Kolencentrales.


Bijdrage van 2 Mei 2016
De kolencentrale die nooit gebouwd had moeten worden.
Als je echt wilt dat een hele grote nieuwe kolencentrale de CO2 onder de noordzee opslaat, dan leg je dat zwart op wit vast.
Maar PvdA-ers gaven toetemming tot de bouw van enorme CO2 kanonnen met een dikke knipoog... ja, ja, u slaat de CO2 ondergronds op... hahahahahaha!!!
Nee, de opslag van CO2 werd niet vastgelegd en de CO2 kanon mag de CO2 zo de lucht inblazen.
Ahmed Aboutaleb, van de PvdA die tegenwoordig groen praat om de komende verkiezing in 2017 hun zetelverlies goed te maken met zetels van GroenLinks opende deze PvdA Kolencentrale in Rotterdam.
Eén dag voordat het klimaatverdrag van Parijs officieel wordt ondertekend, opend PvdA-er Ahmed Aboutaleb dit CO2 kanon.
Het klimaatverdrag dat trouwens ook geen sancties kent om landen aan dit verdrag te houden en wat dus evenveel waard is als de belofte om CO2 ondergronds op te slaan door Uniper eigenaar van deze kolencentrale.
Ongetwijfeld staat wel in het contract dat als de centrale moet worden gesloten de Nederlandse overheid Uniper miljarden van uw en mijn geld betaald.
Heeft Uniper aandelen PvdA of heeft PvdA aandelen Uniper denk ik dan.

In 2005 zijn energiebedrijven door het ministerie van Economische zaken uitgenodigd om nieuwe kolen te bouwen en in gebruik te nemen.
Toen regeerde Balkenende ( bak ellende ) van het CDA samen met VVD en D66 ( allemaal viespeuken dus )
Er werden dankzij de viespeuken; CDA + VVD + D66 drie nieuwe kolencentrales gebouwd.
Maar toen waren de gemeenten aan zet en in Rotterdam stemde de PvdA voor de kolencentrales.

PvdA-fractie is vóór de bouw terwijl 55 procent van haar achterban tegen is en maar 10 procent voor.

pvdarotterdam... Christen Unie, PvdA, CDA en VVD waren voor de bouw.

Gdf en E-ON dienen miljardenclaim in als ze de kolencentrales moeten sluiten, want Balkenende CDA vroeg in 2005 zelf om meer kolencentrales.

Groenlinks had natuurlijk uit de coalitie moeten stappen als ze werkelijk groen zijn

Rijksoverheid ; Emissiehandel CO2
Rijksoverheid; Bedrijven kunnen emissierechten kopen van andere bedrijven. Met emissiehandel wil de Europese Unie de hoeveelheid CO2 in de lucht omlaag krijgen.
Vermoedelijk hebben lobbyisten dat CDA, PvdA en VVD ( regeren altijd en elke combinatie mogelijk ) ingefluisterd.
Nu betalen ze amper voor CO2! Waarom niet gewoon meer laten betalen inplaats van de 9,5 cent, bijvoorbeeld 21 cent?
Ja, gewoon dezelfde prijs als u en mij en dan worden ze nog gematst, want zij zijn de grote gebruikers en vervuilers en zouden zelfs nog meer moeten betalen dan 21 cent.
Je hebt dan ook geen ingewikkelde, fraudegevoelige regels met emissies nodig. Dat kan natuurlijk niet, want overal betalen de grootgebruikers veel en veel te weinig!
Maar inplaats van emissierechten een hogere prijs is wel een goedkoper en minder fraudegevoelig idee.

Bijdrage van 25 November 2015
Klimaatwet nodig op weg naar een schone en groene toekomst
De PvdA kwam deze week samen met GroenLinks met een klimaatwet die ervoor moet zorgen dat de overheid verplicht is de CO2 uitstoot te beperken.
Totaal overbodig, want de rechter heeft de overheid al verplicht iets te doen aan de uitstoot van CO2.
Dat PvdA en GroenLinks nu zeggen dat te willen doen is dus lariekoek.
Ze zijn al veroordeelt om dat te gaan doen!!!
Hieronder kon u lezen dat er met leugens en bedrog nieuwe kolencentrales zijn gebouwd.
Met leugens en bedrog!
van beloofde ondergrondse opslag kwam niets terecht.
Dat je ondergrondse opslag niet zwart op wit vraagt is hééél erg vreemd. ( misdadig )
Enorme kolencentrales laten bouwen en de ondergrondse opslag NIET vastleggen?
Ieder weldenkend mens concludeert dan toch dat die dure ondergrondse opslag er niet komt?
CDA, Christen en de PvdA lieten die CO2 kanonnen bouwen!
Ach, zie maar of je de CO2 ondergronds gaat opslaan of niet.
Terwijl er veel schonere gascentrales stil stonden en terwijl er veel schonere gascentrales gebouwd werden,
gaven CDA, CU én PvdA toestemming voor enorm grote kolencentrales, enorme CO2 kanonnen.
Nu heeft de PvdA het LEF om te komen met een klimaatwet waarin staat dat deze CO2 kanonnen tot 2025 open mogen blijven.
Samsom doet voorkomen dat we blij moeten zijn dat ze voor 2025 moeten sluiten, maar ze mogen dus tot 2025 open blijven.
Borssele de kernafvalproducent zou ook al decennia geleden moeten sluiten, maar werd toch opengehouden.
De kolencentrales blijven natuurlijk ook na 2025 open.
VVD en PvdA willen doen voorkomen alsof wij moeten betalen voor de ombouw van kolen naar gascentrale, maar waarom zouden wij daarvoor moeten opdraaien?
Op kosten van de energieboeren staan de nieuwe veel schonere gascenterales stil omdat kolen goedkoper is.
Zet de stilstaande gascentrales AAN en de kolencentrales UIT!
Nu staan de schonere gascentrales op hun eigen kosten stil, dan staan de smerige kolencentrales op hun kosten stil
Het kost de overheid ( ons )geen cent als de kolencentrales stilgezet worden.
Ja, het kost de vriendjes van CDA, VVD en PvdA geld!!!
Maar wij en vooral de komende generaties zijn beter af zonder de CO2-kanonnen en kernafvalproducenten.
De overheid moet stoppen met het tegenwerken van energie van de zon!
Elke cent voor smerige energie is een cent tegen energie van de ZON.
Hoe duurder CO2, energie van kolen en gas en hoe minder subsidie voor windmolens... hoe beter voor ECHTE schone energie van de ZON.
Windmolens met al hun dure zeldzame metalen zijn slechter dan zonnepanelen en ik zie nog zoveel geschikte daken en braakliggende weilanden dat we beter kunnen stoppen met windmolens!
Als windmolens net zo rendabel zijn als mijn zonnepanelen, waarom geven we dan subsidie op windmolens?
Omdat tot voor kort windmolens in bezit waren van de vrienden van CDA, VVD en PvdA?
Mijn zonnepanelen zijn nu al rendabel, laat staan als we stoppen met geld voor vuile energie.

