Jongeren en vroeger.


Bijdrage van 12 Juni 2017
Tot voor kort was de AOW met 65 jaar.
De AOW verhogen bracht 12 miljard op voor VVD en PvdA
Maar al veel eerder werden jongeren gepakt door pas volledig recht te geven op bijstand als je 27 jaar bent.
Overal wordt geld weggehaald.
Tehuizen voor geestelijk gestoorden werden gesloten en ze lopen nu vrij rond.
Zonder noemenswaardige begeleiding.
Er is een enorme wachtlijst voor mensen met zelfmoordneigingen... dat kost mensenlevens.
Verzorgingstehuizen werden gesloten en ze zitten nu eenzaam thuis.
Tegelijk werd er bezuinigd op thuiszorg en vielen er tienduizenden ontslagen.
Sociale werkplaatsen werden gesloten en ook zij zitten eenzaam en nutteloos thuis.
De helft van de politiebureaus werden gesloten en mensen doen bijna geen aangifte meer.
Zodoende lijkt het alsof er minder criminaliteit is en sloten ze zelfs gevangenissen.
Jeugdzorg werd met een derde minder geld overgedragen naar gemeenten... wachtlijsten en misstanden.
Inplaats van salaris krijg je nu toeslagen en feitelijk ben je dus, al heb je een volle baan, uitkeringstrekker.
In de jaren tachtig betaalde ik 10% a 15% van mijn inkomen aan huur.
Met 1800 gulden netto, betaalde ik 180 gulden huur.
Zonder ploegendienst, zou ik toen 1350 gulden hebben verdiend en 180 huur hebben betaald.
Voor die 180 gulden had ik een flat in Hoogeveen, met 3 slaapkamers, keuken, badkamer en een behoorlijke woonkamer.
Jongeren wonen steeds meer in flats die lijken op de kamers waar ouderen in een verzorgingstehuis woonden.
Met maar 1 slaapkamer en vaak zelfs zonder gang.
Je komt met de voordeur de woonkamer binnen en ernaast zit de slaapkamer en een kleine keuken.
Hiervoor betalen ze veel meer dan 15% van hun inkomen, zoals ik in de jaren 70 voor een echte flat.
Naast hun inkomen krijgen ze toeslagen om rond te komen.
Toeslagen zijn ook uitkeringen. Met toeslagen ben je gewoon bijstandstrekker.
Maar wel al 50 jaar economische groei... jaja!
We hollen achteruit en we noemen het neolibarlisme.
Vroeger was alles beter.


Bijdrage van 6 Maart 2017
Tot voor kort was de AOW met 65 jaar.
De AOW terug naar 65 jaar kost geen 12 miljard, maar zal 12 miljard minder opbrengen.
Wat deden CDA, PVV en VVD met die 12 miljard? Zij verhoogden de AOW-leeftijd.
Onder andere 5 miljard lastenverlichting voor de midden inkomens op korte termijn,
maar vooral voor de hogere inkomens op de lange termijn.
Daarnaast gaan miljarden naar multinationals en grote bedrijven en is Nederland een belastingparadijs.
De VVD / Rutte doet alsof het terugbrengen van de AOW naar 65 jaar door jongeren moeten worden betaald.
Maar dat is klinkklare nonsense, want jongeren zullen zelfs tot 75 jaar moeten werken.
Die verhoging tot 67 jaar en straks naar 75 jaar levert miljarden op voor de rijken en bedrijven van de VVD.
Rutte heeft die 12 miljard uitgegeven en moet het gewoon weer terughalen.
De AOW op 65 jaar zetten is goed voor jong en oud.
Jongeren krijgen de banen die ouderen nu bezetten en zij hoeven niet tot hun 75e
Rutte en zijn neoliberale vrienden moeten die miljarden gewoon ergens anders halen
of wat minder uitgeven aan rechtse hobbies.
Hieronder staat een opsomming van wat jongeren MINDER hebben dan mijn generatie van de jaren 50
en daarbij vergat ik nog de schuld waarmee jongeren worden opgezadeld als ze studeren.
Studieschuld stijgt met 55 euro per seconde

In 5 jaar steeg de studieschuld van 12 miljard naar 17,9 miljard.
PvdA, GroenLinks, D66 en VVD hebben dit krankzinnige stelsel ingevoerd.

Kinderen van ouders met middeninkomen en lager studeren minder en uit de hogere inkomensgroepen volgen ze minder studies tegelijk.
Jongeren hun leven laten beginnen met enorme schulden.

