Onderwijs.


StandPunten.net    
D66 deed en doet zich graag voorkomen als partij voor beter onderwijs.
Maar D66 zat in de paarse kabinetten die speciaal onderwijs afschaften.
Dankzij D66 zijn er geen LOM-scholen meer en moeilijk lerende kinderen zitten tussen alle andere kinderen.
Hierdoor krijgen beide groepen kinderen minder aandacht en SLECHTER onderwijs.

D66 regeerde gewoon mee met VVD en PvdA, dit was dus gewoon WEER paars.
Leren werd lenen, dankzij D66 en studie is nu minder weggelegd voor kinderen met armere ouders.
Maar ook kinderen met welgestelde ouders volgen minder studies.

03-02-16 Bijna 10.000 kinderen thuis bij gebrek aan passend onderwijs.
Het onderwijs holt achteruit en D66 deed en doet daar hard aan mee.
Voor kinderen met een beperking is er geen school meer.
Ook hoogbegaafde kinderen zitten thuis.

D66 is héél slecht voor onderwijs.
D66 is voor het ondemocratische Europa en een europees leger.
D66 is tegen referenda en respecteerd ze niet en is dus tegen de stem van het volk.
D66 is net als de VVD een anti-democratische partij. D66 is allesbehalve een progressieve partij, maar uiterst rechts net als VVD en PVV


Bijdrage van 9 Maart 2017


In Nederland wordt je al met 12 jaar geselecteerd voor een bepaald onderwijs door het schooladvies.
In Duitsland en Oostenrijk is dat met 10 jaar.
In Frankrijk met 14 jaar en Italie 15 jaar.
In scandinavische landen is dat pas met 16 jaar.
Latere selectie dan met 12 jaar zal veel beter en eerlijker zijn.
Minder stapelen door hogere selectieleeftijd zal bovendien veel goedkoper zijn.

Standpunten.net is voor iets wat lijkt op het jenaplan en zou dat doorvoeren tot en met minstens 16 jaar.
Het jenaplan plaatst leerlingen niet bijelkaar naar leeftijd maar naar kennis en kunnen.
Dan heb je helemaal geen selectieleeftijd en ga je per vak naar een bepaalde groep met een bepaald niveau.
Voor rekenen bijvoorbeeld ga je naar een groep met oudere kinderen, omdat je goed bent in rekenen en met handenarbeid ga je bijvoorbeeld een paar niveaus lager.


Bijdrage van 2 mei 2016
Hieronder staat mijn voorstel om de klassen veel kleiner te maken.
Dat plan was niet nieuw, want ik kende het al toen ik tiener was in de jaren zeventig.
Klassen van 15 leerlingen was toen en hieronder mijn idee.
Nu kwam ik op internet tegen dat de SP ook kleinere klassen wil.
Tjitske Siderius diende een wetsvoorstel in om klassen kleiner te maken.
Zij wil naar 23 leerlingen en dat is volgens mij nog teveel, helemaal met speciale leerlingen erbij die in het afgeschafte speciaal / passend onderwijs horen.
Maar beter dan niets en beter dan wat alle andere partijen willen!
Kleinere klassen is beter onderwijs, leraren die beter pesters in de agten kunnen houden.
Het onderwijs van onze kinderen moeten we niet overlaten aan vrijwilligers en oppasmoeders.
Laten we daarom belastingen gaan heffen bij grote bedrijven, multinationals en de rijken.
Laten we bedrijven eens een fatsoenlijk prijs in rekening brengen voor water en energie.
Economische groei door multinationals te pemperen worden burgers niet beter van.
Dan krijgen we geld om wat CDA, VVD en PvdA hebben samen met de meelopende partijen... PVV, D66, GroenLinks, CU en SGP hebben afgebroken weer te herstellen.

