Huurtoeslag en andere toeslagen.
Door de huurtoeslag worden er duurdere huizen gebouwd dan mensen anders kunnen betalen.
Schaf de huurtoeslag voor nieuwe woningen af!
Wachttijd van een woning zou beperkt moeten worden tot 2 en maximaal 3 jaar.
Er moeten dus honderdduizenden huizen worden gebouwd die zonder toeslag betaalbaar zijn.
Afschaffing van belasting op de laagste inkomens zal de huurtoeslag ook helpen afschaffen.
Het systeem van toeslagen is een enorme bureaucratie en fraudegevoelig.
Bijdrage van 30 Mei 2016
Het kabinet van PvdA en VVD gaat het mes zetten in de huurtoeslag
Er is niets sociaals aan huurwoningen die duurder zijn dan koopwoningen.
Behalve dan allicht voor de honderden directeuren en duizenden medewerkers van de honderden woningcorporaties.
Overal worden bovendien woningen gebouwd die zonder toeslag niet te betalen zijn.
Ze bouwen naar betaalbaarheid PLUS huurtoeslag.
Huurtoeslag die niet gaat naar de huurder, maar direct naar de verhuurder.
Ook de bouwbedrijven verdienen goud geld door eigenlijk veel te dure woningen te bouwen.
Huurtoeslag die door de belastingbetaler moet worden opgebracht.
We moeten af van de honderden woningcorporaties en woningen die alleen betaalbaar zijn met huurtoeslag.
Om de huurprijzen te drukken zouden honderdduizenden betaalbare ( zonder huurtoeslag ) woningen gebouwd moeten worden.
Zonder de honderden woningcorporaties houden we miljoenen aan salaris over.
Woningcorporaties die bovendien liever een klein aantal te dure woningen bouwt dan veel goedkope woningen.
Woningcorporaties zijn niet sociaal.
Schaf de belasting op de laagste inkomens af en je bespaard dan op toeslagen.
We pompen nu alleen geld rond, we heffen belastingen en geven hen dan toeslagen.
Bij het rondpompen blijven er miljoenen hangen bij de 389 woningcorporaties, met bijna 900 vestigingen.
Geen spoor, geen stations, wegen, viaducten en bruggen bouwen, maar honderdduizenden zonder huurtoeslag betaalbare woningen!
Woningen moeten dalen is prijs!
Ook de koopwoningen!
Er is geen land met zo dure woningen als Nederland en het meeste wordt betaald door de overheid via huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek.
Alle huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek moet worden opgebracht door de belastingbetaler.
Prijzen zullen dalen als we de woningnood sinds 1945 eindelijk oplossen.

Bijdrage van 28 April 2016
Sinds 1945 is er woningnood.
In sommige steden moet je 9 jaar wachten op een huurhuis... krankzinnig!!!
Aanvaardbaar zou 2 to 4 jaar zijn.
Meer vraag dan aanbod, ze kunnen dus bijna vragen wat ze willen.
Door huurtoeslag, kunnen ze duurdere woningen bouwen dan de mensen kunnen betalen.
Huurtoeslag is bijstand voor de huurder.
Huurtoeslag moet worden opgebracht door de belastingbetaler.
De belastingbetaler die steeds meer toeslag in ruil voor echt loon krijgt.
Huurtoeslag is er niet voor de huurder!
Huurtoeslag gaat linea recta naar de verhuurder, vaak de wooncorporatie... semi-overheid.
Huurtoeslag is ook mooi voor de bouwbedrijven die duurdere woningen kunnen bouwen dan de mensen kunnen betalen.

Hieronder pleit ik voor honderdduizenden nieuwe zonder huurtoeslag betaalbare woningen.


