Allah, islam, moslim, koran, mekka


StandPunten.net    


Bijdrage van 19 Januari 2015
Wie cht denkt dat de aanslag op Charlie Hebdo ging over dat blaadje met een verkoopcijfer van 30.000,
denkt ook dat Al Qaida een hekel heeft aan grote flats?
Wie werkelijk denkt dat het ging over dat kleine blaadje of de vrijheid van meningsuiting,
begrijpt volgens mij niets van Al Qaida.
Waarom is dan ISIS ontstaan?
Juist om dezelfde reden als 9/11, de aanslag op Charlie Hebdo en die twee flats in New York
Haat tegen amerika en de westerse wereld.
Amerika en de westerse wereld hebben dan ook genoeg gedaan om die haat te voeden.
Lees daarover hieronder.


Bijdrage van 19 Januari 2015
Hieronder hetzelfde als bij moslim, maar vanaf hier en hierboven reakties op de islam.
Eerste aanleiding is de aanslag woensdag 7 januari 2015 op het hoofdkantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo.
Bij Charlie Hebdo. meer over deze aanslag, hier meer over de zaken eromheen.
Natuurlijk zijn de cartoons en wat deze of gene zegt niets vergeleken bij moorden en aanslagen, maarrr...
ik veroordeel het tekenen van de profeet Mohammed.
Moslims zijn tegen het afbeelden van Mohammed en het lijkt mij maar een kleine moeite dat niet te doen.
Bovendien zijn die cartoons niet eens grappig, ze zijn dus alleen bedoelt tot kwetsen en haatzaaien.
Normaal verkoopt het bijna failliete uitgevertje zo'n 30.000 van die obscure blaadjes, na de aanslag 5 miljoen
5 miljoen met een afbeelding van Mohammed.
Wetende dat moslims tegen het afbeelden van de profeet zijn, kun je het alleen zien als haatzaaien.
Een tekeningetje is geen mening en het gaat daarom al niet om de vrijheid van meningsuiting.
De aanslag in parijs had om nog meer redenen niet cht iets te maken met de vrijheid van meningsuiting.
Dat was niet de reden of aanleiding tot de aanslag.
Het had meer te maken met de honderdduizenden burgerslachtoffers in Irak na de val van Saddam Hoessein.
Meer dan 90% van de doden waren burgers.
Tot mijn schaamte heeft Balkenende van het CDA, als onze premier, ons deze oorlog ingerommeld.
Ingerommeld, want hij gaf het parlement onvoldoende informatie.
Dankzij Balkenende van het CDA hoorden wij tot de 'Coalition of the Willing' die instemden met deze oorlog.
Zogenaamd was 9/11 aanleiding, maar Irak had daarmee niets te doen.
Tot deze oorlog werd opgeroepen omdat Irak massavernietigingswapens zou hebben.
Maar er waren geen massavernietigingswapens.
In plaats van na afzetting van Hoessein weg te gaan, moest Amerika zonodig alles naar westers model inrichten.
Met enorm veel geweld en enorm veel doden als gevolg.
Honderdduizenden burgerdoden en misschien wel over de miljoen, kun je dan wel een slachting noemen!

De aanslag op Charlie Hebdo had meer te maken met deze slachting dan met de vrijheid van meningsuiting.
Behalve deze slachting van overwegend moslims was er nog de vernedering, mishandeling en marteling van gevangenen in de Abu Ghraibgevangenis.
En daarbovenop was er nog eens Gevangenenkamp Guantanamo Bay waar gevangenen werden gemarteld.
Waterboarding werd een bekende martelingsmethode in het journaal.
De gevangenen in Gevangenenkamp Guantanamo Bay waren trouwens nooit aangeklaagd en dat is natuurlijk tegen elke norm van fatsoen en beschaving.
Met Irak hadden de aanslag in Parijs meer mee te maken dan met de vrijheid van meningsuiting.
Nu moeten we oppassen dat niet ook extremisten van de andere kant, zoals Breivik, aanslagen gaan plegen.
Breivik noemde Wilders dertig keer in zijn manifest en Wilders is nog altijd een bron voor extremisten uit de andere hoek.
Het maakt niet uit wat Wilders van Breivik vindt,
wat Breivik en andere extremisten vonden en vinden in Wilders verhaal was en is van belang.
Wilders zou beter kunnen ophouden met het verzinnen van zo kwetsend mogelijke teksten.
Nogmaals, met de vrijheid van meningsuiting had de aanslag in Parijs weinig te maken, meer met Irak,
de slachting onder irakeese burgers en vernedering in de Abu Ghraibgevangenis en in Gevangenenkamp Guantanamo Bay.
De tweede wereldoorlog is ontstaan doordat Duitsers na de eerste wereldoorlog respectloos werden behandeld en vernederd.


