Inkomen, loon of salaris
Met geld en vermogen, kapitaal verdien je meer dan met werken.
Dat wordt met CDA, PvdA, VVD en alle meelopers alleen maar erger!
We krijgen steeds meer toeslagen ( bijstand ) inplaats van loon.
Stelletje bijstandstrekkers!
Bijdrage van 10 mei 2016
Door VVD-ers wordt altijd geroepen dat een hoger minimumloon slecht is voor de werkgelegenheid,
maar in Duitsland werd 1-1-2015 een hoger minimumloon van 8,50 per uur ingevoerd en
de werkgelegenheid is 2,3 % gegroeid.


Bijdrage van 1 mei 2016
Van 2000 tot 2012 zijn de belastinginkomsten uit kapitaal gedaalt van 20% naar 14%
Van 2000 tot 2012 zijn de belastinginkomsten uit arbeid gestegen van 52% naar 58%
Steeds meer verdien je niet met eerlijk hard werken maar met geld en vermogen en vaak door mensen op te lichten, zoals banken dat doen.
Als er voorstellen worden gedaan om rijkere Nederlanders zwaarder te belasten of als voorgetelt wordt om rijken iets minder te geven als ze hun hand ophouden voor steun... hypotheekrenteaftrek, AOW, kinderopvangtoeslag, enz. begint de VVD over hardwerkende Nederlanders die je niets mag afpakken.
Maar de hardwerkende Nederlander waar de VVD dan op doelt heeft zijn hele leven nog geen slag echt werk gedaan.
De hardwerkende Nederlander van de VVD verdient zijn geld met geld of aan arbeiders die het werk voor hem doen.
VVD-ers weten niet wat echt werk is.
Of ze beginnen over risico's die de veelverdieners nemen... risico's met belastinggeld.
Risico's met andermans geld zijn geen risico's.
De echte hardwerkende Nederlander, zoals verpleegsters, politieagenten en militairen lopen risico's met hun of andermans leven... dat zijn echte risico's
De echt hardwerkende Nederlander krijgt steeds minder salaris en steeds meer toeslagen.
Toeslagen zijn niet veel anders dan bijstand en als je een toeslag krijgt, ben je bijstandstrekker.
Er zijn steeds meer echt hardwerkende nederlanders die 40 uur werken en toch bijstandstrekker zijn.
Het is zelfs zo erg dat velen 40 uur werken, bijstand in de vorm van toeslagen krijgen en ook bij de voedselbank aanspraak mogen maken op een voedselpakket.
Van 2000 tot 2012 zijn de belastinginkomsten uit kapitaal gedaalt van 20% naar 14%
Van 2000 tot 2012 zijn de belastinginkomsten uit arbeid gestegen van 52% naar 58%
Het is tijd dat jullie stemmen op de Socialistische Partij die nooit meededen met dit beleid.
Deels deed de SP nooit mee aan dit beleid doordat met name de PvdA hen buiten de regering hield.
Misschien gelukkig maar dat de SP zo schone handen heeft gehouden.
Dankzij GroenLinks werd de ww duur verkort in ruil voor Afghanistan... die ww wordt nooit meer wat ze was...
GroenLinks / GroenRechts bedankt.

Met geld en vermogen verdien je meer dan met werken.
Dat wordt met CDA, PvdA, VVD en alle meelopers alleen maar erger!
We krijgen steeds meer toeslagen ( bijstand ) inplaats van loon.
Stelletje bijstandstrekkers!
De werkgevers krijgen langzaamaan steeds meer gratis werknemers.

