Kernenergie is duivelse waanzin


Bijdrage van 26 Maart 2015
Rechts ( behalve het rechtse PvdA ) CDA + PVV + VVD hebben ondanks de kernramp in Fukushima, ondanks de lekkende kernafvalopslagplaatsen in Duitsland, ondanks scheurtjes en een bijna ramp in BelgiŽ weer het LEF om over kerncentrales te beginnen.
Ja, het LEF, want het is verschrikkelijk dat je nu durft te beginnen over kerncentrales.
Als kerncentrales rendabel waren zou er geen overheid nodig zijn om ze te bouwen.
Alleen overheden kunnen ze bouwen omdat ze beschikken over uw en mijn geld.
Uw en mijn geld hoeft geen rendement op te leveren voor ons, zoals investeerders WEL rendement willen op hun geld.
Door ze te betalen met uw en mijn geld kunnen ze goedkope stroom leveren aan boeren en bedrijven.
Door ze te betalen met uw en mijn geld kunnen investeerders miljarden verdienen aan de bouw van die kerncentrales.
Rechts geeft helemaal NIETS om de generaties na ons die we opzadelen met ONS kernafval.
Terwijl spiksplinternieuwe schone gascentrales stil staan door goedkope kolen, beginnen over kerncentrales die miljarden gaan kosten, dan heb je lef.
Lef? of is het pure hebzucht van de rijken achter die rechtse partijen?
Een andere verklaring kan ik niet bedenken voor zulke idioterie van kerncentrales.
Zeeland, Brabant en Limburg zijn goed weggekomen met de kerncentrales vlak over de grens in BelgiŽ die scheurtjes in de reactorwand hebben.
Want als dat fout was afgelopen dan waren er duizenden doden gevallen in die drie provincies en misschien nog wel duizenden doden verder landinwaards.
De druk van lobbyisten op CDA, PVV en VVD is blijkbaar groot, dat ze durven te beginnen over kerncentrales.
Balkenende stoptte alle subsidies op alternatieve duurzame energie en stuurde aan op kerncentrales, maar toen kreeg je de ramp in Fukushima.
Het lijkt bijna de hand van God die het CDA ( en veel andere partijen in veel meer landen ) stoptte met haar plannen voor enorm grote kerncentrales door een ramp in Fukushima.

Er is energie in overvloed!
Duitsland levert vaak gratis stroom aan Nederland ( die wij, burgers WEL moeten betalen )
Spiksplinternieuwe gascentrales staan STIL, alleen omdat CO2 nauwelijks belast wordt en kolen daardoor zo goedkoop zijn.
Nu is het zo dat in Nederland maar 5 van de 12 maanden onvoldoende zon schijnt.
Mijn zonnepanelen leveren 7 maanden meer stroom dan ik nodig heb.
Nog nooit maakt onze overheid aanstalten om stroom te krijgen uit landen waar in de winter de zon schijnt.
Dat zijn landen die ons geld voor hun stroom goed zouden kunnen gebruiken... ItaliŽ, Spanje, Portugal, Griekenland maar ook uit het zuiden van Frankrijk.

Met miljarden subsidie op windmolens maken ze die stroom goedkoper en zonnepanelen minder rendabel.
Door CO2 heel laag te belasten maken ze vuile energie goedkoper en zonnepanelen minder rendabel.
De overheid en overheden regeren niet voor u en mij maar voor de grootgeldbezitters!
Ze geven NIETS om komende generaties die opgescheept komen met ONS kernafval.
Ze geven NIETS om de burgers die de kerncentrales en een groot deel van de onkosten betalen om goedkoop stroom te leveren aan de industrie.
Ze geven NIETS om de burgers die de kerncentrales en een groot deel van de onkosten betalen om zo investeerders de kans te geven op miljarden winst bij de bouw van enorme kerncentrales.

CO2 zwaarder belasten, geen subidies voor windmolens of andere energie, stroomkabels naar het zuiden, geen prijsdifferentiatie door slimme meters maar gegarandeerde prijzen voor levering van energie, toestaan van goedkope zonnepanelen uit b.v. China... en de ZON wint veruit!

Kerncentrales zijn alleen nodig voor het verder verrijken van de rijken achter CDA, VVD en PVV
Een andere uitleg voor het standpunt van CDA, VVD en PVV om meer kerncentrales te bouwen kan ik niet bedenken.

