Brandstofheffing inplaats van dure systemen met camera's voor filebelasting, tolwegen en kilometerheffing en rekeningrijden.
Standpunten.net is fel tegenstander van kilometerheffing!


25 Juni 2017 Invoering van kilometerheffing kost vele miljarden die we beter kunnen gebruiken voor nuttige zaken.
Zoals bijvoorbeeld het openhouden van sociale werkplaatsen, verzorgingstehuizen, verplegingstehuizen, ziekenhuizen, gevangenissen, politiebureaus, gerechtshoven en brandweerkazernes, enzovoort.
Miljarden voor kastjes en scanners langs of boven de wegen en de erbij behorende software kost miljarden.
Ook de instand houding kost jaarlijks vele miljoenen.
Zeer fraudegevoelig en ook de controle kost vele miljoenen.
Dit systeem kost dus bij invoering miljarden en erna vele miljoenen per jaar.
Bovendien willen de partijen vaak de kosten per kilometer afhankelijk maken van tijd, plaats en hoe vervuilend je auto is.
Afhankelijk van tijd, alsof het iets uitmaakt op welke tijd fijnstof, CO2 en andere schadelijke stoffen worden uitgestoten.
Afhankelijk van tijd, alsof het iets uitmaakt op welke tijd het wegennet belast wordt en wegenonderhoud nodig wordt.
Afhankelijk van tijd, alsof we daarmee de files niet verspreiden over de hele dag.
Afhankelijk van plaats, er zullen al miljarden besteed moeten worden zoals ik hierboven uitleg, maar het omrijden van automobilisten door dorpen en het platteland zal ook miljarden aan wegenverbetering kosten daar.
De wegen in dorpen en zelfs gebouwen daar zijn niet berekend op het verkeer die dan daar zal ontstaan.
Bovendien maakt ook de plaats niet uit waar fijnstof, CO2 en andere schadeli9jke stoffen worden uitgestoten.
Afhankelijk van hoe vervuilend je auto is betekend dat met de kastjes en de scanners ook bepaald moet worden om welk soort auto het gaat.
Het sowieso benodigde softwaresysteem zal nog ingewikkelder moeten worden en ook de controle en bijhouden van het systeem zal miljoenen vergen, elk jaar weer.
Als een auto overgaat van benzine naar gas, zal dat geregistreerd moeten worden en door vertraging zullen vaak correcties nodig zijn. Ook willen partijen dan met name rond de huidige spitstijden de automobilist zwaarder belasten.
Hierboven schrijf ik al dat door spitsheffing de spits uitgespreid zal gaan worden over langere tijd, dus niets oplossen.
Bovendien zal door spitsheffing met name de werknemer belast gaan worden die alleen even van en naar zijn werk gaat en werknemers zijn NIET de hoofdschuldigen voor fijnstof, CO2 en andere schadelijke stoffen.
Hoofdschuldigen van fijnstof, CO2 en andere schadelijke stoffen zijn vervoerders die niet alleen van en naar het werk gaan, maar de hele dag rijden.
Vervoerders die gratis levering en retourzendingen aanbieden en nauwelijks BTW betalen op auto, onderhoud en brandstof.
Vervoerders dus die altijd al veel te weinig betaalden aan wegonderhoud, betalen dan ook nauwelijks mee aan bestrijden van fijnstof, CO2 en andere schadelijke stoffen.
Omdat vervoerders 24 uur lang vervuilen, zouden zij veruit de hoogste lasten moeten gaan dragen.
Vaak met bijna lege vrachtauto's, bestelbusjes en gewone auto's rijden zij vele uren achterelkaar.
Ook als ze bijna leeg zijn, want kilometers kosten hen bijna niets.
Met kilometerheffing c.q. spitsheffing betalen vervoerders amper mee aan filebestrijding.
Files die door de kilometerheffing de hele dag zullen gaan duren en zij betalen dan amper mee.
Bedrijven zouden in mijn optiek sowieso gewoon BTW gaan betalen over alles, net als alle andere burgers.
Waarom betalen zij geen BTW en betaald de belastingbetaler dus mee aan hun bedrijf?
Bedrijven en vervoerders betalen gewoon BTW over vervoersmiddelen, onderhoud en brandstof, net als u en ik.
BTW betalen en ook betalen voor vervuilen, wegenonderhoud en voor filebestrijding.
De belastingbetaler betaalt voor gratis levering en gratis retour.
De belastingbetaler betaalt voor hun uitstoot van fijnstof, CO2 en andere schadelijke stoffen.
Niet de belastingebetaler of de werknemer die alleen naar en van zijn werk komt, moet de vervuiling, wegenonderhoud en filebestrijding gaan betalen, maar degenen die continue op de weg zijn.
Hoe willen ze dat doen met weggebruikers uit het buitenland?
Nergens is te vinden hoeveel miljarden invoering en handhaving van kilometerheffing c.q. spitsheffing gaat kosten.
Hoeveel miljarden gaan bedrijven die kastjes en scanners gaan produceren verdienen?
Hoeveel miljarden gaan naar softwareontwikkelaars?
Wie gaat de privacy van u en mij beschermen?
Want er staat dan nogal wat gegevens in die kastjes.
Vaak wordt er geschreven hoeveel het per kilometer gaat kosten voor de automobilist,
maar hoeveel gaat het hele systeem de belastingbetaler kosten?
Deze vele miljarden voor invoering en miljarden voor handhaving voor 15% minder files?
Als er niets gedaan wordt aan de vrijwel lege vrachtwagens en bestelauto's zullen ze die 15% niet eens halen.
Gratis levering en gratis retourzenden zal alleen maar groeien en je krijgt dan gedurende de hele dag files.
Nee, daarvoor heb ik geen duur onderzoek nodig, dan kun je op je vingers natellen.
Nog altijd sluiten winkels en we moeten dan wel online winkelen met meer vrachtvervoer met half lege vrachtauto's tot gevolg.
Al dat zogenaamd gratis vervoer gaat op kosten van de belastingbetaler en ten koste van woon- werkverkeer.
Alleen al aan onderzoek heeft de kilometerheffing nu al 100.000.000 euro dat is 100 miljoen gekost.
Daarvoor hadden we ook wat sociale werkplaatsen open kunnen houden of wat verzorgingstehuizen.
100 miljoen en we hebben nog niets. Na 100 euro denktijd was ik er al uit dat het niets is.
Een veel te duur systeem dat niets oplost met CO2, fijnstof of uitstoot van andere schadelijke stoffen.

