Klimaat en millieu.


Bijdrage van 20 December 2015
Een klimaatakkoord dat net als het energieakkoord moet zorgen voor grotere winsten van de kolenboeren en meer kosten voor de burgers.
Hieronder leg ik dat allemaal uit.
Hoeveel betalen die kolenboeren aan CDA, VVD en PvdA ( de eeuwige regeerders ) om hen steeds te helpen aan grotere winsten?

Wat er WEL had moeten worden afgesproken!

Stop wereldwijd met alle subsidies voor fossiele branstoffen.
We geven meer aan deze subsidie uit dan aan gezondheidszorg.
Vliegtuigen zijn enorm vervuilend maar op kerosine en andere brandstoffen voor vliegtuigen zit geen belasting.
Wij doen dat niet omdat andere landen dat niet doen en dat is dus iets voor zo'n conferentie.
Per Nederlander geven we 340 euro uit aan subsidies voor fossiele brandstoffen en maar 95 euro voor duurzame energie.

Hou dus ook op met lage energieprijzen voor de GROTE energiegebruikers en GROTE vervuilers.
Het moet juist andersom zijn!
Grootgebruikers en grootvervuilers betalen een hoge prijs en burgers bijna niets.
Burgers zijn te arm om langer op te draaien voor HUN kosten.
Als kolencentrales afgeschreven zijn of gewoon niet langer gewild zijn, dan moeten de kolenboeren zelf opdraaien voor de kosten van sluiting
of voor de kosten van CO2 opvang... niet de burger die ook al betaalde voor hun miljarden winsten.

Een akkoord zonder sancties is als een wet zonder boete... bullshit!
Kom dan naar buiten en zeg dat het WEER niet gelukt is, dat is ten minste eerlijk.
Ook zouden we eens een grondig onderzoek moeten laten houden naar de banden tussen CDA,VVD en PvdA en de energieboeren,
waarom zouden wij moeten betalen voor het sluiten van afgeschreven centrales en co2 opvang?
Waarom betalen wij voor stroom die ze gratis uit Duitsland krijgen als zij een overschot hebben?
De banden tussen CDA, VVD en PvdA en de grote energiegebruikers, want waarom betalen zij maar een schijntje van wat wij met ons bescheiden gebruik betalen?
De banden tussen CDA, VVD en PvdA en ziekenhuizen, artsenpraktijken en ziektekostenverzekeringsmaatschappijen, want waarom betalen wij steeds meer voor steeds minder terwijl zij vele MILJARDEN WINST maken?Bijdrage van 20 December 2015
Op 30 November begon de 21e jaarlijkse klimaatconerentie van start.
COP21, Conference of Parties.
De conferentie duurde tot en met 12 december.
Deze keer kwam men wl tot een akkoord.
Ja, men moest na zoveel keren dat men niets had wel een keer met iets komen.
Een nieuw klimaatakkoord / klimaatverdrag van 195 landen dus.
De regeringen, milieubewegingen, websites, organisaties en nieuwsberichten zijn laaiend enthousiast.
Een historisch akkoord, regeringsleiders kwamen superlatieven tekort, bindend mondiaal klimaatakkoord, klimaatakkoord zal ons leven veranderen.
AD 14-12-2015 Klimaatakkoord zal ons leven veranderen
"Binnen enkele decennia moeten we elektrisch rijden, stoken we thuis niet meer op aardgas en moet onze industrie op wind- en zonne-energie en biomassa draaien."

12-12-2015 NOS Werkgevers blij met klimaatvoorstel wereldmarkt ligt voor ons open.
"Voor het bedrijfsleven in Nederland zijn we op de goede weg. Het betekent dat we onze CO2-zuinige technologie veel beter kunnen gaan vermarkten. Dus er ligt een wereldmarkt voor ons open." "Dit akkoord betekent dat we flink gaan investeren in CO2-reductie en energiebesparing", zegt Frits de Groot. Ook komt er nu een einde aan de situatie, zegt VNO-NCW, dat alleen sommige landen zoals Nederland hoge kosten moesten maken, terwijl de rest van de wereld niet meedeed aan CO2-reductie."

Wat een BULLSHIT allemaal!!!


Het hele akkoord is bullshit!
Boterzacht, want er zijn geen sancties!!!
Je mag dus gerust veel meer CO2 uitstoten zonder dat je een boete krijgt.
Niemand hoeft er zich ECHT aan te houden.
De landen die zich eraan WILLEN houden, zullen dat niet doen omdat andere landen het niet doen.
Dat is immers schadelijk voor hun economie.
Gevolg... geen enkel land zal er zich aanhouden!
Wat zou een wet voor nut hebben als er geen straf op stond?
Zo'n wet is evenveel waard als bullshit!
Dit akkoord is niets waard... is bullshit!
Je kunt het dus ook geen akkoord noemen.

