Huur, huurders, huurwoningen en woningcorporaties.
Bijdrage van 23 Mei 2017
Hele straten en een flink aantal flats worden in Assen afgebroken en vervangen door huurwoningen die bijna twee keer zo duur worden.
Huurders wordt verteld dat ze gecompenseerd worden door hogere huurtoeslag.
Hoelang zullen ze die hogere huurtoeslag ontvangen?
Die hogere huurtoeslagen moeten worden opgebracht door u en mij door hogere belastingen.
Gaat de BTW dan ophoog naar 23%?
Er komen niet meer maar minder betaalbare huurwoningen, dus neemt de schaarste toe,
dus neemt de huurptijs toe.
Huurwoningen vervangen door duurdere huurwoningen met meer huurtoeslag is diefstal!
Diefstal van de belastingbetaler!
Er moeten meer kleine betaalbare ( zonder huurtoeslag ) woningen komen.
Nee, ze hoeven niet duurzaam te zijn, daar heb je niets aan als ze niet betaalbaar zijn.
Ik sprak iemand die na scheiding 8 jaar moest wachten op een woning en hij moest eruit omdat de woning zal worden afgebroken.
Na herbouw, zal hij de huur niet kunnen betalen.
Het is een schande dat ze woningen afbreken, terwijl er sinds 1945 woningnood is.

Door de huurtoeslag worden er duurdere huizen gebouwd dan mensen anders kunnen betalen.
Schaf de huurtoeslag voor nieuwe woningen af!
Wachttijd van een woning zou beperkt moeten worden tot 2 en maximaal 5 jaar.
Er moeten dus honderdduizenden huizen worden gebouwd die zonder toeslag betaalbaar zijn.
Nu worden oude goedkopere huurwoningen opgeknapt,
zodat de bewoners nog meer huurtoeslag moeten krijgen.
Er worden zelfs betaalbaardere woningen afgebroken voor nieuwe huurwoningen
die nog meer huurtoeslag eisen.
Afschaffing van belasting op de laagste inkomens zal de huurtoeslag ook helpen afschaffen.
Toeslagen moeten worden opgebracht door belastingen en bedrijven betalen steeds minder belasting en burgers steeds meer.
Daarom ging de BTW van 19% naar 21% en met nog lagere belastingen voor bedrijven gaat die naar 23%
Banken moeten veel meer meebetalen als woningen onderwater komen te staan.
Huizenprijzen stijgen, dat is mooi voor de huidige huizenbezitters, maar niet voor de toekomstige.
Huizenprijzen moeten dalen voor de toekomstige kopers door heel veel nieuwe huizen te bouwen.
Huizenprijzen moeten kunnen dalen door banken mee te laten betalen als de waarde van huizen dalen.


Bijdrage van 16 November 2016
Aantal aanvragen voor huurtoeslag is in de afgelopen jaren met VVD en PvdA aan de macht sterk gestegen.
Met VVD en PvdA aan de macht, maar ondersteund door D66, CU en SGP.
Het CDA stemde ongeveer 94% mee met de wetsvoorstellen en is dus voor 94% medeverantwoordelijk.
Tien jaar geleden waren er 973.000 huurtoeslagen en nu 1,3 miljoen.
Dat zijn 1,3 miljoen keer het aantal bewoners ( +/- 3,7) van die huizen is...bijna 5 miljoen mensen die afhankelijk zijn van huurtoeslag.
De stijging valt voornamelijk in de groep 25 tot 65 jaar.
Koplopers zijn Rotterdam, Heerlen, Delft, Groningen en Leeuwarden.
Er zijn door dit neoliberaal beleid geen gemeenten meer waar huurtoeslag niet bestaat. De prijzen van woningen dalen niet omdat het tekort aan woningen fanatiek in stand wordt gehouden.
De huren dalen niet omdat bestaande woningen worden opgeknapt voor een hogere huurtoeslag.
Meer dan 90% van de Nederlanders is afhankelijk van een uitkering of toeslag.
We krijgen steeds minder salaris en steeds meer bijstand van de overheid.
Vaste banen worden banen met weinig ontslagrecht, ontslagvergoeding of andere rechten.
Toeslagen zijn ook uitkeringen en toeslagtrekkers zijn niets beter dan bijstandtrekkers.
Stem op de Socialistische Partij, de SP, de partij die tot nu altijd buiten de regering werd gehouden ( vooral door het zich links noemdende PvdA )
De SP is de enige niet-neoliberale partij van Nederland.
D66, CU, SGP en Groenlinks lopen met CDA, PvdA en VVD mee en houden deze drie aan de macht met hun neoliberaal beleid.