Ik zie alleen nadelen van kilometerheffing en spitsheffing.
Ik zie ook de vele miljarden die al die nadelen gaan kosten.
Brandstofheffing is de oplossing!


Geen kastjes bij u en mij in de auto.
Geen scanners langs en boven de weg.
Geen tolpoorten.
Gewoon heffing bij het tanken!
Tank je veel, betaal je veel.
Tank je niets, betaal je niets.
Gewoon de accijns verhogen en dat innen gaat via de al heel lang bestaande methode.
Invoering kost niets en het is morgen in te voeren.
Buitenlanders die hier tanken, betalen zonder duur systeem gewoon mee.
Als we dit ook aan het buitenland uitleggen, zijn we helemaal op de goede weg.

Andere website hierover.
www.kilometerheffingnederland.com/nlTweede bijdrage van 24 Juni 2017
Standpunten.net is voor brandstofheffing
Gewoon de accijns op brandstofverhogen en geen miljarden in een fraudegevoelig duur systeem met kastjes, tolpoorten en controleurs.
Wie de auto thuis laat staan en met de trein gaat... betaalt niets voor zijn auto.
Wie veel kilometers maakt, betaalt veel en het maakt niet uit waar hij rijdt.
Auto's veroorzaken CO2, maar ook fijnstof en het maakt niet uit waar of wanneer hij rijdt.
Een zware grote auto gebruikt meer brandstof, dus betaalt hij dan automatisch meer.
Een diesel betaalt meer dan een benzineauto.
Een elektrische auto betaalt dan hetzelfde voor stroom dan de wasmachine thuis.
Gesjoemel met de kilometerteller is onzinnig en controleurs heb je niet nodig.
Geen kastjes, geen tolpoorten, geen controleurs, NIETS!
Met elke liter tanken, betaal je voor je fijnstof en CO2 vervuiling.
Met elke liter tanken betaal je voor filebestrijding en wegenaanleg en wegenonderhoud.
Zonder kastjes, tolpoorten en controleurs, NIETS!
GroenLinks is voor kilometerheffing.
GroenLinks wil de kosten per kilometer afhankelijk maken van tijd, plaats en hoe vervuilend je auto is.
De tijd en plaats maken niets uit voor de vervuiling door fijnstof en CO2!
De tijd en plaats maken ook niets uit voor de wegenonderhoud.
GroenLinks gaat dan stimuleren dat je via dorpjes en het platteland gaat rijden en die wegen moeten dan groter gemaakt worden.
Bedrijven gaan dan vooral 's avonds en 's nacht rijden.
Voor de uitstoot van fijnstof en CO2 maakt het niet uit en veel wegen moeten breder gemaakt worden in dorpen en op het platte land.
GroenLinks wil dat we allemaal een kastje in de auto krijgen.
Kastjes met informatie over de gereisde kilometers en de plaats en tijd dat je ergens reed.
Kastjes die fraudegevoelig zijn.
Politie en justitie mogen dan niet die kastjes uitlezen.

GroenLinks wil vele miljarden uitgeven aan een heel duur fraudegevoelig systeem.
Een systeem dat niets doet aan de uitstoot van CO2 en fijnstof.
Niets doet aan het milieu.
Miljarden voor bedrijven die kastjes maken en miljarden voor softwareontwikkelaars en controleurs.
Brandstofheffing is veel goedkoper en we kunnen het morgen invoeren.
Gewoon de accijns verhogen en het al bestaande systeem blijft werken.
PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdD en SGP zijn voor een of andere vorm van het beprijzen van het gebruik van de auto in plaats van het bezit.
Het CDA is dan voor en dan tegen, maar het CDA is met name tegen een beter milieu als het boeren geld kost.
Het CDA is immers meer een boerenpartij dan een christelijke.
De VVD is alleen voor een beter milieu als bedrijven eraan kunnen verdienen, zoals op zogenaamd schone energie door bomen en bossen in Canada te verbranden als biobrandstof.
Volgens de VVD jaagt kilometerheffing mensen die gewoon naar hun werk, huis of familie willen op kosten.
Maar de VVD is in het geheim vooral tegen kilometerheffing als het bedrijven geld gaat kosten.
Bedrijven die 'gratis' pakjes sturen en 'gratis' retour nemen.
Niet de gewone burger is de oorzaak van de files, fijnstof en CO2, maar de bedrijven!
Bedrijven zouden meer moeten gaan betalen voor water, stroom, gas en brandstof!
Met brandstofheffing gaan bedrijven meer betalen voor gratis pakjes en gratis retournemen.
Met brandstofheffing gaan bedrijven meer betalen voor files, fijnstof en CO2
Vrachtwagens die halfleeg op weg zijn, moeten veel duurder worden, zodat alleen volle vrachtwagens op pad gaan.
Gratis levering moet onbetaalbaar worden om aan te bieden.
Gratis levering bestaat niet, die gratis levering wordt nu betaald door de belastingbetaler.
Bedrijven moeten gewoon BTW gaan betalen en een eerlijke prijs voor stroom, gas, water en brandstof.
Niet de burger vervuild, maar de bedrijven en bedrijven moeten meer gaan betalen!
Nu gaan bedrijven bijna jaarlijks minder betalen, terwijl ze jaarlijks meer gebruiken en vervuilen.Bijdrage van 24 Juni 2017
De kabinetsformatie is in volle gang.
VVD+CDA+D66+GroenLinks is nu volledig van de baan.
D66 wou GroenLinks erbij omdat D66 vindt dat zij ook progressief zijn.
Maar wat is er progresssief aan D66?
Studeren werd mede dankzij D66 iets voor de kinderen van rijke ouders.
Leren werd lenen en dat is alleen verantwoord als je rijke ouders hebt.
Zelfs kinderen van rijke ouders volgen minder studies.
D66 hielp VVD en PvdA mee met de afbraak van ouderenzorg, jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg.
D66 is voor afbraak van vaste banen en bevorderen van flexbanen.
Er is weinig progressiefs aan D66.
Zelfs GroenLinks vond ik niet erg progressief in de samenwerking met Rutte 1 en met Rutte 2
Met GroenLinks in het volgend kabinet was ik bang voor meer flexbanen, minder ontslagrecht en kortere ziektewet
in ruil voor kilometerheffing en andere milieumaatregelen.
GroenLinks ging eerder al akkoord met afschaffing ontslagvergoedinge en kortere ww in ruil voor de missie in Afghanistan.
Bij GroenLinks zijn de rechten van arbeiders ruilmiddel voor vluchtelingen en milieu.