Wl zal dit flutakkoord waar geen enkel land zich echt aan hoeft te houden
gebruikt / misbruikt worden om burgers op te laten draaien voor de opslag van CO2
en voor de kosten van sluiting van kolencentrales die sowieso afgeschreven zijn.
De werkgevers... ook vriendjes van CDA, VVD en PvdA loeren alweer op onze belastingcenten,
want niet de miljardenwinstmakendekolenboeren zullen opdraaien voor de kosten maar de gewone burger.
Niet de grootgebruikers en grootvervuilers die een vriendenprijsje betalen voor energie betalen de kosten,
maar de volleprijsbetalende burgers.
Kolencentrales werden gebouwd met net zo'n boterzachte afspraak tot CO2 opvang
die kolencentrales werden gebouwd zonder opvang en nu moeten wij die opvang betalen.

Dit akkoord helpt de eeuwige regeringpartijen CDA,VVD en PvdA wr om de energieboeren te helpen aan grotere winsten.
Dit akkoord is het superlatief van het energieakkoord ( hieronder ) dat ook alleen maar goed was en is voor de energieboeren.Bijdrage van 28 Oktober 2015
Hieronder precies hetzelfde begin, maar daar dwaalde ik af tot de kolentaks.
Valt het u ook op dat websites van de overheid vaak bovenaan staan bij de zoekresultaten van Google?
Als je Googled op b.v. 'veroordeling overheid duurzaamheid' verwacht je websites die het hebben over de veroordeling van de Nederlandse overheid.
Hieronder staat de uitspraak van de rechter over de Nederlandse staat die te weinig doet tegen milieuvervuiling.
Maar je krijgt als eerste resultaat... Rijk steunt groene groei economie - Rijksoverheid.nl
Als tweede resultaat... Duurzame consumptie - Rijksoverheid.nl
ook een zoekresultaat die niets te doen heeft met de zoekopdracht en weer een lulverhaal van PvdA en VVD.
Pas als derde resultaat gaat het over het gezochte.
De rechtzaak van Urgenda tegen de overheid
URGENDA WINT KLIMAATZAAK
24 juni 2015
Nationaal en internationaal grote blijdschap om doorbraak voor klimaat
Urgenda wint klimaatzaak voor beter Nederlands klimaatbeleid

Natuurlijk gaat de overheid ( VVD en PvdA ) hiertegen in beroep!
Ze willen de kolenboeren zo lang mogelijk aan zo groot mogelijke winsten helpen.
Grijze stroom zo goedkoop mogelijk houden waardoor zonnepanelen en windmolens zo onrendabel mogelijk blijven.
Bovendien staan spiksplinter nieuwe schonere gascentrales stil.
Alles om de winsten van de kolenboeren zo groot mogelijk te houden.
Ondergrondse opslag van CO2 wordt alleen mondeling toegezegd, maar nooit gedaan.
Door de goedkope grijze vuile kolenstroom zijn gascentrales onrendabel, maar ook windmolens zouden onrendabel zijn zonder subsidies.
Windmolenboeren worden gecompenseerd voor de goedkope kolenstroom door enorme subsidies.
De toekomst ligt bij zonnepanelen, maar dat wordt zo lang mogelijk tegengehouden om de winsten van kolenboeren zo groot mogelijk te houden.
Een eelijke belasting op luchtvervuiling en CO2 bij de kolenboeren, de kolentaks, zou het aantal zonnepanelen enorm doen stijgen.
Volgens het energieakkoord van VVD en PvdA moeten niet de kolenboeren de kolentaks betalen, maar de burger.
Zelfs de allerschoonste, allerzuinigste burger gaat meebetalen aan de vervanger van de kolentaks... energiebelasting.
Je kunt kiezen voor eigen schone stroom, of voor het schonere gasstroom, maar toch moet je betalen voor de vervuilers, voor de kolencentrales.
Afschaffing van subsidies op windmolens, zou het aantal zonnepanelen enorm doen stijgen.
Ik heb zonnepanelen en betaalde bij de aanschaf gewoon BTW en ik kreeg geen subsidie!!!
Per jaar heb ik desondanks zo'n 8,2% rendement!!!
Waarom zou ik subsidie moeten krijgen op mijn zonnepanelen?
Als windmolens ook maar iets in de buurt komen van dat rendement, waarom zou je dan subsidie geven op windmolens?
Omdat windmolenboeren hun vriendjes zijn? partijgenoten?
Als ik appels, peren, kersen of bloemkolen oogst en opeet betaal ik geen BTW.
Waarom zou ik dan BTW betalen over zelf opgewekte en zelf gebruikte stroom?
BTW betaalde ik al bij aanschaf van de panelen.
Is de zon van de overheid? van PvdA en VVD?
Graag zouden ze BTW heffen op de zon.
Om zodoende de kolenboeren nog langer aan de macht te houden.
Om zodoende de miljarden winsten voor de kolenboeren op peil te houden.
De zon is van ons allemaal en belasting heffen op de zon is waanzin!
Stelletje graaiers bij CDA, PvdA, VVD en hun vriendjes... multinationals, kolenboeren, windmolenboeren, enzofoort.