Derde Bijdrage van 14 oktober 2016
In de eerste bijdrage stond dat we het ontstaan en groeien van partijen zonder verkiezingen moeten stoppen.
DENK had nooit mogen bestaan zonder stemmen op deze partij.
De PvdA verruilde socialisme voor neoliberalisme ( PvdA is sinds Wim Kok neoliberaal ) en verloor Nederlandse kiezers en wou dat aanvullen met Turken en Marokkanen die nu ook vertrekken.
De tweede bijdrage legt uit dat er al meer dan dertig jaar geen economische groei is en dat deze zogenaamde economische groei komt uit krimp van gezondheidszorg en sociale voorzieningen.
De derde bijdrage gaat over de leugens die VVD en PvdA nodig hebben om weer gekozen te worden.

De PvdA wil graag weer een tweestrijd tussen VVD en PvdA, want zo hebben ze de vorige keer veel stemmen gekregen.
Maar we weten inmiddels dat de PvdA als het erop aankomt net zo rechts neoliberaal is als CDA, VVD en D66
De eerste PvdA leugen is dus dat ze veel anders is dan de VVD.
De andere leugens kwamen aan bod bij Buitenhof op zondag 9-10-2016

In deze uitzending komt Samsom met een kanonnade van leugens.
De VVD zou als een haas weglopen van het beleid van de afgelopen vier jaar? Hahahahahahaha.
Al snel gaf de PvdA de inkomensafhankelijke zorgpremie op en met name de hogere inkomens kregen structureel een belastingvoordeel.
De lagere inkomens kregen slechts kort een voordeeltje om dat te verbergen en daarover pocht de PvdA nu.
Samsom noemt de stijgende huizenprijzen als een grote winst, maar de huidige jongeren en de komende generaties zullen steeds moeilijker een huis kunnen betalen.
Ja, voor de huidige bezitters van een koophuis is het een zegen, maar niet voor de jeugd en de komende generaties.
De overheid had de banken meer moeten laten opdraaien voor het onderwater staan van woningen en ze hadden moeten streven naar lagere woningprijzen.
Banken horen risico te dragen bij de verkoop van woningen, maar neoliberalen ontzien banken.
Banken en de overheid zouden de gewenste daling van koopprijzen moeten opvangen.
Meer huizen bouwen, sinds 1945 is er een woningtekort, dat drukt de koopprijzen en de huurprijzen.
Huurders zouden zonder huurtoeslag een huis moeten kunnen huren, dus goedkopere huurwoningen bouwen die zonder huurtoeslag betaalbaar zijn.Tweede bijdrage van 30 April 2016
Bij belastingstelsel kunt u lezen hoe ik de huurtoeslag wil omzetten in belastingaftrek.
Deze dan maandelijks wil geven tezamen met alles waar u maar mogelijkerwijs recht op heeft.
Net als nu de toeslagen zou iedereen maandelijks zijn belastingen met aftrekposten moeten krijgen, via 'Mijn belastingen' inplaats van 'Mijn toeslagen'
Woonaftrek
Iemand met 700 huur krijgt evenveel als iemand met 700 hypotheekrente met hetzelfde inkomen.

Huurders zijn in 5 jaar ruim 28% meer huur gaan betalen.
VVD minister Blok wil inkomens tot 39.000 euro jaarlijks nog eens 2,5 % meer laten betalen en nog hogere inkomens 4%.