Nu gaan ze verder met een VVD+CDA+D66+CU kabinet te onderzoeken.
VVD is alleen voor het milieu als er geld aan is te verdienen.
Volgens de VVD en de EU is bomen en bossen verbranden duurzaam.
In Canada en Amerika worden bossen gekapt en helemaal verscheept naar Europa en dat is duurzaam.
Een kromme of dunne boom is geen boom, maar brandstof... biobrandstof.
Een boom is alleen een boom als je er grote balken en planken van kan zagen.
Eeuwenoude bossen worden gekapt.
Loop eens door een bos en bekijk al die brandstof... bomen staan er dan nog maar amper.
Bomen verbranden is duurzaam zegt de EU en de vVD zegt dat bomen verbranden duurzaam is omdat Europa dat zegt.
Miljarden subsidie gaan naar die zogenaamde biobrandstof, terwijl burgers het al jaren steeds moeten doen met luttele miljoenen voor zonnepanelen.

De VVD is dus slecht voor het milieu.
Het CDA en de CU zijn alleen voor het milieu als milieumaatregelen niet slecht zijn voor boeren. Het komend kabinet zal dus voor miljarden voor biobrandstof zorgen en nog steeds maar miljoenen voor zonnepanelen.
Kilometerheffing voor met name burgers en niet voor bedrijven.
Bedrijven die de meeste kilometers maken, gaan amper meer betalen.
Uw pakje gratis gebracht en gehaald en de kosten zijn voor de burger.
Geen BTW op bestelbusjes en vrachtwagens.
Geen BTW en amper andere heffingen op brandstof voor bedrijven.
Pakjes en vracht gratis of voor weinig vervoerd op kosten van de belastingbetaler.

Bijdrage van 2 Maart 2017
Mijn idee tot Woonaftrek uit 2014 heeft de SP overgenomen in 2017 bij hun standpunten over hypotheekrenteaftrek.
Zij noemen het woontoeslag.
U weet dat ik van alle toeslagen af wil en iedereen belasting wil laten opgeven, ook huurders.
In de plaats van toeslagen, krijgt iedereen aftrekposten en maandelijks belastingteruggave.
Vandaar woonaftrek.

