Gemeenten en decentralisatie
Iedereen moet zorg krijgen naar mate hij/zij zorg nodig heeft.
Zorg moet niet afhangen van in welke gemeente je woont.
Hier geen thuiszorg en tien kilometer verderop wél?
Je kunt het eerlijker, beter en goedkoper regelen vanuit één landelijk punt dan vanuit 395 gemeenten.
Zoveel gemeenten met vaak onervaren gemeenteraadsleden en tienduizenden ambtenaren.
Of vanuit één landelijke organisatie met veel minder ambtenaren met veel meer expertise?
Dan is de keus niet moeilijk!
Niet vanuit gemeenten, maar landelijk!
Bijdrage van 9 Mei 2016
NU.NL - FNV "Onacceptabel dat geld dat bedoeld is voor de zorg niet naar zorg gaat"
Telegraaf - gemeenten houden in 2015 310 miljoen zorgbudget over.
Volkskrant - Meeste gemeenten hielden in 2015 geld over aan zorg
Trouw

Negen op de tien gemeenten hielden geld over, in totaal 310 miljoen in 2015
Klinkt misschien mooi, maar veel thuiszorgorganisaties gingen failliet.
Veel mensen kregen geen thuiszorg, hulp en/of hulpmiddelen of minder dan ze nodig hebben.

PvdA Staatssecretaris Martin van Rijn reageerde voorzichtig. Gemeenten moeten bij zichzelf te rade gaan of ze zuinig zijn of te zuinig, zei hij. Maar hij wees erop dat gemeenten uit hun budget meer moeten betalen dan alleen de Wmo en dat ze zelf mogen bepalen hoe ze dat budget verdelen.

Het enige voordeel van zorg en andere taken neerleggen bij honderden gemeenten die maar wat aankloten is dat de regeringspartijen ( nu PvdA en VVD ) gemeenten de schuld kunnen geven en hun verantwoording uit de weg gaan.
Of is de burger slimmer en doorziet ze deze taktiek?
Gemeenten moesten van PvdA en VVD veel taken van hen overnemen en dat dan zelfs doen met minder geld.
Een verkapte bezuiniging dus en de gevolgen wilden ze dan afschuiven op de gemeenten.
VVD en PvdA willen hun handen wassen in onschuld... het ligt aan de gemeenten!
Hieronder en elders heb ik al aangegeven dat er veel gemeenten zullen zijn die andere prioriteiten hebben dan de zorg.
Ook zal er wel geld blijven liggen omdat je, zoals ik ook al aangaf, niet in elke gemeente de kennis en kunnen hebt om goed uit te voeren wat PvdA en VVD op hen afschoven.
Veel mensen kregen geen thuiszorg, hulp en/of hulpmiddelen of minder dan ze nodig hebben.
Gewoon weer landelijk, zodat minder mensen met kennis nodig zijn ( goedkoper ) en overal iedereen dezelfde zorg krijgt.
Bijdrage van 9 Januari 2015
Gemeenten komen 4,8 MILJARD tekort
Waar zorgverzekeraars en ziekenhuizen samen gingen of op zijn minst samen gingen werken om kosten te sparen, gaat de overheid versnipperen door alle zorgtaken te verspreiden over 393 Nederlandse gemeenten.
Waar eerst één overheid alles regelde, moeten nu 393 Nederlandse gemeenten expertise inkopen en ambtenaren aannemen om de zorg te coördineren.
Deze decentralisatie kost miljarden en miljarden, terwijl juist bezuinigen het plan was.
Dat kon toch iedereen met minstens een lagere school opleiding zien aankomen?
Zijn ze in Den Haag werkelijk zo achterlijk?
Decentralisatie kost miljarden, dus wordt de zorg almaar duurder!
Al roepende dat de zorg duurder wordt maken ze die nog duurder.
Terwijl het zodoende duurder wordt halen ze ook nog eens miljarden weg!
Ze zijn écht KNETTERGEK in Den Haag!

De enigen die rijker en rijker worden zijn zorgverzekeraars, ziekenhuizen en specialisten.
Of is dat de bedoeling?


Bijdrage van 8 September 2014
Hieronder staat wat ik al heel lang dacht en ik krijg gelijk.
Gemeenten geven miljarden uit aan het inhuren van externe kennis.
Ook de landelijke overheid huurt veel externe kennis in, maar die kennis gebruik je dan landelijk.

Miljoenen inhuur decentralisatie bij gemeenten.
Van de 166 gemeenten die de enquête invulden, huren er 111 hulp van buitenaf in.
In 2013 en 2014 geven ze samen zeker 25 miljoen euro uit aan externe inhuur.

De landelijke overheid krijgt geld voor andere zaken en de gemeenten zijn vele malen meer kwijt.
Per saldo wordt het duurder en ook de burger is de pineut.

