Verpleeg en verzorgingshuizen.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg.
Een verpleegkundige kan meer ouderen helpen in een tehuis dan in een wijk.
Ja, door bezuinigingen van Wim Kok / PvdA, Balkenende / CDA en Rutte / VVD
kregen we pyjamadagen en luierdagen en nu zelfs plascontracten.
De bezuinigingen gingen zelfs zover dat we geen verzorgingstehuizen meer hebben
en verpleegtehuizen zijn er alleen voor de allerzwaarste gevallen en zijn nu meer sterfhuizen.
Bijdrage van 29 December 2016
Snelle beddenafbouw baart GGZ zorgen
Het is zorgwekkend dat er geen toename is van de investeringen door verzekeraars in ggz-zorg aan huis.
Verzekeraars en gemeenten bakkeleien over ggz

Nu tehuizen voor geestelijkgestoorden sluiten komen ze op straat en zorgen voor overlast of plegen zelfs misdaden.
Misschien had Els Borst van D66 nog geleefd als de bezuinigingen die D66 zelf steunde niet waren gedaan.
Allicht had de dader in een tehuis gezeten of anders wel in de gevangenis waarop ook werd bezuinigd.
Ook worden deze geestelijk gestoorde mensen vaak opgevangen door de politie.
Politie stopt per 1 januari met opvang van verwarde personen
Er zal dus nog meer overlast en zelfs meer misdrijven worden begaan door ontoerekeningsvatbare personen.
Sinds de bezuinigingen van VVD+CDA+PVV en VVD+PvdA steeg het aantal meldingen over incidenten met verwarde mensen met 65%
Ook deze bezuiniging kost mensenlevens van deze patienten zelf of van hun slachtoffers.
Mensen die in een tehuis horen komen nu in de gevangenis, daar horen ze natuurlijk niet en bovendien maken ze slachtoffers.

Stop de neoliberale onzin van VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU en SGP!
Stem op de Socialistische Partij die altijd buiten elke regering gehouden werd.
Maak de SP zo groot dat de neoliberalen hen niet meer buiten regeren kunnen houden!
Laat de SP eens zien wat ze kunnen!


Bijdrage van 29 December 2016
door bezuinigingen van Wim Kok / PvdA, Balkenende / CDA en Rutte / VVD
kregen we pyjamadagen en luierdagen en nu zelfs plascontracten.
Door personeelgebrek kan er gewoonweg niet altijd personeel in de buurt zijn als ouderen moeten plassen.
De bezuinigingen gingen zelfs zover dat we geen verzorgingstehuizen meer hebben
Ouderen kunnen niet meer naar een verzorgingstehuis en kinderen moeten korter gaan werken of helemaal stoppen met werken om voor hun ouders te zorgen.
Als er geen kinderen zijn moeten ouderen bij buren vragen of aan kennissen en zelfs als dat niet lukt krijgen ze maar een paar uurtjes hulp van de gemeente.
Van de gemeente, want de landelijke partijen die dit alles bedachten; VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU en SGP geven dan niet thuis. Zij schoven dat naar gemeenten met veel minder geld.
Verzorgingstehuizen verdwenen en verpleegtehuizen werden sterfhuizen, 65.000 thuishulpen werden ontslagen, ouderen kregen dankzij Wim Kok ( PvdA ) en Balkenende CDA pyamadagen en luierdagen en dankzij Rutte ( VVD ) krijgen ouderen nu een plascontract door steeds minder personeel. Bezuinigen en dan verontwaardigd doen over de gevolgen is verschrikkelijk LAF!!!

Maar de andere neoliberalen... CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU en SGP regeerden van harte mee en stemden meer dan 90% op de wetsvoorstellen en maatregelen van VVD en PvdA.
Stemden op hun wetten en maatregelen of sloten akkoorden zoals het kunduzakkoord.

Stop de neoliberale onzin van VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU en SGP!
Stem op de Socialistische Partij die altijd buiten elke regering gehouden werd.
Maak de SP zo groot dat de neoliberalen hen niet meer buiten regeren kunnen houden!
Laat de SP eens zien wat ze kunnen!
Vervolg bijdrage van 7 Juli 2016
Hugo Borst schreef een open brief aan Van Rijn en hij meent dat hij weet wat er verbeterd moet worden.
Er is te weinig personeel schrijft hij.
Ook gaat veel tijd verloren omdat er achter de computer veel bijgehouden moet worden.
Kappen met die DDR-achtige bureaucratie, Driekwart van de managers kan weg, Topbestuurders die 211.274 euro verdienen ( 42 mille meer dan de minister )... schrijft hij.

Het is allemaal waar wat Hugo Borst schreef!
Maar de werkelijk oorzaak is... WINST
Het tehuis van de moeder van Van Rijn maakt jaarlijks miljoenen WINST
en heeft tientallen miljoenen in kas!
Winst dankzij tekort schietende zorg en dankzij miljoenen subsidie ( uw en mijn geld )
Uw en mijn geld dat opgaat aan WINST!
en een beetje aan topsalarissen en bureaucratie.
Verlaag je de topsalarissen en verminder je de bureaucratie
dan krijgen ze alleen maar MEER WINST!!!


Jaardocument 2015 WZH
Zo werkt het ook bij ziekenhuizen, andere tehuizen, medicijnen, enzovoort.
Besparingen zorgen niet voor goedkopere zorg, maar voor meer winst.
Eigen bijdrage en eigen risico zorgen alleen voor meer winst.
De marktwerking die het CDA invoerde is duivels!
Zorggeld gaat op aan WINST.
Besparingen, strengere opname regels, meer gratis amateuristische zorg en goedkopere medicijnen zorgen niet voor lagere kosten, maar alleen voor hogere winsten.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg!
Haal de winst uit de zorg en dan is er geld genoeg.
Pas dan helpen bezuinigingen, lagere topsalarissen en strengere regels.
Bijdrage van 7 Juli 2016
WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) waar de moeder van Van Rijn woont staat ook bij de 11 slecht presterende verpleeghuizen.
Het is op zijn minst vreemd dat Van Rijn zijn moeder daar niet heeft weggehaald toen al in 2014 zijn eigen vader aan de noodbel trok omdat moeder Van Rijn slecht verzorgd werd.
De urine liep haar vaak over de enkels, stond in de pers.
Ze woont daar dus nog steeds en er is sinds 2014 weinig verbeterd.
Geeft Van Rijn dan niets om zijn ouder?
Kon zelfs hij niet zorgen voor betere zorg in dat ene tehuis?

Dat Van Rijn gewone burgers in die toestand laat wonen is ongelofelijk,
maar zelfs zijn eigen moeder laat hij jaren zo wonen!


De meeste mensen hadden hun moeder WEL weggehaald uit dat tehuis!

Probleem is dat Balkenende van het CDA ooit begon met bezuinigen... pyamadagen, luierdagen, enzovoort en dat Rutte / VVD ermee is doorgegaan.
Dit alles steeds met de PvdA stevig ernaast!
Door CDA, PvdA en VVD krijgen verpleeghuizen en verzorgingstehuizen steeds zwaardere en ziekere ouderen in hun tehuis.
Wie ze maar een beetje kunnen overlaten aan familie, buren, mantelzorgers en andere gratis zorgverleners MOETEN thuis blijven wonen.
Veel ziekere ouderen dus en daarnaast minder personeel dat slechter is opgeleid omdat ze nu eenmaal door CDA, PvdA en VVD minder geld hebben.
Het is jammer dat deze 11 tehuizen slecht presteren, maar altijd nog beter dan de tehuizen die helemaal niets meer presteren omdat ze gesloten zijn door CDA, PvdA en VVD beleid.
Bovendien moet je de ouderen die nu thuis wonen, maar eigenlijk in een tehuis horen niet vergeten!
Deze ouderen MOETEN jammerlijk thuis blijven wonen en vereenzamen en krijgen zorg van onbetaalde amateurs.
CDA, PvdA en VVD hebben alles afgebroken en ze gaan daar nog altijd gewoon mee door.
Er is geen verschil in CDA, PvdA of VVD beleid!
Zagen we verschil toen de VVD het overnam van het CDA?
Verschil toen de PvdA het overnam van CDA en PVV als partner van VVD?
Er moet meer geld aartoe, maar CDA, PvdA of VVD besteden dat liever aan andere zaken, zoals aan spoorwegen en autowegen, wapens en belastingvoordelen voor multinationals.
Multinationals zorgen immers voor economische groei.
Economische groei waar de gewone burger NIETS aan heeft.
Bijdrage van 6 Juli 2016
De 11 verpleeghuizen die onvoldoende presteren
worden nu met naam genoemd.
Wat een lef hebben ze bij PvdA en VVD!!!
Ze zouden de verpleeghuizen en verzorgingstehuizen moeten noemen
die helemaal niet meer presteren
omdat ze door CDA, PvdA en VVD beleid helemaal
GESLOTEN ZIJN!!!
Duizenden ouderen zitten gedwongen thuis zonder hulp!
Balkenende / CDA, Rutte / VVD en Van Rijn PvdA
Schamen zij zich niet?

