Oekraine / Referendum / volksraadpleging


Bijdrage van 6 april 2016
Vandaag mogen we gaan stemmen over het verdrag met Oekraïne.
Wist u trouwens dat Alexander Pechtold samen met een andere D66-er gratis ( kosten tienduizenden euroos ) in een privejet van een zakenman naar Oekraine is geweest?
Natuurlijk vergat hij dat te melden... kan gebeuren? Onzin! Hij dacht dat we er nooit zouden achterkomen.
Pechtold vergat een tienduizenden kostende vlucht naar Oekraine te melden en zoekt nu de bonnetjes.

Daar gaat het om! Winsten van miljonairs en miljardairs.
Daarom paaien ze europese politici met leuke tripjes naar Oekraine.
De grondstoffen van Oekraine verpatsen aan zakenlui.
Miljardair en president van Oekraine Petro Porosjenko is zo corrupt als je maar kan zijn.
Petro Porosjenko zou afstand doen van zijn bedrijven toen hij president werd, maar deed het niet.
Petro Porosjenko wordt genoemd in de Panama Papers ( 1,5 miljoen bestanden over belastingontduikers ) maar Oekraine gaat geen onderzoek hiernaar doen.
oekraine gaat geen onderzoek doen naar financien poroshenko
Vandaag mogen we gaan stemmen over het verdrag met Oekraïne.
We gaan erover stemmen of miljonairs en miljardairs nog rijker mogen worden dankzij de grondstoffen van Oekraine.
De burgers gaan allicht twee keer zoveel betalen voor russisch gas en worden werkloos omdat onze machines hun werk veel goedkoper kunnen doen.
Nederland is een handelsland zegt Rutte steeds, maar de gewone burger uit Nederland en die uit Oekraine hebben daar helemaal niets aan en worden alleen maar armer en armer en armer.
De enigen die er beter van worden zijn super vvd-ers zoals de zakenman die Pechtold en een andere D66-er trakteerde op een peperdure vlucht naar Oekraine en miljardairs als Petro Porosjenko.

Vandaag mogen we gaan stemmen over het verdrag met Oekraïne.
Het verdrag wat de oorzaak was van de inval van Rusland in De Krim in 2014.
Al die doden in deze zinloze oorlog zijn de schuld van de EU en van de NAVO.
Ongetwijfeld was Rusland bang dat De Krim onder invloed zou komen van de Europese Unie en van de NAVO.
Onderhandelingen met de EU begonnen al in 2003 en met de Navo in 2006.
Oekraïne verdeelt over toetreding tot NAVO
De Russische Zwarte-Zeevloot is op de Krim gestationeerd, natuurlijk wilden ze niet het gevaar lopen dat de Krim NAVO grondgebied zou worden.
Natuurlijk wisten of konden europese en amerikaanse politici weten dat hun handelswijze zou leiden tot een oorlog met duizenden doden in de Oekraine en namen zich direct al voor Poetin de schuld ervan te geven.
Deze oorlog is minder de schuld van Poetin of van Rusland dan van de EU en NAVO.
De EU en de NAVO wisten donders goed dat Rusland geen Krim zou accepteren onder NAVO vlag.


De leugenmachine van PvdA, CDA. VVD en D66 draait weer volop en ze denken dat u en ik alles geloven.
Uit volle borst roepen ze dat Oekraine niet zal toetreden tot de EU.
Maar ze liegen... zoals bijna altijd en bijna over alles.
EU parlement wil toetreding van oekraine tot de EU
De vele miljarden die het kost halen ze op door verpleegtehuizen, verzorgingstehuizen en sociale werkplaatsen te sluiten.

Bijdrage van 4 april 2016
Overmorgen 6 april mogen we stemmen over het associatieverdrag met Oekraïne .
Maar het gaat eigenlijk nergens meer over.
Het grootste deel gaat over handel en dat deel werkt al.
Oekraine is in de macht van miljardairs die zo corrupt zijn als mogelijk is en ook de president Petro Poroshenko is corrupt.
Petro Poroshenko zou afstand doen van zijn bedrijven, hij wordt ook wel chocolate king genoemd.
Een president met bedrijven, dat kan in een normaal land helemaal niet.
Hij zou er afstand van doen, maar heeft dat niet gedaan en heeft zelfs geen aanstalten gemaakt om dat te doen.
Vanmorgen kwam Petro Poroshenko, de president van Oekraine in het nieuws omdat hij miljarden heeft weggesluisd om de belastingen te ontduiken.
Petro Poroshenko zou de corrupte aanpakken... gelooft u dat?
Oekraine is dus een land van super rijken die de dienst uitmaken, een land van super vvd-ers.
In Nederland waren burgers uit Oekraïne om voor een Ja te pleiten tegen dit verdrag.
Denkt u dat dat kinderen waren van arbeiders en boeren?
Nee, natuurlijk niet!
Die hebben niet de middelen om hiernaar toe te komen.
Dat waren kinderen van Oekraïnse ouders die nog rijker worden met dit verdrag... vvd-kinderen.