Affijn, nu nog mijn idee tot brandstofheffing.
Dat woord 'brandstofheffing' gebruik ik nu voor het eerst, maar is hieronder al ruimschoots uitgelegd.
Ruimschoots uitgelegd, al vanaf 2014.
Geen tolwegen en tolpoorten!
Geen camerasysteem die autonummerborden gaat registreren.
Niet betalen voor het in de file staan.
Geen kilometerstanden bijhouden en per kilometer heffen.
Hele dure systemen allemaal en uw privacy kun je vergeten.
Allemaal ook erg fraudegevoelig!
Geen sluipwegen door dorpen en via Duitsland of Belgie.
Geen wegen versterken omdat ze gebruikt gaan worden als sluipweg.
Al sinds 2014 pleit ik ervoor om het in de brandstof op te nemen.
In feite gewoon de accijns verhogen met brandstofheffing.
Brandstofslurpende auto's en vrachtauto's gaan simpelweg meer betalen dan zuinige auto's bij het tanken.
Met je auto op de inrit en jij in de trein, betaal je eenvoudig NIETS voor je auto.
Geen bureaucratie, geen fraude en eerlijk.
Een duitser betaalt evenveel als een Nederlander, de EU zal dus geen bezwaar maken.
De vervuiler betaalt of hij/zij nu in de file staat of niet.
Per brandstof kun je deze brandstofheffing varieren.
NU invoeren en dan andere landen overhalen dat ook te doen inplaats van hun oneerlijke systemen.Bijdrage van 27 Februari 2017
Het debat over de invoering van kilometerheffing barst weer los.
Maar meestal heeft men het over fileheffing.
De meeste mensen staan niet vrijwillig in de file is mijn mening en fileheffing zoals o.a. GroenLinks die wil invoeren is alleen een manier om meer geld binnen te krijgen.
Het is een enorm duur bureaucratisch systeem en de meeste opbrengsten gaan op aan dit dure systeem.
Wegenbelasting afschaffen, BTW vrijstelling voor bedrijven opheffen bij gebruik en aanschaf van auto's en bestelbusjes.
Als je de auto laat staan, betaal je NIETS!
Bedrijven betalen evenveel als u en ik voor bezite ne gebruik van een auto.
Dat is eerlijk!
Brandstof zwaarder belasten, hoe meer je rijdt, hoe meer je betaald.
Een grote brandstof slurpende auto betaald meer dan een zuinige.
Een groot bestelbusje bijna leeg laten rijden, moet onrendabel worden!
Dus niet langer BTW vrijstelling voor bedrijven en hogere accijns.
Dit systeem bestaat al ( accijns ) en invoering kost NIETS!
De huidige plannen van partijen belasten burgers meer dan bedrijven, terwijl bedrijven met bijna lege bestelbusjes de files veroorzaken!
Niet de burger, maar de bedrijven veroorzaken de files!
Gratis pakjes laten komen en terugsturen... gratis? nee op kosten van de burger die hun BTW-vrijstelling betaald, de wegen en straks ook de files moeten betalen met fileheffing? Dus niet langer BTW vrijstelling voor bedrijven en hogere accijns in de brandstof.
Dit systeem bestaat al ( accijns ) en invoering kost NIETS!
Bedrijven als BOL.COM moeten de files gaan betalen.Bijdrage van 16 November 2016
BelgiŽ heeft inmiddels een kilometerheffing voor vrachtwagens en als we niet oppassen komt er een kilometerheffing voor alle auto's
