Neoliberalisme


Neoliberaal regeert al sinds Wim Kok, sinds eind 1994
en er is nog maar weinig over van wat we daarvoor nog wel hadden!

Stop de neoliberale onzin van VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU en SGP!
Stem op de Socialistische Partij die altijd buiten elke regering gehouden werd.
Maak de SP zo groot dat de neoliberalen hen niet meer buiten regeren kunnen houden!
Laat de SP eens zien wat ze kunnen!
Bijdrage van 28 Februari 2017
In de jaren negentig begon het neoliberalisme.
Het neoliberalisme die vrijwel elke partij sinds toen aanhangt.
In beginsel gaan ze ervan uit dat als het bij de rijken, bedrijven en multinationals goed gaat,
dat automatisch doorloopt tot aan de onderkant.
Zo ging de BTW van 18 naar 19 en nu naar 21%
Onze vermogensbelasting hoort bij de laagste van de wereld.
Vennootschapsbelasting daalt en daalt.
Daarnaast worden sociale voorzieningen geschrapt of uitgekleed.
Kortere ww, geen ontslagvergoeding lagere bijstand, steeds lagere toeslagen en steeds minder dat gedekt wordt bij ziekte.
Sociale werkplaatsen, bibliotheken, zwembaden, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, aanleunwoningen, tehuizen voor geestelijk gestoorden, politie bureaus, ziekenhuizen, brandweerauto's en politieauto's verdwenen of werden sterk verminderd.
Inplaats van echte agenten kregen we vrijwillige politie.
Brandweerauto's werden vervangen door gewone goedkope auto's in brandweerkleuren. Stop het neoliberalisme van CDA, PvdA, VVD, PVV, D66, GroenLinks, CU en SGP
Stem op de SP, die altijd buiten elk kabinet werd gehouden ( vooral door de PvdA )Bijdrage van 29 december 2016
Neoliberaal ( VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU en SGP ) regeert al sinds Wim Kok, sinds eind 1994

Hieronder de balans na 22 jaar neoliberalisme en wat er allemaal is afgebroken.
Door Rutte is veel afgebroken, maar ook door voorgangers Balkenende en Wim Kok.
Afgebroken door het neoliberalisme, dat begon met paars1, eind 1994.
Al regeerde paars (PvdA+VVD+D66) CDA, CU en SGP stemden ook toen al meer dan 90% op al hun wetten en maatregelen.
CDA+PvdA+VVD+PVV+D66+CU+SGP; de neoliberalen regeren al; sinds eind 1994.
GroenLinks deed vaak mee aan akkoorden en deed dus flink mee met de afbraak van ontslagrecht, ontslagvergoeding en de kortere duur van ww-uitkeringen.
Het maakt ook weinig uit op wie u stemt, als ze niet regeren stemmen ze op hun wetten en maatregelen.
Alleen op sommige punten maakt het uit.
Als het gaat over vluchtelingen wil de PvdA weleens doen alsof die willen helpen, maar ruilen hun principes dan in voor iets wat de VVD of CDA wil.
De Bijbel heeft het niet zo op homo's, dus stemden CDA, CU en SGP tegen het homohuwelijk.
Allemaal kleine punten, in hoofdlijnen zijn ze hetzelfde... neoliberaal.

Waar zijn de LOM-scholen voor moeilijk lerende kinderen, de openbare bibliotheken, de openluchtzwembaden, waar is de ziekenfondsverzekering, waar is de studiebeurs, de verzorgingstehuizen, de sociale werkplaatsen, de ontslagvergoeding?
De helft van de politiebureaus werd gesloten, echte politieagenten werden vervangen door de vrijwillige politie, gevangenissen gesloten, maar 20% van de mensen doet nog aangifte, oplossingspercentage van misdaden is rond de 20%, moorden worden bij klaarlichte dag gepleegd en niemand pakken ze, drugs worden zo massaal ingevoerd dat de lage drugsprijs voor criminelen een zorg is, echte brandweerauto's werden bestelbusjes in brandweerkleuren, BTW ging van 19% naar 21%, verzorgingstehuizen verdwenen en verpleegtehuizen werden sterfhuizen, 65.000 thuishulpen werden ontslagen, ouderen kregen dankzij Wim Kok ( PvdA ) en Balkenende CDA pyamadagen en luierdagen en dankzij Rutte ( VVD ) krijgen ouderen nu een plascontract door steeds minder personeel. Bezuinigen en dan verontwaardigd doen over de gevolgen is verschrikkelijk LAF!!! enzovoort, enzovoort.

Maar de andere neoliberalen... CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU en SGP regeerden van harte mee en stemden meer dan 90% op de wetsvoorstellen en maatregelen van VVD en PvdA.
Stemden op hun wetten en maatregelen of sloten akkoorden zoals het kunduzakkoord.
VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU of SGP het maakt weinig uit. Allen zijn het neoliberalen.
Samen vormen zij de neoliberalen en ze regeren al sinds eind 1994, sinds paars1 ( PvdA+VVD+D66 )
De neoliberalen maken Nederland kapot!


VVD en PvdA doen hun uiterste best om voor de verkiezingen u wijs te maken dat het geweldig gaat.
VVD en PvdA doen graag alsof ze het geweldig hebben gedaan om na de komende verkiezingen weer te mogen regeren.
Op televisie zie je alleen economen die het hebben over hoe geweldig het gaat.
Ja, economisch en alleen voor multinationals en grote bedrijven. Economische groei is armoedegroei.
Al de andere neoliberale partijen die dit beleid hebben mogelijk gemaakt, doen nu alsof ze het veel anders zouden hebben gedaan.
Het neoliberalisme van VVD, PvdA, CDA, D66, PVV, GroenLinks, CU en SGP hebben Nederland KAPOT gemaakt.