Als je schulden hebt, ben jij je vrijheid kwijt!
Moet jij doen wat ZIJ zeggen.


PvdA, GroenLinks, D66 en VVD
Hebben een enorme klap uitgedeeld aan het onderwijs
en aan de jongeren en toekomstige generaties.
Waarvoor?
Lagere winstbelastingen? lagere vermogensbelastingen?
Subsidies voor multinationals
Voor straaljagers en ander oorlogstuig?
Wat leverde onze defensie op?Bijdrage van 1 Maart 2017
Denken jongeren ECHT dat ze het beter hebben dan hun ouders vroeger?
Maar hoe komen ze daarbij?
Ik heb diepe medelijden met de jongeren.


In het leven van jongeren zitten gekken niet in een tehuis, maar lopen los rond!
Geestelijk en lichamelijk gehandicapten werken niet in een speciale werkplaats, maar zitten thuis.
Geestelijk gestoorden komen jongeren ook op straat tegen als dakloze.
Jullie ouders hadden voor deze groepen speciale opvang en hadden geen last van ze.

Waar zijn de speciale scholen voor jullie moeilijk lerende kinderen?
Dankzij PvdA, VVD en D66 is het LOM-onderwijs in de jaren 90 afgeschaft. ( natuurlijk gesteund door het CDA )
Slechtlerende kinderen krijgen geen aangepast onderwijs meer en zitten thuis of kunnen niet meekomen in de klas.
Goedlerende kinderen krijgen slechter onderwijs door de slechtlerende kinderen bij hun in de klas.
Kinderen met een hoog IQ zitten ook thuis.
Jongeren hebben dankzij PvdA, VVD en D66 geen studiebeurs meer, maar krijgen een lening.

Ach, ach, ach, met de arbeidscontracten die jullie krijgen zouden jullie ouders niet eens de wekker hebben gezet.
Jullie ouders betaalden voor een huis maar 6 brutojaarlonen.
Aan huur betaalden zij maar 10% van hun salaris.
Straks komen jullie ouders niet in een tehuis, maar in jullie huis.
Ja, er gaan al stemmen op om ziekenhuisbedden voor jullie ouders te verruilen voor een bed bij jullie thuis.

Jullie ouders werkten voor een loon waarvan ze alles konden betalen!
Jullie werken niet meer voor een salaris waarvan je kunt rondkomen, maar hebben toeslagen nodig.
Toeslagen zijn kleine bijstandsuitkeringen, jullie zijn bijstandstrekkers.

Werken moet lonen riep de VVD jarenlang om zo te verantwoorden dat ze wilden korten op uitkeringen,
maar nu werken de meesten zonder fatsoenlijk salaris waarvan je kunt rondkomen.
Als je al iets krijgt voor je werk, want steeds meer is gratis werken de standaard.
Gratis werken als vrijwilliger, als mantelzorger of met behoud van inkomen.
Gratis werken om werkervaring op te doen... ja, ja en dat alles voor meer winst voor de VVD-er.
Dat hadden jullie ouders allemaal niet!
Daarvoor zouden zij de wekker niet hebben gezet.
Daarvoor zouden zij gaan staken.
Jullie hebben geen sterke vakbonden meer om ergens voor te staken!
Zwijgen en jaknikken, dat is wat jullie nu nog rest.
Geen voltooid leven, maar een uitgekleed leven en ook daarvoor maken ze euthanasie toegankelijker.
Maar wel elk jaar economische groei? ja, ja.
Moet ik het nog verder hebben over het door het CDA en de andere neoliberalen uitgeklede zorgstelsel?
De neoliberalen... VVD, CDA, PvdA en D66 kunnen het mooi vertellen.
Groenlinks, CU, SGP en PVV hollen mee met hen en ze stemmen op hun wetten of sluiten akkoorden met hen.
Maar we hollen achteruit en jullie zijn de dupe!
Maar jullie blijven maar neoliberaal stemmen?
Voor economische groei?
( alleen goed voor grote bedrijven, multinationals en rijken )

Nu vergat ik bijna dat jullie tot je 75e moeten doorwerken.
Als jullie al met 75 met pensioen mogen!
Om 12 MILJARD binnen te halen verhoogden VVD+PVV+CDA in Rutte 1 de AOW van 65 naar 67
Hoeveel brengt het op als het nog verder verhoogd wordt?
Wat doen ze met die miljarden?
De vermogensbelasting verlagen? of de vennootschapsbelasting nog verder omlaag?
VVD, PVV, CDA, PvdA, CU, SGP en D66 zijn allemaal rechtse partijen, dus dat zal wel de bedoeling zijn.
Het opzetten van jongeren tegen de ouderen levert hen nu miljarden op voor rechtse hobbies.
Jongeren moeten doorwerken tot hun 70e? 75e? of nog langer?
Voor miljarden voor andere rechtse hobbies?