Bedrijven betalen steeds minder belastingen en burgers moeten dat steeds meer gaan opvangen.
Omdat bedrijven minder betalen ging onze BTW van 19% naar 21%
De VVD wil de winstbelasting nog verder verlagen.
Dit beleid zie je in heel Europa en overal bedenken ze manieren om belastingen dan ergens anders te innen.
Duitsland is nu ook weer bezig met kilometerheffing en dat gaat dan voor alle auto's gelden.
Kilometerheffing en tolwegen zijn dure fraudegevoelige maatregelen, met heel veel ambtenarij.
Bovendien worden de andere wegen zwaarder belast, die voor miljarden versterkt moeten worden.
Daarnaast belemmeren deze maatregelen de doorgang van het vervoer op de weg, wat ook miljarden kost.
Burgers van dorpen en steden waar een weg zonder tol doorheen loopt worden zwaar gedupeerd in hun woongenot.
Hieronder stel ik voor om de wegenbelasting in de brandstof te doen en met de dreiging van tolwegen en kilometerheffing vind ik dat een steeds beter plan.
Nu is het zo dat iemand die zijn auto het hele jaar maar 3 keer gebruikt, evenveel betaald als iemand die zijn auto maar 3 keer in een jaar NIET gebruikt.
Dat moet veranderen!
Als je de auto niet gebruikt, zou je niets moeten betalen.
Als je de auto laat staan en met de trein gaat, moet de auto gratis zijn.
Mijn oplossing kost niets extra's aan ambtenarij, kastjes in auto's, fraudeopsporing en versterking van b-wegen.
Het wordt zelfs goedkoper, want het hele apparaat rond wegenbelasting, met ambtenarij en fraudeopsproring kan weg.
De accijns verhogen met het bedrag dat we anders innen via wegenbelastingen.
Accijns heffen we al, dus is er niets extra's nodig.
Politici van alle partijen begonnen na een brief van mij over grenseffecten.
Toen was de benzine niet veel duurder dan over de grens, maar inmiddels is ze wel duurder en grenseffecten hebben we al.
Bovendien gaan buitenlanders in Nederland ook die hogere accijns betalen en betalen dan mee aan onze wegen.
Met een volle tank Nederland binnenkomen is meestal onvoldoende en dan gaan ze toch tanken en meebetalen.
Na invoering in Nederland, kunnen BelgiŽ en Duitsland zien hoe het veel goedkoper en eerlijker kan.
We hebben nu al grenseffecten en met tolwegen en kilometerheffing krijg je nog veel meer grenseffecten.
Tolwegen en kilometerheffing zijn heel dure fraudegevoelige systemen.
Met hogere accijns en geen wegenbelasting betaal je niets als je de auto laat staan.
Je hebt geen nieuw systeem nodig, maar zelfs minder en dus minder ambtenarij.
Via accijns kun je ook eenvoudig verschil maken in de verschillende brandstoffen.
Deze heffing is dan niet alleen voor onze wegen, maar ook voor de luchtvervuiling.
Auto's die meer brandstof verbruiken gaan automatisch zonder aparte regelingen, uitzonderingen en drempelgebruik enzovoort betalen naar ratio van hun brandstof gebruik.
BelgiŽ en Duitsland kunnen dan zien hoe het goedkoop en simpel kan.
Andere landen zullen dan volgen.