Bijdrage van 14 Januari 2015
Om moslims ietsje beter te begrijpen wil ik graag voor mijzelf en mogelijk anderen de kern hier opschrijven.
De kern en dat betekend ook dat sommige dingen voor sommige moslims net iets anders zijn.
Ik probeer met respect dit alles te schrijven.
Misschien blijken moslims niet veel anders te geloven dan protestanten, katholieken en joden.
Vroeger, vooral in de tachtiger jaren, had ik heel veel turkse collega's.
Ook kwam ik weleens bij hen thuis, maar geloof werd als onderwerp altijd vermeden.
Waarschijnlijk door onwetendheid over elkaars geloof en om elkaar niet onbewust te kwetsen.
Die kennis is er nu nog onvoldoende... volgens mij.
Als ik iets van de weinige kennis vertel aan niet moslims, blijkt vaak dat christenen weinig weten over de islam.
Met name de raakvlakken met het christelijk geloof en de bijbel wekt vaak verbazing.
Vandaar en mede naar aanleiding van de verschillende aanslagen en IS wil ik mijn kennis in de islam verbreden.
Mijn kennis verbreden en hier vertellen.

Moslim betekend letterlijk 'iemand die zich overgeeft'
Hier hebben we het over de moslim die zich overgeeft aan Allah.
Allah: arabisch woord voor God
Net als bij christenen en joden is er maar n God.
Moslims behoren tot het geloof de Islam 'Overgave / onderwerping'
Hun heilige boek is de Koran.
God gaf de tekst van de Koran via aartsengel Djibriel aan Mohammed de profeet.
Djibriel zou door christenen Gabril genoemd worden.
Djibriel of Rh-ul-Emn ( Betrouwbare Geest ) of Rh-ul-Kuds ( Heilige Geest )
Er zijn in de Islam vier aartsengelen, maar Djibriel is veruit de belangrijkste.
Djibriel heeft een onvoorstelbare kracht en wijsheid.
Djibriel dicteerde dus de Koran aan de profeet Mohammed.
Een soera of Sura ( meervoud is soewar ) is een hoofdstuk in de Koran.
De Koran heeft 114 soera's en een soera bestaat uit verzen: ayat of ayah.
Aya betekent teken of godsbewijs.
De kortste soera heeft 3 ayat en de langste 286 ayat.
De hele Koran bestaat uit 6235 ayat.
De soera's staan niet chronologisch in de Koran, maar van groot naar klein.
Mekka in Saoedi-Arabi is de belangrijkste stad binnen de Islam.
Iedere moslim is verplicht ( mits gezondheid en financin dat toelaten ) tot de hadj, de pelgrimase of bedevaart naar de moskee al-Masjid al-Haram in Mekka.
In de moskee al-Masjid al-Haram bevind zich de Kaba of Ka'aba maar ook Ka'ba of Ka'bah genoemd.
Dit is een kubusvormig gebouw en dit is de Bayt Allah; Huis van God.
Een moslim bidt altijd in de richting van de Kaba.
Vijf keer per dag moet een moslim de salat dat is het rituele gebed verrichten.
Vr elke salat moet een moslim zich ritueel wassen.
Dit ritueel wassen heet woedoe en is een soort berouw dat hij aan Allah toont.
Zonder dit berouw heeft de wassing weinig betekenis.
Mohammed, wordt door moslims en bah's beschouwd als profeet en boodschapper van Allah.
Volgens moslims is hij de voltooier van het geloof in n God.
Het geloof dat begon met Adam, opnieuw begonnen door Nuh (Noach) en vervolgd door Ibrahim (Abraham), Musa (Mozes), Isa (Jezus) en de overige profeten.
Mohammed was verder nog staatsman, sociaal hervormer, koopman, filosoof, redenaar, leraar, wetgever, militair leider en filantroop. Mohammed is de laatste profeet en wordt ook wel de Zegel der Profeten genoemd.
Behalve de Koran is ook de Soenna van Mohammed een zeer belangrijke bron voor hun geloof.
De soenna is gebaseerd op zes verzamelingen van Hadith.
De Soenna is afgeleid uit al wat Mohammed tijdens zijn leven zei en deed.
Binnen het jodendom en de islam wordt het varken beschouwd als onrein en mag daarom niet gegeten worden.
Mannen worden bij joden en bij moslims besneden. Hoewel niet voorgeschreven in de Koran, gebeurt dit doorgaans ook bij moslims.
