Marktwerking.


We moeten marktwerking afschaffen en helemaal in de zorg!
Winst maken ten koste van mensenlevens is ziek en misselijk makend.
Ondanks grote winsten werd de moeder van Staatssecretaris van Volksgezondheid, Martin van Rijn in een tehuis schandalig behandeld.
Zorg dichterbij is een leugen.
In plaats van een zuster op de gang krijgen ouderen nu een zuster in de wijk.
Bovendien zijn er nu meer zusters nodig dan in tehuizen en is er een groot tekort.

Voldoende wijkverpleegkundigen zijn niet goedkoper dan tehuizen, maar duurder.
In een tehuis kan een verpleegkundige meer ouderen helpen dan in een wijk.... dat snapt een kind.
Maar het is blijkbaar nooit de bedoeling geweest te zorgen voor voldoende goedopgeleide wijkverpleegkundigen!
Tehuisen dus niet sluiten!
Maar juist met de grijze golf, meer tehuizen bouwen.
Tehuizen in staatshanden zonder winst en zonder aandeelhouders.
Het is ziek dat mensen willen verdienen over de rug van ouderen en zieken.

De farmaceutische industrie grotendeels nationaliseren.
Door de staat gefinancierde universiteiten werken nu vaak voor commerciële farmaceuten, die enorme prijzen durven vragen, dat is krankjorum.
De zorg moet geen melkkoe zijn voor de super VVD-er die alleen denkt in rendement en winst.

De gezondheidszorgverzekering die bijna niemand meer zonder toeslag is te betalen moet worden terug gedraaid.
De rijken kunnen gewoon weer ( zoals voor Balkenende / CDA ) 3 a 4 keer meer betalen en voor hun eigen kinderen tot 18 jaar betalen.
De voormalig ziekenfondsverzekerden betaalden toen 3 a 4 keer minder.
Zoals het was voor CDA / Balkenende konden meer mensen de verzekering betalen dan nu.
Bijna 90% moet nu blijkbaar een zorgtoeslag krijgen en dat komt door de enorm toegenomen winsten en salarissen in de zorg dankzij de marktwerking.Bijdrage van 25 April 2016
Aanvullend op de vorige bijdrage wil ik zeggen dat dankzij de marktwerking in de zorg ook de medicijnen steeds schaarser worden.
De dure medicijnen omdat ze steeds duurder en duurder worden en zelfs zo duur dat neoliberalen die niet meer willen vergoeden vanuit het basispakket.
Op de goedkope medicijnen maken de fabrikanten te weinig winst in Nederland en die kun je steeds vaker helemaal niet meer kopen.
Vorig jaar, 2015 waren 625 medicijnen vaak niet verkrijgbaar.
Marktwerking in de zorg kost vele, vele mensenlevens!
Normaal maken fabrikanten zo'n 10% winst, bij medicijnen maken ze 20% tot 30% winst en dat ten koste van mensenlevens.
Zelfs de maffia en terroristen maken bij lange na niet zoveel slachtoffers dan de marktwerking in de zorg.
De VVD heeft het altijd weer over... dat is goed voor de handel, voor de economie, maar bedoelen dat het goed is voor de winsten van multinationals.
Winsten worden betaald door burgers en wat goed is voor de handel en de economie, is slecht voor de burgers.
De marktwerking van PvdA, CDA, VVD, PVV, D66, GroenLinks, SGP en CU levert enorme winsten en is goed voor handel en economie, maar kost duizenden mensenlevens.Bijdrage van 25 April 2016
Er is maar één beheerder op deze website, dus de vorige bijdrage is meer dan een jaar oud.
Maar je kunt nu na wat langere tijd wel steeds beter zien hoe verschrikkelijk die marktwerking voor met name de zorg is.
Wim Kok van de PvdA begon met het neoliberalisme en CDA em VVD zijn op datzelfde pad verder gegaan.
Het CDA bracht een enorme klap toe door iedereen particulier verzekerd te maken.
Voor die tijd waren alleen rijke mensen particulier verzekerd.
Hieronder staat daarover meer.
Rutte van de VVD heeft toen samen met CDA en PVV de zorg en de sociale voorzieningen verder uitgekleed.
Er was niets over van het sociale verkiezingsprogramma van de PVV.
Maar samen met de PvdA is het de VVD gelukt bijna alles af te breken.
De gevolgen van Rutte 1 en Rutte 2 voelen we al, maar de top moet nog komen.
Het zal nooit meer zijn zoals voor Rutte 1 en Rutte 2.
Rutte had het na de aanslagen in Brussel over aanslagen op onze samenleving en aanslagen op onze manier van leven, maar hij pleegde een veel grotere aanslag op onze samenleving en onze manier van leven.
In mijn ogen is Rutte een veel grotere terrorist.
De vele aanslagen van het neoliberalisme van CDA, PvdA en VVD hebben een vele malen grotere impakt op onze samenleving dan tien terroristische aanslagen.
De vele aanslagen van het neoliberalisme van CDA, PvdA en VVD kosten vele malen meer mensenlevens dan die van terroristische aanslagen.
Maar volgende keer, weer gewoon VVD of PVV stemmen... dom volk.
Wat betreft economie en financiën maakt het niet uit welke neoliberale partij je stemt... PvdA, CDA of VVD.
Alle drie even rechts, even neoliberaal.
De meeste andere partijen PVV, D66, GroenLinks, SGP en CU ondersteunen deze drie die altijd regeren.
Het maakt dus niet uit of je PvdA, CDA, VVD, PVV, D66, GroenLinks, SGP of CU gaat stemmen.
Ze hebben allemaal meegewerkt in de afgelopen neoliberale kabinetten die ons hele sociaal zekerheidsstelsel en de hele zorg hebben afgebroken.
Ja, afgebroken!
Want aan ouderen worden zware eisen gesteld als ze nog naar een tehuis willen.
Verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen werden en worden in snel tempo afgebroken.
Zelfs tehuizen die pas waren opgeknapt werden gesloten.
Zeventig-, tachtig- en negentig jarigen werden met tranen verhuisd van leeglopende afdelingen en tehuizen naar andere afdelingen en tehuizen.
Er zijn zelfs gevallen van ouderen die zelfmoord pleegden.
Verwarde mensen en geestelijk gestoorden werden op straat gezet en zijn vaak dakloos.
Deze voormalig psychiatrische patiënten veroorzaken nu overlast en plegen zelfs misdaden.
Allicht had Elst Borst nog geleefd zonder de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg.
Ook de jeugdzorg werd flink uitgekleed en gemeenten moeten die zorg nu verlenen met veel minder geld.
Sociale werkplaatsen waren een prachtige opvang voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte mensen, maar VVD en PvdA hebben ze gesloten.
Gevangenissen werden gesloten omdat er te weinig capaciteit is om misdaden op te sporen, niet omdat er minder misdadigers zijn... integendeel!
Huren werden vrijgegeven en die zijn niet meer op te brengen door de gewone man / vrouw.