De files zullen enorm toenemen was in het nieuws.
Hogere accijns in Nederland, maar ook in andere landen zal dat tegengaan.
Maar dat is onvoldoende.
Files krijg je ook door bedrijven die gratis verzending en terugzending van goederen aanbieden.
Verzending door bedrijven is blijkbaar spotgoedkoop en zij veroorzaken de files.
Hogere accijns helpen dan, maar bedrijven moeten ook gewoon BTW over alles gaan betalen.
Woonwerkverkeer moet worden beperkt door werkgevers te verplichten een ruime kilometervergoeding aan hun werknemers te betalen.
Het moet uitmaken of je iemand in dienst neemt uit eigen stad of vijftig kilometer ver.
Werkgevers moeten werknemers overhalen om dichter bij het werk te gaan wonen of verleid worden dat te doen door hogere reiskostenvergoedingen.
Werktijden en tijden dat werknemers rijden kunnen niet veranderd worden door werknemers, maar wel door werkgevers. Werkgevers moeten duidelijk voordeel krijgen in het vanuit huis werken van werknemers.

Tolwegen en kilometerheffing
moeten we tegenhouden.
Onhandig, vervoerbelemmerend, duur en fraudegevoelig.
De grenseffecten van Tolwegen en kilometerheffing zijn enorm.


P.S. Behalve wegenbelasting en CO2/fijnstof belasting kunnen we ook de WA verzekering in de brandstof opnemen.
Hoe meer kilometers je rijdt hoe meer WA premie en laat je de auto staan, betaal je geen WA premie.
Alles eenvoudig af te rekenen naar brandstof.
Gratis thuisbezorgen en gratis terugsturen is te duur voor ons milieu en onze wegen.Bijdrage van 29 Januari 2015
Duitse minister zet plan tolheffing door

Wat stelt de europese unie voor als je straks bij de grens tol moet betalen?
Praat eens met de duitsers, ik ken wel iemand die duits kent.
Voer een systeem in zoals ik hieronder voorstel.
Wegenbelasting in de brandstof.
Als je de auto thuis laat, kost je auto niets.
Bedrijven die pakjes bezorgen bedenken zich wel tien keer voordat ze een auto op pad sturen met maar ťťn pakje.
Nu moet de belastingbetaler meebetalen aan die onzin.
Werkgevers moeten verplicht worden alle kosten van vervoer te betalen, ook van en naar het werk.
Werkgevers kijken nu niet of een sollicitant 200 km of 20 km weg woont.
Wegenbelasting in de brandstof, dus maar enkele maatschappijen waar je moet innen, in plaats van bij miljoenen burgers.
De auto laten staan, wordt dan ťcht voordelig en innen en controleren wordt miljarden goedkoper.
Praten met de duitsers en de belgen, maar in hťťl europa is nog beter.