Bijdrage van 26 Maart 2015
Jongeren boos om oneerlijk laag minimumloon voor jongeren tot 23 jaar
Jongeren hebben maar 45,5 procent van het minimumloon voor volwassenen.
Voor een volle baan is dat 83,30 euro per maand.
In de meeste landen is er geen apart minimumloon voor jongeren en is dat hetzelfde als voor ouderen.
Iemand van 20 jaar moet toch gewoon een huis kunnen kopen en een gezin kunnen stichten?
Het is asociaal om jongeren met zo'n fooi een volle baan te geven.
Wie zegt dat ze anders geen baan hadden, moet eens in Duitsland kijken.
Duitsland heeft het LAAGSTE werkloosheidscijfer sinds 20 jaar en wij het HOOGSTE werkloosheidscijfer sinds 20 jaar.
De crisis is al 5 jaar voorbij, maar wij hebben nu de Ruttecrisis / VVDcrisis.
Als jongeren een eerlijk salaris gaan krijgen, krijgen 50plussers ook een eerlijker kans.
Een baan is pas een baan als je ervan rond kunt komen.
Als er met een nieuw belastingstelsel banen geschapen worden, moeten we oppassen dat dat ECHTE banen zijn en geen banen waar je er 3 of zelfs 4 van nodig hebt om rond te komen.
Tel daar de kortere ww bij op en de ontslagrechtversoepeling dan zie je het sociale gezicht van PvdA VVD, D66,CU, SGP en CDA ( die 91% meestemd met het regeringsbeleid)
Wie heeft er genoeg aan zijn salaris en kan zonder uitkering als huurtoeslag of zorgtoeslag of welke aanvullende uitkering dan ook?
Want toeslagen zijn niets anders dan aanvullende uitkeringen op te lage salarissen.


Bijdrage van 26 Maart 2015
Top ABN - AMRO ( onze bank! staatsbank! ) krijgt 100.000 euro loonsverhoging
Ze noemen dat dan een “tijdelijke vaste beloning” want bonussen mogen immers niet meer.
Drie maal een modaal inkomen als extra! van ons belastinggeld.
Terwijl we 800 verpleeghuizen sluiten en vervangen door wijkverpleegsters.
Terwijl we 200 politiebureaus sluiten en vrijwilliegers bij de politie aanstellen.
Sociale werkplaatsen sluiten. De ww korten en ontslagrecht versoepelen rechtsbijstand beperken en de bijstandstrekkers uitknijpen.
Drie maal een modaal inkomen als extra! van ons belastinggeld.
Gerrit Zalm krijgt het niet, die heeft blijkbaar al genoeg.
VVD-er Gerrit Zalm krijgt 759.000 euro per jaar van uw en mijn belastinggeld.
De banken graaien nog altijd, zelfs nu WIJ ze betalen.
Intussen rekenen ze hoge hypotheekrentes om de kas te spekken, terwijl meer dan 100.000 mensen onderwaarde hebben.
Wanneer gaan we nu eens stemmen op de enige ECHTE linkse partij... de SP?
Om aan de onderkant mensen weer salaris genoeg te geven om van te leven inplaats van toeslagen voor dit en voor dat?