De klimaatwet va PvdA en GroenLinsk is nog belachelijker als je erbij bedenkt dat de RECHTER al besloten heeft dat de overheid de uitstort moet minderen.
Deze klimaatwet van PvdA en GroenLinks doen die uitspraak van de rechter eerder afbraak dan dat ze voldoen aan dat rechterlijk bevel.
Deze wet moet er voor zorgen dat de kolencentrales langer blijven draaien dan wat de rechter wou.
Kolencentrales open houden tot 2025 zoals de PvdA en GroenLinks nu voorstellen is een misdaad!!!
Een misdaad tegen de komende generaties!
Net als al het opgeslagen kernafval wat wij voor hen hebben klaarliggen.
Ik wil veel, veel, veel meer ECHTE scone energie van zonnepanelen.
Zonnepanelen die dankzij de EU veel duurder zijn geworden door importheffingen.Bijdrage van 22 September 2014

Nieuwe kolencentrales Eenvandaag 18 september 2014
Diederik Samsom was amper uitgesproken bij de algemene beschouwingen waarbij hij Mark Rutte opriep nu eens resultaten te boeken bij de milieutop in New York 23 september 2014 of eenvandaag had het over de nieuwste broeikaskanonnen op de maasvlakte.
Broeikaskanonnen waarvoor de partij van Diederik Samsom toestemming heeft gegeven, de PvdA
Toestemming voor kolencentrales terwijl veel schonere gascentrales veel beter zijn
en terwijl die gascentrales stil staan.
Gascentrales staan stil omdat kolen met CO2 goedkoper zijn.

Twee splinternieuwe kolencentrales op de maasvlakte... geen broeigaskanonnen, maar de schoonste kolencentrales ter wereld.
De centrales zouden helemaal CO2 neutraal zijn.
Dat waren de mondelinge milieuafspraken, maar er komt niets van terecht.
Ze hebben nu evenveel CO2 uitstoot als een paar miljoen auto's
E.ON en GDF Suez zouden de CO2 afvangen en opslaan in een gasveld onder de noordzee.
Ze krijgen van de EU en de nederlandse staat 330 miljoen euro.
Maar ze stoten nu al tonnen CO2 de lucht in.
Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid -Erasmus Universiteit zegt dat per jaar tientallen mensen hierdoor doodgaan en duizenden worden ziek.
Wijnand Duijvendak, oud kamerlid GroenLinks, kan zich er over opwinden omdat zij het hadden kunnen tegenhouden.
In 2007 stond de komst van deze kolenscentrales op de agenda van politiek Den Haag.
Balkenende IV, CDA regeert samen met PvdA en Christen Unie.
Wijnand Duijvendak, GroenLinks, probeerde het toen tegen te houden.
NOVA 2007; Jacqueline Cramer van de PvdA, toenmalig minister van mIlieu, beweerde dat we niet alleen verder op wind en zonne energie kunnen gaan.
Diederik Samsom: "uiteindelijk staan er schone centrales of er staan geen centrales"
Diederik Samsom beloofde dus dat het schone centrales worden en Duijvendak moet het met die belofte doen.
Ze vertrouwen op toezeggingen van de centrales zelf.
U en ik laten alles in opnemen in een contract, zoals bij een nieuwe baan, het kopen van auto of huis, maar de overheid dus niet?
Ik vermoed dat het geen vergissing is dat het nergens zwart op wit staat... cadeautjes voor E.ON en GDF Suez?
Krijgen deze politieke partijen steun in ruil voor slappe mondelinge beloften?
Zo is er meer geld te verdienen en geld is belangrijker dan de volksgezondheid en/of het milieu
Twee nieuwe broeigaskanonnen die VEERTIG jaar hun gang kunnen gaan.
Dit terwijl er toen en ook nu nog veel schonere gascentrales niet of nauwelijks draaien.
Maar gas is duurder dan kolen, CO2 uitstoot kost vrijwel niets.
Kolen met CO2 is ook goedkoper dan wind en zonne-energie.
De PvdA met Diederik Samsom zijn meer voor de vervuilers dan voor het millieu en de volksgezondheid.