Alles over Hypotheekrenteaftrek.
Tot mijn vreugde heeft de Socialistische Partij na menig mailtje
mijn idee uit 2014 tot woonaftrek overgenomen.
Bij de SP heet het woontoeslag, maar is hetzelfde.
Hierdoor zouden huurders en kopers financieel gelijkwaardiger / eerlijker worden behandeld.
Nu nog invoeren.
Bijdrage van 2 Maart 2017
Tot niet zo lang geleden kregen de 20% rijkste huizenbezitters meer dan de helft van alle hypotheekrenteaftrek.
Dat is wel iets verbeterd, maar de rijksten horen helemaal geen aftrek te krijgen.
Zonder de miljarden naar de rijksten, zouden we starters beter kunnen helpen of de huizenbezitters die met hun hypotheek onderwater staan.
Er zijn dus tal van betere bestedingen te bedenken dan de 20% rijksten aftrek te geven op hun miljoenen kostende villa, herenhuis of bungalow.
Hypotheekrenteaftrek is beter geschikt om jongeren de mogelijkheid te geven tot het kopen van een huis.
Als jongeren of starters in het algemeen geholpen worden, zal dat alle huizenbezitters helpen om hun huis te verkopen.
De miljarden naar de 20% rijksten verdwijnen aan de muur als een duur schilderij of naar een auto van een half miljoen.
Hypotheekrenteaftrek voor rijken is gelegaliseerde steunfraude.
Nog altijd verdwijnen er miljarden die niet tegoed komen aan de huizenmarkt.
De hypotheekrenteaftrek moet verder beperkt worden tot de groep die er ook daadwerkelijk iets aanheeft, anders dan voor het alleen nog rijker worden.
De rijken betalen geen belastingen om het via andere wegen weer terug te krijgen, dan heeft belastingheffen weinig nut.

Verkiezingen 2017
VVD, CDA, SGP en 50Plus willen niets veranderen.
D66 wil de renteaftrek verlagen.
GroenLinks wil de aftrek helemaal afbouwen.
PvdA en SP willen dat de aftrek vanaf een bepaald bedrag wordt beperkt of afgeschaft.
De SP tot 350.000 en daarboven beperken en de PvdA stopt helemaal op 500.000 euro.

Derde Bijdrage van 14 oktober 2016
In de eerste bijdrage stond dat we het ontstaan en groeien van partijen zonder verkiezingen moeten stoppen.
DENK had nooit mogen bestaan zonder stemmen op deze partij.
De PvdA verruilde socialisme voor neoliberalisme ( PvdA is sinds Wim Kok neoliberaal ) en verloor Nederlandse kiezers en wou dat aanvullen met Turken en Marokkanen die nu ook vertrekken.
De tweede bijdrage legt uit dat er al meer dan dertig jaar geen economische groei is en dat deze zogenaamde economische groei komt uit krimp van gezondheidszorg en sociale voorzieningen.
De derde bijdrage gaat over de leugens die VVD en PvdA nodig hebben om weer gekozen te worden.

De PvdA wil graag weer een tweestrijd tussen VVD en PvdA, want zo hebben ze de vorige keer veel stemmen gekregen.
Maar we weten inmiddels dat de PvdA als het erop aankomt net zo rechts neoliberaal is als CDA, VVD en D66
De eerste PvdA leugen is dus dat ze veel anders is dan de VVD.
De andere leugens kwamen aan bod bij Buitenhof op zondag 9-10-2016