Zakat is n van de vijf zuilen van de islam en houdt in dat moslims aalmoezen aan de armen moeten geven tot een eerlijker verdeling van goederen.
Zakat reinigt het overige beziten vermogen en als boetedoening voor de zonden.
Volgens sommige islamitische stromingen is zakat 1/40e van het bezit.
Maar soms is het ook om een moskee te bouwen of andere zaken voor de islam.
Er bestaan op internet zakat-calculators.
Jihad is letterlijk streven naar een bepaald doel.
Je hebt innerlijke en uiterlijke jihad.
Maar er is in islamitische en niet-islamitische krijgen geen duidelijkheid over de precieze betekenis van jihad.
Innerlijke jihad zijn o.a. de dagelijkse gebeden en de strijd tegen verleidingen en het ego.
Uiterlijke Jihad is de gewapende strijd tegen wie de islam of de islamitische heerschappij bedreigen.
Verder nog ter uitbreiding van de islamitische heerschappij en strijd tegen ongelovigen.
In de Koran staat 41 keer het woord jihad, in de meeste gevallen om oorlog te voeren om een islamitisch wereldrijk te stichten.
Niet moslims zouden zich dus alleen kunnen verdedigen of moslim worden.
In 2014 waren er 3000 Europese jihadgangers, waarvan 130 uit Nederland.
Hierboven de basis en hieronder ga ik nog iets verder.
Bijdrage van 14 Januari 2015
Er zijn verschillende geloven en in die geloven zijn er weer stromingen,
er zijn daardoor heel veel verschillende verhalen.
Hieronder het scheppingsverhaal van drie geloven: het jodendom, christenen en moslims.
Ik zal zo ruim mogelijk proberen te zijn.
Adam is voor joden, christenen en moslims de eerste mens.
Geschapen uit het stof der aarde.

Voor moslims is Adam ook de eerste profeet.
Voor de schepping van Adam stuurt Allah de engelen Djibril en Mikha'il naar de aarde.
Maar de aarde weigert. Dan stuurt Allah de Engel des Doods Izra'il, Azra'eil of Azral.
In de Koran Malak al-Maut genoemd komt terug met rode, witte en zwarte klei.
Zo verwijzend naar de verschillende rassen op aarde.
Alah schept Adam uit klei en blaast hem leven in.
Uit een puntje van de rib van Adam wordt zijn vrouw Hawwa gemaakt.
Alle engelen moeten voor hem buigen, maar Iblis weigert dat.
Iblis is bij christenen en joden bekend als Lucifer, duivel of satan.
Iblis, Sjejtan of Shaitan is voor moslims geen gevallen engel, maar een djinn.
Een djinn is een bovennatuurlijk onzichtbaar wezen die bezit kan nemen van mensen.
Mensen, Engelen en Djinns zijn de drie levensvormen met een bewustzijn geschapen door Allah.
Er zijn goede en slechte Djinns.
Sommige djinns onderwerpen zich aan de islam en dienaar van Allah.
Engelen zijn geschapen uit licht, Djinns uit rookloos vuur.
Djinns zijn lager dan Engelen en hebben minder macht.
Djinns zouden opgesloten kunnen zitten in een voorwerp.
Er zijn verhalen dat ze drie wensen kunnen vervullen.
Wij denken dan al snel aan de geest uit de fles van Aladdin.
Iblis, ( de duivel bij christenen en joden ) krijgt van Allah toestemming om mensen in verleiding te brengen.
Iblis verleidt Adam n Eva tot het eten van de verboden Boom der Eeuwigheid en
zij ontdekken hun naaktheid.
Bij christenen en joden verleidt Eva ( Hawwa ) Adam.
Na de verdrijving uit het paradijs bouwen Adam en zijn zoon Seth de Ka'aba in Mekka.
Adam en zijn vrouw Hawwa verrichten de eerste hadj.
Ook in de Koran in de soera De Tafel staat ongeveer het verhaal van de twee zonen van Adam
zoals die hieronder bij Christenen en Joden staat.
In de islam heten zij Kabiel en zijn broer heet Habiel.
Ook hier een offer dat niet aangenomen wordt.
Dit komt doordat je niet godvrezend genoeg bent beweerd de ene broer en
daarop wordt hij doodgeslagen door de ander.
Allah stuurt een raaf om te vertellen wat Kabiel moet doen met het lijk.