6 maart 2012 5 vragen over het apssend onderwijs.
Met deze link kunt u nog even zien wat passend onderwijs was.
CDA, VVD en PvdA hebben samen met de meelopende partijen... PVV, D66, GroenLinks, CU en SGP nog meer afgebroken dan dat ik in de andere rubrieken schreef... ik was helemaal het passend onderwijs vergeten!!!
Afgeschaft om geld te krijgen voor 5 miljard lasten verlichting eind 2015 voor midden en hogere inkomens, 10 miljard voor spoor en wegen, 4 miljard voor onderzeeboten, 2 miljard voor andere wapens, enzovoort...
De lijst... ziekenfondsverzekering voor de gewone man, verzorgingstehuizen, verpleegtehuizen, sociale werkplaatsen, speciaal onderwijs en miljarden bezuiniging op zorg in het algemeen. Prima OnderwijsBijdrage van 11 April 2016
Aanvullend op onderstaande.
Het onderwijs holt achteruit door bezuinigingen sinds Wim Kok, sinds het neoliberalisme.
Om alles te financieren gaan we bedrijven voldoende belasting laten betalen en zelfs BTW.
Daarnaast geen vriendenprijsjes meer voor water, gas en elektra.
Mijn oplossing dan is... kleinere klassen van maximaal 14 / 16 leerlingen ( wat al in de jaren zestig een voornemen was ), speciaal onderwijs herinvoeren.
Gymnastiek weer evenveel uren als vroeger en schoolzwemmen herinvoeren.
Speciaal onderwijs herinvoeren en zelfs een belangrijkere plaats geven.
LEERLINGEN UIT HET SPECIAAL ONDERWIJS ZIJN NIET DOM, MAAR JUIST VAAK HEEL HANDIG.
Speciaal onderwijs kan een goede stap zijn naar vakmensen die niet goed zijn in talen, rekenen en wiskunde, maar wel goed met hun handen.
Na speciaal lager onderwijs ga je dan naar vakscholen, waar je bij voorbeeld leert loodgieter te zijn.
De vakmensen waar zo'n te kort aan is dan ook veel beter betalen, want managers hebben we al genoeg gekweekt.
Managers en omhoog geschoten secretaressen die nu manager heten te zijn kunnen een stuk midner gaan verdienen, daar hebben we er teveel van.
In het gewone onderwijs moet engels en duits altijd verplicht zijn en frans moet altijd te kiezen zijn.
Talen al op de lagere school en dat is niets nieuws, want al in de zestiger jaren kon dat op veel lagere scholen.
Het is een schande dat het onderwijs nog altijd wordt uitgekleed en zelfs vaak Duits geschrapt is en nog verder gescharpt zal gaan worden als het aan Paul Schnabel van D66 ligt.
Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde en voor meer vakken is er geen geld, daar komt het op neer.
Duitsland is onze meest belangrijke handelspartner en onze directe buurland!
Het is krankjorum dat niet alle leerlingen Engels en Duits krijgen zoals vroeger wel het geval was.
Economische groei en voordeeltjes voor grote bedrijven en multinationals betalen wij met het afbreken van Nederland.
Lage belastingen en lage lonen, lage prijs voor water, gas en elektra voor grote bedrijven en multinationals terwijl we dat betalen met het afbreken van zorg, onderwijs en sociale voorzieningen.
Stop het neoliberalisme van CDA, PvdA en VVD, nu het nog kan.
Elk jaar langer met CDA, PvdA en/of VVD en we worden net zo armzalig als de meeste andere europese landen.
De handel waar de VVD het steeds over heeft, is de handel van grote bedrijven en multinationals.
De economische groei waar de VVD het steeds over heeft is de economische groei van grote bedrijven en multinationals.
Wij, de burger betalen die groei en die handel van deze bedrijven.