Het is een wonder dat er nog tehuizen zijn
die met zo weinig geld nog open kunnen blijven!
Bijdrage van 5 Juli 2016
Tientallen verpleeghuizen presteren niet goed.
Ja, dan denk je allicht automatisch dat de schuld dan ligt bij die verpleeghuizen.
Maar daarvoor is deze website bedoelt!
Omdat in de vele stukjes de geschiedenis is weer te vinden, kun je de oorzaak terugvinden.
De oorzaak van het slechter worden van verpleeghuizen, maar ook van verzorgingstehuizen ligt bij CDA, PvdA en VVD.
Dankzij Balkenende van het CDA leerden we de begrippen pyamadagen en luierdagen kennen.
Door de bezuinigingen van het CDA werden ouderen niet voldoende verschoond of werden zelfs niet aangekleed.
Rutte / VVD is samen met het CDA en gedoogpartner PVV verder gegaan met bezuinigen op de ouderenzorg.
Na Rutte 1 kreeg je Rutte 2 en de PvdA nam de rol van CDA en PVV gewoon over.
Er is geen verschil te zien tussen VVD + VDA + PVV en VVD + PvdA

CDA en daarna PvdA en VVD hebben miljarden uit de ouderenzorg gehaald.
Trots doen ze nu alsof ze meer geld geven aan de ouderenzorg,
maar het is een leugen!

Ze namen eerst vele miljarden uit de ouderenzorg en geven nu maar een beetje terug.
Per saldo hebben CDA, VVD en PvdA miljarden uit de ouderenzorg gehaald.
Dat ze nu wat terug storten en daarover pochen is een schande!

VVD en PvdA willen graag doen alsof ouderen liever langer thuis WILLEN blijven wonen,
maar ze MOETEN langer thuis blijven wonen.
OUDEREN MOETEN THUIS BLIJVEN WONEN van VVD en PvdA!
en hun kinderen, buren en vrijwilligers worden tot het uiterste gedwongen
om voor deze ouderen te zorgen.
Om te bezuinigen hebben VVD en PvdA de toelatingseisen flink strenger gemaakt.
Je komt alleen nog maar in een verzorgingstehuis als je echt een heel slechte gezondheid hebt en
als thuis blijven wonen echt niet meer kan.
Ouderen komen hierdoor veel ouder en met een veel slechtere gezondheid in een verzorgingstehuis.
Van het personeel wordt dus nu veel meer geeist!
Maar door de bezuigigingen van het CDA / Balkenende en Rutte / VVD is er minder en slechter opgeleid personeel.
Ditzelfde verhaal gaat op voor de genoemde verpleeghuizen.
De opgenomen ouderen hebben een slechtere gezondheid door de strengere toelatingseisen van VVD en PvdA
en op het personeel werd al sinds Balkenende / CDA bezuinigd.

Gevolg van bezuinigingen door CDA, VVD, PVV en PvdA!
Slechtere zorg in verpleeghuizen en verzorgingstehuizen!
Van Rijn / PvdA geeft graag de tehuizen de schuld
en sluit maar al te graag die tehuizen.
Sluiten van tehuizen was immers het doel van hun bezuinigingen!
Het is een schande dat CDA, VVD en PvdA doen alsof het aan de tehuizen ligt.
Miljarden bezuinigen en dan dezelfde zorg verwachten?
Dat geloven ze toch zelf niet?
PvdA en VVD willen met de verkiezingen volgend jaar in zicht,
doen alsof tehuizen leeg kwamen en komen te staan door ouderen die thuis willen blijven wonen.
Ja, ouderen willen ook de loterij winnen en gezond 100 worden.
Maar wat ouderen willen heeft niets te maken met het sluiten van tehuizen.
Tehuizen, want ook tehuizen voor geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg, werden en worden gesloten.
Het CDA begon ooit met enorme bezuinigingen op tehuizen en daarvan kennen we de luierdagen en pyjamadagen in tehuizen waar door het CDA geen geld meer was om ouderen te verschonen of 's-morgens aan te kleden.
Allicht zijn er ouderen die door de CDA bezuinigingen geen zin meer hadden in zo'n tehuis.
Maar in de meeste tehuizen ging het nog prima en mijn ouders waren zeer gelukkig in een tehuis.
De VVD ging in Rutte 1 met hetzelfde CDA en de PVV gewoon verder gegaan waar het CDA met Balkenende was gestopt en daarna ging Rutte 2 weer verder met de PvdA waar Rutte 1 was gebleven.

Er is geen verschil tussen de neo-liberale CDA, PvdA en de VVD.
Waar de ene stopt gaat de ander gewoon verder.

Ouderen zitten thuis omdat tehuizen werden en worden gesloten!!!
Tehuizen MOCHTEN niet meer ouderen opnemen van PvdA en VVD!!!
Daardoor kwamen tehuizen gedeeltelijk leeg te staan
en zeer oude mensen werden gedwongen te verhuizen.
De huilende tachtig-, negentig- en zelfs honderdjarigen staan mij nog helder op het netvlies.
er zijn zelfs ouderen die zelfmoord pleegden!!!
Wat nou... ouderen willen langer thuis blijven!
STELLETJE ASOCIALE LEUGENAARS

Tehuizen sluiten kost héél veel mensenlevens.
Als een oudere in een tehuis valt, wordt ze binnen uren gevonden door de zorg dichtbij op de gang of een evrdieping lager.
Een thuis wonende oudere wordt pas na vele uren en soms pas na dagen gevonden.
Want wat PvdA en VVD zorg dichterbij noemen is ook een leugen!
Die zorg zit niet op de gang of een verdieping lager, maar in de wijk. Dat kost levens!
Die zorg zit trouwens vaak niet eens in dezelfde wijk want vanaf vier jaar geleden tot nu is er een tekort aan wijkverpleegkundigen.
Het was beslist ook nooit de bedoeling van PvdA en VVD om te zorgen voor voldoende verpleegkundigen, want dat zou duurder zijn dan een verpleegkundige in een tehuis.
Tehuizen zonder winst zijn vele malen goedkoper dan wijkverpleegkundigen en bovendien zouden veel overleden mensen nu nog leven.
In de toekomst zullen door het afbreken van tehuizen heel veel ouderen voortijdig sterven.

Een veel eenvoudiger maatregel had dan ook geweest dat tehuizen geen winst meer mogen maken.
Tehuizen met aandelen... de waanzin ten top.
Maar dat is het neo-liberalisme, dat is waar CDA, PvdA en VVD voor staan.
Het tehuis waar de moeder van Van Rijn zo schandelijk werd behandeld maakte jaarlijks miljoenen winst en had een enorm vermogen van vele miljoenen.
Tehuizen met aandelen, maar nog neo-liberaler is geen tehuizen en geen ouderenzorg.
Zelfs pas opgeknapte tehuizen werden en worden gesloten, waanzin!

Tehuizen dus in overheidshanden en zonder aandeelhouders en winst.
Vrijwilligers vervangen door werkloze verpleegkundigen en werkloze thuishulpen.
Tienduizenden thuishulpen werden dankzij VVD en PvdA ontslagen.
Een werkloze verpleegkundige en een werkloze thuishulp kosten amper meer als je hen een baan geeft in een overheidstehuis.
Uitkeringen en salarissen voor overheidspersoneel komen uit dezelfde pot.
Dus geen winst en werklozen aan een baan helpen.
Daarnaast moet je miljonairs geen korting geven op hun bverblijf in een tehuis om ervenissen op peil te houden... belachelijk!
Hun levenlang betalen ze hun eigen onderdak en onderhoud en als ze in een tehuis komen, gaat de gemeenschap dat voor hen betalen.
Miljonairs die steuntrekken?
Wie zelf kan betalen voor zijn / haar opvang, betaalt dat zelf... logisch.
Erfenissen hoeven niet op peil gehouden worden, het is veel belangrijker dat de zorg op peil gehouden wordt.
Onze verzorgingsstaat is te ver doorgeschoten... aan de bovenkant.
Miljonairs die hun hand ophouden voor gemeenschapsgeld, AOW, toeslagen en aftrekposten terwijl onze gemeenschap wordt afgebroken door CDA, VVD en PvdA en al hun meelopers.
Het neo-liberalisme is een grotere bedrijging voor onze samenleving en manier van leven dan terrorisme.
Het zal nooit meer zo worden als dat het was voordat Wim Kok, Balkenende en Rutte regeerden.
En er vallen vele doden door het afbreken van onze samenleving door CDA, PvdA en VVD.
Door het neo-liberalisme.

Geestelijk gestoorde mensen die in een tehuis horen lopen nu vrij rond en plegen zelfs moorden.
Els Borst had allicht nog geleefd zonder de bezuinigingen op tehuizen en justitie en politie.