Woensdag 13 januari was er een uitzending van EenVandaag over Tiny Houses / kleine huisjes.
Almere wil een hele wijk met deze Tiny Houses.
Huisjes met maximaal 50 vierkante meter.
In Amerika staan er al tienduizend.
Ideaal voor de groeiende armoede door het beleid van Balkenende / CDA en Rutte / VVD samen met PvdA, GroenLinks, D66, SGP en CUBijdrage van 30 April 2016
VVD, PVV en PvdA hebben de verhuurdersheffing bedacht, ja zo links zijn de PVV en de pvdA.
Waarom hebben ze dan steeds linkse verkiezingsprogramma's?
Huren stegen en stijgen, want deze heffing 1,7 miljard wordt natuurlijk verrekend met de huurders.
En de huren zijn altijd al hoog egweest door de woningnood sinds 1945.
Met woningnood kun je vragen voor je huurhuizen at je wilt.
Woningnood levert meer op dan woningbouw.
Kopers krijgen 9 miljard hypotheekrenteaftrek en de helft ervan gaat naar de 10% rijksten van Nederland.

We moeten af van huurtoeslag, want hierdoor worden huizen gebouwd die de mensen anders niet kunnen betalen en wij... de belastingbetalers draaien op voor de huurtoeslag.
Huurtoeslag klinkt viendelijk voor de huurder, maar het is helemaal niet voor de huurder, het gaat linea recta naar de verhuurder en dankzij de huurtoeslag kunnen bouwbedrijven duurdere anders onbetaalbare huurhuizen bouwen.
In Assen werden 144 goedkope huurwoningen gesloopt en de nieuwe 80 huurwoningen kosten 700 euro... kan dat een arbeider met 1200 - 1400 euro betalen?
Zo worden en werden vele jaren veel te dure huizen gebouwd.
Hieronder stel ik voor om de woningnood sinds 1945 op te lossen en honderdduizenden zonder huurtoeslag betaalbare woningen te bouwen.
De huren worden bepaald door vraag en aanbod, dus ook de bestaande huurwoningen worden goedkoper en wij zijn minder kwijt aan huurtoeslag.
Dat werd tijd want sociale huurwoningen zijn niet goedkoop en zijn alleen sociaal voor de 389 directeuren en 900 vestigingsmanagers van woningcorporaties. .

Na de huurtoeslag moeten we ook af van woningcorporaties. Al die huizen in de verkoop en de huurprijzen zakken verder en we zijn nog minder kwijt aan huurtoeslag.
Huurtoeslag is niet veel anders dan bijstand en wie huurtoeslag krijgt is bijstandstrekker.
Veel lagere huren dan en dat is goed voor de koopkracht, mkb, winkeliers, enzovoort.

Huursubsidie was dus nooit een geod idee en heeft er alleen voor gezorgd dat er duurdere anders onbetaalbare woningen werden gebouwd.
Een beter plan was geweest ervoor te zorgen dat mensen minder belasting hoefden te betalen en daardoor de huur zouden kunnen betalen... of goedkopere woningen bouwen natuurlijk.
Dit slechte plan kwam van... de PvdA natuurlijk zou ik bijna zeggen.
Den Uyl van de PvdA heeft huursubsidie ingevoerd en de bouwers konden flink duurdere woningen gaan bouwen en de belastingbetaler draaide op voor de huursubsidie.
De huurder woonde feitelijk boven zijn stand en werd verlaagd tot bijstandstrekker, want subsidie is een ander woord voor bijstand, dus huurbijstand.
In 1995 werd weer door de PvdA samen met de rechtse partijen VVD en D66 de sociale volkshuisvesting verzelfstandigd en de woningcorporaties. zagen hun kans om goedkope betaalbare woningen te slopen en dure koopwoningen te gaan bouwen. Bovendien werden veel goedkope huurwoningen door de woningcorporaties. verkocht.
Ja, woningcorporaties. deden en doen nog altijd precies het tegenovergestelde dan waarvoor ze ooit zijn opgericht... zorgen voor betaalbare huurwoningen.
Woningcorporaties gooiden met geld en hun salaris steeg tot 500.000 euro.
Dit alles dankzij de rechtse partijen PvdA, VVD en D66
Voor de schulden draaien de huurders op en ze veroorzaakten meer woningnood waardoor de huurprijzen ook stegen.
Een koper is minder kwijt aan rente en aflossing dan een huurder.
Per maand krijgen kopers vele hinderden euroos terug door hypotheekrenteaftrek... 9 miljard en de helft ervan gaat naar de 10% rijksten van Nederland.Bijdrage van 14 April 2016
De landelijke overheid, gemeenten en de NS besteden miljarden aan nieuwe wegen, spoor, gebouwen en treinstations.
Als ze dat zouden besteden aan honderdduizenden goedkope woningen, zou de woningnood opgelost worden.
Dat moeten dan huizen zijn die zonder huurtoeslag betaald kunnen worden.
In Assen werden 144 goedkope woningen gesloopt en er kwamen 80 nieuwe dure woningen voor in de plaats.
De nieuwe huurwoningen kosten circa 700,- huur per maand (prijspeil 2015)
Appartementen worden ongeveer 620,- (prijspeil 2015)
Onder de huurtoeslaggrens, maar dat hadden veel goedkopere woningen moeten worden, zonder huurtoeslag.
We moeten af van huurtoeslag voor te dure nieuwe woningen.
Toeslag is net zoiets als bijstand, met huurtoeslag ben je feitelijk bijstandstrekker.
Een groot deel van de huur laten betalen door de belastingbetaler?
De belastingbetaler die steeds meer toeslagen ( bijstand ) krijgt in ruil voor echt loon.