Paul Schnabel van D66 die graag wil doen alsof ze voor beter onderwijs is, wil het onderwijs nog verder uitkleden.
Eerder werktte D66 al mee aan het afschaffen van studiefinanciering en is studeren alleen nog voor rijke kinderen.
Als neoliberale partijen ( CDA, PvdA, VVD ) de afgelopen 25 jaar ( vanaf Wim Kok ) zeiden iets willen verbeteren,
bedoelden ze dat er geld uit weg moest.
Verbeteren door er minder geld aan te geven.
Dat lukt mij niet en u ook niet, dus is het gewoon onzin.
Als ze werkelijk iets zouden willen verbeteren zouden ze de klassen kleiner maken.
Al in de jaren 60 was er het plan om klassen te maximaliseren to 14 leerlingen per klas in plaats van 24 /26.
Maar sinds de crisis in de jaren 80 en de oprichting van het CDA ( misschien toeval? ) is dat voornemen gesneuveld.
De klassen zijn zelfs groter geworden dan toen en er zitten vaak wel 30 in een klas.
Bovendien had je toen speciaal onderwijs voor moeilijk lerende kinderen.
Het onderwijs holt achteruit en onze kinderen zijn stukken dommer dan wij toen waren.
Zelfs de leraren zijn veel lager opgeleid dat destijds!
De VVD heeft het dan elk jaar over economische groei, maar daarmee doelen ze op de winsten van grote bedrijven en multinationals.
De gewone burger, het onderwijs, de zorg, de sociale voorzieningen betalen die economische groei.
Behalve kleinere klassen kregen kinderen toen veel meer gymnastiek en wij kregen zelfs zwemmen op de lagere school.
In de vijfde en zesde klas was er de mogelijkheid om een vreemde taal ( zelfs frans ) te leren.
Nu is er vaak niet eens meer de mogelijkheid om frans en/of duits te leren op de middelbare school.
Paul Schnabel, D66-er van platform 2032 zat 10 April bij Buitenhof en ze willen weer het onderwijs 'verbeteren'
Je hoort hem nooit over Duitse lessen, terwijl duitsland ons meest belangrijke handelspartner en buurland is.
Nederlands, Engels,Bijdrage van 11 April 2016
Wie goed heeft opgelet de laatste 30 jaar weet dat als CDA, PvdA en/of de VVD ( de altijd regerene partijen ) zeggen iets te willen verbeteren, ze eigenlijk bedoelen....
We willen er geld weghalen.
Beter maken, met minder geld.
Heeft u dat thuis al eens geprobeerd?
Op deze manier is de ouderenzorg al uitgekleed tot op het ondergoed.
Na pyjamadagen en luierdagen omdat ouderen niet aangekleed en/of verschoond onder Balkenende werden en worden verpleeg- en verzorgingtehuizen nu helemaal afgebroken door VVD en PvdA.
VVD en PvdA hebben de toelatingseisen voor ouderen zo streng gemaakt dat tehuizen leeg kwamen en komen te staan.
Inplaats van in tehuizen lopen gestoorde mensen gewoon los en hierdoor werd zelfs oud minister Els Borst vermoord.
De jeugdzorg is een schim van wat het was voor Rutte 1 en Rutte 2.
D66 die zo voor onderwijs zegt te zijn, ondersteunde dit kabinet die de studiebeurs afschafte en nu moet je rijke ouders hebben om te kunnen studeren.
Nu moet het onderwijs weer eens vernieuwd worden.
Dit terwijl ook het onderwijs al sinds Balkenende 1 rond achteruit holt.
Al in 2011 werd gewaarschuwd dat het onderwijs in kwaliteit daalt.