Als dit alles nu was omdat het slecht ging, maar nog terwijl er tehuizen werden afgebroken kwam er een belastingvoordeel voor de midden en hogere inkomens van 5 MILJARD.
Ook zijn er miljarden voor de JSF ( 8 tot 10 miljard ) het leger ( 2 miljard ) en nieuwe onderzeeboten ( 4 miljard )
Vele miljoenen zijn er om tienduizenden burgers en enkele IS-strijders ertussen te bombarderen in Syrië en Irak.
Bombarderen is de overtreffende trap van bomaanslagen.
Ook waren er vele miljoenen om 130 te rijden inplaats van 120
Ondanks tienduizenden ontslagen in de zorg is er geld voor zorgrobots.
Ook zijn er miljoenen voor zelfrijdende auto's, alsof de autoindustrie het niet kan zonder overheidsgeld.

Er is geld genoeg, maar de prioriteiten van het neo-liberalisme van CDA, PvdA en VVD liggen op andere gebieden.
Blijkbaar maakt het niet uit dat hun beleid vele levens kost.Bijdrage van 17 Februari 2015
Her en der noemde ik de spotjes van VVD en PvdA over de veranderde zorg al propaganda.
Propaganda à la Poetin om stemmers te houden bij de volgende verkiezingen.
Dat ik niet helemaal gek ben blijkt wel, want ik krijg nu gelijk.

Overheid zond maandenlang misleidende tv spotjes uit. Schippers en van Rijn moeten zich schamen.

Volgens de Reclame Code Commissie zijn de zorgspotjes van het ministerie van Volksgezondheid ‘te weinig genuanceerd’ en ‘te rooskleurig’
De spotjes worden per onmiddelijk van de buis gehaald!


Met een moeder bij wie de urine over de enkels loopt, ondanks miljoenen in kas en miljoenen winst, ziet van Rijn nog niet in dat we af moeten van marktwerking en winst in de zorg.
Nu roept de Reclame Code Commissie hem, de PvdA en de VVD tot de orde, wat moet er nog meer gebeuren?

Natuurlijk is het erg wat moeder van Rijn overkomt, maar er vallen ook beslist doden door dit beleid!
Er zitten miljarden in kas en ze maken miljarden WINST!
Laten we die miljarden gebruiken voor ouderen, chronisch zieken en ziektes als ALS, hartziekten en hersenaandoeningen, enz, enz.
Breng alle zorg in staatshanden en gebruik de winsten voor zorg!
Elke euro winst in de zorg is een euro minder voor zorg!


Al sinds 2012 is bekend dat de marktwerking zorgt voor de kostenstijging in de zorg.
Waarom dan bezuinigen op ouderen, chronisch zieken, jeugdzorg en thuiszorg?
Om hun vrienjes bij zorginstellingen en zorgverzekeraars aan nog grotere winsten te helpen?

Zorgverzekeraars maakten 1,4 MILJARD winst.

Verbeterde spotje!Bijdrage van 31 Januari 2015
Trap er niet in!!!
Die misleidende spotjes van de VVD en de PvdA.
'De zorg verandert mee' spotjes, maar het zijn gewoon 'VVD en PvdA' spotjes.
800 van de 2000 tehuizen moeten de komende jaren dicht!
Dus 40% van de tehuizen moeten dicht.
Meneer van de Berg die nog in een tehuis opgenomen kan worden, heeft gewoon hééél veel geluk.
De meesten, ook dementerenden moeten thuis blijven wonen en hun zorg zelf regelen.
Moeten dus aankloppen bij dochter, zoon, buurman, buurvrouw, enz. of ze krijgen een langdurig werkloze als mantelzorger.
Natuurlijk maken VVD en PvdA zich zorgen om de verkiezingen in maart,
vandaar deze propaganda filmpjes a la Poetin van Rusland vol met leugens.


Maar je komt alleen bijna niet meer in een tehuis, als je dan thuis moet blijven krijg je veel minder thuishulp.
De groep ouderen en gehandicapten die niet meer in een tehuis kunnen, moeten thuis blijven.
De groep thuis wordt dus enorm veel groter, maar ze bezuinigen ook 40% op thuishulp!
De kas van de thuishulp wordt dus 40% minder, maar de groep thuiswonende zorgbehoevenden groeit enorm!
Er blijft zo wel héél weinig zorg over!

Dit alles, terwijl ouderen of gehandicapten helemaal niet de oorzaak zijn van de kostenstijging in de zorg.
Al sinds 2012 is dankzij het CBS bekend dat de kostenstijging komt door marktwerking
en dat het geld verdwijnt naar specialisten en ziekenhuizen.
Behalve specialisten en ziekenhuizen kun je ook rustig stellen dat veel zorggeld verdwijnt in de kas van zorgverzekeraars.
Zorgverzekeraars maken per jaar 1,4 miljard winst.
Bovendien hebben zorgverzekeraars 8 miljard in kas, 2,5 keer meer dan vereist is.

Ze doen niets aan de werkelijke oorzaken, integendeel!
Beperken van de vrije artsenkeuze brengt nog eens 1 miljard extra winst in kas van de zorgverzekeraars.
Intussen gaat het sluiten van tehuizen gewoon door en ouderen en gehandicapten komen thuis te zitten met 40% minder thuishulp.Bijdrage van 10 Januari 2015
Pas hoorde ik weer een verhaal van iemand die meende dat vermogende ouderen hun verblijf in een tehuis zelf betalen.
Was het maar waar!
Waren zulke regelingen maar net zo streng als voor een bijstanduitkering.
Vermogen in een huis teld niet mee.
Teveel geld op de bank? dan los je af en je vermogen daalt zogenaamd.
Of je belegd in groene fondsen, deze beleggingen tellen niet mee.
Of je koopt kunst, want dat is dan ook geen vermogen dat meetelt.
Geld en Recht
De eerste twee jaar telt je eigen huis, villa of kasteel gewoon niet meer.
Al heb je miljoenen in een huis, in kunst, in groene fondsen!
Je krijgt gewoon gratis verblijf en 24uursverzorging op rekening van de vaak veel armere en hardwerkende belastingbetalers.
Na die twee jaar telt dat huis mee, maar de AWBZ kijkt naar het inkomen van twee jaar ervoor.
Pas na vier jaar gaat het huis, de villa of het kasteel meetellen.
Vier jaar gratis onderdak en 24 uursverpleging terwijl je vermogend bent!
Aan de onderkant van de samenleving, in de bijstand, wordt zoiets steunfraude genoemd!
ABN-AMRO "Moet ik mijn eigen huis opeten?
In de bijstand moet je wél je eigen huis opeten en je kunst en je beleggingen in groene fondsen!

Tijdens die vier jaar gratis onderdak en verpleging kun je maatregelen treffen om ook daarna niets te betalen.
Maar al ben je een domme miljonair en doe je niets, ze tellen maar 8% mee als vermogen.
Een miljoen telt dan dus maar mee als € 80.000
Bovendien is er een maximum van € 2.284,60 wat voor vermogenden peanuts is.
Maar ze hebben vier jaar tijd voordat ze iets moeten betalen en dus vier jaar tijd om er onderuit te komen.

Voordat ze naar een tehuis gingen betaalden ze gewoon de hoge hypotheek op een soms héél duur huis,
waarom dan na opname in een tehuis bijna niets vragen?
Om de erfenis op peil te houden?
Wie zijn eigen verblijf kan bekostigen of zijn eigen kinderen kan onderhouden horen hun hand niet op te houden voor steun!
Al die regelingen gelijk stellen aan de bijstandsregels.
Geen gezeur over beleggingen en kunst, die verkoop je dan maar voordat je iets krijgt.
Ook het geld dat op je betaalrekening staat telt mee.
Verder tellen beleggingen en obligaties, de waarde van je auto, de waarde van een caravan of boot, kunst en de afkoopwaarde van verzekeringen mee. Al je bezit telt mee.
In de bijstand mag je € 48.900 als overwaarde op je huis hebben.
Heb je meer overwaarde dan € 48.900 dan krijg je tot dat bedrag een lening.
Liberalen ( VVD-ers en D66-ers noemen zich zo ) zouden tegen betalen van belastingen moeten zijn.
Minder of niets betalen aan vermogenden betekend... MINDER BELASTING BETALEN dat is liberaal!
Minder of niets betalen aan vermogenden betekend... Verpleeghuizen en verzorgingstehuizen kunnen blijven
Dat is dan weer sociaal ( de PvdA zegt sociaal te zijn. Verpleeghuizen en verzorgingstehuizen zullen we héél erg hard gaan missen!
Met wat liberaler en sociaal beleid... geen steun voor vermogenden, zouden we alles kunnen houden!


