Medicijnen
Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg.
Een verpleegkundige kan meer ouderen helpen in een tehuis dan in een wijk.
Tehuizen sluiten, kost mensenlevens.
We moeten van dit systeem af!!!
Naar een huisarts gaan kan duur uitpakken als hij je doorverwijst.
Medicijnen blijven liggen bij de apotheek.
Zorg mijden kost op de duur meer geld dan wat het Eigen Risico opbrengt.
385 euro Eigen Risico is 385 euro meer winst.
U heeft kanker en een jaarlijkse boete van 385 euro.
Bij een ongeluk heb je gelijk ook 385 boete en misschien wel alle jaren erna.
Naast Eigen Risico heb je Eigen Bijdrage en het basispakket werd uitgekleed.
Aan iemands gebit kun je zien of iemand rijk is, want de tandarts hebben ze uit het basispakket gehaald.

Stem tegen! Breng uw proteststem uit op de SP
De SP die altijd buiten elk kabinet werd gehouden omdat ze links zijn.
Stem SP, stem voor het Nationaal Zorgfonds.
Zonder winst en zonder eigen risico.
Bijdrage van 8 Maart 2017
Het gaat niet goed met dit stelsel dat door het CDA werd ingevoerd en door VVD, PVV en PvdA in Rutte 1 en 2 verder werd doorgevoerd.
De kosten rijzen de pan uit.
Medicijnen zijn tot 8 keer duurder geworden dankzij de marktwerking.
Een miljoen mensen kunnen het niet meer betalen.
Zorgverzekeraars hebben miljarden in kas, zelfs 11 miljard terwijl ze maar 5 miljard als buffer hoeven te hebben.
Zorgverzekeraars bepalen uw medicijnen en de behandelingen en het aantal behandelingen en waar u deze mag laten uitvoeren.

In het Nationaal Zorgdebat. ging het er ook over wat een leven waard is.
Wat mag je aan gemeenschapsgeld uitgeven om iemand in leven te houden.
Renske Leijten van de SP stelt dat het meer de vraag is:"Wat mag een medicijn kosten?"
We weten nu niet wat de ontwikkelingskosten zijn van medicijnen.
We weten niet wat de winstmarges zijn.
Maar we weten wel dat de farmaceutische industrie wereldwijd de derde industrie is qua winst.
Ten tijde van de crisis verdienden ze meer dan ooit.
De farmaceutische industrie verdient dus heel veel en wij moeten beslissen wat een mensenleven waard is.
Als we die waarde hoog inschatten verhoogt de farmaceutische industrie hun prijzen voor medicijnen.
De farmaceutische industrie heeft de overheden wereldwijd in een houdgreep.
Renske Leijten van de SP stelt daarom dat we zelf medicatie moeten gaan ontwikkelen en deze niet door de industrie op de markt moeten laten zetten tegen woekerprijzen.
Patenten moeten worden verkort en de onderhandelingen met de farmaceutische industrie door Nederland, maar van alle landen moeten openbaar worden.
Dan kunnen we farmaceutische fabrikanten die extreem hoge prijzen vragen aan de schandpaal zetten.
Patienten moeten zich niet hoeven schamen voor de dure medicijnen die ze nodig hebben, maar
de farmaceutische industrie moet zich schamen voor de enorme winsten.
Aldus... Renske Leijten van de SP

Daarmee gaf ze het enige antwoord van alle aanwezigen waar je iets mee kunt.
Als het aan de rest ligt, gaat het eigenlijk door zoals het sinds Balkenende al gaat want ze hebben geen plannen voor het veranderen van dit systeem.

Het standpunt van Standpunten.net is hetzelfde als die van Renske Leijten, maar versobering van rechten door patenten verdienen meer aandacht.
Eerste en belangrijkste stap moet zijn dat overheden met universiteiten zelf medicijnen gaan ontwikkelen en produceren.
Nu al ontwikkelen universiteiten een kwart van alle medicijnen, maar geven dan de rechten aan de farmaceutische industrie.
Alleen als het niet anders kan, moet de farmaceutische fabrikant de productie of ontwikkeling gegeven worden.
Farmaceutische fabrikanten moeten worden gedwongen tot meer inzicht op de prijssamenstelling van medicijnen.
Ziekenhuizen kopen vaak nog zelfstandig in, dat moeten ze samen doen.
Dat gaat eenvoudiger met nationale ziekenhuizen, inplaats van particuliere met elkaar concurrerende ziekenhuizen.
Marktwerking, winst moet uit de zorg.
Landen, Nederland voorop moet open zijn over de bedongen prijzen tegenover andere landen.
Dan kan het niet meer zo zijn dat landen als Belgie en Duitsland minder betalen dan Nederland al jaren doet.
Daarna kunnen we proberen samen te gaan werken met andere landen.
Europees inkopen vanuit Brussel zal door lobby alleen maar nog duurdere medicijnen opleveren.


