Ontslag, onslagrecht, ontslagvergoeding
Flex wordt meer vast en vast wordt meer flex en dan heeft niemand meer wat.
Bijdrage van 2 Maart 2017

Filmpje over hun standpunten voor de verkiezingen op 15 Maart 2017 NU.NL

SGP, D66 en CDA willen het ontslagrecht versoepelen zodat je nog sneller ontslagen kunt worden.
De VVD wil nog meer tijdelijke contracten die nog langer mogen duren.
SP, GroenLinks, CU, PvdA en PvdD willen dat vast werk de norm wordt en vast werk goedkoper maken.

Bijdrage van 16 December 2014
Hieronder veel meer, maar dan nu de conclusie.
Ontslagvergoeding geven aan re´ntegratiebureaus is weggegooid geld.
Ze doen alsof opleidingen na ontslag een nieuw idee is, maar het is al een dertig jaar oud idee dat niet werkt tegen ouderdom. ( lees verder hieronder )
Transitievergoeding is een nieuw woord, maar wat het inhoud is oude koek!
Zelf ging ik goed om met het ontvangen geld, misschien zijn er velen die het niet goed gebruiken.
Alles is echter beter dan het aan re´ntegratiebureaus te geven. ( lees hieronder )
Met het geld kun je anders beter werklozen zonder vermogen vrijstellen van zorgpremies.
Dus gratis zorgverzekering voor werklozen zonder vermogen.
Dan help je hun en hun vrouw en kinderen.
Of je gebruikt het om hun huis af te lossen.
Alles is beter dan de ontslagvergoedingen aan re´ntegratiebureaus te geven.
Re´ntegratiebureaus zijn arbeidsbureaus met marktwerking, ze willen alleen winst.
Herintroductie van arbeidsbureaus zou ik toejuigen, net als tehuizen en ziekenhuizen zonder winst.
Opleiding en begeleiding helpen niet tegen ouderdom.

Dan is er nog de vraag of je wel een ontslagvergoeding / transitievergoeding krijgt!
Re´ntegratiebureaus kunnen waarschijnlijk fluiten naar hun geld.
Werkgevers kunnen je gewoon aannemen voor 7 maand, 8 maand en dan 8 maand = 23 maanden.
Dan hoeven ze niets uit te geven aan re´ntegratiebureaus.
9-12-2014 was er een vragenuurtje en Lodewijk Asscher PvdA heeft vertrouwen in werkgevers.
In dat vragenuurtje noemt SP-er Paul Ulenbelt de plannen trouwens een goedbedoelde wet.
Hieronder leg ik uit dat alleen re´ntegratiebureaus hier winst uit halen.
Opleiding en begeleiding is niet nieuw en werkt al dertig jaar niet tegen veroudering.
Flex wordt meer vast en vast wordt meer flex.
Dat is wat ze vaak roepen, maar ze breken vast vooral af.
Er blijft niets anders over dan flex.
Met flex kun je amper een auto financieren, laat staan een huis.
Net als in Amerika ( het grote voorbeeld ) heb je straks twee of drie banen nodig.Bijdrage van 16 December 2014
Hieronder uitleg en links over de nieuwe ontslagregels, nu even in het kort en met eigen ervaringen.
In 2014 is de hoogte van de ontslagvergoeding al verlaagd en beperkt.
Vanaf 1 juli 2015 krijg je de ontslagvergoeding niet meer op je eigen bankrekening.
De vergoeding wordt dan gegeven aan nutteloze opleidingen en trainingen.
Je komt nog sneller van de ww in de bijstand en dan zonder dat geld op je bankrekening.
In de bijstand zonder dat geld loop je al snel bij de voedselbank.
Men doet alsof werknemers begeleiden en opleiden na ontslag een nieuw idee is.
Een nieuw idee en dat betalen ze dan met jouw geld, jouw ontslagvergoeding.
Maar het is allemaal grote onzin!
Al vanaf de tachtiger jaren werd na ontslag begeleiding, training en opleidingen meegegeven.
Eventuele ontslagvergoeding kreeg je gewoon op je bank en daarmee kon je de rekeningen betalen tot je weer werk had of totdat je in de bijstand kwam.
Al vanaf de tachtiger jaren is het moeilijk om na je 50e weer werk te krijgen.
Maar vanaf de tachtigers was het geen probleem als je in de 50 al met pensioen ging.
57+ regelingen waren zeer gangbaar en ook voor werknemers jonger dan dat waren er vaak regelingen om de tijd tot 57+ door te komen.
Ik heb toen legio mensen weg zien gaan die maar 54 oud waren.
In de negentiger jaren was 57 jaar nog heel gewoon om te stoppen met werken.
Vanaf de negentiger jaren was het al bijna onmogelijk weer aan het werk te komen.
Re´ntegratiebureaus verdienden gouden bergen na ontslagen.
Werknemers kregen begeleiding en als het maar enigszins kon een opleiding.
Opleiding en begeleiding hoorden gewoon bij de ontslagregeling.
Vanaf 1 Juli 2015 horen opleiding en begeleiding niet meer bij de ontslagregeling en ga je die zelf betalen.
Maar opleidingen helpen niet tegen ouderdom!
Boven de veertig ben je in veel sectoren oud
Ze willen je alleen met behoud van uitkering of een bonus... voor 1 jaartje.