Bijdrage van 10 Januari 2015
Onze ouders gingen 8 jaar geleden naar een verzorgingstehuis.
Niet van harte.
Zij wilden ook liever thuis blijven wonen.
Maar dat kan gewoon niet als beide slecht ter been zijn en beginnend dementerend.
Acht jaar geleden was het ook niet simpel om zo maar naar een tehuis te mogen.
Behalve de ouders en de kinderen hadden thuiszorg en de huisarts hierin iets te zeggen.
Daarna was er nog een wachtlijst.
Na enkele weken in het tehuis waren ze dolgelukkig met onze keus.
Volop aandacht en activiteiten.
Vanaf 1 januari 2015 zouden zij niet meer in aanmerking komen voor een verzorgingstehuis.
800 van de 2000 tehuizen moeten sluiten de komende 5 jaar.
Daarvoor in de plaats krijg je minuten van de wijkverpleegkundige.
Dit met dank aan CDA, PvdA, VVD, D66, CU en SGP
Hoe zou het dan zijn gelopen?
Beide waren slecht ter been en zouden dan amper hun flat zijn uitgekomen.
Oude buren in de hele flat, dus daarvan kon weinig hulp verwacht worden.
Kinderen werken allemaal en wonen voor een deel ver weg.
Dan had de één iets en dan de ander.
Beide waren niet in staat de ander te helpen bij een val.
Geen aandacht, geen afleiding, geen activiteiten.
Na overleden van vader zou moeder hele dagen eenzaam thuis gezeten hebben.
Ik durf te stellen dat vader eerder zou zijn overleden en moeder inmiddels ook al.
dit beleid kost mensenlevens!
Dit omdat ze nu aandacht kregen en de zuster was onmiddelijk bereikbaar met een druk op de knop.
Bereikbaar en binnen minuten ter plaatse.
Bovendien kregen ze meer zin in het leven door tal van activiteiten.
Activiteiten, waarvoor ze niet de deur uit hoefden.
Verpleeghuizen en verzorgingstehuizen worden afgeschaft.
Hulp dichtbij! Hoezo? de wijkverpleegkundige? in plaats van de zuster op de gang?
Bijdrage van 9 Januari 2015
Vanaf 1 januari kan bijna niemand meer naar een verpleeg of verzorgingstehuis.
De eisen zijn verschrikkelijk zwaar.
De zorg dichterbij? Die zat altijd een deur verder op de gang in het tehuis.
Nee, de zorg is dankzij PvdA en VVD nu kilometers verderop!

Om vast te houden hoe het ooit was... vóór Rutte 2, een stuk tekst van een overheidswebsite
die nog doet alsof ouderen in een tehuis terecht kunnen.
Het verschil tussen een verzorgingshuis en een verpleeghuis anno 2014
De inhoud van deze webpagina zal wel verdwijnen of veranderen, dus daarom hieronder de inhoud van vandaag; 9 Januari 2015

Wat is het verschil tussen een verzorgingshuis en een verpleeghuis?
Een verzorgingshuis biedt zorg en huisvesting aan wie niet meer zelfstandig kan wonen.
Een verpleeghuis is er voor intensieve zorg en zware medische behandelingen.


Verzorgingshuis
Kunt u niet meer zelfstandig wonen door ouderdom, ziekte of een handicap?
Dan kunt u in een verzorgingshuis terecht.
Dat geldt ook als u moet revalideren na een zware ziekte of ongeluk.

In een verzorgingshuis kunt u hulp krijgen bij wassen, aankleden, eten en naar bed gaan.
U kunt ook alleen dagverzorging krijgen. U gaat dan 's avonds weer terug naar uw eigen huis.
Een verzorgingshuis kan u voor intensieve zorg of zware medische behandelingen naar een verpleeghuis verwijzen.

Verpleeghuis
In een verpleeghuis krijgt u intensieve zorg.
U kunt er ook terecht als u zware medische behandelingen nodig heeft door ernstige lichamelijke of psychische beperkingen.
Bijvoorbeeld na een hersenbloeding of bij dementie.

Een verblijf in een verpleeghuis hoeft niet altijd langdurig te zijn.
Zoals bij herstel na een ongeluk of tijdens de vakantie van mantelzorgers.
In het verpleeghuis werken meer behandelaars dan in een verzorgingshuis.
Bijvoorbeeld verpleegkundigen, fysiotherapeuten en logopedisten.

Behandeling bij u thuis
Voor intensieve zorg en behandeling is het niet altijd nodig dat u naar het verpleeghuis gaat.
Behandelaars van het verpleeghuis kunnen ook naar u toekomen, bij u thuis of in het verzorgingshuis.
Bijdrage van 26 December 2014
Verpleeghuizen potten te veel geld op
Volgens door Abvokabo verzamelde gegevens uit jaarverslagen bleek
dat ze in 2013 ruim 3,9 miljard aan eigen vermogen hebben.
Dat is dus 3,9 miljard die voor zorg bedoelt was en is!
Terwijl we steeds meer betalen stijgen de winsten en groeien de potten bij verzekeraars,
specialisten, artsenpraktijken en tehuizen.
Het lijkt op de groeiende potten bij pensioenfondsen die desondanks ouderen korten in hun pensioen.
Geld oppotten voor een verre toekomst of om later zelf in de zak te steken?
Je zult maar vrijwilliger zijn of gedwongen mantelzorger bij een instelling
die enorm veel winst maakt en een flinke pot opbouwd... voor de toekomst?
Ze kunnen gemakkelijk meer personeel in dients nemen.
We moeten af van winsten en grote potten in de zorg!
We moeten elk ziekenhuis en tehuiz nationaliseren!

Elke euro die verdwijnt als winst of in een pot
is een euro MINDER aan zorg!
Bijdrage van 15 December 2014
Als het politici zo uit komt, doen ze alsof het in alle tehuizen een puinzooi is.
Ja, na de bezuinigingen van het CDA / Balkenende kregen veel tehuizen het moeilijk,
maar toch is het in de meeste tehuizen prima vertoeven.
Ouderen hoeven niet te vereenzamen en als ze komen te vallen, liggen ze niet dagenlang op de grond.
Ze gaan vaak dagjes weg.
Woonzorgcentrum Beatrix ging onlangs een dagje kijken hoe advocaat
dat gele drankje wordt gemaakt.
Er was niet lang geleden een boottocht met heerlijke maaltijden aan boord.
Wekelijks diverse activiteiten.
Enzofoort, enzofoort.

Ze willen de zorg dichterbij de ouderen brengen?
LEUGENAARS en BEDRIEGERS
Dichterbij dan een deur verder op de gang kan immers niet!
Zonder tehuizen wonen de verzorgenden véél verder weg.
Verzorgenden moeten kilometers afleggen tussen twee ouderen, nu enkele tientallen meters.
Of is het de bedoeling dat ze helemaal geen zorg meer krijgen?
Na een arbeidszaam, belastingbetalend leven niet opvangen, maar gratis dumpen bij
familie, buren en kennissen.
Die moeten hun baan opzeggen, leven van de bijstand en mantelzorgen.
De zorg dichterbij? Ze willen geld, geld, geld, winst, winst, winst.
Door het nieuwe zorgstelsel van het CDA worden er winsten gemaakt en om die op te brengen,
moeten tehuizen sluiten en wij meer betalen aan verzekeringspremies.

Kostenstijging in de zorg verklaardBijdrage van 15 December 2014
Ziekenhuizen mogen winst uitkeren aan investeerders
Krankzinnig
Terwijl honderden mensen voor niets werken als vrijwilliger of mantelzorger, maken ziekenhuizen, verzorg- en verpleeghuizen winst
Geld verdienen terwijl de zorg achteruitholt!
Geld verdienen aan zieken en ouderen is misselijk.
Maak de hele zorg de zorg van de staat!
De hele zorg bezit van de staat, overheidstehuizen, overheidsziekenhuizen zonder winst!
Met winst op de ene ziekte of aandoening bekostig je de dure medicijnen van de dure zieken.
Mensen eerder naar huis sturen voor meer winst?
Meer vrijwilligers en mantelzorgers voor meer winst?
Alle zorg zonder winst en zonder aandeelhouders en speculanten.
Volgens het CPB is het nieuwe zorgstelsel de oorzaak van de kostenstijging,
dus terug naar een publieke zorgverzekering.
Maar nu een basisverzekering voor arm en rijk.
Zonder inkomensdrempels, iedereen 5% van inkomen of uit vermogen en bezit.
Voor bezit dat vast zit zoals in steen / huis een renteloze lening.
Bijdrage 20 November 2014
Ben Oude Nijhuis ( 82 jaar ) die samen met de vader van staatssecretaris Martin van Rijn in het AD aan de bel trokken over de tehuizen waar hun vrouw wonen is 17 november 2014 overleden.
Zaterdag kreeg Oude Nijhuis een hersenbloeding en is daaraan maandag overleden.
Al menig oudere heeft zelfmoord gepleegd door de bezuinigingen en de daaruit voortvloeiende gedwongen verhuizingen van ouderen.
Nu komt Ben Oude Nijhuis ( 82 jaar ) ook op die lange lijst van slachtoffers.
Ben Oude Nijhuis en Joop van Rijn trokken menigmaal aan de bel, maar pas na publicatie in het AD zal er mischien iets gebeuren?
Het is ook allemaal zo onnodig want de stijging van de zorgkosten komt niet door ouderen!
ZORGKOSTENBijdrage 20 November 2014
In de uitzending van Pauw op 4 November 2014 zei staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn (PvdA):"De manier waarop we het op dit moment geregeld hebben is gewoon niet goed genoeg."
Daarom wil hij miljarden uit de zorg halen en tienduizenden ontslaan om de zorg te verbeteren?
Al tientallen jaren wordt er bezuinigd, dus wordt het steeds slechter en slechter.
Met bezuinigen maak je niets beter... dat snapt een KIND!
12 november 2003 Nederland heeft dankzij de bezuinigingen van Balkenende II CDA twee nieuwe woorden.
pyjamadagen en aandachtsminuten
Pyjamadagen omdat er geen personeel is om ouderen aan te kleden.

