Geloof, religie


StandPunten.net    


Bijdrage van 18 Januari 2015
In naam van de Koran, maar evengoed en evenveel uit naam van de Bijbel zijn miljoenen mensen vermoord.
Ja, ook uit naam van de christelijke bijbel!
Mensen en dus ook voorgangers van het christelijkie geloof en van de islam roepen op tot het vermoorden van mensen.
Zolang mensen mensen zijn zullen ze mensen volgen die een bepaalde uitleg geven aan de Bijbel of de Koran en oproepen tot haat.
Daarom wil ik pleiten voor het verbannen van de Bijbel n de Koran in de Tweede Kamer.
Dit schrijvende, vlak nadat ik dit schreef googelde ik naar 'Bijbel en Koran in de Tweede Kamer' en
ik ontdekte dat dit al gebeurd is.
Bijbel en Koran uit Tweede Kamer.
Gezien de geschiedenis van Joden en de vervolging van hen door met name katholieken, kun je de bijbel zien als haatzaaiend.
De Islamitische Staat, IS, ISIS of ISIL doet ditzelfde nu met de Koran.
Niet deze boeken zijn slecht, maar wel de voorgangers die met deze boeken oproepen tot haat, moord en doodslag.
Daarom mogen geen van beide boeken leidend zijn bij nieuwe wet en regelgeving.
Tot slechte wetten zijn deze beide boeken ook volledig overbodig.
Omdat gebleken is in de geschiedenis dat deze boeken opzetten tot slachtpartijen en haat,
moeten ook de geloven die daarbij horen uit het parlement geweerd worden.
Daarom wil ik pleien voor een verbod van CDA, CU en SGP!
Niet omdat zij zo bijbelvast of ook maar christelijk zouden zijn,
maar alleen al omdat zij zich christelijk noemen.
Bovendien omdat, als wij hen toestaan, wij ook islamitische partijen niet kunnen weren.
Met een islamistische partij in het parlement kan Geert Wilders helemaal uit de kast komen en nog meer haat zaaien.
Verbod op religieuze partijen en geschriften in het parlement.
Ik zal de valse profeten van het CDA zeker niet missen!
Het CDA is een partij voor de volgers van Mammon en niet van God
Bijdrage van 18 Januari 2015
Eerder vandaag, hieronder, heb ik al geschreven dat er in mijn ogen geen echte christelijke politieke partijen zijn.
Bij de omroepen is de NCRV wel de tegenhanger van CDA, ook bij hen is christendom ver te zoeken.
De Evangelische Omroep / EO kan ik wl accepteren als zijnde christelijk,
alleen mis ik nog een kritisch geluid van de EO over het CDA dat zich onterecht christelijk noemt.
Christenen mogen Gods Naam niet ijdel gebruiken, dat is het derde gebod.
Daar valt wat mij betreft het woord 'Christelijk' ook onder!
Het CDA gebruikt het woord 'Christelijk' zelfs in haar naam en zondigd daarmee tegen het derde gebod!
De generatie vr ons stemde het CDA ongeacht wat ze deden als ze regeerden,
alleen al om die C in haar naam.
Ze waren zo naef dat die C inhield dat ze christelijk waren.
Ik mag hopen dat we nu niet meer kijken naar die C of naar de A van de PvdA
Elke zondag kijk ik naar de EO en vandaag 18 Januari 2015 hadden ze
een moslim in de dienst die bekeerd was tot het christendom.
Het ene geloof dat afgeeft op het andere geloof?
Dat lijkt mij niet de bedoeling van welk geloof dan ook.
Er is maar n God en elk geloof beschouwd die God als haar God en dat mag,
maar ze moeten beseffen dat het dezelfde God is dan waar andere gelovigen in geloven.
Mohammed van de Islam noemde o.a. Christen, Joden en Sabianen 'Mensen van het Boek'
of 'volgelingen van een eerdere openbaring'
Er zijn heel veel doden gevallen door strijd tussen geloven, terwijl ik denk dat elke God
tegen doden van welke mens dan ook is.
Tenzij ze door dat doden van een andere mens iemand kunnen stoppen die aan het doden is.
Waardoor immers het aantal doden beperkt wordt.


Bijdrage van 18 Januari 2015
Met geloof of religie, hierbij bedoel ik alle stromingen waarbij mensen zoeken naar zingeving van hun bestaan en daarbij geloven ze meestal in een hogere macht.
In Nederland is het christendom de voornaamste godsdienst en er zijn politieke partijen en televisieomroepen met het christendom als zogenaamd uitgangspunt.
Zogenaamd, want ik kan daar niets van weervinden in de praktijk.
Om zoveel mogelijk leden en/of kiezers te trekken hebben ze vaak het geloof en christus op de achtergrond geschoven en
om onbekende redenen zijn ze in plaats voor armen voor rijken en bedrijven.
Na vijftig jaar en meer kennis van bijbel en het christelijk geloof weet ik wl waar christendom om draait.
Volgens mij zijn deze partijen verblindt door machtswellust.
Hoewel het CDA de afgelopen vijftig jaar vaak de grootste was en Nederland heeft gevormd,
zijn christelijke normen en waarden bijna niet te vinden.
Armoede in Nederland zou onder bestuur van een werkelijk christelijke partij niet hebben ontstaan en bestaan.
Jezus was meer voor de armen dan voor de rijken en bedrijven.
Hoewel rijkdom in bijbel beslist niet wordt aangemoedigd,
is het CDA met name voor midden-inkomens en vooral voor de allerhoogste inkomens en/of bedrijven.
Boerenbedrijven hebben dan ook vaak CDA verkiezingsborden in hun weiland staan.
Het CDA is met name een boerenpartij en niet zozeer christelijk.
Ook in de EU zijn zulke christelijke partijen goed vertegenwoordigd en
daarom zijn er talrijke gunstige regelingen voor boeren.
Echte christelijke partijen zouden voor de armen moeten zijn en er zou geen armoede bestaan in de rijke landen.
Er zijn tijden geweest, met name voordat de ChristenUnie meeregeerde, dat de ChristenUnie wl opkwam voor de gewone man.
Sinds ze graag meeregeren hebben ze dat pad verlaten en zijn naar CDA, PvdA en VVD toegegroeid.
De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is de partij die vrouwen onderdrukt en vrouwen verbieden wou
zich verkiesbaar te stellen in elk politiek orgaan.
Poetin heeft ons daarop gewezen en sinds toen is het officieel verboden vrouwen te discrimineren.
Poetin:"Partij die vrouwen weigert, zou bij ons ondenkbaar zijn."
CDA, CU en SGP zijn behalve voor boeren en bedrijven en dan voor de hoogste inkomens ook altijd voor kerncentrales geweest.
Ale er iets duivels bestaat, dan is het zeker kernenergie, met kernafval, kernbommen en enorme gebieden die verwoest worden bij de winning van uranium.
Het CDA bediende zich vaak met leugens in preken om meer kerncentrales.
Kernenergie zou ons onafhankelijk maken van andere landen is zo'n grove leugen, sinds wanneer hebben wij uranium?
Kernenergie zou CO2 neutraal zijn, uranium winnen en vervoeren kost enorm veel CO2.
Dan heb je nog het CO2 bij de bouw van de enorm grote kerncentrales, opslagplaatsen voor kernafval en
CO2 bij het vervoer van kernafval.

Kernenergie is duivels
Christendom is er niet voor rijken en bedrijven, ook niet voor boerenbedrijven.
Christenen zijn tegen armoede en tegen vernietiging van de aarde door uraniumwinning,
kernwapens en kernafval.

KernenergieStandPunten.net