Bijdrage van 28 Oktober 2015
Valt het u ook op dat websites van de overheid vaak bovenaan staan bij de zoekresultaten van Google?
Als je Googled op b.v. 'veroordeling overheid duurzaamheid' verwacht je websites die het hebben over de veroordeling van de Nederlandse overheid.
Hieronder staat de uitspraak van de rechter over de Nederlandse staat die te weinig doet tegen milieuvervuiling.
Maar je krijgt als eerste resultaat... Rijk steunt groene groei economie - Rijksoverheid.nl
Een voor de overheid positieve website en dat kan alleen een website zijn van haarzelf.
Op die website alleen maar onzin, logisch want de hele wereld ziet dat Nederland nagenoeg niets doet tegen milieuvervuiling.
Ze schaft zelfs belasting op kolencentrales AF.
Een voordeeltje van zo'n 4 miljard voor de vervuilende kolenboeren.
Ze sluiten oude centrales en openenen nieuwe KOLEN-centrales.
Dus niet voor schonere gascentrales, veel nieuwe gascentrales staan zelfs stil omdat kolen goedkoper is.
Ze hebben het MONDELING over opslag onder de noordzee, maar o.a. Diederik Samsom verzuimd ( zogenaamd ) dan dat zwart op wit te vragen.
Elders op deze website kunt u daarover meer lezen.
Delta roept om het hardst dat afschaffing van de kolentaks slecht is, maar Delta scheept de volgende tientallen generaties op met eeuwenlange gevaarlijk kernafval.
Kernafval is natuurlijk duizenden keren erger dan CO2.
Bovendien leg ik elders al uit dat kernenergie niet mogelijk is zonder enorm grote CO2 uitstoot.
Bekijk de weg van uranium ver weg naar Nederland, de bouw van kerncentrales, vervoer van kernafval en de opslag van dat kernafval vele eeuwen lang en je komt tot enorme hoeveelheden CO2 die voor kernenergie nodig zijn.
De kerncentrales dus eerst dicht en een flinke VERHOGING van de kolentaks.
Kolentaks moet zoveel hoger dat de stilstaande veel schonere gascentrales kunnen gaan draaien.
Spiksplinternieuwe gascentrales staan stil omdat kolen zo goedkoop zijn zonder kolentaks.
Bovendien zijn de goedkope kolen concurrenten van mijn zonnepanelen.

Voor mijn zonnepanelen mag grijze stroom gerust een eerlijkere duurdere prijs krijgen. Minister Kamp over energieakkoord
Kamp doet hier alsof de kolenboeren deze 4 miljard gaan steken in nieuwe schone energie.
Wat een liegbeest is die minister Kamp!
Ze bouwen nieuwe KOLEN centrales en zeggen hoogstens mondeling toe om de CO2 ondergronds op te vangen.
Vervolgens blazen ze de CO2 gewoon de lucht in.
Kort daarvoor bouwden ze veel schonere gascentrales, maar die staan stil omdat kolen veel goedkoper zijn en ze daarmee veel meer winst maken.
Alleen de kolentaks zou ons kunnen helpen aan schonere energie, maar VVD en PvdA schaffen dat helemaal af.
Kolenboeren krijgen gewoon 4 miljard extra winst!
Kamp doet verder alsof de burger die 4 miljard zou moeten betalen als we de kolenboeren die 4 miljard zouden laten betalen.
Kolenboer betaald 4 miljard en verhaalt dat op de burger.
Wat een onzinnig lulverhaal van die VVD-er Kamp!
Als burgers GEEN stroom afnemen die afkomstig is van kolen, betalen ze helemaal NIKS mee aan die 4 miljard.
Burgers die niet willen meebetalen aan de 4 miljard, meebetalen aan luchtvervuiling kopen gewoon stroom van schone leveranciers of kopen zonnepanelen.
Als ze wl die 4 miljard ( en liever nog meer ) zouden betalen, zouden de schonere gascentrales kunnen gaan draaien.
Als ze wl die 4 miljard ( en liever nog meer ) zouden betalen, zou grijze stroom duurder worden en zijn zonnepanelen nog aantrekkelijker voor burgers, bedrijven en de overheid zelf.