Re´ntegratiebureaus verdienen goed aan jou, maar jij krijgt een baan met subsidie of behoud van uitkering of een baan voor 1 jaar.
Na de baan met behoud van uitkering of de baan voor 1 jaar, kreeg je weer ontslag en je kreeg weer
een nieuw re´ntegratiebureau met begeleiding en opleiding.
Daarna weer een baan met subsidie of met behoud van uitkering ( je werkt gratis voor je werkgever )
Zo gaat dat een jaar of vijf, maar je wordt ouder en ouder en ouder en dan willen ze je zelfs gratis niet meer.
Door die opleidingen, ben je zelfs voor je oude baan... te hoog opgeleid.
Je krijgt door dat Re´ntegratiebureaus je graag willen, maar dat jij er weinig mee opschiet.
Zelf ben ik van LBO opgeklommen naar HBO niveau, deels door ontslagregelingen en
voor een groot deel uit eigen zak betaald.
Vanaf mijn 50e is er geen enkel uitzicht op een baan.
Voor niets werken heb ik ook al genoeg gedaan en zelfs gratis wou men mij niet meer.
Vrijwilligerswerk zie ik als broodroof.
Ontslagvergoeding geven aan Re´ntegratiebureaus is diefstal.
Niemand schiet er iets mee op als je twee jaartjes werk krijgt na twee jaar leren
en dan twintig jaar thuis zit.
Als je zelf je ontslagvergoeding krijgt kun je zelf beslissen of een opleiding zin heeft,
of dat je er de tijd tot en met de bijstand mee kunt doorkomen.Bijdrage van 16 December 2014
Rijksoverheid

Ontslagvergoeding2015

Per 1 Juli 2015 gaat de ontslagrechtversoepeling in werking.
VVD+PvdA willen het ontslagrecht eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers maken.
Ook moet het ontslagrecht zich meer richten op het vinden van een nieuwe baan.

Ontslagroute vanaf 1-7-2015
- Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV.
- Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding.
Voor een ontslagvergoeding of transitievergoeding moet de werknemer minstens 24 maanden in dienst zijn geweest.
Tijdelijk of vast maakt daarbij niet uit.
Hoe langer in dienst, hoe hoger de vergoeding / gouden handdruk.
* Per gewerkt jaar 1/3 maandsalaris
* Na het 10e jaar een vergoeding van 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar
* Als de medewerker ouder is dan 50 jaar en het bedrijf heeft meer dan 25 werknemers, dan geldt vanaf het 10e jaar een heel maandsalaris
* Dit alles met een maximum van Ç 75.000 of een jaarsalaris als dat hoger is.
* De kantonrechter kan aanvullende vergoedingen opleggen aan de werkgever.


Kosten voor outplacement of scholing kan door de werkgever worden afgetrokken van de vergoeding.
Mits ze gemaakt zijn met het oog op ontslag en in overleg met de werknemer.
Ook kosten voor een brede inzet op de arbeidsmarkt kan de werkgever, met instemming van de werknemer, aftrekken van de vergoeding.Bijdrage van 16 December 2014
Ontslagrechtversoepeling door de ogen van de manager - 5 apr 2013
De ontslagrechtversoepeling begon al in 2014.
Volgens de managers zal door versoepeling de werknemer boven de 50 jaar sneller zijn baan verliezen en niet snel meer aan een baan komen.

September 2012 - ONTSLAGRECHTVERSOEPELING REDEN OM STEMGEDRAG AAN TE PASSEN
Ruim de helft is tegen versoepeling!
Maar 20% is vˇˇr deze maatregel in het Lenteakkoord.
Men denkt eerder dat het onzekerheid schept dan dat het versoepeling zal betekenen.
Ruim de helft zal hierdoor anders stemmen.