NAM - Nederlandse Aardolie Maatschappij
aardbevingen - slachtoffers - Groningen
Bijdrage van 13 Mei 2016
Ministerie maakte 26 november 2005 geheime afspraken met Shell en Exxon over gaswinning in Groningen over de lange termijn.
Deze afspraken waren zelfs geheim voor de Tweede Kamer!
Een rechtschapen persoon als ik dacht vroeger nog dat zo'n bericht het ontslag van de minister zou betekenen.
Dacht! Want al jaren blijkt dat zelfs zo'n verschrikkelijke daad, met een sisser afloopt.
Excuus en we gaan weer over tot de orde van de dag.
Voortdurend komen televisieprogramma's met feiten die de bewindvoerder of zijn ministerie had moeten weten en melden aan de tweede kamer.
Het is alleen dankzij die televisieprogramma's dat bewindvoerders niet gewoon alles doen zonder inbreng van de Tweede Kamer.
Dit heet dan een democratie te zijn.
Shell en Exxon hebben een ongelofelijk dikke vinger in de pap in Den Haag.
Multinationals besturen het land en met TTIP, CETA en ISDS slepen ze straks zelfs ons parlement
voor de rechter als onze overheid hun winst in gevaar brengt.
Minder gaswinning voor minder aardbevingen en minder kans op slachtoffers?
Okee, maar dan wel een miljardenclaim voor gederfde winsten.


Bijdrage van 14 April 2016
Net als bij de woekerpolissen, derivaten en huizen die onderwater staan, staat de overheid VVD + PvdA aan de kant van het grootgeld.
Aan de kant van banken en multinationals.
Als het echt niet anders kan en als je hen er met rechtzaken toe dwingt wil de overheid p[[as iets doen voor burgers.
Je mag op ze stemmen, maar erna zijn ze voor winst, handel, economische groei, grote bedrijven en multinationals.
Maar straks gewoon weer VVD, PvdA of CDA stemmen hoor!
De partijen die afwisselend altijd regeren... CDA, PvdA en VVD
Brandpunt psychische problemen bij Groningers door aardbevingen.
Gevangen in Groningen.
Huizen zijn onverkoopbaar.
Onveilig in je eigen huis.
Heb je schade dan komt dat niet door de gaswinning maar door verzakking of ergens anders door.
Ellenlange procedures en de overheid helpt NIEMAND!
Veel huizen zijn onbewoonbaar verklaard, maar je moet jaren vechten voor een schadevergoeding.
Jarenlang hypotheek blijven betalen voor een onbewoonbaar verklaarde woning.

Shell - minder gaswinning = minder huizen opknappen en verstebigen.
Shell stuurde tweedekamerleden een brief met de strekking dat als de winning van gas verder wordt verlaagd, er minder huizen opgeknapt en verstevigd kunnen worden
Shell is voor 50% eigenaar van de NAM.
Duidelijke vorm van chantage lijkt me.
Na jaren miljarden verdient te hebben aan ONS aardgas, willen ze niet opdraaien voor de gedolgen.
Ze hadden vorig jaar een winst van 14,7 miljard euro.
Shell aast nu op miljarden subsidie voor windmolens op zee.
Zoals ik steeds schrijf... mijn zonnepanelen, zonder subsidie en met BTW leveren een rendement van 8,2 %
Waarvoor zou ik dan subsidie moeten?
Als windmolens maar iets van een dergelijk rendement halen... waarom dan subsidie geven?
De overheid ( CDA, PvdA en VVD ( elke combinatie mogelijk)) geeft liever subsidie aan multinationals dan aan burgers.
Liever subsidie aan grote bedrijven, kleine bedrijven, boeren, investeerders en gemeenten dan aan burgers.
Ja, zelfs gemeenten staan onderaan, want die neigen ertoe deze subsidie te geven aan burgers.
Er is helemaal geen subsidie nodig en subsidie aan windmolens schaden het rendement van de burger met zonnepanelen.