Sinds de pyjamadagen in 2003 is er alleen maar méér bezuinigd!
VVD+PvdA+D66+CU halen alleen nog maar meer geld uit de zorg en nog minder personeel.
Volgens mij begon het praten over verbeteren terwijl je er geld en personeel weghaalt al onder Balkende II CDA+VVD+D66
Maar dat is natuurlijk allemaal volksverlakkerij Ze moesten zich schamen!
Met het verlagen van de AOW hadden ze het graag over de grote groep ouderen en noemden hen oneerbiedig 'grijze golf' maar nu willen ze niete weten dat het er steeds meer worden en er dus steeds meer geld heen moet.
Deze grote groep heeft ook een grote som geld betaald aan belastingen de afgelopen vijftig jaar!
Dus veel méér geld en méér personeel.Bijdrage 20 November 2014
Op 4 november hebben Ben Oude Nijhuis ( 82 jaar ) en Joop van Rijn ( 81 jaar ) in het AD verteld over de hopeloze verzorging die hun vrouw krijgen in een zorginstelling.
Het ministerie van Volksgezondheid heeft tevergeefs publikatie geprobeerd tegen te houden.
Het stuk in het AD kreeg de titel:“Soms loopt de urine langs haar enkels” en daarbij gaat het om de vrouw van Joop van Rijn.
Patiënten worden te weinig verschoond en er wordt onvoldoende gecontroleerd op het innemen van medicijnen.
De vrouw van Ben Oude Nijhuis zit in verpleeghuis De Strijp en de vrouw van Joop van Rijn zit in WZH Waterhof.
Beide tehuizen staan op hetzelfde terrein.
Ben Oude Nijhuis ( 82 jaar ) en Joop van Rijn ( 81 jaar ) zitten allebei in de cliëntenraad en ze hebben meermaals tevergeefs aan de bel getrokken.
Daarom nu dus dit stuk in het AD
Joop van Rijn ( 81 jaar ) bleek de vader te zijn van staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn (PvdA)
Martin van Rijn is dus de verantwoordelijk bestuurder over deze beide tehuizen.

Dezelfde avond zat Ben Oude Nijhuis ( 82 jaar ) bij Pauw aan tafel zonder Joop van Rijn ( 81 jaar )
Wel zat de zoon aan tafel... staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA)
Van Rijn schrikt van situatie eigen moeder 4 nov 2014
Hieronder noem ik al de miljoenen winst die de instelling maakt en de tientallen miljoenen die ze in kas hebben.
Bovendien kregen ze gouden onderscheidingen.
Eerlijk gezegd was ik zo naïef dat ik dacht dat dergelijke instellingen geen winst maakten.
De instelling die hen goud gaf moet men ook maar opheffen.
Geen winsten en geen tientallen miljoenen in kas terwijl de patiënten niet verschoond worden!
Stichtingen die geen winst maken!
Ook een goed idee trouwens voor andere zorginstellingen!
Winst maken op ouderen en zieken is zóóóó ZIEK!Bijdrage 15 November 2014
Aanvullend en als conclusie op al wat hieronder staat.
Specialisten en bestuurders in de zorg moeten in loondienst komen te werken.
Het gaat nu alleen om hoe ze meer kunnen verdienen.
Ziekenhuizen moeten vaste tariefen krijgen waarvoor ze behandelingen moeten verrichten.
Ze bouwen nu nieuwe twee keer zo dure operatiekamers om nog beter te kunnen opereren.
Dure robots om te opereren, terwijl dat niet bewezen beter is.
Ja, allemaal mooi die speeltjes, maar na de peperdure operatie komt de patiënt thuis zonder thuishulp.
Zonder thuishulp is een val al snel gebeurt en komt deze pariënt nog te overlijden.
Weg met het nieuwe zorgstelsel van Balkenende!
Ziekenhuizen, Verpleeghuizen en verzorgingshuizen zouden alleen stichtingen mogen zijn!
Stichtingen, zonder winstoogmerk dus!
Het verschil tussen verpleeghuis en verzorgingshuis weghalen... verpleegverzorghuizen dus.
Dus geen ouderen meer scheiden door een verschillende zorgeis.
Het is onzin dat je demente ouderen thuis kunt laten wonen met een paar uurtjhes zorg per dag!
Verpleegverzorghuizen zijn onmisbaar... er moeten er meer komen, niet minder!
Dan maar geen hoge salarissen voor bestuurders en specialisten in de zorg meer, en geen winsten.Bijdrage 15 November 2014
Dure spotjes op tv om te verbloemen dat VVD, PvdA, D66, CU en SGP doorgaan waar de CDA met Balkenende was gebleven.
De zorg afbreken omdat ziekenhuizen en tehuizen winst willen maken en specialisten veel willen verdienen.
Radeloze Joop van Rijn; 81 Soms loopt urine langs haar enkels.

Vader van staatssecretaris Van Rijn luidt de noodklok di 04 nov 2014
Zijn eigen vader notabene!
De moeder van Van Rijn wordt te weinig verschoond voor haar incontinentie.
Meerdere keren per week is er niemand aanwezig in het tehuis.
De Haagse zorginstelling WZH maakt miljoenen winst en heeft miljoenen in kas.
Dat de kwaliteit van zorg omhoog moet, wordt in heel Nederland breed gedeeld”, reageert de staatssecretaris op het interview van zijn vader.
Hahahahaha, de kwaliteit moet omhoog, dus halen we miljarden weg en moeten ze het doen met nog minder personeel?
Wat een waanzin! Ja, het begon al onder Balkenende... verbeteren door er miljarden WEG te halen.
Personeel wegbezuinigen en dan zeggen dat je het wilt verbeteren?
KNETTERGEK!
Verpleeghuisconcern Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) maakte vorig jaar nog 2,8 miljoen winst, waardoor het eigen vermogen met eenzelfde bedrag steeg naar 30,4 miljoen.
Heleen Dupuis, Eerste Kamerlid voor de VVD en voorzitter van de Raad van Toezicht van de WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) ontkent alles.
Ze hebben zelfs twee gouden keurmerken...
De vader van Van Rijn is dus knettergek en zuigt alles uit zijn duim.
Onzin natuurlijk! Vader Joop van Rijn is niet gek... ze willen winst maken!
Staatssecretaris Van Rijn wil miljarden anders besteden dan aan verpleeg en verzorgingshuizen.
De zorg wordt duurder door het nieuwe zorgstelsel dat onder Balkenende CDA is ingevoerd.
Hieronder staan de links en de gegevens waardoor de zorg ECHT duurder wordt,
maar daar willen CDA, VVD, PvdA, D66, CU en SGP niets aan doen.
Ziekenhuizen en specialisten aanpakken en de zorgstelselverandering terugdraaien is lastiger dan ouderen aanpakken.Bijdrage 15 November 2014
De overheid komt nu met allerlei spotjes over de zorg die gaat veranderen.
Zodoende willen VVD, PvdA, D66, CU en SGP verbloemen dat ze miljarden uit de zorg halen.
Zodoende willen VVD, PvdA, D66, CU en SGP verbloemen dat er tienduizenden in de zorg ontslagen worden.
Ja, er komen verkiezingen aan en alle ellende die ze veroorzaken willen ze verbloemen.
Volgens mij begon het al met Balkenende ( CDA ) iets verbering noemen terwijl je miljarden eruit haalt.
Ja, al onder CDA bestuur ( Balkenende ) is de verslechtering van verpleeg en verzorgingshuizen begonnen.
Pyamadagen, luierdagen, enz, enz. komen al uit de tijd van Balkenende.
We maken de zorg beter... we halen miljarden weg en tienduizenden worden ontslagen, maar dat is omdat we het beter maken.
Na de zogenaamde verbetering van de zorg door het CDA, gaan VVD en PvdA nu verder met verbeteren... miljarden weghalen, tehuizen sluiten en tienduizenden ontslagen.
Het CDA is geen haar beter, zij begonnen ermee en ze stemmen 91% vóór de plannen van VVD, PvdA, D66, CU en SGP
Wie Googled op 'kostenstijging zorg' komt op andere oorzaken dan verpleeg en verzorghuizen.
Blijkbaar willen VVD, PvdA, D66, CU en SGP niet écht iets doen aan de kostenstijging in de zorg.
Hieronder staan de werkelijke oorzaken en die hebben NIETS te maken met ouderen.Bijdrage 6 Oktober 2014
Bejaarde (81) pleegt zelfmoord door gedwongen verhuizing
Hieronder staat een voorbeeld van een oudere man, Dhr. Van Beek, die 'te laat' in een tehuis werd opgenomen en voortijdig stierf.
Door iedereen te bestempelen als 'wenswachtende' komen veel ouderen 'te laat' in een tehuis.
Ook door stress door de gedwongen verhuizingen zullen veel levens korter uitvallen.
Maar in het uiterste geval dus ook door zelfdoding.
Dit terwijl de kostenstijging in de zorg helemaal NIET komt door ouderen.
Op ouderen bezuinigen helpt dus NIETS Wie googled op 'kostenstijging zorg' komt eenvoudig op de ware reden van de kostenstijging in de zorg.
Stop die gedwongen verhuizingen en sluitingen!
Tehuizen zijn erreg nodig en we kunnen niet nog meer mensen dwingen tot mantelzorg.
Doe iets aan het nieuwe zorgstelsel en de marktwerking daarvan!
Ander zullen de kosten gewoon blijven stijgen!Bijdrage 16 September 2014
Rutte II, VVD+PvdA+D66+CU+SGP zijn de zorg aan het uitkleden.
Verpleeg- en verzorghuizen moeten verdwijnen, maar daarmee bezuinigen ze
niet op zaken die de stijging in de zorg veroorzaken!
Ze praten dat goed door zo vaak mogelijk te zeggen dat ouderen thuis willen blijven wonen.
Ja, natuurlijk willen ze thuis blijven wonen, maar het is vaak onwerkelijk en onmogelijk!
Ze kunnen gewoon niet thuis blijven wonen, want bij het kleinste ongelukje hebben ze hulp nodig.
Iemand met alzheimer moet 24/7 iemand in de buurt hebben.
Willen ze dat hun kinderen hun baan opzeggen? Hebben ze wel kinderen? Moeten de buren hun baan opzeggen? Wie zorgt voor de overspannen mantelzorgers?
De wens thuis te willen blijven wonen is een droomwens.
Bovendien weten ze vaak niet hoe fijn veel tehuizen zijn.
Soms kraken politici tehuizen af, alsof thuis in je eentje beter is. ( ja, goedkoper )
Eenzaamheid is onbekend in een tehuis, voortdurend komt er iemand langs.
Je hebt vaak allerlei activiteiten; bloemschikken, gym, dansen, kaarten, sjoelen, enz, enz.
Bij een val wordt je sneller gevonden dan thuis en ook andere controles worden dagelijks gedaan.
Ze ( VVD+PvdA+D66+CU+SGP ) beweren zelfs soms dat ze de zorg willen verbeteren, maar nu al overlijden ouderen eerder omdat ze later in een tehuis terecht kunnen. Ze willen gewoon bezuinigen, ze willen geld voor andere dingen.