Oorzaak is het dalende aantal leerkrachten en lagere kwaliteit van leerkrachten.
Ongeveer 20% van de lessen wordt gegeven door onbevoegde nog goedkopere krachten.
Scholen besteden geld liever aan grote gebouwen en aan salarissen voor directeuren en de bestuurders.
Pientere leerkrachten gaan niet voor een hongersalaris werken en er is dus een lerarentekort.
Zo zijn er ook bij andere beroepen tekortyen doordat managers denken voor een fooi mensen te kunnen aannemen, terwijl zij zelf met de vingers in de neus een veelvoud verdienen van wat ze de vakmensen willen betalen.
Als je 40 uur werkt zou je zonder toeslagen rond moeten kunnen komen, maar dat kan niet meer sinds het neoliberalisme onder Wim Kok is begonnen.
Het maakt ook niet meer uit voor de inkomens en rijkdomverdeling welke van de drie neoliberale parijen regeert; CDA, PvdA of VVD.
Aan meelopers zoals D66, PVV, CU en SGP heb je ook niets.
Er moeten nieuwe partijen komen of mensen moeten massaal SP stemmen, zodat die niet weer buiten de regering gehouden kan worden.
Bijdrage van 22 Maart 2016
Speciaal onderwijs vrijwel afschaffen waardoor scholen nu ouders chanteren tot medicatie om hun kinderen rustig te krijgen in overvolle klassen.
Kinderen die volgens artsen zelfs geen ADHD hebben, maar leraren moeten het liefst 40 kinderen in de klas hebben.
Het neo-liberalisme van CDA, PvdA en VVD heeft al veel te lang geduurd.
Bezuinigingen op speciaal onderwijs voor 5 miljard lastenverlichting voor midden en hogere inkomens, 8 miljard voor de JSF en 4 miljard aan onderzeeboten.
Hieronder leg ik uit dat onze zogenaamde economische groei al 30 à 40 jaar een leugen is.
We worden armer en armer en armer al 30 à 40 jaar lang.
Wij allen betalen die groei, wij betaalden aan het middenbedrijf en nu gaan we betalen aan multi-nationals.
Als het goed gaat met de grote bedrijven en multi-nationals hebben wij groei en het maakt niet uit als de gewone burger langzaam maar zeker steeds meer afhankelijk wordt van toeslagen ( bijstandsuitkeringen met de naam puntjepuntjepuntje toeslag ) in plaats van inkomen.
Om het onderwijs te verbeteren zouden de klassen kleiner moeten worden was al in de jaren zeventig bekend.
Toen was 25 leerlingen ( zonder moeilijke leerlingen ) in de klas ongeveer de norm en dat was al teveel.
Maar ze werden niet kleiner, ze werden groter en er werd bezuinigd op tal van vakken en lesuren.
In plaats van professionele leerkrachten kwamen er steeds meer gratis goedbedoelende amateurs voor de klas.
In plaats van kleinere klassen, werden ze alleen maar groter en groter en groter met minder lesuren van opgeleide leerkrachten.
Dan is het dus logisch dat er meer en meer leerkrachten afhaakten en elders meer gingen verdienen.
Wat er in het onderwijs bleef werd slechter en slechter en slechter.
Mannen die wat meer kansen hebben op de arbeidsmarkt staan al jaren bijna niet voor voor de klas op de basisscholen.
De koopkracht van de inkomens van leraren werd steed slager.
Maar wie denkt dat dat ooit zal leiden tot inkeer en tot kleinere klassen, kent de overheid ( CDA, PvdA en/of VVD (elke combinatie mogelijk)) nog niet.
De economische groei moet immers ergens vandaan komen.
Niet kleinere klassen, maar de overbelaste leraren opzadelen met moeilijk lerende kinderen in de klas.
Zoals ouderen en psychisch patiënten bijna niet meer in aanmerking komen voor tehuizen, zo komen moeilijk lerende kinderen bijna niet meer in het speciaal onderwijs.

Zelf bent u ook leerling geweest en u moet zich net als ik kunnen voorstellen dat een leraar het in onze tijd al moeilijk had met gewone 25 leerlingen.
Maar het was al gewoon om 30 of over de dertig leerlingen te hebben.
Om meer geld bij elkaar te schrapen voor 5 miljard lastenverlichting, 8 miljard JSF, 4 miljard onderzeeboten, 2 miljard andere defensietaken en om de economische groei te betalen werd het speciaal onderwijs bijna afgeschaft.


10 januari 2016 - Werkdruk basisonderwijs nog hoger geworden.

zondag 20 maart 2016 - Scholen dwingen ouders tot medicijnen voor hun kinderen om ze rustiger te maken

Deze kinderen waren onderzocht en hadden geen ADHD, maar leraren kunnen gewoon 30 of meer leerlingen niet aan!
Daarom hebben ze graag halfverdoofde en gedrogeerde kinderen in de klas.

Volgende keer weer neo-liberaal
CDA, PvdA of VVD
stemmen?
Gelooft u in de voorgespiegelde
economische groei?

Of gelooft u uw eigen ogen en verstand?
Kijk om u heen en zie de groeiende armoede.
Zolang er geen nieuwe betere politieke partij komt
is de Socialistische Partij
het enig alternatief.

