Ouderen.
Bijdrage van 27 Februari 2017
Vroeger werden werkenden opgezet tegen werklozen.
Werken moest lonen, dus de uitkeringen moesten lager.
Daarna moesten de lonen omlaag om de economie te redden en daarna moesten de uitkeringen weer omlaag.
Dan waren de werkenden aan de beurt om in te leveren en daarna de uitkeringstrekkers.
De uitkeringen werden zo laag, dat ze aangevuld moesten worden met toeslagen.
Anders kregen zelfs overheidsinstellingen zoals de belastingen en de woningcorporaties hun geld niet.
Om de economie te redden moesten de lonen bevroren worden worden of zelfs verlaagd.
De lonen werden zo laag dat ook de werkenden toeslagen nodig hadden.

Werklozen en werkenden krijgen nu een uitkering... toeslagen.
Toeslagen zijn uitkeringen en bijna iedereen is uitkeringstrekker... bijstandstrekker.
Afhankelijker van toeslagen, van de staat, dan van loon, van de werkgever... communisme.
Werkenden opzetten tegen werklozen kan niet meer!
Ze ontvangen beide toeslagen, beide zijn bijstandstrekker.
Nu zetten ze jongeren op tegen ouderen om de zuur gespaarde centen na een werkzaam leven in te pikken.
Graaien, graaien, graaien en dan daarmee zogenaamde economische groei suggereren.
Maar de werkelijkheid is dat we allemaal armer en armer worden.
Waar zijn de echte banen? Vergeleken met de banen die we in de jaren tachtig en ervoor hadden, zijn er geen banen meer. Staken? kennen jongeren niet meer. Jongeren zijn krachteloos.
Jong tegen oud opzetten om de AOW te verhogen... opbrengst 12 miljard.
Jong tegen oud opzetten om pensioenen te korten... opbrengst vele miljarden.
Maar jongeren hebben geen of nauwelijks arbeidsrechten en ontslagrechten.
Jongeren krijgen zelfs pas bijstand als ze 27 jaar zijn.
Jongeren krijgen geen volloon, maar een jongerenloon.
Jongeren wonen tegen hoge huren in minuscule woningen.
Jong en oud worden geschoren door de neoliberalen, zoals voorheen de werkenden en de werklozen.


Bijdrage van 12 September 2014
Aanvullend wil ik nog opmerken dat men het in de uitzending had over Jetta Klijnsma, die gezegd zou hebben dat de babyboomers de rijkste groep zijn.
Of Jette Klijnsma dat gezegd heeft weet ik niet, wel dat partijleider Diederik Samsom dat heeft gezegd.
Samsom; Ouderen rijkste groep
PVV-leider Geert Wilders zei in een reactie op Twitter dat Samsom een "bejaardenbasher" is. Hij vindt dat de PvdA de "schaamte nu definitief voorbij is".
Samsom... PvdA sterk en sociaal, juist nu????
Met andere woorden de ouderen kun je wel plukken?
Wie zou anders de rijkste groep kunnen zijn? jongeren die nog amper gewerkt hebben? of veertigers met kinderen?
Onzin! natuurlijk zijn ouderen de rijkste groep. Hadden zij hun inkomens van 40 a 50 jaar werken moeten verbrassen? Moet je na 40 jaar hard gewerken en zuinig zijn armlastig zijn? Moet je wat je na 40 jaar hebt opgebouwd inleveren bij de PvdA? bij Klijnsma of bij Diederik Samsom? Schande als je aan 40 jaar werk iets hebt overgehouden. PvdA sterk en sociaal, juist nu

De overheid deed in de jaren tachtig een greep in de pensioenpot voor de crisis en in de negentigers voor prepensioen en nu eerst plukken van de ouderen en dan weer in de pensioenpot graaien? Als ze niets gegraaid hadden dan had dat geld gerendeerd en was er nog meer in kas dan nu. Er is trouwens zat in kas, meer dan duizend miljard 1.000.000.000.000 EURO toch worden pensioenen gekort.

