Leenstelsel


Bijdrage van 2 Maart 2017
Het is aangetoond dat door het leenstelsel minder kinderen uit de middenklasse en lager gaan studeren.
Het is zelfs aangetoond dat studenten van betere huize minder studies zijn gaan volgen.
VVD, PvdA, D66 en GroenLinks hebben dit veroorzaakt.
Maar nu met de verkiezingen in het vooruitzicht zouden ze dat kunnen terugdraaien.
GroenLinks en PvdA, die zich links noemen, willen het NIET terugdraaien.
Daarmee scharen ze zich bij de meest rechtse partijen... VVD, PVV, D66 en SGP.
Wat een misselijk stelletje die GroenLinks en PvdA!
Zo rechts als maar kan, maar roepen over linkse samenwerking.
Waarom?
Ze hebben nu een prima RECHTSE samenwerking met VVD, D66, SGP en PVV
waarom dan zeuren over een linkse samenwerking?
Alleen om stemmen te stelen van de SP?

De enige linkse partij is de Socialistische Partij
( al lijkt het alsof de SP zelf ook nog geloofd dat er meer linkse partijen zijn )
Protesteer tegen 30 jaar neoliberaal beleid
Stem SP!!!


Bijdrage van 28 April 2016
Dankzij VVD, PvdA, D66 en GroenLinks en hun leenstelsel studeren er alleen nog maar rijkeluiskinderen.
Miljonairs krijgen renteloze leningen voor 35 jaar.
Ja, u las het goed.
Twee zich links noemende partijen; PvdA en GroenLinks deden mee en bewijzen voor de zoveelste keer niet links te zijn!
De enige echte linkse partij is de SP.
Het linkse blok waar de PvdA het graag en vaak over heeft... bestaat uit één partij... de SP
De PvdA heeft het graag over links blok, vooral voor verkiezingen, omdat ze willen doen voorkomen alsof ze weinig verschillen van de SP.
Maar ze zijn nog erger dan VVD en D66 samen!
Verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen sluiten, sociale werkp[laatsen sluiten, de ww verkorten, hoogte van huren vrijgeven, bijstand versoberen, enzovoort.
Enzovoort, want ik ben vast nog wat vergeten.
Bijna dagelijks zie je op tv de resultaten, de armoede, de werkloosheid van Rutte 1 en Rutte 2.
Behalve dat alleen rijkeluiskinderen kunnen studeren, heeft het ook gevolgen voor de aankoop van je huis als je als armeluiskind toch een huis wilt kopen.
Door het leenstelsel heb je schuld en is het kopen van een huis veel moeilijker.
PvdA en VVD willen graag dat deze schuld niet meeteld bij de aanschaf van een huis, maar dat doet het wel.
Banken en hypotheekverstrekkers willen dan ook dat deze schuld ook wordt geregistreerd door Bureau Kredietregistratie.
Huiseigenaren liegen omtrend studieschuld om toch een huis te kunnen kopen.
Behalve studeren, mogen ook alleen rijkeluiskinderen een huis kopen.

Bedankt VVD, PvdA, D66 en GroenLinks
Bijdrage van 20 April 2016
Bij sommige rubrieken lijkt het soms alsof er jaren geen nieuws was.
Sorry!
Deze hele website wordt gerund door maar één persoon.
Dus even bijpraten.
Voordat VVD, PvdA, D66 en GroenLinks alles afbraken en studeren alleen toegankelijk hebben gemaakt voor rijkeluiskinderen kregen studenten de eerste 4 jaar gratis als de studie binnen 10 jaar werd afgerond.
Dankzij VVD, PvdA, D66 en GroenLinks moet de lening nu met rente worden terugbetaald.
De studieschuld mag in 35 jaar worden afgelost.
Studenten moeten verplicht 4% aflossen als ze meer dan minimum verdienen.
Als je minder gaat verdienen ga je alleen minder betalen als de daling minstens 15% is.
Hieronder heb ik.... simpele ziel al voorspelt dat het leuk is voor rijkeluiskinderen, maar niet voor gewone kinderen en nog zwakkerder.