Ja, met meer aanbod gaan de huren omlaag, anders ga je naar een ander.
Bouwers, woningcorporaties en projectontwikkelaars moeten wel goedkoper bouwen zonder huurtoeslag.
Huurtoeslag wordt zodoende langzaam afgschaft en de hard werkende belastingbetaler hoeft de huurtoeslagen voor de verhuurders niet meer te betalen.
Elders pleit ik ervoor om de honderden woningcorporaties met honderden directeuren en honderden bestuursraden met dikke salarissen af te schaffen.
Dat zal miljarden besparing opleveren.
Misschien kunnen we dan de sociale werkplaatsen, gevangenissen, verpleeghuizen en verzorgingtehuizen open houden.
Dagelijks sterven ouderen omdat ze niet meer een ongelukje in een tehuis krijgen, maar thuis en pas vele uren later gevonden worden.
Weg met te dure woningen en huurtoeslag voor verhuurders en de honderden directeuren en raden van bestuur voor de honderden woningcorporaties.Bijdrage van 14 April 2016
De landelijke overheid, gemeenten en de NS besteden miljarden aan nieuwe wegen, spoor, gebouwen en treinstations.
Als ze dat zouden besteden aan honderdduizenden goedkope woningen, zou de woningnood opgelost worden.
Dat moeten dan huizen zijn die zonder huurtoeslag betaald kunnen worden.
In Assen werden 144 goedkope woningen gesloopt en er kwamen 80 nieuwe dure woningen voor in de plaats.
De nieuwe huurwoningen kosten circa € 700,- huur per maand (prijspeil 2015)
Appartementen worden ongeveer € 620,- (prijspeil 2015)
Onder de huurtoeslaggrens schrijven ze trots, maar dat hadden veel goedkopere woningen moeten worden, zonder huurtoeslag.
Onder de huurtoeslaggrens betekend... de belastingbetaler betaald mee aan te dure woningen.
We moeten af van huurtoeslag voor te dure nieuwe woningen.
Toeslag is net zoiets als bijstand, met huurtoeslag ben je feitelijk bijstandstrekker.
Een groot deel van de huur laten betalen door de belastingbetaler?
De belastingbetaler die steeds meer toeslagen ( bijstand ) krijgt in ruil voor echt loon.

WEG MET DE HUURTOESLAG VOOR NIEUWE WONINGEN
BOUW BETAALBARE WONINGEN
Huurtoeslag is bijstand en huurders met huurtoeslag zijn bijstandstrekkers.
BOUW BETAALBARE WONINGEN
Belastingbetalers kun je niet laten opdraaien voor te dure woningen!


Huurtoeslag zorgt er alleen voor dat er te dure woningen worden gebouwd.
Mensen denken dat huurtoeslag voor hen is, maar het gaat rechtstreek door naar de verhuurder die door deze toeslag duurdere woningen kan bouwen dan wat mensen anders zouden kunnen betalen.
We moeten af van huurtoeslag welke alleen zorgt voor de bouw van te dure woningen.
Honderdduizenden goedkope nieuwe woningen waarvoor geen huurtoeslag nodig is.
Woningcorporaties en andere verhuurders kunnen dan niet meer de extreem hoge huren vragen welke ze nu vragen.

Vraag iemand met een koophuis wat hij/zij kwijt is per maand aan hypotheek en dat zal vaak veel lager zijn dan wat hij/zij anders aan huur zou moeten betalen.
Deze persoon zal dan bovendien nog vaak vergeten dat hij/zij ook nog belasting terugkrijgt voor zijn koopwoning.
Zelf krijg ik jaarlijks belasting terug en dat komt dan neer op meer dan 200 euro per maand.
In een vrijstaand koophuis, woon ik echt voor de helft van wat ik anders kwijt zou zijn aan huur.
Het is belachelijk wat huurders moeten betalen en dan noemen ze het ook nog sociale woningen.
Een huurhuis is voor de eigenaar een koophuis.
Met de extreem lage hypotheekrente en de gunstige hypotheekaftrek daarbovenop zouden huren niet moeten stijgen zoals ze nu doen, maar moeten dalen.
Daalt de hypotheekrente, dan zouden de huren ook moeten dalen.
Als we met honderdduizenden nieuwe woningen de woningnood eindelijk eens oplossen met betaalbare ( zonder huurtoeslag ) woningen zullen de huurprijzen gigantisch dalen.
Dalende huren betekend dat we ook minder huurtoeslag kwijt zijn aan de bestaande huurders.
Misschien kunnen we dan de sociale werkplaatsen, gevangenissen, verpleeghuizen en verzorgingtehuizen open houden.Bijdrage van 7 September 2014
We hebben vooral huurtoeslag nodig omdat de huren zo hoog zijn door de kosten van woningcorporaties en de ambtenaren die bezig zijn met het toekennnen en controleren van huurtoeslag.
De directeuren, commissarissen en andere bestuurders van 389 woningcorporaties met bijna 900 vestigingen kosten nogal wat aan salaris, pensioen, vertrekpremies en andere voordeeltjes.
De kosten van de woningcorporaties worden bovendien aangevuld door de kosten van hun verliezen op aandelen, verliezen op vastgoed en spelen met derivaten.
Het heten sociale woningen te zijn, woningen met subsidie, maar de hoogte van de huren zijn helemaal niet sociaal of laag.
Voor de prijs van mijn annuïteitenhypotheek kun je bij lange na geen sociale huur betalen.
Wat is er dan sociaal aan?
Misschien zou de huur laag zijn, zonder de kosten voor de woningcorporaties.
Dus afschaffen die woningcorporaties, die geld uitgeven aan mooie gebouwen, salarissen, vertrekpremies en geld weggeven aan kunst en cultuur, aandelen en derivaten.