Pensioenen worden niet gekort omdat er te weinig in kas zou zijn, maar om het OVERSCHOT nog verder op te voeren zodat de overheid wederom de pensioenkassen kunnen afromen.

Jette Klijnsma ( PvdA - sterk en sociaal... juist nu ) Vul je pensioen aan met een moestuin.
PvdA - sterk en sociaal, juist nu???

Jette Klijnsma ( PvdA - sterk en sociaal... juist nu ) maakt einde aan sociale rechtstaatBijdrage van 12 September 2014
Conclusie

In de uitzending van Hollandse Zaken 10 September 2014 ging het voornamelijk tussen Alfred Aalders, financieel specialist met Yvonne Hofs, redacteur Volkskrant tegen ervaringsdeskundige Will Rietveld, gepenioeneerd ambtenaar.
Alfred Aalders en Yvonne Hofs zitten 100% op één lijn en beweren de grootst mogelijke onzin.
Ouderen nu moeten inleveren voor de pensioenen over 30 jaar.
Beide doen alsof zij weten hoe de economie er over 30 jaar uitziet. Wat jongeren in 30 jaar hebben verdient en wat ze dan betaalt zullen hebben aan pensioen en wat ze dan nodig hebben.
De afgelopen 30 jaar bleek wel dat we geen idee hebben hoe de maatschappij er over 30 jaar uitziet.
Misschien verdienen jongeren wel 5 keer meer dan gedacht of ze gooien dit hele pensioenstelsel overboord en beginnen een veel beter systeem ( wat ik hoop! )
Alfred Aalders en Yvonne Hofs trekken lijntjes door op grafiekjes en denken dat grafiekjes iets zeggen over de toekomst.
Grafiekjes zeggen evenveel over de toekomst als glazen bollen.
Ouderen laten betalen voor de ouderen 2044 is dus klinklare onzin.
jongeren hebben last van dalende woningprijzen? geld voor ouderen ook.
Ouderen en jongeren dragen beide de bezuinigingen evenredig.
Onzin!
Ouderen moeten dure aanvullende verzekeringen hebben, hebben meer kosten dan het eigen risico en betalen dus per persoon 360 euro, hebben veel ongedekte ziektekosten en worden gekort in hun inkomen... pensioen.
Jongeren hebben aan een basisverzekering voldoend en krijgen zelfs korting, betalen niets voor eigen risico en hebben geen ongedekte ziektekosten en worden niet gekort op hun inkomen... ze hebben geen pensioen.

De overheid heeft in de jaren tachtig een greep in de pensioenskas gedaan en in de negentigers weer.
In de jaren 80 om de crisis te bestrijden en in de jaren 90 voor vut- of prepensioen.
Nee niet gestolen, ze hebben er iets anders mee gedaan. Wat ze ermee deden maakt niet uit, het saldo van de pensioensfondsen werd lager. Wat ze eruit haalden had anders gerendeerd, dus is het verloren bedrag nog hoger dan wat ze eruit haalden.
Jongeren moeten niet het geld van gepensioneerden willen en hun pensioen verlagen, jongeren moeten bedenken dat hen dat over 30 jaar ook kan gebeuren. Jongeren kunnen beter opletten wat Rutte met de pensioenfondsen doet. Haalt Rutte ook 30 miljard uit de pensioenskas om de crisis te bestrijden?
Jongeren moeten eens bedenken of zij wel willen doorgaan met deze vaak verplichte pensioenfondsen die maar kunnen doen wat ze willen. Je kunt volgens mij beter stoppen met collectieve pensioenfondsen. Deze fondsen zullen de huidige jongeren over 30 jaar dezelfde behandeling geven en hen laten betalen voor de jongeren over 60 jaar.

Er zijn nu meer gepensioneerden dan ooit, maar ze hebben meer geld in kas dan ooit en dat groeit alleen maar.
Met de babyboomers / grijze golf zou de pot leeg moeten lopen, maar dat doet ie niet... oppotten is het devies.
Let niet op de ouderen, maar op de pensioenfondsen, Rutte ( CDA, PvdA en PvdA ) en al die zogenaamde financieel specialisten en financieel redacteurs.