De VVD en de andere neoliberale partijen; CDA, PvdA en D66 hebben bovendien hun best gedaan om het gas in Groningen zo snel mogelijk uit de grond te halen.
Zelfs met gevaar voor mensenlevens en de rechter moest hen tegenhouden.
Zo snel mogelijk de miljarden voor het gas opmaken.
Jongeren moeten het allicht doen zonder aardgasbaten.
Als ze slim zijn... stemmen ze SP en laten het gas in de grond.
In de toekomst hebben zij dan nog die miljarden en zij kunnen
het dan vast met minder risico's winnen dan CDA, VVD en PvdA nu.
Bovendien erven jongeren ons kernafval, terwijl dan het winbaar uranium op is.
Nog honderden jaren moeten de komende generaties zorgen voor dat kernafval dat dagelijks meer wordt.
Meer wordt, vooral dankzij de zich christelijk noemende partijen; CDA, CU en SGP

Kom zeg!!!
Stem op de Socialistische Partij!
Uit protest tegen dit dertig jaar durenden neoliberaal beleid!
Op de SP die met name door de PvdA uit elk kabinet werd gehouden.
Of geloven jullie nog steeds in jaarlijkse economische groei
en dat alles steeds beter wordt???

Of stem je uit protest op Geert Wilders die 15 jaar in de VVD zat en meedeed met dit circus?
Dat is geen proteststem!
Stem uit protest op de SP


Vierde Bijdrage van 28 Februari 2017
Hieronder omschrijf ik hoe het leven van een arbeider eruit zag tot de jaren negentig.
In de jaren negentig begon het neoliberalisme.
Het neoliberalisme die vrijwel elke partij sinds toen aanhangt.
Paars ging regeren. Paars heette paars omdat het CDA niet in de regering zat.
Maar net als bij Rutte 2, stemde het CDA meer dan 90% op de neoliberale wetten en maatregelen van de regerende partijen.
De niet regerende neoliberale partijen als PVV, D66, GroenLinks, CU en SGP stemmen op hun wetten en sluiten akkoorden met de regerende neoliberalen.
Alleen op het vlak van vluchtelingen en moslims verschillen ze, maar dat is maar een klein onderdeel van alles.
In beginsel gaan ze ervan uit dat als het bij de rijken, bedrijven en multinationals goed gaat,
dat automatisch doorloopt tot aan de onderkant.
Dat dat niet zo gaat willen ze blijkbaar niet zien, want ze verhogen nog altijd de belastingen aan de onderkant en geven belastingvoordelen aan de bovenkant.
Zo ging de BTW van 18 naar 19 en nu naar 21%
Onze vermogensbelasting hoort bij de laagste van de wereld.
Vennootschapsbelasting daalt en daalt.
Daarnaast worden sociale voorzieningen geschrapt of uitgekleed.
Kortere ww, geen ontslagvergoeding, lagere bijstand, steeds lagere toeslagen en steeds minder dat gedekt wordt bij ziekte.
Sociale werkplaatsen, bibliotheken, zwembaden, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, aanleunwoningen, tehuizen voor geestelijk gestoorden, politie bureaus, ziekenhuizen, brandweerauto's en politieauto's verdwenen of werden sterk verminderd.
Inplaats van echte agenten kregen we vrijwillige politie.
Brandweerauto's werden vervangen door gewone goedkope auto's in brandweerkleuren.
Ambulances werden gewone goedkope auto's in ziekenwagenkleuren of ze komen zelfs op de fiets.
Wat deden Kok, Balkenende en Rutte met de miljarden die zo vrijkwamen?
Die gingen naar belastingvoordelen voor grote bedrijven en multinationals.

Werknemers van de jaren tachtig en ervoor zouden gruwen van de contracten die jongeren nu krijgen.


Nulurencontracten? Werken met behoud van uitkering? Morgen of de volgende week ben je werkloos?

Werken zonder ervoor betaald worden was waanzin!!!


