Jeugdzorg.


Bijdrage van 14 Oktober 2016
In Almere was er geen geld meer voor kinderen, voor jeugdzorg.
VVD en PvdA hebben meer kapot gemaakt dan ons lief is.
VVD en PvdA hebben bezuinigd op jeugdzorg door dat door te schuiven naar gemeenten en hen minder geld te geven dan de landelijke overheid tot dan nodg had.
Gaan jullie het maar doen, maar dan met vele miljoenen minder!
VVD en PvdA hebben postcodezorg ingevoerd.
Ouderenzorg en jeugdzorg verschillen per gemeente.
Volgens mij is dat volstrekt ongewenst en landelijk zaken regelen en organiseren is veel goedkoper.
Inplaats van in elke gemeente had je voorheen alleen landelijk experts en deskundigen nodig.
Nu hebben gemeenten naast eigen experts ook eigen gebouwen en woningen nodig voor de jeugdzorg en ouderenzorg.
Landelijk is eerlijker en goedkoper, maar PvdA en VVD ging het er niet om zorg beter te maken, maar om geld te krijgen voor belastingvoordelen voor multinationals, bedrijven en rijken, voor het leger, aquaducten, bruggen en meer asfalt.

Postcodezorg en als de gemeentekas leeg is staan ouderen en jeugd vaak letterlijk in de kou.
Gemeenten hebben een pot en die kan leeg raken.
Landelijk is er altijd geld en hoef je jeugd of ouderen geen zorg te ontzeggen.

Volgend jaar zijn er verkiezingen en u heeft minder te kiezen dan u denkt.
Bijna alle partijen willen hetzelfde en stemmen hetzelfde bij wetsvoorstellen.
Op Verkiezingen2017.eu gaat het er niet om wat partijen beloven of wat ze zeggen, maar over de praktijk.
Wat doen partijen ECHT!!!
Welke wetten en maatregelen worden ingevoerd door hen, waar gaat ons belastinggeld heen.
Natuurlijk zegt de PvdA nu weer dat ze veel anders zijn dan de VVD.
Net als bij de vorige verkiezingen kraken ze elkaar af en hopen dat u kiest voor één van hen, maar als de buit ( uw stem ) binnen is gaan ze samen verder.
Als ze regeren is er weinig verschil tussen CDA, PvdA en VVD.
Zag u verschil toen Rutte het overnam van Balkenende?
De PvdA het overnam in Rutte 2 van CDA en PVV?
Alleen op het gebied van vluchtelingen en ontwikkelingshulp zijn er verschillen, maar dat zijn maar kleine punten in vergelijk tot de punten die ons Nederlanders zelf raken... werkloosheid, ontslagrecht, uitkeringen, toeslagen, huren, zorgkosten, veiligheid, enzovoort.
Op de belangrijke punten willen CDA, PvdA en VVD hetzelfde.
De meeste andere partijen regeren mee door akkoorden te sluiten en op wetsvoorstellen te stemmen.
Met akkoorden hebben GroenLinks en D66 gewoon meegeregeerd en mogen helemaal geen commentaar leveren op PvdA en VVD en hun regeren.
Zij regeerden mee en D66 is medeverantwoordelijk voor de afbraak in het onderwijs, leren werd lenen en alleen kinderen van rijke ouders studeren en kinderen volgen minder studies naast elkaar.
D66 die zegt voor beter onderwijs te zijn, is alleen voor beter onderwijs voor rijke kinderen.
GroenLinks, deed mee met het Kunduzakkoord en dankzij hen is de ww verkort en het ontslagrecht versoepeld... hoezo links?
Als je kijkt naar het stemgedrag van partijen, dan zie je dat bijna alle partijen voor 90% of meer stemmen op de wetsvoorstellen van VVD en PvdA.
Kijk maar eens op Verkiezingen2017.eu
Alleen de Partij voor de Dieren, 50Plus en de Socialistische Partij stemmen anders dan CDA, PvdA en VVD ( de eeuwige machthebbers )
De Partij voor de Dieren en 50Plus zijn nooit groot genoeg geweest en de SP werd steeds buiten de regering gehouden.
Buiten de regering gehouden ondanks dat de SP best groot was.
Van VVD en CDA kon je verwachten dat ze geen echt links partij in de regering willen, maar de PvdA liet na elke verkiezing weer zien dat ze niet echt links zijn en daarom de SP uitsloten bij coalitievormingen.
Wie wat anders wil, moet dus op de SP stemmen.

Bijdrage van 28 Maart 2016
De neo-liberalen van CDA, PvdA en VVD breken zoveel af dat het niet is bij te houden op standpunten.net
Maar we doen ons best.
Ja, CDA, PvdA en VVD, dus niet alleen VVD en PvdA.
Rutte 1 met VVD, CDA en PVV zijn gewoon verder gegaan waar Balkenende was gebleven.

Natuurlijk kent u de vele spotjes sinds 2012 dat u geweld moet melden als u dat ziet.
'Het houdt nooit op! ' en 'een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?'

Maar als u meldt dat een kind mishandeld wordt gaat dat na uw melding nog gewoon maanden lang door!
Er is geen geld over meer na de miljarden voor de jsf ( 8 miljard ) , onderzeeboten ( 4 miljard ) , bombarderen, lastenverlichting ( 5 miljard voor de midden en hogere inkomens ) en andere rechtse hobbies van CDA, PvdA en VVD.

Geweld tegen ouderen, vrouwen en kinderen gaat dus ook na melding ervan gewoon door!
En dat kost meer levens dan terroristische aanslagen.

Balkenende, CDA had een begin gemaakt met het afbreken van verpleegtehuizen en verzorgingtehuizen door enorme bezuinigingen en luier- en pyjamadagen.
In sommige tehuizen was er na de bezuinigingen van het CDA geen geld meer om ouderen te verschonen en/of elke dag uit bed te halen.
VVD en PvdA maakten de regels voor opname in tehuizen zo streng dat tehuizen leeg liepen.
Zeer oude mensen moesten verhuisd worden van de leeglopende afdelingen, verdiepingen en tehuizen naar andere afdelingen, verdiepingen en tehuizen.
Huilende tachtigjarigen, negentigjarigen en zelfs honderdjarigen op televisie.
Veel ouderen zijn vroeger overleden en enkelen pleegden zelfs zelfmoord door verlies aan levenswil.
En dat kost en kostte meer levens dan terroristische aanslagen.
In de toekomst moeten kinderen korter gaan werken of ontslag nemen om hun ouders thuis op te vangen, want tehuizen zijn er nu al maar weinig meer.

Elders leg ik uit dat de zorg niet onbetaalbaar werd en wordt door ouderen, maar door marktwerking en het geld gaat nu naar enorme winsten, ziekenhuizen, specialisten en artsenpraktijken die miljarden verdienen sinds het nieuwe zorgstelsel van CDA, PvdA en VVD.
Geldgebrek was dan ook geen reden, want er was 5 MILJARD beschikbaar voor lastenverlichting voor de midden en hogere inkomens, 8 miljard voor de JSF, 4 MILJARD voor onderzeeboten en vele miljoenen voor het bombarderen van duizenden onschuldige burgers met enkele IS strijders ertussen.
Dat is het neo-libarlisme van CDA, PvdA en VVD en al hun meelopers... PVV, D66, CU en SGP
En dat kost meer levens dan terroristische aanslagen.
Het neo-liberalisme van CDA, PvdA en VVD kost meer levens dan terroristische aanslagen.Bijdrage van 17 Februari 2015