KWF - kankerbestrijding
Bijdrage van 1 Februari 2015
Zorgverzekeraars die 8 MILJARD in kas hebben.
Verpleeghuizen 3,9 MILJARD in kas.
Zorgverzekeraars die 1,4 MILJARD winst maken in 1 jaar.
Binnenkort door beperking van de artsenkeuze nog eens 1 MILJARD meer winst.
Moeten we dan miljoenen uitgeven aan spotjes voor de inzameling van geld voor ziekten als KWF - kankerbestrijding?
Aan de deur geef ik niets meer.
Ze kunnen beter aankloppen bij ziekenhuizen, specialisten, zorgverzekeraars en verpleeghuizen, zij hebben MILJARDEN in kas
en ze verdienen MILJARDEN per jaar.
Of bij de beleidsmakers die kunnen zorgen dat deze miljarden voor zorg niet verdwijnen in de zakken van speculanten.
Rijke amerikanen die speculeren in de gezondheidszorg in Nederland.
De stijging van de zorgkosten komen niet door stijging van de zorgkosten, maar door WINSTEN in de zorg!
Al sinds 2012 is dankzij het CBS bekend dat de stijging komt door marktwerking.
Waarom dan 800 van de 2000 tehuizen sluiten? en vervangen door wijkverpleegkundigen? het komt volgens het CBS niet door ouderen!
Voor nog meer winst voor zorgverzekeraars?
Elke euro winst in de zorg
gaat ten koste van zorg!Bijdrage van 27 Januari 2015
KWF - kankerbestrijding
Collectanten komen langs de deur voor een euro hier en een euro daar.
Op televisie spotjes op al die verschillende zenders.
Die spotjes kosten miljoenen.
Zulke spotjes waren misschien niet nodig geweest als winsten in de zorg ook besteed zouden worden in de zorg.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder aan zorg
Zorgverzekeraars maakten in 2013 1,4 MILJARD winst.
Daarnaast maken zorginstellingen met b.v. tehuizen winst.
De vader van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) kwam voor zijn vrouw op en klaagde over haar behandeling.
De urine liep soms over haar enkels en er kwam niemand.
Maar haar zorginstelling maakte 2,8 miljoen winst en het eigen vermogen bedroeg 30,4 miljoen.
Verpleeghuizen potten te veel geld op.
Ze hebben totaal 3,9 miljard in kas.

Medisch specialisten maken forse winsten.

9-12-20014 Zorgverzekeraars hebben 2,5 keer meer in kas dan vereist
Zorgverzekeraars hebben ruim 8 MILJARD in kas terwijl maar 3 miljard nodig geacht wordt.

Elke euro winst in de zorg is een euro MINDER voor zorg.
Om die winsten te betalen sluiten we 800 van de 2000 tehuizen.
De kostenstijging in de zorg komt volgens het CBS door marktwerking
CBS 07 september 2012 Kostenstijging in de zorg verklaard.


We moeten stoppen met marktwerking.
De zorg wordt duurder omdat de winsten en potjes steeds groter worden.
Het afbreken van jeugdzorg, thuiszorg en ouderenzorg lost niets op en is alleen mooi voor nog grotere winsten voor zorgverzekeraars.

Alles in staatshanden en artsen en specialisten in loondienst.
Niets meer naar aandeelhouders en speculanten, die willen alleen verdienen over de rug van gehandicapten, zieken en ouderen.
Met de miljarden winst in staatshanden hoeven we de jeugszorg, thuishulp en ouderenzorg niet af te breken.
Wijkverpleegkundigen kunnen de 800 tehuizen die gesloten moeten worden NIET vervangen.
Met de miljarden winst en de miljarden die nu teveel in de potjes zit, kunnen we onderzoek laten doen naar ziekten als Alzheimer en ALS.