De Koran.


StandPunten.net    


Bijdrage van 21 Januari 2015
De rubriek Moslim is ouder en toen was er nog geen plan om een rubriek over de Koran te schrijven, daarom staat in die rubriek ook veel over de inhoud van de Koran.


Bijdrage van 18 Januari 2015
In naam van de Koran, maar evengoed en evenveel uit naam van de Bijbel zijn miljoenen mensen vermoord.
Ja, ook uit naam van de christelijke bijbel!
Mensen en dus ook voorgangers van het christelijkie geloof en van de islam roepen op tot het vermoorden van mensen.
Zolang mensen mensen zijn zullen ze mensen volgen die een bepaalde uitleg geven aan de Bijbel of de Koran en oproepen tot haat.
Daarom wil ik pleiten voor het verbannen van de Bijbel n de Koran in de Tweede Kamer.
Dit schrijvende, vlak nadat ik dit schreef googelde ik naar 'Bijbel en Koran in de Tweede Kamer' en
ik ontdekte dat dit al gebeurd is.
Bijbel en Koran uit Tweede Kamer.
Gezien de geschiedenis van Joden en de vervolging van hen door met name katholieken, kun je de bijbel zien als haatzaaiend.
De Islamitische Staat, IS, ISIS of ISIL doet ditzelfde nu met de Koran.
Niet deze boeken zijn slecht, maar wel de voorgangers die met deze boeken oproepen tot haat, moord en doodslag.
Daarom mogen geen van beide boeken leidend zijn bij nieuwe wet en regelgeving.
Tot slechte wetten zijn deze beide boeken ook volledig overbodig.
Omdat gebleken is in de geschiedenis dat deze boeken opzetten tot slachtpartijen en haat,
moeten ook de geloven die daarbij horen uit het parlement geweerd worden.
Daarom wil ik pleien voor een verbod van CDA, CU en SGP!
Niet omdat zij zo bijbelvast of ook maar christelijk zouden zijn,
maar alleen al omdat zij zich christelijk noemen.
Bovendien omdat, als wij hen toestaan, wij ook islamitische partijen niet kunnen weren.
Met een islamistische partij in het parlement kan Geert Wilders helemaal uit de kast komen en nog meer haat zaaien.
Verbod op religieuze partijen en geschriften in het parlement.
Ik zal de valse profeten van het CDA zeker niet missen!

In de heilige Qor'an staat.

2.62. Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en de Sabianen - wie onder hen ook in Allah en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren.

5.69. Voorzeker, de gelovigen en de Joden en de Sabianen en de Christenen die in Allah en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten - over hen zal geen vrees komen, noch zullen zij treuren.

22.17. Voorzeker de gelovigen, de Joden, de Sabianen, de Christenen, de Magirs en de afgodendienaren, Allah zal tussen hen richten op de Dag der Opstanding, want Allah is Getuige over alle dingen.

Bijdrage van 18 Januari 2015
Graag wil ik oproepen om niet te geloven in wat in fora verteld en geschreven wordt.
Klein voorbeeltje is de besnijdenis van molsims, dat cht niet in de koran is te vinden,
laat staan dat onbesnedenen niet naar de hemel gaan.
Dat komt uit de Thora en dat geloven Joden.
Fora zijn bij uitstek geschikt als werktuig van de duivel en niet van God / Allah.
Dat geldt niet alleen voor religie, maar bij elk onderwerp.
Vaak lees je in fora de grootste onzin en zonder een link naar de bron.
Maar ook dan is nog voorzichtigheid geboden, helemaal bij religieuze onderwerpen.
Elke religie / geloof kent voorgangers die oproepen tot geweld.
Uit elk geschrift, Bijbel, Koran of Thora kun je vissen naar teksten die passen bij jouw denkbeelden.
Passen bij jouw haat! maar zijn daarom nog geen waarheid.
Laat geen dwaze met haat vervulde persoon jouw mening bepalen.
Je kunt uit de Koran, de Bijbel en de Thora teksten die oproepen tot geweld en vol haat halen.
Elk geschrift zou je alleen met de juiste gemoedstoestand moeten lezen en verwerpen wat anderen verkondigen die vol haat zijn.
Geert Wilders haalt teksten uit de Koran die oproepen tot moord en doodslag, onderdrukking en haat.
Maar iemand zou hetzelfde uit de Bijbel, de Thora of welk religieus geschrift dan ook kunnen doen.
Wie zijn mening wil vormen moet eerst af van haatgevoelens en wrok.
Pas in een gemoedstoestand die open staat voor elk inzicht, kan tot inzicht komen.
Wie kwaad wil vinden in Thora, Bijbel of Koran, zal die vinden!
Wie liefde, broederschap en vergeving wil vinden kan die k vinden in Koran, Bijbel en Thora.

Geloof in een haatzaaiende moslim is hetzelfde als geloven in het woord van Geert Wilders, zoals Anders Breivik deed.
Breivik noemde Wilders dertig keer in zijn manifest en doodde 77 jongeren.
Het woord van Wilders is niet anders dan het woord van een tot haat oproepende moslim.
Met het verschil dat in het woord van Wilders geen liefde en niets goeds is te vinden en in de Koran, Bijbvel en Thora wl
Onbevooroordeeld kijkend naar alle drie boeken die volgens mij gaan tot dezelfde God
is mijn oordeel dat de Koran alle mensen toegang geeft tot de hemel.
Allah en Allah alleen mag oordelen over wie zondig is en wie niet.
Wie goed leest zal oordelen dat dat bij Thora en Bijbel niet anders is.
Maar natuurlijk staan er teksten in die door stervelingen en zondaars als wij verkeerd uitgelegd kunnen worden.
Alle mensen alle mensen zijn in ieder geloof en vanaf het eerste uur zondaars en in staat tot zonde.
Ieder mens is daarom verantwoordelijk voor zijn eigen daden en niet afhankelijk van wat een ander hem of haar opdraagt.
Want waarom zou de ene zondaar luisteren naar de andere zondaar? Geloof en denk zelf!
Er bestaat geen God / Allah die oproept tot haat, moord en vernietiging!
Dat doen alleen mensen uit naam van God / Allah, het is dom om deze te volgen.
De duivel kan in veel gedaanten op aarde zijn en hij zal niet herkenbaar zijn als duivel.
De duivel kan ook een groep, partij of groep gelovigen zijn.
Is het CDA met zijn eeuwige drang tot kerncentrales, kernafval en kernrampen niet eerder duivels?

In de heilige Qor'an staat.

2.62. Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en de Sabianen - wie onder hen ook in Allah en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen zij treuren.

5.69. Voorzeker, de gelovigen en de Joden en de Sabianen en de Christenen die in Allah en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten - over hen zal geen vrees komen, noch zullen zij treuren.

22.17. Voorzeker de gelovigen, de Joden, de Sabianen, de Christenen, de Magirs en de afgodendienaren, Allah zal tussen hen richten op de Dag der Opstanding, want Allah is Getuige over alle dingen.
StandPunten.net