Minister Kamp over energieakkoord
Omdat het moeilijk te geloven is nogmaals de link naar het verhaal van Kamp.
VVD-er Kamp zegt hierin bovendien dat wij ( de burgers ) die 4 miljard voor de helft gaan betalen via energiebelasting.
Normaal zou je dus de keus hebben... betaal ik mee aan die 4 miljard en koop grijze stroom of koop ik schone energie en betaal niks aan kolenbelasting. Dankzij het energieakkoord betalen kolenboeren maar de helft en de andere helft wordt opgebracht door alle burgers... de schone burgers en de vuile burgers.
Kamp zegt zelfs dat zelfs een gezin dat ALLES doet om energie te besparen 8 euro per jaar meebetaald aan de vervuiling van de kolencentrales.
Zelfs al wek je al je stroom zelf op!!!
Betaal je mee aan luchtvervuiling van kolencentrales en de bouw van NIEUWE KOLENCENTRALES.
Want aan schonere gascentrales verdienen ze minder, dus bouwen ze zelfs vandaag nog... NIEUWE KOLENCENTRALES.
De VVD doet er ALLES aan om mijn zonnepanelen zo weinig mogelijk te laten opbrengen.
De VVD geeft kolencentrales en vieze luchtvervuilende kolencentrales subsidie en voordeeltjes.
Hoe goedkoper grijze stroom, des te minder brengen mijn zonnepanelen op.
Hoe goedkoper grijze stroom, des te minder mensen kopen zonnepanelen.
Hoe goedkoper grijze stroom, des te minder brengen windmolens op.
Hoe goedkoper grijze stroom, des te meer subsidie er gaat naar grote windmolenboeren om windmolens rendabel te houden.
Hoe goedkoper grijze stroom, des te meer nieuwe kolencentrales.
De overheid zou voor de burgers moeten zijn om hen te beschermen tegen grote bedrijven en multinationals.
Maar de VVD is er in de eerste plaats voor multinationals, dan voor grote bedrijven, dan voor...
Pas helemaal onderaan is de VVD voor de gewone burger.
Het CDA is niet veel beter en om te mogen meeregeren past de PvdA zich aan bij CDA en/of de VVD.
Veel hoeft de PvdA niet te buigen want Wim Kok deed al afstand van hun linkse idealen.
Linkse kiezers heeft de PvdA alleen nodig om stemmen te krijgen en een dag na de verkiezingen blijkt dat ze al decennia niet meer links zijn.
De PvdA houdt dan ook heel succesvol de SP buiten de regering.
De VVD zou dat straks moeten doen met de PVV, maar dat doen ze toch lekker niet.
CDA, PvdA en VVD bepalen het beleid.
Al die andere partijen moeten buigen om mee te mogen regeren.
Andere partijen krijgen een hl klein beetje inbreng en kleine puntjes om zich mee op de borst te slaan.
Bij verkiezingen verliezen die kleine partijtjes dan enorm en als ze weer zijn opgeklommen doen ze gewoon weer mee aan de idealen van CDA, PvdA en VVD
Zelfs een ezel...


Bijdrage van 28 Oktober 2015
24 september 2015
Rechtbank 's-Gravenhage - uitspraak
De rechtbank betreedt met dit bevel niet het terrein van de politiek. De rechtbank moet rechtsbescherming bieden, ook in zaken tegen de overheid. Tegelijkertijd moet zij de vrije beleidsruimte van de overheid respecteren. Daarom past de rechter terughoudendheid. Dat is een reden om het bevel te beperken tot 25%, de ondergrens van de norm van 25 tot 40%.


Bijdrage van 24 Januari 2015
Nederlander betaalt 340 euro aan subsidies voor fossiele brandstoffen en maar 9 euro voor duurzame energie

Die subsidies voor fossiele brandstoffen geeft de overheid ( CDA/PvdA/VVD ( elke combinatie is mogelijk)) in de vorm van prijsregulering, vrijstellingen van accijnzen, of leningen met lage rentes.
Geen accijns geheven op kerosine.
De Nederlandse overheid besteedde in 2010 5,6 mrd aan directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen.