Nee, de SP is niet de best mogelijke partij,
maar wel de best mogelijke partij die er is
en de enige echte linkse partij voor gewone burgers en arbeiders.
Laten we hopen dat de SP niet verder naar rechts gedwongen
wordt om te mogen regeren met CDA, PvdA en/of VVD
Of hopen op een nieuwe links partij voor de steeds armere gewone arbeider.
Bijdrage van 22 Maart 2016
Hieronder een lange lijst van wat het CDA met Balkenende en de VVD met Rutte hebben afgebroken.
Elders zal ik uitleggen dat we al 30 à 40 jaar geen echte economische groei hebben.
We hebben nu alleen economische groei omdat we daarvoor andere dingen afschaffen, afbreken of beperken.
Economische groei is al 30 à 40 jaar economische verschuiving en zelfs economische krimp.
Door goochelen met cijfers, begrippen en de werkelijkheid maken ze van krimp groei.
In werkelijkheid worden we met elkaar allemaal steeds armer en armer en armer.
In de bijstand heeft iemand nu minder koopkracht dan in de zeventiger jaren en een arbeider moet meer jaren werken voor een huis, huren maken een groter deel uit van inkomens dan toen en zo kun je tal van zaken noemen.
Toen kon je met één inkomen rondkomen en nu moet je allebei werken en kun je nog niet zonder toeslagen.
We worden armer en armer en armer.
We schoven geld en middelen van burger naar middenstanders, boeren en kleine bedrijven en we schuiven het nu verder naar de echt grote bedrijven en multi-nationals.
Vandaar de vele boeren die stoppen, faillisementen en leegstaande winkelpanden.


Toen we nog echte economische groei hadden in de zestiger en zeventiger jaren werd gesproken over verbetering van het onderwijs door kleinere klassen.
Ja, zo oud ben ik al dat ik dat mee gemaakt heb.
We zouden naar klassen van 14 of 15 leerlingen moeten.
Let wel! Daarnaast had je tot 1998 Lom-onderwijs voor moeilijk lerende kinderen.
In 1979 was er een wereldwijde crisis en in 1980 ontstond het CDA.
Waardoor het gekomen is weet ik niet, maar sinds 1980 dacht niemand meer aan kleinere klassen.
Mijn redenatie is dat we toen zijn begonnen met een nep economische groei, groei die je bereikt door te bezuinigen op vooruitgang... kleinere klassen en beter onderwijs.
Schoolzwemmen is afgeschaft en ook het aantal uren gymnastiek is sterk beperkt.
Kon je op sommige lagere scholen zelfs frans, engels of duits krijgen, nu moet je al blij zijn als je dat op het voortgezet onderwijs krijgt.
Het onderwijs is snel achteruitgegaan!
Zelfs leraren hebben het nu moeilijk met rekenen en taal door de afbraak van het onderwijs.
Door bezuinigingen om de zogenaamde ecomische groei te betalen.
En het afbreken gaat verder, terwijl ze hun best doen ons wijs te maken dat het steeds beter gaat en er niets mis is.
Wij moeten immers volgend jaar weer een neo-liberale partij CDA, PvdA en/of VVD aan de macht helpen.
Nogmaals.
Hieronder een lange lijst van wat het CDA met Balkenende en de VVD met Rutte hebben afgebroken.
Met steun natuurlijk van PvdA, PVV, CU, SGP en de grote motor achter Rutte 2.... D66
Zonder D66 was Rutte 2 allang gevallen en hadden we misschien nog verzorgingstehuizen, verplegingstehuizen, tehuizen voor psychiatrische patienten, jeugdzorg, sociale werkplaatsen, gevangenissen, studiefinanciering, rechtsbijstand en speciaal onderwijs gehad.
Helaas kon en kan ik de SP niet noemen als deelnemer in deze akties.
Moeten ze maar opschuiven naar CDA, PvdA en VVD, want anders zullen ze tot eeuwig buiten de regering gehouden worden en nooit mogen meespelen.
Bijdrage van 21 Maart 2016
Gisteren noemde ik VVD, PvdA, D66, CU en SGP als de partijen die in zo weinig jaar zoveel hebben afgebroken zodat we geld hebben voor 5 miljard lastenverlichting voor midden- en hogere inkomens, zorgrobots, zelfrijdende auto's en aanpassingen om 130 inplaats van 120 te rijden, de JSF ( 8 miljard ), nieuwe onderzeeërs ( 4 miljard ) en ander wapentuig ( 2 miljard )
Afbreken van verzorgingstehuizen, verplegingstehuizen, tehuizen voor psychiatrische patienten, jeugdzorg, sociale werkplaatsen, gevangenissen, de bijstand, de ww, studiefinanciering, rechtsbijstand en voor het afbreken van het speciaal onderwijs.