De Tafel 31 stelt verder... Wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen
of het scheppen van wanorde in het land,
het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood.

Soortgelijke verhalen komen ook bij andere volken voor en geeft
dus de strijd tussen landbouwers en veehouders weer.
Adam en Hawwa krijgen na de dood van Habiel nog een zoon: Sheeth.
Adam en zijn zoon Seeth zijn beide profeet.
Na de dood van Adam krijgt Sheeth een openbaring over wijsheid, de basisprincipes van rekenen, chemie, alchemie en een aantal kunsten. Sheeth verkondigd daarna het geloof in n God en bouwt 1000 steden.
Adam zou 2000 jaar geworden zijn en Hawwa stierf 40 jaar later.

Christenen en Joden.
Eva 'Leven' was voor christenen de eerste vrouw en ze werd geschapen uit Adams rib.
Uit Adams rib of uit de helft van Adam, beide zijn vanuit het Hebreeuws mogelijk.
Voor bepaalde joden is Lilith de eerste vrouw, zoals Eva die is voor christenen.
Lilith wordt ook wel genoemd als eerste vrouw en zij zou net als Adam geschapen zijn uit de stof der aarde.
Ze zou gelijk geschapen zijn met al het andere, gelijk met hemel en aarde.
Gelijk ook met Adam.
Lilith wou zich niet onderwerpen aan Adam en hield vol niet terug te keren naar Adam.
Eva zou dan de tweede vrouw van Adam zijn.
In Genesis 2 wordt dan Eva ( de tweede vrouw ) geschapen.
Protestanten en katholieken kennen Lilith niet en alleen Eva, geschapen uit Adam.
Adam en Eva leefden in het Paradijs of Hof van Eden.
Er stond een boom waarvan zij niet mochten eten; de boom van 'kennis van goed en kwaad'
Een slang verleidde Eva om toch een vrucht van die boom te eten.
Daarna verleide Eva Adam om ook zo'n vrucht te eten.
Beide ontdekken dan hun naaktheid.
Eva verleidt ook Adam ervan te eten en dit leide tot de zondeval en ze werden uit het paradijs verdreven.
Adam en Eva krijgen dan dochters en de zonen Kan en Abel.
Kan was landbouwer en Abel was schaapherder.
Kan was jaloers op Abel omdat God het dieroffer van Abel wel aannam, maar zijn offer van het land niet.
De rook van Abels offer steeg op en die van Kan niet.
Kan sloeg Abel dood en na diens dood kregen Adam en Eva Seth.
Kan werd veroordeeld tot eeuwig zwerven.
God brengt op Kan een teken aan zodat niemand hem kwaad zou doen.
Moord op hem zou zevenvoudig gewroken worden.
Kan vertrok met een vrouw die zijn zuster moet zijn geweest en bouwde de eerste stad.
Adam was 130 jaar toen ze Seth kregen als zijnde vervanging van Kan.
Maar er zijn verhalen dat Kan en Seth dezelfde persoon zijn.
De Egyptische god Seth vermoordt zijn broer Osiris.
Verhalen lopen vaak door elkaar.
Ze kregen nog veel meer kinderen en Adam stierf toen hij 930 jaar oud was.