Huishoudens betalen voor stroom en gas twee keer zoveel als grootgenruikers
Behalve deze subsidies voor fossiele brandstoffen betalen huishoudens sowieso tweemaal zoveel voor elektriciteit en gas als zakelijke grootafnemers.
Groot gebruikers betalen net iets minder dan 8 cent per kWh, wij betalen 21 cent.
Eurostat berekende dat duitse bedrijven 8,6 cent betalen.
Nederlandse bedrijven betalen maar 1 cent energiebelasting en duitse bedrijven 3 cent.
Kleingebruikers betalen in nederlan 4 cent enrgiebelasting.
Toch lijken CDA/PvdA/VVD eerder geneigd om de prijs voor grootgebruikers nog goedkoper te maken.
Wij moeten dan dus meer gaan betalen, anders krijgen ze een gat in de begroting. Grootgebruikers moeten MEER energiebelasting betalen.

De overheid CDA/PvdA/VVD zijn tegen zonnepanelen.
Enorme subsidies voor windmolens en heel kleine potjes voor zonnepanelen.
Mijn ongesubsidieerde zonnepanelen geven mij 8,2 % rendement, dus waarom zou ik subsidie nodig hebben?
Als windmolens net als mijn panelen rendabel zijn, waarom er dan miljarden subsidie op geven?
Subsidie op windmolens en andere energiebronnen drukken de stroomprijs en zijn dus vijanden voor mijn panelen.
Ik betaal belasting, dus ik betaal mee aan mijn vijanden.
Subsidie op windmolens is zooooo stupide, het moeten wel vrienden of familie zijn die het ontvangen. Minder erg zou zijn als de overheid zelf windmolens zou bouwen, inplaats van het gekd weg te geven als subsidie.
Ondanks de overheid ( CDA/PvdA/VVD ) en hun tegenwerking is zonne-energie de toekomst.
Ze werken tegen omdat aan zonnepanelen de burger zelf verdient en niet hun eigen vrienden en familie.
Mijn ideaal is om met zonnepanelen in mijn stroombehoefte te voorzien, maar ook in mijn warmtevoorziening.
Gas is niet meer nodig. Een stroommeter en al helemaal die vervloekte slimme meter heb ik dan niet meer nodig.
Met de slimme meter willen ze geld verdienen aan mijn zonnepanelen


Bijdrage van 24 Januari 2015
Toen de verhoging van de AOW ter sprake was, deed de overheid alsof ze geeft om jongeren.
Voor de jongeren moest de AOW leeftijd omhoog.
Zo zou er meer in kas komen voor het pensioen van jongeren.
Ondanks een record aantal ouderen groeit de pensioenpot nu tot over de duizend miljard en ouderen worden gekort.
Denken jongeren werkelijk dat die duizend miljard voor hen is?
Die is er voor de volgende crisis, voor huiseigenaren of voor de rijken en bedrijven, maar niet voor jongeren.
Ze proberen zelfs voordat de jongeren volwassen zijn al het gas uit de grond te krijgen, zelfs het schaliegas.
Zij en niet de jongeren moeten profiteren van schaliegas, met alle gevolgen voor het millieu.

Ook als de overheid van plan is om bepaalde belastingen en heffingen te verhogen beginnen ze over duurzaamheid en het millieu.
Maar de overheid ( CDA/PvdA/VVD ( in elke mogelijke combinatie)) geeft helemaal NIETS om het millieu.
Wie van de drie u stemt maakt niet uit, de CDA/PvdA/VVD plannen gaan gewoon door.
Een kombinatie van deze drie regeert immer toch altijd.
Grootgebruikers en grootvervuilers betalen bijna niets.
Als je wl om duurzaamheid en millieu zou geven zou je beginnen bij de chte gebruikers en vervuilers.

CDA/PvdA/VVD geven alleen om bedrijven en dus om de economie.
Er zijn legio voorbeelden hoe weinig de overheid geeft om natuur, duurzaamheid en millieu.
Donderdag 4 september vond in de Hermitage in Amsterdam de eerste nationale WaterSpaarders Dag
Maar Grootgebruikers en grootvervuilers betalen geen Belasting op Leidingwater, dat is maar tot 300 m3.
U en ik betalen dus Belasting op Leidingwater / BoL.
Sinds 1 januari 2014 is BoL verdubbeld tot 0,33 per m3 dat dus terwijl het boven 300m3 gratis is.
Een nationale WaterSpaarders Dag om de BoL voor de kleine gebruikers te verdubbelen, terwijl de grote gebruikers niets betalen... WAANZIN