Huizenmarkt


Bijdrage van 1 mei 2016
Doordat ik ging denken aan het betaalbaar maken van de zorgkosten kwam ik op het maandelijks betalen van belastingteruggave.
Nu krijgt iedereen maandelijks zijn toeslagen, maar dat wil ik uitbreiden naar maandelijkse teruggave / betaling van belastingen.
Inplaats van 'Mijn toeslagen' dus 'Mijn belastingen'
Hypotheerenteaftrek en huurtoeslag worden woonaftrek, een maandelijkse aftrekpost.
Iemand met 700 huur krijgt bij gelijk inkomen evenveel als iemand met 700 hypotheekrentekosten.
Veel eerlijker en samen met alle andere aanpassingen... lees belastingstelsel en zorg veel betaalbaarder.
Door de helft van de onderwaarde aan de banken toe te schrijven kunnen we de huzienprijzen verlagen om huizen ook voor ons nageslacht betaalbaar te houden.
Bij Huur een uitgebreid plan om huurhuizen te krijgen die huurders zonder huurtoeslag kunnen betalen.
Goedkopere koopwoningen en goedkopere huurwoningen voor ons en ons nageslacht.

Bijdrage van 17 December 2014
Hieronder staat het verder verklaard... banken moeten de helft van de onderwaarde kwijtschelden.
Banken waren er op zijn minst even schuldig aan dat zoveel huizen nu onderwater staan.
Bij een hypotheek van 200.000 en een waarde van 150.000 zou de hypotheek 175.000 moeten worden.
De overheid die ook niet onschuldig is aan het opdrijven van de huizenprijzen moet banken dwingen en desnoods helpen.
Het verleden heeft wel geleerd dat overheden moeten stoppen met startersleningen en dergelijke, die werken alleen prijsopdrijvend.
Hogere huizenprijzen maken die hulp dan nutteloos.
Dit staat ook hieronder verder uitgelegd.
Voor jongeren is juist een lagere huizenprijs beter en omdat voor ouderen een hogere prijs beter is, moeten we streven naar een stabiele prijs.
Overheden kunnen helpen door de grondprijs met 60% of meer te verlagen.
Alle regelingen zoals de Wmo moeten ook kijken naar vermogen.
Je geeft geen hulp aan vermogende mensen terwijl anderen die deze hulp echt nodig hebben gekort worden.
Vermogens in steen kun je ten gelde maken door een renteloze lening ter hoogte van de WOZ waarde.
Ouderen kunnen dan blijven wonen waar ze al een groot deel van hun leven wonen.
Huizen die zodoende langzamerhand in bezit komen van gemeenten kunnen dan onmiddelijk verkocht worden.
Regelingen zijn er immers niet om erfenissen op peil te houden.
Met deze werkwijze kunnen veel regelingen in stand gehouden worden voor wie niet vermogend is.


Bijdrage van 17 December 2014
We hebben een probleem.
Bijna 1,5 miljoen huizen staan onder water.
De huizenprijzen zijn zo'n 20% gedaald.
21 maart 2014 Ruim twee derde van de gezinnen met onderwaarde is jonger dan 45 jaar
Gemiddeld hebben huizen een onderwaarde van 61.000 euro.
Dat betekend dat 1,5 miljoen hypotheken hoger zijn dan de waarde van de huizen.
Ik zeg met nadruk we omdat de banken en de overheid de mensen met een huis onder water niet helpen.
Maar ze zouden dat wél moeten doen!
Mensen kopen maar één of twee keer in hun leven een huis, banken verlenen tientallen keren per dag hypotheken.
Banken hebben ondanks hun ervaring en kennis deze mensen een tophypotheek gegegeven.
Ook de overheid heeft hier aan meegewerkt.
Ze hadden toen voorzichtiger moeten zijn met het verlenen van hoge hypotheken.
Met een lagere hypotheek hadden ze niet of minder onder water gestaan.
Daarom zou de overheid nu moeten bepalen dat de banken de helft van wat de huizen onder water staan overnemen.
Voorbeeld; Een huis is nu 150.000 waard en heeft een hypotheek van 200.000
Dan zou hun bank 25.000 van de hypotheek moeten kwijtschelden.
Het overgebleven tekort van 25.000 zou verplicht meegenomen moeten kunnen worden naar een eventueel volgend huis.
Dit idee zou deze mensen enorm helpen en daarmee ook de huizenmarkt.

Bovenstaand idee is er ook om de huizenmarkt te helpen.
Overheden moeten stoppen met voordeeltjes zoals startersleningen.
Voordeeltjes en kredietverruiming werken prijsopdrijvend en de huizenprijzen moeten stabiel blijven.
Voor jongeren is een prijsdaling zelfs beter, maar niet voor de huidige huizenbezitters... dus een stabiele prijs.
Met weer hogere huizenprijzen lopen we weer kans bij een volgende crisis om huizen onder water te krijgen.
Bovendien moeten jongeren dan voortdurend voordeeltjes krijgen om huizen te kunnen kopen.
Bovendien is kapitaal in huizen niet bevordelijk voor de economie.

Er zijn legio regelingen die ook hulp geven aan vermogende mensen, dat is dom.
Hulp geven aan wie vermogend is, is niet liberaal en niet sociaal.
Vermogen in huizen of wat op een andere wijze vast zit, moet beschikbaar komen om die hulp te betalen.
De WOZ waarde is bepalend voor hoeveel bezit diegene heeft in de woning.
Een renteloze lening ter hoogte van hun bezit.
Ouderen hoeven dan hun huis niet te verkopen en verhuizen om zorg te betalen.
Regelingen zoals de Wmo zijn er niet om erfenissen op peil te houden.
Huizen die zodoende in handen komen van de overheid / gemeenten moeten onmiddelijk verkocht worden.

Huizenprijzen zijn veel te hoog
hoe is dat zo gekomen?

Hoe hoger de huizenprijzen, hoe sneller ze onderwater komen.
Begin 2013; 1,4 miljoen huishoudens met zogenoemde onderwaarde, dat is 34 procent van het totaal aantal eigen woningen.
Tussen 1994 en 1998 werd de maximale hypotheek dat een doorsnee gezin kon krijgen met 86% verhoogd.
In 1999 waren huizenprijzen met 85% gestegen
Ondanks een veel hogere lening (86%) kon je in 1999 hetzelfde huis kopen als in 1994 die 85% gestegen was.
Starterleningen en andere hulp werken alleen prijsopdrijvend en die hulp werkt dus niet.
Vanaf 1999 had je wel 33% van twee inkomens nodig om een huis te kopen, terwijl daarvoor 31% van alleen het hoogste inkomen voldoende was.
Na Griekenland en Denemarken heeft Nederland de hoogste woonlasten.
Gemeenten moeten de grondprijzen 60% verlagen in plaats van startersleningen en dergelijke
Het aandeel van grond in de prijs van een woning was 13% en steeg naar 31%

Woononderzoek.nl