In deze uitzending komt Samsom met een kanonnade van leugens.
Samsom noemt de stijgende huizenprijzen als een grote winst, maar de huidige jongeren en de komende generaties zullen steeds moeilijker een huis kunnen betalen.
Voor de toekomst hadden de huizenprijzen moeten dalen en de banken en de overheid hadden de woningbezitters moet compenseren voor wat hun huis onderwater kwam te staan.
De overheid laat alleen de burgers opdraaien voor dalende huizenprijzen en hoe jongeren in de toekomst nog een huis kunnen kopen is voor hen blijkbaar niet belangrijk.
Almaar groeiende huizenprijzen is niet gewenst en Samsom moet dat niet noemen als winst.
Samsom, de PvdA, de overheid had bezitters van huizen die onderwater staan moeten helpen door zelf en banken medeverantwoordelijkheid te laten nemen.
Banken en de overheid zijn ook meer verantwoordelijk voor die stijgende prijzen sinds de negentiger jaren dan burgers.
De hypotheekrenteaftrek gaat voor meer dan de helft nog altijd naar de villabezitter, dat moet stoppen.
De hypotheekrenteaftrek moet voor nieuwe kopers met een midden of lagere inkomens ook worden afgeschaft.
Hypotheekrenteaftrek is ooit bedoelt om lagere inkomens ook een huis te laten kopen, maar je kunt beter de belasting op hun inkomen afschaffen zodat ze een huis kunnenkopen.
Belasting innen en dan teruggeven is rondpompen en kost alleen heel veel ambtenarij.
Al heel lang is hypotheekrenteaftrek vooral een extraatje voor villabezitters.
Stoppen met die onzin en huizenprijzen geleidelijk laten zakken op kosten van banken en de overheid als huizen onder water komen te staan.Bijdrage van 1 mei 2016
Doordat ik ging denken aan het betaalbaar maken van de zorgkosten kwam ik op het maandelijks betalen van belastingteruggave.
Nu krijgt iedereen maandelijks zijn toeslagen, maar dat wil ik uitbreiden naar maandelijkse teruggave / betaling van belastingen.
Inplaats van 'Mijn toeslagen' dus 'Mijn belastingen'
Hypotheerenteaftrek en huurtoeslag worden woonaftrek, een maandelijkse aftrekpost.
Iemand met 700 huur krijgt bij gelijk inkomen evenveel als iemand met 700 hypotheekrentekosten.
Veel eerlijker en samen met alle andere aanpassingen... lees belastingstelsel en zorg veel betaalbaarder.
Bij Huizen stel ik voor om de helft van de onderwaarde aan de banken toe te schrijven.
Door de helft van de onderwaarde aan de banken toe te schrijven kunnen we de huzienprijzen verlagen om huizen ook voor ons nageslacht betaalbaar te houden.
Bij Huur een uitgebreid plan om huurhuizen te krijgen die huurders zonder huurtoeslag kunnen betalen.
Goedkopere koopwoningen en goedkopere huurwoningen voor ons en ons nageslacht.Bijdrage van 4 September 2014
Hieronder schreef ik al eerder over woonaftrek en bij het schrijven over scheefwonen kwam ik ook tot de conclusie dat een woonaftrek een ideale briljante oplossing is.
Daar kwam ik allereerst bij het grootste probleem.
De politieke onwil van politieke partijen om woningcorporaties op te doeken! Politieke onwil om woningcorporaties, maar trouwens alle semioverheidsinstellingen op te doeken.

Overkom je dat probleem...
OPLOSSING
1. Weg dus met 389 woningcorporaties met bijna 900 vestigingen en al hun directeuren, commissarissen en andere bestuurders.
2. Huurders moeten dan woonaftrek krijgen, precies zoals kopers nu hypotheekrenteaftrek krijgen.
Gewoon via de al bestaande weg van belastingaangifte en zoals dat nu ook kan bij belastingteruggave, maandelijks woonaftrek krijgen.
Allemaal al bestaande structuren en woonaftrek komt op het belastingformulier in de plaats van hypotheekrenteaftrek.
Iemand met 700 euro huur krijgt evenveel als iemand met 700 hypotheekrentelasten.
Natuurlijk is er een bovengrens, wie zonder kan moet dat ook vooral doen!
Geen woonaftrek als je zonder kan. ( trouwens ook met AOW en AWBZ )
3. Hypotheekrenteaftrek, vooral goed voor de hoogste inkomens ( Bijna de helft gaat naar de 20% hoogste inkomens ), wordt afgeschaft en wordt woonaftrek.
4. De woonaftrek is een percentage van je netto salaris en wordt dus net als hypotheekrenteaftrek nu jaarlijks bijgesteld.
5. Belastingteruggave wordt alleen nog per maand uitgekeerd.
6. Huurprijzen worden gewoon prijzen zonder subsidie, huurders krijgen immers woonaftrek.

VOORDELEN
1. Alle directeuren, commissarissen en andere bestuurders van 389 woningcorporaties met bijna 900 vestigingen hoeven geen salaris, pensioen, vertrekpremie en andere voordeeltjes.
2. 900 gebouwen kunnen worden afgestoten.
3. Gegevens over inkomens komen niet bij 389 woningcorporaties, maar bij de belastingdienst waar ze grotendeels al zijn.
4. Huurders kunnen blijven wonen waar ze wonen, scheefwonen bestaat niet meer.
5. Bijna de helft van de hypotheekrenteaftrek die nu gaat naar de 20% hoogste inkomens kan naar woningbouw of andere nuttiger doelen.
6. Iemand met 700 euro huur krijgt evenveel als iemand met 700 hypotheekrentelasten dat is wel zo eerlijk.

woonaftrek dus als oplossing van scheefwonen en als alternatief voor de oneerlijke hypotheekrenteaftrek.
Bovendien hou je dan nog geld over... voor de thuiszorg?Bijdrage van 4 September 2014
Hypotheekrenteaftrek: rijken profiteren het meest Bijna de helft komt bij de 20% hoogste inkomens, ook wel villasubsidie genoemd.
Zij hebben geen hypotheekrenteaftrek om een huis te kunnen kopen maar gewoon als extra inkomen.
Hoe duurder huis je koopt en hoe hoger de hypotheekrente, des te meer betaald de belastingbetaler mee.
Met hypotheekrenteaftrek betaal je zo'n 10% minder inkomstenbelasting staat hieronder, dat is dus vooral mooi als je heel veel verdient.

