De overheid, CDA, PvdA, VVD
( elke combinatie mogelijk )


Derde bijdrage van 4 mei 2016
Een goede overheid moet zorgen voor banen en armoede bestrijden.
Een goede overheid had de slachtoffers van dalenden huizenprijzen geholpen.
Bijvoorbeeld door banken de helft van 'het onderwater staan' te laten betalen.
Een goede overheid had de slachtoffers van woekerpolissen geholpen.
Bemiddelen en afdwingen van redelijke afkoopsommen, maar onze overheid vindt miljarden schade bij banken erger dan bij burgers.
Een goede overheid had de slachtoffers van derivaten geholpen.
Bemiddelen en afdwingen van redelijke afkoopsommen, maar onze overheid vindt miljarden schade bij banken erger dan bij burgers.
Een goede overheid had de slachtoffers van de aardbevingen in Groningen geholpen.
Huizen kopen tegen een redelijke prijs PLUS een schadevergoeding voor geleden leed.
Niet rekken en rekken en rekken en smoesje na smoesje om onder schadebetaling uit te komen.

Een goede overheid moet zorgen voor democratie en zou bindende referenda invoeren en uit de ondemocratische EU stappen.
Een goede overheid walgt van TTIP, CETA en ISDS waardoor multinationals meer te zeggen krijgen dan democratisch gekozen regeringen.


Tweede bijdrage van 4 mei 2016
CDA, PvdA en VVD regeren afwisselend en vaak samen Nederland, zij zijn dus de overheid.
Een echte goede overheid is er voor de allerarmsten, dan de armen, dan de gewone man, dan voor de welsgestelden, dan voor zelfstandigen en boeren, dan voor bedrijven en dan voor grote bedrijven en op het laatst voor multinationals.
Dus eerst voor degenen die de overheid het hardst nodig hebben, multinationals kunnen wel voor zichzelf zorgen.
Maar CDA, PvdA en VVD ( plus alle meelopers... PVV, D66, GroenLinks, CU en SGP ) hangen het neoliberalisme aan en zij denken dat als je zorgt voor de grootsten en rijksten, dat dat dan automatisch doorloopt naar de armsten.
De grootsten en rijksten zorgen voor economische groei en dat sijpeld dan door naar de armsten.
Al twintig jaar kun je zien dat het niet werkt, het geld hoopt op bij de multinationals en rijken.
Eerst werden de lagere inkomens geplukt en daarna de middeninkomens en nu de boeren, kleine bedrijfjes en middenstanders.
We worden armer en armer en armer, maar dat is goed voor economische groei... multinationals.
Samen met de EU en straks helemaal met TTIP zorgen we alleen nog voor multinationals en met name amerikaanse multinationals.


Bijdrage van 4 mei 2016
De overheid, dat zijn en waren over het algemeen CDA, PvdA en VVD ( elke combinatie mogelijk )
Nederland is grotendeels gemaakt door het CDA en op de tweede plaats door de PvdA.
Het CDA regeerde bijna altijd en soms de PvdA.
Vaak CDA + PvdA en iets minder CDA + VVD of PvdA + VVD
D66, PVV, GroenLinks, ChristenUnie en SGP deden steeds dapper mee en zijn medeschuldig!

Al deze partijen hebben Nederland gemaakt to wat ze nu is.
Sinds Wim Kok / PvdA en het neoliberalisme breken deze partijen Nederland AF!
Op financieel en economisch gebied verschillen CDA, PvdA en VVD nauwelijks.
Kon u verschil zien toen Balkenende ophield en Rutte begon?
Waar PVV als partner van VVD ophield en de PvdA partner werd van de VVD? Nee, er is sinds Wim Kok in de negentiger jaren geen verschil, behalve dan over vluchtelingen.
Maar over vluchtelingen maak ik me minder zorgen dan de afbraak van Nederland door CDA, PvdA en VVD.

Het CDA begon pas echt met de afbraak door afschaffing van de ziekenfondsverzekering en de start van marktwerking in de zorg.
De marktwerking in de zorg van het CDA maakt alles kapot.
Sinds Rutte hebben we ook een VVD regering, VVD + PVV + CDA en erna VVD + PvdA
Deze VVD regering heeft echter meer verandert en vooral afgeschaft dan alle regeringen ervoor!!!
Verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen moesten en moeten sluiten door de zware eisen die VVD en PvdA stellen aan ouderen.
Ouderen komen dus steeds meer thuis te wonen en zijn aangewezen op thuiszorg
Maar dat zagen VVD en PvdA aankomen en bezuigden miljarden op de thuiszorg en tienduizenden thuiszorgers werden ontslagen.
Ze waren de ouderen uit de gesloten tehuizen voor en de grijze golf!
Harteloze bezuinigingen die vele mensenlevens kosten.
Ouderen die thuis vallen worden later gevonden dan in een tehuis, sommige ouderen verloren door gedwongen verhuizingen elke zin in het leven of pleegden zelfs zelfmoord.
Ook tehuizen voor geestelijke patienten liepen leeg door zware eisen.
Sociale werkplaatsen werden gesloten door VVD en PvdA.
Bijzonder onderwijs werd afgeschaft.
De studiebeurs werd afgeschaft en alleen rijkeluiskinderen studeren nog.

Dit alles NIET omdat er geen geld voor is, maar VVD en PvdA menen betere doelen te hebben!
Miljarden bezuinigen waarmee ze 5 miljard lastenverlichting gaven aan de midden en hogere inkomens, 4 miljard onderzeeboten, 8 miljard jsf, 10 miljard wegen en spoor, enzovoort, enzovoort