Ze moeten die tehuizen sluiten zeggen ze, want de zorg wordt onbetaalbaar.
Kostenstijging van de zorg verklaard
De kosten voor zorg stijgen inderdaad, maar dan moet je de kosten aanpakken die stijgen.
De kosten van verpleeg- en verzorgingstehuizen en van de vergrijzing zijn niet de oorzaak.
Het lost dus helemaal niets op!
De vergrijzing is maar 15% oorzaak van de stijging.
Grootste oorzaken zijn; technologische vooruitgang en verruimde indicaties... 50%
Prijsstijgingen zijn voor 35% schuldig aan de totale kostenstijging van de zorg.
Dan helpt het dus niets als je tehuizen gaat sluiten.

We zeggen ook bijna nooit 'nee' bij de vraag naar zorg. Bijna 95 procent van de mensen die bij het Centrum Indicatiestelling Zorg aanklopt, krijgt zorg. Nergens ter wereld wordt zoveel ADHD gediagnosticeerd als in Nederland. Het gebruik van de ggz is dus ook veel hoger. In Duitsland zijn ook de PGB's stukken lager.
In plaats van tehuizen sluiten kun je ook een vermogenstoets hanteren voordat je wordt opgenomen. Dat doen ze al jaren in Duitsland. Maar in Nederland willen we erfenissen op peil houden en verblijven welgestelden gratis in een tehuis. Door gratis wonen aan te bieden aan welgestelden moeten we nu tehuizen sluiten! Waanzin!
Er zijn nog wel meer regelingen die onbetaalbaar worden omdat we die ook geven aan mensen die het ook zelf ahdden kunnen betalen.

Kostenstijging van de zorg komt door marktwerking in de zorg en het nieuwe zorgverzekeringswet
Ze bezuinigen op het verkeerde en sluiten van tehuizen zal niets helpen.
Maar misschien willen ze zo af van tehuizen?

'Vergrijzing slechts verantwoordelijk voor kwart van de stijgende zorgkosten' Belangrijker oorzaken: welvaart, technologie en 'regelzucht'

Sterkste kostenstijging bij jongeren

Huidige zorgstelsel zet zorgaanbieders aan tot het maximaliseren van omzet en productie.
Rutte II bezuinigd verkeerd... de kosten zullen dus blijven stijgen en dan kunnen ze nog meer afbreken met de stijgende kosten als smoes?
In plaats van iets te doen aan de werkelijke redenen?
Stop marktwerking in de zorg en doe een vermogenstoets voor de AWBZ en dus ook voordat ze in een tehuis gaan wonen.
Regelingen onbetaalbaar laten worden en dan afschaffen alleen om erfenissen op peil te houden is waanzin!


Bijdrage van 6 September 2014
Vandaag moest ik toch weer denken aan de Wenswachtenden waarover ik op 26 Augustus schreef.
Mensen die dringend naar een verpleegtehuis moeten worden nu behandeld als Wenswachtende en dat kost levens of verkort, op zijn minst, levens.
Dhr. Van Beek had beslist nog geleefd als hij in een verpleegtehuis was opgenomen.
De bezuinigingen van Kabinet-Rutte II ( VVD + PvdA + D66 + CU + SGP ) verkort dus levens.
Ja, ik weet dat D66 + CU + SGP graag doen alsof ze niet meeregeren, maar dat is natuurlijk lariekoek, zij zijn net zo schuldig als VVD en PvdA.

Daarbij bedacht ik aan de vele andere mogelijkheden tot bezuinigen... AOW en AWBZ voor welgestelden.
AOW naast een dik pensioen en een groot vermogen? terwijl de bezuinigingen nu levens kosten?
AWBZ om de erfenis op peil te houden? terwijl de bezuinigingen nu levens kosten?

Of de subidie voor zakelijke kilometers stoppen, gewoon de auto van de zaak helemaal schrappen uit de belastingaangifte. Zijn we ook af van al die spotjes over hoe laag de bijtelling is voor een bepaalde auto.

Of we schrappen al die andere subidies voor ondernemingen en we vragen een eerlijke prijs voor gas, water en elektrisch.
Nu betalen grootverbruikers een belachelijk lage prijs voor gas, water en elektrisch. Hoe meer je gebruikt, hoe meer je moet betalen zou veel eerlijker zijn en hen aanzetten tot matiging.
Ze zitten nu de burgers te pesten met het steeds verhogen van allerlei belastingen op gas, water en elektrisch terwijl de échte verbruikers en vervuilers ontzien worden.

Legio mogelijkheden dus om ouderen wél op tijd in een tehuis te plaatsen en zo levens te redden of op zijn minst te verlengen
De bezuinigingen van Kabinet-Rutte II ( VVD + PvdA + D66 + CU + SGP ) verkort levens.


Bijdrage van 28 Augustus 2014
Al sinds enige jaren gebruiken patiënten veel goedkopere medicijnen.
Zelf ben ik hartpatient, dus gebruik ik drie maal daags verschillende tabletten.
Naar schatting kosten mijn huidige medicijnen 1/3 of zelfs maar 1/4 van wat ze voorheen kostten.
Deze besparing maal duizenden patiënten, dat moet toch flink aanhalen?
Daar bovenop zijn toch de salarissen en bonussen aan banden gelegd?
Wordt er meer intensief fraude bestreden?
Wordt er steeds minder vergoed?
Liggen patiënten steeds korter in het ziekenhuis.
Toch blijven de premies stijgen?
Het lijkt een beetje op wat er de afgelopen decennia gebeurt is met huisvuil... je betaald 5 keer zoveel en nu moet je alles zelf scheiden en als je grof vuil weg wil brengen betaal je ook nog eens flink.
Waar blijft al dat geld?


Bijdrage van 28 Augustus 2014
Op 10 Maart 2014 stuurde staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid zijn nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) naar de Tweede Kamer. Hij schrapt 10 miljard op de langdurige zorg door taken over te hevelen naar gemeenten en zorgverzekeraars.