In hetzelfde debat Nationaal Zorgdebat.
beweerde Arno Rutte van de VVD dat in Nederland de zorg hetzelfde is voor arm en rijk.
Maar dat is natuurlijk lariekoek.
De rijke VVD-er neemt een uitgebreid pakket en de arme is aangewezen op een budgetpolis en het basispakket.
Ja, Arno Rutte, het basispakket is gelijk voor arm en rijk, maaar aan het basispakket heb je steeds minder en deze dekt bij lange na niet de hele zorg.
Bovendien gaat de rijke voor aanvullende zorg naar een privekliniek of naar het buitenland.
Arno Rutte van de VVD zei daarbovenop ook dat wij alleen met de EU andere afspraken kunnen maken met de farmaceutische fabrikanten.
De VVD heeft blijkbaar nauwe banden met deze fabrikanten enweet dat het zodoende vele jaren langer zal duren voordat medicijnen goedkoper worden.
De VVD zal alles doen om de winsten van de farmaceutische fabrikanten op peil te houden.
De VVD is er voor fabrikanten en met name voor multinationals.
Er is een enorm verschil in zorg voor arm en rijk en de verschillen worden steeds groter.

800.000 verzekerden kunnen het Eigen Risico niet meer betalen
Bijdrage van 27 Februari 2017
Op veel van mijn medicijnen staat:"Door verzekeraar bepaald"
Niet mijn huisarts of specialist bepaald wat ik slik, maar de verzekeraar.
Stop die waanzin! Stem Nationaal Zorgfonds, stem SP.

Arts spaart pillen voor arme patienten
Twintig procent van de huisartsen bewaart overgebleven medicijnen voor patiënten die de hoge zorgkosten niet meer kunnen betalen.
Dat is krankzinnig!

Hoezo gaat het beter?
Met wie?

Stop die waanzin! Stem Nationaal Zorgfonds, stem SP.Bijdrage van 9 Mei 2016
Sinds het nieuwe CDA zorgstelsel van Balkenende is de zorg nog maar een schim van wat het voor Balkenende was.
Balkenende / CDA bracht marktwerking in de zorg en vele euroos gaan niet meer naar zorg maar naar winst!
Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg.
Ouderen moeten bij hun kinderen gaan wonen inplaats van naar een verpleegtehuis of een verzorgingstehuis.
Geestelijk gestoorden lopen vrij rond en plegen misdaden.
Wie voorheen kon werken in een sociale werkplaats, zit nu doelloos en werkloos thuis.
Rutte is met het CDA en met PVV gewoon verder gegaan waar Balkenende was gebleven en de PvdA verving PVV en CDA.
Op financieel, sociaal gebied is er geen verschil tussen CDA, PvdA, PVV, VVD, D66, GroenLinks SGP en CU.
Zag u verschil toen Rutte, VVD het overnam van Balkenende, CDA? Of toen PVV en CDA plaats maakten voor de PvdA?
Op financieel, sociaal, economisch vlak is er geen verschil en vluchtelingen vind ik minder belangrijk dan geld, werk en inkomen... financieel, sociaal, economisch vlak.

Behalve het sluiten en afbreken van tehuizen en sociale werkplaatsen is er ook het probleem met medicijnen sinds Rutte 1 ( VVD + CDA + PVV ) en Rutte 2 ( PvdA en VVD ) regeerden.
Goedkope medicijnen zijn steeds moeilijker te krijgen!
In 2015 waren er 625 medicijnen die niet of slecht verkrijgbaar waren.
Steeds groter tekort aan medicijnen
Thyrax niet leverbaar.

Dure medicijnen zijn sinds een jaar of 4 ( begin Rutte 2 ) flink duurder geworden en steeds meer medicijnen kunnen patienten niet meer krijgen omdat ze te duur zouden zijn.
Dus een deel kun je niet krijgen omdat ze te goedkoop zijn en er te weinig winst op zit en een deel is te duur.
In Engeland wel vergoed en in Nederland niet
In de uitzending van de monitor het voorbeeld van Vimizin, dat in het strenge Engeland wel wordt vergoed, maar in het blijkbaar nog strengere Nederland niet.
Affijn, bekijk de uitzending.
Het kan niet anders zijn dan dat dit mensenlevens kost... allicht meer mensenlevens dan de terroristische aanslagen in Brussel plus Parijs.
We moeten af van dit CDA zorgkostenstelsel dat door PvdA en VVD nog verder werd doorgevoerd.
We moeten af van CDA, PvdA en VVD.
Elke euro winst in de zorg is een euro minder zorg.
Een verpleegkundige kan meer ouderen helpen in een tehuis dan in een wijk.
Tehuizen sluiten, kost mensenlevens.