Waar is het speciaal onderwijs? Afgeschaft door PvdA+VVD+D66 in 1998. Moeilijk lerende kinderen zitten tussen normaal lerende kinderen en beide groepen krijgen minder goed onderwijs.
Waar is de studiebeurs? Leren werd lenen en vooral kinderen met rijke ouders studeren nog. Maar ook studenten met rijke ouders volgen minder studies tegelijk.

Waar zijn de sociale werkplaatsen gebleven? Honderdduizenden geestelijk en lichamelijk gehandicapten zitten nu werkloos en nutteloos thuis.

Waar zijn de verzorgingstehuizen? Ouderen kunnen niet meer kiezen voor een verzorgingstehuis en moeten verzorgd worden door hun kinderen die korter moeten gaan werken of hun baan helemaal moeten opzeggen om voor hun ouders te zorgen. Of ze worden helemaal niet verzorgd en overlijden na een val thuis. Ouderen zitten nu vaak eenzaam thuis en willen euthanasie. Ouderen kregen hun medicijnen altijd van de zuster in het verzorgingstehuis, maar moeten er nu zelf aandenken en vergeten het. Neoliberaal beleid kost mensenlevens.

Zonder verzorgingstehuizen zijn ouderen aangewezen op thuiszorg, maar er werden 65.000 thuishulpen ontslagen. Er is een schreeuwend tekort aan wijkverpleegkundigen. Familie en goedbedoelende buren en kennissen moeten goed opgeleide wijkverpleegkundigen vervangen. Vaak zitten ouderen nu zonder hulp en vergeten hun medicijnen of liggen uren op de grond na een val.

Door het wegvallen van verzorgingstehuizen liggen ouderen steeds vaker en langer in dure ziekenhuisbedden en is er geen plaats voor echte noodgevallen. Stad en land wordt dan afgebeld om een plaats te vinden voor echte zieken. Voorheen konden ouderen na een operatie gewoon terug naar hun verzorgingstehuis, maar die zijn er dankzij VVD en PvdA niet meer.

Verpleegtehuizen werden sterfhuizen. Velen moeten nu verpleegd worden door hun kinderen, buren of kennissen. Alleen de allerzwaarste gevallen komen in aanmerking voor een verpleegtehuis. Wie al decennia in een verpleegtehuis werktte moet bijgeschoold worden om aan de zwaardere eisen te voldoen. Wie die bijscholing niet kan voldoen komt na decennia in dat tehuis op straat te staan.

Tehuizen voor geestelijk gehandicapten werden ook gesloten en verwarde mensen zorgen steeds vaker voor overlast, maar plegen zelfs misdaden. Allicht had Els Borst van D66 nog geleefd als er niet zo dramatisch bezuinigd was op geestelijke gezondheidszorg en justitie. De pleger van die moord had of in een tehuis gezeten of in de gevangenis.

Iedere Nederlander is tot 385 euro onverzekerd en verzekeraars hoeven de eerste 385 euro niet te betalen. Dat heet Eigen Risico. Vele miljarden extra winst dus voor de verzekeraars. Neoliberalen geven dan ook meer om banken, verzekeraars, grote bedrijven en multinationals. Als je te horen krijgt dat je kanker hebt, krijg je ook een levenslange jaarlijkse boete van 385 euro. Maar behalve deze 385 euro hoeven verzekeraars ook steeds minder te betalen aan medicijnen en behandelingen, dat noemen ze dan Eigen Bijdrage. Op mijn medicijnen staat vaak... Door verzekeraar bepaald! Wat het meeste winst geeft krijg je?

Door per 1 januari 2015 een nieuwe definitie in te voeren van werkloosheid tel je met enkele uren werk al niet meer mee als zijnde werkloos. Zo lijkt het alsof de werkloosheid is gedaald, maar het is een leugen. Wie wel een vaste baan heeft, heeft een veel minder vaste baan dan vroeger. Minder ontslagbescherming en helemaal geen ontslagvergoeding meer. Daarna een veel kortere ww-duur en een lagere ww-uitkering. Al werk je 40 of nog meer uren, aan je loon heb je niet meer genoeg en je hebt een aanvullende uitkering nodig die ze toeslag noemen.

Criminaliteit gedaald? De helft van het aantal politiebureaus werd gesloten en echte agenten werden vrijwilligers. Vrijwillige politieagenten, dat is belachelijk. Maar 20% doet aangifte en van de misdaden worden maar zo'n 22% opgelost. Ja, dan kun je gevangenissen sluiten en gerechtshoven. Om het nog wat erger te maken wou de VVD gerechtshulp beperken om nog minder veroordeelden te krijgen.

De armoede stijgt sinds de mensenheugenis en nu nog steeds.
22-12-2016 CPB ziet aantal bijstandsuitkeringen groeien
31-8-2016 Aantal ontvangers van bijstand stijgt met ruim 20.000
31-8-2016 Aantal bijstandsgerechtigden opnieuw toegenomen
29-02-16 Het aantal mensen in de bijstand groeit nog steeds

Brandweerauto's werden bestelbusjes in brandweerkleuren.
De ene winkelketen na de andere gaat failliet, maar ook kantoorpanden en fabrieken staan leeg.

Ja, het gaat geweldig met onze economie ( met multinationals )
alleen jammer dat dat ten koste gaat van de burgers.