WEG MET DE HUURTOESLAG VOOR NIEUWE WONINGEN
BOUW BETAALBARE WONINGEN
Huurtoeslag is bijstand en huurders met huurtoeslag zijn bijstandstrekkers.
BOUW BETAALBARE WONINGEN


Huurtoeslag zorgt er alleen voor dat er te dure woningen worden gebouwd.
Mensen denken dat huurtoeslag voor hen is, maar het gaat rechtstreek door naar de verhuurder die door deze toeslag duurdere woningen kan bouwen dan wat mensen anders zouden kunnen betalen.
We moeten af van huurtoeslag welke alleen zorgt voor de bouw van te dure woningen.
Honderdduizenden goedkope nieuwe woningen waarvoor geen huurtoeslag nodig is.
Woningcorporaties en andere verhuurders kunnen dan niet meer de extreem hoge huren vragen welke ze nu vragen.

Vraag iemand met een koophuis wat hij/zij kwijt is per maand aan hypotheek en dat zal vaak veel lager zijn dan wat hij/zij anders aan huur zou moeten betalen.
Deze persoon zal dan bovendien nog vaak vergeten dat hij/zij ook nog belasting terugkrijgt voor zijn koopwoning.
Zelf krijg ik jaarlijks belasting terug en dat komt dan neer op meer dan 200 euro per maand.
In een vrijstaand koophuis, woon ik echt voor de helft van wat ik anders kwijt zou zijn aan huur.
Het is belachelijk wat huurders moeten betalen en dan noemen ze het ook nog sociale woningen.
Een huurhuis is voor de eigenaar een koophuis.
Met de extreem lage hypotheekrente en de gunstige hypotheekaftrek daarbovenop zouden huren niet moeten stijgen zoals ze nu doen, maar moeten dalen.
Daalt de hypotheekrente, dan zouden de huren ook moeten dalen.
Als we met honderdduizenden nieuwe woningen de woningnood eindelijk eens oplossen met betaalbare ( zonder huurtoeslag ) woningen zullen de huurprijzeen gigantisch dalen.
Dalende huren betekend dat we ook minder huurtoeslag kwijt zijn aan de bestaande huurders.
Misschien kunnen we dan de sociale werkplaatsen, gevangenissen, verpleeghuizen en verzorgingtehuizen open houden.Bijdrage van 9 April 2016
PvdA en VVD willen 10 miljard voor wegen en/of spoor

Er is woningnood sinds 1945
Maar dat mag niet opgelost worden,
om de huren lekker hoog te houden
en de winsten en salarissen bij woningcorporaties flink hoog.