In de uitzending van nieuwsuur op maandag 25 augustus 2014 lieten ze de gevolgen zien.
Ouderen die langer, te lang, in huis blijven kunnen bijvoorbeeld vallen en te laat hulp ontvangen.
In de uitzending kwam opvang voor Dhr. Van Beek te laat.
Maandag 25 augustus in Nieuwsuur.
Hieronder een langer verhaal over deze uitzending.
Wederom de waarschuwing dat als iemand van VVD en/of de VVD roept er moet meer geld naar de zorg, dan bedoelen ze... we halen minder uit de zorg.
Dus... 400 miljoen meer naar de langdurige zorg betekend 10 miljard - 400 miljoen = 9,6 miljard minder naar langdurige zorg.


Bijdrage van 28 Augustus 2014
Op 29 oktober 2012 presenteerden VVD en PvdA hun regeerakkoord en noemden deze Bruggen Slaan
VVD en PvdA, 41 en 38 zetels samen 79 zetels.
Zoals met name de PvdA graag doet wordt voortdurend het woord 'sociaal' gebruikt.
13 keer sociaal en 32 keer sociale
De PvdA heeft dan ook de leus 'Sterk en Sociaal, juist nu!'
Wie dit regeerakkoord leest zal weinig sociaals vinden in de miljarden bezuinigingen bij met name de zwaksten in de samenleving.
Het kabinet-Rutte II bezuinigt 5 miljard op de zorg, 3 miljard op de sociale zekerheid en arbeidsmarkt en 2,5 miljard op de overheid.
Hoezo roept de PvdA nu 'Sterk en Sociaal, juist nu!' ???
Zoals ik al schreef gebruikt met name de PvdA graag het woord sociaal en al haar vervoegingen, dat is duidelijk om te doen alsof de daden sociaal zouden zijn.
Hoe asocialer, hoe meer het woord sociaal gebruiken zal wel het beleid van de PvdA zijn.

Dat de VVD wil bezuinigen op uitkeringen en voorzieningen kun je verwachten van een rechtse / liberale partij, maar van de PvdA?
Geen kwaad woord dus over de VVD, die doen gewoon waar ze voor staan, maar de PvdA is sinds Wim Kok geen Partij van de Arbeiders meer, maar een neoliberale partij voor privatisering en marktwerking.
Het is daarbij wél opvallend dat uitkeringen en voorzieningen voor de hogere inkomens en welgestelden wél door de VVD op peil gehouden worden. Denk aan hypotheekrenteaftrek, die voor bijna de helft gaat naar de 20% hoogste inkomens.

Maar dit zou over zorg moeten gaan, dus...
Het kabinet-Rutte II wil 5 miljard bezuinigen op de zorg. Vandaar dus alle woordjes sociaal en sociale om deze enorme bezuiniging bij de zwaksten; ouderen en zieken te verbloemen.
Als ze nu praten over meer geld naar de zorg, bedoelen ze eigenlijk... we bezuinigen minder op de zorg.
400 miljoen meer naar de zorg betekend dus... we geven 4,6 MILJARD minder aan zorg.


Bijdrage van 26 Augustus 2014
Kabinet-Rutte II; VVD ( 41 zetels ) plus PvdA ( 38 zetels ) Beëdiging; 5 november 2012
VWS = Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport.
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sinds 5 november 2012; drs. M.J. van Rijn ( PvdA )

Vanaf 1 januari 2014 kunnen alleen ouderen die zeer, zeer veel zorg nodig hebben aanspraak maken op een plaats in een verzorgingstehuis. Zorgzwaarte 4 en hoger.
Maar zelfs dan moeten ze zo lang mogelijk thuis blijven! Als wenswachtende!

Maandag 25 augustus in Nieuwsuur.
Uitzending van Nieuwsuur 25 Augustus
In mei 2014 wachten volgens het ministerie van VWS maar 65 mensen te lang op zorg. Brief mei van het VWS
Maar zorginstellingen hebben het over een maatschappelijk probleem, dus zijn er veel meer dan 65 mensen op de wachtlijsten.
Nieuwsuur ging op onderzoek.

Volgens Nieuwsuur zitten ruim 10.000 ouderen te wachten op een plaats in een verzorgingstehuis en meer dan de helft daarvan wacht al LANGER DAN EEN JAAR.
Volgens VWS hebben deze mensen geen probleem want het zijn vrijwel allemaal 'wenswachtenden'
Wenswachtenden zijn ouderen die alleen in één bepaald verzorgingstehuis willen worden opgenomen en tot daar een plaats vrij komt thuis kunnen blijven wonen.
Actiefwachtenden zijn er volgens VWS bijna niet. Actiefwachtenden zijn mensen die feitelijk niet kunnen blijven wonen op de manier zoals ze nu doen. Ze kunnen amper op een knop drukken als ze zorg nodig hebben.
Ouderen dus die dringend 24/7 zorg nodig hebben... zorgzwaarte 4 en hoger. Maar zelfs zulke zware gevallen wil VWS thuis laten en zijn geen 'actiefwachtenden.'

Het probleem is dat deze ouderen, hun familie en hun verzorgers niet weten of ze actief op de lijst staan of alleen wenswachtend zijn. Ze gaan ervan uit dat ze actief op de lijst staan, maar dat is dus niet zo!
VWS ziet ze allemaal als wenswachtend. Wenswachtend, dus als ouderen die de luxe hebben op een plaats te wachten in één bepaald verzorgingstehuis of liever thuis blijven wonen.

Het lijkt erop dat VWS alles doet om de lijst met actiefwachtenden zo klein mogelijk te houden.
Op deze manier kost de zorg veel minder en lijken de kabinetsbesluiten veel beter. Bovendien kunnen met zulke kleine aantallen actiefwachtenden tehuizen worden afgebroken.

LEVENSBEDREIGEND
DIT KOST LEVENS !
Als een oudere alleen al valt, kan dit de dood ten gevolge hebben.
een val die in een verzorgingstehuis vaak voorkomen kan worden
en na een val zal de oudere niet uren of dagen blijven liggen.


In de uitzending had men een voorbeeld van een man van 92 jaar Dhr. Van Beek die niet eens begrijpt waar de knop voor dient die hij om zijn hals heeft. Die knop zou hij moeten indrukken als hij valt. Hij was al eens gevallen en had een nacht op de gang gelegen. De enige mantelzorger woont 50 km ver. Vanaf december 2013 wacht hij op een plaats in een verzorgingstehuis. Hij staat als urgent op de wachtlijst, maar dat is dus een 'wenswachtende' volgens VWS. Urgent, maar wenswachtend??? Wat een lariekoek. Iemand die in één bepaald tehuis wil komen of thuis wil blijven wonen. Na tussenkomst van Nieuwsuur krijgt deze 92 jarige na zeven maanden plots wél een plaats toegewezen. Maar het is te laat. Enkele dagen voor de opname valt de man 's avonds. Onderkoelt en met een gebroken heup wordt hij de volgende dag door thuiszorg gevonden. Een paar dagen later overlijdt de 92 jarige man en krijgt dus nooit een plaats in een verzorgingstehuis. Allicht had hij anders nog jaren van het leven kunnen genieten en zijn naasten van hem.
Reacties op de casus van meneer van Beek.

Nieuwsuur benaderde zorginstellingen en 66 daarvan reageerden.
37 zorginstellingen vinden hun wachtlijst een maatschappelijk probleem. Ze hebben geen plaats en er ontstaan zware/schrijnende situaties.
De 66 zorginstellingen geven aan dat er honderden wachtenden zijn die onmiddelijk een plaats zouden accepteren. Dhr. van Rijn had het over 65 wachtenden. Hij heeft het dan over die wachtenden die VWS ziet als actief wachtenden. Alle andere wachtenden, 10.333 wachten op eigen verzoek volgens VWS. Zij willen alleen in één bepaald tehuis. Maar in de praktijk mag je je maar inschrijven bij één verzorgingstehuis en als zij geen plaats hebben of geen geld krijgen van VWS ben je dus wenswachtend en kun je maanden of jaren wachten op een plaats. De ouderen en hun verzorgers worden niet geïnformeerd of ze wenswachtend of actiefwachtend zijn.
De 92 jarige demente Dhr. Van Beek die niet begreep waar de noodknop om zijn hals voor diende en wiens mantelzorger 50 km weg woonde ziet van Rijn en VWS als wenswachtende. Een man die al eerder viel en de nacht op de grond had gelegen wacht op eigen verzoek? Laten ze bewust in een levensbedreigende situatie wonen. VVD en PvdA willen snel af van verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Op dit moment is er voldoende plaats om deze ouderen op te vangen en is er alleen een gebrek aan financiën.
De kamers zijn er overvloedig, maar de instellingen moeten wel betaald krijgen.
Op dit moment is er meer dan voldoende plaats, maar er wordt volop afgebroken. Binnenkort kunnen ze zeggen dat er gewoon geen plaatsen zijn, dat is eenvoudiger dan te zeggen dat er geen geld is.
Helemaal omdat er de voorgaande jaren geld overbleef. In 2013 was er volgens NZA 200 miljoen overgebleven in de AWBZ. Zorginstellingen echter krijgen geen geld voor opvang en ondanks lege kamers en veel wachtenden vangen zij geen ouderen meer op en kunnen tehuizen worden afgebroken.