Staken is uitgestorven en daarom worden de voorwaarden de komende jaren zelfs nog slechter.
Omdat je voor de ww betaalde, had je recht op ww.
Je betaalde voor bijstand, dus had je recht op bijstand.
Je betaald nog altijd voor ww en bijstand, maar het heet nu anders en nu heb je er zogenaamd geen recht meer op en willen ze je gratis laten werken.
Hoe meer mensen voor niets werken, hoe meer mensen geen betaalde baan hebben.

Jongeren lijken nu werken zonder ervoor betaald te krijgen
heel gewoon te vinden!

Werken moet lonen, dus weg met het werken met behoud van uitkering
voor niets werken om zogenaamd werkervaring op te doen?


Wij betalen nog altijd voor ww en bijstand en daarom hebben we er recht op!
Wij zouden niet gratis moeten hoeven te werken voor ww en bijstand
waardoor iemand anders werkloos wordt.

Vroeger was er heel veel, veel beter!!!
Derde Bijdrage van 28 Februari 2017
In de eerste twee bijdragen mijn kindsjaren, nu mijn volwassen jaren vanaf 1978.
Al lange tijd wou ik een rubriek waarin ik jongeren uitleg dat het niet waar is dat het steeds maar beter wordt.
Het wordt niet steeds beter!
Ondanks al die economische groei al die jaren, wordt het niet steeds beter.
Vanmorgen zat Anne Kuik van het CDA bij Goedemorgen Nederland in de uitzending en zij had erover dat de jeugd van de toekomst het misschien slechter zal gaan hebben dan de huidige generatie.
Maar de huidige jongeren hebben het al veel en veel slechter dan hun ouders het hadden.
Zelf ben ik bijna zestig en heb het dus allemaal meegemaakt.
Toen ik bijna 20 was in 1978 kon ik kiezen waar ik wou werken en toen was het niet vreemd als mensen ontslag namen om ergens anders te gaan werken.
Er was werk genoeg.
Tijdelijke contracten had je bijna niet.
Je kreeg twee maanden proeftijd en daarna een vaste baan.
Ik kon kiezen voor werk in de winkel of werken op een fabriek.
In een fabriek had je veel meer loon en veel meer rechten, dus ging ik de productie in.
Als je doordeweek moest overwerken, kreeg je 150%
Zaterdagmorgen 150% en zaterdagmiddag 200%
Zondag 300% en op feestdagen kreeg je 400% van je normale loon.
Als mijn werktijden veranderden, kreeg ik sprongvergoeding.
Als ik werk moest gaan doen in het koelhuis, kreeg ik koudetoeslag.
Bij een gevaarlijke klus, kreeg ik ook daarvoor een vergoeding.
Bij ontslag geldde vrijwel voor iedereen een opzegtermijn van een volle kalendermaand.
Er werd vrij regelmatig gestaakt voor betere beloning en meer rechten.
Fanatiek gestaakt en er waren gevallen van werkwillenden die van het hek werden geslagen als ze wilden gaan werken.
Mijn generatie was al milder met staken dan de generatie voor mij.

Ik betaalde ongeveer 160 gulden aan huur in een flat met een loon van 1600 gulden.
Maar 10% ging op aan huur. Een normaal werkende persoon had geen subsidie of toeslag nodig.
Mijn eerste huis kostte 120.000 gulden en ik verdiende grofweg 25.000 gulden bruto per jaar.
Een huis kostte toen dus nog geen 6 jaarlonen.
Bovendien kocht ik een premie A woning.
Het eerste jaar kreeg ik 10.900 gulden en dat daalde elk jaar 500 gulden.
Bijna 22 jaar subsidie. Natuurlijk waren er toetsingsjaren waarin je meer kon kwijtraken.
Het eerste toetsjaar na 2 jaar geloof ik en het tweede toetsjaar na 5 jaar.
De rente was bij aankoop 10,6% maar het daalde snel naar 8,6%.
Zo doende raakte ik in de toetsingsjaren 2000 gulden subsidie kwijt.
Al met al woonde ik de eerste jaren in een twee-onder-een-kapwoning voor minder dan in een flat.