Nee, VVD, PvdA, D66, CU en SGP komt NIET alle eer toe!
Rutte 1 had al een mooi begin gemaakt en CDA en PVV moeten ook in die eer delen.
CDA en PVV steunen nooit meer Rutte omdat ze ons willen laten vergeten wat zij samen met de VVD hebben gedaan.
Ook wil het CDA ons laten vergeten wat zij zelf hebben gedaan in tig regeringen Balkenende.
Wat het CDA heeft gedaan met de Balkenende regeringen is ook niet mis.
Maar dat moeten we nu vergeten omdat we ze volgend jaar moeten herkiezen en z ekunnen doorgaan waar de VVD is gebleven.
Het CDA is weleenswaar geen officeel erkende partij die Rutte steunt, maar ze stemmen 94% voor de plannen van PvdA en VVD.
Ook de PVV is medeverantwoordlijk voor wat er allemaal is afgeschaft en afgebroken voor lastenverlichting, de JSF en onderzeeboten.
De PVV regeerde gewoon mee, al willen ze nu doen alsof dat niet zo is.
Ook kwamen er niet minder vluchtelingen naar Nederland toen de PVV meeregeerde.

Ja, wie op let zal lezen dat bijna alle partijen schuldig zijn aan de afbraak van Nederland, ook wel neo-liberalisme genoemd, behalve de Socialistische Partij.
Dat is dan het voordeel dat je buiten de regering werd gehouden door de PvdA.
De Socialistische Partij mag alleen meeregeren als ze opschuiven naar CDA, VVD en PvdA
Links doen mag, zolang je het alleen doet voor vluchtelingen, assielzoekers en natuur en niet voor ouderen, gehandicapten, arbeiders en werklozen.

CDA, VVD, PvdA ( de neo-liberale partijen ) regeren altijd.
Waar de èèn is gebleven gaat de ander verder.
Enig verschil gezien toen de VVD het overnam van Balkenende?
Of toen de PvdA het overnam van CDA en PVV als partner van de VVD?
De PVV en het CDA doen hun best om te laten lijken alsof ze niet hetzelfde deden dan VVD+PvdA.
Trappen we daar in?Bijdrage van 20 Maart 2016
Vergeef me dat ik niet kan bijhouden wat VVD en PvdA allemaal stuk maken en afbreken.
Ik ben maar alleen en zij zijn met velen.
Bovendien deden vvd en PvdA het niet alleen.
Alles is mede mogelijk gemaakt door D66, CU en SGP.
Zij zijn even schuldig als VVD en PvdA aan het afbreken van verzorgingstehuizen, verplegingstehuizen, tehuizen voor psychiatrische patienten, jeugdzorg, sociale werkplaatsen, gevangenissen, de bijstand, de ww, studiefinanciering, rechtsbijstand en voor het afbreken van het speciaal onderwijs.
Zonder D66, CU en SGP was het VVD en PvdA niet gelukt om zoveel tegelijk af te breken!
Dan hadden we bovendien geen miljoenen gehad voor verkeersborden, verhoging van geluidswallen, wegaanpassingen en andere aanpassingen om 130 km in plaats van 120 km te rijden.
Geen geld voor leuke hebbedingetjes als zorgrobots ( 60.000 thuishulpen ontslagen ) en zelfrijdende auto's
Leuk toch?
We zouden geen 5 MILJARD lastenverlichting voor de midden en hogere inkomens kunnen geven.
Ook zouden we geen 4 MILJARD voor onderzeeboten hebben en geen miljoenen om tanks te leasen van Duitsland.
De 8 MILJARD voor de JSF moet betaald worden en dat kan ook wel 10 MILJARD worden ( we zien wel )
Bovendien nog eens 2 miljard voor de krijgsmacht omdat ze nu pauw, pauw moeten roepen bij oefeningen.
Defensie is zoveel belangrijker dan jeugdzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, politie en justitie en sociale voorzieningen als toeslagen, ww en bijstand.
Met onderzeeërs, straaljagers en kogels voor de soldaten kunnen we die allemaal aan.Bijdrage van 26 Maart 2015
Hieronder pleit ik voor het opheffen van leeftijdsgrenzen bij minimumloon, maar vooral op scholen.
Geen school meer voor kinderen tot 4 jaar, voor kinderen tot 12 jaar, voor kinderen tot 16 jaar, voor kinderen tot 18 jaar en voor kinderen en jongvolwassenen tot ver bovend de twintig.
Zelf kreeg ik op de lagere school dus een op het jenaplan gebasseerd onderwijs.
Sommigen gingen voor b.v. taal een klas lager de les volgen, maar voor een ander vak een kls hoger.
Onderwijs voor iederen op zijn/haar niveau.
Veel beter voor de kinderen om in de klas te zitten met kinderen op hetzelfde niveau in plaats van samen met kinderen die toevallig even oud zijn.
De leraar hoeft niet meer één of meer kinderen in de groep apart te begeleiden om ze op hetzelfde niveau te houden als de rest.
De leraar kan de hele klas die allemaal ongeveer hetzelfde niveau hebben hetzelfde leren.
Een schoolsysteem dat loopt van 4 jaar tot 18 jaar.
Dus zonder drempels tussen lager, middelbaar en hoger onderwijs.
Maar lees hieronder verder.
Dit plan heb ik al sinds de lagere school.
Op de Detailhandelschool werd dit nog versterkt door vakken die niets te maken hadden met detailhandel en vakken die ik niet kreeg, maar wel goed zouden zijn geweest om later in de detailjandel te gaan werken.
Wat moet je met Duits en Engels? een beetje was goed, maar het niveau werd behoorlijk hoog.
Aan de andere kant kregen wij nauwelijks vakken die wél zouden aansluiten op de detailhandel.
Vakken moet je eenvoudig kunnen laten vallen of op een laag niveau kunnen gaan volgen en andere vakken op een hoger niveau.