Ambtenaren die bezig zijn met huurtoeslag doen hetzelfde werk dan de echte belastingdienst.
Laat nu eens alles regelen door de echte belastingdienst en dan hoeven woningcorporaties ook geen gegevens over ieders inkomen te weten om scheefwonen tegen te gaan.
Gewoon huurders die recht hebben op huurtoeslag, belastingaangifte laten doen en dan maandelijks die belasting terug laten ontvangen.
Kopers kunnen nu ook al hun teruggave maandelijks ontvangen.
Kopers krijgen via belastingaangifte hypotheekrenteaftrek en huurders zouden op dezelfde manier huurtoeslag kunnen krijgen.
Huren zouden gewoon realistische huren kunnen worden, sociale huur is dan verleden tijd.
Zonder de kosten voor woningcorporaties zou de werkelijke realistiche huur weleens LAGER kunnen uitvallen.
Het opdoeken van 389 woningcorporaties met bijna 900 vestigingen zal een enorme winst zijn.
Ambtenaren die bezig zijn met de huurtoeslag kunnen gaan werken voor de echte belastingdienst.
Scheefwonen bestaat dan niet meer en zogenaamde scheefwoners hoeven niet gedwongen worden te verhuizen.
Gaat je inkomen omhoog krijg je gewoon geen of minder huurtoeslag en als je inkomen zakt krijg je meer.

Als aanvulling op deze nieuwe manier van huurtoeslag via belastingaangifte kun je de hypotheekrenteaftrek afschaffen en beide groepen woonaftrek of woontoeslag kunnen geven.
Of je nu 700 euro kwijt bent aan huur of aan hypotheeklasten je krijgt bij hetzelfde inkomen evenveel.
Nu krijgen de 20% hoogste inkomens bijna de helft van de hypotheekrentaftrek, dan krijgen ze niets meer.
Van de hoogste inkomens krijgen we dan 14,3 miljard meer belastinginkomsten.
De hoogste inkomens krijgen gemiddeld per maand 520 euro hypotheekrenteaftrek , dat kan niet in een tijd dat ouderen eerder overlijden omdat er bezuinigd wordt op verpeegtehuizen

Huurtoeslag zonder woningcorporaties en via belastingaangifte is beter, woonaftrek / woontoeslag is nog beter.


Bijdrage van 7 September 2014
Toeslagen zijn héél dure regelingen met enorm veel bureaucratie.
Al die ambtenaren kunnen veel beter iets nuttigs gaan doen in plaats van hetzelfde werk als de belastingdienst.
Alles doorgeven aan de belastingdienst én dan voor toeslagen nog een keer?
Door de belastingdienst wordt je gecontroleerd en krijg je post en voor de toeslagen nog een keer.
We hebben gewoon geen geld meer voor veelambtenarij.
Ja, op deze manier kun je veel partijgenoten helpen aan een mooie baan zonder risico's ( geen concurentie en de klanten kunnen niet weg ) en een hoog loon.
Toeslagen verbloemen tekortkomingen in regelingen. Regelingen zijn niet goed doordacht en met toeslagen kun je dat dan weer rechtbreien.
Maak dan goede regelingen.
We moeten af van veel ambtenarij en alle kosten daarvan.

We moeten af van toeslagen en een andere oplossing zoeken.