Bijdrage van 15 December 2014
Hieronder schreef ik dat niet zozeer de inkomensverschillen
een probleem zijn, maar de vermogensverschillen.
Maar toen keek ik niet naar de sterk groeiende groep mensen die als
vrijwilliger of mantelzorger voor niets werkt.
Tussen € 0 inkomen en de hoogste inkomens zit een enorme kloof.
Werken moet lonen riepen met name CDA en VVD als ze de uitkeringen wilden verlagen.
Uitkeringen omlaag zodat mensen met werk meer hebben dan uitkeringstrekkers.
Na de uitkeringen verlaagden ze de laagste inkomens en daarna weer de uitkeringen.
Ja, ja, werken moet lonen.
Maar nu werken miljoenen mensen zonder loon als vrijwilliger of mantelzorger.
Zonder loon werken voor instellingen, verzorgtehuizen, verpleegtehuizen, ziekenhuizen, enz. die winst maken.
Veel mantelzorgers en vrijwilligers zijn gedwongen zonder loon te werken.
Dan heb je nog de werklozen die werken met behoud van uitkering en dus ook gratis werken.
Miljoenen werken gratis voor instellingen en bedrijven die door hen meer winst maken.
Als je de rijksten en de hoogste inkomens steeds meer geeft,
raakt het geld aan de onderkant eens op
Miljonairs krijgen zelfs uitkeringen zoals AOW, hulp uit de Wmo en kindertoeslagen.
Toch lijken CDA, VVD en PvdA hier niets aan te willen doen.
Werkt u al zonder loon? voor een miljoenen verdiendend ziekenhuis? verpleeghuis?Bijdrage van 10 December 2014
Scheefgroei inkomens schaadt groei 9-12-2014
Vervolg van hetgeen hieronder staat, want door boosheid was ik even afgedwaald.
Mijn mening is dat niet zozeer de inkomens het probleem zijn, maar meer de vermogens.
Hoge inkomens ergeren mij meestal alleen als het ambtenaren en semi-ambtenaren betreft.
Inkomens dus die betaald worden met belastinggeld.
Of inkomens bij bedrijven die enige steun krijgen of kregen van de overheid / belastingbetaler.
Vermogens zijn een veel groter probleem.
Vermogens die generaties lang op bankrekeningen staan of in steen, juwelen, kunst of andere bezittingen zitten.
Zelfs met een enorm vermogen krijg je nog steun van de overheid in de vorm van AOW, Wmo en andere regelingen.
Op kosten van de gemeenschap in een tehuis zitten, terwijl je miljoenen aan bezit hebt.
Dit terwijl we mensen die hulp echt nodig hebben korten.
Dit terwijl er mensen overlijden door bezuinigingen.
Zelfmoorden omdat ze langdurig werkloos zijn en ze een steeds lagere uitkering krijgen.
Steun aan miljonairs om erfenissen op peil te houden?
WAANZINBijdrage van 10 December 2014
Scheefgroei inkomens schaadt groei 9-12-2014
De scheefgroei in de westerse wereld is sterk gegroeid en dat is schadelijk voor de economische groei.
Tot deze conclusie komt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling / OESO
Decennia werd beweerd dat verlaging van de belastingen de groei zou vevorderen.
De 10% met de hoogste inkomens hebben 9,5 keer meer inkomen als de 10% armsten.
In 1980 was dat 7 keer meer.
Het is eigenlijk ook heel simpel: hogere salarissen of lagere belastingen voor de hoogste inkomens vertalen zich niet in hogere consumtie.
Het aantal meubels, sieraden, schoenen, kleren, woningen, auto's enz. dat één persoon wil bezitten is beperkt.
Laat staan het aantal boodschappen dat de hogere inkomens meer gaan doen door belastingverlagingen en loonstijgingen.
Bij het verhogen van de allerlaagste inkomens en uitkeringen heeft dat wel een hogere consumtie tot gevolg.
Ja, ik weet het, dat laatste is erg voor de hand liggend.
Maar de politieke partijen die doorgaans aan de macht zijn ( CDA, VVD en PvdA ) hebben toch duidelijk een voorkeur voor de hogere inkomens.
De uitkeringen werden keer op keer verlaagd met als redenatie dat werken moet lonen.
Werken moet lonen, dus omlaag met die uitkeringen.
Maar werkgevers willen zoveel mogelijk winst, zij lobbyen dus voor lagere salarissen.
Lagere salarissen zijn goed voor de economie, enz. enz.
Dus omlaag met de laagste inkomens.
Steeds meer mensen met een volle baan ( 40 uur of meer ) komen voor hun boodschappen bij de voedselbank.
Ja, ja, werken moet lonen.
Steeds meer mensen werken voor niets.
Wie werkloos is ziet deze vrijwilligers steeds meer als broodrovers.
Om zogenaamd werkervaring op te doen worden langdurig werklozen die al 25 jaar of langer hebben gewerkt,
zonder salaris aan het werk gezet.
Steeds meer mensen verliezen hun baan en kunnen dan na langdurig werkloos te zijn geweest
hetzelfde werk gaan doen.