Dit alles niet omdat er geen geld is, maar omdat ze 5 MILJARD lastenverlichting wilden geven aan de midden- en hogere inkomens, 8 miljard voor de jsf, 4 miljard voor onderzeeboten en aan andere rechtse hobbies als zelfrijdenden auto's, zorgrobots, lease tanks van Duitsland, enzovoort.
We geven ook miljarden aan de Grieken, die dat weer geven aan Nederlandse, Duitse en Franse banken.
Niet de Grieken worden gesteund, maar onze eigen banken.
Het neoliberalisme van PvdA, CDA, VVD, PVV, D66, GroenLinks, SGP en CU hebben sinds de jaren negentig in verschillende kabinetten alles kapot gemaakt.
Onze samenleving en onze manier van leven worden niet afgebroken door geldgebrek, maar doordat ze andere zaken dan mensenlevens belangrijker vinden.

Bijdrage van 26 December 2014
Voor particulierverzekerden werd het dus goedkoper en de verzekeraars gingen miljarden meer winst maken.
Marktwerking?
Voor de leek lijkt er veel keus te zijn in zorgverzekeringen.

CZ Direct, Delta Lloyd, OHRA, Lancyr, Kruidvat, VGZ, Univé, Univé Zorgzaam, Univé Zekur, IZA, Iza-Cura, Trias, IZZ, De Goudse, Zilveren Kruis, Zilveren Kruis Achmea, Groene Land Achmea, Agis, FBTO direct writer, FBTO internet, DVZ, OZF Achmea, Pro Life, Interpolis, Take Care Now (Agis), De Friesland, Menzis, Anderzorg en Azivo

Deze gaan allemaal met elkaar concurreren en dan wordt de prijs lager.
Zo moest de gewone man geloven.
Maar deze hele reeks is in bezit van maar vier organisaties.
Dat wisten CDA, VVD en PvdA in 2006 bij invoering van het nieuwe stelsel ook wel!
Bij die vier zit 95% van alle verzekerden.
Er gaat veel geld naar zorg, maar dan voornamelijk naar winst, spaarpotjes en topsalarissen.
Bezuinigingen op ouderen zijn er om die stijgende winsten te betalen.
Lees bij zorgkosten maar waardoor de zorgkosten stijgen.
Aan de werkelijke oorzaak van de stijging willen CDA, VVD en PvdA blijkbaar niets doen.
Zijn zij in dienst van zorgverzekeraars en luisteren ze naar lobbyisten?
De andere partijen D66, CU en SGP hobbelen maar mee met deze drie die altijd regeren.
Bezuinigen op tehuizen, terwijl die helemaal niet de reden zijn van de kostenstijging.Bijdrage van 26 December 2014
Met de leugen dat door marktwerking de zorg goedkoper zou worden werd door Balkenende / CDA
het nieuwe zorgstelsel ingevoerd.
De ziekenfondsverzekering werd afgeschaft.
De leugen... noem ik het want men zal toch niet écht zo dom zijn geweest te denken dat dan de zorg goedkoper zou worden?
Nee, het ging waarschijnlijk om de zorg voor de particulierverzekerden goedkoper te maken.
Die gingen drie keer minder betalen en hun kinderen tot 18 waren plots gratis verzekerd.
Onmiddelijk bij het begin gingen de meesten minstens drie keer meer betalen.
In de ziekenfondsverzekering betaalde je € 35 plus 1,5% van het brutoloon. ( met een maximum premiedagloon )
Bij invoering ging je voor dezelfde zorg € 125 per maand betalen en voor de minimale zorg € 100.