Door Paul Rosenmöller ben ik gedreven om het nu eens uit te typen.

Rosenmoller wil maatwerk

Paul Rosenmöller wil diploma's op verschillende niveaus.
Nu krijg je een diploma op het niveau van het laagst behaalde.
Vakken op vmbo-, havo- en vwo-niveau op één diploma.
Dat sluit dus aan op het plan zoals ik die hier en hieronder beoog.
Een werkgever kan beoordelen of hij iemand wil met b.v. taal op een zeer hoog niveau en de rest op een lager niveau of dat hij iemand wil op een gemiddeld niveau op alle vakken.
Welk niveau gewenst is ligt natuurlijk aan het beroep of de taak van één bepaalde opdracht.
Moeite op één vak kan nu iemand weerhouden door te leren op het vak dat hij/zij wél goed beheerst.
Moeite op één vak kan nu iemand afschepen met een laag diploma.
Ook noemt Paul Rosenmöller het een maatwerkdiploma.
Maar ik wil dus naar een maatwerkopleiding vanaf 4 jaar.
Maatwerk gericht op mogelijkheden en geluk van het kind en de toekomstige volwassenen.
Daarbij moet je dus ook stoppen met pushen naar een hoger niveau dan het kind zelf kan en wil.
Als een kind van 4 jaar nog even 4 jaar wil blijven moet dat kunnen.
In dit plan van MIJ, zoals ik die had vanaf dat ikzelf 12 jaar was kun je ook niet meer blijven zitten.
Er zijn geen klassen meer, voor het ene zit je op dat niveau en het andere op dat niveau... of voor alles drie niveaus hoger.
Zelf ben ik in de eerste klas lagere school blijven zitten omdat ik klein was.
Krankzinnig!!!
Of gebeurt dat nog altijd?
Ik verloor mijn vriendenclubje en ik voelde mij nooit meer bij een klas of een groep horen.
De rest van mijn leven was ik een buitenbeentje... snik!


Bijdrage van 26 Maart 2015
Graag zou ik in de hele maatschappij leeftijdsgrenzen willen beslechten.
Jongeren net als in Duitsland hetzelfde minimumloon geven dan ouderen.
Leeftijd heeft immers niets te maken hoe je je werk doet.
In het onderwijs moeten ook de leeftijdsdrempels weg.
Geen drempel meer tussen lagere school, middelbare en hogere school.
Met 11 jaar kun je pienter genoeg zijn om op middelbaar niveau te kunnen leren.
Ja, je zou met 11 jaar zelfs hoger onderwijs moeten kunnen volgen.
Wie héél pienter is kan in dit systeem veel sneller een hogere opleiding kunnen afronden.
Het zou zelfs zo moeten kunnen zijn dat je voor b.v. talen of wiskunde hoger onderwijs volgt en voor andere vakken lager onderwijs.
Naar gelang aanleg en interesse moet je vakken hoger en lager kunnen volgen.
Nu is het zo dat je door vakken die je helemaal niet nodig hebt voor het beoogde beroep je het beoogde beroep nooit zult krijgen.
Je komt niet verder terwijl je in de noodzakelijke vakken dikke voldoendes haalt.