Bijdrage van 11 September 2014
Al jaren erger ik mij aan de manier waarop over ouderen wordt gesproken.
Om te bezuinigen is de groep ouderen een welkom slachtoffer.
Ook pensioenfondsen putten graag uit de bron van ouderen en korten pensioenen ondanks enorme kastegoeden.
De grote groep geboortes na de tweede wereldoorlog noemen ze de grijze golf of de babyboomers.
Een grote groep dus die na 40 a 50 jaar werken iets hebben gespaard en waar dus veel te halen is.
De uitzending van Hollandse Zaken 10 September 2014 bracht alles weer naar boven.
Alles weer naar boven want bij de discussie over verhoging van de AOW-leeftijd en elke begroting en kabinetsformatie draait er veel om het bezuinigen op ouderen.

Ik zal nu in het kort stellingen uit dit programma benoemen. Stellingen die al jaren geopperd worden.
Cees Grimbergen is discussieleider.
Ouderen hebben dit land opgebouwd, zuinig geleefd en gespaard en nu willen ze van hun oude dag genieten.
Nu gaat er ook nog bezuinigd worden op de fiscale voordelen van ouderen.
Volgend jaar iedereen een kwart procent meer en ouderen 1,5 % minder. Schandalig of terecht?


Jaap Scholte, gepensioeneerd ondernemer.
Indexering van de pensioenen doen ze al jaren niet meer, dus de inflatie hou je niet meer bij.
Hij heeft het over het STAPELEFFECT
Zijn pensioen is in 2013 verlaagd met 5,2 %, zorgtoeslag en huurtoeslag omlaag, eigen risico omhoog.
Eigen risico 2012-220 euro, 2013-350 euro en in 2014-360 euro.
Veel ouderen moeten altijd opdraaien voor die € 360 euro en met zijn tweeën 720 euro

Alfred Aalders, financieel specialist
Begrijpt de boosheid en het is voor een deel terecht. Maar het verhaal van bezuiniging op de ouderen raakt voor 90% iedereen.
Jongeren betalen al die dingen ook, misschien zijn er wat nuanceverschillen. Vervolgens heeft hij het over de pensioensopbouw van jongeren zonder indexatie en dat hun pensioen dan dus nog slechter is.
Wat een totale onzin van deze Alfred Aalders !
Nuance verschillen?
Ouderen betalen dus veelal die 360 euro eigen bijdrage, jongeren niet. Ouderen hebben veelal veel duurdere gezondheidsverzekeringen en steeds meer ongedekte ziektekosten. Een basisverzekering is niet voldoende. Pensioenen worden nu gekort! Nu met veel minder pensioen en de eerder genoemde stijgende kosten.
Jongeren krijgen zelfs kortingen op de basisverzekering en daar hebben ze genoeg aan. Eigen risico moeten ze zelden betalen en hun maandinkomen wordt niet lager door pensioenkortingen.
Nuance verschillen noemt deze Alfred dat.
Het is natuurlijk onzinnig te beweren dat pensioenen de komende dertig jaar niet geïndexeerd zullen worden en dat jongeren nog een lager pensioen zullen hebben.
Alfred Aalders, trekt grafiekjes door tot over 30 jaar, alsof dat kan. Lariekoek! dat bleek de afgelopen 30 jaar wel!
Wat doen inkomens de komende 30 jaar, de economie?
Als we zover vooruit konden kijken dan was er nooit een crisis geweest, onzin!
Het is zelfs mijn voorspelling dat jongeren dit stelsel dan allang opgedoekt hebben en een veel beter alternatief zullen hebben.
Later begint Alfred Aalders over jongeren met een huis onder water.
Jongeren met meer hypotheek dan de waarde van hun huis.
Maar veel ouderen hebben natuurlijk ditzelfde probleem en moeten ouderen daarvoor gekort worden?
Deze Alfred Aalders noemt zichzelf financieel specialist?