Aan woningnood verdienen ze meer en langer dan aan woningbouw.
Maar behalve deze nieuwe tien miljard voor wegen en spoor, werden en worden er al vele miljarden uitgegeven aan nutteloze wildbruggen, viaducten, nieuwe tunnels, wegenbouw en nieuwe treinstations.
Vele miljarden gaan ook naar kansloze energieprojecten, miljarden voor bedrijven.
Nu ook burgers in windmolens gaan, geven ze ook steeds minder aan windmolens.
Voor de burger met zonnepanelen zijn er steeds maar miljoenen.
Tsja, VVD en PvdA hebben nu eenmaal meer aandelen, partijgenoten, ex pvda-ers, ex vvd-ers, familie, vrienden en kennissen bij bedrijven dan onder gewone burgers.

Er is woningnood sinds 1945
Maar aan woningnood verdien je meer dan aan woningbouw.


Het is krankzinnig als je kijkt naar wat een koper aan zijn huis kwijt is en wat een huurder moet betalen.

VVD en PvdA hebben zowat alles afgebroken wat je maar kunt bedenken... verpleeghuizen, verzorgingstehuizen de jeugdzorg, Sociale werkplaatsen en de zorg in het algemeen.
Tienduizenden ontslagen, vooral in de thuiszorg.

Blijkbaar hebben PvdA en VVD veel aandelen, partijgenoten, ex pvda-ers, ex vvd-ers, familie, vrienden of kennissen in de wegenbouw.
Want wie weleens over de grens is geweest zal niet snel een land vinden met zulke mooie wegen.
In plaats van een beetje weer opbouwen wat ze hebben afgebroken, geven ze het liever aan wegen en spoor.
Ouderen die voor Rutte 2 in een tehuis zaten werden binnen uren gevonden na een val, nu moeten ze wachten op 'zorg dichtbij' de wijkverpleegkundige en dat overleven ze vaak niet.
Ja, nog meer asvalt en spoor zal wel goed zijn voor de handel, voor de multinationals, voor wat zij economische groei noemen en hun aandelen, maar al wat ze hebben afgebroken kost mensenlevens.

Ik zeg het al heel vaak.
Maar toch nog maar een keer.
Wat goed is voor de handel en voor economische groei,
is slecht voor de gewone burger en het milieu.
Lage lonen, lage uitkeringen, geen gezondheidszorg, geen milieuregels en lage belastingen voor multinationals... allemaal goed voor de handel en voor economische groei waar de VVD het zo vaak over heeft.
De VVD denkt dat u blij wordt als ze zeggen;"het is goed voor de handel, het is goed voor economische groei"
Ik hoop dat u wat minder blij wordt van de VVD en ophoudt VVD te stemmen en PvdA te stemmen en CDA te stemmen en...
Stem de Socialistische Partij die nog noot regeerde en altijd buiten de regering is gehouden omdat de SP niet mee wou doen met afbreken.
De SP dus, bij gebrek aan beter.
En wordt nou niet blij van die paar woningen die ze nu gaan bouwen!
We hebben een tienvoud daarvan nodig!
Vluchtelingen hebben geen schuld aan het te kort aan woningen!
CDA, PvdA en VVD die afwisselend en vaak met elkaar regeren zorgen al sinds 1945 voor woningnood en hoge huurprijzen!
Sociale woningen? bestaan niet! Ik in een vrijstaand koophuis betaal al minder dan wat een rijtjeshuis kost.
Als ik dan ook nog de aflossing eraf trek ( annuiteitenhypotheek ) betaal ik maar de helft van wat een huurder betaald voor een zogenaamde sociale woning.
Sociaal is alleen sociaal voor de rijken die almaar rijken worden door de hoge huren.
Sociale woningen zijn asociale woningen.Bijdrage van 8 April 2016
Hieronder ben ik uit boosheid afgedwaald, dus een nieuwe poging.
Rutte had het over 'aanval op onze samenleving' en 'aanval op onze manier van leven'
na de aanslagen in Brussel met 35 doden.
Maar Rutte 1 met VVD, CDA en PVV en Rutte 2 met VVD en PvdA hebben pas écht een aanslag gepleegd op onze samenleving en onze manier van leven.