20 April 2016 - Sinds de invoering van dit idiote plan van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks gaan minder studenten naar het hoger onderwijs.
Maar natuurlijk zegt PvdA minister Bussemaker dat dat niet komt door hun leenstelsel.
Terwijl het zoals in de link onderaan al in 2014 werd voorspeld.
Sinds de invoering lenen studenten 100 euro per maand MEER!!!
Een stelsel dus die alleen leuk is voor rijke CDA-er, rijke PvdA-ers en VVD-kinderen.
De daling zie je niet bij de rijkeluiskinderen, maar alleen bij de zwakkere groepen.
Bij Pauw zat 19 April 2016 Bussemaker in de uitzending.
Hier zat ook multimiljonair en ex-bankier Peter Verhaar die doodleuk vertelde dat hij met zijn miljoenen ook gebruik maakt van deze bijna renteloze lening voor 35 jaar zogenaamd voor zijn dochter.
Zogenaamd, want hij heeft natuurlijk helemaal geen lening nodig, maar een extraatje is nooit weg, zelfs niet als je al multimiljonair bent.
Behalve dat, pleitte hij ook voor geheimhouding van bezit en inkomen van de rijken om de belastingen te kunnen ontwijken.

Overheidssteun zou alleen moeten gaan naar steunbehoevenden!
Nu breken wij steun af voor steunbehoevenden omdat we het ook geven aan miljonairs.
Laat miljonairs zelf betalen voor de studie van hun kinderen!
Laat miljonairs zelf betalen voor hun kinderen en schaf kindertoeslag enzovoort voor hen af.
Laat miljonairs zelf betalen voor de gezondheidszorg van hun kinderen,
zoals ze trouwens altijd deden totdat het CDA de ziekenfonds- en particuliere verzekering afschaften.
De rijken gingen 3 tot 4 keer minder betalen en hun kinderen tot 18 jaar waren plots gratis!
De armen / voormalig ziekenfondsverzekerden gingen 3 a 4 keer MEER betalen.
Nu geven VVD en PvdA hen ook nog een renteloos extraatje voor 35 jaar.

28 mei 2014 Zware kritiek oppositie op leenstelsel
Toch hebben VVD, PvdA, D66 en GroenLinks doorgezet en is studeren alleen voor rijkeluiskinderen.
Toen al was bekend dat er minder kinderen zouden gaan studeren.
Maar blijkbaar is onderwijs voor VVD, PvdA, D66 en GroenLinks minder belangrijk dan 5 miljard lastenverlichting voor de midden en hogere inkomens, de JSF, miljoenen voor bombardementen op burgers met IS-strijders ertussen ( 500.000 doden ) en voor onderzeebotenBijdrage van 26 Maart 2015
Zoals ik hieronder al lang gelden schreef moet de overheid een leidende rol nemen in wie welke studie gaat volgens.
Een leidende rol en dan ook de verantwoording nemen en studenten NIET opzadelen met 35 jaar schuld.
De overheid staat garant voor opleiding en student.
Als een student een studie niet afmaakt, is dat de verantwoording van de overheid,
de overheid heeft dan de verkeerde student gekozen.
Als er geen werk is na een studie is dat de verantwoording van de overheid.
Bij afbreken van de studie of geen geschikte baan in de 10 jaar na de opleiding
zou de studieschuld moeten komen te vervallen.
Een geschikte baan is een baan met een salaris dat de studie kan rechtvaardigen.
Pas met een geschikte baan zou je de studieschuld moeten afbetalen.
Nu moet je al gaan afbetalen als je meer dan het minimumloon ( 1500 euro bruto ) verdient.
Het minimumloon is veel te laag om terugbetaling te eisen!
Dan kun je met zo'n laag inkomen nooit iets opbouwen.
De studie ben je niet gaan volgen om het minimumloon te gaan verdienen.
De overheid heeft hem/haar de verkeerde studie laten volgen of
er iets mis met de door de overheid gekozen student.
Twee maal het minimumloon voordat je gaat aflossen zou al een veel beter uitgangspunt zijn.
Tot zover is dit alternatief veel aantrekkelijker voor veel studenten.
Met name voor de studenten die geen werk krijgen of hun studie niet afronden.
Maarrr... voor wie de studie echt succesvol is, mag de huidige regeling wel wat zwaarder.
Eerder en dus sneller aflossen.
Met een goed salaris kun je meer aflossen dan 4% van je maandsalaris.
De overheid kan met een oplopend rentepercentage aflossen aanmoedigen.
De maximale afbetalingstermijn ging van 15 naar 35 jaar,
om zodoende meer kans te krijgen op afbetaling?
Mijn uitgangspunt is dat de overheid de studie kiest en de student.
Maakt de overheid de verkeerde keus, dan moet niet de student 35 jaar schuld hebben.
Gevoelsmatig zou ik pleiten voor 10 jaar.
Na die 10 jaar ben je van je schuld af.
De overheid moet maar zijn best doen om binnen 10 jaar haar investering terug te krijgen.
De overheid kan de studenten helpen aan stageplaatsen en zelfs een baan.
Desnoods zelf studenten in dienst nemen die anders 10 jaar niet voldoende verdienen om te hoeven af te lossen volgens de maatstaven die ik eerder noemde.
Wat ik hier voorstel is vele malen beter dan het plan van D66, VVD, PvdA, SGP en CU.
Dit is niet sociaal en van D66 die altijd zegt voor onderwijs te zijn had ik dit niet verwacht.
Leuk voor rijke mensen, dus voor de VVD / D66 achterban?Bijdrage van 8 Oktober 2014
Hieronder heb ik geprobeerd alle ins en outs van het sociaal leenstelsel te vermelden.
Mijn mening en alternatief.
Zoals ik het bekijk zijn met name de middeninkomens de pineut.
Middeninkomens en hun kinderen dus.
Maar ook voor de laagste inkomens blijft het moeilijk hun kinderen te laten studeren.
Bovendien is nog maar de vraag of de overheid écht 1 miljard anders kan gaan besteden.
Inbaarheid van de schulden kan volgens mij nogal gaan tegenvallen.