Per gemeente verschillen in zorg en uitkeringen zal enorme misstanden veroorzaken.
Gemeenten komen doorgaans altijd weleens in financiële problemen en dan zijn ouderen en uitkeringsgerechtenden de pineut.
Nieuwe plaatselijke partijen kunnen nooit kennis genoeg hebben.
Rutte II ( VVD, PvdA, D66, CU + SGP ) krijgt geld, maar de gemeenten zijn een veelvoud kwijt.

Niet elke gemeente kan expertise genoeg in huis hebben of inhuren om alles zelf op te lossen.
CENTRALISATIE
Als alle gemeenten die kennis in huis moeten hebben
of externe kennis moeten inhuren is dat veel te duur.


Bijdrage van 8 September 2014
Hieronder stel ik centralisatie voor bij verkeersvoorzieningen als fietstunnels, rotondes en verkeersdrempels en datzelfde geldt voor de expertise bij zorg en uitkeringen.
De landelijke overheid schuift allerlei landelijke taken, zoals thuiszorg, door naar gemeenten.
Dat heeft allerlei nadelen.
Bezuinigingen op die taken zijn moeilijker te zien voor de burger.
Als de landelijke overheid geld weghaalt bij b.v. thuiszorg staat dat in de krant.
Men kan nu goed de vinger aan de pols houden en kijken of de landelijke overheid geen fouten maakt.
Als een bepaalde gemeente geld weghaalt bij thuiszorg zal dat niet landelijk bekend zijn.
Pas als de situatie in die gemeente schrijnend is, zal dat pas in de landelijke pers komen.
Gemeenten kunnen in financiële problemen komen of prioriteit geven aan de verkeerde zaken, enzofoort.
Pas als het te laat is zal bekend worden dat er iets aan schort.
Als er nieuwe kleine plaatselijke partijen in de raad komen, kan dat gevolgen hebben voor al deze taken.
Gevolgen voor de verkeersveiligheid, de zorg, de thuiszorg, uitkeringen, enzofoort.
Hoe meer men naar gemeenten schuift, hoe meer expertise die gemeente moet hebben en hoe meer er fout kan gaan.
Gemeenten zullen dan vaak heel dure externe kennis inhuren en alles wordt duurder in plaats van goedkoper.
VVD, PvdA, D66, CU en SGP maken hiermee een enorme fout alleen om landelijk meer geld te krijgen voor andere zaken.
Verkeerde keuzes kan levens kosten, dat is toch logisch?
Rutte II = VVD, PvdA, D66, CU + SGP, al deze partijen moeten toch al hebben ingezien dat dit beleid levens kost?

Behalve de kans op verkeerde keuzes en het inhuren van peperdure externe kennis, is er nog het gegeven dat er grote verschillen komen tussen gemeenten.
In de ene gemeente krijg je wel thuishulp, 5 km verderop niet of veel minder uren.
In de ene gemeente krijg je een uitkering en in dezelfde omstandigheden krijg je die elders niet.
De landelijke overheid geeft minder geld uit en de plaatselijke is een veelvoud kwijt.
De burger moet dokken.
De landelijke overheid blijft buiten schot bij misstanden en schandalen.
De burger, de oudere en de uitkeringstrekker zijn de pineut.
Niet elke gemeente kan expertise genoeg in huis hebben of inhuren om alles zelf op te lossen.
CENTRALISATIE
Als alle gemeenten die kennis in huis moeten hebben
of externe kennis moeten inhuren is dat veel te duur.


Bijdrage van 8 September 2014
Al jaren erger ik mij aan de vele verschillende rotondes en de verschillende voorrangsregels daarop.
Je rijdt 10 km en je komt plots op een heel andere rotonde met heel andere verkeersregels.
Ook verkeersheuvels verschillen per gemeente. Je hebt ronde, vierkante, lange, hoge, lage, enzofoort.
Waar je hier met 30 erover heen kunt is het elders al te hard.
Door de verschillende vormen en kleuren zijn verkeersdrempels soms ook moeilijk te herkennen.
Ook gewone kruispunten worden soms aangelegd met de meest vreemde voorrangsregels.
Dan heb je nog fietstunnels en dergelijke.
Pas zag ik op televisie dat er ergens een fietstunnel was gemaakt, waar veel fietsers alleen lopend uit konden komen.
Zulke miskleunen gebeuren voortdurend en hety oplossen daarna kost veel geld.
Waarom niet landelijk al zulke verkeersvoorzieningen laten regelen en aanleggen?
Niet elke gemeente kan expertise genoeg in huis hebben of inhuren om alles zelf op te lossen.
CENTRALISATIE
Als alle gemeenten die kennis in huis moeten hebben
of externe kennis moeten inhuren is dat veel te duur.