0900 - 7707070
info@nza.nl
Als u geen wenswachtende bent zonder haast maar een actiefwachtende bellen of mailen!!!
Het gewenste tehuis heeft waarschijnlijk plaats genoeg, maar krijgt niets betaald van VWS voor wenswachtenden.


Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sinds 5 november 2012; drs. M.J. van Rijn ( PvdA ) geeft in deze uitzending uitleg en commentaar.
Op het geval van 92 jarige Dhr. Van Beek zegt hij hakkelend en met veel eh's ongeveer het volgende.

Ja, het is inderdaad, als je het zo ziet, dan is het inderdaad, wrang en ook heel verdrietig als je het zo hoort en vooral ook heel verdrietig voor die mevrouw die mantelzorger is en die eh... is er eindelijk een plekje in een tehuis en gaat het dan net niet door. Echt heel verdrietig en zo op het eerste oog denk ik... eh, er is wel heel lang gewacht en eh... terwijl er ergens anders wel een plekje was. Jammer, dat dat niet is tot stand gekomen.

Mijn reactie daarop zou zijn Die mevrouw die mantelzorger is, is de dochter van Dhr. Van Beek. Begrijpt u dat wel? Is er eindelijk een plekje in een tehuis... Plekje? verkleinwoord om het draaglijker te maken? Plekje? Een plekje heb je in de bioscoop of in de rij bij een kassa. Plaats in een tehuis in plaats van thuis in een levensbedreigende situatie. Plaats en geen plekje Er zijn in veel tehuizen plaatsen genoeg, werd vlak voor zijn reactie gemeld. Ze krijgen die plaatsen alleen niet betaald door VWS. Om die plaatsen niet te hoeven betalen, bestempelen ze alle wachtenden als wens wachtenden, daar lijkt het volgens mij meer op!

Staatssecretaris van Rijn doet verder alsof er gewoon toevallig een plekje vrij kwam, maar dat plekje kwam alleen vrij door NIEUWSUUR!!! Het is zeer denkbaar dat Dhr. Van Beek nog veel langer geleefd had als hij wél eerder een plaats gekregen zou hebben... ook zonder Nieuwsuur. VWS ziet alle gevallen als wenszoekenden omdat die goedkoper zijn. Logischer maar niet wenselijker voor VWS zou zijn om alle gevallen te zien als actiefzoekenden tenzij ze geen haast hebben. Maar waarom zou je je op een wachtlijst laten zetten als je geen haast hebt?

Vervolgens heeft Staatssecretaris van Rijn het ook steeds over een plekje. Ook doet hij alsof mensen die zich melden voor een verzorgingstehuis soms liever langer thuis wonen. Tsja, dan hadden ze zich niet gemeld als wachtende! Zolang het nog gaat willen ze liever niet naar een verpleegtehuis? Waarom zouden ze zich dan aanmelden? Ze wachten, maar willen eigenlijk niet? Is Staatssecretaris van Rijn zo dom of denkt hij dat wij zo dom zijn daar in te trappen? Bijna iedereen die op lijsten staat, staan daarop omdat zijzelf of hun verzorgers vinden dat het thuis niet meer gaat!!!. Volgens van Rijn is er plaats genoeg en geld genoeg, maar de wachtenden willen liever langer thuis wonen. Volgens van Rijn is het verder niet altijd een pretje om in een verzorgingstehuis te wonen. Afkraken van zorginstellingen omdat je ze graag allemaal wilt sluiten! Zorginstellingen geen geld geven, zodat ze slechte zorg gaan leveren en sluiting zo afdwingen In gelul kun je niet wonen Ze willen gewoon af van zorginstellingen, wegbezuinigen, zeg dat dan gewoon! Als een mantra begon van Rijn steeds weer over mensen die liever thuis wonen, dat moeten wij gaan geloven. Niet de VVD en de PvdA hebben zorginstellingen wegbezuinigd, maar de mensen willen zorg gewoon van buren en familie. Ze staan voor de lol op de lijst van wachtenden op een plaats in een verzorgingstehuis.

Conclusie; Wat Staatssecretaris van Rijn, de PvdA of de VVD ook zeggen... het komt erop neer dat volgens VVD en PvdA instellingen gesloten moeten worden en dat mensen thuis opgevangen moeten worden door familie en buren. Ze draaien en draaien eromheen, maar dat is de doelstelling. Later zullen ze allicht beweren dat niemand meer in een zorginstelling WOU wonen en liever thuis. Breek dus maar af al die tehuizen. Zware zorg kan volgens van Rijn ook thuis en veel mensen willen thuis blijven wonen en ze staan voor niets op een wachtlijst voor een zorginstelling.

Men tracht zorginstellingen zwart te maken zodat ouderen thuis willen blijven wonen. Mits men niet nog meer geld weghaalt bij zorginstellingen zijn ze helemaal niet slecht. Ja, ze kunnen zoveel geld weghalen bij zorginstellingen dat ze slecht worden en daar zijn ze al hard mee bezig. Van nature wil men thuis blijven wonen en als men dementerende is ziet men niet dat het onmogelijk is om thuis te blijven wonen. Ze moedigen wensen aan die onhaalbaar zijn. Ouderen die zware zorg behoeven, kunnen niet thuis blijven wonen! Zware zorg betekend 24/7 bij iemand aanwezig en dat is meestal onmogelijk. Mantelzorg komt veelal neer bij vrouwen, want mannen zijn vaak nog de hoofdkostwinner. Waar VVD en PvdA nu mee bezig zijn is dus erg vrouwonvriendelijk. Bovenal kost het levens, wat ook bleek in de uitzending van Nieuwsuur. Ze zijn nu in razend tempo bezig om zorginstellingen te sluiten en dan kunnen VVD en PvdA beweren dat er gewoon geen plaatsen meer zijn. Tsja, van Rijn, VVD en PvdA willen ons doen geloven dat er gewoon geen vraag meer was naar verpleeg- en verzorgtehuizen en dat ze daarom zijn afgebroken.

Ouderen staan op wachtlijsten omdat ze graag in een zorginstelling willen of moeten worden opgenomen en ze staan niet op die wachtlijsten als ze graag thuis willen blijven wonen zoals van Rijn keer op keer zit te beweren. Al veel vaker heb ik Staatssecretaris van Rijn horen zeggen dat mensen liever thuis wonen. Daarbij vergeten hij, de VVD en de PvdA graag dat ze dat wel graag willen maar dat het gewoon niet kan!

Met deze werkwijze willen ze graag af van alle tehuizen, zelfs nieuwe of onlangs gerenoveerde gebouwen. De PvdA en de VVD vergeten daarbij de duizenden vrijwilligers die nu zich inzetten voor die verpleeg- en verzorgingstehuizen. Duizenden vrijwilligers die niets kosten worden zo buitenspel gezet. De kinderen, kennissen en buren van ouderen moeten maar zien hoe zij de verzorgingstaken op zich nemen. Vaak zal dat niet alle dagen en het hele jaar lukken, dus zal het zelfs levens kosten. Van Rijn wil zelfs ouderen die zware zorg nodig hebben thuis laten wonen, dus moeten kinderen minder gaan werken of zelfs hun baan opzeggen. Dit alles om aan geld te komen voor rechtse hobby's? Zoals het leger, de JSF, hypotheekrenteaftrek en/of subsidies voor bedrijven?

VVD en PvdA moeten stoppen met deze waanzin en verpleeg- en verzorgingstehuizen gewoon open laten, dit kost levens of zorgt op zijn minst dat ouderen eerder overlijden zoals Dhr. Van Beek. Om iets te doen aan de betaalbaarheid kan men kijken naar andere tereinen, zoals de hypotheekrenteaftrek. De hypotheekrenteaftrek komt voor bijna de helft terecht komt bij de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens. Die hebben hypotheekrenteaftrek als een extraatje bij flinke inkomens. Dit beleid kost vele ouderen het leven, dus ligt het voor de hand om te stoppen met het geven van voordeeltjes aan mensen met de hoogste inkomens.

Verder kan men vermogenden hun verblijf in een tehuis zelf laten betalen, nu houden we slechts de erfenis op peil van de nabestaanden. Vermogenden gratis opvang opdringen om de erfenis op peil te houden. Opdringen, want natuurlijk zegt niemeand nee tegen gratis. De AWBZ hoort voor mensen te zijn die niet vermogend zijn. Dit beleid kost mensenlevens, dus is het niet normaal dat men erfenissen op peil wil houden. Vermogenden zouden sowieso geen steun, geen bijstand hoeven te krijgen uit de AWBZ. Dat is onzinnig, bijstand geven aan mensen die rijk zijn en dan kun je ook kijken naar AOW en andere uitkeringen. Uitkeringen worden nu gekort bij mensen die niet zonder kunnen terwijl velen een uitkering krijgen terwijl men vermogend is. AOW naast enorme pensioenen is lariekoek! AWBZ om erfenissen op peil te houden is waanzin!
Hou tehuizen open en ouderen langer in leven door een goede opvang!