Ook zit je voor veel vakken in klassen die ver onder of boven je niveau zitten.


Nee, helemaal nieuw is dat niet!
Het jenaplanonderwijs zoals ik die heb meegemaakt lijkt er héél veel op, maar ik zou nog verder willen gaan dan dat.

Jenaplan introductie

Zelf heb ik op een jenaplan lagere school gezeten.
Toen ik in de zesde klas zat werd het ingevoerd.
Sommigen gingen voor taal naar de vierde of vijfde klas en voor b.v. aarderijkskunde naar een andere klas.
Kinderen in de vierde klas mochten dan b.v. voor taal naar de zesde klas.
Ieder kind krijgt dan onderwijs op zijn / haar niveau en dat geeft heel veel voordelen.
Niet de leerstof en het bereikte niveau staan centraal maar het kind schrijven ze in stukken over het jenaplan.
Maar ik wil nog wel verder gaan dan dat!
Niet het kind moet centraal staan maar ook de volwassene die het gaat of wil worden.
Dus niet alleen kijken naar wat hij/zij kan met elk vak en hem/haar schuiven tussen klassen en dus tussen niveaus, maar ook kijken naar zijn/haar interesses en behoeften.
Een kind dat sterk georienteerd is op wetenschap zou je al vanaf 4 jaar anders moeten begeleiden dan iemand die goed is met zijn handen.
Een zoon van b.v. een agrariër die logischerwijze agrariër zal worden zou je vanaf 4 jaar kunnen begeleiden een zo goed mogelijke boer te worden.
Of een zoon van een winkel een zo goed mogelijk winkelier.
Met dit in gedachte moet je vakken kunnen schrappen of toevoegen of zelfs nieuwe vakken verzinnen en ontwikkelen.
Nieuwe vakken die kunnen ontstaan door technische ontwikkelingen of behoefte uit de maatschappij.

Voor het ene vak zit je dus in klas 4 en voor het andere al in de eerste klas van het middelbaar onderwijs.
Je moet zelfs vakken geheel kunnen droppen als het toch niets wordt door gebrek aan intelligentie of gebrek aan interesse.
Het latere leven van het kind hoort de leidraad te zijn.
Dit op het jenaplan zoals ik dat heb meegemaakt lijkend onderwijs ( iedere jenaplanschool / onderwijs kan anders zijn ) zou je moeten doortrekken tot en met hogeronderwijs.
Wat is er mis met een natuurkundige die heel slecht is in taal?

Je effent ook de drempels tussen lagere en middelbare school.
Het eerste jaar op de middelbare school is héél anders dan de lage school en dat is onnatuurlijk.
Ook de drempel tussen middelbaar en hoger onderwijs is onnatuurlijk.

Dus één school voor kinderen van 4 tot 18 jaar lijkt mij veel natuurlijker en wenselijker.
Voor het ene vak zit je bij leeftijdsgenoten en andere vakken zit je bij kinderen die drie jaar of zelfs nog meer jaren ouder zijn.
Als taal écht niet lukt om wat voor reden ook, krijg je alleen de basis en laat je die vallen voor andere vakken.
Ligt taal je juist héél goed, draai je mee met kinderen die vier jaar ouder zijn.
Zo'n onderwijssysteem zou ook veel flexibeler moeten zijn in de keuze uit vakken.

Hierboven heb ik het dus over het jenaplanonderwijs zoals ik die heb meegemaakt.
Het Jenaplan ging oorspronkelijk op ander gebied veel verder en gaf soms geen vakken zoals wij die kennen zoals handwerk, werken in de tuin, boekbinden en dergelijke.
Ik kreeg gewoon dezelfde vakken als 'gewone' scholen, maar kinderen werden in lagere of hogere klassen geplaatst die bij hun niveau pastte.
Ik wil hier dus ook niet pleiten voor tuinnieren en boekbinden, maar dezelfde vakken als in 'gewone' scholen.
Wel kunnen we eens kijken naar de vakken van alle scholen en of die nog wel nuttig zijn voor later onderwijs, beroep of persoonlijk geluk.StandPunten.net