Bijdrage van 18 September 2014
Vandaag waren er weer politieke beschouwingen en Sybrand Buma van het CDA
blijft maar fabeltjes vertellen.
Maxime Verhagen, ůůk CDA kon er in het verleden ook wat van,
maar veel van Verhagens smoesjes zijn inmiddels wel leugens gebleken.
Nederland wordt met kernenergie niet onafhankelijker van andere landen, want wij hebben geen uranium.
Sybrand Buma, moet het dus met wat minder leugens doen.
Hij legt graag de nadruk op CO2.
Kernenergie zou CO2 neutraal zijn.
Ook een grote leugen natuurlijk.
Hoe wil het CDA CO2 neutraal kerncentrales bouwen? Dat kost enorm veel CO2
Hoe wil het CDA CO2 neutraal uranium winnen? Dat kost juist veel CO2
Hoe wil het CDA CO2 neutraal uranium vervoeren over grote afstanden? Dat kost ook veel CO2
Hoe wil het CDA CO2 neutraal kernafval vervoeren? Ja, dat kost CO2
Hoe wil het CDA CO2 neutraal eeuwenlang kernafval opslaan? Dat kost eeuwig CO2
Allemaal grote onzin en daarom vraag ik mij af waarom het CDA voor kernenergie is.
Kernenergie is ook CO2 belastend en heel gevaarlijk. Kernenergie is duivels!
Krijgen ze veel geld van de kernenegielobby?Bijdrage van 17 September 2014
Hieronder toon ik aan dat meer kernenergie waanzin is.
KERNENERGIE is DUIVELS!!!

Kernenergie is niet CO2 neutraal en kernafval is voor eeuwig.

Onze kindskinderen en kindskindskinderen zitten opgezadeld met ons kernafval.
Laten we hopen dat zij geld hebben voor de opslag en dat kernafval te beveiligen tegen terroristen die er een vuile bom mee kunnen maken.
Zij zitten dan opgezadelt met ons kernafval, terwijl winbaar uranium al heel lang op is.
Denk je eens in dat wij kernafval uit de 19e eeuw zouden hebben, maar zelf geen winbaar uranium.
Balkenende beŽindigde subsidies voor duurzame energie... om ons kerncentrales op te dringen?
Maar toen kwam Fukushima en het CDA kreeg de deksel op haar neus.
Dankzij het CDA zitten we met enorme pijpleidingen voor gas uit Rusland.
KERNENERGIE is DUIVELS!!!

Wat wťl?

Open de grenzen voor energie!
Ik wil stroom van een duitse energiemaatschappij kunnen kopen.
Nu leveren duitse energiemaatschappijen goedkope of zelfs gratis stroom aan Nederlandse maatschappijen.
die gratis stroom verkopen ze aan ons voor de gewone hoge prijs.
Open grenzen dus voor gebruikers, ook voor de industrie.
In Nederland moet er een prijsgarantie komen voor stroom die je zelf opwekt.
In Duitsland hebben ze 20 jaar garantie op de leveringsprijs.
Met de slimme meter kunnen ze zien wat en wanneer je stroom opwekt en gebruikt.
Ze kunnen zien wat je 's nachts gebruikt en wat je overdag opwekt en dan kunnen ze prijsdifferentiatie invoeren.
Overdag krijg je 7 cent voor je stroom en na 18.00 uur betaal je 21 cent.
In Canada heb je al een aparte prijs in de zomer en in de winter, dus in de zomer 7 cent en in de winter 21 cent.
Wij hebben zonnepanelen, dus wekken onze stroom voor een groot deel zelf op.
Wij hebben een meter die terugdraait, dus ongeschikt voor prijsdifferentiatie.
Ja, ze willen ons een 'slimme' meter opdringen, maar ze kunnen niet aantonen dat onze meter is afgekeurd.
De lijst van Verispect is ongeschikt om welke meter dan ook als afgekeurd te bestempelen.
Zodoende houden wij de slimme meter en ook de digitale meter tegen.
Ooit zullen ze het wel winnen en ons een digitale meter opdringen.
We nemen daarom niet meer zonnepanelen, want met de slimme meter gaan we met prijsdifferentiatie geld verdienen voor de overheid en de energiebedrijven.
Met de slimme meter zijn zonnepanelen niet rendabel meer.Bijdrage van 17 September 2014
Het CDA is vůůr kernenergie.