Wat dan?
Er zijn hele volkstammen die overal tegenaan trappen zonder zelf een tegenplan te hebben.
Standpunten.net heeft bijna altijd wel een tegenplan.
Uitgangspunt moet volgens mij zijn dat het vermogen of het inkomen van de ouders
geen enkele invloed mogen hebben op waar en hoelang kinderen gaan leren en studeren.
Studie eisen.
Allereerst en bovenal moet bepaald worden hoeveel kans er is op een baan na de studie.
De kans op een baan bepaald het aantal dat een bepaalde studie mag gaan volgen.
Kandidaat eisen.
Uitgangspunt moet ten eerste de gedrevenheid zijn van het kind.
Ten tweede moet de student-kandidaat voldoende kennis hebben om aan de betreffende studie te beginnen.
Ten derde moet hij/zij intelligent genoeg geacht worden om de studie af te ronden en
te kunnen werken in de beoogde baan.

Na de eisen aan de studie en de student-kandidaat komt pas het geld en de financiering.
De PvdA noemt zichzelf sociaal democratisch en alles wat ze bedenken noemen ze maar wat graag sociaal.
Vandaar sociaal leenstelsel.
Ze zijn niet sociaal en doen niets sociaals, maar om de schijn op te houden
noemen ze zichzelf, alles en iedereen bij de PvdA sociaal CDA en VVD regeren liever met de PvdA dan met het écht linkse SP
dus noemen zij de PvdA ook links en zeggen dan dat de PvdA voor nivellering is, enz, enz.
Maar de PvdA is eerder een liberale partij, net als D66, CDA en de VVD.
Affijn, sociaal-leenstelsel is onzin! Foei! PvdA en GroenLinks!

Wat is WEL sociaal ?

