.Bijdrage van 25 Januari 2015
De Europese Unie is gebouwd op alles behalve democratie!
Verkiezingen van de EU zijn allerminst democratisch.
De europese grondwet is ondemocratiesch tot stand gekomen.
De landen die lid zijn, zijn ondemocratisch lid geworden.
De Euro is ondemocratisch ingevoerd.
De europese unie is een gedrocht en heeft niets te maken met de europese burgers.
Verzinsel en product van politieke leiders.
Begonnen als een boereninstelling die vooral draaide om subsidies voor boeren.
Europese boerenpartijen ( zich christelijk noemend ) hebben de EU aan ons opgedrongen.
De EU is ook geen hechte organisatie van landen met dezelfde rechten en plichten.
Je hebt landen met en zonder de euro, dat alleen al is een reden om de EU te zien als een
papieren organisatie zonder veel samenhang.
Behalve de munt, delen ze ook niet dezelfde wetten en zelfs niet hetzelfde buitenland beleid.

We zouden nu moeten gaan doen wat we al vůůr het ontstaan van de EU hadden moeten doen.
Wet en regelgeving zoveel mogelijk met je directe buurlanden moeten afstemmen.
Tol betalen zodra je in een ander EU land komt? wat een waanzin.
Accijns tussen buurlanden op elkaar afstemmen.
Wegenbelasting in de brandstof, eenvoudig en eerlijk.
Als je je auto thuis laat staan en met het OV gaat, zou je niets moeten hoeven te betalen aan wegenbelasting.
Snelheden op wegen aanpassen aan die van de buren.
Vuurwerkregels, wapenwet, enz. aanpassen aan die bij de buren.

Om de democratie die nu totaal ontbreekt te herstellen, zouden we de volgende verkiezingen moeten kunnen stemmen op europese partijen.
Niet op landelijke partijen die dan europees samen weer een andere partij zijn.
Het Europees Parlement bestaat uit 751 leden en wij kunnen maar stemmen voor 26 daarvan.
Die 26, nog geen 4% van het totaal, gaan dan op in Europese Fracties.
Je stemt op a en die gaan dan samen met f,g,j,o en x
Je stem is wel hťťl erg verwaterd.
De volgende keer maar niet meer stemmen.
Ophouden met die onzin en laat ons stemmen op die europese fracties.
Europese fracties die europees stemmen moeten zien te winnen.
Alle landen zoveel mogelijk tegelijk.
Peilingen zijn vanaf een maand voor de verkiezingen verboden.
De uitslag pas bekend maken na stemmen in alle landen.
Maar bestaande LANDELIJKE partijen uit de grootste landen zullen elke verandering tegenhouden.
Zoveel is democratie hen waard.
Zetels Land(en) met dit aantal zetels
96 Duitsland
74 Frankrijk
73 Verenigd Koninkrijk, ItaliŽ
54 Spanje
51 Polen
32 RoemeniŽ
26 Nederland
21 BelgiŽ, Griekenland, Hongarije, Portugal, TsjechiŽ
20 Zweden
18 Oostenrijk
17 Bulgarije
13 Denemarken, Finland, Slowakije
11 Ierland, KroatiŽ, Litouwen
8 SloveniŽ, Letland
6 Cyprus, Estland, Luxemburg, Malta
751 totaal

Daar maken ze ( niet de kiezer ) de volgende fracties van.

Europese Volkspartij 220 EVP met CDA 5 zetels
Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten 191 S&D met PvdA 3 zetels
Europese Conservatieven en Hervormers 70 SGP en ChristenUnie 1 en 1 zetel
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 68 ALDE met VVD en D66 3 en 4 zetels
Europees Unitair Links/Noords Groen Links 52 EUL/NGL met SP en PvdD 2 en 1 zetels
De Groenen/Vrije Europese Alliantie 50 Groenen/EVA met GroenLinks 2 zetels
Europa van Vrijheid en Directe Democratie 48
niet-fractiegebonden leden 52 met PVV 4 zetels
Totaal 751