Euthanasie.
Bijdrage van 11 Juli 2017
De SGP is voor de doodstraf, maar ze is tegen euthanasie.
De SGP die beweerd een christelijke partij te zijn, trekt zich niets aan van het gebod;"Gij zult niet doden"
Maar ze willen het zelfbeschikkingsrecht van mensen met ondraaglijk lijden ontnemen.
De SGP heeft klaarblijkelijk geen compassie voor mensen die ondraaglijk lijden.
Maar de SGP wil wel mensen doden door de doodstraf.
De overheid mag dus wel mensen doden en mensen met ondraaglijk lijden moeten in leven gehouden worden.
Dat noemt zich christelijk?
Religie die gebasseerd is op eeuwen oude normen en waarden hoort niet in de hedendaagse politiek.
Nog even en we krijgen islamitische partijen met hun eeuwen oude normen en waarden.
Bijdrage van 27 Februari 2017
Het spijt me als ik een poos niet aan deze website toekom, daarom soms oude berichten.
Oud CDA-Kamerlid Frans Jozef van der Heijden (78) stapt met echtgenote uit het leven om sterk aangetaste ouderenzorg

Euthanasie van CDA-er om afbraak gezondheidszorg

Het echtpaar uitte in het AD sterke kritiek op de regelgeving voor euthanasie en de achteruitgang van de gezondheidszorg.
Nog niet lang geleden hadden ouderen veelal dezelfde verzorgsters.
Begin 2008 had de SP een spotje met een oude vrouw die zich uitkleedde.
Dan kan ik me net zo goed voor heel Nederland uitkleden.
De kabinetten Balkenende van het CDA bezuinigden zo sterk op de zorg, dat vele ouderen hun vaste verzorgsters verloren.
Ouderen werden dankzij het CDA voortaan verzorgt door vreemden.
Dat is erg!
Dat tast je gevoel van waardigheid aan.
Dat maakt het leven minder zinvol.
Rutte ging met PVV en het CDA op dezelfde voet verder en erna met de PvdA.
Ouderen voelen zich steeds meer een last.
Door het sluiten van tehuizen, zijn ze steeds meer aangewezen op hun kinderen die korter moeten gaan werken om voor hun ouders te zorgen.
Ouderen voelen de last die ze hun kinderen bezorgen.
Met name dochters moeten met hun werk stoppen of korter werken om voor hun ouders te zorgen.
Het is zwaar als je anderen tot last moet zijn.
De afname van zorg, doet de wil om te sterven toenemen.
Door de afname van de zorg die door het CDA is begonnen, moeten we simpele euthanasieregels krijgen.
Ouderen moeten niet gedwongen worden anderen tot last te zijn.
Langleve de marktwerking.
Of we moeten de marktwerking stoppen! Het CDA stoppen! VVD en PvdA stoppen! Het neoliberalisme stoppen!
Stem Nationale Zorgfonds, stem SP.