Krankzinnig!
Terwijl er verpleeg- en verzorgingstehuizen worden afgebroken, thuishulpen worden ontslagen vullen wij de hoogste inkomens aan met hypotheekrenteaftrek.
PvdA nog VVD zijn ook helemaal niet van plan daar iets aan te doen.

Soms hoor je dat de rijken zodoende iets terug krijgen van wat ze betalen.
Alleen dus om het teveel betaalde terug te geven, je zou ze dus ook een bijstandsuitkering kunnen geven.
Onzin natuurlijk, je gaat geen belastingen heffen en dan teruggeven.
Hypotheekrenteaftrek moet je dus beperken en dan afschaffen.
Regelingen om inkomens aan te vullen hebben we niet nodig.
Wel is het goed dat de woningbouw op peil wordt gehouden en ook woningbezit doet veel goed.
Het is erg prettig in een koopwonig te wonen die met je pensioen grotendeels of helemaal is afgelost.
Hypotheekrenteaftrek dus op termijn afschaffen en vervangen door een andere regeling.
Ik heb alle partijen lang geleden een brief geschreven met plannen voor Woonaftrek.
Het verschil in behandeling van huurders en kopers door de belastingdienst is ongewenst.
Iedereen, huurders en kopers zouden belasting moeten kunnen terugkrijgen via het belastingformulier.
Belastingteruggave kan dan alleen nog per maand.
Weg met de hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag!
Woonaftrek voor iedereen.
De hoogste inkomens kunnen zichzelf redden, dus geen woonaftrek en trouwens ook geen AOW en AWBZ.
Grondslag voor de woonaftrek moet worden dat iedereen zijn huur / hypotheek kan betalen.
Met 700 euro hypotheeklasten krijg je evenveel als iemand met 700 huur.
De Woonaftrek is een bepaald percentage van je netto loon.
Wie alles zelf kan betalen heeft geen aftrek nodig, dus moet je een maximum bepalen waarbij je niets meer krijgt.
Jaarlijks wordt de woonaftrek berekend en maandelijks uitgekeerd.

Bovenstaande afdoen als dom, stom of wat dan ook... is dom! Kom dan zelf met iets, want idioter dan hoe het nu is kan echt niet!
Hypotheekrenteaftrek is vooral voor de rijken, dus onzinnig!
Huurtoeslag is een kostbare dure regeling en bovendien stomzinnig rondpompen van geld!
De overheid vraagt via woningcorporaties huur en betaald dat dan via huurtoeslag zelf.
Weg met de huurtoesag en hypotheekrenteaftrek, geef ze via de al bestaande weg van belastingaangifte een maandelijkse woonaftrek.
Niets nieuws dus. Nu al kun je maandelijks belasting terugkrijgen, vooral dus woningbezitters, dan ook alle huurders.
Zonder huurtoeslag heb je een enorm aantal minder ambtenaren nodig.
Alle toeslagregelingen willen dezelfde informatie als de belastingdienst en bij elke toeslag moet je steeds weer alles opgeven. Elke toeslag is er dus weer een andere groep ambtenaren met jou bezig.
Terugbrengen tot één kantoor en één opgave... de al bestaande belastingaangifte.

Briljant!
Huurders en kopers dezelfde regeling!
WOONAFTREK Iemand met 700 euro huur krijgt evenveel dan iemand met 700 hypotheeklasten, bij hetzelfde inkomen.
Bij het aanpakken van scheefwonen heb je nu het probleem dat woningcorporaties dan moeten vragen naar het inkomen van de huurder. Als je alles doet via de belastingaangifte is dat geen probleem meer.
Huurprijzen zijn dan ook gewone prijzen zonder subidie.
Weg dus ook met 389 woningcorporaties met bijna 900 vestigingen en al hun directeuren, commissarissen en andere bestuurders.
Huur innen van de allerlaagste inkomens en dan die zelf via huurtoeslag zelf betalen en belasting innen bij de allerhoogste inkomens en die dan zelf via hypotheekrenteaftrek betalen. WAANZINBijdrage van 4 September 2014
Hypotheekrenteaftrek: rijken profiteren het meest
Blikopnieuws.nl
Bijna de helft van de hypotheekrenteaftrek komt bij de 20% hoogste inkomens.
30 procent van de totale hypotheekrenteaftrek komt bij de 10 procent rijkste Nederlandse huishoudens.
Gemiddeld krijgen de 20% hoogste inkomens 240 euro belastingvoordeel per maand.

Hoe hoger de hypotheekkosten, hoe hoger het belastingvoordeel.
De hoogste inkomens kunnen de hypotheekrente aftrekken tegen de hoogste belastingtarief van 52 procent.

Volkskrant
Citaat: De berekeningen laten zien dat alle inkomensgroepen netto ongeveer 10 procentpunten minder inkomstenbelasting betalen op het moment dat ze een hypotheek van 4,5 keer het jaarsalaris afsluiten.

Historischnieuwsblad
In 1999 werd na onderzoek duidelijk dat 45% van het fiscaal voordeel terechtkwam bij de 7% hoogste rijkste Nederlanders.