Deze super vvd-ers willen nog rijker woren door Oekraine te verkopen aan multinationals.
Multinationals krijgen goedkoop de grondstoffen van Oekraine en de super vvd-ers worden nog rijker.

Op televisie was een filmpje met een fabriek waar walnoten werden gesorteerd door heel veel werknemers.
Bijna één voor één werden ze bekeken.
Denkt u dat de westerse multinationals geïnteresseerd zijn in de eindproductie?
Nee, natuurlijk niet!
Wij kopen de walnoten en in b.v. Amerika doen we dat met een handje vol mensen en machines veel goedkoper.
Deze fabrieksarbeiders worden allemaal werkloos.
Europese landbouwproducten zijn goedkoper in Oekraïne dan hun eigen landbouwproducten.
Fabrieksarbeiders en landbouwers worden werkloos en wie nog iets geld heeft gaat naar Nederland.
Dit terwijl Multinationals en rijke oekraïners als Petro Poroshenko nog vele malen rijker worden.
Hun geld stallen ze uiteraard in belastingparadijs Nederland.

Overmorgen 6 april mogen we stemmen over het associatieverdrag met Oekraïne
Maar het gaat eigenlijk nergens meer over.
Het grootste deel gaat over handel en dat deel werkt al.
De afbraak van democratie in Europa is al zo ver gevorderd dat een land al niet meer veel heeft te vertellen over handelsverdragen met de lidstaten.
Brussel bepaalt of en met wie en onder welke voorwaarden nederlandse bedrijven handel mogen bedrijven met andere landen.
De EU gaat ook niet over u en mij, maar over handel.
De EU moest verdragen zoals TTIP mogelijk maken, TTIP moet ervoor zorgen dat regels verdwijnen of soepeler worden.
De EU en TTIP is er voor multinationals, voor winstoptimalisatie.
Ja, de VVD zal wel roepen 'Goed voor de economie' maar zoals ik her en der al uitleg, wat goed is voor de economie is doorgaans slecht voor de gewone burger.
Slechtere gezondheidszorg, slechtere sociale voorzieningen, slechtere milieuregels enzovoort zijn allemaal goed voor de economie.
Regels voor milieu, volksgezondheid, sociale voorzieningen, enzovoort die winstbeperkend zijn opheffen en dan niet steeds per land, maar voor veel landen ineens en zonder met elk land te hoeven onderhandelen.
Als een land toch drempels opwerpt tegen hogere winsten, zoals voor het beschermen van het milieu of om aardbevingen te voorkomen ( Groningen ) kunnen bedrijven met CETA landen zelfs voor de rechter dagen.

TTIP en CETA gaan hand in hand en erna is democratie verleden tijd voor zover die al niet is afgebroken door lidmaatschap van de EUBijdrage van 3 april 2016
Een referendum geeft het volk een stem.
Ik hoop dat het volk spreekt en de zelfingenomen klootzakken in Den Haag weer eens laat merken dat ze gehoort wil worden.
Volksvertegenwoordiging zegt weinig als je niet luisterd naar het volk.
Democratie sterft uit met de EU die we niet echt kiezen en poltici die na de verkiezingen heel wat anders doen dan ze beloofden.
Nederland is een handelsland roept de VVD steeds, maar dan doelen ze op multinationals die weinig van doen hebben met het kleine Nederland.
Nooit was de werkloosheid zo hoog als sinds Rutte 1 en het zal nooit meer zo laag zijn als voor Rutte 1.
Wat goed is voor de handel, voor Nederland is per definitie al slecht voor de gewone burger.
Economische groei wordt betaalt met het sluiten van gevangenissen, verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen, tehuizen voor geesdtelijk egstoorden en thuishulpen ontslaan.
Economische groei is SLECHT voor de gewone man!
In Nederland, maar ook in Oekraïne
Stop het neo-liberalisme van CDA, PvdA en VVD ( en alle meelopers; PVV, D66, SGP en CU )
Het gewone Nederlandse volk wordt alleen armer met nog een arm land om voor te dokken... Griekenland 2.0
Oekraïne zal meer moeten betalen voor gas uit rusland en de gewone burgers van Oekraïne zijn de dupe.
Oekraïne doet veel zaken met rusland en dat is al veel minder geworden.
Steun uit de EU ( van u en mij ) moet dat dan oplossen.
De oorlog die begon naar aanleiding van dit verdrag zal alleen erger worden.