Europa? Weg met de grenzen?
Overzicht verplichte vignetten en tolwegen


Bijdrage van 11 September 2014
Duitsland overweegt tolwegen te gaan gebruiken.
Tol ( MAUT ) zou dan moeten betaald worden door buitenlanders die gebruikmaken van de duitse autobahn.
Met allerlei regelingen wil men het zo inpassen dat duitsers zelf niets of bijna niets meer betalen.
ANWB overhandigt petitie tegen Duitse tol
Bijna 43.000 protesten werden al ingediend.

Er zijn veel meer landen met tolwegen, maar binnen Europa moet men dat toch niet willen?
Met tolwegen krijg je gewoon weer grenzen en slagbomen en oponthoud voor verkeer.
We moeten af van al die tolwegen binnen Europa.
Het is trouwens nog maar de vraag of tolwegen meer opbrengen dan ze kosten.
Om ook de verschillen in benzineprijs tussen landen te verkleinen zouden er regels van de EU moeten komen.
Dus niet zeuren over spaarlampen, schoeisel van kappers en slagers en het wattage van stofzuigers maar verschillen in wet en regelgeving tussen landen verkleinen.
Nederland zou eens moeten gaan praten met BelgiŽ en Duitsland, beide willen wel meer inkomsten uit brandstof.
Tolwegen zijn niet de oplossing, dus moet je iets anders bedenken.

Ongeveer twintig jaar geleden heb ik briefwisselingen gehad over een idee van mij.

Wegenbelasting in de brandstof.
Als je je auto thuis laat staan en met het OV gaat, zou je niets moeten hoeven te betalen aan wegenbelasting.


Wegenbelasting in de brandstof is veel eerlijker.
Laat je je auto thuis dan betaal je niets. LOGISCH
Gebruikt je auto minder brandstof dan betaal je minder wegenbelasting.
Geen belastingvoordeeltjes meer voor hybride auto's die altijd op benzine rijden. Alleen op stroom betaal je geen wegenbelasting.
Heffing kan zoals je nu ook alle andere heffingen betaald... aan de pomp.
Alles met betrekking tot wegenbelasting kan worden opgedoekt... inning, controle, boetes. Dat scheelt weer een flink aantal ambtenaren en bureaucratie.
Zoals ik al zei, ook alle belastingvoordeeltjes voor hybride auto's ( die toch vaak rijden op benzine ) kunnen weg. Scheelt ook weer veel ambtenarij en dus geld.
Ook alle andere belastingvoordeeltjes op al dan niet zuinige auto's kunnen weg. Het is al gebleken dat deze zogenaamd zuinige auto's helemaal niet zuinig zijn. Er wordt dan gemeten met auto's waarvan kieren worden afgeplakt, antennes worden verwijdert en zonder airco. Bedrog!
Als een auto echt zuinig is en een voordeel verdient, krijgt hij dat voordeel doordat hij minder tankt en dus minder gebruiksbelasting betaalt.

Wegenbelasting wordt gebruiksbelasting.
Veel goedkoper dan al die andere regelingen om gebruikers van zuinige auto's te belonen. Dat gaat dan automatisch bij het tanken.
Veel goedkoper dan wegenbelasting nu is met controles, boetes, innen, enz. Dat gaat dan automatisch bij het tanken.
De overheid ( doorgaans CDA, PvdA en VVD ) is gek op veelambtenarij, maar dat moet stoppen.
Veel eenvoudiger, veel minder ambtenaren en veel eerlijker.

Maak van wegenbelasting dus gebruiksbelasting en dat zoveel mogelijk samen met Duitsland en BelgiŽ
Men roept graag en veel... dat moeten ze in Europa regelen als ze ergens geen zin in hebben, dus doe je dat eerst met Duitsland en/of BelgiŽ
Willen zij niet dan doe je dat alleen en zo snel mogelijk.
Eerlijker en goedkoper
Of je heft wegenbelasting op en ook alle belastingvoordelen voor zogenaamd zuinige auto's en verhoogt de al bestaande brandstofaccijns.
Alle ambtenaren voor controle, inning en boetes van de wegenbelasting en belastingvoordelen kunnen eruit.