Liberalisme.
Tweede Bijdrage van 14 oktober 2016
Hieronder leg ik uit dat de PvdA al heel veel jaren kiezers aan het verliezen is en daarom zich steeds meer is gaan richten op turkse en marokkaanse nederlanders om op hen te stemmen.
Via de PvdA in gemeenteraden en Eerste en Tweede Kamer kregen turken en marokkanen steeds meer macht in Nederland.
De arm van Erdogan en van de Islam zit in Nederland aan een PvdA lichaam.
Dankzij de PvdA kregen we zonder verkiezingen de turkse partij... DENK en steeds meer gemeenteraadsleden stappen over van PvdA naar DENK.
De vorige verkiezing leek de SP groot te worden, maar de PvdA deed alsof je met een stem op hen de VVD buiten de regering zou houden.
Dat de PvdA al sinds Wim Kok hetzelfde beleid ( neoliberaal ) wil als CDA, D66 en VVD vergaten we even.

We zijn erin getrapt en we kregen de VVD
We hadden beter bij de SP kunnen blijven,
dan hadden we echt een ander beleid dan met PvdA, CDA, D66 en/of VVD

Affijn, we stemden VVD en PvdA en kregen wat we vroegen... neoliberaal beleid voor multinationals, grote bedrijven en de rijken.
Nu stappen de turken en marokkanen uit de PvdA en gaan turken en marokkanen stemmen op DENK.
VVD en PvdA moeten alle zeilen bijzetten om vol te houden dat het dankzij hen beter gaat.
Dankzij een nieuwe definitie van werkloosheid (1-1-2015) ben je met 2 van de 40 uur werk al niet meer werkloos dankzij deze definitie.
Zelfs met deze nieuwe definitie is de werkloosheid hoger dan toen Rutte 1 begon.
De economische groei waarover de VVD het steeds heeft is ook NEP!
Net echte economische groei is er vraag naar geld om te investeren, maar die vraag is er niet en we moeten misschien zelfs gaan betalen als we spaargeld hebben.
Niemand wil geld om te investeren, dus is er geen echte economische groei.
De economische groei die we nu zogenaamd al dertig jaar of langer hebben, betalen we door krimp bij werkgelegenheid, sociale voorzieningen en gezondheidszorg.
Al meer dan dertig jaar hebben ze het over economische groei, maar waarom bezuinigen ze dan steeds overal?
Ze bezuinigen, zelfs als het 'goed' gaat, om de leugen van economsiche groei vol te houden.
Dat is het neoliberalisme van CDA, PvdA, VVD, D66, CU en SGP.
Tot een paar jaar terug bevoordeelden ze ook de kleine bedrijven, boeren en middeninkomens, maar nu worden ook zij gepakt ten gunste van multinatinals, grote bedrijven en de rijken.
Dat is niet alleen in Nederland gaande, maar wereldwijd stagneren of krimpen de kleine bedrijven en midden inkomens.
Ter verdediging hoor je steeds vaker dat de aller- aller- allerarmsten het beter krijgen.
Nog niet lang geleden waren zij zo arm dat ze niet konden vluchten, nu kunnen ze vluchten en er zijn nu wereldwijd 65 miljoen of meer vluchtelingen.
Het is natuurlijk mooi dat zij het beter krijgen, maar de middengroep wordt nu armer.
De uitkomst van het neoliberalisme is dus dat we uiteindelijk geen middengroep meer hebben, je bent arm of rijk.
Verder zal een gevolg zijn dat multinationals de dienst uitmaken en niet meer democratisch gekozen politici
Politici die trouwens nu ook al steeds minder luisteren naar het volk.
Burgers hebben maar heel weinig te zeggen in de Europese Unie, maar als de macht dankzij verdragen komt te liggen bij multinationals is de democratie helemaal dood.
Stem dus tegen het neolibertalisme, tegen CDA, PvdA, D66, VVD, CU en SGP, stem SP.
Maak de SP zo groot dat CDA, VVD en PvdA hen niet weer buiten de regering kunnen houden.

Bijdrage van 8 Oktober 2014
De verzorgingsstaat is doorgeschoten, niet aan de onderkant, maar aan de bovenkant.
Een AOW naast enorme vermogens en pensioenen? Kinderbijslag voor miljardairs? Wmo voor miljardairs?
Als in een gemeente een traplift wordt vergoed, krijgt een miljardair die traplift van de overheid.
De hypotheekrenteaftrek gaat voor bijna de helft naar de 20% hoogste inkomens.
Het ware liberalisme is tegen geld geven aan burgers om daarvoor weer belastingen te moeten heffen.
Aan de onderkant hulp weghalen zal het ineenstorten van veel regelingen betekenen,
omdat die dan onbetaalbaar voor hen zijn en dus niet meer betaald worden.
Aan de bovenkant hulp weghalen, zal helpen die regelingen in stand te houden.
Aan de bovenkant hulp weghalen is liberaal, want daardoor hoeft er minder belasting geheven te worden.
Aan de bovenkant hulp weghalen kan ook betekenen dat er geen of weinig geheven hoeft te worden bij overlijden.
En bedrijf bij overlijden van de eigenaar belasten kan het einde van dat bedrijf betekenen.
Hulp ( hypotheekrenteaftrek, Wmo, kinderbijslag, AOW, enz ) alleen voor hulpbehoevenden.Bijdrage van 22 September 2014