Dankzij Rutte werd 1 juli 2013 een inkomensafhankelijke huur ingevoerd, waardoor de huren 9 procent stegen.
Huren ruim 9% gestegen dankzij Rutte
Dit terwijl de inflatie 4% was.
Het aantal mensen dat met een te laag inkomen in een te duur huurhuis wonen is de afgelopen zes jaar verdubbelt.
Ja, dat is ongeveer gelijk met de Ruttecrisis.
Na de crisis van 2007 tot 2010 kregen we de ruttecrisis tot de dag van vandaag.
In alle ons omringende landen was de crisis in 2010 over, maar wij kregen Rutte 1 met VVD, CDA en PVV.
Natuurlijk roepen VVD en PvdA dat de werkloosheid is gedaald.
1-1-2015 voerden VVD en PvdA een nieuwe definitie in van werkloosheid en als je maar twee uurtjes werkt ben je niet meer werkloos.
Bovendien ga je sneller de bijstand in, dus minder mensen in de ww.
Maar al tel je niet als werkloze, je hebt dan vaak wel een uitkering.
Hieronder staat de grafiek met de uitkeringen die dankzij Rutte 1 ( VVD+CDA+PVV )en Rutte 2 ( VVD+PvdA ) flink zijn gestegen.

Veel mensen hebben dus minder inkomen dankzij Rutte 1 en Rutte 2, maar Rutte heeft ook de huurprijzen vrijgegeven en die stijgen enorm.
7-4-2016
Mensen met een koophuis zijn gemiddeld 28% van hun inkomen kwijt aan de woonlasten zoals gas, water en hypotheek.
Mensen met een huurhuis zijn gemiddeld 39% van hun inkomen kwijt aan woonlasten.
En er is een groeiende groep huurders van 520.000 huurders die 50% van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten.
Aanslagen van Rutte 1 en Rutte 2 geslaagd!
Het wordt nooit meer als voor Rutte 1 en Rutte 2.
RTL 7-4-2016

Balkenende / CDA bezuinigde op tehuizen en we kregen luierdagen en pyjamedagen, Rutte / VVD maakte de eisen voor ouderen zo zwaar dat tehuizen leeg liepen.
Zeventigjarigen, tachtigjarigen, negentigjarigen en zelfs ouderen boven de honderd werden vaak huilend van de lege afdelingen, verdiepingen of tehuizen verhuisd.
Veel ouderen verloren hun wil te leven en een enkele pleegde zelfs zelfmoord.
In de toekomst moeten met name vrouwen korter gaan werken of ontslag nemen om voor hun ouders te zorgen.
Deze aanslag op onze samenleving door VVD, CDA, PVV, PvdA en al hun meelopers... D66, SGP en CU is geslaagd.
Het wordt nooit meer als voor Rutte 1 en Rutte 2.
Gehandicapten, zowel geestelijk als lichamelijk, zowel zwaar- als lichtgehandicapten hadden tot Rutte werk in sociale werkplaatsen.
Ook overspannen mensen konden dankzij sociale werkplaatsen langzaam hun ritme weer terugkrijgen.
Zogenaamd zouden er dan 100.000 in gewone bedrijven zouden gaan werken.
Zogenaamd, want alleen een geestelijk gestoorde zou zoiets bedenken.
Natuurlijk willen bedrijven geen twee á drie mensen inzetten om één gehandicapte te helpen in hun bedrijf.
Bovendien is zo iemand doodongelukkig in een gewoon bedrijf.
Deze aanslag op onze samenleving door VVD, CDA, PVV, PvdA en al hun meelopers... D66, SGP en CU is ook geslaagd.
Het wordt nooit meer als voor Rutte 1 en Rutte 2.
VVD, CDA, PVV, PvdA en alle meelopers wilden alleen bezuinigen en keken niet naar de gevolgen voor de zwakkeren!
Niet omdat er geen geld is, maar omdat ze het geld willen uitgeven aan andere dingen dan aan huurhuizen, ouderen, chronisch zieken en gehandicpaten.
VVD en PvdA gaven 5 Miljard lastenverlichting voor de midden en hogere inkomens, kochten de JSF, praten over de aanschaf van onderzeeboten voor 4 Miljard, leasen tanks van Duitsland en vanmorgen kwam naar buiten dat ze 10 Miljard willen besteden aan de verbetering van wegen.