14 september 2014 CDA wil vlaktaks en kerncentrales
Sybrand Buma in het programma WNL op zondag.
NOS; CDA denkt weer aan kernenergie
Nieuwsuur, CDA wil meer kernenergie.

Om minder afhankelijk te worden kernenergie? Onzin, want wij hebben geen uranium, dus we worden niet onafhankelijker.
Ook wel een beetje idioot van het CDA, want Balkenende beŽindigde subsidies op windenergie en zette in op gas... gas uit Rusland.
Om de uitstoot van CO2 terug te dringen willen ze kernenergie.
Om de uitstoot van CO2 terug te dringen willen ze kernafval produceren? Kernafval is duizenden keren schadelijker dan CO2
CO2 ontstaat ook bij de winning van uranium en zelfs in enorme hoeveelheden.
Uraniumerts bevat slechts 0,1% bruikbaar uranium, de 0,9% wordt verplaatst met enorme machines die natuurlijk rijden op fossiele brandstof... CO2
Deze onbruikbare 0,9% erts is tienduizenden jaren giftig en wordt verspreid door wind en regen.
Enorme natuurvernietiging vindt er plaats bij de winning omdat maar 0,1% bruikbaar is.
CO2 ontstaat ook bij het vervoer van uranium over enorme afstanden want Europa heeft geen uranium.
Het merendeel van de uranium komt uit Canada (25%) Verder uit AustraliŽ, Kazachstan, NamibiŽ, Niger, Rusland, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika
CO2 komt ook vrij bij het vervoer van verrijkt uranium en van kernafval over vaak grote afstanden.
CO2 vervolgens natuurlijk ook bij de opslagplaatsen van het afval.
Deze opslagplaatsen zijn vele eeuwen nodig, dus eeuwenlang CO2.
Na tientallen jaren peperduur onderzoek door de knapste koppen ter wereld is er nog nooit een oplossing van het kernafval.
Het is dan ook niet raar te veronderstellen dat die oplossing er nooit zal komen.
De komende tientallen generaties zitten honderden jaren met ons kernafval,
vaak terwijl zij zelf geen kernenergie meer hebben omdat er geen uranium meer is.

Kernenergie is dus allesbehalve CO2 neutraal!
Uranium groeit niet in zeeland aan de boom en het kernafval lost niet op in water.
Kernenergie veroorzaakt CO2 bij de winning en het vervoer van uranium en de afvalstoffen.
De opslag zal dan nog eeuwen CO2 veroorzaken.
Maar kernafval is duizenden malen erger dan CO2

Kerncentrales worden alleen gebouwd door overheden met geld van belastingbetalers.
De eeuwenlange opslag wordt de komende eeuwen betaald door belastingbetalers.
Komende generaties zitten met kernafval en onbruikbaar land van opslagplaatsen, centrales en mijnen.
Hoofdgebruikers zijn de industrie en hoofdbetalers zijn de belastingbetalers.
Atoomstroom lijkt goedkoop omdat niet de gebruiker opdraait voor de kosten, maar de belastingbetaler.

Kernenergie is dus niet CO2 neutraal, allesbehalve dat!
Al zou kernenergie CO2 neutraal zijn, eeuwenlang opgezadeld zijn met kernafval is erger.
Kernenergie zou ons minder afhankelijk maken van olieproducerende landen.... hahahahahaha.
Ja, hard lachen, want sinds wanneer hebben wij uranium? hahahahaha.
Wat een onzin.
Waarom al die onzin? en dat van het CDA? worden ze betaald door de kernenergielobby?
Of door de grote industrie die goedkoop energie krijgt omdat de belastingbetaler alles betaald?
Ik zal nooit begrijpen dat je vůůr zoveel kernafval kunt zijn.
CO2 is een natuurproduct van God, net zoals de wind en de zon als energiebronnen.
Zonder CO2 is geen leven mogelijk.
Het CDA heeft met Balkenende de subsidies voor duurzame energie stopgezet om zo kerncentrales nodig te maken?
Maar toen kwam de ramp in Fukushima Japan en alles stond stil... gťťn nieuwe kerncentrales in Nederland.
Als God ons kon waarschuwen voor kernenergie dan was het met de ramp in Japan op 11 maart 2011.