Liberalisme
Het CDA is allesbehalve Christelijk en de PvdA is alles behalve sociaal en voor arbeiders.
CDA en PvdA zijn in woorden misschien wat ze zeggen, maar in hun doen zijn ze rechts liberaal.
Lang heb ik gedacht dat de VVD en D66 wťl zijn wat ze zeggen te zijn: liberaal, maar dat is ook onzin!
Als protestand en arbeider is het eenvoudig te oordelen over het CDA en de PvdA,
oordelen over liberale partijen zoals VVD, PVV en D66 is moeilijker.
Ik heb veel gelezen over de verschillende vormen van het liberalisme en kan de daden van VVD, PVV en D66 daaraan toetsen.
Het liberalisme is voor zo min mogelijk belasting heffen.
Daarom is het liberalisme ook voor zo min mogelijk belasting weggeven.
Jammer, dat VVD, PVV, D66, CDA en PvdA alleen zo weinig mogelijk willen geven aan de laagstbetaalden en
zoveel mogelijk aan bedrijven, boeren en de rijksten.
Het liberalisme is allesbehalve voor belastinggeld geven aan bedrijven, boeren en de rijksten.
Dit heeft niets met liberalisme te maken, maar met kapitalisme

De overheid moet zo weinig mogelijk geld geven aan burgers, bedrijven en industrieŽn omdat de belastingen dan ook zo laag mogelijk kunnen blijven.
In de praktijk geven CDA, PvdA, VVD, PVV, D66, CU en SGP graag geld aan industrieŽn, bedrijven en boeren,
daarna aan de welgestelden, daarna aan de middeninkomens en zo weinig mogelijk aan modaal en minder.
Dit beleid is contraproductief want met dit beleid worden de overheidsuitgaven en de daarvoor nodige belastingheffing steeds hoger.
Dit beleid is dus helemaal in strijd met elke vorm van het liberalisme.
Liberalen zouden industrieŽn, bedrijven, boeren en welgestelden geen enkele aftrek,
toeslag of iets dergelijks moeten geven. Zij zouden zonder steun moeten kunnen en
hierdoor zouden de belastingen omlaag kunnen.
Minder overheidsbemoeienis is ook een liberaal streven, dat bereik je dan veel beter.
Door miljonairs geld te geven door bijvoorbeeld kinderbijslag, AOW en AWBZ drijf je het benodigde belastinggeld op en dat is in strijd met het liberalisme.
Banken steunen, redden en zelfs nationaliseren is ongewenst bij elke vorm van liberalisme.
Overheidsbemoeienis moet immers beperkt worden.
Liberalen zouden ook tegen woningcorporaties moeten zijn.
Sociale huren zijn helemaal niet lager dan wat ze anders aan hypotheekrente zouden betalen en zodoende krijg je minder overheidsbemoeienis.
Zonder geld te geven aan de middeninkomens en daaronder vallen vele regelingen, de hele gezondheidszorg en de hele samenleving zoals zijzelf die hebben gevormd ineen.
Echte liberalen zouden alleen geld geven aan wie ook echt geld nodig heeft.
Er bestaat geen liberalisme, dit is kapitalisme.

Liberalisme, ontstaan in de 18e eeuw. Het liberalisme was de emancipatie ( volwaardig maken ) van de burger ten koste van de oude machthebbers.
Vandaag de dag staat liberalisme voor de vrijheid van het individu zolang hij de vrijheid van anderen niet beperkt.
Burgers grote vrijheden, kerk en staat hebben een beperkte macht.
Grote vrijheden voor individuen en van groepen.
Het liberalisme is dan ook oorzaak dat een vereniging als Martijn voor pedofielen zolang heeft kunnen bestaan.
Nu zijn ze fel tegen het beperken van geweldsverheerlijking en het verbieden van demonstraties door ISIS voorstanders.
Het liberalisme is voor vrije markt, de prijs wordt bepaalt door vraag en aanbod en de overheid is terughoudend.
Scheiding van kerk en staat.
Een zo groot mogelijke vrijheid voor het bedrijfsleven met zo weinig mogelijk staatsingrepen.
Een gelijke maar ongedwongen bezitsverdeling.
Maar er zijn veel stromingen binnen het liberalisme.

De VVD is conservatief-liberaal of economisch liberaal, D66 als sociaal liberaal en PvdA als neo-libraal.
De VVD zou dan voor minimale inmenging van de staat in de economie en alleen voor ordehandhaving en landsverdediging zijn.
Verder is de VVD voor belastingverlaging en deregulering.
D66, sociaal liberaal, de overheid is voor bevordering van de vrijheid van burgers, dus ook van pedofielen, voorstanders van ISIS en voor de groep geweldsverheerlijkers.
Sterk tegen inkomensherverdeling door de overheid.
Pas met een beperkte overheid kan een samenleving tot bloei komen.
Alle individuen moeten een bepaalde mate van inkomen, scholing en gezondheid hebben om in vrijheid te kunnen leven.
Net als VVD zou D66 voor een beperkte overheid moeten zijn.
In de praktijk zie je bijna niets terug van het liberalisme in geen enkele partij.
Zoveel mogelijk geld geven aan bedrijven, boeren en aan de rijksten is allesbehalve liberaal.