Aanslagen geslaagd!
Het wordt nooit meer als voor Rutte 1 en Rutte 2.


Bijdrage van 8 April 2016
Rutte had het over 'aanval op onze samenleving' en 'aanval op onze manier van leven'
na de aanslagen in Brussel met 35 doden.
De overtreffende trap van bomaanslagen is bombardementen en wij doden duizenden malen meer burgers met bombardementen in Syrië en Irak.
Nederland alleen al bijna 2000 missies met bombardementen, samen met de andere westerse landen tienduizenden bombardementen.
Google eens naar afbeeldingen van Aleppo, Je Suis Aleppo en begrijp dan waar al die vluchtelingen vandaan komen.
Wij bombarderen burgers met IS-strijders daartussen.
Syrië bijna 500.000 doden, Brussel 35 doden.
De 500.000 doden krijgen amper aandacht vergeleken bij de kleine aantallen doden in Parijs, Brussel en bij 9/11
De burgers in Syrië en Irak zijn evenveel waard als burgers in Parijs, Brussel of Amerika.
Bombarderen is de overtreffende trap van bomaanslag.


Bijdrage van 15 Januari 2014
Woonbond;Blokkeer de huurverhoging
De huren kunnen dit jaar tussen de 2,5 en 5 procent stijgen.
De afgelopen twee jaar zijn ze al 10% gestegen.
We zouden beter af zijn ZONDER semi-overheid, semi-overheid wil zoveel zeggen als.
Gaat het goed dan is de winst voor ons en hoge salarissen.
Gaat het even slecht dan is het verlies voor de belastingbetaler en bij woningcorporaties voor de huurders.
Als we er dan weer bovenop zijn is de winst weer voor ons en ons salaris.
Weg met semi-overheid, of je bent overheid of je bent het niet!
Semi-overheid is zoiets als een beetje zwanger. Totale onzin dus!
Waarschijnlijk ooit goed bedoelt maar nu zijn semi-overheidsinstellingen voornamelijk
om baantjes te scheppen voor oud-politicy en vrienden in de partij.
Je ziet dan ook voornamelijk CDA-ers, PvdA-ers en VVD-ers in het bestuur van semi-overheidsinstellingen.
Daarna, als ze hun spaargeld flink hebben aangevuld, stromen ze dan door naar de Eerste Kamer.
Als het pure overheidsinstellingen zouden zijn zou de winst naar de schatkist gaan voor betere zaken.
Ook ziekenhuizen en tehuizen zouden van de overheid moeten zijn.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder voor zorg.
Alle semi-overheid opdoeken, te beginnen met woningcorporaties.
Het opdoeken van 389 woningcorporaties met bijna 900 vestigingen zal een enorme winst zijn.
Daarna kopers en huurders gelijk behandelen met woonaftrekBijdrage van 28 Oktober 2014
Woningcorporaties opheffen en de woningen verkopen.
Bijdrage van 7 September 2014
Ik heb het al gehad over Woningcorporaties en dat mij Woonaftrek een veel beter idee lijkt dan huurtoeslag.
Ook heb ik geschreven over huurtoeslag
Wie dat alles heeft gelezen weet al wat hieronder staat, toch maakt dit het nog wat duidelijker.

Bij sociale woningen denk je aan lage huren, maar die zijn helemaal niet laag.
Oorspronkelijk waren ze misschien laag, maar als je de kosten van de woningcorporaties erbij optelt zijn die huren erg hoog.
Logisch gevolg is dus dat we woningcorporaties afschaffen.
CDA, PvdA en VVD waren altijd de grote partijen en de semi overheid was altijd een mooi alternatief als je het in Den Haag, provincie of in de gemeente niet meer zag zitten.
Maar daar moet maar eens een eind aan komen.
Te beginnen met de geldverslindende woningcorporaties.
Bij onder andere woonaftrek en huurtoeslag leg ik uit dat we beter zonder kunnen.