Will Rietveld, gepenioeneerd ambtenaar.
Kan niet meer rondkomen zonder vakantiegeld en belastingteruggave om de rekeningen te betalen.
Will Rietveld moest vroeger om een baan te krijgen beloven dat ze de pil gebruikt.
Hoezo ouderen zijn verzorgt van wieg tot graf?
Zij had net als jongeren ook last van de waardedaling van huizen.
Ze werkt bij de voedselbank en ziet tachtigers in de rij staan.
Vrouwen met kinderen konden in haar tijd nooit een volle baan hebben.
Jetta Klijnsma, staatssecretaris sociale zaken, PvdA ( sterk en sociaal, juist nu ) zei dat de babyboomers rijk zijn. Maar dat is natuurlijk onzin!
Heel veel ouderen hebben niet meer dan alleen AOW en soms een klein pensioen.
Het zou trouwens niet gek zijn als je na 50 jaar werk meer geld hebt dan iemand die nog maar 5 jaar werkt.
De meeste mensen zouden er schande van spreken als je na 50 jaar werken niets hebt, maar Jetta Klijnsma vindt dat je dan geplukt kunt worden.

Yvonne Hofs, redacteur Volkskrant
Beste 60-plussers, ik schrik van jullie schaamteloze egoïsme en onwetendheid... stond boven haar artikel.

Yvonne begint ook, net als Alfred Aalders, over de pensioenen van jongeren die niet geïndexeerd zijn.
Dus weer die onzin, de komende 30 jaar kan er zoveel veranderen.
Misschien verdienen ze dan 10 keer zoveel als nu of hebben we allemaal dollars of marken.
Hoever men vooruit kan kijken bleek wel de afgelopen 30 jaar... NIETS.
Naar ik hoop hebben zij wél een eigen pensioenfondskeuze en eigen pensioenopbouw. Kortom; een heel ander pensioenstelsel.
De indexering van pensioenen van jongeren is pas een probleem voor over 20 a 30 jaar.
We leven NU en moeten zorgen voor de mensen NU.
Ouderen korten is ook niet goed voor de economie NU.
Ook pensioenfondsen gebruiken de verre toekomst om maar geen geld te hoeven uitkeren aan pensioenen.
De huidige jongeren worden over 30 jaar gekort omdat ze bang zijn voor de pensioenen over 60 jaar.... jajajajaja.
Volgens Yvonne Hofs is er geen geld om te indexeren, zij weet donders goed dat pensioenfondsen meer dan 1000 miljard in kas hebben.
Meer dan ooit en ondanks dat er meer gepensioneerden zijn dan ooit.
Eind 2012 1007 miljard. Geld genoeg dus om te indexeren. Hoeveel miljard willen ze hebben?
De jongeren van nu maken ze over 30 jaar hetzelfde wijs, zo kunnen ze op hun / ons geld blijven zitten.
Hebben ze wel echt geld in kas? of hebben ze alles al verbrast en willen ze daar niet voor uitkomen?
Yvonne Hofs suggereerd weer dat ze in de toekomst kan kijken en stelt dat jongeren tot hun 72e moeten werken. Dat weet ze natuurlijk niet, net zo min als ze de vorige crisis aan zagen komen. Jongeren gooien dit stelsel helemaal overboord en eisen de saldo's van de fondsen en willen zelf bepalen waar ze hun pensioen opbouwen en op welke manier. Yvonne Hofs weet helemaal niets van de wereld over 30 jaar!
Het is nu trouwens al zo dat ouderen niet werken tot hun 67e, ze zitten grotendeels vanaf hun 50e tot hun 67e in de ww of bijstand. Als je dat doortrekt naar de huidige jongeren, dan zitten zij van hun 50e tot hun 72e in ww of bijstand.
Er is geen werk om tot je 67e te werken laat staan tot je 72e