Voor de ziekenfonds betaalde ik ongeveer 420 gulden per jaar en daar zat alles in.
Van ergens voor bijbetalen heb ik toen nooit iets gehoord.
Iemand in de bijstand had in de jaren zestig meer koopkracht dan nu.
Er is nu meer armoede dan toen.Tweede Bijdrage van 28 Februari 2017
In mijn kindsjaren van 1958 tot 1968 was er weinig verschil te zien tussen kinderen uit arme en rijke gezinnen.
Vrijwel geen enkel kind ging met vakantie naar het buitenland.
Rijk of arm, bijna niemand had televisie of een auto.
Als ik bij kinderen ging spelen met rijke ouders woonden die niet veel anders dan wij.
Zij hadden wel iets luxer speelgoed, maar veel scheelde dat niet.
Wat toen villawijken heetten, waren niet veel mooier en duurder dan de gewone wijken.
Pas later zijn er veel duurdere wijken met veel duurdere woningen gekomen.
Tegenwoordig zouden wij die villawijken van toen niet eens meer villawijk noemen.
Als kind haalde ik kranten op bij de mensen en na een zaterdag kranten ophalen had ik een behoorlijke zakcent.
Als ik moet schatten en vergelijken naar huidige maatstafen zou ik zeggen dat ik na die zaterdag kranten ophalen zo'n 10 euro had.
Met 10 euro kon je toen veel meer dan nu. Mijn vader verdiende toen ongeveer 800 gulden in de maand en de huur was 80 gulden.
10 gulden was dus best veel, zoveel waren oude kranten toen waard.
Voor lompen kreeg je nog meer en ook daarmee kon je als kind geld verdienen.
De lommerd nam ook koper aan of andere metalen.

Behalve oude kranten, lompen, koper en metalen kon je ook een leuk zakcentje krijgen door statiegeld.
Op een jampotje kreeg je 10 cent en voor een fles 25 cent statiegeld.
Die kreeg je thuis of soms bij het kranten ophalen of je vond ze op straat.
Kinderen konden ook klusjes gaan doen bij de buurtsuper en zo een flinke zakcent bijverdienen.
In vakanties werktte je al snel als vakantiehulp in de fabriek... ook als je maar 14 jaar was.
Voor niets werken bestond niet! Vrijwilligers? mantelzorger? voor vreemden?
Eerste Bijdrage van 28 Februari 2017
In 1958 geboren in een gereformeerd gezin met 10 kinderen.
De jeugd van nu heeft geen idee hoe het toen was en hoort allicht verhalen dat het toen heel slecht was.
Hoe was het?
Zondags twee keer naar de kerk in heel nette kleren en niet smerig worden.
Zondags mocht je niet sporten, laat staan werken.
Doordeweeks draagde ik vaak kleren die niet netjes genoeg meer waren voor de zondag.
Vergeleken met vrienden en vriendinnen zag ik er doordeweeks erg netjes uit.
Zwartwit televisie kwam pas toen ik een jaar of 8 was... denk ik.
Daarvoor was er eentje in de straat waar wij een kinderprogramma mochten kijken op woensdagmiddag.
Het journaal was natuurlijk niet voor kinderen, dus... naar buiten jullie!!!
Wij deden vaak tikkertje en verstoppertje, buskruit en andere buitenspelletjes.
In huis zitten kon natuurlijk niet met 10 kinderen.
De jongsten kregen elk jaar een abonnement voor het openlucht zwembad en konden daarheen wanneer wij wilden.
Zo'n jaarabonnement was dus heel betaalbaar voor een gezin met 10 kinderen... ik denk 30 a 40 gulden voor een heel jaar.
Ook speelplaatsen, flink groter dan de huidige trapveldjes, met pierbad, glijbanen, kabelbanen, enzovoort waren heel algemeen en gratis of bijna gratis.
In Hoogeveen, maar ook in heel veel andere plaatsen, waren er pierebadjes tussen flats of in parken.
Dus zonder hekken en zonder toegang te hoeven betalen. Heel netjes onderhouden pierebaden, zomaar in de wijk, zoals je nu trapveldjes hebt.
Ouders met kleine kinderen konden zo hun kinderen gratis vermaken en bekend maken met water.
De steden en dorpen waren kleiner, dus was je zo in de bossen, moerassen en weilanden.
Maar ook sportverenigingen kostten toen maar een fractie van wat ze nu kosten.
Op school kreeg je zwemles en voor dag en douw moest je naar het openluchtzwembad om te leren zwemmen.
Gymles, lichamelijke opvoeding, zelfs tot op de middelbare scholen.
We hadden op de lagere school zelfs franse les voor kinderen die dat wilden volgen.
In de klassen zaten toen zo'n 22 a 24 kinderen en rond 1968 gingen er stemmen op om die klassen kleiner te maken.