inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet / Zvw
Bijdrage van 6 December 2014
Belastingdienst
Citaat: Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw bijdrage. Einde citaat
Maar dat is lariekoek, onzin een leugen en naast de waarheid, want het stopt al bij 51.413
De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is een percentage ( 2014 : 5,4% ) van ieders bijdrage-inkomen.
Er is een maximumbijdrage-inkomen.
Over het inkomen boven het maximumbijdrage-inkomen ( 2014 : 51.414 ) hoeft men geen bijdrage Zvw te betalen.
Bovendien is er een maximum bijdrage van 2014 : 2.776
HOEZO INKOMENSAFHANKELIJK???

Soms wordt gedaan alsof de huidige ziektekostenverzekering inkomensafhankelijk is.
Hierboven kun je zien dat er weinig sprake is van inkomensafhankelijk
als je niet kijkt naar de inkomens boven 51.414 en een maximum bijdrage hebt van 2.776
Iemand met 200.000 of 500.000 betaald evenveel als iemand met 51.413
Inkomensafhankelijk zou het zijn als er geen bovengrens is.
Iemand met 100.000 euro kan beter 5% ( 5.000 ) missen, dan iemand met 30.000 ( 1.500 )
Het zou dus logischer zijn dat degene met 100.000 meer zou betalen en/of degene met 30.000 minder.
Mensen met 30.000 kunnen soms naast alle andere kosten de 1.500 niet opbrengen en daarvoor moet je weer allerlei regelingen treffen.
Allerlei regelingen zoals zorgtoeslag komen weer ten koste van de schatkist en dus van degene met 100.000

Hierboven ga ik uit van een inkomen van 100.000, maar kijk eens naar een inkomen van 500.000
Iemand met 500.000 kan beter 5% missen dan iemand met 20.000
500.000 - 25.000 = 475.000 en daar kun je prima mee rond komen.
30.000 - 1.500 = 28.500 rondkomen van 30.000 is al moeilijk, dus is 28.500 nog moeilijker.
Kan de laatste niet rondkomen, dan komt dat vroeg of laat weer ten koste van de schatkist.
In plaats van maximumbijdrage, zou je juist het percentage omhoog moeten doen!
Behalve dat percentage is er natuurlijk de maximum bijdrage van 2.776
Iemand met 500.000 hoeft nooit meer te betalen dan 2.776
Iemand die meer dan 45 gaat verdienen betaald direct deze bijdrage,
terwijl tonnen inkomen buiten beschouwing blijven.
INKOMENSAFHANKELIJK? hahahahahahaha Inkomens van over de 100.000 hoef je niet te matsen!