Hierboven staat dat de overheid bepaald hoeveel en welke kinderen mogen studeren.
De overheid gaat er dan vanuit dat deze kinderen met deze opleiding succes gaan hebben.
De overheid is verantwoordelijk voor de opleiding en de keuze van de studenten.
Nooit mag meer worden gepraat over een verkeerde keuze van studie door de student.
Of dat de student te hoog gegrepen heeft.
De overheid staat garant voor opleiding en student.
Als een student een studie niet afmaakt, is dat de verantwoording van de overheid,
de overheid heeft dan de verkeerde student gekozen.
Als er geen werk is na een studie is dat de verantwoording van de overheid.
Bij afbreken van de studie of geen geschikte baan in de 10 jaar na de opleiding
zou de studieschuld moeten komen te vervallen.
Een geschikte baan is een baan met een salaris dat de studie kan rechtvaardigen.
Pas met een geschikte baan zou je de studieschuld moeten afbetalen.
Nu moet je al gaan afbetalen als je meer dan het minimumloon ( 1500 euro bruto ) verdient.
Het minimumloon is veel te laag om terugbetaling te eisen!
Dan kun je met zo'n laag inkomen nooit iets opbouwen.
De studie ben je niet gaan volgen om het minimumloon te gaan verdienen.
De overheid heeft hem/haar de verkeerde studie laten volgen of
er iets mis met de door de overheid gekozen student.
Twee maal het minimumloon voordat je gaat aflossen zou al een veel beter uitgangspunt zijn.
Tot zover is dit alternatief veel aantrekkelijker voor veel studenten.
Met name voor de studenten die geen werk krijgen of hun studie niet afronden.
Maarrr... voor wie de studie echt succesvol is, mag de huidige regeling wel wat zwaarder.
Eerder en dus sneller aflossen.
Met een goed salaris kun je meer aflossen dan 4% van je maandsalaris.
De overheid kan met een oplopend rentepercentage aflossen aanmoedigen.
De maximale afbetalingstermijn ging van 15 naar 35 jaar,
om zodoende meer kans te krijgen op afbetaling?
Mijn uitgangspunt is dat de overheid de studie kiest en de student.
Maakt de overheid de verkeerde keus, dan moet niet de student 35 jaar schuld hebben.
Gevoelsmatig zou ik pleiten voor 10 jaar.
Na die 10 jaar ben je van je schuld af.
De overheid moet maar zijn best doen om binnen 10 jaar haar investering terug te krijgen.

Vrouwen die kiezen voor een gezin of mannen die huisman willen zijn
in plaats van de beoogde baan, moeten sowieso de schuld afbetalen.
Huwelijk, kinderen of andere keuzes mogen geen reden zijn tot kwijtschelding.
De student moet 10 jaar werk zoeken of werken in de beoogde functie en anders moet deze sowieso
de studieschuld aflossen.

Natuurlijk is op bovenstaande veel op te merken en er is niets doorberekend,
maar het is dan ook geen plan om 1 miljard binnen te harken.
Het is een rechtvaardig plan, waarbij ouders en hun inkomen en vermogen geen enkele invloed hebben.Bijdrage van 8 Oktober 2014
Akkoord over leenstelsel bereikt. VVD+PvdA+D66+GroenLinks /28-5-2014
Besparing 1 MILJARD
Basisbeurs; voorlopige lening die werd omgezet in een gift als het diploma binnen tien jaar behaald werd.
Nu 100,25 euro per maand voor thuiswonenden en 279,14 per maand voor uitwonenden.
Vier jaar lang. Had een student meer geld nodig, dan kon hij bijlenen.

Basisbeurs wordt vervangen door een studievoorschot dat bestaat uit een lening en een collegekrediet.
Daarbovenop krijgen studenten met ouders die minder dan 46.000 euro verdienen een aanvullende beurs.
Deze aanvullende beurs is maximaal 365 euro per maand voor studenten met ouders
die minder dan 30.000 euro per maand verdienen.
Als je de basisbeurs tijdens de hele studie (4 jaar) tot het maximale bedrag leent,
komt dit voor thuiswonende studenten neer op een extra schuld van 5.300 euro.
Voor uitwonende studenten kan het oplopen tot 14.700 euro.
De groninger studentenbond heeft het over een schuld tussen de 15.000 en 30.000 euro.
De maximale afbetalingstermijn gaat van 15 naar 35 jaar.
Daarnaast begint het afbetalen straks vanaf het minimumloon.
De overheid bekijkt hoeveel je verdient en haalt daar het minimumloon vanaf (zo’n 1600 euro per maand).
Van het bedrag dat overblijft, moet je maximaal 4% inleveren om je studieschuld af te betalen.
Heb je een handicap of een chronische ziekte, dan wordt na het behalen van je diploma 1200 euro kwijtgescholden.
Aflossen doe je aan DUO / Dienst Uitvoering Onderwijs
Het leenstelsel moet per 1 januari 2015 ingaan voor zowel de bachelor- als de masterfase.

Leenstelsel verjaagt studenten uit Nederland / 8 oktober 2014

SP, CDA, CU en SGP tegen het sociaal leenstelsel

Sociaal leenstelsel veroorzaakt forse studieschuld