Will Rietveld; Maar 20% van de ouderen heeft een pensioen van 50.000 euro of meer.
Yvonne Hofs; Als Klijnsma ( PvdA - sterk en sociaal, juist nu ) zegt dat ouderen rijker zijn dan jongeren dan bedoelt ze het gemiddelde.
Yvonne Hofs; Bij de ouderen komt het minste armoede voor van alle leeftijdsgroepen.
Ja, ouderen hebben hun hele leven gewerkt en niet alles verbrast. Het zou al heel raar zijn als jongeren die amper gewerkt hebben rijker zouden zijn dan ouderen. Het zou ook raar zijn als de middengroep met kinderen de rijkste groep zou zijn.
Yvonne Hofs; 40% van de 65 plussers heeft een vermogen van 200.000 of meer.
Wederom, moet je 50 jaar voor niets werken? of alles verbrassen? Bovendien zit dat geld in steen, in een huis.
Yvonne Hofs praat goed dat de overheid ervoor zorgde dat er geld uit de pensioenskas van ABP ging.
Eerst in de jaren tachtig en in 1996 nog een keer! Ze haalde twee keer geld uit de pensioenskas.
Het maakt helemaal niet uit wat de overheid met dat geld deed! Nee de overheid stal geen geld, maar haalde het wel UIT de pot voor pensioenen. Feit is dat er minder in kas van het pensioenfonds zat na deze ingrepen. Minder in kas, dus minder geld dat kan renderen, dus een pensioenstekort.
Toen ABP in 1996 loskwam van de overheid zat er in totaal 30 miljard gulden minder in de pensioenpot van ABP dan dat eigenlijk zou moeten.
Geld verdween uit kas in de jaren ’80
De overheid heeft in 1996 30 miljard gulden (13,6 miljard euro) uit pensioenfonds ABP voor ambtenaren gehaald om de VUT-regeling te kunnen bekostigen.
Waar dat geld naar toegegaan is maakt niet uit, het verdween UIT de kas voor pensioenen en ouderen moeten nu gekort worden op hun pensioen? WAANZIN
Regering plunderde kas van pensioenfonds
De overheid deed die grepen uit de kas omdat er in de jaren 80 een crisis was. Jongeren moeten niet letten op wat ouderen hebben en kunnen inleveren. Hou de overheid in de gaten! Rutte, kan zo weer een greep in de kas doen!

Ze hadden het even over verzorgingsstaat van wieg to graf, alsof ze alles kregen van de staat.... hahahaha.
Ouderen begonnen vaak met werken op hun 13e of op zijn hoogst 16e.
Men verdiende maar héél weinig.

Alfred Aalders; Het beeld bestaat dat pensioenfondsen hartstikke rijk zijn, maar elke euro die ze uitgeven aan indexatie komt nooit meer terug. Wat je nu geeft aan de ouderen pak je af van de rest.
Dus ouderen moesten betalen voor de gepensioneerden voor hen, daarna voor de pensioenen van henzelf en nu voor de pensioenen van de jongeren ooit?
Weer praat Alfred Aalders als een kip zonder kop. Pensioenfondsen zijn rijker dan ooit, terwijl de 'grijze golf' ( de grootste groep gepensioneerdern ooit ) nu pensioen krijgt. In 2012 zat 1007 miljard. Collectief + Privaat 1140 miljard ultimo 2011 en dat is bijna het 2x het bbp.
Ja, je kunt gerust zeggen dat pensioenfondsen hartstikke rijk zijn.
Wat je nu geeft aan de ouderen pak je af van de rest? Ja, maar misschien verdienen de jongeren wel 3 keer meer dan de ouderen ooit hebben gedaan. Wie kan in de toekomst kijken? Je kunt maar beter de economie op gang houden en hen niets afpakken. Geld moet rollen en niet in de kas zitten van pensioenfondsen die dat uitgeven aan kunst en cultuur of aan slechte beleggingen.
Marga Bult; Ouderen zijn 't haasje. Het is eert uw vaders en uw moeder, niet knipt en scheert uw vader en uw moeder.
Tachtigers staan in de rij bij de voedselbank, dat is toch waanzin?