Historische Bijbelkritiek is er om de Bijbel te verklaren uit wetenschappelijk oogpunt.
Om te verklaren hoe de zonen ( dus ook Kan ) van Adam aan vrouwen kwamen
verscheen er in 1655 het eerste bijbelkritiek van Isaac La Peyrre.
Hierin staat dat er al voor Adam mensen waren op aarde.
De geschiedenis moest ouder zijn dat het boek Genesis uit de Bijbel.
Deze baseerde dit op tijdrekeningen van farao's, de Chinezen en de Azteken.
Deze mensen waren praeadamieten, afkomstig uit Azi of Amerika.
De schrijvers kenden die talen niet dus namen alleen de hebreeuwse verhalen waardoor Adam de eerste mens werd.
Bijdrage van 16 Januari 2015
Joden en Christenen.

Isaak is de tweede aartsvaderen de enige zoon van Abraham en Sara
Abraham moest Isaak offeren, maar dat werd op het laatste moment voorkomen.
Abraham verbande Hagar en zijn oudste zoon Ismal
Isaak kreeg de tweeling Jakob en Esau
Hoewel Esau de oudste was, kreeg Jakob door een list de zegen.
Jakob wordt later Isral genoemd en is de derde aartsvader.
Jakob kreeg twaalf zonen, die later de twaalf stammen vormen.

Moslims.
Ismal is de oudste zoon van Abraham, die hij kreeg met Sara's slavin Hagar.
Ismal is de voorvader van de Arabieren.
Volgens de islam werd Ismal bijna geofferd door Ibrahim, maar op het laatste moment gered.
Dit voorval wordt door moslims gevierd tijdens het offerfeest.
Omdat de Koran fragmentisch is opgebouwd, geeft de Koran het advies om bij twijfel de Mensen van het Boek te raadplegen.
Mensen van het boek zijn o.a. christenen en Joden.
De islamitische wetten werden uit de Koran en de Hadith samengesteld, de sharia.
In ongeveer de helft van de islamitische landen wordt de sharia in een gemengd systeem gebruikt.
Elk mens heeft twee engelen, n aan de rechterkant, die de goede dingen opschrijft en n links voor de zonden.
Elk gebed wordt afgesloten met een korte draaiing van het hoofd naar rechts en naar links om deze engelen te groeten.
Christenen, Joden en Moslims kennen demonen die God niet willen volgen.
De islam kent vergeving en verlossing niet.
Er is geen hoger instituut en iedere moslim is vrij om een interpretatie van een geestelijke voorganger te kiezen.
Moslims kennen wel de Heilige Geest / Roeh Al-Qoedoes, maar wijzen de drie-eenheid af.
Slechte daden kunnen gedeeltelijk worden gecompenseerd door
religieuze plichten, onderwerping aan de wil van God en goede daden.
Op de dag van de opstanding zullen goede en slechte daden tegen elkaar worden afgewogen.
Soms krijgen ze vr de hemel een tijdelijke straf in de hel.
Wie Gods bestaan heeft ontkend gaat eeuwig naar de hel.
Op de dag des oordeels komt er een messiaans figuur, het is onduidelijk wie.
Het zou kunnen gaan om de profeet Isa ( onze Jezus ) als messias.
Maar het zou ook Isa kunnen zijn die messias meebrengt.
Sjiieten soennieten hebben op dit punt heel afwijkende opvattingen.
Mensen van het Boek, dus o.a. Christenen en Joden worden niet gezien als ongelovigen.
Velen zeggen te streven naar n wereldomvattende islamitische staat, de Oemma of Ummah.
De vijf zuilen van de Islam.
1. De getuigenis.
2. Vijfmaal daags bidden.
3. Het geven van aalmoezen.
4. Vasten in de maand Ramadan.
5. Bedevaart naar Mekka.
De Koran geeft ook voorschriften voor het eten.
Halal is toegestaan en haram is niet toegestaan.
Veel van deze voorschriften komen overeen met de Thora, de boeken van Mozes.
Zo is varkensvlees en alcohol verboden.
Soennieten (85% van de moslims ) geloven in vier kaliefen en Sjiieten in Twaalf Imams, die via Mohammeds dochter als mannelijke afstammelingen van Mohammed worden gezien.
Daarnaast heb je nog het soefisme.
Alle interpretaties van de Koran, van traditioneel tot vooruitstrevend, zijn het erover eens dat de vrouw gelijkwaardig is aan de man.StandPunten.net