Partij voor de Dieren; zeg nee Zeg NEE tegen het associatieverdrag met Oekraïne
Zeg NEE tegen ernstig dierenleed en plofkippen uit Oekraïne
Zeg NEE tegen de schending van mensenrechten
Zeg NEE tegen gentech
Zeg NEE tegen corruptie en oligarchie
Zeg NEE tegen Griekenland 2.0
SP tegen associatieverdrag met Oekraïne
Het was al oorzaak van burgeroorlog in Oekraïne en de inval van de Krim door Rusland.
De EU heeft Rusland geprovoceerd en is oorzaak van die oorlog.
Ze roepen dat dit verdrag zal zorgen voor stabiliteit, maar heeft zelfs gezorgt voor oorlog en zal alleen maar verdere onrust veroorzaken tussen Rusland, Oekraine en Europa.Bijdrage van 3 april 2016
Op 6 april is er het referendum over het verdrag met Oekraïne.
Helaas alleen een raadgevend referendum die ze gewoon zullen negeren als er iets anders uit komt dan ze willen.
Ook het referendum over de euopese grondwet, waartegen 62% stemde, werd genegeerd en ze tekenden gewoon.
Referendums of referenda, dat mag allebei, zijn het ultimum van democratie.
Referenda zijn grote vijanden van het kapitalisme en van multinationals want volken zouden onder andere tegen milieuverwoesting en uitbuiting van werknemers kunnen zijn.
Referenda kunnen hun winsten enorm beperken en liever slepen zij landen voor de rechter als die hun winsten beperken.
Aardgaswinning beperken? dat kost winst en dan slepen ze Nederland voor de rechter als TTIP erdoor komt.
Landen zijn lastig als je onbeperkt winst wilt maken, laat staan referenda.
Bindende referenda zijn het ultimum van democratie.
Maar de meeste partijen hebben een hekel aan democratie en het volk weet het toch niet.
Bij verkiezingen kan een partij ( PVV ) roepen 65 blijft 65, maar binnen uren na de uitslag
nog ver voor de onderhandelingen beginnen al hierop terugkomen.
PvdA doet keer op keer voor de verkiezingen erg links en slijmt met de Socialistische Partij,
maar bij de onderhandelingen zijn zij de eertse die de SP buiten de onderhandeligen houdt.
Bovendien regeert de PvdA altijd uiterst rechts en er zijn meer sociale verworvenheden verdwenen dankzij de PvdA dan danzij echt rechtse partijen als CDA en VVD.
Het CDA dat christelijk doet voor de verkiezingen en bijeenkomt met CU en SGP, regeert uiterst rechts en heeft de armen en zwakkeren in de samenleving helemaal niet hoog.
De VVD doet liberaal, maar wie zich verdiept in waarvoor liberalisme staat, zal concluderen dat liberalisme heel iets anders is.
CDA, PvdA en VVD zijn alle drie neo-liberaal, dus voor de multinationals en tegen milieu en het volk.

Verkiezingen zijn dus helemaal niet zo democratisch, toch is dat het enige democratische wat ons nog rest.
Over de verkiezingen voor de EU nog maar te zwijgen, dat heeft helemaal niets democratisch meer.

Referendums of referenda, dat mag allebei, zijn het ultimum van democratie.
Dan bedoel ik dus de bindende referenda, niet die welke CDA, VVD en/of PvdA gewoon in de prullebak kunnen gooien.
Of later zoals met het referendum over de europese grondwet, waar bijna 62% tegen was, later iets gewijzigd toch ondertekenen.
Na het toch ondertekenen, zou Balkenende eigenlijk voor de rechter gesleept moeten kunnen worden in een ware democratie is mijn mening.
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is fel tegen referendums.
Democratie in VVD is dus evenveel waard als de tweede D van DDR.
Duitse Democratische Republiek.
Natuurlijk is de VVD tegen democratie!
De VVD wil helemaal geen zeggenschap voor het volk tegen multinationals, milieuvervuiling, lage lonen en uitbuiting.
Maximale winsten en minimale belastingen, minimale kosten voor water, stroom en gas, minimale loonlasten, sociale voorzieningen en milieuregels voor multinationals.
Daar staat de VVD voor.

De D van Democratie is dus niets waard en de V voor volkspartij ook niet.
Over de V van vrijheid kun je kort zijn.
Het steeds armer worden van het volk beperkt de vrijheid van het volk.

Mede neo-liberale partijen CDA en PvdA zijn even slecht.
De meelopende partijen die het afbraakbeleid van deze drie mogelijk maken zijn even schuldig.
Dat zijn PVV, D66, SGP en D66


Bijdrage van 3 april 2016
Februari 1996 diende het eerste kabinet-Kok 1 een wetsvoorstel in om een correctief bindend referendum mogelijk te maken.
Hans Wiegel van de VVD heeft dit toen tegengehouden.
De VVD is dus een niet erg democratische partij en streeft meer naar macht voor de multinationals.
Multinationals staan zelfs boven naties ( boven Nederland ) en daarom voor de EU, voor TTIP en zodoende niet te maken te hebben met landen die hen kunnen tegenhouden.
Ze willen zelfs landen voor de rechter kunnen dagen als landen hun winsten beperken.
Maar ook CDA en PvdA werken hieraan mee, ze zijn immers even neo-libaraal als de VVD.
Democratie is lastig voor winstmaximalisatie.
Milieuregels, sociale zekerheden, enzovoort.
Het kabinet viel en echte democratie was van de baan.